Sunteți pe pagina 1din 9

IP GIMNAZIUL DANCU

r-nul Hâncești

Registrul provizoriu
Clasa a

Profesor:Grigoreț Tatiana
Obiectul Educaţia muzicală clasa VI-a

1 2
7 4
Numele și prenumele

1. Bojencu Eugeniu + +
2. Bostan Anastasia + +
3. Buruian Lilian - -
4. Butnaru Iulia - -
5. Condrea Emilia + +
6. Corja Elena + +
7. Damian Biatriz - -
8. Golovatîi Lidiana - -
9. Gorceag Ana + +
10 Hariton Nicoleta - -
11 Lungu Denis + +
12 Moroz Daniela + +
13 Oțel Alexandra + +
14 Perde Artur + +
15 Rachiu Daniela - +
16 Rusu Doina - -
17 Tanasciuc Ion + +
18 Tutelea Valeriu + +
19 Țurcanu Nadejda + +
20 Orlenco Nelea + +
21
Profesor Grigoreţ Tatiana

Data Subiectul lecției Activități de învățare Note

17.03 Program-tablou în genurile muzicale. -activităţi muzical-


didactice:-audiţii
comentate;lectura
creaţiilor literare care stau
la baza subiectului creaţiei
muzicale;-interpretarea
vocal-corală.
24.03 Istoria-sursă de inspiraţie pentru muzica cu -produse evaluabile;-
program. Portofoliu;-Personalităţi şi
evenimente istorice
reprezentate în muzica cu
program.
31.03 Program-subiect în genurile muzicale. -Repertoriul de creaţii EI
muzicale cu program
celebre.
Creaţii celebre cu program din tezaurul -înviorarea vocii,de lărgire
07.04 muzicii naţionale. a diapazonului,de
perfecţionare a intonaţiei.
Lumea interioară a omului în creaţiile -improvizarea unei melodii
15.04 muzicii cu program. pe versurile propuse.
Obiectul Educaţia muzicală clasa VII-a

1 2
Numele și prenumele 8 5

1. Afciuc Natalia +
2. Beleac Reveca +
3. Boiarin Victoria -
4. Bordeanu Romeo -
5. Braga Alexandru +
6. Chitic Aurica -
7. Chitic Daniela +
8. Chitic Vasilisa -
9. Furdui Magdanela -
10 Gorceag Andrei +
11 Gosav Daniel +
12 Gosav Emanuela -
13 Gribincea Daniela +
14 Grigoreț Ina -
15 Gustei Cătalina +
16 Iurciuc Valeria +
17 Izbaș Andreea -
18 Mardare Dana +
19 Marinciu Andrei -
20 Moroz Cătălin +
21 Moroz Valeria +
22 Nivireanschi Cornel +
23 Parașciuc Gheorghe -
24 Roșca Tatiana -
25 Tătaru Andrei -
26 Herța Vasile -
27 Somocrainîi Tatiana -
Profesor Grigoreţ Tatiana

Data Subiectul lecției Activități de învățare Note

18.03 Genurile muzicii Exerciţii:-încălzire vocii


dramatice:opera,baletul,suita coregrafcă. pe teme muzicale;-notarea
grafică a elementelor de
dramaturgie muzicală în
timpul audiţiei;
25.03 Concepţia spectacolului de operă. -improvizarea structurilor
melodice-ritmice,a
metodelelor de
acompaniament la teme
muzicale din creaţiile
interpretate-audiate;
01.04 Simbioza artelor în dramatrgia muzicală a -Activităţi muzical-
baletului. didactice:-cercetarea
dezvoltării imaginii în
genurile de muzică
dramatică;-audiţii de
vizualizarea partiturii;
08.04 Simbioza artelor în opera şi balet. -comentariul muzical după
un plan structurat;-
Interpretarea vocală,corală
a temelor
muzicale,laitmotivelor di
spectacolele de operă şi
balet studiate;
15.04 Suta coregrafică. Produse ealuabile:- EI
Portofoliul cu Interpreţi
celebri de opera ,,Tainele
unui spectacol de balet,,.

Obiectul Educaţia muzicală clasa VIII-a


Nr. 1 2
d/o Numele și prenumele 8 5

1. Bătrîncea Alina +
2. Bumbu Nicolae -
3. Dobrovolschi Valeria +
4. Duducală Teodosia +
5. Ghindă Anastasia -
6. Gorgan Vasile -
7. Gosav Ion +
8. Grigoreț Mihaela +
9. Marinciu Constantin -
10 Moroz Diana +
11 Parașciuc Dumitru -
12 Pavlov Valentina +
13 Păduraru Alexandrina +
14 Spînu Andrian -
15 Șeica Diana +
16 Șveț Victoria -
17 Tanasciuc Vlad +
18 Unciulencu Andreea +

Profesor Grigoreţ Tatiana


Data Subiectul lecției Activități de învățare Note

18.03 Varietatea trăirilor umane redate în muzică -Studiul de caz;


Sentimentul de dragoste la laitmotivul al -Exerciţii:-dezvoltarea
vieţii. unei melodii,pecând de la
unincipitdat;-Improvizarea
ritmică Percuţie corporală.
25.03 Virtuţile omului modern redate în muzică. Activităţi muzicale:
-Comentariul muzical;-
discutarea impresiilor
personale despre lucrările
audiate;
01.04 Virtuţile omului modern redate în muzică. -interpretarea muzicală în
public al unor creatii
muzicale corale
instrumentale;
08.04 Valorile societăţii democratice în muzica din -Elaborarea unui
toate timpurile. repertoriul muzical ideal al
omului cult;-Proiect de
grup:-Obiceiuri şi tradiţii
muzicale în viaţa de
familie:
15.04 Valorile societăţii democratice în muzica din Produse evaluabile:- EF
toate timpurile. Cultura vocală;-Cultura de
audiţie al muzicii;-
Repertoriul muzical;

Obiectul Educaţia muzcală clasa V-a


1 2
7 4
Nr. d/o Numele și prenumele

1. Alerguş Vlad - -
2. Doncilă Mihail - -
3. Furdui Ion - -
4. Golovatîi Stanislav - -
5. Gulică Ruslan + +
6. Harcenco Vadim - -
7. Mardare Alexandrina + +
8. Melnic Eugenia - +
9. Moroz Ion + +
10. Moroz Svetlana - -
11. Olednic Maria + -
12. Prepeliţă Oxana - -
13. Proşchin Ana Maria + +
14. Tutelea Lidia + +
15. Ţurcanu Denis + +
16. Vlad Liviu + +
17. Vlad Radu - -
18. Zagrenco Mihail - +

Profesor Grigoreț Nina

Data Subiectul lecției Activități de învățare Note

17.03 Expresivitatea şi descriptivitatea muzicii în Activităţi comunicative:-


genul de sonată. Formele din viaţă şi natră
exprimate în muzică;-
Exerciţii:-de interpretare
vocală în canon;-de
recunoaştere auditivă a
tresăturilor expresive
specifice genurilor
muzicale;
24.03 Expresivitatea şi descriptivitatea muzicii în Activităţi muzicale-
genul de concert. didactice:-dramatizare a
evenimentelor sonore în
diferite forme muzicale;
31.03 Muzica dramatică în genul de operă. Joc:-Dialoguri muzicale;

07.04 Muzica dramatică în genul de balet. Proiecte de individualizare


şi de grup:-Sfaturi utile
pentru vizitarea sălilor de
concert:
14.04 Muzica dramatică în genul de operă şi de -dramatizare a
balet. evenimentelor sonore în
diferite forme muzicale;
Proiecte de individualizare
şi de grup:-Sfaturi utile
pentru vizitarea sălilor de
concert: