Sunteți pe pagina 1din 2

DETERMINAREA ACTIVITĂŢII AMILAZEI SERICE

Amilaza 1,4-glucanhidrolaza (E.C.3.2.1.1.) catalizează hidroliza


polizaharidelor solubile formate din unităţi de glucoză legate prin legături α
1-4 glucozidice.
Amilaza acţionează asupra amidonului prin scindarea legăturilor 1-4
glucozidice, producând fragmentarea substratului în molecule mai mici:
dextrine, maltodextroze, maltoză, glucoză. În funcţie de greutatea
moleculară a dextrinelorrezultate, acestea dau cu iodul coloraţii diferite,
după cum urmează:
albastru – amilodextrine
roşu – eritrodextrine
galben – flavodextrine
Dextrinele cu mase moleculare mici (acrodextrine) nu dau reacţii de
culoare cu iodul.

Principiul metodei:

Amidonul rămas nehidrolizat în urma acţiunii enzimei din proba


biologică este dozat colorimetric cu iod.

Reactivi:
1. Substrat tamponat: 13,3 g Na2HPO4 şi 4,3 g acid benzoic. Se
dizolvă în 250 ml. apă distilată la fierbere. Se adaugă 5 ml
suspensie rece conţinând 200 mg amidon. Se lasă să se
răcească. Se aduce la 500 ml cu apă distilată. Se păstrează la
40C (soluţia trebuie să fie limpede).
2. Soluţie stoc iod: 3,56 g KIO3 şi 45 g KI. Se dizolvă în 800 ml
apă distilată. Se adaugă prin picurare 9 ml soluţie HCl 12 M
agitând continuu. Se aduce la 1 l cu apă distilată. Se păstrează
la +40C timp de maxim un an.
3. Soluţia de iod pentru determinări: se face o diluţie din soluţia
stoc 1:10 cu apă distilată. Se păstrează la +40C maxim 2 luni.
4. Soluţia acid clorhidric 1N.
5. Soluţie amilază din comprimat: soluţie enzimatică obţinută prin
triturarea unui comprimat de Mezym forte în mojar şi extracţia
produsului finpulverizat obţinut cu 10 ml tamponat fosfat timp
de 30 min. la temperatura camerei, urmată de filtrarea soluţiei.
Soluţia filtrată se aduce în balon cotat de 100 ml cu ser
fiziologic tamponat.

1
Mod de lucru:

Se folosesc baloane cotate de 25 ml.

Reactivi (ml) Probă Martor


Substrat (amidon 370C) 2,5 2,5

Preincubare 15 minute la 370C


Soluţie amilaza din comprimat 0,05 -
0
Incubare 7,5 minute la 37 C. Răcire pe gheaţă
Acid clorhiddric 1 N 1 1
Apă distilată 15 15
Soluţie iod determinări 2,5 2,5
Soluţie amilaza din comprimat - 0,05
Se aduc ambele baloane la cotă cu apă distilată
Se citeşte absorbanţa la 660 nm faţă de apa distilată

Calcul:

(AM-AP)/AM x 4200 = unităţi amilazice/dl probă