Sunteți pe pagina 1din 2

Adverbul

Fişă de lucru

1. Grupează separat adverbele de loc, timp şi mod din lista: astfel, aici, alaltaieri, tare,
dedesubt, iute, deloc, niciodată, neîncetat, oricând, prea, unde, azi, da, devreme, jos,
toamna, repede, departe, imediat, ici-colo, apoi, deasupra, împrejur.
Adverbe de loc Adverbe de timp Adverbe de mod

2. Identifică adverbele şi cuvintele pe care le determină; precizează partea de vorbire a


cuvintelor determinate.
a) Orele până la începerea concertului se scurgeau încet.
b) Tablourile pictate minunat atrăgeau privirile vizitatorilor.
c) Departe de aici se află o rezervaţie naturală.
3. Alcătuieşte adverbe prin derivare cu sufixele: -eşte, -âş, -iş, -mente, -işor, -el, pornind de
la cuvintele: bine, a se târî, vultur, frumos, real, pieptiş.
4. Indică doar enunţurile unde cuvântul subliniat are valoare morfologică de adverb.
a) Primăvara aceea a fost însorită. / Primăvara natura se trezeşte la viaţă.
b) Vorbeşte şoptit. / Cuvântul şoptit de el nu s-a auzit. / I-a şoptit răspunsul.
c) Priveşte drept înainte. / A sosit înaintea lui.
5. Alege forma corectă a adverbelor şi completează enunţurile:
a) odată / o dată Trăia .................................. un vânător.
b) într-una / întruna Sora mea vorbeşte .............................................. .
c) nu mai / numai Are ................................... un frate.
d) deloc / de loc Nu ai învăţat ......................... pentru astăzi!
e) totuna / tot una Mi-e ................................... pe care o alegi.
f) bine înţeles / bineînţeles ......................................... că vom merge în excursie.
6. Corectează enunţurile şi explică în ce a constat greşeala:
a) Ei sunt cei mai bine pregătiţi pentru teză.
b) La olimpiadă s-au înscris destui de mulţi participanţi.
c) În recreaţie trebuie ca ferestrele să stea largi-deschise.
d) Copiii proşti-crescuţi nu au ce căuta în clasa noastră.
e) Voi cumpăra haina cea mai bine croită.
7. Precizează figura de stil ce se obţine prin folosirea adverbelor subliniate din fragmentele:
a) Mai departe, mai departe,
Mai încet, tot mai încet
Sufletu-mi nemângâiet
Îndulcind cu dor de moarte.
b) Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!
c) Iar în zarea grea de plumb / Ninge gri.
d) În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.