Sunteți pe pagina 1din 7

I.

Demonstrativitate ridicată
LAUDAROS / INFATUAT
OPORTUNIST / PROFITOR

Avantaje: Empatic(ă), se face uşor plăcut(ă) de cei din jur, se adaptează rapid la interlocutor;
bun(ă) negociator(oare), animator(oare) sau “agent de vânzări”.

Riscuri: Lăudăros(oasă), nesincer(ă) sau chiar mitoman(ă); abandonează dacă nu este admirat(ă);
poate dezvolta tendinte spre exhibiţionism sau excrocherie.

Poate avea o dorinţă excesivă, de multe ori deranjantă, de a se remarca şi impune, de a


demonstra cu orice preţ competenţa sau alte trăsături dezirabile. Uneori este percepută ca o persoană
profitoare şi oportunistă. Poate fi un/o lăudăros(oasă) sau, atunci când situaţia îi este nefavorabilă, îi
place să pozeze în postură de victimă. Nevoia de a lăsa o impresie bună poate sabota îndeplinirea
obiectivelor grupului de lucru din care face parte.

Demonstrativitatea - manifestată prin: - teatralism;


- autocompătimire;
- dorinţă de a fi în centrul atenţiei

Firea demonstrativa: caracteristici (isterie)

- teatralism
- mimica, gestica larga
- persuasiv
- alintat
- sangvinic – coleric
- permeabilitate afectiva + labilitate
- nevoia de dragoste (de a fi iubit)
- dependenta afectiva

Personalitatea demonstrativă  este caracterizată printr-o mare capacitate de refulare, înclinaţie


spre minciună, dorinţă marcantă de a se impune, de a atrage atenţia celor din jur, intoleranţă la
frustrare, egoism, tendinţă de autocompătimire, pripeală în decizii. În cazul în care persoana
prezintă o adaptare adecvată, această trăsătură accentuată poate fi evaluată pozitiv, mai ales când
manifestă unele talente artistice;

Firea demonstrativă – caracterizată printr-o tendinţă de autocompătimire, o capacitate anormală


de refulare, o grabă în luarea deciziilor, o abilitate de a se transpune în modul de a gândi sau simţi al
altcuiva, laudă de sine şi agreabilitate. Hipertrofierea acestor trăsături duce la o fire isterică.
II. Hiperexactitate ridicată
Avantaje: disciplinat(ă) şi foarte conştiincios(oasă), ordonat(ă), planifică eficient activitățile;
meticulos(oasă) şi perfecţionist(ă); de încredere

Riscuri: rigid(ă) sau nehotărât(ă), amână luarea unor decizii importante sau nu finalizează la timp;
tensionat(ă)

Hiperexactitatea - manifestată prin: - conştiiciozitate exagerată;

- seriozitate exagerată.

Personalitatea hiperexactă  este caracterizată prin conştiinciozitate, meticulozitate, seriozitate,


exactitate, muncă ordonată, lipsă de sociabilitate, formalism în plan comportamental şi relaţional.
Sub masca modestiei sau a autodeprecierii se poate ascunde un orgoliu exagerat susţinut de tendinţe
spre perfecţionism. Prezintă dificultăţi în luarea deciziilor;

Firea hiperexactă - contrariul firii demonstrative, este caracterizată de lipsa capacităţii de


refulare, dificultăţi în luarea deciziilor, meticulozitate, o grijă excesivă, manifestată prin verificări
repetate; hipertrofierea acestor trăsături duce la tulburare de personalitate de tip obsesiv-compulsiv
după DSM IV.

Fire hiperexacta (obsesivul, tulburare anxioasa – obsesiva, tulburare obsesiva – fobica)

- lipsa capacitatii de refulare care il impiedica sa ia decizii pentru ca ezita intre mai multe
alternative
- teama de a nu actiona gresit (actioneaza franator)
- indoiala, oscilatie, meticulozitate
- prezenta ritualurilor, verificari repetate
- se confrunta doua “euri” : expansiv si morbid

În mod similar putem cădea în capcana de a angaja pe un post, un candidat extrem de bine pregătit
profesional dar care are o uşoară timiditate (scuzabilă mai ales dacă este o persoană tânără!) şi
scoruri mari la dimensiunea hiperexactitate.
La prima vedere, faptul că are tendinţa de fi extrem de meticulos, cu o grijă excesivă pentru
exactitate şi certitudine, manifestată prin verificări repetate a tot ceea ce face, par a fi un atuu
important pentru un contabil! În realitate personalitatea accentuată de tip hiperexact are mari
dificultăţi în luarea deciziilor mai ales în situaţii de ambiguitate sau incertitudine (activitatea
financiar-contabilă presupunând deseori interpretarea legilor şi multă incertitudine sub aspectul
corectitudinii deciziilor). O astfel de persoană, independent de motivaţiile şi de nivelul ei de
inteligenţă, poate bloca efectiv activitatea unei companii datorită inflexibilităţii, toleranţei scăzute
la incertitudine şi incapacităţii sale de a decide în situaţii în care faptele sau datele pot fi interpretate
diferit de o alta autoritate.
III. Hiperperseverentă ridicată
Avantaje: ambiţios(oasă), reuşeşte să îşi atingă obiectivele indiferent de consecințe şi este
capabil(ă) de numeroase realizări pozitive; curajos(oasă) şi revendicativ(ă), cu un simţ accentuat al
dreptăţii

Riscuri: vindicativ(ă), ranchiunos(oasă), nu uită şi nu iartă uşor; suspicios(oasă),


neîncrezător(oare); face orice pentru a-şi atinge scopurile personale

Fire hiperperseverenta:

- perseverenta anormala a afectului


- cele mai neinsemnate jigniri trezesc revolta mult peste limitele normale
- personae susceptibile, ranchiunoase, cu predispozitie de a se simti repede jignit
- banuitori, neincrezatori, cu sentiment pronuntat al propriei valori si nevoia de statut si
prestigiu
- duce la ambitie sau paranoie

Personalitatea hiperperseverentă  este caracterizată prin susceptibilitate, tendinţa de a se simţi


uşor jignită, dorinţa de prestigiu personal, exacerbarea sentimentului de dreptate, neîncrederea faţă
de ceilalţi. Aspectele pozitive ale evoluţiei se concretizează în ambiţie şi mobilizare pentru
atingerea scopului propus;

Firea hiperperseverentă – poate evolua în sens pozitiv, când ambiţia, setea de prestigiu personal,
dorinţa de a-şi atinge interesele duc la câştigarea stimei din partea celorlalţi, dar şi în sens negativ,
când egoismul (mai intens decât la celelalte persoane), susceptibilitatea, suspiciunea, predispoziţia
de a se simţi uşor jignit, persistenţa ecoului afectiv pot determina persoana respectivă să recurgă la
discreditarea şi înlăturarea oamenilor în care văd posibili concurenţi, reacţionând cu duşmănie;
hipertrofierea acestor caracteristici duc la o personalitate paranoidă.

IV. Nestăpânire ridicată

Avantaje: harnic(ă), rezistent la muncă fizică, se avântă cu impetuozitate spre scopurile pe care le
consideră atractive pentru el/ea; franc(ă), direct(ă) în relaţiile interpersonale

Riscuri: impulsiv(ă), nerăbdător(oare), își controlează cu greu trăirile și dorințele; se enervează


foarte repede; irascibil(ă) şi conflictual(ă)

Personalitatea nestăpânită  este caracterizată prin predominarea impulsurilor asupra


consideraţiilor raţionale, nu respectă normele morale, acte antisociale, fără premeditare datorită
impulsivităţii;
V. Hipertimie ridicată
Avantaje: dinamic, plin de energie, optimist, prompt în a trecere la fapte; implicat; cu multe idei şi
iniţiative

Riscuri: pripit, agitat şi împrăştiat, se iroseşte în acţiuni neesenţiale (agitaţie sterilă); superficial

Resursele sale de energie, aparent inepuizabile ii pot transforma uşor activitatea în agitaţie
sterilă. Poate fi nerealist(ă) şi superficial(ă) în stabilirea şi urmărirea obiectivelor personale, iar pentru
cei din jur poate părea obositor(oare) şi neproductiv(ă).

Hipertimia - manifestată prin: - bunădispoziţie exacerbată;


- logvacitate.

Personalitatea hipertimică  se caracterizează prin veselie, nevoia de acţiune, logoree, digresiuni


în gândire putând ajunge la fuga de idei. Pozitivism, subestimează necazurile vieţii, este mereu în
acţiune şi are toate şansele de reuşită. Aspectul negativ se referă la dificultatea de realizare a
acţiunilor, atunci când trăsătura este prea accentuată sau se combină cu iritabilitatea;

Fire hipertimica:

- manifestare estompata sau forma estompata a comportamentului maniacal


- combinatia “euforie” cu “dorinta de actiune”
- minimalizeaza esecurile
- vorbeste mult, bun camarad
VI. Distimie ridicată

Avantaje: serios(oasă), cu principii solide, calm(ă), evită riscurile şi nu tolerează “superficialitatea”


colegilor; constant(ă) în ceea ce face

Riscuri: apatic(ă), lent(ă), fără energie, neimplicat(ă); taciturn(ă)

Distimie - manifestată prin: - posomorâre permanentă;


- seriozitate exagerată.

Personalitatea distimică  este caracterizată prin severitate, investirea puternică în evenimente


triste ale vieţii, nevoie scăzută de acţiune, ritm al gândirii mai scăzut, participare scăzută la viaţa
grupului. Aceste persoane sunt altruiste, sobre, posedă un sistem etic riguros, reprezentând latura
pozitivă a personalităţii lor;

Firea distimică – caracterizează persoanele inerte, extrem de serioase, cu principii etice ferme şi
solide; evenimentele zguduitoare le accentuează starea de seriozitate până la o depresie reactivă,
ceea ce se întâmplă mai ales atunci când starea de depresie este foarte clară şi de lungă durată.
Imboldul spre acţiune este diminuat.

Persoanele care obțin scoruri ridicate la dimensiunea distimie sunt persoane apatice, reţinute,
timide, puţin sociabile, comunicând adesea doar în limita schimbului formal de informaţii. Cu
principii foarte solide, calme şi extrem de serioase, iau foarte în serios sarcinile și îndatoririle,
achitându-se mereu de obligații. Le este greu să construiască și să mențină relații sociale datorită
nivelului ridicat de inactivitate si a evitării de a se implica.
Lucrează bine în linişte, nu agreează glumele şi îi irită adesea „neseriozitatea” şi „superficialitatea”
celor cu care lucrează.

Fire distimica:

- tonus afectiv dominant negative, severitate, seriozitate, investire afectiva in evenimente triste
- tendinta de izolare de la activitatea grupului
VII. Ciclotimie ridicata

Fire cicloida:
- manifesta alternativ caracteristici hipertimice cu distimice

Personalitatea ciclotimă  presupune alternarea stărilor timice cu cele distimice, manifestându-se


predominant depresiv sau euforic. Afectele capătă o intensitate şi o coloratură specifică hipertimiei
sau distimiei, cu răsunet atât în planul gândirii, cât şi în cel al comportamentului;

VIII. Exaltare ridicată


Avantaje: entuziast(ă), înflăcărat(ă), militează intens pentru cauze nobile, superioare şi altruiste;
trăieşte intens; plin(ă) de compasiune

Riscuri: nerealist(ă) şi supra-optimist(ă), nu vede toate datele problemei; face faţă greu
dificultăţilor; exagerat(ă) în reacţii, surescitat(ă)

Exaltare - manifestată prin: - pendulare între euforie şi depresie

Personalitatea exaltată  este caracterizată prin reacţii excesiv de intense faţă de diferite
evenimente, manifestând entuziasm sau disperare; altruism. Pe plan profesional se pot canaliza spre
domenii artistice, religioase, filosofice, sportive.

IX.Anxietate ridicată

Avantaje: prudent(ă), evită disputele şi conflictele; conformist(ă), se aliază opiniei majorităţii;


bun(ă) coechipier(ă); docil(ă)

Riscuri: temător(oare); evită să îşi spună opinia; îi este greu să se afirme

Personalitatea anxioasă  se manifestă din copilărie, frica modelând comportamentul copilului, iar
în perioada adultă se manifestă prin timiditate, neexpunerea punctului de vedere. Pot să apară
atitudini de supracompensare, care sugerează siguranţa de sine sau chiar aroganţa;
X. Emotivitate ridicată

Avantaje: sensibil(ă), empatic(ă), cu reacţii de mare sensibilitate în sfera sentimentelor subtile,


spirituale; inimă sensibilă

Riscuri: timid(ă), impresionabil(ă), uşor de destabilizat; suportă greu traumele

Emotivitate - manifestată prin: - perturbarea trăirilor afective

Firea emotivă - se caracterizează prin reacţii de mare sensibilitate şi profunzime în sfera


sentimentelor subtile; trăirile emoţionale se exteriorizează prin expresivitatea mimicii (de exemplu,
plâng la filme sau romane, la despărţiri sau revederi); traumele psihice sunt greu suportate, deşi nu
are o predispoziţie specială pentru depresie şi nu se lasă contaminat de o societate veselă, ca
hipertimicul.

Fire emotive:
- reactii exagerate la evenimente positive sau negative
- lipsa de incredere in sine
- mod de comunicare caracteristic si expansivitate marcata (traire foarte profunda)

Persoanele care obțin scoruri ridicate la dimensiunea emotivitate sunt persoane sensibile, ușor
impresionabile, deosebit de empatice, foarte uşor de afectat mai ales de evenimentele nefericite.
Despărţirile şi revederile îi emoţionează profund, sunt impresionați de persoanele nevoiaşe, filmele
romantice sau muzica puternic încărcată emoţional. Deşi consumă în interiorul lor majoritatea
acestor trăiri, străduindu-se să nu le exteriorizeze, sunt trădați de mimica lor extrem de mobilă care
reflectă cu acuratețe ceea ce simt.

Personalitatea emotivă  reuneşte reacţii de mare sensibilitate şi profunzime în sfera


sentimentelor. Acest sentimentalism diferă de cel al exaltaţilor prin absenţa dozei de exagerare;
prezintă o mimică foarte expresivă, fiind modul lor predominant de comunicare.