Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

SUBIECTE EXAMEN SESIUNEA IARNĂ 2010


DISCIPLINA BIOLOGIE VEGETALĂ

1. Celula vegetală
2. Ţesuturile de origine – caracteristici
3. Ţesuturile de apărare, asimilatoare, de depozitare, aerifere şi acvifere
4. Ţesuturile mecanice
5. Ţesuturile conducătoare şi senzitive
6. Rădăcina – structură şi ramificaţii
7. Rădăcina – structură primară şi secundară
8. Tulpina – structură şi ramificaţii
9. Tulpina – structură primară şi secundară
10. Frunza – structură şi forme
11. Frunza – marile şi micile incizuri
12. Frunza – filotaxia şi nervaţiunea
13. Floarea solitară – părţile componente
14. Inflorescenţele simple monopodiale
15. Inflorescenţele simple simpodiale
16. Grăunciorul de polen şi ovulul
17. Sămânţa – origine ş clasificare
18. Fructul – structură şi clasificare
19. Difuziunea , osmoza, plasmoliza, turgecenţa şi forţa de susţinere
20. Fotosinteza şi chimiosinteza
21. Asimilarea azotului, sulfului şi fosorului
22. Energeza (respiraţia şi fermentaţia)
23. Citodiereza (diviziunea amitotică şi cariochinetică)
24. Fiziologia rădăcinii (nutriţia minerală, creşterea şi mişcările rădăcinii, absorţia
apei şi a sărurilor minerale)
25. Fiziologia tulpinii (circulaţia apei şi a sevei brute şi a ascensiunea lichidelor
nutritive, nutaţiile)
26. Fiziologia frunzei – transpiraţia şi gutaţia
27. Fiziologia florei – anteza, polenizarea şi fecundarea
28. Fiziologia seminţei – germinarea
29. Fiziologia fructului – etape de creştere
30. Răaspândirea fructelor şi seminţelor
31. Principiile active vegetale
32. Nomenclatura taxonilor
33. Virusurile, bacteriiloe, flagelatele şi algele albastre
34. Algele verzi şi brune
35. Algele roşii şi mixomicetele
36. Ciupercile – clasificare şi exemple
37. Lichenii – clasificare şi exemple
38. Muşchii – clasificare şi exemple
39. Ferigile – clasificare şi exemple
40. Cicadofitele – clasificare şi exemple
41. Coniferele – clasificare şi exemple
42. Ordinul Fagales – exemple
43. Ordinul Juglandales – exemple
44. Ordinul Polygonales – exemple
45. Ordinul Caryophyllales – exemple
46. Ordinul Euphorbiales – exemple
47. Ordinul Mangnoliales – exemple
48. Ordinul Ranales – exemple
49. Ordinul Papaverales – exemple
50. Ordinul Capparales – exemple
51. Ordinul Violales – exemple
52. Ordinul Rosales – exemple
53. Ordinul Leguminosales – exemple
54. Ordinul Myrtales – exemple
55. Ordinul Malvales – exemple
56. Ordinul Geraniales – exemple
57. Ordinul Terebintales – exemple
58. Ordinul Rhamnales – exemple
59. Ordinul Umbelliflorales – exemple
60. Ordinul Primulales – exemple
61. Ordinul Ericales – exemple
62. Ordinul Ebenales – exemple
63. Ordinul Tubiflorales – exemple
64. Ordinul Solanales – exemple
65. Ordinul Gentianales – exemple
66. Ordinul Oleales – exemple
67. Ordinul Rubiales – exemple
68. Ordinul Cucurbitales – exemple
69. Ordinul Asterales – tubuliflore
70. Ordinul Asterales – liguliflore
71. Ordinul Liliales – liliacee
72. Ordinul Liliales – amarilidacee, exemple
73. Ordinul Liliales – iridacee, exemple
74. Ordinul Liliales – dioscoreacee, exemple
75. Ordinul Orchidales – exemple
76. Ordinul Bromeliales – exemple
77. Ordinul Zingiberales – exemple
78. Ordinul Cyperales – exemple
79. Ordinul Graminales – exemple
80. Ordinul Arales – exemple
81. Ordinul Arecales – exemple
82. Răspândirea comunităţilor de plante, pe Glob după latitudine, altitudine şi
longitudine
83. Caracteristicile vegetaţiei tropicale, pluviale, veşnic verzi
84. Caracteristicile vegetaţiei tropicale cu ploi de vară
85. Caracteristicile vegetaţiei subtropicale (deşerturi)
86. Caracteristicile vegetaţiei forestiere cu frunze căzătoare
87. Caracteristicile vegetaţiei forestiere cu conifere
88. Vegetaţia de stepă şi silvostepă a ţării noastre
89. Etajele stejarului şi fagului din ţara noastră
90. Etajele molidului, jneapănului şi pajiştilor alpine din ţara noastră
91. Vegetaţia intrazonală din ţara noastră

Titular disciplină
Prof. Univ. Dr. Constantin Stătescu