Sunteți pe pagina 1din 3

-EXEMPLE DE JOCURI UTILIZATE ÎN GRĂDINIŢĂ ÎN VEDEREA

SOCIALIZĂRII-

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR:NEACSU ADINA CRISTINA-


GPN.PETRIŞORU-

MOTTO:,,Jocul este puntea între copilărie şi vârsta matură“(J.Chateau)


Ch. Darwin, afirmă ,,Omul este o fiinţă socială , sociabilitatea constituind o
condiţie pentru progresul social şi o sursă de forţă pozitivă morală. Omul nu trăieşte singur , el
trăieşte prin semenii săi şi pentru ei. Locul pe care îl ocupă fiecare în grupul sau grupele
respective din care face parte, tipul de relaţii socio-afective, statutul social, expansivitatea,
indică gradul de sociabilitate al unui individ. ” Copilul găseşte prin rolul din joc xpresia unei
relaţii sociale. Prin joc copilul încorporează nu numai conduita socială, cognitiva, afectivă a
rolului său, dar şi totalitatea relaţiilor sociale proprii rolului pe plan social. Jocul rămâne, este şi
va fi mijlocul cel mai eficient în dezvoltarea fizică şi psihică a copilului în socializarea copilului
şi învăţarea normelor societăţii.
Ca modalitate de realizare a socializării preşcolarilor ,jocul este, a fost si va rămâne
esential în formarea capacităţii de exprimare în grup, de relaţionare.
Voi prezenta câteva jocuri didactice pe care le-am folosit la grădiniţă în activitatea cu copiii în
vederea socializării acestora.
1.Jocul: ,, NUMELE”
OBIECTIVE:
-învăţarea unor comportamente de acceptare necondiţionată în cadrul grupului de la grădiniţă a
tuturor copiilor
-învăţarea unei conduite tolerante de relaţionare
-creşterea gradului de socializare.
DESCRIEREA JOCULUI-Copiii sunt aşezaţi în picioare în cerc. Educatoarea le propune
copiilor să aleagă o jucărie de pluş, alegerea fiind realizată prin negociere.Fiecare copil aruncă
pe rând jucăria altui copil, cel care o prinde îşi spune numele şi ce îi place să facă cel mai mult
până când toţi copiii află numele tuturor şi o acţiune personală importantă.Scopul jocului este
de a realiza un contact cât mai bun cu ceilalţi copii şi de a-i forma deprinderea de a-l asculta
pe celălalt.
2. JOCUL DIDACTIC: ,,SPUNE CUM TE CHEAMĂ”
Scopul
-obişnuirea copiilor să comunice corect şi clar numele şi prenumele fără reţinere faţă de
educatoare şi faţă de ceilalţi copii din grupă în vederea stabilirii unui prim contact între ei
-formarea deprinderii de a formula un răspuns scurt şi de a asculta un alt copil în timp ce
vorbeşte
-obişnuirea copiilor cu aşezarea în cerc.
Sarcina didactică
–elaborarea corectă a răspunsului la întrebarea educatoarei comunicând numele şi prenumele.
Regulile jocului
–îşi spune numele numai copilul care a primit de la educatoare un fluturaş, copiii ascultă cum se
numeşte copilul cu fluturaş, copiii repetă în cor numele copilului.
Material didactic-un fluturaş
Desfăşurarea jocului
–Copiii vor forma un cerc pe covor sau pe scăunele .Educatoarea va intra în mijlocul cercului şi
va da ,,fluturaşul pe rând copiilor mai îndrăzneţi sau celor care au frecventat grădiniţa în anul
precedent.La început nu va insista să se spună numele ţi prenumele în întregime. Va oferi
,,fluturaşul adresând întrebarea:,,-Spune cum te cheamă?’’.Va completa în măsura posibilităţilor
răspunsurile copiilor.În timp ce copilul aduce jucăria înapoi, educatoarea se adresează celorlalţi
stimulându-i să se repete împreună numele copilului. Se poate folosi în acest caz întrebarea
,,Spune-ţi cine aduce fluturaşul’’ sau ,,Spune-ţi la cine este jucăria?’’.Jocul poate fi repetat de
mai multe ori până când educatoarea se convinge că toţi copiii îşi comunică numele şi
prenumele corect.

3.JOCUL DIDACTIC:,,SĂ PRIMIM MUSAFIRI”


Scopul
-reactualizarea regulilor de comportare în timpulprimirii unor musafiri
-însuşirea unor formule de politeţe
-educarea sociabilităţii copiilor
Sarcina didactica: – să interpreteze corect rolul de musafir şi de gazdă, să elaboreze răspunsuri
adecvate rolului asumat.
Regulile jocului:
–grupa se va împărţi în două subgrupe, unii vor fi musafiri, alţii gazde, musafirii vor veni în
vizită şi vor trebui să ţină cont de următoarele momente-să sune la uşă, să ofere flori, să se
adreseze corect, să servească ceva în mod politicos şi la despărţire să folosească limbajul
adecvat.
Material didactic-un buchet cu flori, sacoşă de cadou, farfurii, pahare cu apă, tavă, prăjiturele,
şerveţele.
Desfăşurarea jocului:
-La începutul jocului se va intona cântecelul ,,Bucuroşi de oaspeţi” în timp ce educatoarea va
aranja sala pentru acest joc-2-3 mese pentru musafiri şi gazde (veselă, tavă,pahare cu apă,
prăjituri, şerveţele). Copiii vor fi împărţiţi în două grupe, unii vor fi gazde, alţii vor fi musafiri.
Gazdele vor sta pe scăunele la mesele aranjate cu veselă. Educatoarea oferă un buchet cu flori
musafirilor care vor merge în vizită la gazde cerându-le să respecte normele de comportare
civilizată în societate.
Este indicat ca pe parcursul jocului, copiii-gazdă să fie şi musafiri şi invers. Educatoarea trebuie
să susţină dialogul prin intervenţii, să ajute unde este nevoie. Pot să interpreteze şi roluri de
persoane adulte: tata, mama, bunica, unchi, soră...
La finalul jocului putem interpreta din nou cântecul ,,Bucuroşi de oaspeţi”. Aşadar prin joc
copiii îşi însuşesc norme de comportare civilizată, interpretează roluri, îşi însuşesc roluri , îşi
asumă roluri, astfel preiau modele comportamentale, învaţă să relaţioneze şi să socializeze. Jocul
este determinant în socializarea preşcolarilor.
4.JOCUL PUII LA CLOŞCĂ

Scopul-consolidarea deprinderii de cooperare, colaborare


Material didactic-cerc din sârmă, fire de iarbă.
Desfăşurarea jocului-Copiii care vor fi puii stau în cerc, desenat cu creta, iar educatoarea va sta
într-un cerc. La îndemnul educatoarei ,,Puii ciugulesc boabe”, copiii ies din cerc. La comanda
,,Puii merg acasă’, copiii aleargă în cerc. Jocul se repetă de mai multe ori. Se insistă ca în timpul
jocului să coopereze pentru a intra toţi în cerc, să nu se lovească între ei, să respecte regulile
jocului.

BIBLIOGRAFIE
1.Golu,P.,Verzea,E., Zlate, M., ,,Psihologia copilului”, Bucureşti, E.D.P., 1992
2. Mureşan, P., ,,Învăţarea socială”, Bucureşti, Ed. Albatros, 1980
3.Chateu, J., ,,Jocul copilului în vol. ,,Psihologia copilului”, Bucureşti, E.D.P., 1970