Sunteți pe pagina 1din 18

Unitatea de învăţare nr.

13

Particularitati constructive ale navelor de transport marfuri generale

Unitatea de invatare nr.11………………………………………………………………....1


1. Cargouri pentru marfuri generale.......................................................……..............2
2. Nave frigorifice........................................................................................................6
3. Nave portcontainer...................................................................................................7
4. Nave Ro-Ro.............................................................................................................13
5. Intrebari pentru autoevaluare....…………………………………………………..15
6. Bibliografie………………………………………………………………………..15

Obiectivele unitatii de invatare nr.13

La sfârşitul modulului cursanţii vor cunoaşte aspecte legate de


caracteristicile constructive ale navelor maritime comerciale, cum ar fi:
 Intelegerea si notiunii de nava de transport marfuri generale
 Intelegerea notiunilor si particularitatilor constructive ale
navelor cargou, portcontainer, ro-ro, ferry, reefer

1
Particularităţi constructive ale tipurilor principale de nave maritime comerciale

1. Cargouri pentru mărfuri generale


Cargoul pentru mărfuri generale este nava maritimă autopropulsată destinată transportului
diverselor categorii de mărfuri uscate ambalate sau neambalate.
Acestea sunt cele mai răspândite nave maritime de transport, având masa deadweight
M dw  500...30000 tdw .

Elemente de structura utilizate in constructia navelor de trasport marfuri generale


Sistemul general de osatură, utilizat în construcţia acestui tip de navă, poate să fie transversal sau
combinat şi prezintă următoarele particularităţi:
- planşeele de fund pot fi: cu simplu fund construit în sistem de osatură transversal (specific
navelor mici); cu dublu fund construit în sistem de osatură transversal sau longitudinal (specific
navelor mijlocii şi mari);
- planşeele de bordaj se construiesc numai în sistem de osatură transversal;
- punţile în număr de 1-3 sunt prevăzute cu guri de magazie relativ mari şi se construiesc astfel:
puntea principală în sistem de osatură transversal sau longitudinal; punţile intermediare în
sistem de osatură transversal;
- pereţii transversali sunt plaţi şi se construiesc în sistem de osatură vertical;
- nu se folosesc pereţii longitudinali;
- sunt prevăzute cu suprastructuri continue (de regulă, de tip shelter-deck închis) sau răzleţe
(teugă, castel central, dunetă);
- compartimentul de maşini poate fi amplasat în trei moduri, şi anume: în zona centrală a navei; în
zona extinsă pe L/3 de la perpendiculara pupa spre prova; la pupa navei.

Constructia magazilor de marfa


1. magazie de marfa cu o singura punte

2
2. magazie de marfa cu doua punti

3
4
Vedere generala a unei magazii de marfa la o nava tip cargou multifunctional

5
Descrierea elementelor componenete ale unui cargou multifunctional

Datorită duratei mari petrecute la încărcare/descărcare, cargourile au dimensiuni şi


deplasamente reduse: lungimi cuprinse între 100 – 170 m, iar DW = 1500....20.000 tdw, la viteze
economice de 12....22 Nd (limita superioară pentru linere). În exploatare, din raţiuni economice, se
urmăreşte marşul plin-plin, evitând marşul în balast.
Sunt prevăzute cu mijloace proprii de încărcare-descărcare: bigi, macarale, vinciuri, dispuse
de regulă între magazii.

Figura Cargou mărfuri generale

Raportul viteză-lungime este aproximativ 0,87 sau chiar mai mic, valori mai mari ale
acestuia indicând o navă mai puţin economică. Marfa cu densitate mare se transport în
compartimentele inferioare, în timp ce marfa mai puţin densă se transportă în „tween decks”. Nava
6
este prevăzută din construcţie cu dublu fund în care se află de obicei tancurile de combustibil şi
balast.
Încă din anii '70 ponderea acestui tip de navă era în scădere, deşi tonajul flotei mondiale
de cargouri era în creştere. Acest fapt s-a datorat în principal dezvoltării în paralel a navelor
specializate dar şi a cheltuielilor de transport însemnate pe care acest tip de navă le dezvoltă.
Se poate concluziona că, deşi ne aflăm în era containerizării ce presupune o reducere dramatică a
construcţiei acestui tip de navă, cargourile de mărfuri generale există şi vor mai exista, din simplul
motiv că nu toate tipurile de mărfuri pot fi paletizate sau containerizate. Ca argumente, pot fi
menţionate: echipamentele industriale, materiale de construcţii precum şine sau profile de oţel, role
de tablă, maşini agricole etc.

2. Nave frigorifice
Nava de construcţie specială destinată pentru transportul produselor perisabile la temperaturi
scăzute, asigurându-se menţinerea lor în stare proaspătă prin refrigerare sau prin congelare, poartă
denumirea de navă frigorifică.
După regimurile de răcire şi natura mărfurilor transportate, navele frigorifice se împart în 4
categorii, astfel:
- nave pentru transportul produselor răcite prin ventilaţie;
- nave pentru transportul produselor refrigerate;
- nave pentru transportul produselor congelate;
- nave frigorifice universale.

Nava frigorifica in mars

7
Sectiune transversala a unei magazii de marfa – nava frigorifica

1. Nave ce transportă produse răcite prin ventilaţie (t ≥ +3°C) - (rute scurte –fructe proaspete).
Ventilaţia este forţată cu aer răcit.

2. Nave ce transportă produse refrigerate (- 4° C ÷ +7°C ) - citrice (2 ÷ 6°C) / banana


(+7°C) / ouă (0 ÷ 1°C) / carne (-6 ÷ -3°C ) / peşte (- 3 ÷ 0°C). Navele sunt dotate cu
instalaţii frigorifice proprii.

3. Nave ce transportă produse congelate (t ≤ - 6°C) - navele asigură prin instalaţiile frigorifice
proprii temperaturi constante sub 6°C.

4. Nave frigorifice universale - asigură transportul produselor perisabile de orice natură prin toate
regimurile de răcire amintite.

Reeferele au urmatoarele caracteristici generale:


• Au capacitate de încărcare cuprinsă între 6.000…15.000 tdw şi viteze economice cuprinse în
gama 18…23 Nd;
• Capacitatea de transport este mai mică decât a unui cargo echivalent ca mărime, ajungând cu
25% mai mică în cazul mărfurilor răcite prin ventilaţie şi cu 35% mai mică în cazul mărfurilor
congelate;
• Navele frigorifice politerme au volumul rezervat mărfii fragmentat în 4 – 5 compartimente pentru
ca tipurile diferite de marfă să fie transportate separat şi la temperaturi diferite, dacă este necesar
(de la -25°C la +13°C), sistemul frigorific fiind astfel descentralizat;
• Mărfurile sunt de obicei paletizate, iar operaţiunile de încărcare-descărcare se fac cu ajutorul
transportoarelor sau motostivuitoarelor electrice. În unele cazuri, manipularea mărfurilor precum
citricele se face prin deschideri laterale în bordaje.

În ultima perioadă, în afara „tradiţionalelor” nave frigorifice, mărfurile perisabile sunt preluate din ce
în ce mai des la bordul navelor portcontainer, în containere frigorifice dotate cu compresoare
proprii, ce folosesc agenţi frigorifici ecologici, racordate la instalaţia electrică a navei. Şi asta din
simplul motiv că o navă portcontainer are o capacitate de transport mărfuri refrigerate mult mai
mare decât un reefer convenţional şi în plus un timp de operare mult mai scăzut.
8
3. Nave portcontainer
Nava maritimă specializată pentru transportul containerelor poartă denumirea de navă
portcontainer.
La proiectarea şi construcţia lor se impune luarea unor măsuri speciale, printre care:
- mărirea stabilităţii la oscilaţii transversale, prin reducerea razei gurnei şi utilizarea chilelor de
ruliu sau a stabilizatorilor de ruliu cu aripi oscilante adecvate;
- mărirea stabilităţii la oscilaţii longitudinale, prin asigurarea unei lungimi bine proporţionată, în
raport cu celelalte dimensiuni principale;
- pentru a împiedica inundarea punţii, bordul liber este cu cca 60% mai înalt decât la celelalte
nave de transport mărfuri uscate, iar prova are o formă mai evazată;
- pentru asigurarea stabilităţii transversale, în condiţiile existenţei unei suprafeţe velice mari, se
impune creşterea înălţimii metacentrice, respectiv a braţului stabilităţii statice, prin coborârea
centrului de greutate;
- asigurarea unei structuri interioare a magaziilor, suficient de rezistentă, capabilă să preia
sarcinile determinate de greutatea containerelor concentrată pe colţare;
- dispunerea în interiorul magaziilor a unor ferme longitudinale şi transversale, cu ghidaje, care
permit stivuirea şi împiedică deplasarea containerelor în timpul oscilaţiilor navei;
- consolidarea cu pontili a porţiunilor de punte pe care se aşează containere;
- dimensionarea suporţilor de fixarea a containerelor pe punte astfel încât să reziste la o forţă
dinamică egală cu de trei ori valoarea celei statice obişnuite.
De regulă, sistemul de osatură adoptat în construcţia navelor portcontainer este combinat,
asigurându-se o structură capabilă să preia atât solicitările locale cât şi solicitările generale la
încovoierea longitudinală şi la torsiune ale corpului.
La construcţia portcontainerelor mari, care reclamă luarea unor măsuri severe privitoare la
asigurarea rezistenţei longitudinale, se poate aplica sistemul de osatură longitudinal. Se fac
următoarele precizări:
- planşeele de fund sunt cu dublu fund, celular, construit în sistem de osatură longitudinal;
- planşeele de bordaj (cu bordajul simplu sau dublu) se construiesc în sistem de osatură
transversal sau longitudinal;
- punţile sunt prevăzute cu una, două sau trei guri de magazie, dispuse în aceeaşi secţiune
transversală, iar porţiunile de punte rămase se întăresc cu grinzi longitudinale simple sau de tip
cheson;
- capacele gurilor de magazii sunt de tip ponton, capabile să suporte greutatea containerelor ce se
ambarcă pe punte;
- pereţii transversali etanşi sunt plaţi construiţi în sistem de osatură vertical;
- majoritatea suprastructurilor şi rufurilor sunt concentrate într-un castel, ce poate fi dispus: la
prova, la pupa, în zona extinsă pe L/3 de la perpendiculara pupa spre prova;
- compartimentul de maşini poate fi amplasat la pupa sau în zona extinsă pe L/3 de la
perpendiculara pupa spre prova;
- instalaţia de propulsie foloseşte, ca maşini principale, motoare cu aprindere prin compresie
(Diesel), lente sau semirapide, care antrenează elice cu pale fixe.

9
10
11
Descrierea navei portcontainer

12
Vedere magazie de marfa

13
Sectiune transversala a magaziei de marfa

Magazii de marfa la navele containier

14
Magazii de marfa la navele containier

4. Nave Roll-on/Roll-off
Nava maritimă, cu încărcare-descărcare pe orizontală, specializată pentru transportul, pe toate
punţile (inclusiv pe puntea suprastructurilor), a vehiculelor rutiere, pe roţi şi respectiv pe şenile, cu
sau fără încărcătură, este denumită navă Roll-on/Roll-off.
În prezent există 3 tipuri constructive de nave Roll-on/Roll-off şi anume:
- nave Roll-on/Roll-off cu mai multe punţi, destinate transportului vehiculelor încărcate cu
mărfuri paletizate sau containerizate;
- nave Roll-on/Roll-off în sistem celular, destinate transportului vehiculelor pe roţi şi a
containerelor, care se stivuiesc în magazii special amenajate;
- nave Roll-on/Roll-off în sistem celular, cu o parte din spaţiul util amenajat convenţional,
destinate atât pentru transportul vehiculelor pe roţi cât şi a mărfurilor uscate obişnuite.
La proiectarea şi construcţia navelor Roll-on/Roll-of se impune luarea unor măsuri speciale, astfel:
- construcţia şi compartimentarea trebuie astfel realizate încât să asigure o structură capabilă să
reziste la sarcini locale mari şi spaţii de manevră pentru vehiculele ce se ambarcă;
- comparativ cu cargourile, la aceeaşi capacitate de încărcare, dimensiunile principale ale navelor
Roll-on/Roll-off sunt mai mari;
- volumul specific mare al vehiculelor ce se transportă determină micşorarea pescajului şi
creşterea înălţimii bordului liber;
- utilizarea unui număr mare de punţi continue, rigide, capabile să preia sarcini concentrate mari,
transmise prin roţile vehiculelor;
- pentru a se crea spaţii deschise, pereţii transversali sunt înlocuiţi cu cadre transversale întărite,
care vor prelua şi sarcinile orizontale transmise de încărcătură în timpul oscilaţiilor de ruliu;
- pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare-descărcare, se prevăd: rampe articulate de navă,
care se reazemă cu capătul liber pe cheu; rampe fixe sau lifturi;
- tancurile de balast şi de combustibil se prevăd în dublul fund şi în dublul bordaj.
Este recomandabil ca, în construcţia corpurilor de nave Roll-on/Roll-off, să se utilizeze sistemul de
osatură combinat, care prezintă următoarele particularităţi:
- planşeele de fund sunt cu dublu fund construit în sistem de osatură longitudinal;
- planşeele de bordaj (cu bordajul simplu sau dublu) se construiesc în sistem de osatură
transversal;
- punţile şi ramele fixe se construiesc în sistem de osatură longitudinal;
- pereţii transversali sunt plaţi construiţi în sistem de osatură vertical;
- pereţii longitudinali care delimitează tancurile laterale sunt construiţi în sistem de osatură
vertical;
- suprastructurile pot să fie continue sau răzleţe;
- compartimentul de maşini este amplasat la partea inferioară din zona pupa;

15
Dintre caracteristicile navelor RO/RO pot fi amintite:
• Capacitatea de încărcare variază în limita DW = 4.000....30.000 tdw, la viteze economice de
18....24 Nd. Fac parte din grupa navelor cu un timp extrem de redus de staţionare în porturi pentru
operaţiuni de încărcare-descărcare;
• Au de obicei mai multe punţi, distanţa între acestea fiind dată de gabaritul vehiculelor
transportate;
• Datorită spaţiilor neocupate din magazii şi volumului specific mare al vehiculelor, navele RO/RO
au raporturi între dimensiuni diferite de cele uzuale în cazul celorlalte nave comerciale, astfel: B/T
mare (bună stabilitate şi mişcări de ruliu dure la pescaje reduse) şi H/T mare (capacitate mare de
încărcare şi bord liber mare);
• Prezintă un sistem de ventilaţie eficient şi fiabil instalat în magaziile de marfă pentru înlăturarea
noxelor produse de vehicule pe durata operaţiunilor de încărcaredescărcare;
• Pentru a reduce volumul de spaţiu pentru marfă care se pierde, multe din navele RO/RO
moderne folosesc cărucioare pe roţi care manevrează containerele încărcate, în locul camioanelor
obişnuite de pe navele trailership convenţionale.
Pentru operaţiunile de încărcare-descărcare, navele RO/RO sunt dotate cu rampe articulate
de navă care se sprijină cu capătul liber de cheu, dispuse la prova (etrava este rabatabilă), la pupa
sau lateral pe bordaj;
• Rampele sunt reglabile astfel încât nava poate opera la diverse niveluri ale mareei. În plus, sunt
prevăzute la interior cu rampe fixe şi lifturi pentru deplasarea vehiculelor pe verticală;
Rampele unei nave RO/RO tipice sunt proiectate să servească tuturor punţilor navei. În caz
contrar, navele RO/RO devin nave hibride sau combinate, proiectate cu un design particular, „la
comandă”. Din această categorie fac parte navele: Pure Car Carriers (PCC)
sau simplu Car Carriers; RO-PAX şi CON-RO.

NAVELE CAR CARRIER sau PCC (Pure Car Carrier) – sunt nave RO/RO specializate, cu un
aspect diferit de cele convenţionale, cu formă paralelipipedică întinsă pe toată lungimea navei şi de
lăţime egală cu cea a navei.
Ca trăsături caracteristice, navele de tip Car Carriers au o rampă la pupa şi una lateral pentru
încărcarea simultană a autovehiculelor şi în plus un sistem automatizat performant de prevenire şi
stingere a incendiilor.
Capacitatea de transport a acestor nave este de ordinul miilor de autovehicule, putând ajunge la
8.000 buc. transportate. Rutele de transport ale acestor tipuri de nave leagă SUA de Europa şi
Asia, fiind de fapt un angrenaj esenţial în procesul de producţie şi comercializare al industriei de
automobile. Evoluţia recentă a acestor nave a condus la un nou design – un anumit număr de
punţi proiectat şi adaptat diferitelor înălţimi ale autovehiculelor transportate – navele PCTC (Pure
Car and Truck Carriers).

Nave PCC si Ro-Ro

16
Magazie de marfa - nava ro-ro

Nave Ro-ferry
Nava de construcţie specială destinată pentru transportul parcului rulant de cale ferată şi/sau a
mijloacelor rutiere, precum şi a pasagerilor, este denumită feribot.

Nave de tip ro-ferry

17
5. Intrebari pentru autoevaluare
1. Care sunt particularitatile constructive ale unei nave de transport marfuri generale?
2. Care sunt particularitatile constructive ale unei nave portcontainer?
3. Cere sunt particularitatile constructive ale unei nave frigorifice?
4. Care sunt particularitatile constructive ale unei nave Ro-Ro?

6. Bibliografie
1. Viorel Maier – Mecanica si Constructia Navei, Vol.I-Constructia Navei, 1985
2. H.J.Pursey – Merchant Ship Construction, 1991
3. D.J Eyres – Ship Construction, Ed.6, 2007
4. Kemp & Young – Ship Construction Sketches and Notes, 1971
5. Reeds – Ship Construction, 1991
6. Kvan Dokum – Ship Knowledge A Modern Encyclopedia, 2007

18

S-ar putea să vă placă și