Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

1. Care sunt personajele care participă la fapte și întâmplări?


2. Cine era domnu’ Trandafir?
3. Ce ȋnfăţişare avea dascălul?
4. Cum e realizat portretul: ȋn proză sau ȋn versuri ?
5. La ce persoană e scris textul?
6. La ce timp se desfăşoară acţiunea ?
7. Cine a vizitat şcoala?
8. Ce au dorit vizitatorii necunoscuţi?
9. Când a aflat domnu’ Trandafir cine erau vizitatorii?

10. Alegeţi variantele corespunzătoare conţinutului povestirii ,,Domnu’ Trandafir”:


Povestitorul este:
o domnu’ Trandafir;
o fiul domnului Trandafir ;
o un fost elev al domnului Trandafir.
Ȋntâmplarea s-a petrecut:
o cu puţin timp ȋn urmă;
o ȋn timp ce povesteşte;
o demult, când povestitorul era copil

11. Ȋnlocuiţi cuvintele subliniate cu sinonimele lor:


• Domnu’ priveghea la descărcatul unui car cu fân. (......................................)
• El făcea ceea ce socotea că trebuie să facă (......................................)
• ...trece ȋnainte şi pofteşte pe străini ȋn clasă. (........................................)

12. Adevărat sau fals?


• Domnu’ Trandafir era un om bine făcut. A/F
• Ȋnvăţătorul supraveghea cositul ierbii din grădină. A/F
• Unul dintre străini era un inspector şcolar. A/F
REŢINE

MIHAIL SADOVEANU
(1880-1961)

Remarcabilul scriitor Mihail Sadoveanu s-a născut la 5


noiembrie 1880 la Paşcani, ca fiu al avocatului Alexandru Sadoveanu
şi al Profirei Ursachi. A urmat cursurile şcolii primare în oraşul natal,
gimnaziul la Fălticeni, iar liceul la Iaşi.
Mihail Sadoveanu s-a căsătorit cu Ecaterina Bâlu ( 1901 ) cu
care a avut 11 copii, iar în anul 1904 s-a mutat la Bucureşti. Din
nefericire, la 19 octombrie 1961, acesta moare. În cinstea sa, George
Călinescu scrie în memorabila Cronică a optimistului:
Omul de toate zilele s-a mistuit lăsând în locu-i simulacrele sale
de piatră şi de bronz. Ce-a fost al fiecăruia dintre noi a devenit al
tuturor, el e acum numai al poporului dintru care a ieşit.
Mihail Sadoveanu a publicat peste 100 de volume, printre care
amintim:
 Dumbrava minunată
 Baltagul
 Un om necăjit
 Hanu Ancuţei
 Împărăţia apelor