Sunteți pe pagina 1din 5

G H I D 

PENTRU ELABORAREA ŞI REDACTAREA PROIECTULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE


ELEVII ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE „CAROL DAVILA” TG-JIU,

ANUL ŞCOLAR

Tema lucrării trebuie să fie legată de una dintre modulele studiate în cadrul planului de învăţământ.
0 Argumentul: 2-2,5 pagini care sintetizeaza aspectele teoretice si pe cele practice pe care le abordeaza, in
relatie directa cu utilitatea pentru calificare asistent medical generalist
0 Cuprinsul lucrării
0 Partea teoretică: Noţiuni despre anatomia şi fiziologia aparatului afectat. Prezentarea teoretică a bolii.
Vezi anexa 1.
0 Partea practică – structurata astfel incat sa puna in valoare contribuţia candidatului.
- Trei Culegeri de date şi planul de îngrijire aferent fiecărei culegeri
- Foaia de temperatură pentru fiecare caz în parte
0 Concluzii - Evaluarea finală a lucrării, Concluzii generale
0 Bibliografia va apărea pe ultima pagină şi se va organiza pe tipuri de surse: cursuri, monografii, reviste de
specialitate, acte normative, site-uri etc. Fiecare secţiune va fi organizată în ordinea alfabetica a numelor
autorilor.
0 Anexe. Cuprinde orice materiale relevante pentru lucrarea de diplomă dar a căror includere în corpul
lucrării îngreunează parcurgerea lucrării sau creează sincope de percepere a acesteia. Desene, schite,
fotografii,rezultatele determinarilor de laborator, descrierea experimentelor, fisele se observatie, prelucrari de
date, statistici, etc
TOTAL: maxim 90 pagini
OGLINDA PAGINII:
√ Pagina standard este de dimensiune A4, iar oglinda paginii ce urmează a fi acoperită cu textul rezultă
din lăsarea unor margini de dimensiuni bine delimitate astfel:
Lucrările vor fi editate la calculator, folosindu-se editorul MS-Word..
Se va ţine seama de:
- Caracterul literelor va fi Times New Roman, mărimea de 12 pct, la un rând şi jumătate, aliniat stânga-
dreapta (justify).
- Antetul de pe coperta exterioară şi interioară se scrie cu corp 18 bold drept, majuscule centrat; PROIECT
DE CERTIFICARE) corp 24 bold drept, majuscule, centrat; titlul proiectului , corp 18 bold drept,

1
majuscule, centrat; înscrisurile „coordonator” şi „absolvent”, precum şi numele profesorului şi al
absolventului se scriu cu corp 18 bold drept
- Formatul paginii, A4,
- Paginile se vor numerota cu cifre arabe, în ordine crescătoare, la subsolul paginii;
- Marginile: stânga 3 cm, iar dreapta, sus şi jos 2,5 cm;
- Titlurile: titlurile de capitol se scriu cu 14 pct. bold drept, majuscule şi centrat, la 5 cm de marginea de sus.
Capitolul începe întotdeauna pe pagină nouă.
titlurile de subcapitol 12 pct. bold drept, aliniat stânga, la nivelul alineatului;
titlurile de sub-subcapitol 12 pct. bold italic aliniate la stânga, la nivelul alineatului;
Subcapitolele nu încep pe pagină nouă, detaşându-se doar printr-un spaţiu de subcapitolul anterior.(se dă un
„Enter”)
- după semnele de punctuaţie (".", ",", "?", "!" etc.) se lasă un spaţiu setaţi pe română documentul word
pentru a putea scrie cu diacritice.
- Se numerotează toate paginile, chiar dacă numărul nu este printat. Anexele, notele, lista bibliografică se
numerotează în continuarea paginilor de text, avându-se în vedere ca fiecare din acestea să înceapă pe o
pagina nouă.
- Nu vor avea un număr imprimat (dar se vor lua în calcul la numerotarea celorlalte pagini):
• pagina de titlu;
• cuprinsul;
• paginile de început ale introducerii, capitolelor, bibliografiei şi anexelor
- Cand se abreviază un termen, trebuie ca mai intâi să apară forma sa completă
şi în paranteză abrevierea, din acel punct putând să folosiţi doar abrevierea. De exemplu, "Hemoragia
Digestiva Superioară (HDS)";
Citatele mai ample, de peste 40 de cuvinte pot fi dactilografiate la un singur rînd, plasate ca un alineat

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE SI


CERCETARII STIINTIFICE
2
Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila”
Localitatea Tg-Jiu Judeţul Gorj

PROIECT
DE CERTIFICARE
CALIFICAREA PROFESIONALĂ
ASISTENT MEDICAL GENERALIST

COORDONATOR
(TITLUL PROFESIONAL ŞI NUMELE )

INDRUMATOR
(TITLUL PROFESIONAL ŞI NUMELE )

ABSOLVENT
(NUMELE ABSOLVENTULUI)

2016

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE SI


CERCETARII STIINTIFICE
3
Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila”
Localitatea Tg-Jiu Judeţul Gorj

TEMA PROIECTULUI PENTRU EXAMEN DE ABSOLVIRE

NURSINGUL PACIENTULUI CU PNEUMONIE

COORDONATOR
(TITLUL PROFESIONAL ŞI NUMELE )

INDRUMATOR
(TITLUL PROFESIONAL ŞI NUMELE )

ABSOLVENT
(NUMELE ABSOLVENTULUI)

2016

Anexa 1.
CUPRINSUL LUCRĂRII DE DIPLOMĂ

4
AN ŞCOLAR 2015-2016
ARGUMENT
ISTORIC
CAP.I. DATE GENERALE DESPRE BOALA
1.1. Prezentarea noţiunilor de anatomie şi fiziologie aparatului afectat
1.1.1. Anatomia şi fiziologia aparatului afectat
1.2. Prezentarea teoretică a bolii
1.2.1 Definitie
1.2.2. Etiologie
1.2.3. Patogenie
1.2.4. Diagnostic clinic (simptomatologia )
1.2.5. Diagnostic paraclinic
1.2.6. Diagnostic diferential
1.2.7. Evolutie. Prognostic
1.2.8. Tratament a) igieno-dietetic b) medical (cu indicatii si contraindicatii pentru medicatia specifica
afectiunii ) c) chirurgical

CAP II . INGRIJIRI SPECIFICE


 Prezentarea cazurilor de boală (vezi anexele)
Cazul 1 - Plan de îngrijire
Cazul 2 - Plan de îngrijire
Cazul 3 - Plan de îngrijire

CONCLUZII -Evaluarea finală, Concluzii generale


BIBLIOGRAFIE
ANEXE (figuri, tabele, poze etc.)

S-ar putea să vă placă și