Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teologic Ortodox ”Sfântul Constantin Brâncoveanu”


PROFESOR: Clonț Georgiana Aura
DATA: 16.11.2018
CLASA: a VI-a
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
DISCIPLINA: Educație socială/ Educație interculturală
DURATA: 50 de minute
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Caracteristici ale societății contemporane
TEMA: Tradițiile și obiceiurile
TIPUL LECȚIEI: predare-învățare-evaluare

COMPETENȚE GENERALE:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții
specifice domeniului social;
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin
asumarea unor valori și norme sociale și civice;
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor, prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui
comportament social, civic și economic activ

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de referință culturale variate
2.3. Rezolvarea în echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală

1
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin
unor culturi diferite
Competențe derivate:
La sfârșitul orei elevul va fi capabil să :
C1- definească tradițiile, obiceiuriurile,meștesugurile.
C2- clasifice obiceiurile .
C3- descrie tradițiile/obiceiurile comunității din care face parte.
C4- identifice deosebirile și asemănările intre traditiile si obiceiurile diverselor comunități dobrogene.
C5- ințeleagă importanța păstrării tradițiilor și transmiterea lor generațiilor următoare.
C6- adopte o atitudine pozitivă față de tradițiile ce aparțin unor alte comunități.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee didactice : conversația, explicația, expunerea, învățarea prin descoperire, lucrul în echipă,

Mijloace de învăţământ: tabla şi creta, fişele de lucru,texte literare,imagini din manual.

Forme de organizare : frontală, individuală, pe grupe;

Evaluarea: continuă(formativă), prin fișe de evaluare,observarea sistematica a elevilor, sumativă

Bibliografie:
Manualul de Educație socială ,clasa a VI-a , autori: V.Bratu,A.Bratu,E. Lupșa, Editura Didactică și Pedagogică,2018.
Petru,Liliana, Tradiții și obiceiuri românești ,Editura Flacăra ,2015.
Călărașu,Cristina,Tradiții românești de nuntă,Editura Universității din București.
Manualul Istoria minorităților din România,Editura Didactică și Pedagogică,2009.

2
Desfășurarea lecției

Strategii didactice
NR. Ob. Elemente esențiale de conținut Dura-
CRT Momentele lecției Metode de Mijloace (resurse
.
ta
predare-învățare materiale)
Consemnează absenții.
1. Moment organizatoric Stabilește climatul socio-afectiv necesar desfăşurătrii lecţiei, 2` Conversația Catalog
pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei.
Cadrul didactic prezintă și notează pe tablă titlul lecției
2. Anunțarea subiectului Tradițiile și obiceiurile și structura lecției. 1` Conversația Tabla, creta
lecției euristică

O1 Profesorul prezintă elevilor noțiunile de bază ale lecției


3. Desfășurarea lecției Traditiile definesc si individualizeaza un popor,ele sunt 30` Explicația
O2 rezultat al experientei poporului,sunt un ansamblu de Expunerea Manual
datini,credinte transmise prin viu grai din generatie in
Ilustrații
O3 generatie.Clasifică obiceiurile in
 Obiceiuri care marcheaza diferite evenimente ce se Fișe de lucru
O5 desfasoara de-a lungul anului:sarbatori religioase(sunt
ciclice)

Obiceiuri care marcheaza moment importante din viata


omului:nastere,casatorie,moarte. Conversația
Cu ajutorul manualului elevii sunt rugati să identifice
mestesugurile prezentate in imagini,să prezinte în ce constă Fișă de lucru
acel mestesug si daca au cunostinte care practica : olăritul,
țesutul,sculptura in lemn,etc.
Discuție : Obiceiurile si traditiile mele preferate Învățarea prin
Clasa este împărțită in 4 grupe,fiecare primeste un material descoperire
si o fisa de lucru 13 min.
1. Obiceiuri de nunta

3
2. Obiceiuri si traditii de iarna
3. Obiceiuri si traditii de Pasti
4. Traditii imprumutate din alte parti.

Fiecare grupă are la dispozitie 15 minute pentru a completa


fișele de lucru .

5. Fixarea cunoștințelor O1 15` Conversația


Profesorul cere leaderului fiecarei echipe să prezinte rezolvarea fi șei euristică
O3
de lucru. Ceilati elevi pot aduce completări .
Expunerea
O4 explicativă

O5 Formularea de
sinteze și concluzii

Se fac aprecieri generale și individuale privind implicarea elevilor în


6. Anunțarea și O1 predarea noilor cunoștințe. 3` Conversația Tabla, creta
explicarea temei Subiect de gândire pentru ora următoare: euristică Caiete
pentru acasă O2 Explicația Manual
Cât de importantă este păstrarea traditiilor si obiceiurilor?

4
Activitatea pe grupe

Fișe de lucru
Texte literare
GRUPA 1………………………………………………………………………..
OBICEIURI SI TRADITII DE PASTI
CITITI TEXTUL: ”Practicat dupa Paste - Obiceiul consta in fabricarea unei papusi de lut, ce era ingropata in camp, ca apoi dupa o perioada de timp sa fie
deshumata, rupta in bucati si imprastiata pe camp, simbolizand fertilitatea, belsugul culturilor si regenerarea vegetatiei”.(TEXT 1)
”Practicat in a treia zi de Pasti in localitatile Niculitel, Luncavita, Vacareni, Jijila –  Obiceiul consta in stropirea cu apa a unui alai de tinere sau de femei
batrane, impodobite cu flori sau cu ramuri verzi, ce intra din curte in curte. Tinerele sau batranele, danseaza si canta pentru ploaie, apoi sunt udate de gazda
sau se uda intre ele”. (TEXT 2)
1. CARE ESTE NUMELE OBICEIURILOR DESCRISE IN TEXTE?
1..........................................................2........................................................................
2. CE SEMNIFICA ACEST
OBICEI?.................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
3. SCRIETI ALTE OBICEIURI SI TRADITII DE PASTI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
4. SCRIETI CATEVA TRADITII CULINARE DE
PASTI………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5
GRUPA 2………………………………………………………………………..
OBICEIURI SI TRADITII DE IARNA
CITITI TEXTUL: ” mersul cu Mos Ajunul, practicat in seara Ajunului de Craciun este un obicei pe care il intalnim si azi, practicat in general de copii care
reiau colindele cantate altadata de cetele de feciori si barbati”
" practicate in seara Ajunului de Craciun - obiceiuri al colindatului cu masti, ce se mai practica in localitatile Niculitel, Valea Teilor, Greci, Enisala”.
 
1. CARE ESTE NUMELE OBICEIULUI DESCRIS IN TEXT ?.....................................................................
2. CE SEMNIFICA ACEST
OBICEI?.................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
3. SCRIETI ALTE OBICEIURI SI TRADITII DE
IARNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. SCRIETI CATEVA TRADITII CULINARE DE
IARNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

6
GRUPA 3………………………………………………………………………..
OBICEIURI SI TRADITII DE NUNTA
” Împreună cu nașii și întreg alaiul, mirii vor merge mai apoi spre biserică, dar nu înainte de a rupe turta miresei, pe care nașa o va împărți celor prezenți,
dar și de a juca hora miresei purtată cu trei pași înainte și trei înapoi conform tradiției populare”
DESCRIETI IN CATEVA CUVINTE OBICEIURILE SI TRADITII DE NUNTA
1. …………………………………………………………………………………………………………………........................................................

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

GRUPA 4………………………………………………………………………..
OBICEIURI SI TRADITII IMPRUMUTATE DIN ALTE PARTI
CITITI TEXTUL : ”Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat care reprezintă Lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători copiii se maschează în
vrăjitori, mumii sau alte personaje și colindă pe la case întrebând „Trick or Treat?” (Păcăleală sau dulciuri?), ca o amenințare că dacă nu li se dau dulciuri,
persoanei colindate i se va juca o farsă. În alte țări Halloween este serbat prin parade și carnavaluri”.
1.CE SARBATOARE ROMANEASCA SE ASEAMANA CU HALLOWEENUL?
…………………………………………………………………………………?..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
....................………………………………………
2.CUM ESTE SARBATORIT LA ROMÂNI Halloweenul
3.SCRIETI ALTE SARBATORI PRELUATE RECENT DE ROMÂNI DIN ALTE
PĂRTI................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7

S-ar putea să vă placă și