Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA POSTULUI

Nume si Prenume:

Denumirea postului: MUNCITOR NECALIFICAT

Departament: construcţii

Subordonare: se subordonează şefului de echipă/atelier

cu ceilalţi angajaţi din echipă/atelier

Relaţiile cu alte departamente: descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare


şi
Regulamentul de ordine interioară

Scopul postului: Deservirea echipelor calificate in care sunt repartizati.

Atribuţiile principale şi sarcinile specifice:


Munca unui muncitor necalificat in constructii este de a presta muncii necalificate in
domeniul constructilor civile si al constructilor in general
Obilgatiile includ:
-sa incarce, sa descarce sau sa stocheze materiale de constructie si produse, sa le mute in
carucioare si/sau sa le transporte cu bratele;
-sa pregatesca materialul solicitate in utilizarea procesului tehnologic;
-sa amestece recipienti
-sa intinda, sa taie materiale;
-sa sorteze materialul rezultat din demolari
-sa ajute in cadrul echipei deservirea diferitelor masini si echipamente;
-sa asigure curatenia si debarasarea frontului de lucru de materiale care nu sunt necesare
in procesul de productie;

Responsabilitatea postului:

A) Legat de sarcinile de serviciu:


 Desfăşoară întreaga activitate în conformitate cu principiile stabilite de firmă în
domeniul calităţii; 
 Răspunde de respectarea termenelor de executare a operaţiunilor desfăşurate;
 Răspunde de realizarea produselor conform normelor de calitate;
 Responsabilitatea realizării sarcinilor de serviciu este dată de atribuţiile de
serviciu cuprinse în fişa postului;
 Răspunde altor sarcini stabilite de şeful ierarhic direct şi care au legătură directă cu
obiectivul postului ocupat.
B) Legat de disciplina muncii, răspunde de :

 Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă;


 Păstrarea în bune condiţii a utilajelor şi utilizarea resurselor existente exclusiv în
interesul firmei;
 Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul
său;
 Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, normele de prevenire şi
stingere a incendiilor şi de protecţie a mediului înconjurător.
Răspunde material, administrativ sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea sarcinilor
incredinţate şi pentru eventualele pagube pricinuite societăţii.

C) Legat de sanatatea si securitatea in munca, conform art. 22-23 din L 319/2006

Lucratorul trebuie sa isi desfasoarea activitatea, in conformitate cu instructiunile primite din


partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau
omisiunile sale in timpul procesului de munca.
In scopul realizarii obiectivelor de mai sus, lucratorul are urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele
de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt
sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii
in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Autoritatea postului:
Utilizează materiale, maşini şi echipamente puse la dispoziţie de firmă:
- unelte de cioplit, cutite de seping, fierastraie, cutite, raclete, spacluri, gletiere, rangi de fier,
cutere, unelte de slefuit, masini de taiat, alte masini pentru taiat lemn, aspiratoare de praf.
Condiţii de muncă:
Munca se desfăşoară pe şantiere de construcţii, in conditi de vreme schimbatoare, in mediu
cu praf si in contact cu materiale de constructie care pot contine substante chimice.
Program normal de lucru, uneori prelungit.

Riscuri profesionale :
Risc de accidentare prin tăiere, traumatisme mecanice.

Salarizare: Salariul brut lunar este de ..................... lei, la care se adaugă sporurile


negociate.

Specificaţiile postului:
 dexteritate manuală
 spirit de observaţie, atenţie la detalii
 simţ estetic,viziune spaţială, inventivitate şi creativitate
 disponibilitate de a lucra în ture.

Prezentul document se constituie în anexa la contractul individual de muncă şi a fost


întocmit în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru salariat, unul pentru dosarul său de
personal şi unul pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă al Mun./Jud. Prahova.

Data:
Semnatura:

S-ar putea să vă placă și