Sunteți pe pagina 1din 9

COR 2020 Clasificarea ocupatiilor din Romania

rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php

242117
Manager de facilitati
Legislatia utilizata
Ocupatia a fost introdusa prin Ordinul MMFPSPV 2176/2013 respectiv Ordinul INS
931/2013.
Nivelul de studii - 4 (studii superioare)

Apartenența

Grupa majora 2 - Specialisti in diverse domenii de activitate

Subgrupa majora 24 - Specialisti in domeniul administrativ-comercial

Grupa minora 242 - Specialisti in domeniul administrativ

Grupa de baza 2421 - Analisti de management si organizare

Analistii de management si organizare ofera asistenta organizatiilor pentru a obtine o


eficienta mai mare si pentru a rezolva problemele organizationale. Acestia studiaza
structurile, metodele, sistemele si procedurile organizationale.

Importanța

91 Utilizarea calculatoarelor
Utilizarea calculatoarelor sau sistemelor computerizate (inclusiv
hardware şi software) pentru a programa, scrie programe, a pune
la punct funcţii, a introduce date sau procesa informaţii.

87 Comunicarea cu alte persoane din afara organizaţiei


Comunicarea cu persoane din afara organizaţiei, reprezentând
organizaţia în faţa clienţilor, publicului, autorităţilor sau altor
persoane din exterior. Comunicarea poate avea loc în persoană, în
scris, prin telefon sau e-mail.

1/9
85 Comunicarea cu superiorii, egalii şi subordonaţii
Asigurarea informării superiorilor, colegilor şi subordonaţilor prin
telefon, în scris, e-mail sau în persoană.

80 Judecarea calităţilor obiectelor, serviciilor sau persoanelor


Evaluarea valorii, importanţei şi calităţii obiectelor, serviciilor sau
persoanelor.

Importanța

99 Libertatea luării deciziilor


Câtă libertate de a lua decizii îi oferă postul angajatului, fără a fi
supervizat?

85 Structurarea muncii
Cât de mult este determinat postul, structurat, sau dimpotrivă, îi
permite angajatului să determine sarcinile, priorităţile şi
obiectivele?

83 Mediu interior, controlat


Cât de frecvent i se cere angajatului să lucreze într-un mediu
interior, controlat?

2/9
82 Comunicare prin e-mail
Cât de mult foloseşte angajatul poşta electronică pentru a realiza
activităţile şi sarcinile postului?

Importanța

75 Analiza deductivă
Abilitatea de a aplica reguli generale unor probleme specifice şi de a
produce răspunsuri care au sens.

72 Analiza inductivă
Abilitatea de a combina informaţii diverse pentru a formula reguli
generale şi concluzii (inclusiv descoperirea relaţiilor dintre elemente
aparent disparate).

72 Expresivitatea verbală
Abilitatea de a comunica informaţiile şi ideile prin viu grai astfel
încât ceilalţi să înţeleagă

72 Identificarea problemelor
Abilitatea de a percepe atunci când ceva este greşit sau pare a fi
greşit. Nu implică şi capacitatea de a rezolva probleme, ci doar
recunoaşterea probabilităţii acestora.

Importanța

3/9
75 Gândire critică
Utilizarea logicii şi raţiunii pentru a identifica punctele tari şi
punctele slabe ale soluţiilor alternative, concluziilor şi abordărilor
diferitelor probleme.

72 Ascultare activă
Oferirea unei atenţii complete la ceea ce au de spus alte persoane,
investirea timpului necesar pentru a înţelege argumentele
prezentate, punerea de întrebări atunci când este necesar, şi
capacitatea de a nu-i întrerupe pe ceilalţi în momente nepotrivite.

69 Înţelegerea textelor citite


Înţelegerea propoziţiilor şi paragrafelor scrise în documentele ce ţin
de postul respectiv.

69 Monitorizare
Monitorizarea / Evaluarea performanţelor propriei persoane, a altor
persoane sau organizaţii pentru a realiza acţiuni de îmbunătăţire
sau corectare.

Importanța

100 Interese întreprinzătoare


Ocupațiile întreprinzătoare implică adesea demararea, organizarea
și conducerea sau coordonarea proiectelor. Aceste ocupații pot
avea de-a face cu luarea deciziilor și conducerea oamenilor. Uneori
este necesară asumarea de riscuri și realizarea de afaceri.

4/9
78 Interese convenționale (factice)
Ocupațiile convenționale implică deseori urmărirea unor seturi de
proceduri și rutine. Pot implica lucrul cu date și detalii mai mult
decat cu idei. De regulă există o structură ierarhică ce trebuie
respectată.

39 Interese sociale
Ocupațiile sociale implică deseori lucrul și comunicarea cu oamenii,
educarea acestora. Aceste ocupații au de-a face cu ajutarea
oamenilor sau cu oferirea serviciilor către aceștia.

Importanța

78 Independenţa
Posturile care satisfac această valoare a muncii permit angajaţilor
să muncească şi să ia decizii singuri. Nevoile corespondente sunt
creativitatea, responsabilitatea şi autonomia.

72 Realizarea
Ocupaţiile care satisfac această valoare a muncii sunt orientate
către rezultat şi permit angajaţilor să îşi utilizeze cele mai bune
abilităţi şi aptitudini, oferindu-le un sentiment al împlinirii. Nevoile
corespondente sunt „Utilizarea abilităţilor” şi „Realizarea”.

67 Recunoaşterea
Ocupaţiile care satisfac această valoare a muncii oferă avansări
multiple, un potenţial de conducere, şi deseori sunt considerate de
prestigiu. Nevoile corespondente sunt avansarea, autoritatea,
recunoaşterea şi statutul social.

5/9
67 Relaţionarea
Ocupaţiile care satisfac această valoare a muncii permit angajaţilor
ce le ocupă să îi servească pe ceilalţi şi să muncească în echipă într-
un mediu necompetitiv, colegial. Nevoile corespondente sunt
colegii, valorile morale şi serviciul social.

Importanța

92 Integritate
Postul necesită a fi onest şi etic

91 Respectarea obligaţiilor
Postul necesită a fi un om pe care ceilalţi se pot baza, serios, şi care
îşi respectă obligaţiile

91 Gândire analitică
Postul necesită analizarea informaţiilor şi utilizarea logicii pentru a
rezolva sarcinile şi problemele legate de muncă

89 Cooperare
Postul necesită a fi plăcut cu ceilalţi şi demonstrarea unei atitudini
bine crescute şi cooperante

Importanța

6/9
81 Limba maternă
Cunoştinţe privind structura şi conţinutul limbii materne, inclusiv a
înţelesului şi ortografiei cuvintelor, regulilor de compoziţie şi a
gramaticii.

76 Servicii personale şi orientate către clienţi


Cunoştinţe privind principiile şi procesele legate de serviciile pentru
clienţi şi personal. Aceasta include evaluarea nevoilor clienţilor,
întrunirea standardelor de calitate a serviciilor, şi evaluarea
satisfacţiei clienţilor.

75 Calculatoare şi electronică
Cunoştinţe legate de circuite, procesoare, cipuri, echipamente
electronice, echipamente hardware şi software de calculator,
inclusiv programe şi programare.

73 Administraţie şi Management
Cunoştinţe legate de principiile de afaceri şi management ce
implică planificarea strategică, alocarea resurselor, modelarea
resurselor umane, tehnici de conducere, metode de producţie, şi
coordonarea oamenilor şi resurselor.

Alte documente care v-ar putea interesa

Fisa postului Manager Proiect 38 29 Adauga


+ documente evaluare profesionala pagini lei in cos

Fisa postului Consilier Orientare privind Cariera 22 29 Adauga


pagini lei in cos

Fisa postului Evaluator de Competente Profesionale 19 29 Adauga


pagini lei in cos

7/9
Fisa postului Manager Imbunatatire Procese 18 29 Adauga
pagini lei in cos

Fisa postului Formator (inclusiv Formator de Formatori) 39 29 Adauga


+ documente evaluare profesionala pagini lei in cos

Fisa postului Analist de Informatii (relevant si pt Analist 37 29 Adauga


Informatii de Firma) pagini lei in cos
+ documente evaluare profesionala

Fisa postului Evaluator in sistemul formarii 40 29 Adauga


profesionale continue (relevant pt mai multe tipuri de pagini lei in cos
evaluator)
+ documente evaluare profesionala

Fisa postului Responsabil Proces 35 29 Adauga


+ documente evaluare profesionala pagini lei in cos

Fisa postului Expert/ Specialist in Parteneriat Public- 34 29 Adauga


Privat pagini lei in cos
+ documente evaluare profesionala

Fisa postului Expert accesare fonduri structurale si de 36 29 Adauga


coeziune europene pagini lei in cos
+ documente evaluare profesionala

Fisa postului Consultant de securitate 33 29 Adauga


+ documente evaluare profesionala pagini lei in cos

Fisa postului Specialist in planificarea, controlul si 41 29 Adauga


raportarea performantei economice pagini lei in cos
+ documente evaluare profesionala

Fisa postului Specialist imbunatatire procese 37 29 Adauga


+ documente evaluare profesionala pagini lei in cos

Fisa postului Consilier pentru dezvoltare personala 35 29 Adauga


+ documente evaluare profesionala pagini lei in cos

Legislatia utilizata
Ordinul 1943/4869/2018 al MMJS/INS
Ordinul 1635/342/2018 al MMJS/INS
Ordinul 1786/5.384/2017 al MMJS/INS
Ordinul 198/1.938/2017 al MMJS/INS
Ordinul 936/448/2016 al MMFPSPV/INS
8/9
Ordinul 2196/513/2015 al MMFPSPV/INS
Ordinul 747/168/2015 al MMFPSPV/INS
Ordinul 123/123/2015 al MMFPSPV/INS
Ordinul 1419/2014 al MMFPSPV, respectiv Ordinul 328/2014 al INS de
modificare a COR
Ordinul 190/2014 al MMFPSPV, respectiv Ordinul 76/2014 al INS de
modificare a COR
HG 1161/2013 pentru modificarea si completarea HG 1352/2010 privind
aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de
baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08 (in
vigoare din 22 februarie 2014)
Ordinul MMFPSPV 2176/2013, respectiv Ordinul INS 931/2013 de modificare
a COR
Ordinul MMFPSPV 150/2013, respectiv Ordinul INS 132/2013 de modificare a
COR
ANEXA Ordinul MMFPS nr. 1.832/2011 privind aprobarea COR - nivel de
ocupatie (sase caractere), publicata in Monitorul Oficial nr.561 din
08/08/2011;

Explicatii
Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor - ISCO 08 sta la baza structurii
COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania), in conformitate cu HG 1352/2010
privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de
baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08.

HG 1352/2010 a fost modificata prin HG 1161/2013 .

Nivelul de instruire prezentat este cel stabilit de metodologia Clasificarii


Ocupatiilor din Romania. Este posibil ca, pentru unele ocupatii, sa existe
reglementari speciale care a stabileasca alte nivele de instruire necesare. Grupa
majora 1 nu are stabilit un nivel anume, continand ocupatii ce necesita nivele
de instruire diferite care uneori sunt stabilite prin alte reglementari.

9/9