Sunteți pe pagina 1din 9

POP MARIUS – REPERE CRONOLOGICE ISTORIE

Tema 3. Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu

 1204 – Cruciada a IV-a în urma căreia Constantinopolul a fost devastat de


cavalerii occidentali
 1261 – restaurarea Imperiului Bizantin, care a rămas slăbit
 1346 – pătrunderea otomanilor în Europa
 1368 – bătălia de pe Ialomița, unde înving oștile maghiare aliate cu voievodul
Transilvaniei, Lackfi
 23 august 1369 – obține eliberarea lui Strațimir
 1369 – prima ciocnire armată dintre români și otomani în vremea lui Vladislav
Vlaicu, contra lui Murad I
 1371 – la Cirmen turcii ies victorioși
 1386-1388 – domnia lui Ivanco în Dobrogea
 1386 – pe tronul Țării Românești se instalează Mircea cel Bătrân (1386-1418) care
urmărește să contracareze tendințele hegemonice ale Regatelor Ungariei și Poloniei,
precum și tentativele Imperiului Otoman de a cuceri Țările Române
 Titulatura lui Mircea cel Bătrân– domn al Ungro-Vlahiei – ținutul dintre Carpați și
Dunăre, stăpân al teritoriilor de peste munți – Almaș, Făgăraș, Bran, Bologa, peste
părțile tătărești – Sudul Basarabiei, Podunavia – Dobrogea, Marea cea Mare - Marea
Neagră, Banatul de Severin, Dârstor – Silistra
 1397 – Petru I recunoaște suzeranitatea Poloniei
 1388 – Mircea cel Bătrân alipește Dobrogea la Țara Românească
 1388 – ctitorește Cozia
 1389 – participarea lui Mircea cel Bătrân la bătălia de la Kossovopolje (Câmpia
Mierlei), când i-a ajutat pe sârbi; turcii au ieșit victorioși
 10 decembrie 1389 – Tratatul lui Mircea cel Bătrân, de pe poziții de egalitate, cu
Polonia regelui Vladislav Iagello, semnat la Radom și ratificat la Lublin, 20
ianuarie 1391, tratat care are și caracter antiungar; tratatul a fost intermediat de Petru
Mușat, domnul Moldovei
 1390 – alianța lui Mircea cu Petru Mușat
 1391 – primul contact direct al oștilor lui Mircea cel Bătrân cu turcii în timpul
unui raid otoman la nord de Dunăre, condus de Firuz-bey
 1393 – turcii cuceresc Țaratul de la Târnovo, pe care îl transformă în pașalâc
 1394 – expediția lui Mircea cel Bătrân la sud de Dunăre, împotriva bazelor achingiilor
 1395 – moldovenii conduși de Ștefan I sunt învingători asupra armatei lui Sigismund
de Luxemburg la Ghindăoani
 7 martie 1395 – Tratatul lui Mircea cel Bătrân cu Ungaria regelui Sigismund de
Luxemburg, tratat care a reprezentat prima alianță antiotomană din sud-estul
Europei. Mircea primea Amlașul și Făgărașul, ca feude, precum și Banatul de Severin
 10 octombrie 1394 sau 17 mai 1395 – lupta de la Rovine, încheiată cu victoria lui
Mircea cel Bătrân. Victoria alianței vlaho-ungare nu a fost una decisivă, Mircea cel
Bătrân fiind nevoit să se refugieze în Transilvania, iar turcii îl impun domn pe Vlad
Uzurpatorul, pe care boierimea îl acceptă ca domn
 1396 – Imperiul Otoman pune capăt existenței țaratului bulgar de la Vidin

1
POP MARIUS – REPERE CRONOLOGICE ISTORIE

 26 septembrie 1396 – Mircea cel Bătrân participă alături de forțele creștine la


Cruciada de la Nicopole organizată de regele Ungariei. Acest lucru demonstrează și
includerea Țării Românești ca factor important în cruciadele târzii.Bătălia s-a încheiat
însă cu înfrângerea creștinilor din cauza tacticii greșite propuse de cavalerii burgunzi
 1396 – după bătălia de la Nicopole, Ungaria pierde Dalmația, cucerită de venețieni
 1397 – Mircea cel Bătrân își redobândește domnia
 1397 – noi confruntări între Mircea și turci; ocuparea Vidinului de către turci
 1400 – începe domnia lui Alexandru cel Bun în Moldova (1400-1432)
 1401 – Iosif este recunoscut ca mitropolit al Moldovei de Patria din Constantinopol
 12 martie 1402 – Tratatul de vasalitate încheiat de Alexandru cel Bun în
Moldova cu regele Poloniei, Vladislav Iagello, cunoscut ca jurământul de la
Camenița, care a fost reînnoit în 1404, 1407 și 1411
 28 iulie 1402 – Baiazid este înfrânt la Ankara de hanul mongol Timur Lenk și luat
prizonier. Mircea cel Bătrân se amestecă în luptele pentru tron dintre fiii sultanului și
îl susține pe Musa, apoi pe Mustafa, dar în cele din urmă învingător va ieși Mehmet I,
care urmărește declanșarea unei campanii împotriva Țării Românești
 1402 – Mircea a cucerit Chilia de la genovezi
 1410 – ca vasal al regelui Poloniei, Alexandru cul Bun trimite trupe în ajutorul
acestuia în bătălia de la Grünwald împotriva cavalerilor teutoni, care sunt înfrățiți
 1412 – Tratatul de la Lublau între regii Ungariei și Poloniei, prin care cei doi
urmau să-și împărtă Moldova în caz în care Alexandru cel Bun nu va participa la o
expediție antiotomană plănuită de cele două țări
 1413 – Musa este învins de Mehmet I, care devine sultan
 1417 – campania militară condusă de Mehmet I la nordul Dunării în cursul căreia
cetățile Turnu și Giurgiu sunt cucerite și devin raiale turcești. Imperiul Otoman
ocupă Dobrogea, iar Țara Românească acceptă plata tributului, care reprezenta inițial
o răscumpărare a păcii
 1418-1420 – domnia lui Mihail I, fiul lui Mircea cel Bătrân
 1420 – are loc campania terestră și navală condusă de Mehmet I împotriva Țărilor
Române cu scopul cuceririi lor și de a controla zona Dunării de Jos; Mihail I moare în
luptă
 1420-1431 – domnia lui Dan al II-lea
 Mai 1420 – după succesul împotrivă Țării Românești, otomanii se îndreaptă spre
Moldova. Are loc prima ciocnire dintre Moldova și Imperiul Otoman, când turcii
au încercat fără succes să ocupe Chilia și Cetatea Albă, apărată de Alexandru cel Bun
 1422 – Alexandru cel Bun trimite 400 de călăreți în ajutorul regelui Poloniei în
Bătălia de la Marienburg, împotriva cavalerilor teutoni, care sunt înfrânți
 1427 – Ungaria a ocupat Belgradul
 1428 – bătălia de la Golubac; Sigismund și Dan al II-lea au fost înfrânți de turci
 1437 – Răscoala de la Bobâlna (Transilvania)
 1438 – Iancu de Hunedoara ban de Severin
 1441-1456 – Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei (ban de Severin din
1438) promovează o politică externă cu un pronunțat caracter ofensiv, având drept
obiectiv lupta antiotomană. A încercat să realizeze un bloc românesc antiotoman

2
POP MARIUS – REPERE CRONOLOGICE ISTORIE

alături de Țara Românească și Moldova. A încercat să impună domni favorabili luptei


antiotomane
 18 martie 1442 – la Sântimbru, Iancu de Hunedoara este înfrânt de o oaste
turcească intrată în Transilvania
 22 martie 1442 – Iancu de Hunedoara îi urmărește pe turci și învinge lângă Sibiu
 2 septembrie 1442 – succesul lui Iancu a avut și mai mare reacție din partea turcilor,
sultanul trimite o armată în frunte cu beilerbeiul Rumeliei, Sehabeddin, turcii trec
Dunărea pe la Nicopole, cuceresc Țara Românească, Iancu trece munții cu oastea sa și
îi învinge pe turci pe Valea Ialomiței
 1443-1444 – Iancu participă la „campania cea lungă” de la sudul Dunării, alături de
un corp de oaste din Țara Românească în frunte cu domnitorul Vlad Dracul. Oastea
creștină ocupă Niș și Sofia
 Iulie 1444 – Pacea de la Seghedin pe 10 ani, la inițiativa legatului papal regele
Ungariei, Vladislav al III-lea nu respectă pacea și organizează o nouă cruciadă
 10 noiembrie 1444 – creștinii învinși la Varna, Vladislav al III-lea moare în luptă
 1445- cruciații cuceresc Giurgiu
 1446 – Dieta Ungariei îl alege pe Iancu guvernator general al Ungariei (1446-
1453) pe timpul minoratului regelui Ladislau al V-lea
 Noiembrie-decembrie 1447 – Iancu îl impune în Țara Românească pe Vladislav al
II-lea
 Martie 1447 – Iancu îl impune pe tronul Moldovei pe Petru al II-lea
 1448 – Iancu este învins la Kossovopolje
 1448 – Iancu instalează în cetatea Chilia o garnizoană maghiară
 Octombrie 1448 – prima domnie a lui Vlad Țepeș
 1452 – tratat între Imperiul Otoman și Ungaria, era garantată autonomia Țării
Românești
 1453 – sultanul Mahomed (Mehmed) al II-lea cucerește Constantinopolul
 14 iulie 1456 – lupta navală pe Dunăre, la Salankemen, câștigată de Iancu în fața
turcilor
 21-26 iulie 1456 – Bătălia de la Belgrad, oraș numit „cheia Europei”, învinge oastea
creștină condusă de Iancu, va fi cucerit orașul abia în 1521 de Suleyman Magnificul
 11 august 1456 – Iancu moare în tabăra de la Zemun, răpus de ciumă
 1456 – Moldova lui Petru Aron plătește pentru prima dată tribut turcilor
 1456 – începe a doua domnie a lui Vlad Țepeș, deși ajunge domn cu ajutorul
turcilor, el se va opune acestora refuzând plata tributului
 1457 – își începe domnia Ștefan cel Mare (1457-1504) în Moldova
 1458 – Ștefan acordă privilegii negustorilor brașoveni
 1458-1490 – domnia lui Matei Corvin în Ungaria
 1459 – papa Pius al II-lea încearcă să relanseze ideea de cruciadă împotriva turcilor;
Vlad Țepeș se afirmă în lupta antiotomană
 4 aprilie 1459 – Tratatul de la Overchelăuți – Ștefan îl recunoaște drept suzeran
pe regele Poloniei, Cazimir al IV-lea, își asigura protecție împotriva tendințelor de
dominație ale Ungariei lui Matia Corvin
 1459 – Vlad Țepeș refuză plata tributului, 10.000 de galbeni
 1460 – Ștefan cel Mare acordă privilegii negustorilor lioveni

3
POP MARIUS – REPERE CRONOLOGICE ISTORIE

 1460 – Hamza, pașa de Vidin, încearcă să-l captureze pe Vlad Țepeș atrăgându-l
într-o cursă la Giurgiu, dar planul eșuează și oștenii turci capturați și trași în țeapă
 1460 – Vlad Țepeș, alianță cu Matia Corvin
 1461-1462 – Vlad Țepeș organizează o campanie la sudul Dunării, devastând cetăți
turcești
 1462 – sultanul Mehmet al II-lea (însoțit de Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș)
pornește o campanie împotriva Țării Românești
 16-17 iunie 1462 – atacul de noapte asupra taberei turcilor de la Târgoviște
organizat de către Vlad Țepeș, dar victoria obținută nu poate fi fructificată, din cauza
trădării boierilor
 Noiembrie 1462 – din ordinul regelui Ungariei, Vlad Țepeș va fi acuzat de trădare a
cauzei creștinilor și va fi închis până în 1475, când este eliberat datorită intervenței lui
Ștefan cel Mare
 1465 – Ștefan cel Mare cucerește Chilia și alungă garnizoana maghiară, stârnind
mânia lui Matia Corvin
 15 decembrie 1467 – Bătălia de la Baia, Matia Corvin este învins de Ștefan cel Mare
 1471 – Ștefan îl instalează domn în Țara Românească pe Laiotă Basarab, înlocuindu-l
pe Radu cel Frumos, ce fusese pus de turci în 1462
 1473 – Ștefan cel Mare încetează să mai plătească tribut turcilor
 1475 – Imperiul Otoman organizează o expediție împotriva Moldovei, 120.000 de
oameni conduși de Suleyman Pașa. Bătălia are loc la Vaslui (Podul Înalt), la 10
ianuarie 1475, Ștefan cel Mare învinge
 25 ianuarie 1475 – Ștefan cel Mare trimite o scrisoare către principii europeni prin
care le solicită ajutorul
 1475 – turcii cuceresc cetatea genoveză Caffa, Mangop-ul iar Hanatul Crimeei
devine vasal sultanului
 12 iulie 1475 – Ștefan încheie cu Matia Corvin un tratat antiotoman, în condiții de
deplină egalitate
 1475 – Ștefan cel Mare acordă privilegii negustorilor maghiari
 1476 – reacția Imperiului Otoman nu se lasă așteptată, astfel că, în anul următor, are
loc o nouă campanie împotriva Moldovei, armata oromană fiind condusă chiar de
sultanul Mahomed al II-lea, campanie precedată de raidurile tătarilor în Moldova.
Bătălia are loc la Războieni (Valea Albă), la 26 iulie 1476, însă victoria otomană nu
poate fi fructificată datorită rezistenței cetăților moldovene
 Noiembrie 1476 – Vlad Țepeș redobândește tronul Țării Românești cu ajutor de la
Ștefan cel Mare, dar Laiotă revine cu oaste, îl înfrânge și ucide pe Vlad Țepeș
 1478 – solia lui Ștefan cel Mare, condusă de Grigore (Ioan) Țamblac la Veneția
 1480 – Ștefan este obligat să încheie pace cui turcii și să accepte plata tributului
 1484 – în urma campaniei lui Baiazid al II-lea împotriva Moldovei sunt pierdute
cetățile Chilia și Cetatea Albă
 15 septembrie 1485 – Ștefan depune personal jurământ de vasalitate la Colomeea,
în fața regelui polon Cazimir al IV-lea, în contextul în care Moldova pierduse cetățile
Chilia și Cetatea Albă în favoarea turcilor și spera la recuperarea lor
 1485-1486 – au loc ultimele confruntări ale lui Ștefan cu turcii la Cătlăbuga și
Șcheia

4
POP MARIUS – REPERE CRONOLOGICE ISTORIE

 1487 – Ștefan cel Mare începe programul de construire a bisericilor și mănăstirilor


care definesc „stilul moldovenesc” în arhitectură
 1489 – tratat de pace între Baiazid al II-lea și Ștefan cel Mare
 1490 – Ștefan ocupă Pocuția
 1492 – Ștefan plătea tribut de 4000 de ducați, iar Țara Românească de 8000 de ducați
 1495-1508 – domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească
 1497 – se tensionează relațiile cu Polonia, noul rege Ioan Albert întreprinde o
expediție militară în Moldova, dorind să exercite controlul asupra Moldovei și asta
însemna înlăturarea lui Ștefan; are loc bătălia de la Codrii Cosminului, soldată cu
victoria lui Ștefan cel Mare
 12 iulie 1499 – Tratatul moldo-polon de la Hârlău, semnat de pe poziții de
egalitate, care prevedea „liniște și pace veșnică” între cele două state, deci și
emanciparea Moldovei de sub suzeranitatea Poloniei
 1504 – moartea lui Ștefan cel Mare
 1508 – din inițiativa domnitorului Moldovei Radu cel Mare este instalată la
Mănăstirea Dealu de lângă Târgoviște prima Tipografie din Țara Românească
 1512-152 – domnia lui Neagoe Basarab în Țara Românească, el a încurajat
dezvoltarea comerțurilor și meșteșugurilor, pe plan diplomatic relații de prietenie cu
Ungaria. A făcut donații generoase mănăstirilor ortodoxe, a fost construită
Mănăstirea Curtea de Argeș, în jurul căreia s-a născut legenda meșterului Manole.
Este ctitorul complexului monahal și al bisericii monument din Curtea de Argeș
(1517)
 1514 – războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja în Transilvania
 1517 – codul de legi Tripartitum al lui Ștefan Werböczi în Transilvania, care
agravează situația țărănimii al cărei drept de strămutare este desființat
 1517 – tratat de prietenie între Neagoe Basarab și regele Ungariei Ludovic al II-lea,
căruia domnul muntean îi depune jurământ de credință
 1517 – sub impactul scrierilor lui Martin Luther debutează reforma religioasă în
Europa
 1521 – sultanul Suleyman Magnificul reușește să cucerească Belgradul
 1526 – Bătălia de la Mohács, trupele regatului Ungariei conduse de Ludovic al II-lea
(20 de ani), au fost învinse de forțele superioare numeric ale Imperiului Otoman,
conduse de Suleyman Magnificul, rezultă împărțirea Ungariei timp de aproximativ
150 de ani între Imperiul Otoman și Casa de Habsburg din Austria
 1522-1529 – Radu de la Afumați domn al Țării Românești cu intermitențe, ginere a
lui Neagoe Basarab; politică antiotomană își începe domnia cu o victorie asupra lui
Mehmed-beg, pretendent la tronul Țării Românești. Inscripția de pe mormântul lui
Radu de la Afumați de la Curtea de Argeș amintește de 20 de bătălii, reușind să evite
transformarea Țării Românești în pașalâc
 (1527-1538) (1541-1546) – cele două domnii ale lui Petru Rareș în Moldova. A fost
fiul natural a lui Ștefan cel Mare cu o anume Rareșoaica, a cărei existență nu e
documentată istoric
 Mai 1529 – Petru Rareș încheie o înțelegere cu regele Ungariei, Ioan Zápolya,
împotriva lui Ferdinand de Habsburg. În schimbul ajutorului promis, Petru Rareș a

5
POP MARIUS – REPERE CRONOLOGICE ISTORIE

primit cetățile și domeniile Rodna și Bistrița în Transilvania, la care se adăugau


Ciceiul și Cetatea de Baltă primite de Ștefan cel Mare de la Matia Corvin
 Iunie 1529 – lupta de la Feldioara, Petru Rareș îi învinge pe partizanii lui Ferdinand
de Habsburg
 1531 – Petru Rareș este înfrânt la Obertyn de polonezi într-o dispută pentru
teritoriul Pocuției
 1532-1534 – aventurierul Aloisio Gritti încearcă să se impună în Transilvania și
Ungaria, dar este anihilat de Petru Rareș
 1535 – Petru Rareș încheie cu Ferdinand de Habsburg o alianță antiotomană
 1538 – Tratatul de la Oradea; la moartea lui Ioan Zápolya, Transilvania și Ungaria
urmau să-i revină lui Ferdinand
 1538 – Moldova este atacată de Suleyman Magnificul. Petru Rareș se regugiază în
Transilvania. Sultanul ocupă Suceava, dar recunoaște autonomia Moldovei sub
conducerea lui Ștefan Lăcustă. Tighina devine raia turcească sub numele de Bender
 1541 – Ungaria centrală este transformată în pașalâc cu centrul la Buda, iar
Transilvania devine principat autonom sub suzeranitate otomană, la fel ca Țara
Românească și Moldova
 1542 – Poarta înființează raiaua Brăilei
 1552 – Timișoara, la fel ca și Oradea, devine pașalâc turcesc
 1572-1574 – domnia lui Ioan Vodă cel Viteaz în Moldova
 1574 – Bătălia de la Roșcani, unde Ioan Vodă cel Viteaz a fost învins de turci din
cauza trădării boierimii conduse de pârcălabul Ieremia Movilă
 1575 – Ștefan Bathory, principele Transilvaniei, este ales rege al Poloniei;
Transilvania este condusă de fratele său Cristofor, și apoi de fiul său, Sigismund
 1590-1592 – constituirea Ligii Sfinte, la care va adera și Mihai Viteazul
 1593-1601 – domnia lui Mihai Viteazul în Țara Românească
 Septembrie-octombrie 1594 – Mihai Viteazul, Sigismund Bathory și Aron Vodă au
încheiat o înțelegere de acțiune împotriva turcilor
 13 noiembrie 1594 – deși ajunge domn cu ajutorul creditorilor levantini, Mihai
Viteazul declanșează lupta antiotomană prin suprimarea creditorilor și a garnizoanei
turcești din București, urmată de atacarea cetăților de la Dunăre: Giurgiu, Silistra,
Brăila și de distrugerea orașului Rusciuk, situație în care turcii reacționează atacând
Craiova
 Ianuarie 1595 – victorii ale lui Mihai Viteazul la Putineu, Stănești și Șerpătești,
împotriva tătarilor (frații Buzescu sunt cei care se ocupă de aceste campanii)
 Martie 1595 – foțele muntene ajutate de un corp de oaste din Transilvania conduse de
Albert Kiraly ocupă Brăila, iar moldovenii ocupă Ismailul
 20 mai 1595 – Tratatul de la Alba Iulia, Mihai devine locțiitorul lui Sigismund
Bathory în Țara Românească. Tratatul a fost semnat de o delegație de 12 boieri
munteni; era acceptată de către domnul muntean tutela marii boierimi, iar biserica
ortodoxă din Transilvania intră sub dependența Mitropoliei Țării Românești; deși
nemulțumit de ceea ce el considera trădarea boierilor, Mihai va accepta tratatul din
cauza amenințării turcești; Țara Româneasca va beneficia de sprijinul transilvănean
 23 august 1595 – Bătălia de la Călugăreni. Datorită acestei politici, în vara anului
1595, armata otomană condusă de Sinan Pașa pătrunde pe teritoriul Țării Românești;

6
POP MARIUS – REPERE CRONOLOGICE ISTORIE

Mihai obține victoria, nefructificată însă, deoarece turcii reușesc să ocupe orașele
București, Târgoviște și încep transformarea țării în pașalâc; Mihai se retrage la
Stoenești pentru a primi ajutor de la Sigismund Bathory
 Octombrie 1595 – primește ajutor de la aliații săi, Sigismund Bathory și Ștefan
Răzvan (30.000 de oameni). La Giurgiu, Mihai Viteazul obține o strălucită
victorie, Sinan Pașa retrăgându-se peste Dunăre
 1597 – Țara Românească încheie tratatul cu Imperiul Otoman care prevedea
recunoașterea domniei lui Mihai Viteazul pe viață, reducerea tributului la jumătate, în
schimbul acceptării suzeranității otomane, a primit steag de domnie
 1598 – Tratatul de la Mănăstirea Dealul, Mihai încheie un tratat cu împăratul
Austriei, Rudolf al II-lea, i se recunoaște domnia ereditară și i se promite sprijin
antiotoman
 28 octombrie 1599 – în contextul tensionării relațiilor cu Transilvania, unde devenise
principe cardinalul Andrei Bathory în iulie 1599, Mihai trimite o solie la Praga prin
care solicita să i se permită intervenția militară; Bătălia cu Andrei Bathory are loc
la Șelimbăr, soldată cu victoria lui Mihai, care, la 1 noiembrie, intră triumfător în
Alba Iulia
 Mai 1600 – oștirile muntene pătrund în Moldova, iar Ieremia Movilă este alungat,
Mihai se intitulează: Domn al Țării Românești și al Ardealului și a toată țara
Moldovei
 28 septembrie 1600 – Bătălia de la Mirăslău, în urma căreia Mihai Viteazul va
pierde Ardealul; nobilimea maghiară se revoltă împotriva lui Mihai, ajutată de
generalul austriac Gheorghe Basta; în aceeași perioadă va fi pierdută și Moldova în
favoarea polonezilor și a lui Ieremia Movilă, pentru ca în octombrie-noiembrie 1600
oștile poloneze să pătrundă pe teritoriul Țării Românești, Mihai fiind învins la Bucov
și curtea de Argeș, scopul a fost înlăturarea lui Mihai și înscăunarea lui Simion
Movilă; Mihai solicită astfel împăratului austriac
 3 august 1601 – beneficiind de sprijinul generalului Basta, Mihai învinge nobilimea
maghiară la Guruslău, condusă de Sigismund Bathory, revenit pe tron
 9/19 ausgust 1601 – Mihai Viteazul va fi asasinat pe Câmpia Turzii
 1601-1611 – Radu Șerban și Mihnea al III-lea (1611-1616) – domnitori care au luat ca
model acșiunile lui Mihai Viteazul, încercând apropieri între Țările Române
 1613-1629 – Gabriel Bethlen și Gheorghe Rákózi (1630-1648) – principi ai
Transilvaniei care au participat la Războiul de 30 de ani
 1627 – trimisul lui Gabriel Bethlen la Poartă, Mihail Toldolagi, negociază pentru
principele Transilvaniei, titlul de rege al Daciei
 1632-1654 – Matei Basarab domn al Țării Românești
 1632-1654 – Vasile Lupu domn al Moldovei
 1645 – Tratat de alianță între regele Franței Ludovic al XIV-lea și Gheorghe Rákózi I
 1648-1660 – domnia lui Gheorghe Rákózi al II-lea
 1653 – apare culegerea de legi Approbatae Constitutiones în Transilvania
 1699 – apare culegerea de legi Compilatae Constitutiones în Transilvania, care
întregea culegerile de legi anterioare
 1677 – Transilvania încheie o alinață cu Franța, la Făgăraș, pentru a contrabalansa
încercările Austriei de a se amesteca în Țările Române

7
POP MARIUS – REPERE CRONOLOGICE ISTORIE

 1678-1688 – Șerban Cantacuzino domn al Țării Românești


 1683 – turcii sunt înfrânți sub zidurile Vienei – problema orientală
 1687 – armatele Imperiului Austriac intră în Transilvania
 1688 – Tratatul dintre Șerban Cantacuzino și țarii Rusiei, Ioan și Petru, pentru o
viitoare acțiune comună antiotomană
 1688-1714 – domnia lui Constantin Brâncoveanu în Țara Românească
 1690 – în contextul întreruperii tratativelor dintre Brâncoveanu și austrieci, aceștia
pătrund în țară, dar domnul român îi învinge la Zărnești
 1697 – Bătălia de la Zenta în care otomanii sunt înfrânți din nou și sunt siliți să
accepte pacea de la Karlowitz
 1699 – pacea de la Karlowitz prin care Austria anexează Transilvania
 1701 – Constantin Brâncoveanu obține protecția împăratului Leopold I
 1710-1711 – domnia lui Dimitrie Cantemir în Moldova
 Aprilie 1711 – Tratatul de la Luțk a fost încheiat între Petru cel Mare, țarul Rusiei,
și Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei
 7-8 iulie 1711 – Bătălia de la Stănilești, pe Prut; confruntare ruso-otomană cu
urmări importante pentru Moldova și Țara Românească, Cantemir fiind de partea
rușilor
 12 iulie 1711 – prin pacea de la Vadul Hușilor i se permitea țarului să se retragă din
Moldova cu toată oastea și cu armele; Dimitrie Cantemir a fost lăsat să plece în Rusia
unde a trăit până la sfârșitul vieții
 1711 – instaurarea domniilor fanariote în Moldova (Nicolae Mavrocordat)
 1714 – deși reușise să fie confirmat pe viață în domnie și reconfirmat de noul sultan în
1703, Constantin Brâncoveanu a lucrat în permanență să-și asigure în străinătate un
refugiu de turci, fiind conștient de precaritatea situației sale; în cele din urmă a fost
mazilit și dus cu întreaga familie la Constantinopol, unde a fost torturat pentru a ceda
turcilor toată avere sa; a fost executat pe 15 august 1714 împreună cu cei patru fii
ai săi
 1715 – Hotinul devine raia turcească
 1716 – instaurarea domniilor fanariote în Țara Românească
 1716-1718 – război ruso-turc
 1718 – Tratatul de pace de la Passarowitz; Banatul și Oltenia trec în stăpânirea
Imperiului Habsburgic
 1736-1739 – război ruso-austro-turc
 1739 – Pacea de la Belgrad; Imperiul Habsburgic restituie Oltenia, care este realipită
Țării Românești
 1752 – ambasadorul Franței îi consideră pe domnitorii Principatelor Române ca
suverani, numindu-i alteță
 1764-1767; 1774-1777 – domn al Moldovei este Grigore al III-lea Ghica
 1768-1774 – război ruso-turc
 1774-1775 – pacea ruso-turcă de la Kuciuk-Kainargi, Austria anexează Bucovina
 1787-1791 – război ruso-austro-turc
 1791 – Pacea de la Șistov dintre Austria și Turcia
 1792 – Pacea de la Iași, Rusia primește teritoriul dintre Bug și Nistru și devine
vecina Moldovei

8
POP MARIUS – REPERE CRONOLOGICE ISTORIE

 1792 – Rusia devine vecină cu Moldova


 1772; 1793; 1795 – cele trei împărțiri care au făcut să dispăra statul suveran polono-
lituanian, împărțit între Prusia, Rusia și Austria
 1806-1812 – război ruso-turc
 1812 – Pacea de la București; Rusia anexează Basarabia
 1826 – Convenția ruso-turcă de la Akkerman prin care se prevedea alegerea de
către Divan a domnilor pe timp de 7 ani cu asentimentul Rusiei și Turciei
 1828-1829 – război ruso-turc; armatele țariste ocupă Moldova și Țara Românească
până în 1834
 1829 – tratatul de pace ruso-turc de la Adrianopol

S-ar putea să vă placă și