Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT EDUCAŢIONAL

1. Denumirea proiectului: O floare de Florii.

2. Tipul de educaţie în care se încadrează: Educaţie pentru dezvoltarea


personală, educaţie ecologică, educaţie civică.

3. Tipul de proiect: Tematic.

4. Iniţiator de proiect: Profesor Rodica Pintilie şi profesor Stela Budulacu

5. Echipa de proiect: învăţătorii de proiect

6. Clasele participante: 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 Step by Step din anul şcolar


2010-2011.

7. Parteneri:
- părinţii elevilor de la aceste clase;
- conducerea şcolii;
- bibliotecara şcolii;
- elevii şi cadrele didactice de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Suceava.

8. Argument:
An de an sărbătoarea Floriilor premergătoare Sf. Paşti aduce speranţa,
optimismul, credinţa în mai bine şi spor la toate. Din încleştarea frigului cu razele
soarelui, a întunericului cu lumina, după ultimele zvârcoliri ale iernii, învinge
viaţa, primăvara, soarele.
Acest triumf al reînvierii nu poate fi invocat decât prin flori pe care le
dăruim celor dragi, ca o urare de noroc, de sănătate ca „argintul curat, ca piatra de
râu, ca scoica de ape.”
Obiectele dăruite în ziua de Florii, uneori chiar până la vederea primului
pom înflorit, vor aduce în inima primitorului o stare de bine, linişte, iar în inima
celui care oferă, mulţumirea şi satisfacţia. Aceste simţăminte vor fi cu atât mai
mari cu cât obiectele vor fi lucrate de „ei”, copiii noştri şi ai lor, dar şi din
materiale refolosibile care trebuie ecologizate.
Sunt frumoase tradiţiile româneşti de Florii pe care NU vrem să le lăsăm să
piară! Şi ne-am gândit că un început bun ar fi acest proiect.
De noi depinde ca acest proiect să-şi atingă scopul. Reuşita activităţilor
propuse se leagă direct de alegerea strategiilor didactice adecvate, îmbinarea
metodelor expozitive cu cele activ-participative, care să conducă la realizarea
produselor dorite de colectivele de elevi participante.
Proiectul propus nu atinge doar obiectivele care se înscriu în sfera educaţiei
tehnologice a educaţiei estetice, ci şi a celei morale şi ecologice dat fiind faptul că
elevii vor oferi obiectele altor copii, persoane adulte care sunt întâlnite pe stradă.
Latura de educaţie ecologică a proiectului se va reflecta în realizarea unor
felicitări, flori, coşuleţe, utilizând materiele refolosibile, obiecte ce vor fi oferite
mămicilor, bunicelor, acasă sau pe stradă în timpul unui marş cu caracter ecologic.

9. Scopul proiectului: Dezvoltarea capacităţilor de valorizare şi păstrare a


tradiţiilor lăsate de înaintaşi referitoare la sărbătoarea Floriilor, contribuind la
dezvoltarea experienţei practice a elevilor din clasele aplicante, prin implicarea
acestora în acţiuni plăcute şi constructive; cultivarea dorinţei de a trăi într-un
mediu curat.

10. Obiectivele generale:


- dezvoltarea respectului pentru valorile umane ale culturii româneşti;
- dezvoltarea respectului pentru valorile tradiţionale ale creaţiilor populare;
- dezvoltarea simţului artistic şi a spiritului practic;
- cultivarea dorinţei de a cultiva mediul.

11. Obiective specifice:


- să culeagă informaţii legate de tradiţia Floriilor;
- să stimulăm iniţiativa şi creativitatea elevilor;
- să implicăm elevii în activităţi responsabile legate de colecţionarea
materialelor plastice;
- să-i sensibilizăm pentru protejarea mediului înconjurător;
- să dezvolte acţiuni civice.

12. Resurse:
a) umane: elevi, părinţi, cadre didactice, bunici;
b) materiale: albume, CD-uri, casete audio-video, materiale necesare
produselor finite şi a portofoliilor;
c) de timp: 20 februarie-4 aprilie 2010.

13. Grup ţintă:


- 160 de elevi de clasa a IV-a;
- 10-20 părinţi care doresc să se implice;
- 8-10 cadre didactice.

14. Durata: 20 februarie-14 aprilie 2010

15. Mijloace de comunicare:


- schimburi de informaţii obţinute prin activităţi comune cu clasele vecine;
2
- adrese de e-mail între copii;
- schimburi de lucrări;
- afişier la loc vizibil.

16. Modalităţi de lucru:


- studiu pe colective de elevi-Semnificaţia Floriilor;
- discuţii în cadrul orelor de religie;
- rânduieli bisericeşti;
- munca în echipă pentru realizarea de creaţii practice;
- schimb de produse finite;
- distribuirea felicitărilor, florilor, jucăriilor;
- realizarea unei mini-expoziţii cu lucrări, fotografii, afişe.

17. Graficul activităţilor pe clase:


 Clasa a IV-a A:
-Floriile şi săptămâna patimilor-semnificaţii;
- În mijlocul naturii-plantare de flori în grădina şcolii;
- La fel ca mine sunt şi ei-acţiune realizată în parteneriat cu Centrul
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă;
- Sărbătoarea Floriilor văzută prin ochi de copil-expoziţie cu
vănzare.

 Clasa a IV-a B:
- Păstrarea tradiţiilor Sărbătorilor Pascale-semnificaţii;
- O floare pentru Natură de Florii-plantarea de flori şi pomi;
- Ce pot face două măini dibace-expoziţie cu vănzare;
- Un zâmbet, o floare-dăruirea de cadouri copiilor cu nevoi speciale.

 Clasa a IV-a C:
-Un zămbet, o floare, un pic de culoare- semnificaţia floriilor;
- Serbările primăverii;
-Copil ca tine sunt şi eu;
- De Florii-creaţii plastice;
- Colind de Florii-parteneriat cu biserica.

 Clasa a-IV-a D:
- „Viaţa, ca o zi de Florii”-Concurs de creaţii literare în proză şi în
versuri;
- Obiceiuri şi tradiţii de Florii-Proiect tematic (superstiţii, datini şi
obiceiuri de Duminica Floriilor);
- ,,Flori de primăvară’’-realizarea de aranjamente cu flori de
primăvară;

3
- ,,Sărbătoarea Floriilor-ziua florilor’’-realizarea unei expoziţii de
desene şi tablouri realizate pe sticlă;
- ,,O floare , un zâmbet’’-realizarea de flori din materiale refolosibile
şi oferirea în cadru festiv copiilor din Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă-Suceava;

 Clasa a IV-a Step by Step:


- Salvaţi natura/acţiune de colectare selectivă a deşeurilor;
- Protejănd natura, protejăm viaţa-concurs pe teme ecologice;
- Copiii cântă natura-versuri create de elevi la atelierul de scriere
dedicate naturii;
- Clasa mea în strai de sărbătoare-expoziţie de obiecte realizate de
elevi din materiale refolosibile.

18. Realizarea produselor în baza temelor alese:


- procurare de materiale;
- realizarea produselor;
- lucrările vor fi finalizate din absolut orice materiale şi vor fi în totalitate
produsul activităţilor elevilor; felicitările pe lângă mesajele transmise, vor conţine
pe o porţiune din faţă şi un mesaj ecologic (economisirea resurselor, păstrarea
curată a apelor, a aerului, pădurilor, solului);

19. Monitorizarea şi evaluarea proiectului:


Înregistrarea rezultatelor şi măsurarea progresului se vor face prin:
- stabilirea modalităţilor de rezolvare a obiectivelor-prin graficul
activităţilor pe clase;
- stabilirea finalităţilor;
- realizarea unui portofoliu cu materialele create: afişe, fotografii, eseuri;
- albume foto;
- CD-uri;
- popularizarea prin realizarea cadranului de prezentare „Eu sunt clasa .....”;

20. Finalitate:
- distribuirea lucrărilor prin elevi şi cadre didactice în data de ....................
- înmânarea de diplome elevilor şi adeverinţe pentru cadrele didactice
participante;
- realizarea unui CD cu imagini din activităţi şi prezentarea lui în şedinţele
cu părinţii.
-realizarea unui număr mare de obiecte pentru Tărgul de Florii.