Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic – lecția finală

Data: 10. 05.2016


Unitatea şcolară: Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”, Iași
Clasa: a X-a
Obiectul: Limba greacă
Subiectul: Declinările I, II şi a III-a
Tipul lecţiei: recapitularea și evaluarea cunoştinţelor
Profesor: Silvia Chiosea
Scopul lecţiei: recapitularea şi evaluarea cunoştinţelor dobândite în lecţiile anterioare
Resurse educaţionale:
 Textul: „Leul, Prometeu şi elefantul" ;
 capacităţile receptive ale elevilor de clasa a X-a;
 timp de lucru: 50 minute;
 spaţiu de lucru: sala de clasă.

Strategie didactică:
 Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, lectura,
expunerea, descoperirea dirijată sau independentă, lucrul individual;
 forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală alternativ cu activitatea
individuală;
 mijloace de învăţare: Manualul de limba elină, clasa a X-a, filiera vocaţionala, profil
teologic, specializarea teologie ortodoxă, autor: Maria
Luiza Dumitru, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005.
Scenariul didactic

1. Moment organizatoric
- Organizarea și pregătirea clasei - verificarea frecvenței
- Captarea atenției:
 Anunțarea subiectului pentru tema respectivă
 Anunțarea obiectivelor urmărite
 Anunțarea modului de desfășurare a lecției
2. Verificarea temei: se citește fragmentul facultativ din textul „Leul, Prometeu şi
elefantul" și se verifică traducerea acestuia.
3. Profesorul va recapitula împreună cu elevii conțintul fabulei, insistând pe identificarea
moralei. De asemenea, profesorul le va prezenta elevilor și versiunea adaptată a fabulei.
4. Elevii sunt rugați să identifice în textul în cauză cuvinte din lexicul românesc cu etimon
grecesc comun (de exemplu, κινευ „a se mișca” – kinestezic, cinematograf, kinetoterapie
„vechi”; οςρ, -υτορ „ureche” – otită; οπαυ, -ω, „a vedea” – panoramă; παλαι -
paleografie, pelolitic, paleontologie; οδοςρ, -οντορ „dinte”- odontologie, odontolog.
5. Recapitularea substantivelor de declinarea a III: - teme în oclusive – γενορ, γενοςρ (alte
substantive din paradigma acestuia – εθνορ, -οςρ; εθορ, -οςρ; επορ, -οςρ); cele de tipul
βασιλεσς, -εως; ιερεσς; ανθρακεσς; cele în ς- ης: Σωκρατης, - Σωκρατοσς.
6. Fixarea cunoștințelor - Elevii trebuie să identifice în textul respectiv cuvintele de
declinarea a III-a și să le decline după paradimele meționate anterior
7. Se face o scurtă recapitulare a substantivelor de declinarea I și a II-a
8. Test de verificare a cunoștințelor din primele două declinări: elevii trebuie să decline
sintagmele – η καλη τςση; ο ενδοξορ ανθποπορ.
9. Evaluarea formativă
Se va evalua activitatea elevilor pe parcursul orei de curs prin calificative specifice:
- aprecieri verbale pozitive;
- note având funcţia de a ilustra nivelul de asimilare a informaţiei;
- puncte notate în caietul de notare individuală al profesorului care subliniază pregătirea
elevului, însă nu în măsura în care să primească un calificativ definitiv și definitoriu.