Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI

FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE


SPECIALIZAREA FARMACIE
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro

PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina: BACTERIOLOGIE, VIRUSOLOGIE

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:


Anul Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplină
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. - - 28 28 28 28 - E - 4 O. IV. 06
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaşterea caracteristicilor şi structurii organismelor microbiologice, a acţiunii lor asupra organismului uman şi
combaterea medicală (prin tratament) a acestora.
Disciplina fundamentala, parazitologia isi propune familiarizarea studentilor cu aspectele morfologice caracteristice
ale principalelor specii de paraziti. Prezentarea modalitatilor de imbolnavire si a mecanismelor de transmitere a acestor
agenti infectiosi de etiologie microbiana, virala sau parazitara de catre vectori, precum si a masurilor de prevenire a
acestora este efectuata in interrelatie cu alte discipline clinice sau preclinice.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea,


simularea de situaţii, metode de lucru în grup şi individual, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.
 Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se realizeaza activitati de invatare cu caracter practic
aplicativ : exercitii de identificare a organismelor patogene la om, exercitii de grupare a diferitilor paraziti in functie de
criterii date, rezolvarea de fise de lucru (exemple : compararea structurii si fiziologiei diferitelor tipuri de organisme
patogene, caile de prevenire si combatere a organismelor patogene).
    
D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 50%) prin metode orale, probe scrise şi practice;
evaluare sumativă (pondere 50%) prin probe scrise.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:


1. Definiţia microbiologiei medicale. Clasificarea bacteriilor. /2 ore
2. Morfologie bacteriană. Sporul şi sporularea. Diviziunea celulei bacteriene. /2 ore
3. Compozitia chimica a bacteriilor. Metabolism bacterian. Creşterea şi multiplicarea bacteriilor. Genetică
bacteriană. Mediile de cultura./ 2 ore
4. Acţiunea agenţilor fizică, chimici şi biologici asupra bacteriilor. Microbiologie ecologică. / 2 ore
5. Antibiotice. / 2 ore
6. Procesul infecţios. / 2 ore
7. Coci patogeni. / 4 ore
8. Bacilul tuberculos. Bacilul difteric. /2 ore
9. Bacterii intestinale. / 4 ore
10. Alte bacterii patogene sau condiţionat - patogene (anaerobi sporulaţi şi nesporulaţi, spirili- spirochete,
cococbacili, rickettsii-chlamydii-mycoplasme). / 2 ore
11. Virusuri umane (generalităţi)./ 2 ore
12. Virusologie specială: virusuri respiratorii, enterovirusuri, virusuri cutaneotrope, virusuri neurotrope, virusuri
hepatice, virusul HIV. / 2 ore

F. Conţinutul lucrilor practice / număr de ore pentru fiecare temă:


1. Descrierea laboratorului de microbiologie. Protectia muncii . / 2 ore
2. Recoltarea produselor patologice. / 2 ore
3. Microscopia optica si frotuil bacteriologic. / 2 ore
4. Insamantarea mediilor de cultura. / 2 ore
5. Antibiograma. / 2 ore
6. Sterilizarea prin autoclavare si prin aer cald. / 2 ore
7. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu stafilococ. / 2 ore
8. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu streptococ . / 2 ore.
9. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu pneumooc, gonococ şi meningococ. / 2 ore.
10. Diagnosticul de laborator al tuberculozei şi difteriei. / 2 ore
11. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu bacterii intestinale (E. coli, Proteus, Salmonella, Shigella, vibrion
holeric). / 2 ore
12. Diagnosticul de laborator al altor bacterioze umane (sifilis, leptospiroză, bruceloză, infecţii cu germeni
anaerobi, rickettsioze). / 2 ore
13. Diagnosticul de laborator al virozelor. Diagnosticul de laborator al gripei şi altor viroze
respiratorii.Diagnosticul de laborator al entrerovirozelor şi virozelor cutaneo – mucoase. Diagnosticul de laborator al
hepatitelor virale şi infecţiei cu virus HIV prin metode imunoenzimatice tip ELISA . / 4 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Buiuc D., Microbiologie, Editura Didactica si Pedagogica R.A., Bucuresti, 1998 ;
2. Buiuc D., Negrut M., Tratat de microbiologie clinica, Editura medicala, Bucuresti, 1999 ;
3. Buiuc D., Negrut M., Tratat de microbiologie clinica, Editura medicala, ediţia a 2 a, Bucuresti, 2008 ;
4. Codita I., Dorobat O., Bacteriologia, parazitologia, epidemiologia, ianuarie iunie 1-2, 1998. Aspecte privind
rezistenta la antibiotice a stafilococilor.
5. Dimache G., Panaitescu D., Microbiologie si parazitologie medicala, Editura Uranus, Bucuresti, 1994 ;
6. Duca E., Duca M., Microbiologie medicala, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1979 ;
7. C. Florea, Microbiologie, îndreptar de lucrări practice, Editura ”Dunărea de Jos” Galaţi 2008.
7. MOLDOVAN Roxana, Curs de microbiologie medicală, vol. II, LITO U.M.F. Timişoara, 2005
8. Nester E.W. et col., Microbiology a Human Perspective, WCB Mc Graw-Hill; 1998.
9. Schaffler A., Microbiologie medicală, Ed.ALL, Bucureşti, 1994.
10. Nester E.W. et col., Microbiology a Human Perspective, WCB Mc Graw-Hill; 1998.
11. Tofan Clemansa, Microbilogie Generala, Ed. AGIR, Bucuresti, 2004;
12. Tofan Clemnasa, Tehnici si analize de laborator – microbiologie , Ed. AGIR, Bucuresti, 2002

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1


1. Buiuc D., Microbiologie, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1998;
2. Dimache G., Panaitescu D., Microbiologie si parazitologie medicala, Editura Uranus, Bucuresti, 1994 ;
3. C. Florea, Microbiologie, îndreptar de lucrări practice, Editura ”Dunărea de Jos” Galaţi 2008.
4. Schaffler A., Microbiologie medicală, Ed.ALL, Bucureşti, 1994.

Data aprobării programei analitice 10.10.2010

Decan. Şef Departament,


Prof.univ.dr. Aurel Nechita Prof.univ.dr. Alexandru Ierima
Semnătura: Semnătura: