Sunteți pe pagina 1din 2

Temă fitopatologie

Alte simptome ale plantelor afectate de ciuperci fitopatogene:

Fam. Taphrinaceae reprezentată prin genul Taphrina (A = Lalaria) ce cuprinde paraziți


biotrofici pe frunzele și fructele unor plante superioare (Rosaceae, Fagaceae, Betulaceae);
speciile stimulează sinteza de fitohormoni cu rol de creștere (citochinine), fapt ce conduce la
hipertrofia si hiperplazia organelor atacate;
- încrețirea frunzelor – T. Deformans determină bășicarea frunzelor de piersic (Prunus
persica);
- T. bullata – bășicarea frunzelor de păr; T. populina – bășicarea frunzelor de plop; T.
minor – bășicarea frunzelor de cireș; T. ulmi – bășicarea frunzelor de ulm;
- hipertrofia fructelor – T. pruni determină formarea de hurlupi (ghirtoci) pe Prunus
domestica, P. spinosa;
- ,,mături de vrajitoare’’ – T. carpini pe Carpinus betulus (carpen), T. epiphylla pe A.
incana, T. betulina pe Betula pendula (mesteacan), T. pubescens pe B. pubescens
(mesteacan pufos) ;
- micocecidii tipice – T. alni-incanae pe Alnus incana (arin alb) si pe A. glutinosa (arin
negru);
- se cunosc specii care paraziteaza ferigile: T. filicina pe Dryopteris spinulosa; T.
athyrii pe Athyrium filix-femina.

- Fam Dematiaceae - Alternaria sp. – specii de ciuperci saprofite pe plante ce determină


alternarioza (pătarea brună a frunzelor, brunificarea tulpinilor, căderea plantulelor,
putregaiul tulpinilor supra și subterane);

- Fam Tuberculariaceae – Fusarium sp. –ciuperci patogene pe plante la care determină


fuzarioză; (T=Giberella) produce 3 tipuri de conidii: macroconidii; microconidii;
clamidospori;

- Fam Clavicipitaceae – Claviceps purpurea (Fr.) Tull. – cornul secarei-sp. patogenă ce


atacă spicele tinere în timpul înfloririi, din flori se scurge un lichid vâscos ce conține
conidii; în locul cariopselor formându-se scleroți;
- Erysiphaceae monoasce: Sphaerotheca pannosa var. persicae (făinarea piersicului),
Sphaerotheca pannosa var. rosae (făinarea trandafirului), Sphaerotheca humuli
(făinarea hameiului), Podosphaera leucotricha (făinarea mărului și părului), P.
tridactyla (făinarea g. Prunus);

- Erysiphaceae poliasce: Blumeria graminis (făinarea cerealelor), Erysiphe betae


(făinarea sfeclei); Erysiphe trifolii (făinarea trifoiului); Erysiphe pisi (făinarea
mazărei); Microsphaera begoniae (făinarea speciilor de Begonia); Microsphaera
berberis (făinarea mahoniei); Uncinula prunastri (făinarea porumbarului), Uncinula
salicis (făinarea salciilor); Leveillula solanacearum f. lycopersici (făinarea tomatelor),
Phyllactinia guttata (făinarea alunului);

- Blumeria graminis (DC.) Speer - specie parazită obligat, patogenă, ce determină


făinarea plantelor din fam. Poaceae;

Alte simptome:
- rugina (rugina trandfirului ) - pe frunze, ramuri tinere, pedunculi florali și muguri,
unde apar pete de culoare galben-portocalie;
- monilioza produsă de o ciupercă microscopică din clasa Ascomycetes: Monilinia
laxa- monilioza pomilor sâmburoși (prun). Primavara, în timpul înfloritului, unele
ramuri tinere încep să se veștejească, frunzele și florile se brunifică și se usucă. Atât
pe scoarța ramurilor atacate, cât și pe flori, apar mici “pernițe” de mucegai, de
culoare cenușiu-gălbuie. Când fructele au dimensiunea unei alune, în special la păr, se
înnegresc și cad. Dacă timpul este umed, cu temperaturi scăzute, fructele putrezesc, se
brunifică și apoi se înnegresc. Când atacul se manifestă la fructele tinere, conduce la
zbârcirea și brunificarea acestora, ceea ce conduce la căderea masivă a acestora.
- Venturia inequalis – pătarea cafenie a frunzelor și rapănul ramurilor și fructelor