Sunteți pe pagina 1din 134

'olu] orutori :

~LENA I LillA 'HE MARLNESCU


MIRELA CRANGANU FLORINA J ABELA BARBU FLORIAN CHI
EUGENIA CRISTESCU

CUlEGERE DE TEST
Adresata elevilor scolilor postliceale sanitare
in vederea sustinerii examenului de certificare
a competentelor profesionale - asistent medical generali t

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei


MARCEAN, CRIN
Culegere de teste: adresata elevilor scolilor postliceale sanitare in
vederea sustlnerii examenului de certificare a competentelor
profesionale - asistent medical generalist / Crin Marcean, Florina Isabela
Barbu, Florian Chiru. - Bucuresti : R.C.R. Editorial, 2020
ISBN 978-606-745-072-9

I. Barbu, Florina Isabela


II. Chiru, Florian

61

Editura R R Edirorial
o 0
rNTRODUCERE 7
CAPITOLUL I: NEVOILE FUNDAMENT ALE ALE FlfNT ~I
JMANE I)
I 11
• . "
IpUTt . de e i
rterm. . . I

I. . Raspunsuri ~i bibliografie 1I)


CAPITOLUL II: TEHNICI DE NURSING $1 INVESTIGATE I
II. [. Tipuri de iterni I
11.2.Raspunsuri si bibliografie L
CAPITOLUL III :PROTECTIE $1 SECURlTATE )1
III. [. Tipuri de iterni 61
III. 2. Raspunsuri si bibliografie ).
CAPITOLUL IV : ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR 6H
IV. l . Tipuri de iterni )H
IV. 2. Raspunsuri si bibliografie 77
CAPITOLUL V : CARDIOLOGIE $1 NURSING SPECIFIC ( ()
V .1. Tipuri de itemi ()
V.2. Raspunsuri si bibliografie ; (H
CAPITOLUL VI : PNEUMOLOGIE $1 NURSING SPECIFIC 107
VI. l. Tipuri de itemi 107
VI.2. Raspunsuri si bibliografie II I
CAPITOLUL VII : GASTROENTEROLOGIE $1 NURSING
~'P ~CIFIC I
VILI. Tipuri de itemi ; [
VIL2. Raspunsuri si bibliografie [ 1[
CAPITOLUL VIII: NEFROLOGIE $1 NURSING IN NEFR L 111\
•............................................................................................................... [11
VULI. Tipuri de itemi [. 7
VIIl.l. Raspunsuri si bibliografie 142
CAPITOLUL IX: BOLI METABOLICE, DE NUTRITIE $1 NUR IN 1
• EC1F1C 14H
. l. Tipuri de itemi [4H
.2. Raspunsuri si bibliografie [
CAPITOLUL X : CHIRURGJE GENERAL.\ $1 SPECIALITATl
INRUDITE $1 NURSING SPE IPT ' 1 H
.1. Tipuri de itcmi I H
.2. I aspull suri '. i bibli grafic [7H
r. (' PI'I'OLlJL I: \iOUINI,'I"
I ..I 'J" 'pun. dc iIlc011
.
''1'1 A,'I-: .,'1 NIJI,'IN 1,'111 '11,'1 '. IU
.I I noue
X1.2. Raspunsuri $i bibliografie 204
CAPITOLUL XII: DERMATOLOGIE $1 NURSIN PE IFIC 210
XII. I. Tipuri de itemi 210
XII.2. Raspunsuri si bibliografie ~ 213 Aceasta culegere de teste este destinata persoanelor / cursanti lor /
CAPITOLUL XIII: REUMATOLOGIE $1 NURSING SPECIFIC .. 215 I vilor care finalizeaza pregatirea in Scoala Postliceala Sanitara - sistcntu
XIII. I. Tipuri de itemi 215 Medicala Generala si se pregatesc pentru sustinerea examenului de
XIII.2. Raspunsuri si bibliografie 218 , rtificare a competentelor profesionale.
CAPITOLUL XIV: GINECOLOGIE $1 NURSING SPECIFIC 224 Scopul ei este sa le dea posibilitatea cursantilor sa se autoevalu 'Z .,
XIV.I. Tipuri de itemi 224 s constate nivelul cunostintelor dobandite pe parcursul ani lor de studiu
XIV.2. Raspunsuri si bibliografie 230 III turi de profesori si specialisti din structura sistemului sanitar.
. CAPITOLUL XV : NEUROLOGIE $1 NURSING SPECIFIC. 239 Cartea de teste este organizata pe module respectand Standardul de
XV.l. Tipuri de itemi 239 I rcgatire Profesionala ~i Curriculum pentru Califiearea Asistent Mcdi 'HI
XV.2. Raspunsuri si bibliografie 242 icneralist aprobate prin OMECT nr. 2713/29.11.2007.
CAPITOLUL XVI: PEDIATRIE $1 NURSING SPECIFIC 246 Pentru fieeare modul au fost formulati itemi obieetivi eu alcgcr
XVI. 1. Tipuri de itemi 246 multipla sau alegere duala, itemi de tip pereehe si itemi semiobieetivi do
XVJ.2. Ra punsuri si bibliografie 257 . mpletare sau eu raspuns seurt. ..
Autorii spera ea aceasta lucrare va fi utilizata de cat mai multi
ursanti" / elevi viitori asistenti , medicali, reprezentand astfel unul din
in trumentele importante in pregatirea profesionala,

Aut rii:
CRIN MAR I~AN
FLORINA ISABELA BARIIl)
FLORIAN II II IJ
APITOlUll
NEVOIIE FUNDAMENTAIE ALE FIINTEI UMANE

L1.TIPURI DE ITEMI

A. NOTAlI CU ADEVARAT SAU FALS URMATOARELlI:


FIRMAlII

I. ulegerea de date reprezinta prima etapa a procesului de ingrijire.


· [liperestezia reprezinta diminuarea sensibilitatii.
· Acalculia reprezinta incapacitatea de a efectua calcule.
· Dificultatea in articularea cuvintelor se numeste dizartrie.
· Incontinenta de urina reprezinta mictiunea partiala sau absenta acesteia.
1. Paralizia unui singur membru se numeste monoplegie.
7. Pareza reprezinta diminuarea fortei musculare.
H. Tetraplegia reprezinta paralizia unui singur membru.
· Incapacitatea de a intelege cuvinte scrise se numeste afonie.
I .Acumularea de lichid seros in tesuturi se numeste edem.
I 1. Ernotiile si stresul contribuie la adoptarea anumitor posturi.
I .Temperamentul si personalitatea fiecarui individ determina gradul d
mobilizare si activitate fizica.
1 • Pulsul este 0 manifestare periferica a activitatii electrice a inimii.
14. Frecventa pulsului variaza in functie de varsta, sex si activitate.
I .Unele sub stante medicamentoase pot afecta in mod direct sau indir '\
tensiunea arteriala.
I i.In bradicardie, numarul pulsatiilor pe minut, depaseste valorile de 100·
150-200.
17.Prezenta sangelui in urina poarta numele de glicozurie.
I .Afectiunile nervoase si stresul psihosocial pot fi cauze ale diareei.
I .lleusul consta in lipsa completa a eliminarii fecalelor si gazelor.
.Tensiunea arteriala normals este situata in general in jurul valorii d
150/80.
I. atranii, copii mici, alcoolicii si drogatii sunt categorii de persoane LI
ri c de hipotermie.
2. M surarea temperaturii corpului arc importanta deosebita la tonto
tit ioriilc de pacicnti.

I)
. 'UPI'OV I lh 'I' 'Ll CUll '(iil)1' vital ' r 'II' 'zinll 11111dill HI I ul . (. 'I' ~l "'U I'r .v Il\ i r 'Hr>imt ri i I I
asistcnt i mcdi al . . Dlspneea ussmaul s 111111 I j II II:
24.1n organism apa alcatuieste 0 parte minora a mediil r inl '1'11 '. r spirati In patru timpi: in pirntl I 1I1~, I inlti -pauza;
25.0rganele digestive au nevoie de odihna in timpul noptii. I) I'spirati deficitara permanent! ;
rcspiratie suieratoare.
10. Dispneea de tip neregulat cu polipnee ~i apnee alternativ , S('

B. ALEGETI RASPUNSUL CORECT numeste:


I di pnee Biot;
1. Comunicarea interpersonala reprezinta: I) di pnee Bauchut;
a) eomuniearea intre oameni; d i pnee Cheyne-Stokes,
b) eomuniearea eu sinele; 11. Respiratia normala este numita:
e) eomuniearea intre membrii unui grup. bradipnee;
2. Comunicarea intrapersonala reprezinta: tahipnee;
a) eomuniearea intre membrii unui grup; upnee.
b) eomuniearea eu sinele; 12. Eliminareape gura a unei cantitati de sange provenita din
e) eomuniearea intre oameni. caile respiratorii inferioare, se numeste:
3. Comunicarea de masa reprezinta: h rnatemeza;
a) eomuniearea intre membrii unui grup; h moptizie;
b) eomuniearea intre oameni; I cmoragie digestiva,
e) eomuniearea folosita de un numar mare de oameni. 13. Coloratia albastru-vinetie a tegumentelor si mucoaselor, se
4. Micsorarea amplitudinii ~i cresterea moderata a ratei numeste:
I) necroza;
respiratorii la exercitii de dificultate medie, se numeste:
a) dispnee de gradul I;
I,) iianoza;
b) dispnee de gradul II; m.
e) dispnee de gradul III. 14. Expectoratia in cantitate mare, produsa in urma CV, 'II

5. Aparitia tulburarilor respiratorii in repaus reprezlnta: unui abces pulmonar, se numeste: .


11 vomica; .
a) dispnee de gradul III;
b) dispnee de gradul IV;
II tuse;
e) dispnee de gradul II;
puta,
6. Dificultatea in respiratie aparuta in pozitia de decubit I?
Frecventapulsului se apreciaza numarand pulsatiile timp tI
reprezinta: II)unmmut;
a) dispnee de gradul III; h) un minut si inmultit cu doi;
b) dispnee de gradul IV; r) un minut si impartit la doi.
e) dispnee de gradul V; 16. Mecanismul de pierdere a caldurli poarta numele de:
7. Bradipneea reprezinta: II tormogeneza;
a) cresterea frecventei respiratorii (peste 40 resp/minut); I, l rrnoliza;
b) scaderea frecventei respiratorii (sub 8 resp/rnin); tcrmoreglare,
e) eicluri de respiratie inversa. 17. Mecanismul de producere a caldurii, poarta numele de:
I I'm liza;
8. Tahipneea sau polipneea reprezinta:
a) respiratie deficitara; " I'm ro larc;
b) re pirati normals; rmo en za.
IH. 'l'ransf I'll I d \ - ldurt d \ pe SIIJlI'ulll(' I 1111 Hille -j I)' \.) 01i lid .
suprafata altul obiect, se numeste: 7. Imposthllltutc» rlnlchlulul d II Iormu urtnll, S \ nUIII \~t, ':
a) conductie; unuri ';
b) evaporare; I) 01i uric;
c) iradiere. poliuric.
19. Transferul de caldura dintre doua obiecte aflate in contact, 28. Tmposibilitatea vezicii urinare de a-si goli contiuutul, St'
dinspre obiectul mai cald catre obiectul mai rece, se numeste: numeste:
a) convectie; /I) anunc;
b) conductie; I retcntie urinara;
c) iradiere. disurie.
20. Transformarea unui lichid in vapori, poarta numele de: 29. Prezenta puroiului in urlna, poarta numele de:
a) convectie; 1\) h maturie;
b) evaporare; 11) prune;
c) iradiere. l') licozurie.
21. Temperatura corpului cuprinsa intre 37°C - 38°C, (se 30.Prezenta sangelui in urina, se numeste:
numeste) este: " piurie;
a) fcbramoderata; I) glicozurie;
b) hipcrpircxie; hematurie. .
.) subfcbrilitate. 31. Senzatia imperloasa de defecare insotita de arsura ~i tensiun \
22. F bra ridicata se caracterizeaza prin valori ale temperaturii dureroasa la nivelul rectului, defineste:
.orpulul cuprlnse In intervalul: II) diareea;
a) • H 0 '_ c o ; I) t nesmele;
b) o -4 Il ;
flatulenta.
c) 7 o -3 ° . 32. Lipsa completa a eliminarli fecalelor ~i gazelor, pOII!'1
23: Hiperpirexia se caracterizeaza prin cresterea temperaturii numele de:
corpului peste: II constipatie;
a) 38°C; I) ileus;
b) 39 °C; flatulenta.
c) 40°C. 33. Eliminarea accidentala (involuntara) de urina, pOllr!
24. Volumul de urina secretat de rinichi intr-o perioada de timp denumirea de:
data, se numeste: \ diaree;
a) poliurie; h incontinenta urinara;
b) disurie; ) disurie.
c) diureza,
25. Cresterea cantitatil de urina peste 2000 m1/24h, se numeste: 34. Intarzierea in eliminarea cantitatii de lichide ingerate, poart
a) oligurie; denumirea de:
b) poliurie; I ni turie;
c) nicturie. I di urie;
26. Scaderea cantitatii de urina sub 800 m1/24h, se nurneste: .) p iurie,
a) poliurie; 5. Lip a controlulul voluntur al fincterului anal xt 'I'll,
b) oicturie; dctermina:

12
I) 1\'( I
II I II 11(I I, r, 'Ihlll 'II ,,('11 'HlIZllj d' 1111111111\111 '1IIId'lm' I 'hll • 'l'
b in l ntin nta d IWJ slob rc .e, S(' n 11111 '~t \:
c) flatulcnta, 1milul )z<;
36. Forma obisnuita de exteriorizare a hemorn ~ 1101' digestive I itiriazis;
superioare, poarta denumirea de: I '1\' .
a) hemoptizie; 4 . Pustula este definita ca fiind:
b) melena; .!LIz v noasa ln partile declive;
c) constipatie,
Tnd partarea celulelor cornoase din epiderm;
37. Refluxul alimentelor ajunse in esofag, se numeste:
I ie minor la suprafata tegumentului, localizat la radacina Iirului de
a) hemoptizie; I.
b) hematemeza;
47. Acumularea de lichid seros caracterizat prin cresrer a II
c) regurgitare.
volum a regiunii, poarta numele de:
38. Secretia ce se elimina din teritoriul aiveolo-bronhotraheal
1 d m;
prin actul tusei, se numeste:
II) I cuamatie;
a) expectoratie;
.ru tit
b) varsatura;
48. Distrugerea tisulara aparuta in urma deficitului de nutritle
c) hemoptizie.
locala prin compresiune continua, se numeste:
39. Hiperhidroza sau diaforeza, se defineste ca fiind:
a) intubatia traheala in scopul izolarii plamanului;
I) scara;
b) rcsterea anormala a secretiei glandelor sudoripare de la nivelul pielii;
II) 1 itiriazis;
vitiligo.
) r fluxul alimentelor ajunse in esofag.
40. Prima menstruatie poarta numele de: 49. Hemoragia mica, de forma punctiforma, ovalara sau rotund
a) menarh ; se numeste :
b) di m noree; I) himoza;
I) p tesie;
c) amenoree.
41. Amenoreea reprezinta: \) pistaxis.
a) lipsa menstruatiei; 50. Dificultatea respiratorie Ia eforturi medii, in it 'f vie II
b) prima menstrua tie; '/, 1111 e obisnuite, reprezinta:
c) menstruatie dureroasa. I) dispnee de gradu1 I ;
42. Giandele sebacee sunt localizate: II di pnee de gradu1 II;
a) in derm, pe toata suprafata pielii; ) di pnee de gradul III.
b) 1aradacina firului de par, langa foliculul pilos;
c) la nivelu1 pielii.
43. Glandele sudoripare se gasesc: C. ASOCIATI FIECARE CIFRA. DIN COLOANA "A"
a) la radacina firului de par; LIT ~RA CORESPUNZATOARE DIN COLOANA "B", ASTF ~L
b) la nivelul pielii; N AT sA OBTINETI RA.SPUNSUL CORECT
c) in derm pe toata suprafata pielii.
44. Acumularea de lichid seros caracterizat prin cresterea in Cd, In coloana "A" sunt indicate manifestari de dependenta, iar In
volum a regiunii afectate, poarta numele de: I n "8" definitiile acestora. A, i ti fiecare cifra din coloana "A" LI
a) edem; III ra r .punzatoare din coloanu "I ". astf J incat a obtineti ra pun 'lit
b) escoriatie; ( I' \ t.
c) descuamatie.

14
, LOANA "A" 'OLOANA "0" (' .•.••III ~'OI(\IIIl(1"/\" xu
illdi'lI(i kl'lll
II I Ili III 'di 'oli, iur III '01\1111111
l. Anartrie Picrdcr '<I vocr] ''H" d 'Iilli(iil \ :I' .siorn. Asociut] 1iL' ':11" 'il'n din '010l1l1l1 "/\" 'II lit 'I'll
2. Afonie b) lncapacilat a de 1\ S .ri ' s'lccliv I'lli' ·sPUI1i'. (onrc dill .oloana "13", ustfcl lncfu s, b~in (i n spunsul .orcct.
3. Lexie c) Capacitatea de a citi
-
'OLOANA "A"
=
4. Agrafie d) Incapacitatea de a articula cuvinte COLOANA "B"
Alexie Ritm respirator rar
I. Puralizia a) Dirninuarca Iortci rnuscularc
5. e)
f) Incapacitatea de a intelege selectiv
· Parcza b) Absenta fortei musculare

C.2. In coloana "A" sunt indicate manifestari de dependents , iar in


·l. Monoplegia
Tetraplegia
c)
d)
Paralizia partii inferioare a corpului
Paralizia unei jumata]: de corp
coloana "B" definitiile acestora. Asociati fiecare cifra din coloana "A" cu
litera corespunzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspunsul
· Paraplegia e)
f)
Paralizia unui singur rnernbru
Paralizia celor patru mernbre
corect.
C. 5. In coloana "A" sunt mentionate tipuri de febra In rupert 'II
COLOANA "B" Iilorile temperaturii, iar in coloana "B" intervalele de temperaturf iuro I,
1. Frecventa respiratorie scazuta 11I1'n terizeaza. Asociati fiecare cifra din coloana "A" ell Iii 'I'll
2. Cic1uri respiratorii inversate 01' spunzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspunsul core 'I.
3. Respiratie agonies
4. Accese respiratorii repetate ziua/noaptea COLOANA "A" COLOANA "B"
It Temperatura a) 38°C - 39 "C
Cresterea frecventei respiratorii
normala
Cic1uri (Ie) de respiratie intrerupte de apnee 1-'

'. . in I ana "A" unt indicati termeni medicali, iar in coloana


I~,.·
I.
Subfebrilitate
Febra moderata
b)
c)
36°C - 37 "C
39°C -.40 °C
Febra ridicata d) 37 °C_ 38°C
"13" d finitiilc ace tora. A ociati fiecare cifra din coloana "A" eu litera
~ Hiperpirexie e) 35 °C_ 36°C
e r punzatoare din eoloana "B" astfel incat sa obtineti raspunsul corect.
f) >40°C
COLOANA"A" COLOANA "B"
1. Obezitate a) Masa corporal a este crescuta cu 20% fata de
mas a ideal a D. COMPLETA TI SPA TIlLE LIBERE ASTFEL iN ," 'I' I

2. Lactatia b) Tulburare de ordin psihologic in care 0 ( HrJ'lNETI UN ENUNT CORECT


persoana isi impune restrictii alimentare pentru
pastrarea imaginii de sine J. Tensiunea arteriala reprezinta., (a) ... exercitata de rnasa .. (h) ...
3. Bulimia c) Starea fiziologica ce necesita cresteri semnifi- circulanta asupra peretilor arteriali.
cative in aportul de hrana 2. Respiratia reprezinta functia si capacitatea vital a a organismu ILI i d . II
4. Anorexia nervoasa d) Nevoia de a manoa impreuna cu nevoiade a asigura ... (a) .. necesar metabolismului celular si eliminarea dioxi lul
ramane slab, pacientul provocandu-si vema de .. (b) .. rezultat din acest metabolism.
5. Sarcina e) Necesarul nutritional adecvat pentru doua
3. R piratia Kussmaul este descrisa ca fiind respiratia in ... (a) .. tim: i:
entitati
in piratie - pauza, ... (b) .. - pauza.
f) Cantitatea de proteine se micsoreaza cu 20%
4. 'xpeetoratia eonstituic uctul ... (0) ... si voluntar de climinar \ II
rctiilor i putei f rrnut \ 111 'Ilil •.. (b) .
'5. In' ntinenta urinarii rcpn',illlil 11Ii. ill ... (a) , nee ntr lal1 de ... (l ) ...

I)
(,. Polul iurin s \ .aru ,t 'ri~ ',I" prin mi tiuui, .. (0) •.•• 'II '1IIIIilll! ... (I )... I.. R 81 NS III SIIJIIJIJI() ,'} AFII!-'
au n rmala de urina, surv nind ziua S'IU 11 upte I.
7. Glandele sebacee se ami 1a... (a) ... firului de P<r, I II I (b) ... I il .
•••
A. Nota]! iu A (ad vr rat) 'au I· (Ials) urmt toarelc an"0111\11
8. Hiperhidroza inseamna ... (a) ... anormala a secretici ... (b) ... "i pate fi
localizata sau generalizata. l. - A ( 'hiru P., hiru G., Morariu L., jngrijirea rnului bolnav ~i /I
9. Matreata este 0 ... (a) ... exagerata a pielii... (b) ... la care se adauga 0 ornului sanat ", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 15);
ciuperca. · - F ( hiru F., hiru G., Morariu L., "Ingrijirea ornului b lnuv ~i 11
10. Hipnoza reprezinta 0 stare de ... (a) ... modificata asemanatoare ... (b) .... omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 29);
· - A ( hiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea ornului b lnav ~i II
mului anatos", Editura Cison, Bucuresti, 201 1, pag 29);
E. RASPUNDETI URMA.TOARELOR CERINTE t - A ( hiru F., Chiru G.,· Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i I
1'l1111uisanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 29);
1. Enumerati cinci tipuri de pozitii in pat. . •. - F (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i 1I
2. Enumerati cinci afectiuni care impun pozitia pacientului pe targa. omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag ] 79);
3. Enumerati cinci manifestari de dependenta ale hiperterrniei. · - A (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i II
4. Enumerati cinci factori predispozanti ai hipoterrniei. omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 29);
5. Enumerati cinci semne si simptome ale hipoterrniei. 7. - A (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i l\
6. ~nurnerati cinci tipuri de tuse. omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 29);
7... I1UIl1 rati cinci cauze ale escarelor de decubit. H. - F (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea ornului bolnav ~i 1I
. Enut 'I rati cinci mijloace de prevenire a escarelor. omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 29);
(. snun rati in i Iactori care influenteaza pulsul. c. - F (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omu1ui bolnav si (I
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 29);
1(1. - A (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului b lnav ~i II
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 202);
II. - A (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnuv i II
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 45);
• - A (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnuv II
omu1ui sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 45)'
• - F (Marcean C., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului s
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 143);
• - A (Marcean C., .Tratatde Nursing - Ingrijirea omului
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 144);
· - A (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului san Los ~i
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 151);
16. - F (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si 1I
mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 99);
17. - F ( him F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si II
rnului anatos", Editura i' n, Bucuresti, 2011, pag ] 82)'
Iii. - A ( hiru F., hiru ., M( ruriu L., JngrUirea ornului b lnav ~i II
( 111 ilu] sanbH ", diturn ('iI'HlIl, 111I.uresti, 20 II, pag 18 );

18
I '). - ;\ ( ,hiru I:., ' 11 i I'll L, M oru I'i 1I 1.., "Ill I II I "/1 11111111111I 0 III t\ V ~ i II I • - h (MIll" 1111
( ", "lllIlnl de Nursinu IlIgl'ijil' 'li ornului s I! 1o,' "i
mului anatos", Editura 'is n, Bucur '~ti. 0 11,111\ I K 1); bolnuv", l~dillll'll M dl 'Ull, l3uc ircsti, 2010, pu 12);
20. - F (Marcean C., .Tratat de Nursing - fngrijil' 'II omulni SI Ill:tos $i I.'. - b (Mar 'CIII! '. ••'l'rutut de Nursing - lngrijirca ornului sunulos si
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag I 2); b lnav", Edituru M dicala, Bucuresti, 20 j 0, pag 123);
21. - A (Marcean C., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si It - ~I(Marcean ., .Tratat de Nursing - Ingrijir a ornului Srlllatos ~i
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 174); bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag ] 27);
22. - A (Marcean C., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si I . - a (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului ~a,nutos ,:i
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 177); bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 143);
23. - F (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si 1(,. - b (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului S1nutos ~i
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 151); b lnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 161);
24. - F (Marcean c., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si 11. - c (Marcean C., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanutos ~i
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 209); bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 161);
25. - A (Marcean C., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si 1 •- c (Marcean C., "Tratat de Nursing - Ingrijirea ornului sanalns ~i
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 216). bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 166);
It'. - b (Marcean C., "Tratat de Nursing - Ingrijirca omului sanat S si
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 166);
B. Alegeti raspunsul corect n. - b (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului san;;itos si
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 167);
I. - a (Marcean c.,
"Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si 1. - c (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanat s ~i
b lnav", sditura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 90); bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 173);
2. - b (Marccan ., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si •- b (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului an5t s ~I
bolnav", ; litura Mcdicala, Bucuresti, 2010, pag 90); bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 173);
3. - c (Marccan ., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si •- c (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului 'am tos ~i
bolnav", ditura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 90); bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 173);
4. - a (Marcean C., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si •- c (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului s 111(1, ,I
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 119); bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 237);
5. -. b (Marcean c., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si •- b (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sant III
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 119); bolnav", Editura Medicala.Bucuresti, 2010, pag 237);
6. - c (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingnjirea omului sanatos si (I. - c (Marcean c., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului s. 111 to
bolnav'', Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 119); bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 238);
7. - b (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos ~i 7. - a (Marcean C., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului . 1'\, tos
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 120); bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 238);
8. - c (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si H. - b (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos ~i
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 120); bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 238);
9. - a (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si t. - b Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si 1I
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 121); omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 182);
10. - c (Marcean c., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si II. - c hiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav $i 1\
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 121); ornului sanatos", Edituru ison, Bucuresti, 2011, pag 182);
11. - c Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijir a ornului b lnav si a I. - b hiru F., Chiru 1., Moruriu L, ,,1ngrijirea ol11111ui bolnav ~i n
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 20 I I, pug 110); ornului sunulos", Edituru 'i, Oil. Hu .urcs ti, 20 II, pag I 5);

...
0
32. - b .hiru F., hiru '., M irariu L., ,,111I ijlr I 1111111111 loin IV ~i u
so'llIlI fie III' elf,', II / 'OIOIJlII •• " ell IIjl'/'1I
omului sanatos", ditura i on, Bucurcsti, 20 I I, pu I HI); 101( )HIllZ (care dill coloana "U", /I (/,(.J lie L sa obtiuctt n SJlII IlNII I
33. - b (Marcean c., .Tratat de Nursing - Ingrijirca ornului H 11 t j'OI' \.(
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 240);
34. - c (Marcean c., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omu1ui sanatos si .1.
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 243); I, - d ( him F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omului bolnav ~i II
35. - a (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si rnului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 29);
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 266); , - a ( hiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omului bolnav ~i II
36. - b (Marcean c., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si ornului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 29);
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 267); , - c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si II
37. - c (Marcean c., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos ~i omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 29); .,
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 272); . - b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omului bolnav si (I
38. - a (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 29); .,
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 274); . - f (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav $i 1I
39. - b (Marcean c., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 29).
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2~010,pag 274);
40. - a (Marcean c., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si C.2.
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 277); I; - e (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i "
41. - a (Marcean c., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omu1ui sanatos si omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 118);
bo1nav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 282); , - a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijireaomului bolnav $i 11
42. - b (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos si omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 118);
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 303); . - d (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si (I
43. - c (Marcean C., .Tratat de Nursing - lngrijirea omu1ui sanatos si . omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 119);
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 303); , - b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i I
44. - a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omu1ui bolnav si a omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 119);
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 202); . - f (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omului b "(IV i I
45. - c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omului bolnav si a omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 118).
omului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 2011, pag 202);
46. - c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omului bo1nav si a C.3.
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 203); I, - a Marcean c., .Tratat de Nursing - lngrijirea omului ~11 ( •
47. - a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omului bolnav si a bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 222);
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 202); 2, - c (Marcean c., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului and S 'i
48. - a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omului bolnav si a bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 223);
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 204); . - d Marcean C., "Tratat de Nursing - lngrijirea omului ankH s ~i
49. - b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omului bolnav si a bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 223);
omului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 2011, pag 203); , - b Marcean C., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului san~it ~i
50. - c (Marcean c., .Tratat de Nursing - lngrijirea omului sanatos si bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 223);
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 119). ,- Marcean C., .Tratat de Nul' ing - Ingrijirea omului anat S ~i
b lnav", Editura Medi al~, l 1I .ur sti, 2010, pag 222).
---

'.4. h. (II) ~ 1"'('('V('Jlh', (II) • Illicl (Mill" .un C. de Nun-dill'


,,'['m III 1
- b ( 'hint F., .hiru G., M rariu L., "ill !I'iill 'I 1lIIIIIIti holnuv ~i a III Il'ijil' '(I 0111111111 SI II 1 s si boIIlUY", Edillll'u Mcd] '010, llu 'UI' '~Ii.
omului sanatos", Editura Cison, Bucurcsii, _() I I, pn • I»; _010, p,I' _ 3);
2 - a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Lngrijircu mului bolnav ~i a • (11) - radacillll; (b) - foliculul (Mar can '., "Tra('11 de Nursiiu,
ornului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 201 I, pag 29); III yrijirea OI11uIui sanatos ~i bolnav", Editura M dicala, Hu .ur '~(i.
3 --e(Chi~~--F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si a 010, pag 303);
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 29); H. (lI) - cresterea; (b) - sudorale (Marcean C, .Traiat de Nursing _
4 - f (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i a Ingrijirea omului sanatos si bolnav", Editura Medicaid, Hu 'UI' '~Ii.
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 29); 2010, pag 313);
5 - c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si a '. (n} - descuamare; (b) - capului (Marcean C, "Tratat d Nursin I

omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 29). Ingrijirea omului sanatos si bolnav", Editura Medicala, Bu '!II' '~Ii.
2010, pag 315);
c.s. 10. (a) - constienta; (b) - somnului (Marcean C, "Tratat de Nursin I •

1 - b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si a fngrijirea omului sanatos si bolnav", Editura Medicala, Bucur '~(i,
omului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 2011, pag 89); 2010, pag 328).
2 - d (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si a
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 89);
3 - a ( hiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si a E. Raspundeti urrnatoarelor cerinte
mului anatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 89);
4 - (I iru '., hint G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si a 1. Tipuri de pozitie in pat (Chiru Florian, Ingrijirea ornului b lnnv
mului sana! " ditura ison, Bucuresti, 2011, pag 89); I nmului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 57):
5 - r ( .hiru '., hiru ., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si a II .ubit dorsal;
mului anato ", "'ditura Cison, Bucuresti, 2011, pag 89). misezand;
II ndelenburg;
II .ubit lateral;
D. Completati spatiile libere astfel indit sa obtinetl un enunt II .ubit ventral;
corect ,in cologica;
I nu-pectorala;
1. (a) - presiunea; (b) - sanguina (Chiru F., Chiru G., Morariu L., III Ii a
cu capul mai sus.
"Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos", Editura Cison,
Bucuresti, 2003, pag. 102); 2. Afectiuni care impun pozitia pacientului pe targ ( 'I\il \I
2. (a) - oxigenul, (b) - carbon, (Chiru Florian, Ingrijirea omului bolnav 11111 111, Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos de Editura 'iSOII.
si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 108); III I, pag. 79):
3. (a) - patru, (b) - expiratie (Chiru Florian, Ingrijirea omului bolnav $i I zi lI1iale fetei;
a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 118); II iumarisme toracice;
4. (a) - reflex, (b) - respiratorii (Chiru Florian, Ingrijirea omului bolnav II iurnatisme abdominale;
si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 122); I ziuni ale membrelor inferioare;
5. (a) - involuntara, (b) - urina (Chiru Florian, Ingrijirea omului bolnav I zi mi ale membrelor sup ri ar ;
si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 179); I ziuni ale patelui;
I 'I.iuni ale r iunii fesi I' ;
II nnnmism rani n ,
~. Maulf Stl d ul \ hlpcrtcrmlel ( 'hiru Flm 1111, Illf I I' I omului .. (us \ '1\1 tizuu:
b lnav ~i a mului sal1~H d Editura ison, 20 I I, pu , HI»: .. lus mati nal .
- puls crescut;
. cresterea efortului de a respira/ dispnee/ tahipnee; 7. Cauzele escarelor de decubit (Titirca L," hid de Nursin 'll
- dureri in spate si extremitati; I huici d evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fun lam .nlnl '
- congestia fetei; h litura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti 2008, pag.266; .hiru Ii,:
- inapetenta; 'hiru .,Morariu L., Jngrijirea omului bolnav si a omului sanatos", Edillll'li
- sete; 'I. in, Bucuresti, 2011, pag.212):
- limba uscata; .. paralizii ale membre1or;
- deshidratare. .. stari de subnutritie;
bezitate;
4. Factorii predispozanti ai hipotermiei (Chiru Florian, Ingrijirea .. deficit de autoingrijire datorita varstei;
omului bolnav si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 94): b lnavi adinamici;
- expunerea prelungita la frig; In ntinerea indelungata in aceeasi pozitie;
- tulburari metabolice; mte ale lenjeriei de pat si de corp;
- incapacitatea de mobilizare; i iena defectuoasa;
- af ctiuni cardio-pulmonare; ti ctiuni cerebrovascu1are;
- af tiuni eer bro-vasculare; pacienti inconstienti;
- Irs inflamatoare; I acienti in stare terminala a carer functii vitale sunt mentinutc 'II
Isun d al I ell copul de a se incalzi; ijutorul aparatelor;
nsurn d m di amente. fectiuni ale maduvei spinarii;
tulburari de circulatie majore.
5.
emne ~i simptome ale hipotermiei (Chiru Florian, Ingrijirea
omului bolnav si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 95): 8. Mijloace de prevenire a escarelor (Titirca L, "Ghid d NIII' ill
- contractia vase lor; I II Ihnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundum III II
- frison; I Iil1lr~ Viata Medicala Ro~aneasca, Bucuresti 2008, pag. 2 .. 1(; '1111\;
- scaderea valorii TA; I 'hiru G.,Morariu L., .Jngrijirea omului bolnav si a ornului HI II III ''.
- cianoza extremitatilor; I dilura Cison, Bucuresti, 2011, pag.212-213):
- tulburari de vorbire; himbarea de pozitie;
- degeraturi; III bilizarea pasiva sau activa a pacientului;

- apatie; isigurarea conditiilor optime pentru confort;


- stare generala alterata. vitarea cute lor lenjeriei de pat;
IS~.urarea toaletei pacientului/ spalarea zilnica cu apa si sap un; ,
6. Tipuri de tuse (Chiru Florian, Ingrijirea omului bolnav ~l a ~ltJlLzarea crem~lo~ protectoare/ ungerea regiunilor expuse umezclii;
omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 121); mspcctarea periodica a tegumentelor si mucoaselor;
- tuse uscata; uturarea patului zilnic;
1010 irea saltelelor speciale;
- tuse
- tuse
umeda;
seaca; "imcntatie si hidratare cor punzatoare;
-ontr larea efecrului mcdicuti i pre scri e;
- tuse chintoasa;
- ruse bitonala; III 'orca $i irnplicarca pnci '1IIIIIlIi ~i II f miliei pentru r duccrca riscului
- tuse latratoare; d S 'ur .
. 9. Factortl care lnfluentcuzii calltari [lllo JlIII ilul (TiLin.:[. L,
"Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri coresplIllz. tourc nevodol:
A lID U I
fundamentale, Editura Viata Medicala Romaneasca, B~cu~c~lI 20~8, pag.8~,
M arcean C .," Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos ~I bolnav , TEHNlel DE NURSING I INVESTIGATII
Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag.144):
_ varsta: - sornnul;
_ sexul: - starea psihica;
_ temperatura corporala; - durere a~uta;
_tnaltimea; - hemoragia; Ill. TIPURI DE ITEMI
_ greutatea corporala; - p.ostura;. .,
_ alimentatia; - ntmul circadian. A. NOTATl CU ADEVARAT SAU FALS URMA.TOARELI':
- efortul fizic; 1111 MATH

l.nvajul gastric este contraindicat la pacientii care au ingerat substantc


'uustice.
l.nvajul gastric este indicat in cazul pacientilor care au consurnat
111'( duse spumoase.
Luvajul gastric este realizat numai in spital cu respectarea indicatiilor si
I I' utiunilor universale.
L vajul gastric, in cazul intoxicatiilor, diminua efectul gravitatii
III xicatiei.
I 1I1 ~ cfectuarea sondajului gastric, pacientului i se controleaza trascul
It ell' cardiografic.
Ii 111 ntarea prin sonda este indicata in cazul diareei si varsaturilor.
lirncntarea pe sonda este contraindicata pacientilor cu paralizia
I lutitiei.
(, I trostornia endoscopies percutana este recornandata in cazul
I rei ntilor care necesita alimentare de lunga durata.
I I l rminarea administrarii hranei, inchiderea sondei este 0 ctap
IIp\i nata.
I II III Ii f rent de durata, ca numar de zile, sonda se spala sau se inlocuicst
71111ic,
II 'Oil I jul vezical se executa la patul pacientului cu protejarea intimitatii
• n c nditii de perfecta asepsie.
,lUll lajul vezical poate fi executat si lara consimtamantul pacientuJui.
III tapa de indepartare a sondei. , respectarea regulilor de ascpsic
I I Iigatorie.
II I 11.
till poatc fi indepartata fara a cf ctua procedura de degon Oar n
II tll nasului.
(' I mni multo infcctii ale tra tului urinnr S Irvin 111 urma atctcri mului
111 11'0- V '7.i ial.

I)
16. Prin son lajul vczi .al f rtat 'c .rcaz c i lul , II P '1III'Ull 1IIIpi ellen I 1I'IIIId 'I' '1111 '111111 III '1\ II, 1IIIIil11' 'II iri ulorul :
17. Lichidul folosit p ntru irigarea vezicii urinar \ 'si \ Ill' II: I III t )1 'llS" , S I S .oute .nnulu lin VII II,
18. Pentru clisma la adult, apa trebuie sa fie incalzi t la it'I)•• () I I 'Oil lnjul uuh '0- I' nsic s mui nuru ',,1. ~iS( II luj Mctrus.
19. Patrunderea lichidului In colon, in timpul efectuarii clism i, este mult 1'1,1 rill 81: I' tLlI'H hiului s Tnt I ) sp'l sa .ului
Ill!' I njun rival.
mai favorizata de pozitia genu-pectorala, 17 •'PI I Iura auriculara e cf ctu azt J zi(i nand bolnavul Tn d .ubit
20. Concentratia solutiei pentru clisrna este apropiata solutiilor izotonice. ntral.
21. Din sangele capilar se poate determina timpul de sangerare si coagulare. I ,'p I Luraauriculare poate fi indicata 111 tratamentul otitelor cr nice.
22. Din sangele capilar se poate executa dozarea de hemoglobina, I' . I" pul tubajului intestinal poate fi alimentarea sau hidratarea bolnavului
23. Recoltarea sangelui capilar, la sugari, se efectueaza din pulpa degetului. I rin s nda.
24. Sangele capilar, la sugari, se recolteaza din calcai. ," pul sondajului duodenal este exclusiv explorator.
25. Recoltarea sangelui capilar este utilizata si pentru monitorizarea I II internare se obtine consimtamantul informat al pacientul, farnili
glucozei din sange. I I r prezentantului legal pentru internare.
26. Recoltarea sangelui prin punctie venoasa pentru examene de laborator, I I ubituldorsal reprezinta pozitia in care pacientul este culcat pc
se practica In orice moment al zilei, indiferent de orarul alimentatiei, II d men.
27. Alimentatia parenterala indelungata duce la scaderea nivelului de sodiu. I'lI1sul e mascara eel mai frecvent la vena poplitee.
28. In alcoolism scade nivelul de potasiu din sange. I' -nsiunea arteriala diastolica reprezinta valoarea tensiunii arteriale
29. Nivelulde Mg creste in alimentatia parenterala prelungita. 1I1I ime.
30. Hemocultura este indicata in sindromul infectios sever. V 11 rile tensiunii arteriale la membrele superioare sunt diferite.
31. Clisma evacuatoare simpla are scopul de a goli intestinul gros. mplitudinea pulsului se reduce cu cat ne indepartam de inima,
32. Clisma evacuatoare simpla se efectueaza pentru evacuarea continutului •' pul terapeutic al punctiei consta in stabilirea naturii, cantitatii si
intestinului subtire. I rra teristicilor materialelor recoltate.
33. Clismele evacuatoare se fac cu apa calduta, la temperaturi cuprinse intre II .udatul este un revarsat organic de natura inflamatorie, bogat In
22°C - 30 °C. ill umina.
34. Inainte de introducerea canulei rectale asistenta medicala va pregati I' ntru efectuarea punctiilor, obtinerea consimtamantului informat st 0
bolnavul si din punct de vedere psihic. .j 1/ facultativa.
I

35. Clismele terapeutice au scopul de a introduce in organism anumite 1'1111 tia arteriala este efectuata de asistenta medicala,
substante medicamentoase. " pul punctiei articulare este masurarea invaziva a PI' siunl]
36. Clisma terapeutica este precedata de mai multe c1isme evacuatoare dad ntravasculare.
in cursul zilei tehnica se repeta. P ntru punctionarea arterei radiale pacientul este asezat in I .ul it
37. Pentru administrarea unor cantitati mai mari de medicamente se recurgc Intral cu antebratul imobilizat.
la c1ismele picatura cu picatura. t ' 1I presia la nivelul locului punctiei arteriale se mentine CLl ajut 1'111
38. Microc1isma se realizeaza prin introducerea substantei medicamentoasc IIl1l1i pansament compresiv circular.
cu 0 seringa adaptata la sonda rectala prin injectare rapida . t rn din complicatiile punctiei arteriale este hemoragia.
39. In caz de meteorism abdominal, pentru a usura eliminarea gazelor din III timpul punctiei pleurale se educa pacientul sa evite tusea pcntru Ll
colon este contraindicata utilizarea tubului de gaz. pi V ni lezarea plamanilor.
40. Tubul de gaze se introduce in rect dupa sterilizarea si lubrifierea sa I p rarea locului paracentezei este efectuata de catre asist nt
prealabila. III Ii ala.
4l. Sonda permanenta tip Folley poate fi mentinuta pe loc 7-14 zile. I i hidul cefalorahidian asigura $i u tine protectia creierului Imp triva
42. Pentru spalaturile vaginale se utilizeaza in general olutie concentrata cl\ II iuri] r traumaticc.
permanganat de potasiu. IhI! ,')-8 rc d la fi ctuar a pun '\i 'i I I11b r pa icntul p at f I si
43. Spalaturile vaginale se efectueaza cu s 11I\ii In I 1111 ruturi de 100 • I I na,

()
\I
· ()/.), I'ozi\in pn 'i intului 111(irupul P .ri .ardi ic 'II( ''I,l'i ' I'd '111Idl dUl'slil Inl' H. UUJlI ('I'{'(.ojllll' 'II IlIvn.!lIlu I jJ'lt' I lnnlute <1(' rctru '('!'t'll

pcrna. , . untlel, III 11I<llc:I(lu mcdlculul S' urhn II jl'cm~l:


70. in timpul pericardiocentezei este ncccsur I I IOIlI tonzurca 1\) 11111 idol sau j1LI!' uuiv;
electrocardiozrafica si montarea perfuziei endovenoasc. II) unti .ou iulant;
71. Dupa efectu:rea pu~cliei articulare se recomanda imobilizare In pozitie nntibi lie;
fiziologica 2-3 zile. . 9. antitatca totala a Iichidului de lavaj gastric la adult rrchu ('
72. Punctia suprapubiana sau punctia vezicii urin~re se. re~lizeaza prin 11:
introducerea unui ac sau cateter prin uretra, in vezica urmara. ,) SII b 5 Ii tri;
I) p te 5 Ii tri;
p stc [0 iitri.
B. ALEGETI RASPUNSUL CORECT 10. Lichidul folosit la spalatura gastrica trebuie sa fie illdilzil III:
I) 6°C-37°C;
1. Lavajul gastric este contraindicat in cazul pacientului cu: I) 25°C - 26 °C;
a) intoxicatii voite sau accidentale; l) 0 °C - 50°C.
b) intoxicatii acute usoare sau medii; 11. Alimentarea pe sonda este indicata in cazul:
c) afectiuni hepatice cronice. II) pacientilor inconstienti datorita atacurilor de apoplexie;
2. Lavajul gastric este indicat in cazul pacientului cu: II) pacientilor care se pot hrani oral;
a) intoxicatii voite sau accidentale; I) pacientilor Tara probleme de deglutitie.
b) cancer la stomac; 12. Alimentarea pe sonda este contraindlcata in cazul:
c) crize dureroase de ulcer gastric. I) pacientilor cu paralizia deglutitiei;
3. Este utilizat in lavajul gastric: iI) p cientilor cu afectiuni gastrointestinale precum: varsaturi, diurcc,
a) fixatorul nazal; III t rism;
b) manometru cu para; I) 1acientilor cu tumori faringiene.
c) sonda Faucher. 13. Pacientul constient va fi asezat pentru alimentarea p \ sond
4. in cazul pacientului comatos sau inconstient pozitia adoptata
II pozitie:
in timpullavajului gastric va fi: I) S misezand;
a) decubit lateral drept; I) dccubit ventral;
b) decubit ventral; ) d cubit dorsal.
c) decubit lateral stang,
14. Pacientul cu pierdere de cunostinta va fi asezat P(Ilj I'U
5. in cazul pacientului constient, pozitia adoptata in timpul
I I mentatia pe sonda in:
lavajului gastric va fi:
I) S misezand;
a) decubit lateral drept;
11) Iccubit lateral;
b) sezand cat mai drept;
I) d cubit ventral.
c) decubit ventral.
15. Pentru administrarea continua a hranei se va folosi:
6. Spalatura gastric a este efectuata:
II) rfuzorul si flaconul;
a) indiferent de ora si gradul de umplere;
II) mpa sau trusa de alimentare;
b) dupa mas a de pranz;
l) ringa Guyon
H
c) dimineata pe stomacul gol. " ~ , ~
7. Pentru recoltarea sucului gastric pacientul trebuie sa alba: 16. Pentru administrarea fragmentata a hranei, se poate folosl:
I) H nn za uyon;
a) stomacul plin: . ...
11) I rfuzorul;
b) stomacul gol dar dupa administrarea un.U1~ntlblOt~~; ~
c) stomacul gol sau dupa consumarea unei alimentatii de proba. I) I1n' nul.

II
17. Pcntru admlulstrur 'H S mlcontluui II h,'1I1 I III 1,/,(' \1- 2 ). Una dlutrt 'Oil pi (' 'till sondnjulul v zl'ul fOI'(:lIt pont I:
I '" III' a 1\ , i fuls ';
a) eringa Guyon;
II '~iaurinarG;
Ill'
b) trusa de alimentare;
I UI r a bal nasului.
c) flaconul ~i perfuzorul;
18. Pentru administrarea scmicontlnua a hranei, intervalul in 27. lntroducerea unui lichid de irigare ~i solutii medicamcntonsc
zlca urinara, se numeste:
prima zi va fi de:
( ndaj de intestin subtire;
a) 10-20 min.;
llil aj gastric;
b) 60 min.;
p I tura vezicii urinare.
c) 24 h. 2 . Lichidul folosit pentru spalatura vezicala este inca Izlt III
19. Pentru administrarea continua a hranei, intervalul de timp
t I IJI raturi de:
in prima zi va fi de:
I)
a) 16 ore;
II -20°C;
b) 60 min; o -250C.
c) 15 min. 29. Introducerea prin tuburi de cauciuc sau material ()Iustl' I
20. Viteza de administrare a hranei in mod fragmentat in prima
II I telor lichide in intestinul gros prin anus, se numeste:
zi va fi de:
II) l'li'ma;
a) 100 ml intr-un interval de 5 - 10 min;
b) 100 ml intr-un interval de 60 - 120 min; I) I laturavezicala;
) Illi j gastric.
c) 100 ml intr-un interval de 30 - 60 min.
21. Introducerea unui instrument tubular (sonda) prin uretra in O.Scopul evacuator al clismei este :
II ducerea de substante medicamentoase;
IIII'
vezica urtnara, poarta numele de:
II 1 latura vezicala;
a) sondaj gastroduodenal;
I v cuarea continutului intestinului gros.
b) cateterism uretro- vezical;
1. Scopul terapeutic al clismei este :
c) tubaj gastric;
) Il1tr ducerea de substante medicamentoase;
22. Scopul terapeutic al cateterismului uretro- vezical este:
I) PI' atirea pacientului pentru examene endoscopice;
a) examinarea cistografica;
) , ilizarea interventiilor chirurgicale asupra rectului.
b) recoltarea de probe sterile;
2. Clisma prin sifonaj se practica pentru:
c) evacuarea continutului vezical.
) III I partarea puroiului, mucozitatilor sau toxinelor microbienc d
23. Scopul explorator al cateterismului uretro- vezical este:
a) evacuarea continutului vezical; "P'II ta mucoaselor;
b) executarea unor procedee de tratament;
I) vn uarea colonului;
, l Iirninarea fragmentelor solide de fecale.
c) depistarea modifidirilor patologice ale uretrei si vezicii urinare.
24. Sondele uretro- vezicale sunt confection ate din: 3. Clisma inalta se practica pentru:
) l on stipatiile cronice;
a) material plastic sau latex;
I) I I tirea preoperatorie si interventiile pe intestin si colon;
b) bumbac;
I III 1 partarea mucozitatilor.
c) aluminiu.
25. Datorlta florei microbiene sau a cheagurilor de sange la 4. Clisma uleioasa se practica pentru:
l'llll uipatiile cronice insotite de dureri abdominale;
sondajului vezical poate sa apara una dintre urmatoarele complicatii:
'I II \I zclc intestinale;
a) astuparea sondei;
I II., i iu: cd cluzie int tinnll.
b) crearea de cai false;
c) ruperea balonasului.
5. Ilsma purgatlvi se practlci 'ill 'nz ell 4 . II; Hill 111\11 U .ldulul urlr II tl I cl IH nsnbll in dlngnust] 'III :
a) eliminare a fragmentelor olide de fccalc; I) 1111 in 'i p .ctorulc;
b) constipatii cronice; III III i;
c) spalarea continutului intestinal si evacuarea colonului. I I I IH)Z 'j aorticc.
36. Vleiul vegetal folosit la clisma uleioasa trebuie sa fie Incalzit 5. Intercsul dozarii transaminazelor este util in:
la 0 temperatura de: vid .nticrca unei afectiuni hepatice;
a) 30°C -31°C; Ill1rirrnarea unei parotidite;
b) 38°C; vidcn tierea colicii nefretice.
c) 25°C - 26 °C. 4 . Dozarea glucozei in sange este utila in:
37. Introducerea substantelor medicamentoase pentru actiune \I VI lcntierea unei afectiuni hepatice;
local a asupra mucoasei, ocolind calea orala, se numeste clisma: I IIIIlH rirea evolutiei unui diabet;
a) uleioasa; I II t rminarea VSH-u1ui.
b) terapeutica; 7. insamantarea bacteriilor aflate in sange pe mediile culturl
c) purgativa. I j III punerea in evidenta a germenilor microbieni se numeste:
38. Clisma terapeutica trebuie precedata de: I II III leucograma;
a) spalatura gastrica; , II mocultura;
b) clisrna evacuatoare; I II modializa.
c) spala.tura a vezicii urinare. 48. Hemocultura este indicata in:
9. in cazul clismei picatura cu picatura, la adult, numarul 1111 .tiile localizate;
plc~ turllor pe minut este: 11110 icatiile cu arsenic;
a) 0 pi /rnin; IIln icatiile cu ciuperci.
b) 20 pic/ruin; . Recoltarea urinei pentru examene bacteriologice avand 'n
c) 10 pic/min. , j diagnosticul infectiilor urinare, poarta numele de:
40. in cazul clismei picatura cu picatura, numarul plcaturilor pc ultura;
I PI'(

minut la copil, este de: II III ultura;


a) 10 pic/min; 11111 'ultura.
b) 30 pic/min; O. Recoltarea exsudatului faringian este indlcata in inflnnuu
c) 60 pic/min. III ill elui si amigda1e1or;
41. Recoltarea sangelui capilar poate fi efectuata din: lid iinului gros;
a) pu1pa degetului, lobul urechii, calcai la sugari; 11111' a ei gastrice.
b) vene1e de 1a plica cotu1ui; I. Pozitia in care pacientul se deplaseaza, se autoserveste
c) vena jugulara. II II frl,ie~te se numeste:
42. Pentru recoltarea sangelui capilar avem nevoie de: IIIIV
a) garou; 1"1 lv ;
b) ace sterile; 1111(11 .
c) sistem vacutainer. 2, Pozitia semisezand este indicata pacientilor:
43. Vacutainerul mov este folosit pentru recoltarea: II III I ii acute;
a) hemo1eucogramei; Ilip I I'l! ianc tczie;
b) probe lor de coagulare; II [Idllll', ri rcspirat rii.
c) VSH - ului. . Moblllzarea pacicntulul (h'Jllnd • d . :
1llllIl'l\lolii;
b) dorinta pa i ntului; 13,110 'III dtl '1 \ '(I \ II puruc 'lit 'z 'I 'st ' :
c) conditiile de confort. HI 111 '( IlIjOIl '\iul1 a tr irnii 'xl rne u C a 111 di a lini 'i 'Ill' \
I) III, I iliue
54. Scolioza reprezinta :. 11111 ,I ., inu iliu < ant ir SUI ri adl langa u mbilicul-linia M nroc
a) deviatia coloanei vertebrale cu 0 convexitate posterioari ; I I Ii I 1';
b) curbura lombara; I ) I iun a pigastrica.Ja capatul inferior al apendicelui xifoid ;
c) deviatia laterala a coloanei vertebrale. ) "I ic 11 lrul drept , la marginea coastei.
55. Masurarea temperaturii rectale este.contraindicata in: ,4. Locul de electie al punctiei lombare este spatiul
a) afectiuni ale rectului; III rvertebral :
b) pneumonii; q I i , '1'4;
c) infectii urinare. I ) I I.. 5;
56. La efectuarea punctiei arteriale asistenta medicala : I I .. V2.
a) stabileste locul punctiei ; )5. Pentru efectuarea punctiei lornb are pacientul va fi asezat In :
b) efectueaza anestezia Iocala ; "tli 'II it ventral, :tara perna ;
c) mentine pozitia ~i supravegheaza starea pacientului. II) d en it lateral pe marginea patului , ghemuit ;
57. In timpul punctiei arteriale poate sa apara : I IllIzand.
a) durere Iocala; 6. In timpul punctiel lombare pacientul poate prezenta :
b) flegmon; I) d\lt r violenta in membrele inferioare prin atingerea ramificatiilor cozii
c) paralizia nervului sciatic. I II:
5 . Scopul toracocentezei poate fi evidentierea prezentei I dill '(' violenta si parestezii prin atingerea ramificatiilor nervului sciati
I ihldulut : ) dllil J' violenta si parestezii prin atingerea nervului radial.
u) de as it ; 7. Normal, lichidul cefalorahidian are aspect:
) pleural; IllIq de ca "apa de stanca" ;
c) media tinal, 10- itrin;
59. Pozitionarea pacientului sezand , usor aplecat in fata cu 1111 crom( galben).
picioarele sprijinite pe un scaunel si bratele pe un suport este indlcata
) . Reactia Nonne-Appelt este pozitiva in :
la efectuarea punctiei :
I Ii ;
a. pleurale;
till ree;
b. arteriale;
IllY.
c. articulare.
60. In timpul punctiei pleurale pozitionarea in decubit lateral pe ) . in cazul tratamentului intraarticular se recomanda r '»1111 ;
·1 re ;
partea sanatoasa , la marginea patului este indlcata pacientilor :
'I I, ore;
a) constienti , care se pot mobiliza ;
/Ii I ,
b) cu stare generala buna ;
c) comatosi , inconstienti, adinamici. 70 . Scopul punctiei sternale poate fi :
pll I yare de maduva;
61. In timpul punctiei pleurale asistenta medicala :
ulmini trare de medicamente;
a) identifica locul punctiei si 11marcheaza ;
III II r punsurile sunt corecte.
b) executa punctia ;
c) monitorizeaza expresia fetei ,pulsul , respiratia , culoarea tegumentelor. 7 J • Pentru efectuarea punctiei sternale pacientul va fi asezat in
62. Printre complicatiile punctiei pleurale se nurnara : ~ t':
a) edemul pulmonar acut ; I t III it ventral, pe un plan moaJe;
b) farirtgita ; til lit it d r al cu trunchiuJ us r ridi .nt, I un plan duro
c) peritonita. .It cubit lat ral tan .

II
7 _. Clstostornla prtn trocardfzur \ 'sf(" <1"1111111 I' 'I II"IH'(I("':
a) vezicii urinate ; (,OLOANA "A"
b) fundului de sac Douglas; V '1'(/' _______ 1 II.
c) peritoneului. R()~lI
b.
73. Punctia suprapubiana este indicata in : Mov c.
a) cistite ; A tbusrru --------------~--~
d.
b) ruptura uretrala posttraumatica ;
c) infectii urinate. N 'gl'u e.
74. In timpul punctiei suprapubiene asistenta medicala :
f.
a) introduce cateterul in vezica urinara ; . .
b) veri fica pozitia intravezicala a sondei prin .sp~latura cu antisepuc ;
c) supravegheaza evacuarea intermitenta a unnei. 3. In
coloana "A" sunt indicate modifidiri ale probelor biolo ,il'l',
/1/ III ' I ana "B" definitiile acestora. Asociati fiecare cifra din coloana "A"
75. In timpul biopsiei asistenta medicala:
II II rn corespunzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspunsu!
a) asigura pregatirea psihica si supraveg~lerea p.acientului; III 1'1.
b) stabileste locul punctiei si pozitia pacientului ;
c) executa anestezia locala. COLOANA"A" COLOANA "B"
Leucocitoza a. scaderea numarului de
.
. A OCIA TI FIE CARE CIFRA DIN COLOANA "A" CU granuloelt
neutrofile
LIT \ RA ORESPUNZATOARE DIN COLOANA "B", ASTFEL Trombocitopenie b. cresterea numarului de Ieucocite
iN "AT 1\ OBTINETJ RASPUNSUL CORECT Ncutrofilie c. scaderea numarului de trombocitc
Trorn boci toza d. cresterea numarului de trombocite
1. In 10a11a"A" sunt indicate tipuri de clisme, iar in coloana "B" I.lcucopenie e.
indicatii ale acestora. Asociati fiecare cifra din coloana "A" cu litera
f.
scaderea nurnarului de leucocite
.-
core punzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspunsul corect. cresterea numarului de eozinofiJc
-.
COLOANA "A" COLOANA "B" 4. In
coloana "A" sunt indicati termeni medicali iar 111 '0101111/1
1. Clisma inalta a. Parezele intestinale
II de (j nitiile acestora. Asociati fiecare cifra din coloana' "A" 'II IiI 'I 1
III Illflzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspun ul '{)I" 'I.
2. Clisma prin sifonaj b. Pregatirea preoperatorie si interventiile pe
intestine ~icolon
3. Clisma uleioasa c. Spalarea continutului intestinal ~I
evacuarea colonului
a.
d. b.
4. Clisma purgativa Constipatii cronice
5. Clisma terapeutica e. Interzisa la persoanele sub 15 ani
f. Introducerea unei substante medicamen I r moperitoneu c.
toase
d.
C2. In coloana "A" sunt indicate culorile vacutainerelor utilizatc e.
frecvent in practica medicala, iar in coloana "~': tipurile d~ ~na~ize pentru
care este indicat respectivul vacutainer. ASOCIail fiecarc cifra din coloann f.
"A" cu litera corespunzatoare din coloana "8", lIs(f' I Incat obtin '\ a
raspun 1.11corect.

II
D. 'OMPLI':TATI HPATIILI'; LlBl(IU: I I "I'H'.L N(," T H 0, l'rln llil u./ j soud ... (II) •• "
OBTINETI UN li:NUNT ORE T din '010 I IU( I II ~i In diul
terror.
1. Sondajul sau ... (a) ... gastric reprezinta introduc 'I' '0 unui tub de I, 11IIw\ia 'OI1Stl. 711 pI; trun lcrca cu ajutorul unui .... (a)... HUll U'O'III'
cauciuc sau material plastic prin faringe $i esofag In ... (b) . 7nlHIn ~t1S ... (.b) .... , cavitate naturale au pat logics, or an suu (.'slIl
2. Alimentatia parenterala se realizeaza de obicei pe cale (a)... ,jar ul or anismului pcntru recoltare de fluide si tesuturi.
substantele administrate trebuie sa fie utilizate direct de (b) .... , .Punctia .nrtcria~a reprezinta abordul direct al unei .... (a)... prin
3. Cistografia este 0 radiografie a vezicii ... (a) ... dupa injectarea unei Intcrmcdiul unur ... (b) ...., de punctie.
sub stante de .. (b) .. prin uretra sau pe cale intravenoasa. l. P mctia pleurala reprezinta realizarea unei comunicari intrc cuvitut 'II
4. Clisma reprezinta introducerea prin tuburi de ... (a) ... sau material .... (a! ..: si .medi~l exterior prin intermediul unu i ac sau ... (b) .... ,
plastic a diferitelor lichide in intestinul ... (b) ... prin anus. icnstituind prnnul timp al drenajului pleural.
5. Clisma inalta se practica pentru eliminarea fragmentelor solide de ... L Par~centeza reprezinta travers area peretelui .... (a) ... cu patrund 'I" 711
(a) .. din partile superioare ale .,. (b) . .avrtatea ... (b) .... prin intermediul unui ac sau trocar.
6. Urocultura reprezinta recoltarea (a) ... pentru examene ... (b) ... , , Llnc~ia.pericardic.a reprezinta patrunderea unui ac in spatiul (0) ...
avand ca obiectiv diagnosticul infectiilor urinare. . llstItll1?d modalitatea de evacuare a lichidului in scop ... (b) SlIlI
7. Punctia venoasa reprezinta crearea unei cai de acces intr-o ... (a) ... Iiagnostic/ explorator.
prin intermediul unui ... (b) de punctie. , Punctia articulata constituie realizarea unei comunicari instrumct tul '
8. Leucocitoza reprezinta ... (a) numarului de leucocite din ... (b) .... c.iire?te intre cavitatea .... (a)... si mediul extern prin interrnc Iiul
1I11Ul ... (b) .... de punctie. .
9. Trombocitoza reprezinta (a) ... numarului de ... (b) ... din sange.
10. Pansamentul este un act (a) ... prin care 0 plaga este aseptizata, I, Punctia sternala reprezinta patrunderea eu un ae prin stratul corti 'III
tratata , ... (b) ... , pentru 0 vindecare cat mai rapida. I dna la spongioasa .... (a)... ,realizand astfel 0 comunicarc Intr ,
II. Escara reprezinta lezarea profunda si distrugerea ... (a) ... ca rezultat al I diul ... (b) .... si cavitatea medulara.
presiunii intre proeminentele ... (b) ... si un plan dur. 'H, P~lnctia. fun~ului de sac posterior constituie 0 interventie L. a) ,..,
12. Spalatura oculara consta in instil area pe mucoasa ... (a) ... de solutie microchirurgicala, efectuata prin intermediul unui ac cu real il'.lll' 11
antiseptics, izotonica in cadrul proceselor ... (b) ... ale acesteia. iomunicarii dintre cavitatea ... (b) .... si mediul exterior.' '
13. Ionoforeza consta in introducerea medicamentelor in ... (a) ... prin (), Punctia biopsies consta in introducerea unui ac intr-o cavitut "" ( t)
ionoterapie cu ajutorul curentului ... (b) .... .,,' pentru obtinerea fragmentelor de ... (b) .... sau parenchim.
14. Transfuzia reprezinta reinstalarea echilibrului initial al organismului
prin administrare de ... (a) ... sau doar a unor componente .,. (b) ...
fluide. E. RASPUNDETI URMATOARELOR CERINTE
15. Sondele sunt tuburi elastice care se introduc in organele (a) ... ale
organismului, interventia de introducere reprezentand ... (b) . I, inumerati cinci ingrijiri acordate de catre asistenta medical! dllp
16. Scopul spalaturii vaginale este reducerea ... (a)... inflamatoare $i fectuarea spalaturii gastriee.
calmarea ... (b) ... , Enumerati cinci complicatii posibile ale spalaturii gastrice.
17. Prin sondaj traheo-bronsic se intelege introducerea unei ... (a) ... de I. Lnumerati cinci complicatii ale sondajului vezical la femei.
cauciuc in cavitatea bucala si laringe, in ... (b) ... si bronhii. I. It dicati 5 ~intre interventiile asistentei medicale dupa efeciuar n
18. Prin spalatura auriculara se intelege spalatura cu scop ... (a) ... a I aracentezei.
conductului auditiv ... (b) ... , Numiti 5 dintre complicatiile posibile dupa efectuarea paracentezci.
19. Prin tubaj intestinal intelegem patrunderea cu 0 sonda de cauciuc in ... (I, Enurncrati cinci contraindicati i ale palaturii gastrice.
(a) ... , dincolo de limitele ... (b) ... I, l~nllL11Craticinci copuri ale trunsfuzici.
, linumcrst: cinci cornpli alii III I rluzici.

42
c. Enumcrati cinci in licLl\ii 'tie hcmoculturii. , . II •. IV(Sl'lJN. '(JI I 'I/JIB 10 .n F/ /
10. Enumerati cinci materiale neccsarc pcntru rc 'ult II' '1\ 1\ \ 1111'l\ptlnr.
11. Enumerati 5 tipuri de punctii. A. Notatl eu A (ude I' It) sau If (Ials) urrnatoarele aflrmutll
12. Enumerati 5 complicatii ce pot sa apara In timpul pun '(iei pleuralc.
13. Numiti 5 dintre materialele necesare efectuarii punctie~ ~tcrn~le. . J. - A ( hint F., Chiru ., Morariu L., "Ingrijirca bulnnv ~i /I
OI11Ullii

14. Indicati 5 dintre complicatiile posibile In timpul punctiei pericardice. ornului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 20 II, pag.357);
15. Numiti 5 locuri de electie ale punctiei articulare. • - If ( hiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirca ornului bolnav ~j II
mului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 20] J, pag.357);
• - A (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i II
mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag.357);
t. - A (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirca omului bolnav ~i II
mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag.360);
• - A (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i II
mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag.359);
h. - F (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si II
mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 36]);
• - If (Chiru F., Chiru G:, Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si 1\
mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag.Bo l );
H•.. A (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i II
mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag.361);
- F (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului b lnav ~i 1\
mului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 2011, pag. 362)'
III•• A (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului b lnav ~i II
mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 3 )2 ;
II •.. A (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnuv I II
mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag, )c,);
I - ~(Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnu
mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. )7);
• A (Marcean C., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului S 11 to
b lnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag.367);
I. I~ (Marcean c., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului n to
b lnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag.365);
• A (Marcean c., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului 111 tos ~i
l lnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag.370);
.• A hiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i II
ornului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag.370);
I~ hiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si II
ornului anato ", Editura ison, Bucuresti, 20i 1, pag. 37 J);
'hiru F., him ., M rariu L., Jngrijirea omului b lnav ~i II
unului 5nat SOl, 'dilLlr'\ 'isou, 1~11
.urcsti, 20 II, pag. 72);
J9 - A hiru F., .hiru '., M rariu ., "In rill II 1111111111 I olnuv $i II
. omului sanato ", Editura i on, Bucurcsti, () II, 1" . \ '/ ); . II. II ( '111'01Mol' 'H• .,. 'lllli 'II Ill) iiI/iiI 1Il1llllVllllli. lidilllill M '<Ii 'III ,
Ill! 'lli' '~Ii 20 I I,. pil '. 5.6);
20. - A (Marcean c., .Tratat de Nursing. - Ingrijir 'll 0111111111 H n t s ~I
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2~01O:.pag. 7 );. ~ ~ . W. ( 'nrol M Z H, ., hili "1 In )I'iji,.jj II )ll1uvului, hdilul'lI M' Ii 'Iii ,
Ill! .ur ~li 2014, pa . 557);
21. - A (Marcean c., .Tratat de Nursing. - Ingrijirea omului anatos $1
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2~010, pag. 418);. _ _ . I. ( 'ar / M z s, T hni a Tngrijirii 8 Inavului, Editurn M 'di 'III ,
22. - A (Marcean C., .Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos ~I Ill! iur $li 2014, pag. 563);
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2~010:..pag. 418);. _ _ . II ( 'ar I Moze , Tehnica fngrijirii Bolnavului, ,dilllrEl M 'di 'Oil,
Ill! ur $li2014, pag.564);
23. - F (Marcean C., .Tratat de Nursing. - Ingrijirea ornului sanatos $1
bolnav" Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag. 418); . II ( ar I Mozes, Tehnica Tngrijirii Bolnavului, "ditura M .di 'Ill
24. - A (Mar~ean C., .Tratat de Nursing. - Ingrijirea omul~i sanatos $1 Bu ur $ti 2014, pag. 564);
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2~010:. pag. 418),. _ _ . j • (Carol Mozes, Tehnica lngrijiri! Bolnavului, Editura M 'di 'III
25. - A (Marcean C., .Tratat de Nursing. - Ingrijirea omul~l sanatos $1 I 1I uresti 2014, pag.565);
bolnav" Editura Medicala, Bucuresti, ~2010, pag. 419):. . ( arol Mozes, Tehnica fngrijirii Bolnavului, Editura Modi HI
26. - F (Chi~ F., Chiru G., Morariu L., "In~jirea omului bol~av ~l a , 1I uresti 2014, pag. 566)
omului sanatos", Editura Cison, Bucu~e~tl, 2011, pag '.423), . ", ( arol Mozes, Tehnica Ingrijirii Bolnavului, Editllra M di HI ••
27. - F (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "In~jirea .omului bol~av ~l H I ucuresti 2014, pag .. 567);
omului sanatos", Editura Cis on, Bucu~e~tl, 2011" pag ..433), . • .• II ( arol Mozes, Tehnica Ingrijirii Bolnavului, Editura M di HI •
28. - A (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ing~jirea omului bol~av $1 a I ucuresti 2014, pag .. 570);
ornului sanatos", Editura Cison, Bucu~e$tl, 2011, pag ..433), . H A (Titirca L., "Tehnici de evaluare ti ingrijiri acordate de asist Il!i
29. - F ( hiru F., Chiru G., Morariu L., "Ing~ijirea ornului bol~av $1 U m dicali - Ghid de nursing" Vol II , Editura Viata M di '011
omului sanatos", Editura Cison, Bucu~e~tl, 2011, pag '.432), . I maneasca, 2011, pag. 124);
30. - A (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ing~ijirea omului bol~av $1 U I. A ( arc I Mozes, Tehnica Ingrijirii Bolnavului, Editura M di '(II
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 201~, pa~. 439), . Hucuresti 2014, pag.541);
31. - A (Carol Mozes, Tehnica Ingrijirii Bolnavului, Editura Medicala, fl•.• II (Carol Mozes, Tehnica Ingrijirii Bolnavului, Editura M' Ii 'III ,
I ucuresri 2014, pag.537);
Bucuresti 2014, pag. 546); ~... . .
32. - F (Chiru F., Chiru G.,Morariu. L., "Ingnjlre.a omului bolnav .tl U I. A (Chiru A, Danau R.A, Managementul ingrijirii I U 'i '1lII/IId,
omului sanatos" Editura Cison, Bucuresti, 2011: pag.B'Zl); /:.ditura RCR Editorial, 2014, pag. 10);
33. - F (Carol Mozes, Tehnica Ingrijirii Bolnavului, Editura Medical: F (Chiru A, Danau R.A, Managementul ingrijirii po 'i '1I/tlili ,
Bucuresti, 2014, pag.546); '" :.ditura RCR Editorial, 2014, pag. 10);
34. -' A (Carol Mozes, Tehnica Ingrijirii Bolnavului, Editura Medicalil, ; (Chiru A, Danau R.A, Managementul ingrijirii pa 'i '1\IlIIIIi,
Bucuresti 2014, pag.549); ... Editura RCR Editorial, 2014, pag. 128);
35. - A (Carol Mozes, Tehnica Ingrijirii Bolnavului, Editura Medicalil, •• ; ( hiru A, Danau R.A, Managementul ingrijirii pa 'j .ntulu],
Bucuresti 2014, pag.553); . ~... . . Editura RCR Editorial, 2014, pag. 135);
36. - F (Chiru F., Chiru G.,Morariu t., "Ingnjlrea.omulm bolnav tl. 1\ A (Chiru A, Danau R.A, Managementul ingrijirii pa lcntutui,
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 3~5), Editura RCR Editorial, 2014, pag. 135);
37. - A (Carol Mozes, Tehnica Ingrijirii Bolnavului, Editura Medicalll, I, •• A ( hiru A, Danau R.A, Managementul ingrijirii paci I tului,
Editura RCR Editorial, 20] 4, pag. 130);
Bucuresti 2014, pag. 553); ~... . .
38. - F (Chiru F., Chiru G.,Morariu L., "IngrtJlrca. rnului bolnav ~I.I I; ( hiru A Danau R.A., Managementul ingrijirii paci ntului,
omului sanatos", Editura Ci n, Bucur ~II.20 II, lag. 375), Editura R R dit rial, 20 J 4, pa r. 32 );
H A ( hiru A., n8L1 R.I\" M 1I1U r m ntul In rijirii pa icntulu',
H lirura R 'R Edit ria), 20 1'1, I'll • () );

17
. - h ( 'hiru I'. 'hlru i., MIIIIII I, ••Ill I'iii!' '11 omulu] \)()IIIIIV , i II
59. - F ( .hiru /\" 1 unuu
It/\., Munag '1)1 '1IIul "I II pi -lcntului,
omului ioWIII11H",I~dillll'li ('11111,
II
\11, 011, pu '. l. H):
1111l'111 '
Editura R R Eduorial, 2014, pag. 325);
(,. - II (Chiru F., 'hiru I., MI1III1II1 I •., "Ill rijirca mului bolnuv si II
60. - F (Chiru A., Danau R.A., Managemenlul IIl'i'ijilli pO'icnlului,
ol11ulu! St natos",. EdiLuI'U 'i: 01.1, II11 'lIl: ~ti, 2 II, pa I. 5H); ,
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 307) ;
61. A (Chiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, 7. - (Chiru P., 11Iru ., Moruriu I.., .Jngrijirea ornului bolnuv ~i 1\
(mulu! an3los",. Edilura .ison, 13u urcsti, 2011, pag. 5~); ,
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 337);
62. - F (Chiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirn pacientului, H. - H ( 11II'1iF., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului b lnuv Hi 11
l11ulu.isanatos",. Editura Cison, Bucur~e~ti, 2011, pag. 359); ,
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 307);
I), - c ( hiru P., Chiru G., Morariu L., .Jngrijirea omului bolnav si 1\
63. - F (Chiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului,
mlllu~ 5al1iH05",.Editura Cison, Bucur~e~ti, 2011, pag. 35); ,
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 309);
III, - b ( hiru F., Chiru G., Morariu L., .Jngrijirea omului bolnav si 1\
64. - A (Chiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii patientului,
ll1ulu~ sal1atos",. Editura Ci50n, Bucur~e~ti, 2011, pag. 357); ~
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 309);
65. - A (Chiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului,
II, - a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., .Jngrijirea omului bolnav Hi 1\
mului .5anatos", ?ditura Cison, Bucur~~ti, 2011, pag. 361); ,
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 312);
66. - F (Chiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, I • - b -(Chlru F., Chiru G., Morariu L., .Jngrijirea omului bolnav si 1\
omulu~ 5al1atos",. Editura Cison, Bucur~e~ti, 2011, pag. 36 J); ,
Editura RCR Editorial, 2014, pag.317);
67. - A (Chiru A., Danau R.A., Managel11entul ingrijirii pacientului, I • - a (Ch~ru~ F:, C~lru o., M~rariu L., .Jngrijirea omului bolnav ?i II
mulu~ sanatos ,.Edltura Cison, Bucur~~ti, 2011, pag. 361);
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 324);
68. - A ( hiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, I,. ..b (Ch~ru~ F:, C,l;lru ?, M~rariu L., .Jngrijirea omului bolnav ~i II
111ulu~sanatos '. Editura Cison, Bueur~e~ti, 2011, pag. 361);
~ditura R R Editorial, 2014, pag .. 328);
69. - r ( hiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, •. b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., .Jngrijirea omului bolnav si 1\
mulu~ sal1atos",. Editura Ciso~, Bueur~e~ti, 2011, pag. 361); 't
ditura R R Editorial, 2014, pag.333);
70. - A (hiru A., Danau R.A., Managemental ingrijirii pacientului,
I( •. a (Chiru F., Chiru G., Moranu L., .Jngrijirea omului b lnuv si II
mulu~ sanatos",. Editura Cis on, Bucur~e~ti, 2011, pag. 361; ..
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 333);
71. A (Chiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, •. c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., .Jngrijirea omului lunv i II
mulu~ sanatos",. Editura Cis on, Bucur~e~ti, 2011, pag. ) I);
Editura RCR Editorial, 2014, pag.343);
- ft (Chiru F., Chiru G., Morariu L., .Jngrijirea omului I )111IV , I
72. - F (Chiru A., Danau R.A., Manage111entu1 ingrijirii paeientului,
mulu~ sanatos",.Editura Cis on, Bucur~e~ti, 2011, pag. ) I);
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 348).
I, •. b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., .Jngrijirea omului olnnv I II
mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 61);
II. a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului b )II1IY ,I I
B. Alegeti raspunsul corect
mlllu~ sanatos",. Editura Cison, Bueur~e~ti, 2011, pag. 361);
1. - c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si (\ I. .• b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., .Jngrijirea ornului bolnuv i II
l1'lulu~5anatos",. Editura Cison, Bueur~e~ti, 2011, pag. 365);
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 356);
2. - a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si 1I •. (h~ru~ F~, C~lru ?, M~rariu L., .Jngrijirea omului bolnav ~i 1\
omului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 2011, pag. 357);
11111lu~sanatos '. Editura CISon, Bucur~e~ti, 2011, pag. 365);
3. - c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si II . ( hiru F., Chiru G., Morariu L., .Jngrijirea omului bolnav i II
)11'lulu!58.natos",. Editura Cis 11,Bucuresti, 2011, pag. 365);
ornului sanatos", Editura Cison, Bucure~ti, 2011, pag. 357);
, •. }\ ( 11Iru r., hiru G., M rariu L., ,,1ngrijirea omului bolnav si tI
4. _ c (-(Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Tngrijir a mului bolnav .,i II
omului sanatos", Editura Cison, Bucur su, 0 I I, I a .358);
unului 'unat ", "'ditura is )11, Ill! .urcsti, 2011 pag, 365); ..
_ H ( .hiru II., 'hiru J., M rariu L., "ill 'I'ijil 'II 1l11111I1I I ninny ~i l\ ••• I ( 'hiru F., Chiru l., MIIIIII II rijircu ornului b ilnuv ~i (I
I•., "II
25. ()111 II, I~S n~,to:-;",.Hdillllli (' 20 II, pag. 42 );
1111, III1 'III' ~ti,
ornului anatos", ditura ison, Bu urcsti, •.OII. pil ,'\70);
(10 •• b ( h~ru 1'., IWLI I., Morurlu L., "tngrUir a ornului b lnav ~i 1I
26. _ a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., Jngrijircu imului boll av .,i a I11UIUl anato ", :ditLII'lI 'lson I icuresti, 2011, pag. 431);
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 20 II, Jag. 70);
, • - b ( hiru F., Chiru ., Morariu L., ,,1ngrijirea omului bolnav ~i 1I
27. _ c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si a mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 439);
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 370);
IN. - a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., ,,1ngrijirea omului bolnav si II
28. _ a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i a mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 439);
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 371);
_ a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si a , - c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea ornului bolnav ~i I
29. mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 441);
omului sanatos", Editura Cison, Bucure~ti, 2011, pag. 371);
_ c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si a (I, - a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i 11
30. mulu~ sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 446);
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 371);
_ a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si a .. a ~Chlru A., ~anau R.A., Managernentul ingrijirii pacicntulul,
31.
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 371); ditura RCR Editorial, 2014, pag. 75);
_ a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si a .. c (Chiru A., Danau R.A., Managernentul ingrijirii pacicntului,
32. ditura RCR Editorial, 2014, pag. 75);
omului sanatos'' , Editura Cison, Bucuresti, ~ 2011, pag. 374);
_ b Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si a •• a (Chiru A., Danau R.A., Managernentul ingrijirii pacientului,
33. Editura RCR Editorial, 2014, pag. 91);
omului sanatos", Editura Cison, Bucure~ti, 2011, pag. 373);
_ a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bo1nav si a f • c (Chiru A., Danau R.A., Managernentul ingrijirii pacientului,
34. 'ditura RCR Editorial, 2014, pag. 96);
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 374);
•. a (Chiru A., Danau R.A., Managernentu1 ingrijirii pacientului,
35. _ c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bo1nav si a Editura RCR Editorial, 2014, pag. 117);
omului sanatos" ,Editura Cison, Bucuresti, ~ 2011, pag. 374);
_ b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., .Jngrijirea omului bolnav si a " - c (Chiru A., Danau R.A., Managernentul ingrijirii pacientului,
36. ditura RCR Editorial, 2014, pag. 308);
omului sanatos", Editura Cis on, Bucure~ti, 2011, pag. 374);
_ b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omului bolnav si a • a .(Chiru A., Danau R.A., Managernentul ingrijirii pacientului
37. Editura RCR Editorial, 2014, pag. 309); ,
omului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 2011, pag. 374);
H .. b (Chiru A., Danau R.A., Managernentul ingrijirii pacientului

l 38. _ b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea ornului bolnav si a
ditura RCR Editorial, 2014, pag. 310);' •
ornului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 2011, pag. 374);
_ a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si n - a (Chiru A., Danau R.A., Managernentul ingrijirii pacientului,
39. ditura RCR Editorial, 2014, pag. 312);
ornului sanatos" , Editura Cis on, Bucure~ti,~ 2011, pag. 375);
_ b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., .Jngrijirea omului bolnav si {I fI •• c (Chiru A., Danau R.A., Managernentul ingrijirii pacientului,
40. ditura RCR Editorial, 2014, pag. 312)
ornului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 375);
I.. (Chiru A., Danau R.A., Managernentul ingrijirii pacientului,
41. _ a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea ornului bolnav si II
ornului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 418); ditura RCR Editorial, 2014, pag. 313);
• a (Chiru A., Danau R.A., Managernentul ingrijirii pacientului,
42. _ b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea ornului bolnav ~i II , litura RCR Editorial, 2014, pag. 315);
ornului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 2011, pag. 418);
_ a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si I • n ( him A., Danau R.A., Managementul ingrij mi pacientu Iui,
43. "ditura RCR Editorial, 2014, pag. 316);
ornului sanatos", Editura Cison, Bucure~ti, 2011, pag. 422);
_ b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijir a mului bolnav si I t .• b ( hiru A., Danau R.A., Managernentul ingrijirii paci ntului,
44. E litura R R Editorial, 2014, pa '.324);
omului sanatos", Editura Cison, Bucur sti, 20 II, pa .426);
65 - b (Chiru A., D~\naLi ItA., M~\Il'lgQI1l '111111 111 1 II i pu 'j .uurlui, '.2.
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 325); d ( 'hiru Jt'" ('hll 11 (L, M rariu .,,,Tn lrijir u ornului bolnuv ~i u
66 - a (Chiru A., Danau R.A., Managementul 111 rijil'ii pacientului, ornului 'UllltO.''', Hdilul'a ison, Bucurcsti, 20 II pag.422);
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 328); - 11 ( hiru f., 'hiru i. Morariu L., Jngrijirca mului bolnav ~i (I

67 - a (Chiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, omului sanato ", 7ditura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 422);
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 330); .1 - b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i !I

68 - a (Chiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 422);
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 330); • - f (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i II

69 - c (Chiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 422);
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 343); - c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i II

70 - c (Chiru A., Danau R.A., Managementul IngnJII11 pacientului, omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 422);
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 343);
71 - b (Chiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, C.3.
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 344); I - b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnavsi u
72 - a (Chiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 438);
Editura RCR Editorial, 2014, pag. 348); - c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si u
73 - b ( hiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 437);
I£dilurt\ R R ;ditorial, 2014, pag. 348); •• a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omu1ui bolnav ~i u
7 - . ( 'hiru A., anau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 437);
Hdit un R 'R U litorial, 2014, pag. 350-351); .. d (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si u
7 ,( 'hiru A., r 5nau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, omu1ui sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 437);
Iluituru R 'I iditorial, 2014, pag. 358). - e (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omu1ui bolnav $i II
mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 438).

C. Asociati fiecare cifra din coloana "A" cu litera .4.


corespunzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspunsul I - b (Chiru Danau A., Barbu 1. , Danau R.A., Managementul 'in lijilil
corect. pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 331);
c (Chiru Danau A., Barbu 1. , Danau R.A., Managementul in rijiri]
C.1. pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag.331);
1 - b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omului bolnav si it d (Chiru Danau A., Barbu 1. , Danau R.A., Managementul 'in )I'ijirii
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 373); pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 337);
2 - a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omului bolnav si a 'M (Chiru Danau A., Barbu 1. , Danau R.A., Managementul ingrijiril
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 374); pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 351);
3 - d (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omului bolnav si a f (Chiru A., Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului,
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 374); 'ditut'a RCR Editorial, 2018, pag. 352).
4 - c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea omului bolnav si u
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 374);
5 - f (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lngrijirea ornului bolnav si H ), ( 'umplctati spatiile Iibere astfel incat sa obtineti un enunt corcct,
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti 20 I I, I rig. 75);
(a) - tubajul; (b) - stomac (Chiru F., Chiru ., M rariu I."
..111 rijir 'U 011 ului bolnav ~i a ornului sanatos", Edituru 'iSOIl,
1I urcsti, 20 J I, pu. 56; Tilil". 1." "'I' 111\ I II ilunr ~i II. (1\) - 1111 'S/lll; (II) duudcnulul (' Il'ul Mo" '1'1, 'I' 'Ilid '0 11I'I'ijil'ii
ingrijiri acordate de asistenti medicali - 'hid d 11111 II II Vol II , Holnnvulu] 1\ lillll'll M Ii '111 , 13u.ur '~(i _01 ,P'l r. 541);
Editura Viata Medicala Romaneasca, 2011, pa . IOH); II. (I) - 11:llIhol"ll; (h) - P lnr ( 'ar I M zcs, T hnics lngrijirii B lnuvului
2. (a) _ [ntravenoasa, (b) - tesuturi (Chiru Florian, 1ngrijirca omului Editura M di 'ul I~ I' 11' $ti 2014, pag. 5 7).
I

bolnav si a omului sanatos de Editura CiSOl!.'2011, pag. 161); L (11) - ac ; (b) - sanguin ( hiru Danau A., Barbu I. I an8L1 ItA.,
3. (a) _ urinare, (b) - contrast (Chiru Florian, Ingrijirea omului bolnav Managernentul ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 20 I H,
si a omului sanatos de Editura Cison, 2911, pag. 365); . pag.322);
4. (a) _ cauciuc, (b) - gros (Chiru Florian, Ingrijireaomului bolnav si a • (a) - artere ; (b) - ac (Chiru Danau A, Barbu I. , Danau R.A.,
omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag.371); Managementul ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 201 H,
5. (a) - fecale, (b) - colonului (Chiru Florian, Ingrijirea omului bolnav pag.325);
si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, p~g. 373);... . • ( I) - pleurala ; (b) trocar (Chiru Danau A, Barbu T. , Danau R.A.,
6. (a) - urinei; (b) - bacteriologice (Chiru Flonan, Ingrijirea omului Managementul ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 20 I H,
bolnav si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 4~4!; .... pag.330);
7. (a) _ vena; (b) - ac (Titirca L, "Tehnici de evaluare si mg~J1fI • (a) - abdominal (b) - peritoneala (Chiru Danau A, Barbu I. I

acordate de asistenti medicali - Ghid de nursing" Vol II , Editura Da~lau R.A, Managementul ingrijirii pacientului, Editura R 'R
Viata Medicala Romaneasca, 2011, pag. 4~); ... . ditorial, 2018, pag. 336);
8. (a) - cresterea; (b) - sange (Chiru Florian, Ingrijirea omului bolnav , a) - pericardio (b) - terapeutic (Chiru Danau A, Barbu T. , Dane 1I
si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, p~g. 4}8);... . R.A, Managementul ingrijirii pacientului, Editura RCR Edit rial,
9. (a) _ cresterea; (b) - trombocite (Chiru Flonan, Ingrijirea omului 2018, pag.351);
lnav si a omului sanatos de Editura Cison, ~011,~pag:.~37); . (I, (1) - articulara ; (b) - ac (Chiru Danau A., Barbu I. , Danau R.A.,
10. (a) _ chirurgical; (b) - protejata (Chiru Flonan, Ingrijirea omului Managementul ingrijirii pacientului, Editura RCR Editori'lI, 201 H,
bolnav si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 211);. pag.356);
11. (a) - tesutului; (b) - osoase (Chiru F., Chiru G., ~orarn~ L., • r) - sternala ; (b) - extern (Chiru Danau A, Barbu 1., an 1I ItA..
"lngrijirea omului bolnav si a omului sanatos", Editura Cison, ManagementuI ingrijirii pacientului, Editura RCR Edit rial, () I H,
Bucuresti, 2011, pag. 204); . ~ .. , 1'ag.363);
12. (a) _ conjunctivala; (b) - inflamatorii (C~iru Fl.onan, Ingrijiren H. ( ) - glnecologica ; (b) - peritoneala (Chiru Danau A., IlHI'III I. •
omului bolnav si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. anau R.A, Managementul ingrijirii pacientului, ~ditl1ll1 I 'I
ditorial, 2018, pag. 373);
n~; A

• (I) - naturala ; (b) - tesut (Chiru A, Danau R.A, Man', t III 1\1111
13. (a) - organism; (b) - galvanic (Chiru Florian, Ingrijirea ornului
bolnav si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag.303); . ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2014, pag. 77.
14. (a) - sange; (b) - tisulare (Chiru Florian, Ingrijirea omului bolnav §11I
omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag.341);
15. (a) - cavitare; (b) - sondajul (Chiru Florian, Ingrijirea omului bolnav l!:.Raspundeti urmatoarelor cerinte
si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 349);. ~ ... ,
16. (a) _ proceselor; (b) - durerilor -(Carol Mozes, Tehmca Ingrij I I'll 1. ingrijiri acordate de asistenta medicala dupa efectuaren
Bolnavului Editura Medicala, Bucure§ti 2014, pag. 564); I hll'li gastrice (Chiru Florian, Ingrijirea omului bolnav si a ornului
17. (a) - sonde; (b) - trahee (Carol Mozes, Tehnica Ingrijirii Bolnavulu II 1\), I Editura Cison, 2011, pag. 359):
Illllldl rizarea cantitativa a secretiilor aspirate pasiv sau activ;
Editura Medicala, Bucuresti 2014, pag. 566); ~
18. (a) - terapeutic; (b) - extern (Carol M zcs, Tehnica Ingrijirl IlIullit rizarea mirosului si aspectului secretiilor;
III mit rizarea ph-ului sucului gastric;
Bolnavului Editura Medicala, Bucure$ti 2014, I a z. 570);
I ell ·tHr a p zitiei ond i la ncv i ;
_ udaptarcu pungii de c I' 'tar pcntru u nu 'x 'I '1111 pi 1111 lIHllprll III ,1I1'111' 'i 11111111111 1I1i1 I pli 'I uuului:
'll .ir '111111"1 ill\
III 'Il\ill '\' '(I bnndujulu. II II
IIhlllllll (, (II' :
sondei;
_ controlul permeabilitatii sondei si al colectarii secrctiilor; , nil rir .u pilei ntului/ ivnlum '1 I 'lit (ii:
_ controlul secretiilor pentru a eurge liber pe sonda; -himbarca pansamcntului:
_ controlul tensiunii arteriale ~i al respiratiei; I - )11(\1' a creatinin i ~i i 1110 '1'11111 -i la 48 ore de la cvacuarca Ii 'lIi(\III,,1
_ supravegherea pacientului pentru a nu-si smulge sonda; d 'ita;
tiS

_ mentinerea eontaetului verbal eu paeientul. 11\ nit rizarea functiei renal;


ndministrarea perfuziilor la indicatia medicului.
2. Complicatil posibile ale spaHiturii gastrice (Chiru Florian,
Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 5. Complicatiile posibile dupa efectuarea paracentczei ( 'hiru
hin: R.A., Managementul ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorinl,
360):
- angajarea sondei in laringe;
()I • p. g. 343):
1\ .m ragie interna ;
- obstruarea sondei;
I ,/,chilibru hidroeleetrolitic ;
- greata si voma;
II uularea insuficientei renale functionale;
- complicatii respiratorii;
.urgerea lichidului prin orificiul de punctie atunci cand con I'll' 'sill
- eonvulsii;
In 'nl! nu este eficienta ;
- tahicardie;
- hipertensiune arteriala;
II rit nita ;
It p proteinemie;
- st I cardiac;
- n us ar a ondei; I ri de.casectizare.
- r UI' a d dii fal e.
. Contraindlcatii ale spalaturii gastrice (Chiru Florian, 1n }rijir '1\

. Complicatiile sondajului vezical la femei (Chiru Florian, 1IIIIIIIIi lnav si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 5 )):
tngrijirea omului bolnav si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. I I I II(ii:
I \I afectiuni hepatice cronice;
370):
'\1 in uficienta respiratorie;
- hemoragie;
II in uficienta cardiovasculara;
- erearea de cai false;
_ lezarea traumatica a mucoasei uretrale; III ancer al stomacului;
III .riza dureroasa de ulcer gastric.
- astuparea sondei;
II' au ingerat sub stante caustice;
- ruperea balonasului;
l" II' au ingerat derivati petrolieri;
- infectii urinare;
III au ingerat produse spumoase;
- compresiuni asupra uretrei;
III' -au intoxieat eu anumite produse fannacologice.
4. Interventiile aslstentei medicale dupa efectuare paracentezcl
(Chiru A., Chiru R.A. , Managementul ingrijirii pacientului, Editura RCR 7. copurile transfuziei (Chiru Florian, Ingrijirea omului b InLlY. i
111I11I1\1i anatos de Editura Cison, 2011, pag. 341):
Editorial,2018, pag.342-343):
_ pozitionarea pacientului dupa bandajarea compresiva cat mai comoel III III ti tuirea volumului circulant de masa sanguina;
II t r a capacitatii de transport a oxigenului prin asigurarea num r II\li
pat;
_ crearea conditiilor optime de mediu ( temperatura, luminozitatc, d .1 ul rosii in caz de hem ra ri , anemie sau stare de soc;
11111 un l' tirea coagulabilitatii In 'HZ d hcmofilie, hem ra ii r P WI ,
atmosfera de odihna si liniste);
_ monitorizarea functiilor vitale: TA, puis, r HI iro\i •I IIlp rulurl ; nrbut, II' mb it p ni ;
_ ap rt nutritiv p ntru pr l in .vitumi» ,h rmoni.« I \II \\\\11 '\ III 1[',

_ intensificareaschimburilor celulare;
_ stimularea hematopoiezei prin transfuzii mici ~i rep tat ';
_ stimularea reactiilor antitoxice si antiinfectioase 111 P rioada de
convalescenta; II. Ttpuri de punctii (Chiru Danau A., Barbu r. Dun II ItA,
_ epurarea organismului de substante toxice exogene, endogene prill m ntul ingrijirii pacientului, Editura RCR Editori~l, 20 IH, pu ,:
inlocuirea sanguina partiala sau totala.
noa a,
8. Complicatii ale perfuziei (Chiru Florian, Ingrijirea omului
III riala;
bolnav si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 340): pi urala ( toracoeenteza),;
- frison si stare febrila; II I rninala ( paracenteza) ;
_ embolie gazoasa insotita de sincopa cardiaca; lumbara ;
- dispnee si dureri precordiale; III ipitala,
- infectii prin aspiratie; I ritoneala,
- diaree; I I'i ardica (pericardiocenteza),
_ compresia vaselor ~i a nervilor; \Ii t riala,
- flebita sau necroza; Ii on. ~,
- tromboza; zi i i urinare ,
- limfangita; I II) Iului de sac posterior ( Douglas).
- refulare masiva sanguina;
_ embo1ie de cateter, partiala sau totala. , , 12. Complicatii ce pot sa apara in timpul punctiei pleural 'hiru
( Itll I R.A., Managementul ingrijirii pacientului, Editura R R ndit( rill 1
9. Indlcatii ale hemoculturii (Chiru Florian, Ingrijirea omului II I H IH ,335): '
bolnav si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 439): dill' J' la inteparea paehetului vasculonervos intercostal'
_ sindrom infectios sever, stare febrila pre lung ita de etiologie neprecizata; I pi rarea de sange in seringa; ,
_ frisoane unnate de febra, stare generala alterata; , I irar a aerului exterior in cavitatea pleurala ;
- infectii localizate; III I pa pleurala ;
_ dupa explorari sau manop ere agresive; pllll tie alba;
_ star; febrile in infectii sistemice specifice; Ill' de tuse pleurala ,
_ bolnavi cu alterarea progresiva a starii generale; lipolimie;
_ prematurii deficitari imunologic, diabetici, uremici, cirotici, neoplazici,
I 011P ;
batrani casectici, I It motorax;
II' pa cardiaca;
10. Materiale necesare pentru recoltarea sangelui capilar (Chiru
d III pulmonar acut ;
Florian, Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos de Editura Cison, III S ubit ;
2011, pag. 418): "I I'ir acului intr-o coasta.
- ace sterile;
- solutie dezinfectanta; 13. Matcrialele necesare efcctui rll punctiei sternale ( hiru I n t 1I
- comprese sterile; I' I~'tII I., (nau R.A., Mana cmcntul in lrijirii pa i ntului, ~'dilll1'a R 'I
- manusi sterile; 1111111 II. () I H, pa " 4):
- tamp ane de vata;
- matcriulc pcntru I rotcctiu putului;
_ dezinfectant p ntru campul puncti nal: tincturu d iud 1111 I ludh e; III
- anestezic local;
- tampoane si comprese sterile;
- pipete;
- solutii de dilutie;
- lame de microscop;
- seringi de 2-5 ml pentru anestezie locala; 111.1.TIPURlDEITEMI
- seringi de 20 ml pentru aspirarea tesutului medular;
- pense sterile; A. NOTATI CD A (ADEVA.RAT) SAU F (FAI.S)
- campuri sterile; II TOARELE AFIRMA III
- manusi sterile;
- solutiile sau sangele de administrat cu scop terapeutic; 'I1tru. indepartarea resturilor de sange si puroi din plaga e folos '~I \
- ser fiziologic incalzit la 37°C pentru desfundarea acului; \I n xigenata sau clorura de sodium 0,9%.
- pansament steril. AI .oolul sanitar este un bun hemostatic.
Ml.:to~a curativa de l~lpta impotriva infectiei se numeste antiscpsi "
14. Complicatiile posibile in timpul punctiei pericardice (Chiru III 101 art~rea germemlor patogeni de pe piele, de pe mueoase, din pll i,
Danau A., Barbu 1. , Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, I pc obiecte, se numeste asepsie.
HCP ia este 0 metoda profilactica.
Editura RCR Editorial, 2018, pag. 356):
- tulburari de ritm cardiac;
I llPrt. spalare mainile se vor tine in jos pentru ca apa sa se scurnt spr
II \ rete,
- punctionarea epicardului;
1'1 in sterilizare se urmareste distrugerea germenilor.
- pneumotorax;
I t aldura umeda microbii sunt mult mai rezistenti.
- edem pulmonar acut;
I, I pupinel sterilizarea se face prin caldura uscata.
- reflex vago-vagal;
10 III ~ederea va~idarii ciclului de sterilizare, daca virajul culorii nu 1\
- lezarea organelor vecine.
renlizat, matenalul se considera sterilizat ~i se utilizeaza.
II • mpurile, halatele si compresele se sterilizeaza la autoclav,
15. Locuri de electie ale punctiei articulare (Chiru Danau A..
I I I I upinel se sterilizeaza instrumentele taioase.
Barbu 1. , Danau R.A., Managementul ingrijirii pacientului, Editura RCR
I lustrumentele optice se sterilizeaza prin caldura.
Editorial, 2018, pag. 357):
II lit elavarea este 0 metoda de sterilizare.
- articulatia scapulo-humerala;
I I i anolul este un bun bactericid.
- articulatia cotului; I I rilizarea cu formal este contraindicata In prezent.
- articulatia radio-carpiana; I I lumbarea este 0 metoda de sterilizare.
- articulatia coxo- femurala; I Mnl rialele de unica folosinta se pot resteriliza,
- articulatia genunchiului; I 'I ill 'Lura de iod este un foarte bun antiseptic al pielii.
- articulatia tibio-tarsiana, II 'p larca chirurgicala a rnainii dureaza 30 de minute.

I •ALEGETI RASPUNSUL ORECT

I.. M iroda curativa de IUI>h tmpotrlv» inf c(ici so num \~j ':
I psic:
()
b) antiscpsic; II. Oq.!,III1I:t,IIl't'lI IIl'f 'j (llor proprlu-zlse de sterlllznrc 11>1'(,'('11111
c) deratizare. II IIc(fvill [llor 'Oil ','t' (\ III tI 'sf sura:
2. Metoda profilactica de lupta irnpotriva in!' \ '111101', I numeste: 1 III HI tl~ii d mnatc, I' 'sp 't n I ir uitclc functional ;
I

a) deparazitare; II) III ri locatie curaui;


b) deratizare; , S \ (ii $i apoi tranportat la serviciu1 de steri1izare.
c) asepsie. 11. Concentratia cloraminei pentru a putca fl folosj(1 ('II
3. Asepsia este 0 metoda: Ij .ptlc, este de:
a) care consta in pregatireamaterialului chirurgical in vederea sterilizarii; I· %;
b) curativa, de distrugere a germenilor prezenti intr-o plaga traumatica sau I) %;
chirurgicala cu ajutorul agentilor fizico-chimici; I- 7 %.
c) profilactica, de a impiedica contaminarea plagilor traumatice sau 12. Controlul sterilizarll se realizeaza CU:
operatorii cu agenti microbieni saprofiti sau patogeni. II 11 Ii atori fizico-chimici;
4. Antisepsia este 0 metoda: I I I stul de verificare a penetrarii aburului;
a) profilactica de lupta impotriva infectiilor; I un le raspunsuri sunt corecte.
b) de distrugere a agentilor vectori; 13. Este un foarte bun hemostatic:
c) curativa de lupta impotriva infectiilor. II I n 'Lura de iod;
5. Metoda de distrugere a germenilor, inclusiv a formelor " I Ipo xi genata;
sporulate si a virusurilor se numeste: I 1'1'8111ina.
a) profilaxie; 15. Sterilizarea apei pentru spalarea chlrurgicala se realizcaz
b) sterilizare; 'I II rut clay;
c) dezinfectare. 1I1I1 ipinel;
6. Prin sterilizare se urmareste: 11,1 I f rbere in vase curate.
a) distrugerea germenilor, inclusiv a formelor sporulate si a virusurilor; 16. Etapele de parcurs pentru pregatirea instrum nuarulu
b) indepartarea resturilor alimentare de pe tesuturi; IItI 11sterilizare sunt, in ordine:
c) indepartarea resturilor de sange sau puroi, I 1111< (are - dezinfectie 1a nive1 intermediar - clatire - uscare;
7. Metoda de sterilizare prin caldura umeda se numeste: zinfectie la nivel intermediar - curatare- clatire - uscare;
) III
a) autoclavare; I 111 tare- clatire - dezinfectie la nivel intermediar- uscare.
b) oxidare;
c) fonnolizare.
8. Autoclavarea este 0 metoda desterilizare prin: . COMPLETATI SPATULE LIBERE ASTFEL iN "'I
a) caldura uscata; 1'1 NETI UN RASPUNS CORECT
b) caldura umeda;
c) mijloace chimice. I, bun antiseptic trebuie sa distruga sau sa impiedice dczv ltur '1\ •• ,
11
9. Materialele de unica folosinta se resterilizeaza : a) ... , Tara sa afecteze ... (b) ... cu care vine in contact.
a) la autoclav; ,Prin asepsie se intelege totalitatea masurilor folo itc I '11(I'U
b) la pupine1; irnpiedicarea contaminarii plagilor accidentale sau ... (a)... 'U
c) este interzisa reprocesarea acestora in vederea reutilizarii. rmeni microbieni saprofiti sau ... (b) ....
l

10. La pupinel sterilizarea se face prin: I, , t rilizarea urmareste.. (a)... ermenilor, inclusiv a f rn '101'
a) caldura uscata; sl ruJate ~ia ... (b) ...
b) caldura umeda; I. Aut cl varea e te m to II d .., ( I) .., prin aldura.; (b) ...
c) ventilatie.
III .•.. R. iSI'1l I '1l1U SIIJlIII.1 )c,'f( IFIU

1. Prezentati 5 indicatii pentru spalat:ea n~~inilor. . ;\, Notutt ell ;\ (ntll'vi rut) sau I' (fals) 1I1'IIH tourclc aflrnuull
2. Numiti 5 metode de sterilizare pnn mijloace fizicc.
I, - A ( 'hiru F., .hiru ., Morariu L., "lngrijirea ornului bolnav ~i (I
( mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 210);
- If (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre III xlii".
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 87);
t -A (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre 111xli i",
'ditura Medicala, Bucuresti, pag. 64);
•. - F (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre III xlii".
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 64-65);
• - A (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre Jl1 ' Iii",
ditura Medicala, Bucuresti, pag. 64);
h. - F (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre medii",
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 67);
- A (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre 111 dii",
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 75);
H. - F (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre III dii",
ditura Medicala, Bucuresti, pag. 75);
'I. - A (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre 111 lii",
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 76);
\II. •. F (Chiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela ,Mana mcntul
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2014, pag. 4 7);
II. - F (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadr 111 xli!",
ditura Medicala, Bucuresti, pag. 76);
I • ..A (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadr III Iii'"
ditura Medicala, Bucuresti, pag. 83);
I ... F (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadr III Iii",
...ditura Medicala, Bucuresti, pag. 83);
- A (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadr 111 II i",
"ditllra Medicala, Bucuresti, pag. 75);
I •.. A (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre 11 xili",
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 87);
I •• A (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre 11'1 dii",
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 82);
•.. ;\ (Daschievici S., Mihailescu M.., Chirurgie pentru cadre 11'1 dii";
Editura Medicala, Bucur sti, pa r. 7 );
IH. .. I· ( hiru Danau A., 1 fin II I ,1\" Barbu lsabela ,Mana 111 ntul
in Trijirii pacicntului, h lituru I ('I '."itol'ial, 2014, pa 1.442);
19. - A ( aschi vi i '., Mihiiil scu M .., 'hiru: • 11'111111 'lIdl" III .dii ",
Editura Mcdicala, Bucuresti, pag. 75); ('. ('Olllllll'l 10 SI'lI(1l( 11,'1 I II I II' j S ohOIl II lilt (11111111
III ( 1'1,
20. - F (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgic p inrru '1\ II" 111 dii ",
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 66);
I. (n) - microbilor; (b) - Il.'slIllIl'lI (/ ischicvici ., Mihailcs 'U M .. ,
'hirurgie pcntru cadre (11(.:dii", Editura Medicala, Bucurcsti, / 1I .
He);
B. Alegeti raspunsul corect
• (a) - operatorii, (b) - patogeni (Daschievici S., Mihaile ell Moo,
1. -b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav si a 'hirurgie pentru cadre medii", Editura Medicala, Bucurcsti, pu .
) );
omului sanatos" Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 64);
2. - c (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre medii", ,. (a) - distrugerea,
'hifurgie pentru
(b) - virusurilor
cadre medii",
(Da~chievici S., Mihailcscu
Editura Medicala, Bucurcsti,
Moo,
pu i.
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 64);
75);.
3. - b (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre medii",
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 66); • (11) - sterilizare, (b) - umeda (Da~chievici S., Mihailescu Moo,
4. - c (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre medii", hirurgie pentru cadre medii", Editura Medicala, Bucuresti, pu .
75);
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 64); .
5. - b (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre medii",
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 75);
0, Raspundett urmatoarelor cerinte
6. - a (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre medii",
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 75);
7. - a (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre medii", I. Indicatii pentru spalarea mainiIor (Titirca L, "Ghid de Nursin
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 75); II II hnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoara nevoilor fundamentnlc,
8. - b (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre medii", I IItlll I Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti 2001, pag. 289):
II Ii ntc si dupa contactul cu un pacient;
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 75);
11I11i, tea folosirii materialului steril;
9. - c (Chiru Danau A, Danau R.A., Barbu Isabela , Managementul
III ri 11 tea interventiilor asupra corpului pacientului;
ingrijirii pacientului, Editura RCR Edit?rial,. 2018, pag. 487). .."
10. - a (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre medii , elilP atingerea unei paTti a corpului, posibil contaminate cu microbi;
tintea imbracarii manu~ilor de lucru;
III
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 76);
dill coaterea manusilor de lucru;
11. - a (Chiru Danau A, Danau R.A, Barbu Isabela , Managementul
II Ilr~itul programului de rnunca.
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 487);
12. - c (Chiru Danau A, Danau R.A., Barbu Isabela , Managementul
ingrijirii pacientului, Editura RCR Edit?rial,. 2018, pag. 490); .. " . Metode de steriIizare prin mijloace fizice (Daschi vici .'"
13. - b (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre medii , III Ii suM .., Chirurgie pentru cadre medii", Editura Mcdiculrt,
I IlIl~li, pag. 75):
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 86); jjl" rc;
14. - b (Daschievici S., Mihailescu M .., Chirurgie pentru cadre medii",
III rI r ub presiune;
Editura Medicala, Bucuresti, pag. 87),
\ 'I ri de apa supraincalzit, la presiune/ autoclavare;
15. - a (Chiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isabe1a , Managementul IllIm[ ar ; .
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 497);
IIIYI Ua r cald/ pupinel.
16. - b (Chiru Danau A, Danau R.A., Barbu lsab la , Managementul
ingrijirii pacientului, Editura RCR dit rial, 20 IH, pu .4 5).
CAPITOlUllV I
III
1111 '(ill sc
I irur loul
'I ' 'III 'IIZt 'II 1I' '11I~i U' .u 'II' S Llspir Ii .hidul,
'il(.) 1(.) intrc d I 'ere parontcral] U modi 'umUI1[ 'lor, '111'11
1lI"IlV'I)()'ISl 'sic CUll mai putin durcroasa I cntru bolnav, ccu mui PII(ifl
ADMINISTRAREA MEDICAMENTElOR 11'(\ U 111 ut iztlnLU.

() . 'olu\ia de Na I sc pate adrnini tra prin injcctic subcutanata.


I 'ulca intravenoasa estc alea a
cand dorirn sa obtincm un ell: 'I 1'111 III
tolutiilor administrate.
'alca parcntcrala pennite administrarea medicamcntclor la pn 'i '111111
IV.1. TIPURI DE ITEl111 III .onsticnt.
I' iolclc deschise se administreaza imediat.
A. NOTATI CU A (ADEVARAT) SAU F (FALS)
.caz.~llsolutiilor colorate, pozitia acului se controleaza prin dctasur 'II
III
URMATOARELE AFIRMATII nngn de la ac, dupa introducerea acului in mas a musculara.
I rin injectarea Ienta a solutiei pe cale intravenoasa, poate sti uplIrll
1. Prescrierea medicamentelor este facuta de medic, in scris. 11 balgia.
2. Insulina se pastreaza in dulapuri, la temperatura camerei.
'I IIste indicat sa se evite mcercarea de a patrunde in vena dupa torrnur 'II
3. Calea de administrare a medicamentelor este aleasa de medic, in functic II matornului.
de preferintele pacientului.
I t1ca pacientul resimte aparitia va1urilor de caldura si a senzatici de
4. Depozitarea medicamentelor in spital se face in dulapuri
\I caciune in faringe, se injecteaza rapid solutia medicamentoa a.
compartimentate sau in cutii pentru fiecare pacient.
I Ipa efectuarea injectiei intramuscu1are, pacientul va ramfine In rcpuus
5. Dupa scoaterea din ambalajul lor, medicamentele se manipuleaza cu 10 minute, in pozitie comoda.
mana.
lnnintea administran; globule1or vaginale este contraindicata spi'illturII
6. Creioanele caustice au actiune de distrugere a tesutului granular sau de \ I inala.
favorizare a epitelizarii unor suprafete ulcerate.
II I nuu ap1icarea unguentelor pe marginea p1eoapelor se folo est I' '11I~i
7. Abardul venos central este realizat de catre asistentul medical. I Il11pOn1a arnbii ochi.
8. Abardul venos periferic al membrelor inferioare este realizat doar III
cazuri de urgenta majora ~i de scurta durata.
9. Fiolele neetichetate sau de pe care s-a sters inscriptia nu se folosesc. B. ALEGETI RASPUNSUL CORECT
10. Dupa utilizare, la efectuarea diferitelor tipuri de injectii, acul se poato
. recapisona.
I. Scopul administdirii medicamentelor pe cale orali'i P()lIj I:
11. La sugari, efectuarea injectiei intramusculare este de preferat a se \ IIureacirculatiei portale;
realiza in regiunea coapsei. II Ii n f ctarea tubului digestiv;
12. Instilatia pe mucoasa conjunctival a se face cu solutii izotone. II (11111 a prompts a medicamentului.
13. Solutiile medicamentoase se pot aplica pe mucoasa vaginala sub forma
2. Este contraindicat a se administra medica mente pe calc oral
tampoanelor vaginale. "111110":
14. Daca, in timpul deschiderii fiolei, cad cioburi in interior, continutul S0 IIIL, ticnti;
aspira Cll atentie si se adrninistreaza. II II" burar! de deglutitie;
15. In cazul adrninistrarii rapide a unor medicamente pe cale intravenoasii, II III' raiii pe mucoasa digestiva.
pot aparea valuri de caldura ~i senzatia de uscaciune In faringe.
, La copii sub varsta de doi, este rccomandat sa se administrcz '
16. Solutiile uleioase se injecteaza numai intramuscular. " , uncnrc pc calc orala:
17. Calea intradermica se utilizeaza pentru intr (\'1' 'I' it un r substantc lilt IOJ"lm lc tnblctc, cornprimut • prufuri:
pentru anestczii locale, III cantitati mari. lilt 11)1Il1H siropurilor cu Ilisl phll'tli Ill' II 11'1
c. prin son I' . , I . 1,0('111 d 'l'I '('(/('
lIlllI.l·l'P '111I1"I1I11I1S("'" 1/" p01I1 • /':
4. Scopul administrarf medicamentelor pc cul I'lldnl It I l'lIll'(I SLIp 'I'()- ' 'I inu I"sicnt, d 'USUpl'U i11111' ilui troluuu ""
a. atenuarea proceselor inflamatorii locale; I iun 'll supru ~i subspin aSL a 111 pl8lului; ,
b. tratarea diareei; I q I I )rsul, a rnflinii.
c. obtinerea unui efect rapid. I , lnflarnatia pcriostata poate sa aparil dUI)1 C/'CdllllJ'('1I
,( 'j:
5. Administrarea medicamentelor pe cale rectala este
contraindicata pacientilor cu: 1II"Id .rn ica;
a. constipatie;
ntru 11 a 8;
1III'IIl1L1Scu/8ri
b. hemoroizi;
c. interventii chirurgicale ale rectului. , 14. Locul de electie al injectiel subcutanate poate fi:
6. Inhalarea substantelor medicamentoase cu ajutorul vaporilor , a supcro-cxterna fcsiera, deasupra rnarelui trohant r:
11111
11111 .urilc abdominale laterale: , '
de apa este contraindicata pacientilor:
I II I I r ala a mainii.
a. astenici, adinamici;
b. cu mucoasa cailor respiratorii inflamata; 15. Lipo~istrofia poate sa apara dupa efectuarea Injccucl:
I 11111111
u culara;
c. constienti,
It uhcutanata;
7. Calea percutanata presupune administrarea medicamentelor
II1I1 IV noasa.
si absorbtia la nivelul:
a. pielii;
16. Anticoagulantul Clexane poate fi administrat:
t Iii nuanat,
b. mucoasei conjunctivale; I 11I1,UI11U cular;
c. conductului auditiv extern. 1111 IV nos.
8. Cantitatea cea mai mare de medicament adminlstrata,
17. Locul de electie al injectiei intradermice poate fi:
suportata de organism reprezinta: fill plantara a halucelui: ,
a. doza letala; I II I rnaleolara;
b. doza maxima;
till r giune a corpului in scop anesteziant.
c. doza terapeutica.
I . Solutia P,P,D. se administreaza:
9. Conditiile privind transportul, conservarea si reconstituirea 11111II11U cular;
prin rehidratare a vaccinului cu solvent ce trebuie respectate, sunt: 11111 I cnos;
a. reconstituirea prin rehidratare a vaccinului cu solvent se face numai cand II1I1 I J rrnic.
pacientul de vaccinat este prezent;
I . Persoanele
injectate cu solutie P.P,D. la care roue ( I (' f _
b. pastrarea la frigider a vaccinului rehidratat; 'nh au mai midi de 9 mm: '
c. transportarea vaccinurilor in orice conditii. )11 sidera ca nll sunt infectate virulent·
10. Solutiile injectabile uleioase se administreaza: 11111 in~ ctati recent cu Mycobacterium t~berculosis'
a. intravenos; III I 'Hit. examen radiologic pulmonar. '
b. intramuscular; 2 . Abordul venos profund este realizat de medic Ill'
c. subcutanat. 11' .
I'U rulara interns: , .
11. Abcesul post - injectabil reprezinta riscul de infectie eel mal I II -I plicii cotului;
mare pentru injectia: II I d p fata dorsals a mainii.
a. intracardiaca; I, ortizonul are actiunc:
b. intraarteriala; 1IIIIII'ilmi 'a; ,
c. intramusculara. IilIlil1l1uI1 tit ri
IlIli III il1oma,

70 /I
\ I. III.lt'('plllllh'uc! '1'111'I (' pOlite clectua pc:
22. Administrarca cortizollului pout . I)I'O\,IH'II:
intcnu :I 11111
11\ 111111 '('0 - 'Ill itulul:
a. scaderea rezistentei organi mului la infcctii; 11\ I d m,wlr a maiuil;
b. scaderea secretiei gastrice de Hel; 1 \"'0 scalpului.
c. eliminarea excesiva a apei din organism. .2, Rcfluarea solutici lnjectabile este 0 complicatic posibili III
23. Administrarea medicamentelor pe cale respiratorie se poatc
rhulnlstrarca medieamentelor prin injectie:
realiza prin: I 1111'11 lcrrnica;
a. injectie intratraheala; IIh .utanata;
b. injectie intramusculara; 1111 unusculara.
c. injectie intradermica. . . Papula eu tenta palida, avand aspeetul de "eoa,il ch-
24. in conductul auditiv extern se pot administra:
ili hi 'ula", apare la efectuarea injectiei:
a. aerosoli; 111111111 usculare;
b. comprimate pisate; 111 .utanate;
c. unguente. IIIII/Id rmice
25. La badijonarea mucoasei bucale, se respecta una dintre
regulile enumerate mal jos:
a. solutia medicamentoasa se incalzeste 1a temperatura corpului;
ASO~IATI FIECARE CIFRA. DIN COLOANA CU LITERA
I , •

b. tamponul folosit se introduce in solutia medicamentoasa;


1 I[,SPUNZ~TOARE DIN COLOANA "B", ASTFEL INCAT SA
c. dupa efectuarea tehnicii, se clateste intens cavitatea bucala.
26. Lezarea nervului sciatic este una dintre complicatlile
, IN TI RASPUNSUL CORECT
j

injectiei: 1. In coloana "A" sunt indicate caile de administrare -\I-


a. intradennice; 1111, n:elo.r, iar in coloana "B" caracteristici ale acestora. Asociati
b. intravenoase; II 'tfra dm coloana "A" cu litera corespunzatoare din coloana "13"
c. intramuscu1are.
27. Dupa administrarea unei doze insuficiente de insulin a poatv t I 'II a
t sa obtineti raspunsul corect. '

sa apara: ,( )ANA "A" COLOANA "B"


a. hiperglicemia; ( 'alca orala a. introducerea medicamentelor gazoasc si
b. flebalgia; volatile prin mucoasa respiratorie;
c. periostita. tnlca rectala b. calea digestiva de administrare cu resorbtic In
28. Injectia intravenoasa se poate efectua in: nivelu1
a. artera subc1aviculara; mucoasei recta1e;
b. artera radiala; 'ul a respiratorie c. calea naturala de administrare u
c. venele de la plica cotului. medicamentelor cu resorbtie 1a nivclul
29. Lipodistrofia poate sa apara la administrarea subcutanata a: mucoasei buca1e si intestina1e;
'olea percutanata d. introducerea traumatica substantclor
a. heparinei;
medicamentoase in stare lichida 1'11 organism
b. insulinei;
nrin intermediul unui ac atasat la seringa;
c. interferonului.
30. Unul dintre cele mai frecvente accidente pe care Ie 1111 'III a parenterala e. introducerea medicamentelor prin supra f'tl\!I
tezumcntara cu absorbtie 1a nivelul pielii;
utilizatorii de insulina este: f. nudrar '1\ pc sunrafata nielii.
a. hipoglicemia;
b. hipostenuria;
c. hip men rcca.
____ !"I /I
'2. Tn I ana ";\" sunt indicate tipurilc ~: III' 'I , II III :.01,!(1I~(I I). ('()MPLIC'I'ATI SI)ATIJLI~ LIBERI~ A'TFEL iN 'AT S
"B" caracterisiici ale acestora. A ociati n
car '!lnl dill '~II\lI,l1tl !\ 1I I TINE'I'I N ENUNT ORE T.
litera corespunzatoare din coloana "B", astfel i'ndH Sc ohtin '(1 I'! spunsul
corect.
I. M Ii amcntclc sunt pr scri e de catre ... (a) ... si sunt notate In Iouiu d '
obscrvatie a pacientului internat sau pe ... (b) ... in cazul paci 'nlului
COLOANA "A" COLOANA "B" nmbutator.
1. Injectia intramusculara a. efectuarea injectiei sub piele, in tesutul . Administrarea medicamentelor pe cale respiratorie rcpr 'Zillill
eelular subcutanat sau hipodennie;
introducerea medicamentelor... (a)... si volatile prin 11111 'o!l~1l
2. Injectia b. efeetuarea injectiei in muschi volumino~i: rcspiratorie cu absorbtia acestora la nivelul alveolelor... (b) ...
subcutanata lipsiti de trunehiuri importante de vase ~I
I. Mcdicamentele sunt sub stante extrase sau ... (a) ... din PI' dusc do
nervi;
( rigine anirnala, ... (b) ... sau minerals.
3. Injectia c. efeetuarea injectiei in maduva rosie (I
intradermica oaselor;
I. H ipozitcarele sunt forme .. (a) ... conice sau ovale, cu 0 extrcmirnu
4. Injectiile intravenoasa d. efeetuarea injectiei In grosimea pielii us utita, in care substanta activa este inglobata in unt de ... (b) ... , 'Ill"
~l
intraarteriala (dennului);
sc topeste la temperatura corpului.
5. Injectia e. efectuarea injectiei in inima; Antibioticele sunt substante organice, provenite din metabol iS111111
, Iulelor... (a) ...
intraeardia ca
f. efeetuarea injectiei in vasele sanguine. (1l1U egaiuri, bacterii) sau obtinute pe cale sintetica, care au propriou Ii
I t1cteriostatice, ... (b) ... sau antimicotice.
C3. in coloana "A" sunt indicate complicatii ale administr~ri,i II Anticoagulantele sunt medicamente care impiedica coagularea ... (a) ...,
parenterale a medicamentelor, iar in coloana "B" cauzele care pot deter1m.me! II tionand asupra factorilor ... (b) ... ai coagularii.
a aritia acestora. . . fiecare cifra
Asociati . ~ dim ~o 1o.an_a "A" cu iteru I lnjectia reprezinta introducerea traumatic a a substuru I( I'
p -
corespunzatoare dim co loana "B" , astfel incat sa obtineti raspunsul coreet. m dicamentoase in stare ... (a) ... , in organism, prin intermediul inu: n .
I laptat la ... (b) ... (acul traverseaza tesuturile organismului),
COLOANA"A" COLOANA "B" .
-'1 In ulina este singurul hormon ... (a) ... al organismului ~icsr s 'f' 101
1. paralizie a. introdueerea de solutii injectabile cu cale stn 'I I cehilele Beta, ale insulelor Langerhans din ... (b) ...
intravenoasa; I rfuzia, denumita .Jinia ... (a) ... ", consta in introduceren solllliiil I II
2. neeroza tesuturilor b. injectarea i'n/Janga nerv a unor substante
medicamentoase ea de exemplu: ehinin,
I I rfuzat, in circulatia ... (b), .., picatura cu picatura.
III ( xigenoterapia reprezinta administrarea de oxigen pc ca! .., ( I)••••III
bismut, sulfamide; , pul imbunatatirii aerului ... (b) ... cu oxigen in conccntnqll dil', I •
3. embolie grasoasa c. deficiente grave de sterilizare si in tehnica d I utandu-se ajunge la 100%.
lueru;
4. injeetite d. introducerea de solutii uleioase intr-un VII
sanguin;
~. RASPUNDETI URMATOARELOR CERINTE
5. iritatie periostala e. injeetarea substantei medieamentoase aproap
de os;
Nurniti 5 reguli de administrare a medicamentel6r:
f. punctionarea unui vas sanguin; ~
Numi]i 5 avantaje ale administrani parenterale a medicamentcl r rUI
II alte cai de admini trare.
IlllLItnerati 5 dintre formclc d pr zentare ale medicamentel r p cui
I I' uanata.
1'1' 'iza\i 5 dintre I( curih: d I l'\i Ill' injcctiei intrav noasc.
l'I1Llln0nl\i 5 dintr \ tiput III d Illl '(Ii.
~- __ ~J!"
6. Enurncrati 5 dintr acci lcntcle ~i inci lcntcl ' il\j' '(I I 1I111111\1. 1I111r. I • • R/81' NS III SIIJIIJLIOOR FIE
7. Numiti 5 dintre accidentele si incidentclc inje '\i 'i intruv '1111IS
8. Numiti 5 dintre accidentele, incidentelc, rea '~iilo LIP rutc la A. Notatt ell A (adcviirat) sau F (fats) urrnatoarclo aflrmatl]
administrarea unor medicarnente prin injectie subcutanutii.
9. Numiti 5 contraindicatii 1a administrarea medicamentelor pe calc I. - A (Titirca L, "Tchnici de evaluare si ingrijiri acordatc de asis: 'I\\i
ora11i. 111dicali - hid de nursing" Vol Il, Editura Viata M 'di ,tlill
10. Precizati 5 reguli care trebuie respectate de asistenta medicala III Roman asca, 2011, pag. ] 36);
administrarea cortizonu1ui. I - II (Titirca L, "Tchnici de evaluarc si ingrijiri acordatc d asis( '11\i
11. Numiti 5 reguli de respectat 1a administrarea medicamentelor pe calc m dicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata Mcdiculn
rectala.
Rornancasca, 2011, pag, 136);
12. Numiti 5 regu1i de respectat la administrarea antidiabeticelor. I - F (Titirca L, .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asisl '11\i
13. Numiti 5 complicatii posibile ale perfuziei. 111dicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata Medical
14. Precizati 5 moduri de administrare ale oxigenului. maneasca, 2011, pag. 136);
I. - A (Titirca L, .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistcnti
mcdicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata Mcdiculi
Romaneasca, 2011, pag. 137);
I - F (Titirca L, .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistcnti
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata Mcdiculi
Romaneasca, 2011, pag. 137);
(It - A (Titirca L, .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de a. islcnt]
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata Modi 'ul
Romaneasca, 2011, pag. 144);
II • - F (Chiru Danau A., Danau R.A. Barbu Isabela, Mana '111 nlul
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 244);
H, - A (Chiru Danau A., Danau R.A. Barbu Isabela, Mann III 111111
I

ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pa. 7);


I), •• A (Titirca L, "Tehnici de evaluare si ingrijiri acordatc I \ i I 11\
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura ViU\Ll M I III
Romaneasca, 2011, pag. 153);
U F (Chiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela, MUI1U' III 111\11
lngrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 21 );
I. - A (Chiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela, Manu' 11\ 1\1\11
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag.21 );
• " A (Titirca L, .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asisl l1~i
mcdicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata Me Ii iul
I maneasca, 2011, pag. 146);
A (Titirca L, "Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate d a ist nti
n cdicali - Ghic1 de nursin " Vol II, Editura Viata Me Ii 'ult
I omanca ca, 20 I I, pu . I 1,7);
14. - II' (Titir L, ,,'I' .hnicl d \ .vuluur ~i 11\ I I /1 I I 1111 I' lIHiHt'll(i II. - F (Titir '( ,,,'1' 'hili 'i d cvulunr \ ~i 111lri,iiri u .ordruc d \ tlsiskl1lli
1 ••
rncdicali - hid de nursing" Vol II, lid 111111 V 11\11 Modi "till
111di .ali Ihid d nursir t" V I 'I, '~dilura Villi n M 'di 'Ilh
Romaneasca, 2011, pag. 153); R< I11flna 1,20 II, pag. 148);
15. - A (Titirca L, .Tehnici de evaluare si ingrijiri II 'or lute le a istcnti
II. - I~(Titir a L., .Tchnic: d evaluare si ingrijiri acordat d usisl'I1111
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata Medicah
111 eli ali - Ghid de nursing" Vol Il, Editura Viapa M '<Ii'1111
Romaneasca, 2011, pag. 158); Rornanca ca, 2011, pag. 146).
16. - A (Daschievici S., MihailescuM., "Chirurgie pentru cadre medii",
Editura Medicala, Bucuresti, 2009, pag. 193);
17. - F (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medi i", B. Alegetl raspunsul corect
Editura Medicala, Bucuresti, 2009, pag. 194);
18. - F (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medii",
I. - b (Titirca L., .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate dc axis: 'l1(i
Editura Medicala, Bucuresti, 2009, pag. 195).
111dicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata M dicn]
19. - A (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medi i", Romaneasca, 2011, pag. 138);
Editura Medicala, Bucuresti, 2009, pag. 199);
• - b (Titirca L., .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asisl"l(i
20. - F (Chiru Danau A., Danau R.A. Barbu Isabela, Managementul
rnedicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata M idi .ul
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 222);
ornaneasca, 2011, pag. 138);
21. - F (Chiru Danau A., Danau R.A. Barbu Isabela, Managementul
I b (Titirca L., .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordat d lIsisl'll(i

ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 243);
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Vintfl M Ii '(tll
22. - A (Titirca L., "Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asisten]:
Romaneasca, 2011, pag. 139); Chiru F., hiru (L, M 1'1I1'il!I•.,
medieali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viapa Medicall
"Yngrijirea omului bolnav si a omului sanGt s", E IHIII'II 'iSOIl.
Romaneasca, 2011, pag. 149);
ucuresti, 2011, pag. 299);
23. - A (Titirca L., .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenh
, (Titirca L., .Tehnici de evaluare si ingrijiri H ordnt d I. 1. I '11\1
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viapa Medical
rnedicali - Ghid de nursing" Vol II, Edituru Viu] 1 M "I' Ii
Romaneasca, 2011, pag. 153);
Romaneasca, 2011, pag. 140);
24. - A (Titirca L., .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asisten]:
(Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirca )l11llillihiliIII
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viapa Medical
mului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 2011, pu . H)(I)1
Romaneasca, 2011, pag. 157);
a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea mulu] 1111111
25. - F (Titirca L., .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asisten]:
mului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 2011, pa . \()I )1
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viapa Medical
u (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului holuu
Romaneasca, 2011, pag. 157);
mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pa z. J() );
26. - A (Titirca L., .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asisten]:
h (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului b )111IV ,
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viapa Medical
J tului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 2 );
Romaneasca, 2011, pag. 158);
a; (Chiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela, Mana) '111'111111
27. - A (Titirca L., .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistcn]:
Ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 21 );
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viapa Medical
h; ( hiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela, Managcrn ntul
Romaneasca, 2011, pag. 158);
In grijiri; pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 2] );
28. - A (Titirca L., .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asist nil
l'\ ( him Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela, Managcm nWI
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viapa Medicul
IJ1 rijirii pacientului, Editura R R Editorial, 2018, pag. 218);
Romaneasca, 2011, pag. 156);
I; ( hiru Danau A., r II ou ItA., Barbu Isabela, Manag 111ntul
IIIrrijirii pacientului, l~dillll'l I " Edit rial, 2018, pag. 21 );
13 - c; ( 'h i I'll I) I i1LI
11 A., I :1ill
It A ., Hurhu I II I '1 I. 1\ IIIIII!, 'Ill 'I \III I
LI U•• II 'hiru I)t 11l1i 1\., I)! III II Itl\., Bnrbu ISlIl 'Ill, Muuu I '1\1
( '111111

'ingrijirii pacicntului, Editura ReR Edit ciul, 1111 K. 1111, I); Irijirii pu 'i nuului, I~dilllr'l R 'R I~dit( rial, 20 IH, pa '..
ill 7);
14 _ b; (Chiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isnb 'III, MIIIlUI '111 ntu] I. - II (Chiru I )UI\UU A., DanaL! R.A., Barbu lsab la, MHl1u '1\\ I '1\11iI

ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 20 I g, ptl I. _21-222); Ingrijiri: pa i ntului, Editura R R Editorial, 2018, pa r .. 40);
15 - b; (Chiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela, Managernentul - :1 ( .hiru Danau A., Danau R.A., Barbu lsabcla, Malia I 'Ill '1111t!

ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 229-230); iugrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pa .. 241):
16 - a; (Chiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela, Managementul " • c ( 'hiru Danau A, Danau R.A., Barbu lsabela, Mana "111 '1IIlIi

ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 231); ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag.. 241).
17 - a; (Chiru Danau A, Danau R.A., Barbu Isabela, Managementul
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 240);
18 - a; (Chiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela, Managementul Asociati fiecare cifra din coloana "A" cu 111("'11
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 241); 1/ punzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti rilsplI II Nil I
19 - a; (Chiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela, Managementul IIII( t,
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 241);
1.
20 - a; (Chiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela, Managementul
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 244); . , I •• c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea ornului b lnuv Ni II

21. - b (Titirca L, "Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenll mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 297); ,
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata Medical •• b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea mului b lnuv ~i II
Rornaneasca, 2011, pag. 161); mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 20 I I, pu . 2( 9);
22. _ a (Titirca L, "Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenl] 1•• a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijir a n ului I ilnnv '. i 1\

medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata Medical mului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 20 II, pu I. WI);
Romaneasca, 2011, pag. 161); " • c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijir a omului bolnuv 1\

23. _ a (Titirca L, "Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistcnl mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 20 I I. pl. HI );
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata Medical d (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijir U )\11111111 101111
mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 20 I I, pl. \() )
Romaneasca, 2011, pag. 141);
24. _ c (Titirca L, "Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistcu]
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata Medical '2.
Romaneasca, 2011, pag. 147);
I. b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea 11111111i 1111111
25. _ a (Titirca L, "Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asist 11\1 mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pu '. HI ;
medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata Medical n (ChiruF., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea mului hulll I
Romaneasca, 2011, pag. 147);
( mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag .. 0 );
26. _ c (Titirca L., "Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistcnlu d (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnuv ,I I

medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viapa Medical mului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 05);
Rornaneasca, 2011, pag. 156);
r (Titirca L, .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordatc d asistcntl
27 - a; (Chiru Danau A., Danau R.A, Barbu Isabela, Managemcnlul In diea1i - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata M xli 'III
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 229); R maneasca, 2011, pag. 149);
28. - c (Chiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela, Managem 111111 (I ( hiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i II
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 244); irnului anatos", Editura i n, Bucuresti, 2011, pag. 306).
29. - b (Chiru Danau A., Danau R.A, Barbu I abcla, Managemcnlul
ingrijirii pacientului, Editura RCR Edit rial, 20 IH, I a I. 229);
C3. C), (H ) -b vi 'III; (h). IIlguina ( 'hiru / ~n 1I A. I I;n 1I R A I) 'I
1 b (Chiru Danau A., Danau R.A. Barbu lsnb -II. MIIIIII '11CIl(ul J sa cia
MUll11 ' t I ~ ..... ' ,f\, )l\I)tI
Edit .' I 20 8 men 11 mgnJlrtl pacientului ;dilur'l R 'I
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 20 I H, I n I. 20); "' ~ona , I, pag. 249);
2 - a (Chiru Danau A., Danau R.A. Barbu lsabela Manag mentul
10, (n)l~~~~~lat:;~~ (~~~!~rr~t (~?~~u Dan~u A., Danau R.A. Hurhu
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 220);
3- d (Chiru Danau A., Danau R.A. Barbu Isabela, Managementul Ed'tI ona. I, 201 8, gpag. 189). mgrIJIrII pacientuln] ' Edituru R( 'I
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 220);
4 - c (Chiru Danau A., Danau R.A. Barbu Isabela, Managementul
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 221); E. Raspundeti urmatoarelor cerinte,
5- e (Chiru Danau A., Danau R.A. Barbu Isabela, Managementul
ingrijiriipacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 221). J, ReguJi de administrare a medic I " ~
I. I vuluare si ingrijiri acordate de' . am~nt~ or (~Itlrca ,,,T IIl1it'l
" 1,11itura Viata Medicala Roma aSIs:en2tollml edicali - Ghid de nLJrsill" YoI
, . neasca" pag. 137):
D. Completati spatiile Iibere astfel incat sa obtineti un enunt I spc.ctarea medlcamentului prescris de medic'

corect. II ?~rflcarea medicamentelor administrate' '


:'l1lcarea c~l~tatii medicamentului administrat;
1. (a) - medic; (b) - reteta (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "IngrijirclI I I ctarea cailor de administrare'
omului bolnav si a omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, " ectarea dozajului prescris; ,
2011, pag. 295); I pectarea orarului de administrare'

2. (a) - gazoase, (b) - pulmonare, (Chiru Florian, Ingrijirea omulul 'pcctarea somnului bolnavului '
bolnav si a omului sanatos de Editura Cis on, 2011, pag. 301); I it~r~a incompatibilitatii dintre ~edicamente'
3. (a) - sintetizate, (b) - vegetala (Chiru Florian, Ingrijirea omului 1t/1l11l1lstrarea i~~?iata a medicamentelor deschise;
bolnav si a omului sanatos de Editura Cison, 2011, pag. 295); I I ctarea ordmu succesive de administrare di
4. (a)- solida, ; (b)- cacao (Titirca L, .Tehnici de evaluare si ingrijirl IIlill1inistrarea medicamentelor in pre t . a me .Icam~ntelor;
" b .. zen~a aSIstenteI medIca/e'
acordate de asistenti medica1i - Ghid de nursing" Vol II, Editurn l I vrrea oIna~Iu~ spitalizat cu doze unice de medicamenrs, l

Viata Medicala Romaneasca, 2011, pag. 140); I I cctarea masunlor de asepsie d " ~ ,
11111'1 spitalicesti; .' e igiena pentru a preveni inn 'Iiil )1'
5. (a) - vii; (b) - bactericide (Titirca L, "Tehnici de evaluare si Ingrijirl
acordate de asistenti medicali - Ghid de nursing" Vol II, Edituru ",d~Id"marea boI~avului
asupra efectului terapeutic si a .j' '/ 101
Viata Medicala Romaneasca, 2011, pag. 159); un are ale medIcamentelor prescrise'
6. (a) - sangelui; (b) - plasmatici (Titirca L, "Tehnici de evaluare ~I IIIIl,I,ntareaimediara a medicului privlnd greselile de
ingrijiri acordate de asistenti medica1i - Ghid de nursing" Vol II. III J amentelor. 'i adminisll'uI' /I
Editura Viata Medicala Romaneasca, 2011, pag. 161);
7. (a) - lichida; (b) - seringa (ChiruDanau A., Danau R.A. Barbu • Avantaje ale admini t Y ••

Isabela, Managementul ingrijirii pacientului, Editura R 'I


lit -Ii de administrare (~h~anDI ~a:enteral~ ~ medicamentclol' fuj
~ ..... iru anau A., Danau R.A Barb lsr b I
Editorial, 2018, pag. 203); 1111 rnenrut mgnjirn pacientului Ed'tu RCR . .. IUd H.
()~,I Titirca L , "eT hniICI. d e evaluare
' I r~ ~ .... EdItonal, 2018, I'Ll,
8. (a) - hipoglicemiant; (b) - pancreasului (Titirca L, "Tehnici d
evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali - Ghid d II nli - Ghid de nursin " V I . ~I lI1?rIJIn ac?rd~te de a i tenli
II 1>11 , 149): g 0 II, Editura Viata Medicala Rornancasc ,
nursing" Vol II, Editura Viata Medicala Rornaneasca, 2011, pu
164); dill Ijltl c rcct i exact;
III indcpcndcnl'i de condi(iil d \ IIIs rb ic dir
Ill'! (itl '.
d /I 'Iill/\' 1\ SLJfCU"il(~,.l~I~~IL~il~~~lIV;
1'1111'Iio LII'O"nll::dicnm(;nl' 111(11
_ acce .ibilitatca 111cazul contruindi 'u~iil()l' I uclm II 111111 II 'III o I'll I I 111'( (I' IIIJ ctll:
IIj \ '\iu intrnrnus .ulur
- efectul rapid;
Ilj '~ia ubcutanatii;
- absorbtia usoara;
_ posibilitatea administrarii la pacienti inconsticnti, 'li hemoragic II\j '\ia intraderrnica;
IlIj • 'iia intravenoasa;
digestive, varsaturi.
II j \t; ~i a intraarteriala;

3.Formele de prezentare ale medicamentelor pe calc IIj' ria intracardiaca;


I\j ctia intramedulara;
percutanata (Chiru Florian, Ingnjirea omului bolnav si a omului sanatos de
Editura Cison, 2011, pag. 302; Titirca L, "Tehnici de evaluare si ingrijiri njcctia subarahnoidiana.
acordate de asistenti medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata
, ~. Accidentele ~i incidentele injectiei intramusculare (Titircii I.,
Medicala Romaneasca, 2011, pag. 144):
11111\1 I de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali - Ghid de
- alifii,
1111 11\ "Vol ~I, Editura Via~a Medic!lIa Romaneasca, 2011, pag. 156 - 157;
- u1eiuri,
11111 '., Chiru G., Moranu L.; .Jngrijirea omului bolnav si a ornului
- emulsii uleioase,
It II s", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 317-318, ; Chiru Danau A.,
- pudre,
II II R.A. Barbu Isabela, Managementul ingrijirii pacientului Edituru
- comprese medicinale,
I I '" litorial, 2018, pag. 220 - 221): '
- unguente,
IIurere vie,
- paste,
1111 ilizie,
- mixturi agitate,
III matom,
- sapunuri medicinale,
rup rea acului,
- emplastre medicina1e,
lilt lie,
- creioane caustice,
III Iiltratie dureroasa a rnuschilor,
- bai medicinale, etc.
upuratia aseptica/abces post-injectabil, Iflegmon,
III cr za tesuturilor,
4. Locurile de electie ale Injectlei intravenoase (Titirca L.,
"Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali - Ghid d \ p. trunderea cu acul intr-un vas de sange,
III ri tita/iritatie, periostala ,
nursing" Vol II, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2011, pag. 44):
II III smitere de boli infectocontagioase.
- vena bazilica;
- vena cefalica;
,~, Accidentele ~i incidentele lnjectiei intravenoase: (Titirca L,
- venele antebratului;
hili 'I de evaluare ~i ingrijiri acordate de asistenti medicali - Ghid de
_ venele de pe fata dorsals a mainii;
II III "Vol II, Edit~ra Viata Medicala Romaneasca, 2011, pag. 157; Chiru
- venele subclavicu1are;
( 'hlru .G., Moranu L.:; .Jngrijirea omului bolnav si a omului sanatos",
- venele femurale;
1111111\ ison, Bucuresti, 2011, pag. 334 - 335; Chiru Danau A., Dan'lI
- venele maleolare interne;
,I arbu lsabela, Managementul ingrijirii pacientului, Editura R R
- venele jugulare;
111111 IIII, 2018, pag. 248):
- venele epieraniene.
dill' rc;
I 1111 olio gazoasa/ introducerea de a r In cantitate mare, bru c, 7n
5. Tipuri de Injectii (Chiru Danau A., Danau R.A. Barbu Isabcln,
I I III II va cular;
Managementul ingrijirii pacientului, Editura R R ditorial, 2018, pn',
III 1I111t{ m;
204):
I I'sol sun III in;
·11111\ 11'1' I Il'us' II \ sliluilli/J' in ulurn mcl;
- 11bul iic dur 't' vie pc trui iii Iii SULIprin I)II, 1{~ . I3H: 'iiii'll I:" ('IIiI'll I.. Moruriu 1..; "II1'rijil' 'll omului I ilnuv ~i
injcctare prea rapida; 1III11UluI,SI 11( tos", l~dilllr:J 'is 11, Bucur sti, 201 I, I'll ;, _(8):
- valuri de caldura; ",!I'llvur'u 111dicam ntului de sc rctiilc di cstiv ;
- senzatiei de uscaciune in faringe; 1l'lt.!1I"arnu as i ga trice prin pro! rietati!e iritantc al 111 Iicam .ntulul:
I' (LIZ" paci ntului;
- injectarea paravenoasa a solutiei/se manifests prin durere accentuata,
tumefactie, necroza. se raporteaza imediat medicului, se fac infiltratii III ,di am ,nlul IlU e resoarbe pe cale digestiva;
locale cu ser fiziologic si substante resorbante; .vuar a circulatiei portale;
- ameteli, lipotimie, colaps; , n I se irnpune 0 actiune prompts a medicamentulu!
- hipotensiune pe cale reflexa; ".tr~en}ii chirurgicale la nivelul tubului digestiv; ,
- embolie uleioasa/prin gresirea cai de administrare a substantelor ',1' uuni ale n~llcoasei bucale sau mucoaselor digestive;
uleioase - se produce decesul pacientului; 1'1 sa reflexului de deglutitie.
paralizia nervului median/consecinta injectarii paravenoase 1I
substantelor cu actiune neurolitica ; Reguli care trebuie respectate de asistenta medicali
,10. III

- necroza total a a extremitatilor prin punctionarea si injectarea unei arter ': 1111 trarea. cort~zonului (Titirca L, .Tehnici de evaluare ~i Illgrijiri
III

durere exacerbata, albirea mainii, degete cianotice. II 1IIIIut de asistenti medicali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Vi'~l(U
" Ii 'Ala Romaneasca, 2011, pag. 138);
8. Accidentele ~i incidentele injectiel subcutanate (Titirca I;, I HIecta doza si ritmul de administrate: ,
.Tehnici de eva1uare si ingrijiri acordate de asistenti medicali - Ghid de I spccta orarul de administrare: ,
nursing" Vol II, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2011, pag. 155; Chiru
F., Chiru G., Morariu L.; "Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos",
Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 319, 323; Chiru Danau A., Danau R.A,
I\ -=
Illvata pacientul sa-si administreze pe cale respiratorie doza de cortiz 11'
~nasurile de igiena a tegumentelor,
II I " ntului pentru a preveni infectiile locale;
mucoaselor si I nj ri "i
,
Barbu Isabela, Managementul ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, IHlgura .regimul . alimentar al pacientului, desodat, hipoglu idic,
2018, pag.222-223): 11 I rproteic cu suphmentare de ealciu, potasiu si fosfor;
- durere violenta/prin lezarea unei terminatii nervoase; III rave~heaz~ si noteaza zilnic in foaia de temperatura: TA, gr LIlli I '/1 1'1i
- ruperea acului; I 1/ rtulmgestte/exeretie; ,
- hematom prin lezarea unui vas de sange; I ' !teaz~ sange pentru dozarea glieemiei la indicatia medicului;

- lipodistrofia; ,lzeaza efeetele secundare prezentate de pacient si in touu 17


- embolie/prin injectarea solutiei intr-un vas de sange;
!Ill dicul,
- alergia locala sau generala;
- hipoglieemie, Ihiperglicemie, laeidoza diabetics la administrar II 11. Indica,ti~ ale adminfstrarfi medicamentelor pe calc rectul :
insulinei; 11111 '. L, ,,~ehmci de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti 111 die IIi
- sangerari nazale, Igingivale la administrarea antieoagulantelor; hid ~I , nursmf V,?l I~~.Editura Viata Medicala Romaneasca, 20 II, PI',
- sehimbarea culorii urinei la administrarea antieoagulantelor; II ( hiru Flonan, Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos de .:.ditul'!1
- modifiearea unor teste sanguine (enzime); I 011,2011, pag. 300):
- osteoporoza la administrarea de Clexane. II I'~ I1tcu intoleranta digestiva;
p t 'lilt cu tulburari de deglutitie;
9. Contraindicatii in administrarea medicamentelor pe CHit' Pit'~ nt cu interventii chirurgicale la nivelul tubului digestiv superior'
orala (Titirca L, .Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistcntl II I 'I nt care refuza calea ora IkI' '
, '
medieali - Ghid de nursing" Vol II, Editura Viata Medicala Rornaneasc , I itar a circulatiei portal ;
III." I ul de a btinc fc 'I 10' II,' \1 I 11 'ro/.
12. Reguli de rcspcctut la adrulnlstrnreu IIlIf elllI" II' -lur (('i'ilil' '(I
\l~:/i '/liri " '1111'11 uxi~' 'II;
L, "T hnici de cvaluarc ~i ingrijir! acordatc de usist '11(lIII'di '111i lhid dv IIIIIS .• sil11p/u;
nursing" Vol II, Editura Viata Medicala Rornancasca, _() I I, !'tlp, I() ): IlHlS" 1I HI n;
- respects prescriptiile medicului, privind doza, ',Ii '(I ~i riunul d'
IIHlS't! arfl r inhalarea aerului expirat;
administrare;
'()J'\U/ d oxigen;
- verifica valabilitatea preparatelor ~i aspectullor;
'11111 ra pentru oxigenoterapie.
- respects conditiile de pastrare ~i conservare;
- pregateste pacientul inainte de administrare;
- pregateste instrumentele si materialele necesare efectuarii injectiilor;
- supravegheaza pacientul si sesizeaza aparitia unor complicatii locale S<l1I
generale;
- recolteaza sange, urina, a'jeune sau postprandial, pentru monitorizarcu
glicemiei si glicozuriei;
- invata pacientul sa l~i administreze singur insulina;
- administreaza antidiabeticele orale cu 30 min inaintea meselor;
- alterneaza locurile de electie la administrarea insulinei.

13. Cornplicatii posibile ale perfuziei ((Chiru Danau A., Daniiu


R.A. Barbu Tsabela, Managementul ingrijirii pacientului, Editura RCI{
Editorial, 2018, pag. 249):
- frison;
- stare febrila;
- embolie gazoasa;
- sincopa cardiaca;
- dispnee;
- dureri precordiale;
- infectii prin aspiratie si diaree la hranirea indelungata prin perfuzie;
- compresia vaselor sau a nervi lor;
- flebita;
- necroze;
- coagularea sangelui pe ac;
- tromboza;
- limfangita;
- refluare masiva sanguina;
- embolie de cateter, partiala sau totala.

14. Moduri de administrare ale oxigenului ((Chiru Danau 1\


Danau R.A. Barbu Isabela, Managementul ingrijirii pacientului, Editurj
RCR Editorial, 2018, pag. 190-191):

- sonda nazala;
- at t r nazal ,1lI nas faringian;
CAPITOlUl V I ( , (' IIIZlI prin
II, lnlur .tul rni
'i, lilt infur .tulu] mio .nrdic .. I' It ''OS 'I 'roZLL
1I
.ardic poatc aps rea nurnui III pcrsounc ell 0111, ' d 'nt
.oronaricn .
. CARDIOlOGIE ~I NURSING SPECIFIC I H, I erioada PI' dr mala preceda cu cateva zile instalarea infarctul Ii ~i sc
.aractcrizeaza prin scaderea intensitatii, duratei si frecventci a "s '101'
lurcroase la un veehi anginos.
II), Fcbra, de obieei moderata, apare la 72 ore dupa debutul inlur '(lIllli
rni cardic.
V.I. TIPURI DE ITEMI 'f), I urerea anginoasa din infarctul miocardic aeut cedeaza la nitrogli .crim
sau incetarea eauzei declansatoare.
A. NOTATI CU A (ADEV.ARAT) SAU F (FALS)
'I Diureticele sunt utilizate in majoritatea hipertensiunilor art riul .•
URM.ATOARELE AFIRMATII indiferent de stadiul si severitatea bolii.
· Menopauza si obezitatea sunt faetori favorizanti ai apuri]] 'j
1. Stratul intern al inimii se numeste miocard. hipertensiunii arteriale.
2. Dupa cateterism, pansamentul compresiv la locul insertiei cateterului, Sl'
"'undul de ochi apreciaza gradul de evolutivitate al hip rtcnsiunii
mentine 24 ore. . nrteriale.
3. Masurarea presiunii venoase este indicata in explorarea insuficient \
I. I egimu1 striet desodat (orez, fruete, zahar), cu mai putin d 0,5 I
cardiace drepte. . " re/zi, este indicat in majoritatea hipertensiunilor.
4. Durerea in angina pectorala este deseori declansata de efort, in special Frecventa pulsului variaza direct proportional eu temp rnturu.
de mers.
II
5. Tahicardia sinusala se caracterizeaza prin accelerarea frecventei cardiac
peste 100 batai/min, B. ALEGETI R.ASPUNSUL CORECT
6. Efortul de defecare la pacientii constipati, poate declansa durerc I
anginoasa. 1. Inima este un organ muscular cavitar situat in:
7. In coronarografia selectiva se injecteaza substanta de contrast in eel III diastin;
doua artere coronare principale. pi astru;
8. In peste 95% din cazuri, principalul factor cauzal al infarctulu Illp ondrul stang.
miocardic acut este varsta. 2. Orificiul atrio-ventricular stang este prevazut ell v II
9. Pacientilor cu infarct miocardic acut necomplicat, li se recomand III 'll pida;
reluarea plimbarilor in salon in caz de evolutie favorabila, dupa 2.ore. uitr Hi;
10. Repausu1 obligatoriu 1a pat cu interzicerea oricarui efort fizic csl mtica.
obligatoriu in angina pectorala,
3. Bradicardia sinusala se caracterizeaza prin frccv nj(1 II
11. Obisnuit, fiecarui bo1nav i se cerceteaza pulsu1 radial, care se palpenz nlui cuprinse intre:
de obicei la ambe1e maini, cu trei degete (index, mediu si inelar). () 0 batai/min;
12. Tensiunea arterials maxima sau sistolica corespunde sistolei atriale. 100 - 200 batai/min;
l3. Corect, tensiunea arterials trebuie masurata 1aartera humerala, bilateral II • 120 batai/min.
14. Derivatiile precordiale sunt derivatii unipolare care inregistr 'H~ I
4. Durerea din angina pectorala dureaza:
diferentele de potential din regiuni1e miocardice situate sub electrodul lore;
explorator. I ( 0 min;
15. Pentru studiul fenomenelor e1ectrice ale inimii , • upli 'u lectrozii I »
ruin ·15 min.
direct pe cord, fie pe suprafata corpului la di fcritc li..ttln\ d inirna,

(0
\ I
5. 'l'lplc, durcrca in nnglnn pectoral! 11'( t'l III III I . CHIIZ ile hipertenslunii arterlalc s icundnrc sunt:
a. regiunea retro tcrnala medic sau infcrioara; I II pnli .c;
b. regiunea hipocondrului stang; iulocrinc;
c. flancul abdominal stang. pulmonarc. .
6. In tratamentul anginei pectorale sunt indicate medicament!'
15. Regimul alimentar indicat in hipertensiunea arterluf csu-:
cu efect: I 11I11I idie; III
a. antianginos; I hipopr teie;
b. antiinflamator; "II ()sau desodat.
c. antihistaminic.
.1.6. Hipertensillnea arteriala esentlala se caract 'riz 'HZI I'" II:
7. In peste 95% din cazuri, principalul factor cauzal al '1'lntla frecventa a tulburarilor de vedere ("mll tc zbllrulo uc", \ t ti, I
infarctului miocardic acut este: (o~/1ta);
a. terenul ereditar; olutia foarte lenta a formei maligne;
b. sedentarismul; t I lcntierea-unei eauze organiee.
c. obstructia coronariana ca rezultat al evolutiei aterosclerozei coronarienc.
17. Conduita de urgenta in infarctul miocardie 11('111 v. 'III I
8. In infarctul iniocardic acut: III ntinerea igienei tegumentelor si mucoaselor;
a. pacientul indica sediul durerii cu degetul; lIu)1 ilizarea pacientului pentru a preveni complicatiilc;
b. durerea nu cedeaza la administrarea de nitroglicerina; , ulmarea durerii si prevenirea mortii subite.
c. durerea dureaza 3 - 5 min ~i cedeaza la incetarea cauzei declansatoare.
18. Administrarea heparinei impune determinarea pcrlorllc I:
9. Regimul alimentar al pacientului cu infarct miocardic acut 11I111ltiui de protrombina;
include: I II in genului;
a. preparate usor digerabile; , •',I I. - ului.
b. camea afumata;
19. Mi§carile active ale membrelor, in cazul pacientulul eu
c. condimentele. 11I1l'tmiocardic acut, sunt permise la:
10. Administrarea nitroglicerinei in criza anginoasa, poatc I I d re de la debut, In functie de evolutie;
insotita de: Il'i I de la debut;
a. enurezis; I I I:i I de la debut.
b. cresterea tensiunii arteriale;
20. Printre metodele de precizare a diagnosticului de au iln I
c. cefalee. 1111 nUi se numara:
11. Conduita de urgenta in angina pectorals presupune: II -Ir eardiograma;
a.: administrarea de Hidrocortizon hemisuccinat; III I urarea tensiunii arteriale;
b. administrarea de Paracetamol; I rnh I ventilatorii.
c. administrarea de Nitroglicerina sublingual.
2 J. Printrernasurile generale aplicate de asistenta mcdlcnl , III
12. In hipertensiunea arteriala, cefaleea:
'uO 1 medtculul, in cazul unui pacient cu infarct miocardic acut s'
a. apare la schimbarea brusca a pozitiei; III" :
b. este determinata de expunerea la frig; "I'liini strarea antibioticelor;
c. are caracter pulsatil ~i sediu occipital sau fronto-occipital. 111111 i n istrarea bronhodilatatoarelor- ,
13. Hipertensiunea arteriala simptomatica de cauza endocrlnn nlmlnistrarea nitroglicerinei, i.v ..
apare in:
••2. ombaterea efortului de d ifecatie, la pacientul cu In fa rc I
a. sindromul Cushing; II "'dic acur se face prin:
b. Hipogonadism; I ('Il/urea cxcrcitiil r fiz] 'C 'll 1\' 11111'11111 ';
. HiI' utism. I luunistrur n d 'In ativ ;
I, Ihl'tl\i(l PI"~)VO '[\.11 (~' 1111, I ItlllIl'i valvular mui in( 'ns ' ~i mui uspr ':
· asig irarca unci alimcntatii b 'ale 11 11 LIZ I' , 1'1I~ml , 1\ ',PllI1SILlIl' 1'1[1111\.'[1 I III '!'OtH .u batailc inirnii si sc I cr .pc 'un
Is'
~J.Durerea anginoasa poate fi calmati d ,: 111111\l'Il1 t 0 artera pt.: un plan r .zistent.
a. incetarea efortului; 2. Derivatiile unipolare ale membrelor sunt notate Cll :
b. administrarea antibioticelor; I I. I 2, D3 ;
c. efectuarea de efort fizic. V[ aVL, aVF;
24. Factori declansatori pentru infarctul miocardic acut sunt:
V3, V4, v-: VG,
I, V2,
a. infectiile tractului urinar; 3. Hipertensiunea arteriala se caracterizeaza prin:
b. stressul psihosocial, anxietatea, tensiunea nervoasa; I puis lab batut; .
c. administrarea de nitroglicerina. II . 1'£1 Ice occipitala, de obicei dimineata la trezire:
25. Infarctul miocardic acut: Iltl' rite grade de eupnee. ' ,
a. survine la aproximativ jumatate din cazuri pe neasteptate. cu debut 'in
34. In tratamentul hipertensiunii arteriale sunt indicate:
repaus, somn sau efort; I dim ticele;
b. se caracterizeaza printr-o durere care cedeaza la administrarea
It tntihistaminicele;
nitroglicerinei; III It idiabeticele orale.
c. este insotit intotdeauna de hipertensiune arteriala.
35. Cresterea frecventei pulsului se numeste:
26. Dispneea: I (nlus mie;
a. este dificultatea de a respira; II Iuhipnee;
b. este caracterizata prin sete de aer si senzatie de sufocare;
I rhicardie.
c. ambele raspunsuri sunt corecte.
27. Ortopneea este:
a. dispnee de decubit; , C. ASO~IATI FIECARE CIFRA. DIN COLOANA. CU LIT i IlA
b. afectiune reumatisrnala;
U ~SPUNZ~TOARE DIN COLOANA "B", ASTFEL IN CAT "
c. afectiune ortopedica
28. Bataile inimii resimtite de bolnav ca senzatii nepHicutc, TINETI RASPUNSUL CORECT
supar atoare, sub forma unor lovituri repetate in regiunea precordial
~1. !n coloa~a "A" sunt indicate manifestari de dependents prez 111'
se numesc:
d, c~lUmle ca:dlOvasculare, iar In coloana "B" definitiile acest I'll,
a. extrasistole;
II I tl fiecare cifra din coloana "A" cu litera corespunzatoare din co] ana
b. palpitatii;
I tfel incat sa obtineti raspunsul corect.
c. aritmii.
29. Coloratia violacee a tegumentelor si a mucoaselor Sl'
OLOANA "A" COLOANA "B"
numeste: cianoza a. batai ale inimii resimtite de bolnav ca cnzatii
a. petesie; neplacute, suparatoare, sub forma unor
b. echimoza; lovituri re etate in re iunea recordiala
c. cianoza. palpitatii b. coloratia violacee a tegumentelor ~i
30. Forta cu care sangele circulant apasa asupra peretiloi
mucoaselor datorita cresterii hemogJ binci
arteriali defineste: reduse In san ele ca ilar
a. tensiunea arteriala; Ii, pncea c. durcrca Cll caracter de crarnpa, care apar III
b. pulsul; 'fort, 111 HI ial la mers, ~i calmata priu
c. presiunea venoasa centrala. I' 'plIll., 'II H liu] in garnba, x p\i nnl
____________________ 1
31. Pulsul este: d'il 111'111 '111111.hiului

a. t vitura r petata rc imtita in r giunea prccordiuli ;


I)
-4. claudicatie d. dificuluuca de 1\ 1'l'Nplill, '111111'I 'I'i J'111t prin NI.'l I. III 1'11111.:(i I de .tiolo iic se d .os 'b 'S': hipcrtcnsiuncn (11'[·rinl •.. , (1I)",. III
interrnitenta de acr si scnzatic de SlIll) , II'~' 'al' \ IHI S0 P al cvidcntia cnuza rgani a ~i hip .rtcnsiun 'U 1I1'lL'l'ilill
5. tahicardie e. cresterea valorilor tcnsiunii (I1'1criu II.! I11HXil11c S \ 'LlI1(irtr'i sau ... (b) ... , In carc cste dovcdiia cauza.
f. cresterea frecventei pulsului I csic valoarc. R .spiratia pcriodica Ch yne-Stoke , caractcrizata I rin altcrnan] It'..,
normals (a) ... (10 - 12"). i polipnee este 0 forma specials de ... (b) ...
(1. Prill hipertcnsiune arreriala esentiala se intelege oriee sindrom 'Iilliv
C2. In coloana "A" sunt indicate explorari functionale specificc hip rtcnsiv III care valorile presiunii ... (a) ... sunt crescute, III abs '11\11
aparatului cardiovascular, iar in coloana "B" caracteristicile acestora. unci cauze ... (b) ....
Asociati fiecare cifra din coloana "A" cu litera corespunzatoare din coloana
"B", astfel incat sa obtineti raspunsul corect.
E. RASPUNDETI URMATOARELOR CERINTE
COLOANA"A" COLOANA "B"
1. Electrocardiozrarna a. inscrierea zrafica a nulsului arterial I, Precizati 5 manifestari de dependents prezente in infarctul mi curdle
2. Sfigmografia b. metoda de investigatie care se ocupa ell acut.
studiul fenomenelor bioelectrice pe care I ' , Numiti 5 factori declansatori si de rise ai infarctului miocardic acut.
produce inirna In cursu Iactivitatii sale 13, Numiti 5 complicatii ale infarctului miocardic acut.
3. Debitul cardiac c. inregistreaza pulsatiile venei iugulare " Anumerati 5 examinari cornplementare in infarctul miocardic acut.
4. Flebografia d. cantitatea de sange expulzata de fiecar
, "'"t1umerati 5 cauze ale anginei pectorale:
ventricul intr-un minut
. N umiti 5 cornplicatii ale hipertensiunii arteriale, indiferent de f rmn
5. Cateterismul inimii e. timpul necesar sangelui ca sa parcurga un
clinica.
segment al sistemului circulator
f. metoda de explorare a cordului care consl
I, Numiti 5manifestari de dependenta prezente in hipertcnsiun II

in introducerea unei sonde radioopac • arteriala.


speciale prin sistemul vascular periferic,
permitand recoltari de sange si inregistri I
de presiuni 'in cavitatile inimii

D. Completati spatiile libere astfel incat sa obtineti un enun]


corect.
1. Infarctul miocardic acut este un sindrom clinic provo cat de necrozn
ischemica a unei portiuni din ... (a) ... , determinata de obstruarcu
brusca a unei artere ... (b) ...
2. Electrocardiograma este 0 metoda de ... (a) ... care se ocupa cu studiul
fenomenelor bioelectrice pe care le produce... (b )... in cursul
activitatii sale
3. Angina pectoral a de efort este 0 forma clinica a cardiopatiei ... (a)",.
caracterizata prin crize dureroase, paroxistice, cu sediu retrosternul,
care apar la efort sau la emotii, dureaza cateva minute $i dispar III
incetarea cauzelor sau la administrarea unor mpus] .., (b) ....
.. R P IV, , III Sf 11/111,.10(,'1" FI F I ~- ; H( rund I '. "M licin intern r> .ntru .udr m \ lii", Iidillll'lI All.
n I .ur ~ti, 2011, pag. 48;
A. Notati cu A (adevarat) sau F (fals) urrn (OIlI'C.'!t' uflrrnurii: I - A; Borundcl ,,"Mcdicina interna pentru cadre me Iii", IJdit 11'11 All,
Bucur ti, 20 I I, pag. 346.
1 - F; Chiru F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., "Urgente medicale - III - A; B rundel ., "Medicine interna pentru cadre m dii", ;ditul'!l All,
Manual Sinteza pentru asistenti medicali", Editura RCR Print, ucurcsti, 2011, pag. 387;
Bucuresti, 2012, pag. 56; I - 11'; Borundel c., "Medicina intern a pentru cadre medii", E lituru A II,
2 - A; Chiru F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., .Llrgente medica le - I ucur sti, 2011, pag. 387;
Manual Sinteza pentru asistenti medicali", Editura RCR Print, Ii - " Borundel C., "Medicine interna pentru cadre medii", ~c1itLlrtlAll,
Bucuresti, 2012, pag. 69; ucuresti, 2011, pag. 387;
3 - A; Chiru F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., "Urgente medicale - II - '; Borundel c., "Medicina intema pentru cadre medii", Edituru All,
Manual Sinteza pentru asistenti medicali", Editura RCR Print, Bucuresti, 2011, pag. 387;
Bucuresti, 2012, pag. 71; 11- '; Borundel C., "Medicina intema pentru cadre medii", Edituru All,
4 - A; Chiru F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., .Llrgente medicale - ucuresti, 2011, pag. 387;
Manual Sinteza pentru asistenti medicali", Editura RCR Print, 1 • F; Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", Edituru All,
Bucuresti, 2012, pag. 75; Bucuresti, 2011, pag. 411;
5 - F; Chiru F., Marcean C., Chiru A., Iancu E., "Urgentemedicale - - A; Borundel C., "Medicina intema pentru cadre medii", Editura A II,
Manual Sinteza pentru asistenti medicali", Editura RCR Print, ucuresti, 2011, pag. 405;
Bucuresti, 2012, pag. 81; • A; Borundel C., "Medicina intemapentru cadre medii", ditura All,
6 - A; Chiru F., Marcean C., Chiru A., Iancu E., .Llrgente medicale • Bucuresti, 2011, pag. 406;
Manual Sinteza pentru asistenti medicali", Editura RCR Prinl, ~- F; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", 'Iillro ;\11,
Bucuresti, 2012, pag. 95; Bucuresti, 2011, pag. 406;
7 - A; Chiru F., Marcean C., Chiru A., Iancu E., .Llrgente medicale • - A; Marcean c., .Tratat de Nursing - Ingrijirea mului 11/10
Manual Sinteza pentru asistenti medicali", Editura RCR Print, bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 144.
Bucuresti, 2012, pag. 97;
8 - F; Chiru F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., .Llrgente medicalc •
Manual Sinteza pentru asistenti medicali", Editura RCR Print, 8. Alegeti raspunsul corect
Bucuresti, 2012, pag. 103;
9 - F; Chiru F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., .Llrgente medicale I. - a; Chiru F., Marcean C., Chiru A., Iancu E., "Urg n~
Manual Sinteza pentru asistenti medicali", Editura RCR Print, Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editur I
Bucuresti, 2012, pag. 110; Bucuresti, 2012, pag. 56;
10 - A; Chiru F., Marcean C., Chiru A., Iancu E., .Llrgente medical , - b; Chiru F., Marcean C., Chiru A., Iancu E., .Llrg n~ Il1 dicul
Manual Sinteza pentru asistenti medicali",Editura RCR Print, Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura R 'I I lilli,
Bucuresti, 2012, pag. 97; Bucuresti, 2012, pag. 57;
11 - A; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura All, t - a; Chiru F., Marcean C., Chiru A., lancu E., .Llrgente m di 'HI •
Bucuresti, 2011, pag. 343; Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura R 1 Print,
12 - F; Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura All, ucuresti, 2012, pag. 81;
Bucuresti, 2011, pag. 344; •• - c; hiru F., Marcean c., hiru A., Iancu E., .Llrgente m dicul
13 - A; Borundel c., "Medicina intema pentru cadre medii", Editura All, Manual inteza pentru asiston: lc medicale", Editura R R Print,
. Bucuresti, 2011, pag. 344; I Lieure ti, 2012, pag, .,

I II
5. - a; .hiru I"., Murccun '., 'hiru A., 11111
'II I'" "I II 11\ 111 dlcul • • e: 'hiru I".• MIII,\' 1111 '., 'hiru 1\.., luncu U., "Ur cute 111·<lklll ' •
Manual Sintcza pcntru asistcntclc modi .ul -", I+.1i 1111'11
R 'R Print, Manual Sinll'zil pentru asistcntclc rncdicalc" '<.Iitum 1 'R P"ill!
Bucuresti, 2012, pag. 94; Bucur sti, 2012, pug. 109;
6. - a; Chiru F., Marcean C., Chiru A., Iancu :.,,, I' 'cn\c mcdicalc · - a; hiru F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., "Urgente rncdi .ul ' •
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Prill!' Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura R 'R Prilil.
Bucuresti, 2012, pag. 98; ( ucuresti, 2012, pag. 94;
7. - e; Chiru F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., "Urgente medicalc ~. - b: Chiru F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., .Drgentc mcdi 'uk.
Manual Sinteza pentm asistentele medicale", Editura RCR Print. Manual Sinteza pentru asistentele medic ale", Editura R 'R Prilil.
Bucuresti, 2012, pag. 103; Bucuresti, 2012, pag. 103;
8. - b; Chiru F., Marcean C., Chiru A., Iancu E., "Urgente medicalc • - a; Chiru F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., .Llrgente rncdi 'ltll'
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Print. Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura R 'R Prilil.
Bucuresti, 2012, pag. 103; Bucuresti, 2012, pag. 103; .
9. - a; Chiru F., Marcean C., Chiru A., Iancu E., .Llrgente medicalc ( •• '; Borundel C., "Medicina intema pentru cadre medii", Editura 1\11,
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Print, I II .uresti, 2011, pag. 338;
Bucuresti, 2012, pag. 103; a
I•• a; Borundel C., "Medicina intern pentru cadre medii", Editura All,
10. - e; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura All, Bucuresti, 2011, pag. 338;
Bucuresti, 2011, pag. 385; . H•... h; Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura 1\11,
11. - e; Chiru F., Marcean C., Iancu E., .Llrgente medica1e - Manual Bucuresti, 2011, pag. 341;
Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Print, Bucurcsti, I •• '; Borundel c., "Medicina intern a pentru cadre medii", Editura 1\11,
2012, pag. 103; ucuresti, 2011, pag. 341;
12. - e; Borundel c., "Medicina interna pentm cadre medii", Editura A II. II n; Bonmdel c., "Medicina interns pentru cadre medii", Edituru All,
Bucuresti, 2011, pag. 406; . Bucuresti, 2011, pag. 344;
13. - a; Borundel C., "Medicina intern a pentru cadre medii", Editura All, I. '; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", dituru 1\11,
Bucuresti, 2011, pag. 406; ucuresti, 2011, pag. 343;
14. - b; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura 1\11 a
• b; Borundel C., "Medicina intern pentru cadre medii", idiuuu II,
Bucuresti, 2011, pag. 406; ucuresti, 2011, pag. 347;
15. - e; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura 1\11, b; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", I~ linu I II,
Bucuresti, 2011, pag. 408; . ucuresti, 2011, pag. 406;
16.- a; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura 1\\1 • 11; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", ;dil\l1'1 II,
Bucuresti, 2011, pag. 406; I ucuresti, 2011, pag. 409;
17. - e; Ingrij iri speciale acordate pacientilor de catre asistenti medica li, I c; Marcean C., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sfinllio
Titirca, Editura Viata Medicala Romanesca, pag 54; bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 144.
18. - e; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura 1\\1
Bucuresti, 2011, pag. 390;
19. - a; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura All C, Asociati fieeare cifra din eoloana "A" cu IItl'I'1i
Bucuresti, 2011, pag. 390; ,IIlllziltoare din eoloana "B", astfel ineM sa obtineti raspunsul
20. - a; Borundel C., "Medicine interna pentru cadre medii", Editura A II t.
Bucuresti, 2011, pag. 382;
21. - e; Chiru F., Marcean c., Chiru A., lancu E., "l)1' 7cn~e modi 'Iii ( '1.
Manual Sinteza pentru asi tentele mcdi 'III '''. lidilLII'tI R R Prlill II; B rundcl ., "M di 'ill I illl 'Ill P intru cadre medii", .dituru All,
Bucuresti, 2012, pag. 109; 1~1I'U!, sti, 2011, pn I, 'II.

~u ~~~o
2 - a; orundcl ., "Mcdi inl intern; I '1111'\1 :11 II 1111 !II ", liditura 1\11. E. It, S/Hllldc(i uruu toa/' '101" ccrlu] \
Bucuresti, 2011, pag. 341;
3 - d; Borundel C., "Medicina interna pentru ca II' 111xlii", IJ litura 1\11, I. Manlfcstar! dc dcpcndcnr: PI' 'Z 'l1h.' III infarctul mioclIrdk
Bucuresti, 2011, pag. 341; I 'lit (Tilircl L., ,,1ngrijiri spc ialc a ordate pacientilor de ',tn'
4 - c; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura All. Illii n di ali", Editura Viata Medicala Rornaneasca, Bucurcsti, 200H.
Bucuresti, 2011, pag. 353; \. 4 BorundeI Corneliu, Medicina interna pentru cadre medii, Edilul"ll
5 - f; Marcean c., "Tratat de Nursing - Ingrijirea omului sanatos ~I o I I, pag 387-388):
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag 144. 1111' l j. :
• anginoasa, intensa, atroce, violenta, insuportabila si socogena;
C2. • rctrosternala sau precordiala sau parasternal stang;
I -b; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura All, •. t descrisa:
l

Bucuresti, 2011, pag. 346; - ca 0 senzatie de constrictie sau "In gheara";


2 - a; Borundel C., "Medicina intema pentru cadre medii", Editura All, , ·.0 senzatie de presiune sau ca un corset de fier care impicdi 'II
Bucuresti, 2011, pag. 349; iI,wlla;
3 - d; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura All, - uneori ca simpla jena retrosternala, 0 senzatie de arsura de
Bucuresti, 2011, pag. 345; I II IILL au apasare suportabila;
I ,
4 - c; Borundel c., "Medicine intern a pentru cadre medii", Editura All, • iradiaza In umarul si in bratul stang, in regiunea cervicala, I'll
Bucuresti, 2011, pag. 351; 1111111 fibula;
5 - f; Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura All. • poate fi localizata extratoracic, in epigastru, abdomen, bra! "
Bucuresti, 2011, pag 351. Ilih I r~~e, coate, pumni, sau in orice regiune a toracelui depasind In SlIS
uul, Jar in JOspoate iradia in epigastru, hipocondru drept sau stang;
• 11U cedeaza la nitroglicerina sau repaus;

D. Completati spatiile libere astfel indH sa obtineti un enun] dur aza de la 30 minute pana la cateva (48 ore).
corect. • pare de obicei in repaus;
determina agitatia bolnavului;
1. (a) - miocard; (b) - coronare (Borundel C., "Medicina interna penun l mnele care insotesc durerea sunt: dispnee, anxietate
I enzll!i I d
cadre medii", Editura All, Bucuresti, 2011, pag. 387); 11111 III iminenta, transpiratii reci, adinamie, astenie, ametcli, I' \111 I

2. (a) - investigatie, (b) - inima (Borundel Corneliu, Medicina intern I turi, sughit, distensie abdominala, senzatie de pl I illl lln
pentru cadre medii, Editura All, 2011, pag. 346). 1'1 istrica, mairar diaree;
I

3. (a) - ischemice, (b) - nitrici (Borundel C., "Medicina interns penuu \I II~ ara crestere a tensiunii arteriale la inceput;

cadre medii", Editura All, Bucuresti, 2011, pag. 382). Illp itensiune arteriala;
4. (a) - esentiala, (b) - simptomatica (Borundel C., "Medicina intern l I rea TA brusc ce poate determina socul cardiogen;
pentru cadre medii", Editura All, Bucuresti, 2011, pag. 404). I -I I' absenta la inceput, apare la 24-48 ore de la debut (in jur d JH
5. (a) - apnee, (b) - dispnee (Borundel Corneliu, Medicina intern ')
pentru cadre medii, Editura All, 2011, pag. 339). III mne:
6. (a) - arteriale; (b) - organice (Borundel Corneliu, Medicina intern - stare de soc: paloare, tegumente reci si umede, puls rapi I
pentru cadre medii, Editura All, 2011, pag. 404). f alterarea starii generaJe, oligurie grava;
1111)111 ,
- socul "inexplicabil", cd rnul pulmonar, insuficienta cardiac
I 'PI I pr gre iva, tulburari d ritm - atra atentia asupra ~nui infar ,(
11110 '\I" lie acut chiar in ab ntn lur rii:
- I butut atipi l fre .v III II' I

-- __ 1/1
III ,
- dcbutul \1 'till!' 'I'OS IllS l(il de H '\1111 'I, ,I 11111'111111 ,I \ '11[1111 'I'ul\, 4. 11;:111111111 1'1 complcrucutare III III lur
.tul mlocurdlc Ut'tlt ('I'ilil' 'I
mai sus, poatc ducc la de cs. I "III uijiri spccialc acorduic pacicntil r de culn..! usistcnti] III xli .uli",
s,
, d IIII'{I Viu\tl M <.Ii'<lift R J'111nCaS Bucur sti, 2008, pug 5 -54: 'hiru 10',.
2. Factori declansatori ~i de rise ai infarctulul mtocardic aC1I1 t II "(\11 '., .hiru IL, Ian u ., "Urgente 111 di ale - Manual Sintcvu 111.'1111 \I
(Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor d catre asi tcnti: 1 I 111'1' mcdicalc", Editura RCR Print, Bucurcsii, 2012, pa r. 107-IOH,):
medicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2008, pag. 5 I I, '(r ardiograrna;
54): -xumindr: de laborator: sange: VSH (crescuta), fibrinogen (T 'S .ut),
- infectii acute ale tractului respirator; 1'(I (crcscuta), hemoleucograma (arata leucocit za), ('PI'
- interventii chirurgicale ca disectiile coronanene pentru angioplast il' rcntinfo fokinaza (crescuta), LDH- lactodehidrogenaza, M.H. (
coronariana; mlo rl bina plasmatica), glicemie (crescuta), PCR (= protcina ('
- folosirea de contraceptive asociate cu consumul de alcool, droguri. I I 'Ova); .
- mese coplOase; \lId i rafie toracica;
- efort fizic intens; • ) rafie;
- expunere la frig .. )1' narografie/angiografie;
- stres psihosocial; I M N - rezonanta magnetica nucleara;
- anxietate; ntriculografie radioizotopica;
- tensiune nervoasa; ntigrafie;
- factori meteorologici; 111111 grafie cu emisie de pozitroni;
- ~oc hipovolemic; II t rism cardiac.
- dislipidemii;
- consumul in exces de alcool, tutun; . Cauze ale anginei pectorale (C.Borundcl, M xli 'ill iutci n
- obezitate; 111111 scire medii, Editura All, 2011, pag. 382; I iru F" MIl" \ 111 ( ',
- sedentarism; hhu A., lancu E., "Urgente medicale - Manual Sintcza p ntru 1\ i I 'III ,
- diabet zaharat; I dll'll ", Editura RCR Print, Bucuresti, 2012, pag. 94):
- hipertensiune arteriala (HTA); III I' cleroza coronariana;
- stenoza congenitala coronariana; ilvulopatiile aortice;
- leziuni valvulare; \I Ii patia hipertrofica obstructiva;
- factorul genetic. III ritele arterelor coronare;
ill tiuni inflamatorii: artrita reumatoida, lupus eritcrnatos 111 1111.
3. Complicatil ale infarctului miocardic acut (BorundeJ II Ii irterita nodoasa;
"Medicina interna pentru cadre medii", Editura All, Bucuresti, 201], P I III mia;
388): 'lit ardiile paroxistice;
- manifestarile de insuficienta cardio-circulatorie; lupcrtiroidismul;
- tulburari grave de ritm si de conducere (fibrilatie atriala, flutter, blo '1111 III 17,abiliara;
etc.) ; 1111 istita cronies litiazica;
- moartea subita; III, 1'1l1 gastroduodenal;
- ruptura inimii; hi 11 i diafragmatica;
- complicatii tromboembolice (in special pulmonare si cerebrale); 1 lmini trarea de hip t I1R ar rnajore, vasodilatatoare p rifcrice,
- anevrisme cardiace; II l t ti roidiene.
- nevroze anxioase si depresive;
- diferite sindroarne dureroa e.

10
6. '01l1p1l HIli ule hlpert .nsluntl urtertul I, ITOlUl VI
clinica ( .Borund \, M li ina int rt11 I ntru '(I II •
20 I I, pag. 406-407):
- tromboza cerebral a;
PNEUMOlOGIE $1 NURSING SPECIFIC
- infarctul miocardic;
- encefalopatia hipertensiva;
- hemoragia cerebrala;
- insuficienta cardiaca; VI.1. TIPURI DE ITEMI
- insuficienta renala.
A. NOTAII CU A (ADEVARAT) SAU F (FALS)
7. Manifestari de dependenta prezente in
htpertensiunc»
IU TOARELE AFIR1\1A 111
arteriala (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catrc
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucure$ti, 200~,
I iringele este un organ cavitar.
pag 60-62; Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura All,
• 1'1 rnanii sunt organele principale ale aparatului respirator.
Bucuresti, 2011, pag 405-406): I piratia reprezinta functia vitals a organismului.
_ cresterea moderata a valorilor I.A., tranzitorie;
I i agnosticarea bronsitelor cronice exclude necesitatea explorarii
_ cresterea permanenta a valorilor T.A.; I J' nhiilor.
- cefalee: II ip rc~p?ia reprezinta scaderea dioxidului de carbon din sange.
• frecvent, dimineata (caracter matinal)
t. I) z chilibrele hormonale au rol in determinarea astmului bronsic.
• cu localizare occipitala sau fronto-occipital a;
" c sul astmatic po ate fi precedat de prodroame.
• cu caracter pulsatil; II ip xia poate fi 0 cornplicatie a astmului bronsic.
- ameteli/vertij; \' larea exagerata constituie cauza cea mai frecventa de deces in cazul
_ semne care apar la examenul arterelor: artere sinuoase si rigide, pu \
11 trnului bronsic.
bine batut; 10 II m?ptizia reprezinta hemoragia survenita in tubul digestiv.
_ semne de fragilitate capilara/ manifestari hemoragice:
II 1\I'~\dlpneea este intalnita in astmul bronsic si in procesele obstructive nl
• epistaxis. I II r respiratorii.
• metroragii. I, ispnee.a de decubit ?bliga pacientul sa adopte pozitia de decubit dorsul.
• uneori hematemeze. ( ontammare~ organismului uman cu bacilul Koch, se poate face, mal
• retiniene; I II', pe cale digestiva prin ingerarea unor alimente infectate.
_ tulburari de vedere: asa-zisele "mu$te zburatoare", vedere tncetosata;
h ra In "platou" este caracteristica pneumoniei pneumococice.
- oboseala fizica; I III' .rea toracica exprima intotdeauna 0 afectiune la nivelul aparatului
- astenie; I \ pirator.
_ tulburari de memorie si concentrare;
I lib rculoza pulmonata este 0 boala infectocontagioasa provocata d
_ tulburari trecatoare de constienta si limbaj;
III ilul Koch.
- rnodificari de caracter;
. . I' trunderea in organism a bacilului Koch determina leziuni anatomice.
- msomme; lilt rculoza primara este prima etapa in evolutia tubereulozei.
- durere precordiala; lursa de infectie a contaminarii eu bacilul Koch este omul bolnav mai
- palpitatii; I \I b vinele bolnave.
- parestezii; I) I Iizh t 0 tuberculoza de suprainfectie.
_ furnicaturi la nivelul extremitatilor, senzatia 1 "d I (11 rt"
I I'll 1I1T1 nia pn urnococica este provocata de stafilococul auriu.
- diferite grade de dispnee.
\07
22. Pneul110niu I 11ell mococi ' 1I1111' mui j'\, .v '1\1111I III (II P 'i,,1 i II'IHI.
I
Ii. Iii i ';
23.Pleurezia purulcntii p atc f ornplicalic 'I \1II'\lllIlllIl .icc,
pll '1111101.,;0
h) \I hi];
I 11\' ,
24.Pneumonia mixta, este 0 pneumonie virala upruinlcclut III'lerian.
25.Bron~ita cronica este 0 boala pulmonara restrictiva.
9. Respiratia de tip Cheyne- Stokes este 0 respiratte perludlr]
I , 'I
lrlznta prin:
I 1111 .mnntc de polipnee ~iapnee;
\ spiratic 111 patru timpi;
B. ALEGETI RASPUNSUL CORECT
11'lItiil n c i apnee.
1. Aerul care umple alveolele si care nu poate fi eliminat nir] 10. Respiratia Kussmaul se caracterizeaza prin:
I \'j .lur: de respiratie inversate;
dupa 0 expiratie fortata, reprezinta:
I I I "p!l'at~e in pa~ru timpi: inspiratie-pauza, expiratie-pauza;
a) capacitatea vitala;
I \ I iratie deficitara.
b) volumul rezidual;
II. Metoda eu ajutorul careia se exploreaza vizual interlurul
c) capacitatea pulmonata totala.
III cJ I tclor traheo-bronsice, se numeste:
2. Dificultatea de a respira se numeste:
I 1IIIio copie;
a) dispnee; I , Illd iografie;
b) eupnee; 11111 nh scopie.
c) tahipnee.
3.Determinarea saturatiei hemoglobinei cu 02 (SaHb02%) 12. Inflarnatia acuta a mucoasei bronsice, interesand de oblcel
uuhllle mari ~i mijlocii poarta numele de:
face din: I II III bronsita;
a) sangele venos;
I II 1 bronsic;
b) sangele arterial;
III (ita acuta.
/1
c) sangele capilar.
13. Inflamatia acuta a mucoasei bronsicc, care nll'l'l' \II~I
4. Expectoratia este definita ca fiind:
a) procesul prin care se elimina produsele formate in caile respiratorii; lUll se nurneste:
hlllll~i lita;
b) eliminarea pe gura aunei cantitati de sange;
111111 ita;
c) respiratia cu dificultate.
5. Dispneea cu sdiderea frecventei respiratorii se numeste: II 111 ibronsita.
14. Scaderea sub 95% a saturatiei hemogloh II ' '\
a) tahipnee;
1111(>2%) si sub 91 mm Hg a Pa02 exprima:
b) bradipnee;
"I 11 ca;
c) eupnee. 1IIItlii n ea;
6. Dispneea cu cresterea frecventei respiratorii se numeste:
IIIpt!, mia.
a) bradipnee;
I . Eupneea este definita ca fiind:
b) tahipnee;
\ I iratie deficitara;
c) eupnee.
7. Eliminarea pe gura a unei cantitati de sange provenind (\ II I I irmie normala;
1II'I'irea r spiratiei.
caile aeriene inferioare se nurneste:
I . ircumstantele de aparitie In cazul astmului extrinsec sum:
a) neoplazie;
11111 I .tul CLl alergeni; .
b) hematurie;
pI/I It ILiI CLI P r oane info 'lnt
c) hemoptizie.
8. Contractia diafragmului, provoeat5 de irltnlia ncrvului frvu tlllll'lLII II razclc arclui.

sc nurnestc:

I()~ III
(I. II;'-p 'c(ol'n(ia IHI 'I .nrulu! 'U IJIICUIII()111 \ pncumo 'ocl,," 111'\'
17. trcumstantele de apurttlc at \ "t IIInh I nil l' Int dnsN'
, turul u.'I)C ,t:
sunt: 11111' purul 'Ill;
a) polenul; I 1, .-ruuini ,vus asa si aderenta;
b) infectiile; iii I i I fi .
c) parul de animale. 7. omplicatia pneumoniei pneumococice poate fi:
18. Wheezing-ul apare in:
" III Il'l11 za;
a) angina pectorala; II zia serofibrinoasa;
III'
b) astmul bronsic; II I I't '\1 j LIneaarterials.
c) miocardita. H. unt simptome speciflce pneumoniei pneumococice:
19. Aspectul sputei eliminata de pacientul cu astm bronsic estc:
lut I'll c, frison, febra " in platou" ;
a) alb-sidefie cu aspect perlat; d lilt in idios, dispnee si cianoza;
b) mucopurulenta; d I tu in idios, febra remitenta.
c) ro~ie-ruginie. . Urrnatoarele simptome apartin stari! de rau astmatic:
20. in astmul bronsic conduita de urgenta vizeaza admlnistraret
I II )1' , tranut, tuse uscata;
de: III xpectoratie ruginie;
a) cardiotonice, inhibitori de enzima de conversie;
11111 I n eu expectoratie prelungita,
b) antiinflamatoare nesteroidiene; Circumstantele de aparltie specifice ale astmulul bronslc
c) bronhodilatatoare, antispastice, simpaticomimetice.
II l e pot fi :
21. Astmul hronsic se caracterizeazii prin:
'111111 tul cu alergeni;
a) dispnee paroxistica expiratorie;
I 1111 III L11de alcool;
b) dispnee paroxistica inspiratorie;
I nn rea la infectii.
c) febra si junghi intercostal. \I, Dispneea este consecinta:
22. in astmul bron~ic disfunctla respiratorie este:
, I rii aportului de oxigen;
a) restrictiva; II ,I rii aportului de oxigen;
b) obsrructiva; I rii concentratiei dioxidului de carbon in sangelc art "'j II,
c) mixta. '2. Boala infectocontagloasa provocata de Bac lul I II'
23. Astmul hronsic se poate infecta, imbracand forma de:
."lllu·_h:
a) bron~iolita; IIH' r bronhopulmonar;
b) bronsita asmatiforma; tllh I' uloza pulmonata;
c) traheobron~itiL t III I ronsic.
24. Pneumonia pneumococica este 0 pneumopatie acul
\, Prezenta Bacilului Koch este indispensabil Iwnh II
provocata de: I murea diagnosticului de :
a) pneumococ; tllh I uloza
b) stafilococul auriu; I" torax;
1111
c) clostridium. "11111 i tazie.
25. In pneumonia pncumococlca tusea este la inceput:
\ . Tuberculoza prlmara este considerata:
a) uscata ~i chinuitoare; "Ill tapa a evolutiei tuberculozei;
b) umeda, cu expectoratic spumoasa; 111111 I a evolutiei tub r ul 7. i;
c) productiva, cu sputa alb - sidefie perlata. 11111\ laj tI a evolutiei tul I' 'ltllZ i.

I III
III
,) 1"1 -umopntic 'U dvluu III, idins, VlI I~'hlil
J. , 1'1'111 utccraren suncrulul til' lno '11111 I lip " 'I
I 'Illil 'nl". SC11111C li/i'l' liscrcrc, "porili"
a) cavcrna pri man: PI' .o (;C a unui rcvarsat pleural
b) bradipnea inspiratorie; <I) o'lla caracterizaia prin crizc paroxisticc (il'
c) tirajul. dispnee expiratorie ~i raluri sibiluutc,
36. Tubereuloza miliara rnai poarra numcle de: ex ectoratie alb - sidefie cu as ect rcrla:
a) caverna; PII '11111 nia e) apare secundar unei infectii cu streptoco .
b) granulie; PII'llll1ococica
c) epituberculoza. f) afecteaza un lob, debuteaza acut, arc cvolutic
37. Tubereuloza secundara se mai numeste : ciclica
a) caverna primara;
b) granulie; '.2. 111coloana "A" sunt indicate manifestari de indepcndcnta si
c) ftizie. . .' I' lit! ale respiratiei, iar 111
11II coloana "B" caracteristici defin itori i (II',
38. Aeeesele astmatice prelungite eu seurte penoade de dlsparitl \
III \. /\., ociati fiecare cifra din coloana "A" cu litera corespunzatoarc dill
a simptomelor sunt earaeteristrice:
I , III I "I ' astfel incat sa obtineti raspunsul corect.
a) astmului bronsic cronic;
b) astmului bronsic paroxistic;
c) statusului astmatic.
I COLOANA "B"
39. Crizele de intensitate si durata variabile care alterneaza 'II a)
perioade de acalmie sunt caracteristice; b)
c)
a) astmului cronic;
b) statusului astmatic; d)
c) astmului paroxistic. e)
40. Este 0 complicatie a astmului hronsic: f)
a) hipoxia;
b) hipervolemia; ('.3. b coloana "A" sunt indicate tipuri de tuse, iar 111 coloana" "
c) hematemeza. I I i,'ti i definitorii ale acestora. Asociati fiecare cifra din coloana "A"
III I I 'ore punzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspun 'ul
I
C. ASOCIAl'! FIECARE CIFRA. DIN COLOANA "A" ,<:
LITERA CORESPUNZATOARE DIN' COLOANA "B", ASTII\!,1
OJ. ANA "A" COLOANA "B"
INCAT SA OBTINETI RA.SPUNSUL CORECT I \I uscata a) insotita de ex ectoratie
III . umeda b) apare dupa adoptarea anumitor pozitii ~j
Ci l. in coloana "A" sunt indicate afectiuni respiratorii, iar in colonu I
favorizeaza eliminarea unor cavitati
"B" caracteristici definitorii ale acestora. Asociati fiecare cifra din col~)t\tl'
III d ostura c) rara ex ectoratie
"A" cu litera corespunzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtin \1
I \I • bitonala d) survine dirnineata
raspunsul corect. I II \ l11atinala e) Z ornotoasa re etitiva
1) e mai multe tonuri
COLOANA "A" COLOANA "B"
a) boala infectocontagioasa provocata de bt1l'lIlI\
1. Bronsita cronica
Koch ( •.. In coloana "A" Lint indi 'nl rnanifestari de dependents al
Tuberculoza b) sindrom clinic caract rizat prin tuse, 111S(I\ I, I III i, iar In coloana "EO. d 'lilliliil II' 'sl ra. Asociati fiecare cifra din
I

2. \\11 "/\" LI litera cor plll1ztllo \I • dill ')1 ana "8", a tfcl Tne'll s
pulmonara de cresterea ,c rctiilur br()l1~i c, permall'lIl
L_-L-------.-1--...L...:s:.::a.::u..;.i:..:.nl~c:.:...n;.;..ll;.;..it;;..;..cntl' -------- , II I HJ'lll11'LI! rc t.

II
II
,-
(;OLOANA "A" (;01,0 IA "B" K I{ HP NI)(~TI I{M T AI{EL I{ 'fi:RI TE
I. Tusca a) pro csul prin 'Ul I HV 'Iillllill pludllH'I' (()f'I11t Ill'

in caile respiratorii I. ;"L1l11crali in i m nif tari de d pendenta if "I


2. Expectoratia b) act reflex au voluntar, '111" or' dr pt rczul I11I I Illllli . I' pee: I. c cnz 'I ( , 1'111

expulzarea violenta a aerului ~i in uncle C37:UI' ill


corpurilor straine din caile rcspiratorii
1,'( ~l'~~:1Umcraticinci manifestari de dependenta specifice crizci de llHIJll

3. Hernoptizia c) contractie a diafragrnului, provocata de iritu (III , Nurniti. _cinci manifestar; d e d epen d enta~ prezente "In
nervului frenic pl1 'lIllH1Jll11
I 11 um cocica.
4. Sughitul d) eliminarea pe gura a unei cantitati de San) 'l'.
provenind din caile aeriene inferioare : Nurniti cj~ci manifestar] de dependenta prezentc ill illHlllll'llll'l1
I Irat ne acuta. ' I
5. Disfonia e) edeme ale extremitatii superioare a toracelui
f) voce ragusita stinsa . .numerati cinci semne posibile in afectiunile rcspirntoril.

D. COMPLET ATI SPA TIlLE LIBERE ASTFEL INCAT S


OBTINETI UN ENUNT CORECT

1. Astmul bronsic reprezinta boala cauzata de 0 ... (a) ... cronies lit
nivelul. .. (b) ... aeriene ale arborelui bronsic ce determina 0 limitarc t
debitului de aer.
2. Astmul paroxistic se caracterizeaza prin. (a) ... de intensitate si dural
variabile alternand cu perioade de ... (b) ....
3. Criza de astm se declanseaza., (a) ... mai ales noaptea dupa star',
(b) ... sau in plin somn.
4. Hemoptizia reprezinta, (a) ... survenita ill caile ... (b) ...., care csl
eliminata prin tuse si expectoratie, pe gura.
5. Pneumopatiile acute sunt afectiuni inflamatorii ale ... (a) ... pulmon II
provocate de agenti.. (b) ...., caracterizate din punct de ved 'I
anatomic printr-un exsudat alveolar, rar interstitial, iar clinic
radiologic prin prezenta sindromului de condensare pulmonata 'II
debutacut.
6. Insuficienta respiratorie se caracterizeaza prin imposibilitatea ... (a)
de a asigura oxigenarea sangelui si eliminarea (b)... de carbon.
7. Aparatul respirator este format din doi ... (a) si din conductclc ,
(b) ...: trahee, bronhii, bronhiole si canale alveolare.
8. Pneumonia bacteriana acuta este un proces ... (a)... de natur«
infectioasa la nivelul. .. (b) ... pulmonar.
9. La exterior plarnanul este invelit intr-o ... (a) ... seroasa numita.. (b)..
10. Respiratia este functia prin care organismul ia din mediul extern
(a) ... si elimina bioxidul de ... (b) ....

II II
VI.2. RASPUNSURI SI BI JJLI()(,'J If /1/ h' I • - A (Tltir '( 1", "il1 l'ijil'i SPl) .iulc 1I '{ relate I tI'i-':l1\iIOl'd' l'llll"
l

nsistlll1\ii mcdiculi", ,'dilura Viata Me lical Romfln 'IISl'1 •


A. Notati cu A (adevarat) sau F (fals) linn jOIIJ'("kuflrmatil nu .urcsti, 200 ,pag. 43);
I . - F ( 'hiru F., Marcean c., Chiru A., lancu E., .Llrgcntc III xli 'III' •
1. - A (Chiru F., Marcean c., Chiru A., lancu E., "Urgcnte medi all' Manual intcza pentru asistentele medicale", Editura R 'R 1'1 lut,
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Print Bucurcsti, 2012, pag. 75);
Bucuresti, 2012, pag. 10); II, - A ( rundel C., "Medicina interna pentru cadre medii". I':dlllllll
2. - A (Chiru F., Marcean C., Chiru A., lancu E., "Urgente medicalv All, Bucuresti, 2011, pag. 306);
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Priu: 17, - A (Borundel c., "Medicina interns pentru cadre Il1 xlii", "'dillllli
Bucuresti, 2012, pag. 11); All, Bucuresti, 2011, pag.,. 306);
3. - A (Chiru F., Marcean c., Chiru A., lancu E., .Drgente medicalv I , - A (Borundel c., .Jvledicina interna pentru cadr III xlii", hi 111111
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Prinl, All, Bucuresti, 2011, pag. 308) ;
jI), - A (Bonmdel C., .Jvledicina interna pentru cadr , 111 xlii", I'tillill I
Bucuresti, 2012, pag. 12);
4. - F (Chiru F., Marcean C., Chiru A., lancu E.; "Urgente medicalr All, Bucuresti, 2011, pag. 306) ;
Manual Sinteza pentru asistente1e medicale", Editura RCR Prilll II. - A (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre nuxl I", Pdllllil
Bucuresti, 2012, pag. 22); All, Bucuresti, 2011, pag. 311) ;
5. - F (Chiru F., Marcean C., Chiru A., lancu E., "Urgente medicate I, - F (Borundel C., .Medicina interna pentru cadre 111 'till", I':dllllill
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Prilll All, Bucuresti, 2011, pag. 293) ;
Bucuresti, 2012, pag. 25); , - F (Bonmdel. c., .Jvledicina interna pentru cadre medii", lidillll'lI
6. - A (Chiru F., Marcean c., Chiru A., lancu E., .Llrgente medical' All, Bucuresti, 2011, pag. 293) ;
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Prilll - A (Borundel. C., "Medicina interna pentru cadre medii", l~dillll'lI
Bucuresti, 2012, pag. 26); All, Bucuresti, 2011, pag. 294) ;
7. - A (Chiru F., Marcean C. Chiru A., lancu E., "Urgente medical I. - A (Borundel. C., .Jvledicina interna pentru cadre medii", :dillll'li
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Plilll All, Bucuresti, 2011, pag. 294); ,
Bucuresti, 2012, pag. 27); - F (Bonmdel. c., .Jvledicina interna pentru cadre medii", Edituru
8. - A (Chiru F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., "Urgente medical ll, Bucuresti, 2011, pag. 294) .
Manual Sinteza pentru asistentele medic ale", Editura RCR PI 1111
Bucuresti, 2012, pag. 31);
9. - A (Chiru F., Marcean C., Chiru A., lancu E., "Urgente medical B. Alegeti raspunsul corect
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Print
Bucuresti, 2012, pag. 31); I. - b (Titirca L., "lngrijiri speciale acordate pacientilor de '( II'
10. - F (Chiru F., Marcean c., Chiru A., lancu E., .Llrgente medi .nl a i tentii medicali", Editura Viata Medicala Roman 'us '( ,
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR PIIIII Bucuresti, 2009, pag. 35);
Bucuresti, 2012, pag. 33); • ·11 (Borundel C., .Jvledicina interna pentru cadre medii", Editura ;\11.

11. - A (Chiru Danau A., Barbu 1. , Danau R.A. , Managemcnlu I ucuresti, 2011, pag. 256);
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 174); \. ,. h (Borundel c., "Medicina interns pentru cadre medii", .diurru
12. - F (Chiru Danau A., Barbu 1. , Danau R.A. , Managcmcnlu ;\11, Bucuresti, 2011, pag. 271);
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag.U'S); I. 1\ (Borundcl c., .Jvledicina intcrnf pcntru cadre medii" Edituru ;\11
13. - A (Borundel c., "Medicina interne pcntru ca Ire m dii", Utlilill I ucurcsti, 20 I I, pag. 2 0); ,.
All, Bucuresti, 201 1, pag. 306); h (Borundcl .,,,M li'il1(\ intcnu pcntru cadre medii", Iidituru
II, Bucurcsti, 20 II, pu " e,);

_____ 1\(1
6. - b (I orun 1'1 '. I M dicln intern II 111111 1111 III dii'', IIditlll'!I
~. -II (Horund 'I '., "M xli 'ill~ intern! pcntru .udr m dii", I~dillll'li /\11.
All, Bucurcsti, 20 I I, pug. 25 ); Ill! 'UI' ~li, 20 I I, pag. 2 );
7. - c (Borundel ., .Jvledicina interna p ntru 'U II' 1\1 dli", 1 litura /\11,
• - 11 (13 rund I ., "Medicina interna pentru cadre medii", ~clitllnl /\11,
Bucuresti, 2011, pag. 261);
13u ur sti, 20 II, pag. 293);
8. - b (Borunde1 C., .Jvledicina interna pentru cadre medii", Edituru
<"~ - b (Borundel C., .Jvledicina interna pentru cadre medii", Edituru
All, Bucuresti, 2011, pag. 263);
All, Bucuresti, 2011, pag. 293);
9. - a (Borundel C., .Medicina interna pentru cadre medii", Editura /\11,
7. - b (Borundel c., .Jvledicina interns pentru cadre medii", Editura /\11.
Bucuresti, 2011, pag. 257);
Bucuresti, 2011, pag. 294);
10~ ... b (Borunde1 C., .Jvledicina interna pentru cadre medii", Edituru
H. - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor cI \ '1111'
All, Bucuresti, 2011, pag. 257); . .
a i tentii medicali", Editura Viata Medicala Roman '0. ' ,
11. - c (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura All,
ucuresti, 2009, pag. 43);
Bucuresti, 2011, pag. 267);
I). - c (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de ',II
12. - c (Borundel C., .Jvledicina interna pentru cadre medii", Editura All,
asistentii medicali", Editura ViataMedicaliJ. Roman 'U. ' ,
Bucuresti, 2011, pag. 274);
Bucuresti, 2009, pag. 41);
13. - c (Borundel C., .Medicina interna pentru cadre medii", Editura All,
(I - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de '1II't
Bucuresti, 2011, pag. 274);
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancasejl,
14. - c (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura All,
Bucuresti, 2009, pag. 40);
Bucuresti,", pag.271);
I. - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de dill' \
15. - b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bo1nav ~i II
a istentii medicali", Editura Viata Medicala Rornaneas 't ,
omu1ui sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 115);
Bucuresti, 2009, pag. 37);
16. - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de call'
• - b (Borundel c., "Medicina intern a pentru cadre medii", Editura
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romanea
All, Bucuresti, 2011, pag. 306);
Bucuresti, 2009, pag. 40);
l, - a (Borundel c., .Jvledicina interna pentru cadre medii", Editura All,
17. - b (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catr
Bucuresti, 2011, pag. 306);
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romanea
- c (Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura All,
Bucuresti, 2009, pag. 41);
Bucuresti, 2011, pag. 308);
18 .. - c (Chiru F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., .Llrgente medical.
• - a (Borundel c., "Medicina intern a pentru cadre medii", Editura All,
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Print,
Bucuresti, 2011, pag. 310);
Bucuresti, 2012, pag. 28);
I. - b (Borundel C., .Jvledicina interna pentru cadre medii", ~ litur I
19. - a (Borundel C., .Jvledicina intema pentru cadre medii", Edituru
All, Bucuresti, 2011, pag. 311);
All, Bucuresti, 2011, pag. 285);
7. - c (Borundel c., .Jvledicina intern a pentru cadre medii", Editura /\11,
20. - c (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de c~11
ucuresti, 2011, pag. 311);
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasc
H, - a (Chiru F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., .Llrgente medical \ -
Bucuresti, 2009, pag. 41);
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Print,
21. - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de C II'
ucuresti, 2012, pag. 27);
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasc I
), - c (Chiru F., Marcean C., Chiru A., Iancu E., .Llrgente medical -
Bucuresti, 2009, pag. 40);
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Print,
22. - b (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editut I
Bu uresti, 2012, pa z. 27);
All, Bucuresti, 2011, pag. 284);
n, R ( hiru F., Mar ,II '. 'hiru /\., fancu E., .Llrgente medical _
23. - b (Borundel C., .Jvledicina intern a p ntru n II' m dii", Edillllll
Manual intcza I .ntru \,'i I III I' 11 dicale", ditura R R Print,
All, Bucuresti, 2011, pag. 284); r u ur stl, 2012, pu i, II)
II H
'. Aso 'iH(llkcHn.' dl"n dill COIOUIIII ,I U 'II If II I '01 I 1111111.(olin'
din coloana "B", astfcl incflt sa ob\inc(i n SPIIIISIII '01' \ 'I. II (BOI'Ulld 'I '., "M 'dit:inrt intern! pcntru .udrc 111xlii", I\dillll'll All.
Hu .ur '~li, 20 II, pag, 259);
c.t. II (Borund I .,,,M .di in1 int ma pcntru adr 111 dii", 1';clilul'il AI\.
I - b (Borundel c., "Medicina intern a pentru cadre 111 xlii", ditura /\11, Bu urcsti, 20 I I, pag. 260);
Bucuresti, 2011, pag. 275); d (Il rund I ., "Mcdieina interns pcntru eadre m dii", 1';c1illlr:1/\1\.
2 - a (Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura /\11, Hucur sti, 2011, pag. 260);
Bucuresti, 2011, pag. 306); ( (8 rundel ., .Jvledicina interns pentru cadre medii", l~dilur:1 AI\.
3 - d (Bonmdel c., "Medicina intern a pentru cadre medii", Editura /\ II, Hu .urc; ti, 20 I I, pag. 260);
Bucuresti, 2011, pag. 284); r (13 rundel c., .Jvledicina intern a pentru cadre medii", Edilun: /\1\.
4 - e (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura /\ II. J u uresti, 2011, pag. 260).
Bucuresti, 2011, pag. 295);
5 - f (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura /\11
Bucuresti, 2011, pag. 293). 1>. ompletati spatiile lib ere astfel incat sa obtineti II n en 1111~
d,
C.2.
I - b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bo1nav ~I II I, ( t) - inflamatie; (b) - caller (Chiru F., Marcean C. hiru A., 1(111'li
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 118); H" "Urgente medicale - Manual Sinteza p ntru asist 111'il'
2 - a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~I II 11'\ dicaJe", Editura RCR Print, Bucuresti, 2012, pa r. 26).
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 118); ( I) - crize, (b) - aealmie (Chiru F., Marcean ., .hiru A,. Inn 'li II,.
3 - d (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~I I .' rgente medicale - Manual Sinteza pentru asist 'nt 'I ' Ill' Ii .nl ••••
omului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 2011, pag 118); b litura RCR Print, Bucuresti, 2012, pag. 27).
4 - e (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bo1nav ~I I (I) - bruse, (b) - prodromata -(Chiru F., Marc 'till '.• ('hili "
omului sanatos", Editura Cis on, Bucu~e~ti, 2011, pag 119); luncu E., "Urgente medicale - Manual Sinteza P'I1II11 I I I III
5 - e (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~I I 11 dicale", Editura RCRPrint, Bucuresti, 2012, pa 1. H),
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 115). ( I) - hemoragia, (b) - respiratorii (Chiru F., Mar 'Ill ( '. ( '111111 "
luncu E., .Llrgente medicale - Manual Sinteza p 11(111 I I I III
C.3. III dicale", Editura RCR Print, Bucuresti, 2012, pa. \).
I - e (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~I I ( I) - parenehimului, (b) - patogeni (Chiru F., Marc an '.. huu I,
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 121); luncu E., .Llrgente medicale - Manual Sinteza p ntru II, i. till
2 - a (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~I I 111 dieale", Editura RCR Print, Bucuresti, 2012, pag. 4( ).
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 121); (u - plamanllor; (b) - dioxidului (Titirca L.., "Ingrijiri sp ,I tlc
3 - b (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ,i I nc rdate pacientilor de catre asistentii medicali", ditura Vill!1I
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag 121); M dicala Rornaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 39)
4 - f (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav 1,1 I • (I) - exrrapulmonare; (b) - plarnfini (Titirca L., "Ingrijiri spc .iul
omului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 2011, pag 121); I' rdate pacientilor de catre asistentii medicali", Editura Vlntu
5 - d (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav I I I M dicala Romaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 34)
omului sauatos", Editura Cison, Bucuresti, 20] 1, pag 121). (II) - inflarnaror; (b) - parenchimului (Titirca L., .Jugrijiri I inl
I' irdate pacientilor de ~(r nsist n\ii rnedicali", ditura Vialu
M lical5 R mancasca, I 1I '1I!' \Ii. ooe, pa J. 42)

I () I I
9, (n) - mcm brunu; (1) ) - I} I 'III' ('1"('
I JJ" I •• " II I I 11'111' II ' )1' hi'
pa t. ntil r Ie ,lrc asistcnlii t11'Lii .ull", 1'1111111 I Vi 1\1I M licuh
Romfmeasdi, Bucuresti, 2009, pag, 4) I bu! sell coastc oriz ntali ate, .patii intercostalc
10. (a) - oxigenul; (b) - carbon -(Tittrdi L., ,,111'I'ijll'i:-ll .ial acordutv
pacientilor de catre asistentii medicali", : lituru Viata Medi :III entc;
Rornaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 34)

E. Raspundeti urrnatcarelor cerinte


.1. Manifestari de dependenta prezente in pneumonlu
1. Manifestari de dependents specifice crizei de rau astmut I' 11110 'ocid (Titirca L., "Ingrij iri speciale aeordate pacienti lor d ,tl'
(Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistcnl II lI\ii rncdicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti 2009.
medica1i" Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2009, pag. L\ I, I I; . Borundel, Medicine interna pentru eadremedii, Editura ALL,
Titirca L~, .Llrgente medico-chirurgica1e - Sinteze", Editura Medical I II I II 293- 294):
Bucuresti, 2008, pag 27-29; Borundel C, "Medicina interna pentru each in zilele premergatoare discreta infectie rinofaringiana, aston i •
medii", Editura All, Bucuresti, 2011, pag 285-286; Chiru F.,Mar.cean ' I I I II , ensibilitate 1a frig;
Chiru A., Iancu E., "Urgente medica1e - Manual Sinteza pentru asistent ·1 dl lilt brusc;
medica1e", Editura RCR Print, Bucuresti, 2012, pag 27-29): It 1I1 unic, intens, genera1izat, dureaza Y2- 2 ore;
- polipnee, cu expiratie prelungita; I III' In "platou";
- tiraj; fll\ vultuoasa (rosie, congestionata, mai intens pe partea b lnava);
- cianoza; III/ 1$ r cianotice;

- transpiratii abundente; 1'111 In;


_ imposibilitatea de a vorbi; IllI'V nt) herpes labial;
- tahicardie; 11111 I i toracic submamelonar sau posterior;

- hipertensiune arteriala. \I I .hinuitoare, 1a inceput uscata, apoi cu expectoratic ( ulb II III II •


l'l 1 1:1,aderenta);

2. Manlfestari de dependents specifice crizei de astm brou Ihl nrdie;


Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asi I '11\11 11111 I iratii abundente;
medicali" Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2009, pag. L\ I 11111 t nta;
Titirca L~, "Urgente medico-chirurgica1e - Sinteze", Editura Medic II I
Bucuresti, 2008, pag 25-29; Borunde1 C, "Medicina interna pentru 'lit It 1111 I lba, sabura1a, uscata si arsa in formele grave;
medii", Editura All, Bucuresti, 2011, pag 284-289; Chiru F., Marceau I [iuni rare, urina in cantitate redusa, inchisa la culoarel oliguri ';
Chiru A., Iancu E., "Urgente medic ale - Manual Sinteza pentru asist 1\1 I iulrnrn de condensare pulmonata (vibratii voca1e exagerate, rnntitnt I

medica1e" Editura RCR Print, Bucuresti, 2012, pag 26-32): 1111'1 r pitante, suflu tubar).
_ uneoristare prodomala: stranut, rinoree, tuse uscata, lacrimare, cefal I

- dispnee cu caracter expirator; Manifestari de dependenta prezente in lnsuflclenta


- expiratie zgornotoasa/ wheezing; uil)l'le acuta (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor I
- bradipnee; /I j I ntii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucurcsti,

- ortopnee; JlI ,40):


- tuse cu expectoratie; II pil ;

-.hipersecretie bronsica; 11111IZ ;

- transpiratii; 11111 ll Ii 'lI'\;Q arnplitudinii mis '(I'illli I' pirate rii;

I \
- tahicurdic:
- durere toracica;
CAPITOlUl VII
- transpiratii abundente;
- anxietate; GASTROENTEROlOGIE $1 NURSING SPECIFIC
- confuzie;
- delir.

5. Semne posibile in afectiunile respiratorii -(Titirdi L., "Ingrijll


speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali", Editura Vill\1I VII.J. TIPURI DE ITEMI
Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 37-39):
- durere toracica; A. NOTAlI CU A (ADEVA.RAT) SAU F (FALS)
- tuse; lJNTURILE DE MAl JOS
- expectoratie; .
- dispnee; II Ule rul gastroduodenal este 0 boala caracterizata pnn aparitiu 111\
- vomica; ulceratii cu sediul pe stomac.
- hemoptizie; I I) I erul gastroduodenal se manifesta clinic prin sindrorn ulcer s.
- sughit. I, I iminuarea factorilor de aparare creaza conditiile neccsarc I '1111'11
iparitia ulceratiei,
Ule rul gastroduodenal consta intr-o pierdere de ubstantil H p I"( Illi
'1 tric sau duodenal.
l I erul poate fi acut sau cronic.
(, I cfluxul duodeno-gastric induce ulcerul gastric.
P rnasura ce ulcerul devine cronic durerea disparc.
I'i r zisul este varsatura alimentara.
I) in troscopia poate arata daca exista ulceratii multiple.
I II I, amenul Adler descopera hemoragiile urinare.
II ( lecistita este mai frecventa la barbati.
I 'on umul de alimente grase si prajeli duce la aparitia 01 i. (il ,
I 111 olecistita cronies durerea predomina in hipocondrul lr 'I t.
I I I) I den ita poate insoti ulcerul duodenal.
I II moragia nazala poarta numele de hematemeza.
I" I toragia reprezinta hemoragia la nivelul ultimei portiuni 1\ 1IIIIIIIlI I
di c tiv.
II t fluxul alimentar din esofag sau stomac in cavitatea bucala S'lU slol1lll •
I oarta numele de eructatie.
I t ' intarninarea, in enterocolita, se face prin ingestia alimentelor in!' '(nl
nu prin transmisia intre indivizi.
lim ntatia condimentata am Ii reaza durerea In boala ulceroasa.
I ltarca ionograrnci s( ( inv tigatie utila la pa i ntul '\I
III r C liU\.
10. II h '1I111t 'Ill ':I,I ,s IIg 'I' provlne din:
B. ALE ETl RA .'UN 'UL 'OIH: "I' I \ II ucricnc su: iri <II";
I I lle u 'I'i '11 infcri ar ;
1. Ulcerul gastroduodenal se manifest -lIni - pr n: I I )111(\ •
a) pliuri gastrice mai Ingro~ate ~i neregulate; 1 I. caunul de conslstcnta lichida sall pastoasa, eu un aspect
.b) sindrom ulceros, boala interesand intreg organismul; 'II II tor eu pacura poarta numele de:
c) absenta undelor peristaltice. I II mut 111 za;
2.' in aparitia uleerului gastroduodenal intervin urrnatorl
I " III ptizie;
faetori, cu exceptia: 1 III '\ n .
a) factori de aparare; 12. Ulcerul gastroduodenal impune tratament chirurgical in cuz
b) factori de agresiune;
c) factori sociali. .1111 ri mari cu varsaturi;
3. Ulcerul gastroduodenal cu loealizare duodenaHi apare eel mill
11111111 mizare, hematemeza;
frecvent la varsta de: 1111111 It meza, stenoza,
a) 20-40 de ani; 1 '. J:Iemoragia digestiva superioara se exteriorizeaza prin:
b) 40-60 de ani; 1\I'Ill I tizie, melena;
c) 10-20 de ani. III mut meza si melena;
4. Simptomul eel mai constant al uleerului gastroduodenal estc:
1111111 ptizie, vomica.
a) durerea epigastrica;
14. Antiacidele sunt substante care:
b) inapetenta selectiva pentru came;
I'Pi scaunele moi;
c) icterul.
5. in ulcerul gastroduodenal durerea este localizata in: 1111 Ii reaza cefaleea;
III utralizeaza acidul clorhidric.
a) hipocondrul drept;
1 .Una dintre urmatoarele investigatii ajuta la diagnosticarcu
b) epigastru;
.ul.w1tJtitei acute:
c) fosa iliaca dreapta.
6. Ulcerul gastroduodenal consta intr-o: 11,11 zitul baritat;

a) inflamatie a intestinelor; nn nul secretiei gastrice;


b) pierderea de substanta a peretelui gastric sau duodenal; ) rafia abdominala.
c) inflamatie a intestinului gros. 1 .In cazurile de colecistita acuta care apar pe fondul un 'I IIII II':
7. Calmarea durerii in ulcerul gastroduodenal se face pr Ill' te recomandat tratamentul:
administrarea de: hlrurgical;
a) antiinflamatoare; III Ii al;
t tj 11 -dietetic.
b) antiacide;
c) antialgice. 17. in enterocolita acuta este obligatoriu sa se recolteze :
8. Senzatia de arsura retrosternala poarta numele de: \ II' ulograma;

a) stenoza; \ npt' ultura;


b) esofagita; IIma rul de urina.

c) pirozis. I R. Melena reprezinta hemoragia exteriorizata prin:


9. Cea mai frecventa complieatie a ulcerului gastroduod 1\, I 1111 t gru ca pacura;

este: I. Iura alirnentara;

a) stenoza; I' tura ngvinol nt .


b) hernoragia;
c) mali nizar a.
I 1
111 I I 'ur ':-'IHlll/1(1)l1I ,dill nln 1111 "B", :!s(kl III 'I( s: oillill'li II Splill III
1~.Rcglmlll allm .ntur ul (Hlci'It/11111 "II 'lit 'I II '01 It IH:llb, III
'Ill et.
prima zi cuprindc:
a) ceai fara zahar, zeama de orez;
'OLOANA "B"
b) lapte si produse lactate; a) eliminarca brus a pc gurrt a .ontinutuhn
c) fructe si leguminoase. stomacal
20. Punctia este 0 manevra chirurgicala folosita 111 urmatoarelv b) arsura retrostcmala
scopuri: c) scaun negru, lucios, ca acura
a) evacuator sau terapeutic; d) s uta cu san e
b) curativ, de drenaj; e) varsatura cu sanae
c) curativ si terapeutic. 1) refluxul alimentelor ajunse In 'tOI11!l •
21. Una dintre urmatoarele complicatii apartin ulcerulul
gastroduodenal: • in
coloana "A" sunt indicate manifestari de dependents, jar 111 COIOIIlI 1
a) hemoptizia; II' dcfinitiile acestora. Asociati fiecare cifra din coloana "A" t:LI li( "'II
b) hematemeza; III spunzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspunsul core .(.
c) hematuria.'
22. Duodenita este inflamatia acuta sau cronica a mucoasei:
a) nazale; COLOANA"A" COLOANA "B"
b) gastrice; Sialoree a) senzatia pacientului de" prir "11
c) duodenale. alimentelor
23. Hemoragia digestiva superioara este complicatia cea mn Disfagie b) saliva se revarsa in afaru '!lvil Iii
frecventa a: bucale
a) pancreatitei; Anorexie c) eliminare intarziut! n S '(11111 ·11lI'. III
b) colecistitei; 2 - 3 zile si mui mul! 11111
c) ulcerului gastroduodenal. in erarea ranzului I' 'sP' ·tlv
24. Inflamatia acuta a peretelui colecistic poarta numele de: Constipatia d) evacuarea pe gUI\ H } III', 1111
stomac
a) gastrita;
Eructatie e) poate fi selectiv
b) duodenita;
rasimi
c) colecistita.
acumularea gazel
25. Ulcerul gastroduodenal poate sa apara ~i la consumator
cronici de:
a) antiinflamatoare nesteroidiene;
D. COMPLETA TI SP ATIILE LIBERE ASTFEL iN ." T ~
b) antiacide;
TINETI UN ENUNT CORECT
c) antivomitive.
I, lcerul gastro-duodenal este 0 boala caracterizata prin aparitia un 'i...
C. ASOCIATI FIECARE CIFRA. DIN COLOANA "A" ('II ( ) ... cu sediul pe ... (b) .. (pe mica sau pe marea curbura, untrul
LITERA CORESPUNZATOARE DIN COLOANA "B", ASTFII, I iI ric), pe partea inferioara a esofagului, portiunea sup ri ar I
INCAT sA OBTINETI RA.SPUNSUL CORECT d I denului sau ansa ana t motica a stomacului operat.
. I olnavii eu duodenita PI' 'zint. 0 ... (a) ... acida si inflamatia J1IU us 'i ...
Cvl , In coloana "A" sunt indicate man if s( ri p ndcnta, iur III b) ....
coloana "B" definitiile acestora. A iati f '(,'01" 'if'1 , I una "1\" II I, I iur lita\ia r prczint I' • flu ul... (u) ... din ... (b) ... 'au st rnac .

I I)
4. M 'I inn I' II' 'I'.illl S'lIl1llUI '\1 Ii Ill" ,.. (II) • I '1110 \1' II '(I I' • II .. R ~\'P NSURI SJ BIBLIOGRAI'I '
asp ct III i sa" ... (b) ... ". d 'ollsiKI'I\\ P t\HI III Ii 'mill 'hid "i
miro fetid de putr facti . A. Notatl cu A (adcvarat) sau F (fats) urmatoarcle afirmatll
5. Rectoragia reprezinta ... (a) ... la nivelul ultim 'i pOI'\i lI1i a tubului ..,
(b) ....
I. - A (B rundcl C., "Medic in a interna pentru cadre medii", liditurn
6. Stomacul comunica cu esofagul prin orificiul .., (a) ... ~i cu duod nul All, Bucuresti, 201 1, pag. 455);
prin ... (b) .... · - F (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii" Hdillll'lI
All, Bucuresti, 2011, pag. 455); .'
l. - A (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Hdillll'lI
E. RASPUNDETI URMATOARELOR CERINTE All, Bucuresti, 2011, pag. 455);
• - A (Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", liditurn
1. Enumerati cinei cauze ale hemoragiei digestive. All, Bucuresti, 2011, pag. 456);
2. Numiti cinci manifestari de dependenta ale hemoragiei digestiv • - A (Borundel C., "Medicina intema pentru cadre medii", E liunu
All, Bucuresti, 2011, pag. 456);
supenoare.
3. Enumerate cinci factori importanti in producerea colecistitei acute. , - A (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", " lituru
4. Numiti cinci sernne si simptome prezente in colecistita acuta, All, Bucuresti, 2011, pag. 456);
5. Enumerati cinci interventii ale asistentei medicale acordate bolnavulu 7. - F (Borundel C., "Medicina intema pentru ca Ire 111 xlii", Iidilul'll
All, Bucuresti, 2011, pag. 457);
cu colecistita acuta.
6. Indicati cinci factori favorizanti in aparitia u1cerului gastro-duodena1. H. - F (Borundel c., .Jvledicina intema pentru call" Il\ lil", Hditlll' \
7. Enumerati cinci semne si simptome specifice afectiunilor digestive. All, Bucuresti, 2011, pag. 457);
, - A (Borundel C., "Medicina interna pentru cadr 1\1 dil", 1'111111 I
All, Bucuresti, 2011, pag. 459);
W. - F (Borundel C., .Jvledicina interna pentru cad 1" 11\ d I'" I II 111\11
All, Bucuresti, 2011, pag. 459);
I. - F (Borundel c., .Medicina interna pentru cadre 11\ <II", I' I1I11 I
All, Bucuresti, 2011, pag. 459);
I • - A (Borundel C., .Medicina interna pentru cadre med ", htl 1111 t
All, Bucuresti, 2011, pag. 459);
. - A (Borundel C., .Medicina interna pentru cadre m xlii", hd 111111
All, Bucuresti, 2011, pag. 459);
, - A (Borundel c., .Jvledicina intern a pentru cadre medii", E litllill
All, Bucuresti, 2011, pag. 460);
. - F (Borundel c., .Jvledicina intema pentru cadre medii", Edilul'l
All, Bucuresti, 2011, pag. 460);
(I. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de c tr
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Rornancas 't ,
Bucuresti, 2009, pag. 79);
7. - F (Titirca L., "Ingrij iri peciale acordate pacientilor de utI'
asi tentii medicali", Editura Viata Medicala Roman asca,
L1CUI'sti, 2009, pag, 72);

I 0 I\I
IS. - A (Titircf L., "Tn 1rijiri sp 'illl \ 11'11111111 pll I II\iIOl' d \' II I •• (' (Horundcl '., "Me Ikina intcrnli pcntru cadre medii", lidituru 1\11,
asistentii medicali", Lditurn Viutu M 1II'Idi R() 111ClI 1 'II III 1~1I.urcsti, 20 I I, pag. 551);
Bucuresti, 2009, pag. 83); .. u (B rundclC., "Medicina interna pentru cadre medii", Edituru 1\11,
19. - F (Titirca L., "Ingrijiri speciale ncordute pucicntilor de (' II IhICUI"C$ti, 2011, pag. 551);
asistentii medicali", Editura Viata Mudicala Rornfincn II 11. b (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", I\dillil'/l
Bucuresti, 2009, pag. 82); 1\11, Bucuresti, 2011, pag. 481);
20. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de (' II • .. u ( him F., Chiru G"Morariu L., "Ingrijirea omului holnuv ~11 /I
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Rornancn.« I ornului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. I Hi< ):
Bucuresti, 2009, pag. 83). P. .. n (Borundel C., .Jvledicina interna pentru cadre medii", Hd [11111
All, Bucuresti, 2011, pag. 481);
1\ .. II (Chiru Danau A., Barbu 1. .Danau R.A., Managcmcnlul III I illl
B. Alegeti raspunsul corect I ucientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 302);
I. ..t\ (Bonmdel C., .Jvledicina interna pentru cadre medii", Edilulli II.
1. - b (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", I,:<lilillI I ucuresti, 2011, pag. 460);
All, Bucuresti, 2011, pag. 455); .. c (Borundel C., .Jvledicina interna pentru cadre medii", ;ditlll'lll\lI,
2. - c (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Edituru 1\11 Bucuresti, 2011, pag. 475);
Bucuresti, 2011, pag. 455); • ' (Chiru F.,Marcean C., Chiru A., Iancu E., .Llrgente medical ...
3. - a (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Edituru 1\11 Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Print,
Bucuresti, 2011, pag. 456); I ucuresti, 2012, pag. 175; Borunde1 c., " Medicina intern a pcntru
4. - a (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura 1\11 adre medii", Editura All, Bucuresti, 2011, pag. 460);
Bucuresti, 2011, pag. 454); ... (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura 1\ II,
5. - b (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", l.idillill , ucuresti, 2011, pag. 550);
All, Bucuresti, 2011, pag. 457); - 1\ (Borundel C., .Jvledicina interns pentru cadre medii", Editura 1\11,
6. - b (Borundel C., .Jvledicina interns pentru cadre medii", Edillll' I ucuresti, 2011, pag. 456).
All, Bucuresti, 2011, pag. 456);
7. - b (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Edillll
All, Bucuresti, 2011, pag. 464); ( '. Asociati fiecare cifra din coloana "A" cu litera
8. - c(Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Edituru II IIl1l1zltoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspunsul
Bucuresti, 2011, pag. 457); I,
9. - b (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Edillil
All, Bucuresti, 2011, pag. 460); ( '.1.
10. - c (Borundel C., "Medicina intern a pentru cadre medii", Edituru II (I Borundel c., .Jvledicina intern a pentru cadre medii", '" lilurn II.
Bucuresti, 2011, pag. 460); ucuresti, 2011, pag. 443.;
I
11. - c (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editurn II h ( orundel C., "Medicina interns pentru cadre medii", Ed i tur I 1\ II.
Bucuresti, 2011, pag. 460); J ucuresti, 2011, pag. 457.;

12. - c (Borundel c., "Medicina intema pentru cadre medii", Editura 1\ , ( hiru F., Chiru G.,Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i II
Bucuresti, 2011, pag. 460); 0n1111uisanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 188);
13. - b (Borundel c., "Medicina interna pcntru 'udrc medii", I\dillll' I' I orundel C., .Medicina interna pentru cadre medii", Editura 1\11.
All, Bucuresti, 2011, pag. 460); I ucuresti, 201], pag. 459.;
14. - c (Borundel C., "Medicina intcrnf p '111111l' Ulll' In dii", Edituru II 1\ (Borundcl ., .Jvlcdicina interna pentru cadre medii", litura 1\11,
Bucurcsti, 2011, pa .4 4); I ucur sti, 20 I I, pn ,458).

I \
'.2. II:. I{ spundctl urtu (onrelor cerlntc
1 - b (Titirca L., ,,1ngrijiri sp \ 'illl • l\'lll 1111 plI 'j mtilc r d \ , \11
asistentii medicali", Editura Viata M \ Ii 'tdl I 0111 II \ I' u Bu .ur '~II, I. ~lUZC ale hcmoragiei digestive (Chiru F., Simion S., Mar' 'UII
2009, pag. 71); 1\II 'li E., .Llrgente medicale - Manual Sinteza pentru asistcnt 'I'
2 - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordatc 1 acientilor de '1\11 01 'III i'', Editura RCR Print, Bucuresti, 2012, pag. 176):
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Rornaneasca, Bucur '~II, I ziuni e ofagiene;
2009, pag. 71); I zluni gastrice;
3 - e (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de 'till I zi mi duodenale;
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucur '~I , I zhn i jejunoileale;
2009, pag. 71); I zluni colorectale;
4 - c (Borundel c., " Medicina interna pentru cadre medii', ill '\iuni generale cu sindrom hemoragic.
Editura All, Bucuresti, 2011, pag. 444);
5 - d (Titirca L., "Ingrijiri speciale aeordate pacientilor de '\ II Manifestari ale hemoragiei digestive (Chiru F., Simion S"
asistentii medieali", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucurcstl, III 111 ., Iancu E., "Urgente medicale - Manual Sinteza pcntru
2009, pag. 72). I hili I medicale", Editura RCR Print, Bucuresti, 2012, pag. 176):
" III lt meza;
III ,I 11a;
D. Cornpletati spatiile libere astfel incdt sa obtineti un eJl1I1I1 I ({{ ragie;
IIII! "1:1. ia;
core ct.
uulr m anemic;
1. (a) - ulceratii; (b) - stomac (Borundel C., .Medicina interna pC1l11 \I
I 1111 C hemoragice.
cadre medii", Editura All, Bucuresti, 2011, pag. 455);
2. (a) - hlpersecretie, (b) - duodenale (Borundel C., "Medicina int III . Factorii principali in producerea colecistitei acute (Chiru P.,
pentru cadre medii", Editura All, Bucuresti, 2011, pag. 460); uron ., Marcean C., Iancu E., .Drgente medicale - Manual Sintcza
11111 I i tentele medicale", Editura RCR Print, Bucuresti, 2012, pag. J 71):
3. (a) - alimentar; (b) -esofag (Borundel C., "Medicina interna pC1I111I
1111 tructia canalului cistic;
cadre medii", Editura All, Bucuresti, 2011, pag. 442);
I111 rea bilei In vezicula biliara;
4. (a) - digerat; (b) - pacura (Chiru F., Simion S.,Marcean c., Iancu I
,t rea presiunii intraveziculare;
I
.Llrgente medicale - Manual Sinteza pentru asistentele medical •
I11I tia primara;
Editura RCR Print, Bucuresti, 2012, pag. 177);
IIll 'ria secundara;
5. (a) - hemoragie; (b) - digestiv (Daschievici S., Mihailescu
11111111 atisme;
"Chirurgie pentru cadre medii", Editura Medicala, Bucuresti, 20(1)
II t .zia;
I

233); lilt rv ntiile chirurgicale.


6. (a) - cardia; (b) - pilor (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordnt
pacientilor de catre asistentii medicali", Editura Viata Me Ii '1111 . Semne ~i simptome in colecistita acuta (Chiru F., Simion I.,
Romaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 74). ".'l'ClII ., lancu E., .Llrgente medicale - Manual Sinteza pentru
I III I rnedicale", Editura RCR Print, Bucuresti, 2012, pag. 173):
1111t I' abdominala;
I turi;
, turi;
IIZ I\i de fri on'
1111 It rrni ;

I ~I II
- i '1 'I';
- meteorism abdominal. e I OlUl VIII
5. Interventii in colecistita acuta ( 'hiru I...•Slmion S., Marceau ( ,
Iancu E., "Urgente medicale - Manual Sinteza pcntru asisicnt I mcdicnlv
NEfROlOGIE 31 NURSING IN NEFROlOGIE
Editura RCR Print, Bucuresti, 2012, pag. 174):
_ efectuarea bilantului caloric si hidroelectrolitic;
- repausu1la pat;
- asigurarea toaletei pacientului; VIlJ.I. TIPURI DE ITEMI
- repaus alimentar;
- monitorizarea functiilor vitale; A. NO,!,ATI CD A(ADEVA.RAT) SAD
- recoltarea sangelui la recomandarea medicului; I" )URMATOARELE AFIRMATII
_ aplicarea tratamentului prescris pentru: calmarea durerii.: indeparun 'II
spasmului cailor biliare, suprimarea secretiei gastrice; lnsuficienta renala acuta consta in suprimarea brusca a functi i I' 'IHII '
- asigurarea colectarii varsaturilor.
I \1', ~et~~min~~ acumularea de produ~.i metabolici in sange.
t I stJ~L1~tlllecailor excretoare pot fi circumstante de aparitie 111
6. Factori favorizanti in ulcerul gastro-duodenal (Chiru I I
nsuficienta renala acuta,
Simion S., Marcean C., laneu E., "Urgente medicale - Manual Sin: 'III
III i 11 uficienta renala acuta , ureea sanguina si acidul uric scad
pentru asistentele medicale", Editura RCR Print, Bucuresti, 2012, pag. 4. (I)
III portional cu agravarea functiei renale.
- factori de aparare;
I iti za renala evolueaza numai sub forma asimptornatica.
- faetori de agresiune;
111 ctiile urinare repetate pot fi circumstante de apariti P ntru litiuzu
- factori genetici;
It nata.
- factori de mediu;
I I) shidratarile masive due la cresterea concentratici urinnr \ ~i 'I (ll'i(i 1
- factori neuropsihici;
\ III u lilor reno-urinari.
- factori endocrini;
A portul redus de saruri minerale poate duce la litiaza r '111til ,
_ consumul de medicamente agresive pentru stomac.
( II ulii renali pot fi evidentiati prin radiografie simple.
I

7. Semne si simptome specifice afectiunilor digestive (Titirci I (1St copia pune in evidenta prezenta calculilor renali.
"Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali", dilili I t ('n I uli urici sunt duri, galben-bruni.
Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 71): a
II I Ir rea din litiaza renal se datoreaza migrarii unor calculi,
I 1\ un bolnav cu litiaza renala, operat, este exclusa amcnintur 1 d
- tulburari de salivatie;
- disfagie;
I' idiva.
l'rntamentul chirurgical in caz de litiaza renala este indicat dOLlI' 11\111'j
- anoreXIe;
n I sunt excluse alte optiuni de tratament.
l'
- greturi, varsaturi;
- durere; II III 1itiaza oxalica sunt indicate alimentele bogate in oxalati,
- regurgitatie; 1'1 iopatogenia litiazei renale este imprecisa,
- eructatie;
- plrozls;
- meteorism; [ . ALEGKfI RASPUNSUL CORECT
- diaree sau constipatie;
- melena; I. Printrc semnelc $1stmptomclc lnsuflcientei renale acute in
- rectoragie. 111111 stadlu, de agreslun ',. \ 1111111 I' : '

I ) I \7
a) hip razotcrnia, lig anuria: 1\ ' sit It II r itu !'ii lillliz i;
b) poliuria, hipopota ernia; "dlllinistl'll!' 'll I' unt] 'Oll JiLlI to.
c) hipercalcemia, hipoglicemia. I J.
i tu irn] IS' pacicntului ell liliLl?:
J ixali est' :
2. Faza poliurica a insuflcientei rcnale acut \ HI' \ 11 imptom I I I' ( lillt, cacu ,sLlclIri de citricc;
principal: I, II( ItU In vcgctalc;
a) piuria; I III J' stri (i de pr tein .
b) albuminuria; 12. Prlntre complicatille cele mai ebisnuite ale litiazei rcunl ' st'
c) cresterea diurezei. II J':
3. Suprimarea brusca a functiei renale, care determina I I IOZll renala;
acumularea de produsi metabolici in sange, se numeste: I, III 1'( clcroza renala;
a) insuficienta renala acuta; I III' tia urinara.
b) insuficienta hepatica; 1 . Calculii renali au in cornpozitia lor:
c) insuficienta cardiaca. I luti, acid uric, fosfati;
4. Insuflcienta renala acuta poate evolua catre coma: Ii ' .rina, cistina, zaharina;
a) diabetica; I izi grasi, glicerol , glicerina .
b) uremica; J 4. Printre semnele ~i simptomele litiazei renale apar :
c) indusa. dill' rea Iombara colicativa: ,
5. Suprimarea functiei renale poate surveni ca urmare a : IIII' rtensiunea arteriala: ,
a) cresterii ingestiei de lichide; Ii· zuria.
b) administrarea intravenoasa a unor cantitati mari de solutii perfuzabi I 15. Dieta impusa pacientului cu litiaza calcica este :
c) reducerii aportului sanguin renal prin deshidratari, hemoragii, arsuri. III) ata In vegetale;
6. Printre ircumstantele de aparitie ale insuficientei renale acute p(li II <ill a in calciu provenit din alimente;
fi: III 'ta 'in oxalati.
a) obstructia arterei pedioase; 16. Tratamentul indicat bolnavului cu Insuflclenta renal lIt'lIl
I' ste:
b) obstructia cailor excretoare data de litiaza uretrala, tumori; I I ~t rea doze lor de medicamente dupa indicatii;
c) obstructia cailor respiratorii. III' rarea unor cantitati crescute de lichide:
7. Litiaza renala este 0 afectiune caracterizata prin: ful ilirea unui debit urinar. '
a) supraincarcarea sodica si hidrica; 17. Afectiunea caracterizata prin formarea unor calculi II
b) emisie involuntara de urina; lu'l ~j in caile urinare, se numeste:
c) prezenta calculilor in bazinet si caile urinare. 1111111 ienta renala;
8. Circumstantele de aparitie ale litiazei renale sunt: IUIIZLl renala;
a) staza urinara; 1111111.1 biliara.
b) mobilizarea periodica a pacientilor imobilizati la pat; 18, Calculii urici sunt:
c) clima umeda. dill i $i de culoare galben-bruna;
9. Factorii favorizanti in aparitia litiazei renale sunt urmatorl IIlhi 'i si, moi si sfararniciosi;
a) hidratarea excesiva; III I' Tulati si cenusii.

b) aport excesiv de saruri minerale; I( . Printre examinarlle paracllnice indicate in litiaza renala re :
c) alimentatia vegans. rafia abdorninala: ,
10. Masurile de urgenta in lltiaza renuli 'un!: rafia de tc uturi 111 I;
a) calrnarea durcrii,c mbat r a starii d so '; rufla toracica.
, u
1\1
20. Prlntr \ lnterventlll • lIutOIlCHlH' ,It 1\ '1111 \ "!llelle.:nle.· III I). ('OMPLWI' '1'1. 'PATIILE LIBERE ASTFEL IN('AT S
bolnavul cu insuflcicnta rcnala acutt S· 11111111 I' I I'INE'I'II{ SPlJNSUL 'ORh 'T
a) cantarirea zilnica a bolnavului;
b) asigurarea regimului hiperproteic; I. I iliuzu rClluli1 sc caracterizeaza prin formarea unor ... (a) ...In hmtill 'I
c) asigurarea aportului crescut de apa, sare $i potasiu. ,i In (; iilc ... (b) ....
21. Afectiunea inflamatorie renala, bilaterala, localizata la
• IIIlitiaza rcnala durerca porneste din regiunea ... (a) ... si irudill'lll ,'PI'('
nivelul capilarelor glomerulare, de natura lnfecto-alergica si or uncle ... (£1) .....
caracterizata clinicprin edeme, hematurie ~i hipertensiune arterialii,
lnsuficicnta rcnala acuta consta in suprimarea brus 'U II I'tIIH'(i Ii
aparuta dupa infectii streptococice se numeste:
",(u) ... care detcrmina acumularea de produsi ... (b) ... in Sill "
a) pielocistita acuta poststreptococica;
'ornplicatiile cele mai intalnite in litiaza renal: SIIIII •• ,(II), "
b) pielonefrita acuta poststreptococica;
hi II' nefroza si infectia ... (b) ...
c) glomerulonefrita acuta difuza poststreptococica. .
l'sl Il 11111\( I 1\
¥

'I merulonefrita acuta difuza poststreptococicf


22. In glomerulonefrita acuta difuza poststreptococica poate SI
",(a) ... aparuta dupa 0 infectie ... (b) ... din or zanism.
apara:
a) poliurie, scaderea ureei sanguine;
b) edem renal, hipertensiune arteriala, hematurie;
1£. RASPUNDETI URMATOARELOR CERINTE
c) proteinemie moderata,
23. Analiza sangelui, ASLO este utila in diagnosticarea:
a) pielonefritei cu escherichia coli; I. l~nl1merati cinci semne si simptome caracteristice in uficicntci r 11111 '
.ute.
1I
b) glomerulonefritei acute difuze poststreptococice;
c) infectiei urinare cu Proteus. Enumerati cinci manifestari de dependents prezente la pacicntul 'U
I merulonefrita acuta (G.N.A) difuza poststreptococica.
Jlnurnerati cinei obiective de ingrijire ale pacientilor cu insufici '11(1

C. ASOCIATI FIECARE CIFRA DIN COLOANA "A" (' I " nala acuta.
LITERA CORESPUNZATOARE DIN COLOANA "B", ASTFJI'I Numiti cinci manifestari de dependents prezente in litiaza r nal~i.
INCAT SA OBTINETI RASPUNSUL CORECT. Enumerati cinci interventii: ale asistentei medicale la pacicntul 'U
lltiaza renala.
C1. In coloana "A" sunt indicate manifestari de dependents, it\! III (, Numiti cinci interventii ale asistentei medicale la b lnavul '\I

coloana "B" definitiile acestora. Asociati fiecare cifra din coloana "A" II lomerulonefrita acuta (G.N,A) difuza poststreptococica.
litera corespunzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspun III
corect.

COLOANA "A" COLOANA "B"


1. Oligoanurie a) cresterea frecventei
mictiunilor
2. Polakiurie b) prezenta puroiului In urin~
3. Poliuria c) scaderea cantitatii de urinji
sub 500 1111
4. Piurie d) crestcrca cantitatii de urinf
pest 2 1/ 4 de ore
5. Hematurie e) pr i'':I1\II,' I' clu] In 1Il"inl\
I ~I"CIIIIII~'ln Inghi\irc -

_______ ~II(),~ _
VIII.J. RASPUNSURI SJ tun:..to H ~FIJI' B. Ah.lg{l( I' SIHlIIsul 'OJ' 'ei
I. .• I (I~ irund 'I '""M licinl int I'm pcntru .udrc 111 xlii", I~ Iituru /\11.
A. Notati cu A (adevarat) sau F (Ials) UJ'III jotlr I afh-matll
I Bu .ur \~ti, 20 I I, pag. 605);
1. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordut I ucicntilor d 'I II , .• ' (Titir ~ ., ,,1ngrijiri peeiale acordat pa i npi r d 'I II'
I

asistentii medicali", Editura Viata Mcdicala RornancnsrI usist n\ii 111 dicali", ditura Viata Medicala
Bucuresti, 2009, pag. 101); Bucurcsti, 2009, pag. 101);
2. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de c: III \, - a (Titirca L., Jngrijiri speciale aeordate pacientil r de 'III"
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancasrn, usistentii medicali", Editura Viata Medicala Roman iasc .
Bucuresti, 2009, pag. 101); Bucuresti, 2009, pag.1 01);
3. - F (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de '( II , .• b (Borundel C, .Jvledicina interna pentru cadre medii", I~dilllril
asistentii medicali", Editura .. Viata Medicala Romancus All, Bucuresti, 2011, pag. 605);
Bucuresti, 2009, pag. 102); , - c (Titirca L., "Ingrijiri speciale aeordate pacientilor d 'II'
4. - F (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Ediuu I 1 istentii medicali", Editura Viata Medicala R0Il1111 as' ,
All, Bucuresti, 2011, pag. 610); ucuresti, 2009, pag. 101);
5. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de 'II t" .• C (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacienti lor d 'j Ir 1

asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancasr a i tentii medicali", Editura Viata Medicala Roman 'Ui{' ,
Bucuresti, 2009, pag. 110); Bucuresti, 2009, pag. 101);
6. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de 'III , .• c (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pa i
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romanca: (' a istentii medieali", Editura Viata Medical
Bucuresti, 2009, pag. 110); Bucuresti, 2009, pag. 109);
7. - F (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de 'II • a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordatc pu 'j 'Il\ilol I· 'II'
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romance I' a istentii medicali", Editura Viata Medi al I 011\ II \ I, -n,
Bucuresti, 2009, pag. 110); ucuresti, 2009, pag. 110);
8. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de 'II b (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate paci 'l1\iIOl d
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romance \ istentii medicali", Editura Viata Medical I 11111 11 II
Bucuresti, 2009, pag. 110); ucuresti, 2009, pag. 110);
9. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de 'II - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate paci '!l\ilol d
asistentii medicali", Editura Viata - Medicala Romancu istentii medicali", Editura Viata Medical, I (1111 II I
Bucuresti, 2009, pag. 110); Bucuresti, 2009, pag. 111);
10. - A (Borundel C., "Medicina intema pentru cadre medii", -dillil .• a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacicntilor d·
All, Bucuresti, 2011, pag. 610); istentii medicali", Editura Viata Medicala ROlli II I
11. - A (Borundel C, "Medicina interna pentru cadre medii", "(\illil I ucuresti, 2009, pag. 111);
All, Bucuresti, 2011, pag. 610); .• (Borundel c., .Jvledicina interns pentru cadre medii", E lituru /\11.
12. - F (Bonmde1 C, "Medicina intema pentru cadre medii", I ucuresti, 2011, pag. 611);
All, Bucuresti, 2011, pag. 610); I • a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor d 'II' .
13. - A (Borundel C, .Jvledicina interns pentru cadre medii", :dilill i tentii medicali", Editura Viata Medicala Roman 'IS' ,
All, Bucuresti, 2011, pag. 611); I ucuresti, 2009, pag. 110);
14. - F (Borundel C, .Medicina interna pentru cadre medii", :tlillli a (Titirca L., "Ingrijiri .1" ciale acordate pacientilor d ',II"
All, Bucuresti, 2011, pag. 611); Isi tcntii medicali", Iklillirtl Viata Medicala Roman as' ,
15. - A (Borundel C, .Jvledicina intcrnii I »uru 'lIdr medii", I LI Lit' sti, 200 ,pa , I 10);
All Bucur sti, 20 II, pag. 609),
15. - LJ ('I'itil'ca L., "In Il'ijil'i Spl' 'illl' 11l'\1I 1111' 1111'I '11\iIOI' tit' '1111 D. ('OIllIl'l'III(1 NJlII(IIIl' IItH.·r e IIst/i..'1 11Il'1 I NI ohllnl'(1 1111 ('II II II(
asi tcnti] medical!", E [ituru Villlll ~ '<II' illi I omflll 'UNI'I1 III '('I.
Bucuresti, 2009, pag. Ill);
16. - c (Borundel c., "Medicina interna p ntru ';1(\1" medii", Edituru 1\11 I, (u) - bazinct; (b) - urinare (Borundcl C; "Mcdi ill8 il1t'I"I1:I P'II(III
Bucuresti, 2011, pag. 606); .adr III dii", ditura All, Bucuresti, 20 II, pag. 609).
17. - b (Borundel c., .Jvledicina intern a pentru cadre medii", Edilllill , (u) - lombara, (b) - genitalc (Borundel C; "Mcdicina int I'll" P'IlII'II
All, Bucuresti, 2011, pag. 609); cadr medii", Editura All, Bucuresti, 20 II, pag. 610).
18. - a (Borundel c., "Medicina intern a pentru cadre medii", Editura 1\11 L (a) - rcualc, (b) - metabolice (Titirca L., ,Jngrijiri pccial u '01'(\:111'
Bucuresti, 2011, pag. 611); pa ientilor de catre asistentii medicali", Editura Viala M' lirnll
19. - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de 'lill Rornaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 101)
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancu:« II I, (a) - anurie, (b) - urinara (Borundel c., "Medicina int rni1 P'I1II'\I
Bucuresti, 2009, pag. 110); adre medii", Editura All, Bucuresti, 2011, pag. 6] 0).
20. - a (Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura 1\11 I (a) - glomeruli~or,. (b) - streptococica (Titirca L., "Ingrijiri spc .iule
Bucuresti, 2011, pag. 606); aeor~ate pacientilor de' catre asistentii medicali", Editu ra V ill(lI
2t. - c (Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", Editulu Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 1] 2).
All, Bucuresti, 2011, pag. 592);
22. - b (Titirca L., "Tngrijiri speciale acordate pacientilor de c II
E. Raspundeti urmatoarelor cerinte
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancu
Bucuresti, 2009, pag. 112-113);
23. - b (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de 'II ,,,I: Se~nesi simptome in insuflcienta renala acutli (Titir '! I",
II ujin peclale acordate pacientilor de catre asistentii idi
111 .uli", Editur
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancu
III I M .dicala Rornaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 102)
Bucuresti, 2009, pag. 113).
IlIlli .ardie;
, stcrea tensiunii arteriale;
pnlipnee;
C.
Asociati fiecare cifra din coloana "A" cu III
'I (uri, varsaturi, anorexie;
corespunzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspun II
I I mie, somnolenta,, coma' ,
corect.
11111' ianurie;
C.t. h" rl aliemie;
1 - c (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav hip rf sfatemie;
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 182); II I I za metabolica.
2 - a A (Borundel C., "Medicina intern a pentru cadre medii", Edllll1
All, Bucuresti, 2011, pag. 582); . M anifestari
de dependenta prezente la pacleutul '11
3 - d (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editurn II~I,1~lonef~itaacuta (C.N.A) difuza poststreptococica (Titil" I I"

Bucuresti, 2011, pag. 582); II 'till'! speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali", Edituru
4 - b (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editur I 1111~ 'di~ala Romaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 112-113; Borundcl '"
lil'ln interna pentru cadre medii", Editura All, Bucuresti, 20 II, pu ,
Bucuresti, 2011, pag. 582);
):
5 - e (Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", Editur
(

Bucuresti, 2011, pag. 582). Ii ',I C la nivelul pleoap I r, p 'I'i )I'bitnl la inceput, iar apoi In r iunile
" -liv ;
, I II i ,

____ It
I .oltur \ I' s n si urin pcntru cxan one de lab rater;
-till rcxic, ort : sihi ' 81 pacicntului;
III
- ub bri\ila~i; 11S rvarca cmnelor si simptomelor unor cornplicatii;
- oliaoanurie; II Ii 'Ill' a tratamentului specific la indicatia medicului;
_ pr;teinmie moderatl:i (2 - 5 ~%o); . ' r " \1l 11 ardinal): pI t tirca pacientului pentru investigatii;
_ hematurie microscopicii, mal rar maclOscoplca ( II 11\ rij iri pre si post operatorii;
_ cilindrurie inconstanta; It lmini trarea tratamentului medicamentos 'in functie de tipul litiazei,
_ hipertensiune arteriaHi;
- jena lombara. 6. Interventii ale asistentei medicale la bolnavul ell

A'" • acientul eu insuficienta renah \1\11 erulonefrlta acuta (G.N.A) difuza poststreptococica (Titirca I.,.
3. Obieetive~ de rngruire ~entI U %ate pacientilor de catre asistcnuI III i ijir] peciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali", Edituru
acuta (Titirca L., .Ingnjm spec~aRe ac?r a Bucure$ti. 2009, pag, 10. ) 1\ I Mcdicala Romaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 113; Borundel '.
di li"
me lca I , Editura Viata
~
Medlcala omaneasc, ' 1 li'inEt interna pentru cadre medii", Editura All, Bucuresti, 2011, pa I,
_ evaluarea functiei renale actuale; 4):
_ inlaturarea cauzelor declan$~toare; ", I j urarea repausului la pat;
_ corectarea dezechilibrelor hldro~lectroht~ce" j urarea unei alimentatii corespunzatoare:
_ supravegherea functiilor vitale, $1,vege~~tl,~e, • r ducerea aportului de lichide, in functie de gravitatea H,T.A.,
_ suport emotional alpacientulUl $1familiei; liguriei si a edemelor;
_ educatia pacientulUl; • reducerea cantitatii de proteine;
. _. a in litiaza rcnala (Titirca I I
• acoperirea necesitatilor calorice prin glucide si lipide;
4. M~mfestan de d~pe~lderndte catre asistentii medicali", Edillill III iurarea functiilor vitale;
~ .. ,' le acordate paclentl 0 ~
I I servarea semnelor si simptomelor de infectie;
TngnJIfl specJa ~, 110)-
Viata Medicala Romfmeasca, Bucure$tl, 2009: pag. " I inarea focarelor de infectie;
_ durere lombara permanenta sau provocata de efort, I lministrarea tratamentului;
_ durere colicativa; • antiinfectios ;
_pozitie antalgica; " • pentru combaterea edemelor (diuretice);
_ anxietate, neliniste, agitatic; • pentru combaterea H. T ,A;
_ tenesme vezicale; II1Itarea pacientului in satisfacerea nevoilor fundamentale, 'in perioada
- disurie, I p iu ului la pat;
- polakiurie; d I atia sanitara:
- grewri, • necesitatea respectarii regimului igieno-dietetic;
- varsatuti; • evitarea efortului fizic intens (care predispune la aparitia
- paloare; cornplicatiilor);
- rranspiratii; • n cesitatea controalelor medicale periodice la nivelul dispensarului;
_ extremitati reci. • reluarea progresiva a activitatii.
. t 1 i cu litiaza renala (Titirc I
5. Int~rventii in cazul, p~,~len d~ ~atre asistentii medicali", • (1\\11
Inarijiri specIale acordate paclen I or, 009 ] 11-112):
Vi~a Medica1a Romaneasca, Bucure$tl, 2 , pag.
_ repaus la pat;
_ calmarea durerii;
_ combaterea starii de $OC;
I 17
1 1
CAPITOL I ,. PI'
"1~'OZlll'i ;
IZ('lllu glllC()zcill1 urini St' III1I1H\~tC:

II -mic;

BOll METABOllCE, DE NU RillE I mabie.


. Procesul care mentine nivelul constant al glucozei In sang' Sl'
$1 NURSING SPECIFIC I
I corcglarc,
I \'1) '011 cza.;
III -oncogeneza.
IXl. TIPURI DE ITEMI 5. Printre alimentele care fac parte din regimul alimenta r III
I II.ului si care nu se cantaresc fac parte:
A. Notati cu A (adevarat) sau F (fals) urmatoarele afirmatii 1111'11 ~i derivatele din came;
1. Diabetul zaharat este 0 boala cronica nevindecabila, in unele cazun II 111I11Iri, prune;
caracter ereditar (35 - 45 %). I' 1\ , artofi.
2. Consumul redus de zahar si dulciuri concentrate determina ap,III\11 (:. r nsulina se administreaza:
diabetului zaharat. II 10-15 min inainte de servirea mesei;
3. Diabeticul creste in greutate deoarece consuma cantitati sponte II II I mpul servirii mesei;
alimente (polifagie). II I min dupa servirea mesei.
4. In diabetul zaharat cresc excesiv in sange corpii cetonici (cetoncmh I 7. in diabetul zaharat intalnim triada simptomatica:
aparand si in urina (cetonurie). I Ilq nee, polakiurie, polifagie;
5. Persoanele de sex feminin, in perioada de menopauza, sunt predispus III 1"I 1 uric, polidipsie, polifagie;
obezitate. 1 ilidipsie, polifonie, poliurie.
6. Postul absolut este indicat pacientilor obezi la domiciliu. ~. Printre cauzele hipoglicemiei la pacientul diabetic poate fi:
7. Glicozuria se determina din prima urina recoltata dimineata, 111'\ I in de hidrati de carbon peste limita recomandata de medic;
8. Pentru determinarea corpilor cetonici se recolteaza din urina colecrul II I \ U I de insulina;

24 ore. iii ntarismul.


9. Sarcina scade rezerva functional a a pancreasului prin suprasolicitrn I {. Hiperglieemia se manifesta prin aparitla:
celulelor ~ si epuizarea lor, determinand aparitia diabetului zaharat. II III piratiilor abundente;
10. In coma hipoglicemica se administreaza solutie glucozata hipertom III 1 I I Ii ri i lente a constientei;
20%. "1'11 i.
I . Diabetul zaharat tip I se echilibreaza numai eu:
II ultn ;
B. ALEGETI RASPUNSUL CORECT utullnb tice orale;
Iltll.ii eLL glucoza.
1. Principalul rol energetic In organism il au: I 1. Tratarnentul cu antidiabetice orale este indicat In:
a. lipide le;
b. proteinele;
II "II " in ipid;
II tI tul de tip 11;
c. glucidele. II! lit! Ie tip T.
2. Insulina este secretata de celulele pancrca ului denumitc: I . C lnte1ege prin obezitate, d 'pii~it'ea greutatii ideale ell:
a. delta; () %1;
b. alfa;
c. beta.

IIH
I . Factor etiologic 1\1 obczlh UI '. h' : 1>. ('Olllpi 'ju~1 spu(iil' llbcre lIslrel 111" I SI ob(lllt'(i UII ('!I 1111I
a. supraalimentatia; /I I.
b. practicarea exercitiilor fizice cu regularitat '; I. I in tul zaharat te 0 boala d rnetab Ii III CLI v lu(i T Ili '( •
c. evitarea consumului de alcoo!. I't rminata genetic sau castigata, caracterizata prin p rturbnr 'll
14. Regimul alimentar al pacientului obez permite consuruul 111 .taboli mului.. (a) ..., insotita sau urmata de pcrturl (11' 'II
fad restrictii a: m taboli mului lipidic, protidic si mineral si car s dator '~t '
a. branzeturilor grase; in .uficientei absolute sau relative de ... (b) ... in organism.
b. laptelui degresat; iuta cste 0 boala metabolica ce se caracterizeaza, bioi gic, I rill
c. conservelor. hipcruricernie, depuneri ale cristalelor de acid ... (a) ... 111 articulatii ~j
15. Durerea in accesul gutos apare: I ziuni viscerale, in special ... (b) .....
a. brusc noaptea, este insuportabila si monoarticulara (1anivelul halucelui);
b. ziua, la articulatiile mari;
c. datorita unei alimentatii sarace in proteine. I. Raspundeti urrnatoarelor cerinte
16. Alimentatia pacientului gutos va fi: I Numiti 5 manifestari de dependents prezente in diabetul zaharat,
a. hiperglucidica; I, Enumerati 5 cauze ale diabetului zaharat.
b. hiperlipidica; I, pecificati 5 interventii ale asistentei medicale la pacieutul u diub ,t
c. hipoproteica. zaharat, dezechilibrat, in spital.
Numiti 5 manifestari de dependents prezente 111 ace sui iut s.
lndicati 5 interventii ale asistentei medicale la I ~1i ntul 'li \II
C. ASOCIATI FIE CARE CIFRA DIN COLOANA "A" r nica.
LITERA CORESPUNZ.ATOARE DIN COLOANA "B", ASTII'!I:I
INCAT SA OBTINETI RASPUNSUL CORECT

C 1. In coloana "A" sunt indicate manifestari de dependenta, it\! II


coloana "B" definitiile acestora. Asociati fiecare cifra din coloana "A" II
litera corespunzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspun III
corect.

COLOANA A" COLOANA "B".


l. poliurie a. ingerarea unei cantitati crescute de apa (4 - 5 I II
apa/zi sau mai mult)
2. polidipsie h. diureza mai mare de 200 ml in 24 ore
.j
3. polifagie c. diminuarea sau lipsa poftei de mancare
4. anorexie d. nevoia excesiva de a manca eu abs 11(1
sentimentului de satietate
5. tofi e. cresterea frecventei mictiunilor
f. granuloame nodulare ee se datorese precipit III
cristalelor de urati

I () I I
I .2. 1l1"'P NS III SI 1l1I1l.IOCt'1 irn. , • II (llol'llll(l'l ('"II M xli 'ilH illl'IIH I ~1l11'1I.udr rucdii", hlillllli
;\1I.1311c.:1I1'l'~li,() II, pug. 6HS);
A. otati cu A (adevarat) sau I- (Ials) 111'111 10111'('1' afirmatii • n (Titirca 1.., ,,/ngrijiri sp cialc a ordat
I <lei nlilor de '( II~'
usi 'l n~ii mcdicali", Ediiura Viata M di 81<1 R m.m 'USt' ,
1 - A (Borundel c., " Medicina intern a pentru cadre medii", Ediiura /\ II l3u uresti, 2009pag. 415);
Bucuresti, 2011, pag. 681); (I. - a. (Tit!~'ca L., .Jngrijir: speciale acordat pacicntilo» de '1111 i'

2 - F (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura /\11 a istenn: medicali", Editura Viata Medical,! R 111(111
':Isrll,
Bucuresti, 2011, pag. 682); Bucuresti, 2009pag. 417); ,
3 - F (Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura /\11 7. - a. (Tit!~'ca L.,. .Jngnjiri speciale acordate pacienul r de '1111 V
Bucuresti, 2011, pag. 691); a Istentll. medicali", Editura Viata Medicala R m{\11'us -n,
4 - A (Borundel C., " Medicina interna pentru cadre medii", Editura /\ II Bucuresti, 2009pag. 414);
Bucuresti, 2011, pag. 695); H. - b. (Tit~~'ca L.,. Jngrijiri speciale acordate pacicntil r d' '/ II"
5 - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de coil a Istentll. medicali'', Editura Viata Medicala R m{\1l'(IS'
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Roman :lSi' Bucuresti, 2009pag. 414); ,
Bucuresti, 2009, pag. 406); .,. - b. (Tit!:ca L.,. "Ingrijiri speciale acordate pacicntil r de '111\'
6 - F (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de CI II aSlstentn. medicali", Editura Viata Medi ala R mUll 'os 'I
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Rornancasc Bucure~u,2009pag. 414); •
Bucuresti, 2009, pag. 407); III. - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordat
7 - F (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de c II asistentii medicali", Editura Viata M
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Roman a~i Bucuresti, 2009pag. 414);
Bucuresti, 2009, pag. 413); II. - a. (Titi.~ca L,."I~?,rijiri speciale acordatc P:I 'i 'Il(il()l' d' 'II'
8 - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de . II asistentn medicali", Editura Viata Medical!
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Roman tn Bucuresti, 2009pag. 416);
Bucuresti, 2009, pag. 413); I , • a. (Titi.~ca L.,. "II~?,rijiri speciale acordate pa 'i '11(/101 d
9 - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de c II aSlstentu. medicali", Editura Viata Medical I 0111 II
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Roman 'n Bucuresti, 2009pag. 416);
Bucuresti, 2009, pag. 413); to - a. (Titi.~ca L., "Ingrijiri speciale acordate pacicntih» I
10 - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de c II aSlstentu. medicali", Editura Viata Medical! I Ollt II I
asistentii medicaJi", Editura Viata Medicala Roman (I , Bucuresti, 2009pag. 406);
Bucuresti, 2009, pag. 413). . - b. (Tit~~ca L., "Ingrijiri speciale acordate pacicruilor d
a istentii medicali", Editura Viata MedicaJa R nunu /I '
ucuresti, 2009pag. 407);
B. Alegeti raspunsul corect .• n (BorundeJ C:' "Medicina interna pentru cadre medii", 1~lIlhll'I
All, Bucuresti, 2011, pag. );
1. - c (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de 'II (I,· (Tit~rca.~., "In~rijiri sp~ciale acordate pacientilor de catrc asist '1l(li
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Rornancn mcdicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, II UJ' ~ti
Bucuresti, 2009, pag. 403); 2009pag. 411). I

2. - c (Borundel C., "Medicina interna pentru cadr medii", Edituru


Bucuresti, 20 11, pag. 684);
3. - a (Borundel c., "Medieina interns P'1l11'l1 'II II" n dii", Editurn
Bucurcsti, 20 I I, pa T. 6R5);

I ,
'. A '0 'IATI \<lIe 'A1U~ ('WI{ 1)1 'OLO NA 'IN' ('II 11\t111il"sl I'il ' LIllOI'cornplicutii 111 formclc <.ILili 'C / (nl. Ii n . 1-' 1'1'
LITERA CORESPUNZA'IOARE DIN ('01.0/ N "B", ASTFIO, It irun ul oz: ). I' V 111 II ~ I I

INCAT SA OBTINETI RASPUNSUL COI~E(,T


2. auzc ale diabetului zaharat (Borundel C M I'" ,
I' 11IIIIiadrc dii" Ed' . .,,, C( icuu inlcru
C1. ,I me II, itura All, Bucuresti, 2011 pag. 683 - 6R4)'
1 _ b (Marcean C. , "Tratat de Nursing - lngnjirea omului sanatos ".1 'I' litatca; ,.
bolnav", Editura Medicala, Bucure~ti, 20 I 0, pag. 237); III imcntatia;
2 _ a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de C,illl' I r fc iunea si mediul;
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romances ':1, rsta: in 80 % din cazuri, boala apare dupa 40 - 45 ". I '
rsta pubertatii. . uru, 1111 II lOp I 111
Bucuresti, 2009pag. 414 );
3 _ d (Chiru F., Chiru G.,Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i I
I'i n nice);
I'~.amatiile pancreasu1ui (pancreatita acuta. I1'11101'!1 iv • plllIl'l III II
omului sanatos" Editura Cison, Bucure~ti, 2011, pag. 147);
4 _ c (Chiru F., Chiru G.,Morariu L., "Ingrijirea omului bolnav ~i 1\ ntcrventiile chirurgicale pe pancreas'
omului sanatos" Editura Cison, Bucure~ti, 2011, pag. 147); /' "1 ~ special virozele (picornovirusuri,
11,~ tl.1 e, 111.
, virus vox 111 I)'
5 _ f (Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura t\ Iii I ZIUI1Lale sistemului nervos:
Bucure~ti, 2011, pag. 731). nnele traume psihice putemi~e'
!Ii II' ticele tiazidice: , '
unticonceptionalele;
D. Completati spatiile lib ere astfel incat sa obtineti un cnuu] Ii olismul;
corect. 11111 atul;
III r scleroza pancreasului.
1. a _ glucidic ; b - insulina (Borundel C., "Medicina intern a penlill
cadre medii", Editura All, Bucure~ti, 2011, pag. 681); .3: Interventiile asistentei medicale la pacientul ell II III
2. a _ uric; b - renale (Titirca L., "Il1grijiri speciale acordate pacienli 1(11 Ii chllibrat
,. .' in S.J.>1
it a I ( T"
. ltI:ca~ L., .Jngrijiri
~ .... specialc H 'onlll ]II
de catre asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romances (lll~ asistentn medicali", Editura Viata Mcdi' I I
Bucure~ti, 2009pag. 410). III III'. ti, 2009, pag.414-415): ell 1111\

1. igura un regim alimentar echilibrat·


I I' ~t~az~ pr~duse~e p~ntru examenui de Iaborator ( angc,lIl'illli):
E. Raspundeti urmatoarelor cerinte I rmrustreaza medicatia prescrisa de medic la
~ '1' . ' i diicat
ore lee In . ,.,
lilt S ar~ Zl me diureza si noteaza in foaia de temperatura'
1. Manlfestari de dependents prezente in diabetul zahnrn 111 ' ara greutatea corporala la interval de 2-3 zile: '
(Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asist '11\ 1 ( v ilueaza manifestarile de deshidratare: aspectul ieii . 1 ., ,
medicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucure~ti, 2009, pag.414)1 ]l1l1~ il, tensiunea arteriala: p ~l a ITILlCO.ls 101".

_ poliurie, 4-5 litri/24 ore; I ,lllllCaZa ~stenia, epuiza;ea pacientului;


_ polidipsie/ ingestia 2-5 litri lichide/24 ore; IJlIlt
"I'
pacientul
I f . in efectuarea inzgnjm .. ··1 or igieruce
.. . pentru conscrvurcn
_ polifagie accentuata, indeosebi la tineri; IIII~ I are izice;
- scaderea ponderala; I, i lL~ra~ nditii de .in~riji:e.in pital, in saloane mici, linistite, cure SI
- astenie fizica; I 1111,lt~ I p~u ul fizic $1 PSJl1lCal pacicntului;
- astenie intelectuala; I \)I:~tl,;r>uClcntllILli normcl de ill(o ~i ulimcntatie pc care trcbui SlI I'
- crampe musculare;
_ prurit genital si infectii cnital fara I'USPIIII,'III 11'1111111 int isnuit .•

___ I 1 _
- pune la dispozitia pacicntului 'X0111pl· d' d III Ii 'j iu yulll\i • IlIlli '1\I'di ';
favorabila indelungata; , liilu ';
- supravegheaza zilnic temperatura corpului, pulsul, I 'I\si II1ca arterial I
r u(· ;
consemnand, in foaia de temperatura, rezultatul; I'sMlIri;
supravegheaza tegumentele bolnavului si mucoasele, scsizfuu] 1111 'or; flcbita In jurul articulatiei.
manifestarile cutanate;
- educa pacientul privitor la pastrarea igienei personale corporalc, III
I ,,' Inte~ven.~~i1.e asist.entei medieale la pacientut eu guf'ij l'I'olll(',
general, si a picioarelor, in special, pentru a preveni escor~atiile, fisLI,riII ,
I I I I."L., :,lngrljl,n specl~le acordate pacientilor de catrc asislL'll\il
bataturile la acest nivel, care se pot infecta usor (atentie la obezi, 1/1
'II~It~l:'ul, , Ed,tura Viata Medicala Roroaneasca, Bucure~ti, 2009, pu '. I ()
nivelul plicilor);
- sesizeaza unele modificari, care au drept cauza diverse complicaul
institute regim hipoproteic (1 g/kgcorp/zi);
schimbari ale comportamentului (obnubilarea), transpiratii, respirull
'x.clud~din alim~nt~!ie carnea, viscerele, conservele de carne;
Kussmaul, coma; U igura 2-2,5 I lichide pe zi;
- acorda ingrijiri speciale ill coma hiperglicemica;
~ iumele ~,i fruct~le vor fi consumate in alternanta cu Iactatelc (rn 'Il\ill '
- acorda ingrijiri speciale in coma hipoglicemica; I I J-ul alcalin al unnei);
- educa pacientul pentru pre venire a complicatiilor;
d~l. a pacientul sa respecte alimentatia pentru a preveni compli '11\;11 '
- invata pacientul sa respecte ratia de glucide/24 h si sa - si cantarcu: I hO/II;
alimentele; Illl' pacientul, daca au survenit anchiloze:
- invata pacientul sa inlocuiasca unele alimente cu continut marc II
I lteaza sange si urina pentru examene de laborator:
glucide prin altele cu continut mai redus, pentru a obtine senzatiu d I Jministreaza medicatia prescrisa. '
satietate;
- invata pacientul sa dozeze insulina, tehnica injectiei cu insulin
pastrarea produsului la loc uscat, la 0 temperatura de 4-7°C, sa man III
la 15-30 min dupa administrarea insulinei;
- invata pacientul sa recunoasca cauzele si semnele complicatiilor acul
cum sa intervina.

4. Manlfestari de dependenta prezente in accesul gutos (Tillr


L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicull
Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2009, pag.410 ; Borllill I
C" " Medicina intern a pentru cadre medii", Editura All, Bucuresti, 0 II
pag.730):
- durerea ce apare brusc noaptea, insuportabila si monoarticu lar I !I
nivelul halucelui);
- local: tumefactie rapida, turgescenta venelor, tegumente calde ~i Iii \I
dureroase la cea mai mica miscare sau la atingere, coloratic ru
violacee.
- durerile ce dispar ziua revenind noaptea urrnatoarc mai intensa, prin/ I
si alte articulatii;
- febra;
- frisoanc;
II, lJI . '1'(1\il\ dill bonlu Uk'I'(JIIH 'HI' IlIVOl'i'l.(lt( de inf 'L'\il\ lornll cu
CAPITOlUl K l lclicobactcr pylori.
I I 0 .ulizur a ulccrului p tornac estc mai Ir events d at
.ca II 1'11(11(1.
I I Unu dirurc rnanifestarile de dependenta ale bolnavului 'U b01l11
eHIRURGIE GENERAlA $1 SPECIAliTATI tNRUOIT It!' r a 1poate Ii durerea epigastrica,
1/ Unul dintre obieetivele de ingrijire stabilite la bolnavul ell \1ollln
$1 NURSING SPECIFIC III' 'I' a a poate fi seurtarea perioadelor de remisiune ale bolii.
Iirncntatia paeientului eu boala ulceroasa, in faza acuta a bolii vu II
I' purtizata In 2-3 mese/zi.
III ntorse, echimoza apare numai atunci cand s-au produs mull .ri d '
x.t. TIPURI DE ITEMI I uimente si ruperi de vase, smulgeri de fragmente osoase.
numeste fractura, intreruperea continuitatii unui os.
A. Notati eu A (adevarat) sau F (fals) urmatoarele afirrnatii: Fructura deschisa este aceea in care segmentele osoase Lint a 01" 'ril I 'II
II I .
1. Primul gest al asistentei medicale pentru a evita contaminarea 1111111 M ntinerea impotentei functionale este un semn d vind (11' a Iracturil.
pacient este acela de a-si dezinfecta mainile. l'rutamentul ideal al unei fracturi este eel prevcntiv,
2. Spalarea mainilor inainte de imbracarea vmanusilor este 0 tchnh I' ihimoza este cunoscuta sub numele de vanata: .
, ondajul uretrovezical este util pentru verificar a perm Inl ili: Iii ur III' -L
I. optionala.
3. Bolnavul este asezat pe masa de operatie in pozitia pe care 0 i111PIIII II' event, recoltarea urinei pentru urocultura s fa' I rill HOIIIllj v '!'.i 'III,
felul interventiei chirurgicale, imbracat partial, dupa preferinlcl ,1ol1dajul vezicalla barbati se face cu mai mull' rsurin] p -ntru ' III' '11'11
I rnai scurta.
bolnavului.
4. Ansele de platina, in laboratoare, se sterilizeaza prin flambare. l lip vitaminoza D poate provoca litiaza renala eu 'risllll' II . II 'III
5. Sterilizarea la pupinel se face sub presiune si prin temperatura uscul M rsul pe motocicleta poate provoca colica renala.
I Ii za renala poate fi descoperita intamplator la ceo '1'1111 •
foarte inalta.
6. Instrumentele optiee (eistoseoape, rectoseoape, bronhoseoape, et '.) 1111bolnav cu litiaza renala, operat, este salvat de 0 r 'ei Ilv ,
l rnumatismele timpanului se pot produce accidental ~i pol II 11\ 11\I
sterilizeaza prin caldura.
7. Daca punctia este urmata de introducerea unei subslunl uu i lovituri cu palma peste ureche.
medicamentoase intr-o cavitate, atunci seopul acesteia este exploratoi. III azul perforatiei timpanului sunt indicate in tilatiilc III 1IIIIIIIIIIiI
8. Punctia, fiind un act chirurgical, se face eu respeetarea masuriloi II III litiv extern.
II itita medie supurata acuta este obligatorie dezinfectia I1tlSOI'IIIII 11\
asepsie.
9. Prima regula a ingrijirii preoperatorii 0 constituie realizarea unor e 1\d \ 'ntaracta este boala oculars caracterizata prin opacifi r a I 1'0 I ,I
I lstalinului.
de mediu care sa impiediee noi traumatisme psihiee.
10. Determinarea grupului sanguin si Rh este obligatorie pentru bolnu Ierea acuitatii vizuale se instaleaza insidios in cataraeta sell iI .
internati in servieiile de chirurgie, ehiar daca aparent nu ncce II l'rcoperator si postoperator, camera bolnavului ell ale '(illitl
111I1II11010giceva fi iluminata puternie.
transfuzie.
11. Eficienta functiei respiratorii pulmonare se poate evidentia aprcclln I II II' ndicita acuta, interventia chirurgicala poate fi temporizata.
presiunea partiala a 02 (oximetrie) si CO 2. (earboximetrie) In Silll I II aparitia apendicitei acute, elementul patogenic dominant est ' II
arterial.
1111 ti .
12. Colecistografia exploreaza vezica biliara $i cailc iliarc cxtrahcpati v. II ndieita acuta poatc Ii 'onf'lIl1datu, datorita localizarii ill vccini lut ' •
13. in mod practic, cand Hb este sub 8 g ~i hcmntocritul
f) I) lib OIX., II 1 sar ina cxtraut ril1l Iupl ,
indieat ea p ratia care nu ncccsiia III" '11\11.,Ilk (lll"lnnalli pllll1 II II ndi ita a uta' (\111'11 '\ \ 11(1 I' II()J' ~ tab i1 c d ia n Sl i .ul.
rcfaccrcn picrdcrik I' de silngl.:.
I I
42. ill 0 'Iuziu intcstinul: Ill' '(II Ii .n, /l1111'lIlliI II 1I11111III IlllIi '!II l', I
B. ;\lc..'gejl n splillsul 'or 'e(
tratamcntul mcdicamcnt S.
43. Invaginarea unei anse intestinale stc 0 '1111/1 1'1" 'v 'I!ll de '111/11
intestinala. I. :~'()b~li~atca .miisurilor folositc pentru irnplcdl('lIn'lI
44. In ocluzia intestinal a., examenul radiologic arata imagines radiologica III IIllhllllillHI"II plagrlor accrdcntalc sau operatorii cu gcrmcnl rn/(.'I'ohklll
1I11I'olin sau patogcni se nurnestc:
niveluri hidroaerice, in cuiburi de randunica. I Ii 'zinC ctic;
45. Punctia in scop terapeutic este urmata de obicei, de punctia evacuato.n \' II dcrutizarc;
46. Daca in unna efectuarii unei punctii cu scop explorator,se extragc 1111 I II zins ctie.
conti nut pe ac, este numita "punctie alba".
2. Antisepsia este 0 metoda:
47. Postoperator, scaunul apare in a treia - a patra zi. , 'urutiva;
I
48. Spalarea mainilor este cea mai importanta procedura pentru prevcnurn II I)lllilactidl;
transmiterii infectiilor contactate in spital.
I II Inlaturare a durerii.
49. In stenoza pilorica, preoperator, este indicata spalatura g.ast:icil ..
50. Printre cauzele hemoragiei digestive superioare sunt leziunile din ulccrul 3. Curatarea unei plagi de nisip, noroi sau alte il11puritii~i s I 1'11('('
II
gastric. I I II '(ura de iod;
51. Gravitatea unei hemoragii depinde numai de cantitatea de sange picrdut I I r;
52. In hemoragia digestiva masiva este indicat ca bolnavul sa fie aseznt III III 1 xigenata.
pozitie semizand. .,
53. Intemarea pacientului cu hemoragie digestiva s~penoaril est~ fa~u 1t:~11~ 4. Lezarea profunda ~i distrugerea tcsuruiut ca r zuHul III
54. In caz de hemoragie digestiva superioara asistenta me~lcala ~Sl III I unii ln~re proeminentele osoase ~i un plan dill' (pat) suu (/11101'11
Illor de forfecare, se nume~te :
abord venos periferic multiplu pentru administrarea solutiilor cristultu Iii r de decubit;
indicate de medic. III I' varicos;
55. In formele usoare si medii ale hemoragiei digestive se administrcu III r duodenal.
regim alimentar hidric, lactat, la temperatura camerei.
56. In ocluzia intestinala, asistenta medicala asigura repaus alimenuu 5. Introducerea unui ac sau a unui tro ,Hr' /I/J" I III I
uu nUl sau patologica sau intr-un organ se numcst
abord venos. In] 'tie;
57. Pancreatite1e acute sunt frecvent asociate cu litiaza biliara. 1111 laj;
58. Etilismul constituie un factor minor al aparitiei pancreatitei acute. plill 'tie.
59. Durerea in pancreatita acuta este localizata in etajul abdominal Slip 11'1
. Paracenteza este punctia cavltatu:
cu iradiere in bara, I Ij ( neale;
60. Regimul alimentar al pacientului cu pancreatita acuta contine d rlv II pi urale;
lactate proaspete cu continut mare de lipide. I Ii .ardice.
61. In toate formele de colecistita acuta este intalnita febra.
7. Toracocenteza se executa:
62. In etiolozia colecistitei acute calculii lipsesc.
63. Tratame~tul colecistitei acute este igienodietetic si medicamcntu
II I rtiul al V-lea sau al VI-lea intercostal stang in afara marginii st "1 ri
uiului;
toate cazurile care apar pe fondul unei litiaze biliare.
II I cul eel mai decliv pe linia axilara posterioara sau medie 111 spn(iul
II V III intercostal;
I linia medioclaviculara stanga, patiu) V intercostal.
8. Aspiratla gastrica are ca S op extragerea continutulut g~ls(l'k
stornac :
1IIIIIIIIt III
Ilip in! rv ntiil chirur ri al Ill' (I 'l1itdlti;

I ()
II/
b. In st: rile (c ril '; 17. Opr-lr 'n, 1'1 n vreo Interventle, a unei hemorngll se IIUIll '~I~
c. In ocluziile intestinal . IIIC)Stll1.1 :
9.Examenul materiilor fecalc In panel' 'IIUln acuta arati : I \lilt In ;
a. creatoree; II oviz ric;
b. steatoree ; Ii liniliva.
c. ambele raspunsuri sunt corecte. I . Pentru efeetuarea hemostazei provizorii garoul va I
10. Ureea normala are valori euprinse 'intre: I II nut aplicat:
a. 20 - 40 mg %; I l mult 2 ore;
b. 65 - 110 l11g%; I I minute;
c. 6 - 8 g %. I' I t t \0 le minute.
11. Pentru cereetarea hemostazei se utilizeaza mu tip c l'~ I . in hemoragia grava se pierde:
printre care: II -incirne din eantitatea de sange din organism;
a. timpul de sangerare; II II .irnc din eantitatea de sange din organism;
b. grupul sanguin; 11111' treime si pana la jumatate din eantitatea de sange din organism.
c. V.S.H.-ul. 20. in hemoragiile arteriale:
12. Prin clisrna baritata se face: 11 le se evacueaza repede si in eantitate mare, sincr n ell isu III
a. irigografia; 1111 i .ulara si are culoare deschisa;
b. irigoscopia; II cle nu se evacueaza sineron eu sistola ventri ulara ~i are cui ur I

c. radiografia abdominala simpla, ~ . . ~ ~ III ,


13. Pregatirea bolnavilor eu stenoza pilorica ulceroasa va COli I 1\ II r rea este difuza, in masa, fiind frecventa In plagilc SLIp rf ialc,
21. Hemoragia intratisulara:
:~: spalaturi gastrice zilnice cu aspiratie pana ce continutul gastric d 'v II t usor de pus In evidenta intrucat sangelc sc S' II' In u laru
clar; uuisrnului;
b. tratarea infectiilor dentare; d zvolta sub piele sau in interiorul unor organe, dctennin lid 'hiowl
c. antibioterapie. ~ ... '. I hll toame;
14. Cornplicatia
grava care se datoreaz~ de~ehlderll partialc I I ea in care sangele se varsa in interiorul unei avit Ii 'II 1111 \I
totale a plagli abdominale ~i iesirea prin plaga a viscerelor abdomlllil 1IIIIIIi are eu exteriorul.
se numeste: 22. in hemoragia dlgestiva superioara, sangerarea 1\I'l' hH' II:
a. eventratie; 011\ ;
b. evisceratie; ulon 11 sigmoid;
c. hemie. . ~. f I I I.
15. Sangele ta~ne~te sineron eu sistola cardiaca ~l ..0 ell 2 . Hemoptizia reprezinta:
concordanta eu tensiunea arteriala a aecidentatului in hemoragiile: I Sl Lura eu sange;
a. capilare; 1"11 ell ange, rosie, spumoasa, aerata;
b. venoase; 111111
II ell ange.
c. arteriale. . A 4. Hemoragia digestiva superioara se exteriorizeaza prin:
16. In hemoragiile mari pacientii vor fi asezati in: 11\ It rneza ~i melena;
a. ortostatism; muptizi i hernatemeza;
b. sezand; uuuuric $i melena.
c. decubit. •.. ' aunul ncgru, lucios, ell II. pectul ps curci sc numest
111110 'h 'zi ';
1''"":& . __
b. melena;
c. hematemeza. • II ('lIl.uIIIlCOl1lpatiblllt: III (h' "11/1 1/1 II II 'pure frecv 'nt:
26. in caz de hemoragie interni lntraperitonealh, S II 'I-I
extrage prin:
a. punctie;
b. spalatura gastrica; cazul aparipei socului posttransfuzional asistcn f11

c. clisma.
27. in hemoragiile grave:
a. hemoglobina scade;
b. hematocritul creste;
c. volemia creste.
28. Un barb at de 90 de kg are:
a. 7 litri de sange;
b. 5 litri de sange;
c. 3,4 litri de sange, a unui bolnav in faza de anemic
29. Hemostaza definitiva se poate realiza prin:
a. comprimare pe un plan osos subiacent;
b. aplicarea garoului;
c. cauterizare.
30. Compensarea hemoragiei se face:
a. paralel cu efectuarea hemostazei;
b. inainte de efectuarea hemostazei;
c. dupa efectuarea hemostazei.
31. in hemoragiile digestive ulceroase este indlcut interventiei se recomanns bolnavului fara rise
administra:
a. antiacide, antisecretorii;
b. antiinflamatoare nesteroidiene;
c. antihistaminice HI.
32. Printre contraindicatiile absolute ale donarii S II' II
numara persoanele: chimrgului prczcntu
a. bolnave de SIDA;
b. cu artroze;
c. cu miopie.
33. Grupa de sange All prezinta:
a. aglutinogen A si B
b. aglutinogen A si aglutinina ~ (beta)
c. aglutinina a (alfa) si aglutinogen B
34. Una dintre contraindicatiile transfuziei de sang \ e: ft': dupa lntcrventta chirurgicaHi s
a. alergia receptorului;
b. hemoragiile grave;
c. anemia.

--~ __ l I
44. Tranzitul Intestinal postop irutur
II 'tit .N J, nu
I
BO/JlHVU/ui
nllncc: 'U hOHh U/cCrOHSI, III /H,'l'Iouda dun'rOlisl , il eN/(
a. in prime1e 24 ore;
b. dupa 7 zi1e; I 111/ [ \ int rnlJ, a dulce, oua fierte moi;
II III de am ,111ezeluri;
c. dupa 48-72 o~e: "I e au necesitat suturi ana t motice: !llii, ridichi, barne.
45 Dupa mterventu e car , _ '1 .
a. se reco~anda repa~s ~limen~ar 2-3 ~ana la 5 Zl e, 54, fl1 tratamentul bolii ulceroase sunt indicate:
b. se instituie regim hidric dupa .2~ ore, I IIIIUhi tal11inicele HI;
I, '''Ilin idele;
c se alimenteaza pe sonda gas~n~a. ale dezechilibrului hidroelectrolitlr /11 lliinOamatoarele.
. 46. Manifestarile clinice
sunt: 55. Perforatia ulcerului se trateaza:
di amentos:
III
a. poliuria; .. '.
b. scaderea tensiunii artenale, pl'1ll rcgim igieno-dietetic;
,liln,rgicaI.
c. mucoase
47. umede.
Una dintre conditii. "1e necesare aparitiei ulcerului gastru
56. Asistenta medicala Invata bolnavu] cu boala ulceroasa sa:
duodenal poate fi: .. . I I unoascasemnele complicatii1or;
a. scaderea rezistentei mucoasei gastnce, IIIISLlme preponderent supe de carne, a1imente fierbinti;
b. scaderea secretiei de Hel; . I 'tue ze exercijf fizice postprandial!n perioada dureroasa.
c. cresterea sintezei de PI rostlag:~dl~:~stant ~i care, In mod ubisnull I "flnl'i57.
'a; Durerea epigastrica in bara este speclflca pentru 0 suferintii:
48 Simptomu ce "
deterrnina pe bolnav sa se prezinte la medic este: I 1111 r atica;
a. varsatura; I hIli ului duodenal.
b. durerea; 5 . Durerea care survine dupa ingestia de alimente, resimfita III
II rru este sugestiva pentru:
c. constipatia.
49. Durerea, m b oa Ia ulceroasa este localizata In:
A II Ii 11 te sigmoidiene;
III III ulceroasa;
a. epigastru;
b. hipogastru; II !inta esofagiana .
c. hipocondru stang. ,_ . Postoperator, varsiituri1e precoce se datoreaza:
II I ziei;
50. Pirozisul reprezmta.:
111/.1i intestinale;
- -t sange ro~u - inchis; 1-
a. varsa ura cu . l i esofag si cavitatea buca a; IlIollitei.
b. refluxu1 continutului stomaca _m
()Q, in colica renata, dad s-a excJus abdomenu) acut, se fac:
c. senzatia de arsura retrostem~la. , di it tea sezoniera se caractorlze II IIhi )ti e;
51. in boala ulceroasa peno ICI a
prin aparitia ~urerilo.t : lit qii reci in zona Iombara;
a. primavara ~l toamna, III I(ii locale de caldura pe zona de maxima durere.
b. vara si iama; () I , in entorse, suprafeteIe articulare:
. - a si vara _ _ I \' Illd parteaza complet una fata de cealalta;
c. pnmav~r . I'
52. Printre comp rea n tiile bolii ulceroase se numara: "'pins aZa permanent, pierzandu-~i raporturile intre ele;
a. hemoragia; 11/'II!1tre I mi$cari normale.
b. diareea; (I • J lidartroza reprezinta:
c. constipatia. 11(11 unui lichid clar, de rcacti ,111 III'U 'llirqi ';
11(/1 RE]" Illi 111 artiCLlh(i ;

I )/
c. prCZCI1(tl unui trunssu I~I! 111 rcgiunil ' P 'I'iulli '111111 " I~, ,1.1('1 (/('/'l'lI l'lIlIl 1 I ell' 111'''11 sc 1I111l1('~ll':
63. Tratamcntul entorsci prcsupuue: II, poliurl ';
a. repaus articular si imobilizare III aparat gipsru _ ~ pi III ni: I', )Ii 'uric;
b. repaus articular si imobilizare 111 aparat gipsat a H, pl. 111 ni; , lisur! .
c. repaus articular 1-2 zile prin imobilizare intr-o rl~i1 bi$l1uita sau 1111 73. Anuria se deflncsro ca fiind :
bandaj elastic. I, S 't der a secreti ei uri nare;
64. Atunci rand cele doua suprafete articulare nu mai au nici 1111 I , suprimarea secretiei urinare;
contact intre ele, leziunea se numeste: I, 'I' sterea secretiei urinare.

a. subluxatie; 74. Piuria rcpreztnta prezenta:


b. luxatie cornpleta; ngelui 111 urina;
I H
c. entorsa. I rlbuminelor in urina: ,
65. Tratamentul luxatiei presupune: I puroiutui in urina.
a. repaus articular si imobilizare in aparat gipsat celputin 2-3 saptamani; 75..~roba celor 3 pahare stahileste provenienta.
b. repaus articular si imobilizare in aparat gipsat 6 saptamani; I hcmaturiei;
c. repaus articular 1-2 zile prin imobilizare in bandaj elastic. I I iuriei; .
66. in fracturi, imobilizarea provizorie este indicata: " uminuriei.
a. chiar la locul accidentului si atunci cand suspicionam fractura; 76. Printre circumstantele de aparirie ale Iitiazei rcnule
b. chiar la locul accidentului doar daca diagnosticul este cert; IIUlU ra:

c. .numai In spital. 1,Ilza u.rinara (prin diferite obstructii);


67. Prima metoda folosita In tratamentul fracturilor este: It 1111 crhidratarile masive:,
a. chirurgical; Ip rtul redus de saruri minerale.
b. reducerea ortopedica sub anestezie; 77~ Durerea din Iitiaza renala este localizata In zona:
c. imobilizarea in aparat gipsat. 11l1l1bara;
68. Colectia de sange coagulat sau necoagulat, adunat sub pi IllIa ala;

se numeste: It l"a1a.
a. hematom; 78..Examenul functlei auditive se face prin:
b. hemangiom ; .uos opie;
c. hematoza. iourn trie tonica;
69. Cistoscopia este 0 endoscopie: dllfsnoscopie.
a. cervicala; 79'.Cioc:nul, nicovala, osullenticular ~iscarita se afla in:
b. vezicala; un 'hea mterna;
c. digestiva. IlIl h a externa:,
70. Reusita unei urografii depinde de pregatirea bolna I hi' uu .hea medie: ,
pentru acest examen. in acest scop, bolnavul: 80. Tulburarea auditiei con stand In scaderea acutratli audtuve ."
a. va bea 2 litri de lichide in ultimele 12 ore; Ih. t : t •. in

b. va bea 2 litri de lichide in ultimele 2 ore; II POll uzie;


c. nu va bea lichide circa 12-14 ore inainte. 1110% ;

71. Printre complicatiile colecistitei se numara: nulltat .


a. abcesul hepatic; HI. Tn faza de colectie 111 ur 'ch u n di , e practica:
b. abcesul pulmonar; III Iilo(ii 'U, olutii caldutc;
c. abce ul dentar. 11111] III itorniu suu para nt za;

I .w
c. 51 i11~Lura auri 'ulan,
2. Vegetatiil ad n ide r I r zinlll hip '111'1l111111111i, dill .i: ()I, Olll'l d II <Ill' 'I'lt • lIIotl (I, I) 1111'11 '111'( limp N' t '1IlIWI'lzl'll:!.
. a. palatine;
1I11l'V '1I(ln chlrurgl 'HII in ap '11(1/4..' t /1'111 ,IUt' -ututul J s :
1\ dllli I urgutivc;
b. faringiene;
I I 'I.! cl ism] cvacuatoarc,
c. linguale.
punga ell ghcr ta In r giunca iliudi drca] ta.
Ipli '~
83. Dupa amigdalectomie pacientul va fi asezat in pozitie de:
a. decubit lateral; 2. Daca apendicita aeuta s-a eomplicat eu p rilollJII
I I rnlizata, se impune:
b. decubit dorsal;
I II1ItuI11cntchirurgieal de urgenta;
c. Trendelemburg.
II lrntarnent medical;
84. Dieta dupa amigdalectomie se compune din:
II licati i calde In regiunea inghinala dreapta.
a. liehide fierbinti;
3. Ocluzia Intestinata functionala este cauzata de:
b. lichide reci, du1ci;
are rnaligna;
"I
I I) Wl1
e. lichide cu multa lamaie.
tll ame;
85. Printre Interventiile autonome ale asistentei medicate, III
cazul unui pacient cu laringita, se numara:
(, .itatii transmise de la distants ca urmare a unei eolici renalc.
a. administrarea unui antibiotic; 94. Refluxul alimentelor ajunse din esofag sau stomac III
I • rutea bucala se
b. recoltarea sangelui pentru hemoleucograma; 1111 ste:
c. educarea pacientului pentru a mentine repausul vocal.
\ I' atura;
86. Postoperator, bolnavul cu afectiuni oftalmologiee va I II irgitatie;
mobilizat: I I C toratie.
a. mai devreme sau tarziu, la indicatia medicului chirurg;
95. Disfagia este:
b. imediat;
dlli .ultatea pe care bolnavul 0 are la inghitire;
c. dupa 14 zile . ¥

d rficultatea in respiratie;
87. Asistenta medicala invata pacientul care poarta ochelar
dlli ultatea in defecatie,
fie examinat de catre medicul oftalmolog:
a. daca s - au spart lentilele;
96. Evaeuarea pe gura a gazelor din stomac reprezinti'i:
J'!; tura;
b. periodic, pe baza unei dispensarizari si.s~e~~a~ice; lilt tI nta;
c. numai daca observa modificari ale acuitatu vizuale.
III tatia.
88. Miopia se corecteaza eu Ientile:
7. Hematemeza reprezinta:
a. biconcave;
eu sange:
111111
b. biconvexe:
11 Ht iura eu sange;
'c. cilindrice.
1111 lilt u ange.
89. Durerea din apendicita acuta, este localizata In:
, Toracocenteza este punctia cavitatii:
a. fosa iliaca dreapta;
II Ii .ardice;
b. hipocondrul stang;
pll nulc;
e. fosa iliaca stanga. . . Pi line,
90. Printre simptomele prezente la pacientul eu apendicira 1\ '
se numara: e, Punctia prin care se extragc Iichid din cavitatea pcritnnenl
1I1111t! rc:
a. hipotermia;
I" II ' II' lioccntcza;
b. numarul de batai cardiace pe minut cazut: nnoccntcz: :
11111j
c. durerea.
p "" ' '111l:lll.
I IU 11 _
I no. 'ondultu in II 'm()rn~lu vnrtcr 101' ulu 1111 ('Ollsh II:
a. sondaj cu sonda Faucher; III "'/1 d. ,. 'SI il'u(orii
b. sondaj cu sonda Nelaton;
e. sondaj eu sonda Sengstaken- Blakemore; c.
101. Inflamatiile eu earaeter aeut ale perctelui colecistic I'
f.

numese:
a. eolangite; , ,~.,!n eol~~I:a "A" sunt indic~tc. rnanifestari de depcndcntii, inr III
I Ill/11M B dcfinitiile acestora. Asociati fiecare cifra din coloana "/\" 'II
b. eolecistite;
111\ j I C rc punzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtincti r:'ispl1I1Hld
c. eolite. III 't.
102. Durerea din eolecistita acuta este:
a.intensa, colicativa, eu sediul in hipoeondrul drept sau epigastru; COLOANA "B"
b.latenta, cu sediul in hipocondrul stang; a. refluxul alimentelor din stomac 'in
c. colicativa, eu sediul in lomba dreapta. eavitatea bucala
rc ur itatie b. senzatia de arsura retrosternala
vi'irsatura c. scaun cu san e
hcrnatemeza d.
C. ASOCIATI FIE CARE CIFRA DIN COLOANA "A" (' I eliminarea brusca e ura a continutlllui sl' 111<1 '01
eructa ie e. varsatura cu san e
LITERA CORESPUNZATOARE DIN COLOANA "B", ASTIr'FI
f evacuarea pe gura a gazelor din stomac SUI' dill
INCA..T SA OBTINETI RASPUNSUL CORECT esofa ul inferior

Cl. In coloana "A" sunt indicate tipuri de hemoragii, iar in colonn I 4. In coloana "A" sunt indicate simptome functionale r lcvutonro
"B" definitiile acestora. Asociati fiecare cifra din coloana "A" ell lit 'I I 111111 afectarea aparatului renal iar in eoloana "B" d e filnJ~11
itiil ell' H t 01'11.
, . . ~ .'
corespunzatoare din coloana "B", astfel in cat sa obtineti raspunsul core 'I. 111'11,1 1
fi:ca~e c:fra ~m ~oloana "A" cu litera corespunzatoarc din 'Olntillt
rstfe! meat sa obtineti raspunsul corect.
COLOANA"A" COLOANA "B"
=
1. epistaxis a. hemoragie in eavitatea pleurala IOANA "A" COLOANA "B" --

2. hemotorax b. hemoragie nazala ni turie a. imposibilitatea ,L-=


bolnavului de H-~i 01i 11':11'11
=- urinara
3. gingivoragie c. hemoragia in cavitatea pericardica
4. hemopericard d. hemoragia gingiilor Mcntie de urina b. mictiuni nocturne
incontinenta -
5. hemoperitoneu e. hemoragie oculars de c. dificultate Ia mictiune
--: \Irina
f. hemoragie in cavitatea peritoneala
poiakiurie d. cresterea frecventei mictiunilor
disurie e. scaderea cantitatii de urina In 24 ore
C2. In coloana "A" sunt indicate tipuri de hemoragii, iar in colonn
f pierderea involuntara de urina
"B" definitiile aeestora. Asociati fiecare cifra din eoloana "A" Cll III I
corespunzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspunsul core ,t
, 5: fn
eol~an~ "A" sunt indicate manifestari de dependenia intu/nit
I COLOANA "A" I COLOANA "B" III l(tunl ORL: I~r 111COLOA~A "B" definitiile acestora. Scricp pc ronin
1. hematurie a. hemoragia din articulaji 11111 n a ocierile corecte dintrc Ii care cifra din COLOAN/\ "A" "
I r ror spunzatx arc di111 OL ANA "B", 1\ SI
'
2. hernartroza b. hernora zia lit "'i11l
I-3"'.'---'-_I11....:;C...;,.t r....:;o_ra"-'cY••. i...;,.c -I-c. he 111o ru~ i n d i l' t iv

-------- ~7 ~ _
LOANA "A" ('d 'I • dill" I
1. cofoza, a. 'ltll I ill ~'[ I'I'CH It 'uil \1 r, viclu) Ii' I '11111 \ 1'111 'I'" illHI ,ill'u oili' '1,11)1
U~'Zlll~' III
2. hi oacuzie b. _:>=, --L __ -L:i.:.!,!nlillil
S' 1\11111 'III. inllint H reti" i.
3. epistaxis c.

4. surditate d. O. 0111 plctati spatule Iibcrc astfel ludit sa obtineri 1111 {III 1111 I
5. vertii e. IIN'j,

f
I. 13 ala ulceroasa este 0 boala caracterizata prin aparitia un i ul 'l'I'lIlii
'U sediul pe ... (a) (pe mica, pe marea curbura, antrul pilori .), p'
C6. In coloana "A" sunt indicate manifestari de dependenta intfilu II I artea inferioara a (b) ..., portiunea superioara a duodenu Iui Sell! 1111. II
in afectiunile oftalmologice, iar in COLOANA "B" definitiile accsioru unastornotica a stomacului operat.
Scrieti pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifr5 II II , I~ntorsa este 0 afectiune traumatica a... (a) ... provocata de ex ' .ulnr 'II
COLOANA "A" si litera corespunzatoare din COLOANA "B", I ruses $i violenta a unor rniscari care depasesc amplitudinea ... (11) .. , II
II .csteia.
COLOANA "A" COLOANA "B"
1.
- , Luxatia este 0 afectiune ... (a) ..., de gravitate mare, care consu ill
midriaza a. micsorarea pupilei
d plasarea permanents a extremitatilor., (b) ..., suprafetele arti .ulur
2. mioza b. dilatarea pupilei I icrzandu-si raporturile intre ele.
3. fotofobie c. vedere dubla
I ancreatita cronica este 0 boala caracterizata prin leziuni Toni",
4. diplopie d. intoleranta fata de lumina
inflamatorii si degenerative, cu evolutie spre scleroza si insufici 'III ,..
5. cecitate e.
f.
scaderea acuitatii vizuale
disparitia vederii
-- (0) ... , provocata de reducerea sau disparitia tesutului ... (b) ....
I inita acuta este inflamatiamucoasei ... (a) ... de naturil
lI1i robiana sau ... (b) ...
C7. In coloana "A" sunt indicate manifestari de dependents lnt 11111
, Lnringita este inflamatia acuta a mucoasei ... (a)... si a c rzilor .., (h)".
in afectiunile oftalmologice, iar in COLOANA "B" definitiile accsuu I
Ad noidita cronies este inflamatia cronica a amigdal i... (II) .• " l'1I1
Scrieti pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cilr lit
till e la atrofia tesutului limfatic respectiv, avand ca r 'zullo! c 'I I

COLOANA "A" si litera corespunzatoare din COLOANA "B", unoaste sub numele de ... (b)... adenoide.
~ I (,Iaucomul este 0 stare patologica caracterizata prin I il 'I! '\I 11111
COLOANA "A" COLOAl'lA "B"
1.
( I)... si leziuni vasculare care due la atrofia nervului .., (b) ..,
miopie a. lipsa de paralelism a zlobilor oculari
I PUll amentul reprezinta totalitatea mijloacelor si m lod 101 'III
2. hipermetropie b. viciul de refractie cauzat de defectiuiu
I ilizeaza protectia ... (a) fata de factorii nocivi: 111 cani ii, I 'I \IIi I,
convexitatea
ruf ctiosi si climatici din (b) ...
comeei care fac ca razele luminoase s
concentreze pe retina In puncte diferite l'rin cluzie se intelege oprirea cornpleta si persistenta a tranzitulu] ..,
3. presbitie c. scaderea puterii de acomodare a cri talinuh ( I)", $i, in consecinta, imposibilitatea evacuarii de matcrii ... (b) .., Ii
IIII': ,
dupa varsta
de 45 ani l'unctia reprezinta introducerea unui ... (a) ... sau trocar intr-o caviuu '..,
4. astigmatism d. viciul de refractic 711 care irnaginea obhx I Ii (I )... 'au patologica sau intr-un rgan.
asezatc la 5 ('I\t I risrnul uretro- vezical r PI' zinta introducerea unui instrumcn:
metri Ill! SI: lillllll:lIl'lI pc retina ci innj)olll tubular, s nda/catctcr vczi al, pri 11•• , (u) ... in vezica urinara, rcali« II II
imauincn liil1d ,I III Sillbl,

--------~ __ I 1~_~ ~ _
II
usttcl ' 1l1l111i 'Ol'l'lI iI1S(I'IIIlI'II(1I11 111(1' Il( 'I iurul .., (I)) ... ~i 111'tillt!
ext rn.
I H, I~IIIIIII '1'11(1 • dilill" (iplIl'il' d' Jill 1(1 ,t! pu 'klllillui P' 1111110111 II,
op 't'tI(i "
13. Punctia pleurala reprezinta r alizar 't\ 1I111,,'1'Ollllilli 'I ri Intr 'i\villll'll
I'>, NUl11i(i 5 lintrc 'I'll III'I~ tit: Sllpl'IV' h 'I" %ill1i', post I 1'(1(01',
(a) ... si mediul exterior prin int '1'111 xliul 1I11l1i ••. (b)... SHLI (I'O!'III
0, I '1111l11i(i 5 dintrc mplicatiilc "1\ '1'111 'posl pcrat rii.
constituind primul timp al drenajului pleural.
I, I '11 In ili 5 dintr mpli a(iil ' p »uop 'rut I'ii I al.
14. Paracenteza reprezinta travers area peretelui ... (a) ... cu patrund 'I' '/I I
cavitatea ... (b) ... prin intermediul unui ac sau trocar.
15. Pansamentele reprezinta totalitatea mijloacelor si.. (a)... 'II
realizeaza protectia ... (b) .. fata de factorii nocivi: mecanici, t 'f'l11i1 I
infectiosi, climatici, din mediu.
16. Hemoragia digestiva.. (a) ... reprezinta hemoragia survenita ca unuru
a diferitelor afectiuni localizate in treimea distala a esofagului, ... (III
si duodenului pana la unghiul duodenojejunal.

E. Raspundeti urrnatoarelor cerinte.

1. Enumerati 5 tipuri de plagi clasificate dupa tipul de actiunv ,


agentului vulnerant.
2. Numiti 5 interventii aplicate pentru tratarea plagilor.
3. Enumerati 5 tipuri de infasari/tipuri de executare a bandajelor.
4. Numiti 5 simptome prezente in uIcerul gastroduodenal.
5. Enumerati 5 simptome prezente in entorsa.
6. Enumerati 5 simptome prezente in luxatii.
7. Numiti 5 simptome prezente in fracturi.
8. Numiti 5 semne si simptome prezente in colica renala.
9. Precizati 5 interventii ale asistentei medicale aplicate la bolnuvul
litiaza renala.
10. Numiti 5 manifestari de dependents prezente la copilul cu ad 11\1
cronies (vegetatii adenoide).
11. Precizati 5 manifestari de dependents prezente in glaucomul acu t.
12. Enumerati 5 principii care stau la baza unui bun pansament:
l3. Numiti 5 dintre semnele subiective sau simptomele obiectivc pr
in apendicita acuta.
14. Numiti 5 simptome caracteristice ocluziei intestinale.
15. Enumerati 5 tipuri de punctii in functie de locul de electie.
16. Numiti 5 masuri generale ce fac parte din planul de in!
preoperatorii.
17. Numiti 5 dintre elementele de suprav zh r zilnica pre 1 ru(OI,
carer valori perturbate vor fi cornuni 'U( , 111'di ului.

17()
lZ~ _
X.2. IV[SPUN URI Sf/JIII/,fO ,fRAFlU 17. - II' ('I ilil" 1...••• III Ij'ijil'i P 1/111 II IlIdlil pn'i Il\ilor de 'II"
Isisl Il\ii J)1 Ii iuli", Iiditurn 1/1111 ~ll dll' Ii , ,
I 0111 J 'LlS' • Hu '\II' 'sli
A. Notati eu A (adevarat) sau F (luls) urmiHoarclc alirmH\ii: 009, pug. HI);
I H. - I,' (Titirc! L., Jngrijiri sp' 'il\l I .ordurc I acicntil r de 'II"
1. - A (Daschievici S., MihailescuM., "Chirurgie peutru cadre Il1L·\lit'•• usistc: lii mcdicali", Editura Yiulll M xlicala Rornanca ci:i Buc ire 'Ii
() ,pag. I); , " ,
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 66);
2. _ F (Daschievici S., Mibailescu M., "Chirurgie pentru cadre 111·\111 • - A (J aschicvici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre m xlii",
Editura Mcdicala, Bucuresti, 2012, pag. 363);
Editura Medicalii, Bucure~ti, 2012, pag. 71);
3. _ F (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre III -du' O. - A ( aschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre 111 xlii"
1\ Iitura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 363); ,
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 73);
4. - A (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre !lll'di ' I. - I, (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre m xlii",
U litura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 369); .
Editura Medicalii, Bucuresti, 2012, pag. 79);
5. _ F (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre IlIl'dl I , - ~ .(Da$chie~ici ~S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre rued i jU,
bcJltura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 372);
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 80);
6. _ F (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre I11L'd I •• A (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medii",
H litura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 374);
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 83);
7. _ F (Daschievici S., Mibailescu M., "Chirurgie pentru cadre nl ·11 , - A (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre n cdii"
I~ litura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 356); ,
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 207);
8. _ A (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre I1l'elil • A (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medii"
H litura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 804); ,
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 209);
9. _ A (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre III,t!1 II I' (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre mcd ii"
l~ditLlra Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 804); ,
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 533);
10. _ A (Da~chievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre IIIIt! • II' (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre 111 lii",
I: litura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 804);
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 537);
11. _ A (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre III till F (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre III dii"
I: litura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 811); ,
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 541);
12. - F (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre 1\1 III , (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadr III xlll"
Fc.lilura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 812); ,
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 543);
13. - A (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadr III III ( orundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Edil\ll'u II,
Hucur sti, 2011, pag. 610);
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 550);
14. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de II' rundel C., "Medicinii interna pentru cadre medii", Ediluru II,
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Rornaneasca, Bu III Hu ur sti, 2011, pag. 611);
( aschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre III dii",
2009, pag. 80);
15. - F (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacienti lor d' lidit Ira Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 864);
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, nlll'lll II' (I a chievici S., Mihailescu M., "Chimrgie pentru cadre 111 dii",
J1litllra Mcdicala, Bucuresti, 2012, pag. 865);
2009, pag. 80);
16. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientil r d I aschievici S., Mihailescu M., "Chimrgie pentru cadre medii",
asistentii medicali", Editura Viata Medi ala Rornanea 5,1\11 III litura M dicala, Bucuresti, 2012, pag. 864);
I, (Titirca ., ,,1ngrijiri spccialc acordate paci ntilor I 'III"
2009, pag. 81);
II isl n\ii mcdicali", ~ditllnl Vitllll M dicnla Rornancasca, I 1I.ur sti,
O()( ,PI\ . I 0);

~---- I 1 _
36. - F (Titirdi L., ,,111 'rijiri sP' nul 1\'IIIdill • plI'i Il\ilor de \' III
asistentii medicali", Editura Viutu M <11'111 I 0111 n use , Illlt'IIII' I t. ('" iII I I"" Marc ',( 'II III ,11111 II I'" "U I' II( , III 'd il' " '
U II I

2009, pag. 140); , , , MUDUIII Silll zu I 'nll'lI /I I I 1111I III III'" ", Edilurll H 'I{ PI ill
IJ l'lIrC~li, 2012, pa', 17<)):
37. - F (Daschievici S., Mihailescu M., " '11Ir1ir IC pcntru cadre III '<III
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 914); , • A ( 'hiru .F. Marccan '., 'hlrn A, Inn .u E., "Urg I1~Cnwdi '111(
38. - F (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre I1lVdlll Mnnuu] mtcza pentru 'Isis! 'Il! 'I, l1H.:dicale", Editura I 'R Prilll
13 icurcst], 20]2, pag. 180);
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 672);
39. - A (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre Illl'till' fl, •1\ ( hiru .F., Marcean c., him A., Iancu E., "Urgentc mcd: 'uk
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 672); Manual ~Inteza pentru asistentele medicale", Editura R 'R P,.i,,1
Hucur sn, 2012, pag. 186);
40. - A (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre Ilwtill'
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 674); ~•• 1\ (Chiru .F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., "Urgente I11C(/iCllk •
41. - F (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre 111\'1111 Munual ~lI1teza pentru asistentele medicale", Editura R R P,.illl,
Hucuresti, 2012, pag. 286);
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 674);
42. - F (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadr 111II I ,~ ( hiru .F., Marcean c., Chiru A.,rancu E., .Urgente rncdicu: ' •
Editura Medicala Bucuresti, 2012, pag. 685); ~anual ~lI1teza pentru asistentele medicale",' Editura R R P,.illl,
Hucurcsti, 2012, pag. 286);
43. - A (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre nu 1111
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 686); ( hiru. F., Marcean c., Chiru A., Iancu E., "Urgente mcdicalc •
44. - A (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre III 111\ Manual ~mteza pentru asistentele medicale", Editura RCR Prilll
1111.urcsn, 2012, pag. 287); ,
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 686);
45. - F (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre III iii ( hiru .F., Marcean C. Chiru A., .Tancu E., "Urgente rn dicale ,
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 201); M 11111al~Inteza pentru asistentele medicale", Editura R R P,.illl
1111iurestr, 2012, pag. 289); !
46. - F (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre III iii
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 207); (13 rLl?del C., "Medicina intern a pentru cadre medii", 'eliluJ'u 1\11
1111iur sti, 2011, pag. 550); ,
47. - A (Chiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela, Mana 'III II
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 433): (I OI1.I?del C., "Medicina interna pentru cadre medii", ~'dillll'll 1\11
1111iurcsti, 2011,pag. 550); ,
48. - A (Chiru Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela, Manti' 'III I
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, ~ag, .452): •• (I rll~del c., "Medicina interna pentm cadre medii", Edi!lIl'tl II,
1111'urcsti, 2011, pag. 550).
49. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate paclen~I1_ r II
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, 1111III
2009, pag. 92);
,I I gcti raspunsul corect!
50. - A (Chiru F., Marcean C., Chiru A., Iancu E., .Llrgcnt III iii
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura IH'I I
Bucuresti, 2012, pag. 176); I (I Ll$ hievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre III dii",
I dlluJ'[l Medicala, Bucure~ti, 2009, pag. 66);
51. - F (Titirca L., "Urgente medico-chirurgicale - Sintez ",
Medicala, Bucuresti, 2008, pag. 96); II (I u~chievi~i S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru caelrc l11\.:dii"
I dl/l/ra ",!c~l~ala, BLlcure~ti, 2012, pag. 86); ,
52. - F (Titirca L., .Llrgente medico-chirurgicale - int 'Z ",
Medicala, Bucuresti, 2008, pag. 97); (I Il~ChICVICIS., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre III Iii"
53. - F (Titirca L., .Llrgente medico-chirurgicalc - I dlllln,l M dicala, Bucure~ti, 2012, pag. 87); ,
Medicala, Bucuresti, 2008, pag. 99); II ( :~lI,l:lID~nall A., Danall R,A" Barbu I abela, Mana lcmenttll'
111'III"'" !)n~l~nlllllli, ,~di[ura R 'I U Iitorial, 2014, pag, 458);
II Il~ 'hi vie: " Mlh5il's '(I M" •• 'hil'urgic I cntru cadre mcdil"
I dlllll'lI M 'C/i(.;ulu,Bucur ~Ii. () 1 " PII , •.()(,): '
6. - a (Daschicvici ., Mihailcscu M., ,,('1111111 II 1IIIlI .udre medii",
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, png. 10): 6. - ,II .(1 II~l'l" ":i 'i S.• MillI il ',VII ~I III It 111/ 1\ Jl'lIll'lI 'lIdl" III 'dli"
1;(/11111'11 M.'dl.'II.liI.Ihl 'UI' \~Ii. 'Ol', I'll J II): '
7. - b (Daschievici S., Mihailescu M., " 'hirur i p ntru C8 d rc merII'" II •
7. - U (I LI~ehl VI'I 1 Mih' ilcs 'I M ('11 .
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag, 2(9); 1'1' .' ., "'.,,, 111/1'11' P ntru adr n 'dii"
,( uura M?dl?a./a, Bu urcsu, _() I •• pI. 9); ,
8. - c (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgic p ntru cadre mcdir",
H. - a (asch,CVICI Mihailcs' M 'I ' .
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 210); . ' ." . ell ',,, nrurgie pentru cadre 111 '<Iii"
bdliura M~dl~~la, Bucure$ti, 2012, pag, 231); .
9. - c (Borundel C., .Jvledicina interna pentru cadre medii", Editura ;\ II,
Bucuresti, 2011, pag. 561); 9. - ~.(Da$cllIe~lcl ~S.,Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medii"
-' itura M~dl~~1a,Bucure$ti, 2012, pag. 240); •
10. - a (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medii",
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 561); (I. - ~.(Da$Chle~lcl S" Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medii"
... Itura M~dl?~1a, Bucuresn, 2012, pag. 245); •
11. - a (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre mcdu", I. - a (Da$chlevIcl S Miha'1 M Chi .
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 559); Ed' ." 1 escu .," irurgie pentru cadre rncdi!''
::;,rtura Medicala, Bucure$ti, 2012, pag, 246); ,
12. - a (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medii", , . - a (Da$chievici S Mih ~'I M
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 543); di M' ., 1 ai escu ., "Chirurgie pentru cadre medii"
rtura edlCa1a,Bucuresn, 2012, pag, 257); .
13. - a (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medii"
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 551);
'1. - b (Da$chievici S M'h ~'1
Ed' M' ~.,
M
I ar escu ., "Chirurgie pentru cadre medii'
14. - b (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre 111 ·d I".
itura ~dI?~la, Bucure$ti, 2012, pag. 261); •
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 580); 1 • -E~.(Da$cMhle~IclS., Mihai1escu M., "Chirurgie pentru cadre 111 dij"
... itura edicala, Bucuresti, 2012, pag, 283)' '
15. - c (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre 111 'dl - c (Da l' " S . -' ,
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 230); . • d'· $~Ie~ICI _ ., MIhaII~scu M., "Chirurgie pentru cadre medii",
itura edicaln, Bucure$tI, 2012, pag. 288);
16 - c (Daschievici S.,Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre 111 !III (I. - a (Da$chievici S Mihail M Chi .
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 236); Ed' M' ., ai escu .,,, lrurgIe pentru cadre medii"
-' itura ~dI~a,la,Bucuresn, 2012, pag. 290); •
17. - a (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre IT1 till
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 240); 7. - ~.(Da$~le~lCI ~S., Mihai1escu M., "Chirurgie pentru cadre rncdii"
~ ttura edicala, Bucure$ti, 2012, pag. 290); ,
18. - a (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre 111 -II I H. - c (Daschievie, S Mih -'1 M C' .
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 242); di ." 1 ai escu "" hlrurgle pentru cadr m'dii"
! itura Medicaja, Bucuresn, 2012, pag. 550); ,
19. - c (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre 111 ·1111 II. - C (Da$chievici S M'h ~'1 M .
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 231); di ." 1 ai escu ., "Chlrurgie pentru cadr \ In '<Iii"
~ rtura Medlca1a, Bucure$ti, 2012, pag. 555); ,
20. - a (DaschieviciS, Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre III .1111 U - C (Da$chiev' . S M'h-'1
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 231); '. .ICI " 1 ai escu M., "Chirurgie pentru adr Ill' Iii"
~dltura M~dI?~1a, Bucure$ti, 2012, pag. 555); ,
21. - b (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre '11 ,till
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 232); I. - a .(Da$chle~lcl S., Mihai1escu M., "Chirurgie pentru cadr III -dii",
:!-dlturaM~dl~~la, Bucure$ti, 2012, pag. 556);
22. - a (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre 111 III
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 233); .• c .(Da$chle~Icl S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadr 111 'dli",
bdltura M~dl~~la, Bucure$ti, 2012, pag. 615);
23. - b (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre III iii
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 233); • c .(Da$ch]e~lCl S., Mihai1escu M., "Chirurgie pentru cadre 111 dii"
bdltura M~dl~~la, Bucure$ti, 2012, pag. 615); ,
24. - b (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre III II '
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag, 23 ); ,., j'(Oa$Chle~]Cl S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre 111 dii"
'C rtura Medlcala, Bucure$ti, 2012, pag. 617)' •
25. - b (Daschievici S., Mihaile cu M., " 'hirur lie pentru cadr III Iii tl (0 l' " S . -' ,
Editura Medicala, Bucurcsti, 2012. I'll. ); • .' $Cl1C~ICI ., MI11aIlecu M"" hirurgie pentru cadrc 111 dii"
If Iitura M dlcala, Bucurcsri, 2012, pu I, 617); ,

I HI
16. - II (I 1I~l'l\i 'vi 'i ,'., Mihuil 'Sl'lI M .• " 'hirur ric pcntru .ndr III xlil",
46. _ b (I aschi .vici '., Mihl ilcscu M .• ,,( '1111111 'P -ntru . ulr III 'dll'
l~di(lIl'il Modi a15,8u ur sti, 201 , I u I, 74);
EdiLura M dicala.Bu ur ~(i, 201:', P"l. (, I): """.
47. _ a (Borundel c.,,, Medicina il term P'IIII\I 'lid" \ 1\\'(\11 ,1~dIILlIII 1\11 <17,- b (I aschi vici S., Mihailescu M.,,, hirurgie pentru cadr 111 xlii'',
liditura M dicala, Bucuresti, 2012, pag. 375);
Bucure~ti, 201 1, pag. 456); .." "
48. _ b (Borundel C., "Medicina interna [ ntru cadre medii , ~,dILlIllI1\11 "H, - a ( aschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre 111 xlii",
Editura M dicala, Bucuresti, 2012, pag. 580);
Bucure~ti, 2011, pag. 457); .. .
49. _ a (Borunde1 c., "Medicina interna pentru cadre medii", Editurn II 1(. - b (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadr 111 xlii",
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 805);
Bucure~ti, 2011, pag. 457); .." :.
50. _ c (Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii ,Edltllill II 7l1. - c .(Da~chie~ici S., Mihailescu M., ",Chirurgie pentru cadre 111 ,(I i i",
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 809);
Bucuresti, 2011, pag. 442); .." "
51. _ a (Borundel c., "Medicina intern a pentru cadre medii , Editurn I - a (BorundeJ c., .Jvledicina interna pentru cadre medii", Editura /\11,
Bucuresti, 2011, pag. 551). . ,
. Bucure~ti,2011,pag.457) .." .
52. _ a (Borundel c., "Medicina intern a pentru cadre medii", dltlill I II , - b '(Borundel c., "Medicina interns pentru cadre medii", Editura /\11,
Bucuresti, 2011, pag. 583);
. Bucuresti. 2011, pag. 461) .." .
53. _ a (Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii , Edituru ,. - b (Borundel C., .Jvledicina interna pentru cadre medii", Editura /\11,
I ucuresti, 2011, pag. 583);
Bucuresti, 2011, pag. 464) .." ,
54. _ b (Borundel c., "Medicina intern a pentru cadre medn , Ediun \I t - c (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura /\11,
ucuresti, 2011, pag. 583);
Bucure~ti, 2011, pag. 465); .."
55. _ c (Borunde1 c., "Medicina interna pentru cadre medii", diuu I • - a (Borundel c., "Medicina intern a pentru cadre medii" Editura /\11
Bucuresti, 2011, pag. 583); "
Bucure~ti, 2011, pag. 465); . .
56. _ a (Titirca L., "Ingrijiri sp.eciale a~or~ate p~clentl1~r d I,
(, - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor d 'I II'

asistentii medicali", Editura Viata Medlcala Romaneasca, nUl III 1 istentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucur '~I i,
009, pag. 110;
2009, pag. 82); .... I , tI (Borul~del c., "Medicina intern a pentru cadre medii", 'ditul't1 1\11,
57. _ b (Da~chievici S., Mibailescu M., "Chlrurgle pentru cadi III I
I ucuresti, 2011, pag. 610);
Editura Medicala, Bucure~ti, 2012, pag. 500);
. 58. _ b (Da~chievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadr III " b (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadr 111' Ii ",
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 861);
Editura Medicala, Bucure~ti, 2012, pag, 501);
59. -a (Da~chievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadi' III b (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadr III \ I '\
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 861); ,
Editura Medicala, Bucure~ti, 2012, pag. 589);
n (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru ~1 II' 111' III",
60. _ c (Da~chievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru
I' litura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 861);
Editura Medicala, Bucure~ti, 2012, pag. 813);
61. _ a (Da~chievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru adl b (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadr m [il",
I·tiitura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 865);
Editura Medicala, Bucure~ti, 2012, pag. 363);
62. _ a (Da~chievici S., Mibailescu M., "Chirurgie pentru II (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadr 11 dii",
I" Iitura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 865);
Editura Medicala, Bucure~ti, 2012, pag. 363);
63. _ a (Da~chievici S., Mibailescu M., "Chirurgie. pentru h aschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre \11 Ii i"
hlilura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 875); ,
Editura Medicala, Bucure~ti, 2012, pag. 363);
64. _ a (Da~chievici S., Mibailescu M.,,, hirurgie pcntru II ( aschievici S., Mihaile CLi M., "Chirurgie pentru cadre 11''1 d.!",
I' litura Mcdicala, Bucuresti, 2012, lag. 75);
Editura Medicala, Bucure~ti, 2012, pa T. 65);
65. _ a (Da~chievici S., Mihailc, u M., •• 'I irur ri p ntru a:
(I~. i.tir ingrij.iri p inl \ acordnt i pa icnti] I'd catrc asist 'n(i
111 II 'ull, E litura Viata M .di 'oil I (11111111 S 'u, 200R, pa r. 15 );
Editura M di "ila, Bucur ~ti, 20I III . (6-. (7);
I
86. - a (Daschi vici '., Mihfiilcscu M.,,, '1111111 i· 11'111111 'III" medii",
Editura Medicala, Bucure ti, 2012, pu '. H,/ :
, ASO 'I '1'1 1,'1II; 'A.H; ('11,1 I "
'OL( N II H ('
, )RE. f> N% TOA,U: HI (' )LO A
87. - b (Daschievici S., Mihailescu M., " 'hirur tic pcntru .adrc medii", 'Il", AS'l'Ii'1l;
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 91 g); OOTIN 'TII~A PUNSUL '01 II; 'T!
88. - a (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgi p nlru adrc medii", J.
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 899);
89. - a (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medii", 1- b; 2 - a; 3 - d; 4 - C; 5 - f (Daschi vici S., Mihailescu M., " 'hirurui
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 674); p ntru cadre medii", Editura Medicala, Bucuresn, 2012, pag, 2.. ).
90. - a (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medii", C2.
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 675);
91. - c (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medii", I - f; 2 - - b; 4 - c; 5 - d (Da$chievici S., Mihailescu M.,,, 'hirur
<1; 3 H

Editura Medicala Bucuresti, 2012, pag. 678); pentru cadre medii", Editura Medicala, Bucure$ti, 2012, pag. 2 .).
92. - a (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medi i", C3.
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 678);
93. - c (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medii", I - b; 2 - a; 3 - d; 4 - e; 5 - f (Borundel C., "Medicina intern5 pen" I
cadre medii", Editura All, Bucure$ti, 2011, pag. 442).
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 678);
94. - b (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de cull C4.
asistentii medieali", Editura Viata Medicala Rornaneasca, Bucur '~I ,
2009, pag. 78) .. . 1- b; 2 - <1; ~.,: f; ~ - d; 5- c (Borundel c., "Medicina intema porum
cadre medii .Editura All, Bucuresti, 2011, pag. 583- 584).
95. - a (Borundel C., "Medicina intern a pentru cadre medii", Editura AII
Bucuresti, 20 I 1, pag. 439); C5.
96. - c (Borundel c., .Jvledicina interna pentru cadre medii", Editura All
Bucuresti, 2011, pag. 439); .. . 1- b; ~ - ~; 3 - d; 4 - c; 5 - f. (L. Titirca, Ingrijiri speciale ac 1'(/111'

97. - c (Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura All pac ientil or de catre asistentii medicali, Editura Viata Roman as' ,
2009, pag. 149- 150).
Bucuresti, 2011, pag. 439); ,
98. - b (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre rncdh C6 .
Editura Medicala, Bucuresti, 20'12, pag. 209); ,,
99. - b (Daschievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre 111 II •- b; ~ - ~; 3 - d; 4 - C; 5 - f. (L. Titirca, Ingrijiri pecialc u '(lI'dlll
Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 210); paciennlo- de catre asistentii medicali, Editura Viata R m 11 II •
2009, pag. 135).
100. - c (Chiru F., Simion S., Marcean C., Iancu E., .Llrgente medi '(II
Manual Sinteza pentru asistentele medicale", Editura RCR 1'11111 C7.
Bucuresti, 2012, pag. 181); .. .
101. - b (Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", Editura II I - f; ~ - .d; 3 - c; 4 - b; 5 - <1 (Titirca L., "Ingrijiri specialc u '( I'lllli
paclentllor de catre asistentii medicali", Editura Viaia M di 'Ill
Bucuresti, 2011, pag. 550); .. .'
Romaneasca, Bucure$ti, 2009, pag. 136).
102. - a (Borundel c., "Medicina intern a pentru cadre medii", Edituru II
Bucuresti, 2011, pag. 550);

D. Comp1etati spatiile libere astfel incat sa obtineti un nun I


ltd.

r. (a) - sl l11a.~:,(l~)~c ofaglilui; (Hol'lIl1del ., "M clicina intern] p nil'll


'U II' me III , 'dlllll"l All, 1311'111' ',Ii, ()II, pa r. 455);

1M
2. (a) - urticulu]i .i; (b) - Iiziolo ic ; (I)/\ Iii I. l., Mill llcscu M •
" hirurgic pcntru cadre medii", I~djllil 1 II l'lli , H 1 .ur ,~ti, 20 I , 1(•. (u) SlI!'I'iow"; (b) - stomu .uhu ( '11111 ,- • Mur xm '., 'hiru 1\.
pag.362); inn 'U L, " rgcnrc medical' • MUlllllil ,'illl za I entru usistcn] 'I'
mediealc", Editura R R Print, l3u ' II' ':;;Li, () 12, pag. 175).
3. (a) - traumatica; (b) - articulare. (Daschicvi 'j S., Mill, ilc~cLl M I

"Chirurgie pentru cadre medii", Editura Mcdiculil, Bucurcsti, 201 I,


pag. 364); . . _ . E. HJispundeti urmatoare]or cer'inte
4. (a)- pancreatic a; (b) - glandular (Borundel
C., .Medicina 1\11 'III
pentru cadre medii", Editura All, Bucuresti, 2011, pag. 565); .
5. (a) - nazale; (b) - alergica (Daschievici S., Mihailescu M., "Chll"II"PII \. 1. ClaSif1~ar~~ pHig~lo:. dupa tipul de actiune al agcnrutut
pentru cadre medii", Editura Medicala, Bu~ure~ti, 2012, pag. 86R);
I ~I1CIant (I?a~chlevlcl S., Mlhallescu M., "Chirurgie pentru cadre Illl!dil"
I ditura Medicala, Bucure~ti, 2012, pag. 302): •
6. (a) - nazale; (b) - vocale (Titirca L., "Ingri}iri spe~iale acol:dllll 1'1 i: .
pacientilor de catre asistentii medica li", Editura Viata Medic II I ri n intepare;
Romaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 154); prin taiere;
7. (a) - nazofaringiene; (b) - vegetatii (Daschievici S., Mihaile~cll M prin contuzie/zdrobire;
"Chirurgie pentru cadre medii", Editura Medicala, Bucuresti, 20 I I prin mu~catura;
pag. 873); , .... . I rin arme de foe;
8. (a) - intraoculara; (b) - optic (Titirca L., .Jngrijiri spe.clale acol:dlll I rin caldura - arsuri: ,
pacientilor de catre asistentii medicali", Editura V13ta Medical I r duse de frig - degeraturi;
Romaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 141); 1 r duse de curentul electric' ,
9. (a) - plagii; (b) - me diu (Chiru Danau A., Danau R.A., ~arb~ Isabcln
II' uri chimice/produse de agem, chimici;
Managementul ingrijirii pacientului, Editura RCR Edltonal, 20 I H
agenti ionizan!i/produse de raze ultraviolete/produse de
pag. 449); . .. . _. I ntgenJproduse de raze gama.
10. (a) - intestinal; (b) - fecale (Daschievici S., Mihailescu
"Chirurgie pentru cadre medii", Editura Medicala, Bucuresti, 20 I I
, 2. Interventii ?ece~are pentru tratarea plagilor (Da~chievici S.,
pag.302);
11. (a) - ac; (b) - naturals (Daschievici S;, Mihailescu M., "Ch"'lll I
.
"dlire ti,~u2012,M., pag."Chmlrgle
ilL 308):
pentru cadre medii", Editura Medi 'ult
'
pentru cadre medii", Editura Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 20 Il, pi imul ajutor:
12. (a) - uretra; (b) - vezicii (Chiru Danau A., ?anau R.A., .131111111
l' . terea ac~ide~tah.!lui din mediul in care a suferit traumatismul;
Isabela, Managementul ingrijirii pacientului, Editura RCR Editot] II 1'1 nrea prOVlzone a hemoragiei;
2018, pag. 401);
" licarea unui pansament protector;
13. (a) - pleurala; (b) - ac (Chiru Danau A., Danau R.A., B.arb~ lsab II
II In portarea accidentatului intr-un serviciu chirurgical'
Managementul ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 01 IlIlhtmenh.ll curativ: '
pag.330); I rlmarea durerii:,
14. (a) - abdominal; (b) - peritoneala (Chiru Danau A., D~nall I . II) ilcta locala minutioasa a plagii;
Barbu Isabela, Managementul ingrijirii pacientului, Editura I ( I
ulura plagii recente, per primam;
Editorial, 2018, pag. 336); .
1111) rirea plagilor nesururats , vechi: ,
15. (a) - metodelor; (b) - plagii (Chiru Danau. A., .Danau R.A., ,11111 IIIL1raper secundam al plagilor vechi.
Isabela, Managementul ingrijirii paci ntului, ditura RCR (\11(11 I
h tuarea iniecue: cu anatoxina tetanies:
2018, pag. 449);
Ipli ·~r.ca pan amentului cornprc iv Pi'll; rile angerande;
IIIU)l,III7.']l"ea egmcntelor d corp 111 '111':111 I It lilc r are all intcre at mas'
IIldll tnllsclIlul"c.

I H
I "'lj
n hunlln,llI\OI -(\ nuul 10 .ul:
3. Tipuri de illf~ ~1 ri/t\purl tI '\II \I'
me Iii", IILlilllll1
1\ 11111\ I'll' )za;
p'llllll - I II'
(Da~chievici S., Mihailescu M., " hirur ic 111 bilitut ':I an rn al~ a articulatici.
Medicala, Bucuresti, 2012, pag. 315-316:
- infasarea circulars; 6. imptomc prezente In luxatii (Daschievici " Mihili] 's 'II M,.
- tnfasarea oblica; I IIi I'llr pcntru cadre medii", Editura Medicala, Bucurcsti, 20 I , P('I,
- infasarea in spirala; II ):
_inta~area sub forma de spic de grau; lur rea;
_ lnfasarea sub forma de evantai; imp tenta functionala;
- infasari recurente; hirnoza;
- prastia; II martroza:,
- capastrul; hi artroza:,
- basmaua; , rnpresiuni vasculare;
- bandajul in T. II matom;
II formarea articulatiei;
4. Simptomele prezente in ulcerul gastroduodenal (L. Titirt'
itltudine vicioasa;
Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistenti medicali, Edillllil
Viata Medicala Romanesca, 2008, pag. 80-81; Borundel c., "Mcdi(' II
, 7. Simptome prezente in fracturi (Bibliografie: Das hi 'vi 'i I'"
intema pentru cadre medii", Editura All, Bucure~ti, 2011, pag. 457- 45H):
1\1 II scu M" "Chirurgie pentru cadre medii", E lituru M' Ii -nl ,
_ durere cu localizare epigastrica; \I III' sti, 2012, pag. 364):
_ uneori durere ce apare imediat dupa masa (durere precoce), alteori [\[1111
.lur re;
1a 2-3 ore dupa mese (durere tardiva, mica periodicitate);
himoza;
_ durere ce se se calmeaza dupa alimentatie; II f nnarea regiunii;
_ durerea ce poate sa apara nocturn, catre miezul noptii sau catre 01'\1 , I
uitr ruperea continuitatii osului;
dimineata; , irtarea regiunii;
_ durere ce poate fi insotita de foame - "foamea dureroasa";
11111 otenta functionala;
_ durere ce apare in pusee dureroase, toamna si primavara (111111
II atura osoasa:,
periodicitate), urmate de perioade de remisiune; ilitate anormala;
- pirozis; t1 i t nele;
- eructatii acide. Il mperatura ridicata locala:,
_ gust acru sau amar in gura; II m local.
_varsaturi postprandiale precoce sau tardive;
- scadere 'ponderala; , 8. ~a~estiiri de de~e~d~nt:ap~ezentein c?lica renala (TiLlI '1 L, l lit' '11\
- astenie; Ii( ( - hlru~glcale, L :ltlrca, E?ltura Medicala, 2013, pag. II ·11 ():
_ alterarea poftei de mancare (poate fi normala sau crescuta). II~ rnedicale, F, Chiru, A. Chiru. C. Marcean, E. laneu, E Iitura IH'R
1111111,2012,pag, 213):
5. Simptome prezente in entorsa (Daschievici S., Mihailcscu I
d~lr l:e ~ lornbara perrnanenta sau provocata de cf rtl lur 'I'I

"Chirurgie pentru cadre medii", Editura Medicala, Bucuresti, 20 I , I'


nil atl~a/?~rcre, In regiunea lornbara, unilateral, cu irudi I'
364): I 11'1I ·t 1",1 t,Lca/collcace dureaza d la at va minute la mai multo or' (
- durerea; (1111: ') I <.11. p~r pr grc iv sau t ruse lu] l .limin rea unui cal .ul;
- impotenta functionala; \1111'1\1' antal '1 :. ( 111at III I .ubi: 1111 'I'ld 'li m 11 I'll I inf ri r n lint);
- chim za;
lIl·d JUt' II' '(\ uportului Ii .hidiun 1'11'1'\), (III lipsa hidron '('1'0:1.'i 1'41111
- l nc 111 vczicalc;
ibsuu 'Ii 'i totnlc a '~il r urinar ,) .WOO 11 I ill 24 r per os SUII
- disurie; I u I' 'nl I'D I;
- polakiurie; iplicar a tratamcntului specific In functi de natura caleulului:
_ uneori retentie de urina, alteori anurie.
• litin.z~ calcica: reducerea aportului de calciu din alirncnuuic,
_ hematurie (adesea macroscopica);
nd11111l1trarea substantelor care scad absorbtia calciului tratam '111111
_ senzatie de greutate in anus;
af~qiunii cauz~l~, red~cerea alimentelor bogatein ox;la\i (t0I1l!11"
- greturi; tclina, sfecla, citnce, ciocolata);
- varsaturi; • litiaza oxalica: dieta Tara telina, cacao, sucuri de citrice:
- meteorism; • litiaza urica: dieta bogata in vegetale, restrictie de proteinc, cvitur 'II
- colici abdorninale: consUl~l~lui de ridichi,' fasole, mazare, ciuperci, cioc )Iulll,
_ oprirea tranzitului intestinal (a scaunului si a gazelor = ileus) cu l<1hltllll
conopida;
clinic de ocluzie dinamica;
~ lit.iaza fosfatica: dieta hiposodata bogata in proteine $i lipid',
_ reactii nervoase: anxietate, neliniste, agitatie psihomotorie;
~~vltarea ~onsun:ului de branza, oua, legume uscate;
- paloare: I rcgatirea pacientului pentru investigatii radiologice;
_ transpiratii/sudori reci: \'udi balneara: Calimanesti, Caciulata, Olanesti;
- extremitati reci: pr gatirea pacientului si ingrijiri ulterioare In cazul efectuarii unor
- palpitatii: I hnici de ablatie sau distrugere a calculilor;
- extrasistole: Ildl:ninistrarea tratamentului antalgic, antiinflamator $i antispustic 111
_ hipertensiune arteriala; , J tea renala; .
_ pulsul mai des tahicardic, rareori, bradicardic; . ....
I lministrarea antibioticelor in caz de infectii;
_ in fonnele prelungite grave pot sa apara: hipotenslUne, lipotimu, U\I' I
,ldl~i~list:ar~a tratamentului medicamentos 'in functi d tipu] litiuze]:
soc, eonvulsii, Inhlblto.n at ~on~arii substantelor care precipita; ubSIUlI\' 'II' \' I I
(la copii), delir (la adulti); ..' ,
_ examenul local: se constata exacerbarea durern la percutia rc '11111 " orbtia calciului; sub stante care scad absorbtia int sti: ul I' Ih ('IIi
\' imbaterea starii de soc. '
lombare cu margine a cubitala a mainii/semnul Giordano - Pa l 'I'll III
(+); 10. Manifestarl de dependenta prezente la copilut ell II t '110 I j
_ febra moderata cand se asociaza cu infectii;
_ semne de gravitate: oligoanuria si insuficienta renala.
1I1{'~ /;,eget~tii ad~noide (. Titirca L., "Ingrijiri P .iul I'll III
I nlltor.' ~d~tura ':Ia~a Medicala Romaneasca, Bucur \~ti •• ()() • II I I

9. Interventii ale asistentului medical aplicate la bolnavul I schievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadr n Iii" I' 1111111
Iitiaza renala (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor", I\d 1111
III . Hi, Bucuresti, 2009, pag. 873): '
Viata Medicala Romaneasca, Bucure~ti, 2009, pag. 111-112; )I' 111 III structia nazala care se accentueaza cu perioadele acute ale bol ii:
I' tie nazala abundenta; I
medico-chirurgicale, L Titirca, Editura Medicala, 2013, pag. IIJ II
I '. I iratie zgomotoasa in timpul somnului pana la sforait:
Urgente medicale, F. Chiru, A. Chiru. C. Marcean, E. Iancu, Edituru I I
,II i sul adenoidian"; ,
Editorial, 2012, pag.214-215):
II I t de copil cu retard;
_ repaus la pat in colic a si stare febrila;
1\, I iratie orala (pe gura);
- calmarea durerii; 1111111 11 linistit si zgomotos/agitat;
_ recoltarea de sange si urina pentru examinari 1 lab rator;
II' naz nata;
- suport psihic al pacientului;
_ observarea sernnel r si impt 111lor unor , nupli ,tl\ii (anuri \ 1',\11' l. 'I ulc;
'll tit lin inuut;
_ 111nit rizar a fun \iil r vital ;
• dUI''I' \ ill Ii), \ lliuc II' lilt I II , sur I, ~j sc int m,ili'
- intelect r dus; lin "Ill ' rnui mult:,
_ gura deschisa permanent; • r ~LII,'i si ,VH tU~'i,mai ale Ia tineri ~i xipii;
_ dintii acoperiti de retractia buzei superi ar '; n tipane all diaree;
- torace nedezvoltat; I'ri 0', '
_ adenopatie submaxilara si submandibulara; • f bra:,
- astenie; • u ararea musculara: ,
_ tulburari in dezvoltarea scheletica; ntractura musculara In stadii avansate:
_ facies caracteristic cu prognatism; • tahi~ardie/nu~ar de batai eardiace pe minut creseut;
- deficit ponderal; • ten JUne arteriala de obicei normala; scade numai in stari toxiee.
_ cutia toracica deformata / (torace globulos);
- scolioza; . lit ' 14. Simptomel~ ca~acteristice ocluziei intestinale (Daschievici S,.
- coaste infundate; 1 lles~u M., "Chlrurgle pentru cadre medii" Editura M di .. I
- deficit ponderal. 1111 .uresn, 2009, pag. 690- 691): . . ' e icu u,
• dllr~re abdom~n,~la, instala~~ lent sau bruse In functie de cauza;
11. Manifestari de dependenta prezente in giaucomul 11('111
pnrea. evacuarn de matern fecale si gaze;
(Titirca L., ""Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistcnt I meteorism abdominal'
medica1i", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucure$ti, 2009, pag. I~', lapotaj intestinal; ,
Da$chievici S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medii", Edil!111I varsaturi ..(alimentare sau feealoide);
Medicala, Bucure$ti, 2009, pag. 909): ndulatii peristaltice ale peretelui abdominal la bolnavii ell perote
_ dureri oculare si perioculare foarte vii cu iradiere temporala, occipital ubtire;
- lacrimare; tare de agitatie;
_ scaderea acuitatii vizuale; P rezelnta ~ormatiunii tumorale la palparea abdominala tuseul rectal sau
- greturi si varsaturi; actu
t vagmal; ,
- anxietate; ~~ stadii ,avansate:. d~spnee, oligurie, transpiratii reci, puls slab si rapid
_ alterarea starii generale. ~lpote~slUne artenala, bolnav areactiv, necooperant, $OC. •
m penoada ~are precede instalarea oc1uziei sau pe perioada oclu: iv
12. Principii care stau la baza unui bun pansament (Dasch' 'VI caune sanguinolente, constipatie alternata eu diaree,
S., Mihailescu M., "Chirurgie pentru cadre medii", Editura Medi ~"
Bucuresti. 2009, pag. 310): ~ 1_5. Tipuri de punctii in functie de locul de electie (Chiru Dam 1I
_ sa acopere complet plaga/sa izoleze plaga de mediul exterior;
"'13 E~~~ ~,Al '2Boalr8buIsabela, Managementul ingrijirii pacientului EditLlru
_ sa fie facut cu materiale sterile; ~ 1 ona , , pag, 323): '
_ pentru plagile secretante, sa aiba putere absorbanta; v noasa;
_ sa se utilizeze solutia antiseptics cea mai adecvata; urteriala;
_ sa fie suficient de elastic; 1 l mala;
_ sa fie suficient de bine strans, sa nu se miste din loc, sa nu produ nbdorninala;
constrictie; I rnbara;
_ sa nu provoace dureri bolnavului. 'lib ccipitala;
I rit neala;
13. Semnele subiective sau slmptomele obi ctive prez ,,,t \ I ricardica;
apendicita scuta (Da$chievici S., Mihl'\il H 'U M .••• 'I irur i p ntru 1111
irticul t'a;
\11 dii", ~ditura M di ala, u ur sti, 20()(). P \ , 1/1 (7 ):
- OHOtiSt ; 19. 11:1 sment 'I' d \ supruv 'gh 'I' \ zllnlei postop rutur (( 'hill
- a vczicii urinate; I 11 IIA., I)t nt u ItA., Barbu lsabcla, Managcmcntul In )rijil'ii pucl ntulru
- a fundului de sac vaginal po tcri r L L1 dllH. lrlituru R 'R IJdit rial, 20] 8, pag. 430):
, loratia piclii, unghiilor;
16. Masuri generale ce fac parte din planul de intervcu] starca cxtrcmitatilor si mucoaselor;
preoperatorii (Chiru Danau A., Danau R.A. Barbu J abela, Managcm '111111 • I'C .piratic;
ingrijirii pacientului, Editura RCR Editorial, 2018, pag. 417- 418): 'i rculatie;
_ consimtamantul informat pentru investigatii medicale si tratament; liurcza;
- acordul informat al pacientului; viir aturi;
- pregatirea psihica; up rt alimentar;
- igiena generala; • Iunctia digestiva;
- supravegherea; igi na corporala;
- alimentatia preoperatorie; • rnobilizare;
- examenul somatic; udrninistrarea medicatiei;
- examenul clinic pe aparate; cfectuarea analizelor de laborator;
- fisa examenului preanestezic; securitatea pacientului;
- examene de laborator; I ansamentul plagii si tuburile dedren;
- pregatire fizica. sangerareaJhemoragia.

17. Elementelede supraveghere zilnica preoperator, ale 'II'U 20. Complicatiile generale postoperatorii ( hiru I 1\" I I I
valori perturbate vor fi comunicate medicului (Chiru Danau A., 1 II II I ., Barbu Isabela, Managementul ingrijirii pacicntului, I'dllill I

R.A. Barbu Isabela, Managementul ingrijirii pacientului, Editura I ('I I liit rial, 2018, pag. 436-437):
. Editorial, 2018, pag. 419): ~ bra;
- functii vitale (tensiune, puls, respiratie temperatura); durere toracica/abdominala/a membrelor inferioarc: ,
- scaune si urina; returi;
- greutate si talie; varsaturi;
- leziuni ale tegumentelor; c nstipatie;
- dezechilibre hidroelectrolitice; 1 pnee;

- perioada menstrual a la femei. starea de confuzie;


al terarea starii generale;
18.
Tipurile de pozitii ale pacientului pe masa de operatie ( '11111 1cmoragie;
Danau A., Danau R.A., Barbu Isabela, Managementul ingrijirii pacientuhu , pticemie;
Editura RCR Editorial, 2018, pag. 428): mbolie pulmonata;
- decubit dorsal; infarct miocardic;
- decubit lateral stang sau drept; accident vascular cerebral;
- decubit ventral; oligurie/anurie;
- pozitie ginecologica; nspiratia de lichid gastric.
- pozitie genu-pectorala;
- trendelemburg. 21. Complicatiile generale postoperatorii locale(Chiru aru II A.
II R.A., Barbu Isabela, Mana' 'Ill .ntul ingrijiri] pacicntului, I~dillil
Editorial, 20 I , pag. 440-444):
- Iurcrca locala;
- hemoragie I cala;
CAPITOlUl HI
- hematomul;
- seromul; BOll INFECTIOASE $1 NURSING SPECIFIC
- infectia;
- necroza tisulara;
- edemul;
- dehiscenta plagii;
- insuficienta arteriala; XLI. TIPURI DE ITEMI
- insuficienta venoasa;
- limfangita; A. NOTATI CU A (ADEV ARAT) SAU F (FAU.i)
- alergii locale; II MATOARELE AFIRMATII
- redori articulare;
- aderente si cicatrici vicioase. I, Virusul hepatitei A se gaseste in materiile fecale, bila si sange.
• lntr-o colectivitate sunt conditii favorabile de transmitere a hepatitci
virale A.
I, Virusul hepatitei A are rezistenta mica in mediul extern.
I I I patitele virale sunt insotite de scaderea alaninaminotranferazci
ALAT/TGP).
II patitele A si E se transmit pe cale digestiva,
II patita virala A domina la varsta a treia.
II patita virala B se transmite vertical ( de la mama la rat).
IJ patitele virale B, C, D se transmit prin contact sexual.
J I terul este absent in hepatita virala A.
1(1.11 patita B poate evolua sever spre ciroza hepatica.
II I urtatorii digestivi, a carer sterilizare n-a fost realizata, vor fi scosi din
irice functie unde se cere manipularea de alimente.
T ti purtatorii eu infectii aerogene vor fi scosi din colectivitatile de
• pH.
ontro1u1 bacteriologic a1 persona1u1ui din sectorul alimentar, di:
. lectivitatile de copii este ocazional.
Vaeeinuri1e sunt utilizate pentru provocarea unei imunitati pasive fatu
d anumite infectii.

B. ALEGETI RASPUNSUL CORECT

1. Hepatita virala A este 0 boala infectloasa deterrninata de:


iru ul imunodeficientei uman ;
I itaviru ;
it'll. ul h patit i A.

II') ~-----------
1 I. ;\SI~lIl'lIl' 'II IIIIlIl nux billar crescut ~i inli'ilurarca ShlZl'
2. Virusul hcpatitcl A sc g~ sl·~h.1ill:
IIl11n!' sc obtlnc prlu udnilulstrarea
I de:
a) sputa, lichid cefalorahidian ;
I) Ii LIr ti ;
b) materii fecale, bila si sange; .
II) .olcretice;
c) urina, lichid sinovial.
3. Coloratia galbena a tegumentelor ~i sclcrclor poarta IlUIIH'II'
.) vitamine.
]2. Cunoasterea profilului imun al bolnavului se realizeaz. prln
de:
cld crminarea:
a) melena;
II) hemoleucogramei;
b) pirozis;
I imunoglobulinelor;
c) icter. . .
4. In dieta pacientului cu hepatita virala A, glucldele trebule I ) i nogramei.
13. Antigenul AgHBs evidentiat in sange, ajuta la diagnosticarcn
acopere:
a) 10-15% din necesarul de calorii; hulnavului sau a purtatorului sanatos infectat cu virusul heputitel
b) 60-70% din necesarul de calorii; ,I tie:
III /\.
c) 30-35% din necesarul de calorii.
5. Alimentele interzise in dieta pacientului cu hepatita A suut: II) I~;
a) laptele si produsele lactate; )I .
b) camea de pasare, vita, peste; 14. Eruptia cu aspect polimorf ( macule, papule, vezicule, crustc)
c) rantasuri, conserve, afumaturi, prezenta
j in:
6. Virusul hepatitei B poate fi gasit in: ,) varicela;
a) urina; I ) I' ibeola;
b) sputa; ujeola.
)I

c) sange . 15. Semnul Koplick este prezent in :


. 7. Hepatita vlrala A se transmite: ) v ricela;
a) pe cale digestiva; I) arlatina;
b) prin contact sexual; ) ruj ola.
c) prin acupunctura. 16. Rujeola se caracterizeaza prin:
8. in formele severe ale hepatitei virale A pot apt I' I ) triplu catar ( ocular, nazal, traheobronsic);
hemoragii: ) II 'patomegalie;
a) intrapleurale; ) mgina ulcero-necrotica.
b) digestive;
c) intraarticulare.
9. Varicela este 0 boala tnfectioasa cauzata de: C. ASOCIATI FIECARE CIFRA. DIN COLOANA "A" 'LJ
a) enterovirus; n 'RA CORESPUNZATOARE DIN COLOANA "B", ASTFEL
b) virusul varicelozosterian; ( 'AT SA OBTINETI RA.SPUNSUL CORECT
c) virusul imuno deficientei umane;
10. in perioada i~terica a hepatitei virale este indicat in 1111 Cd. In coloana "A" sunt indicate tipuri de curbe termice., iar ill
cazurile: ulouna "B" caracteristici ale ace t ra. A ciati .fiecare cifra din c 1 HI It
a) repausul fizic; L1 litera corespunzatoare din I uno ' ", astfel Incat sa btin (i
b) consumul de conserve; ptu ul c r ct.
c) consumul de 1ipide.

III
1.
COLOANA "A"
Fcbra continua ---;;) -li'(('III[)H,l)1'111(111 I """
ub (,'1 ' ~
,. Numl]] • 111'i
4. Numiti .ln 'i
sl
111111111' ri de d II
11111I1ill:~t I'i d d'p
lid lit
Ild~1I1
II
III
\I' •
lu.J(li.
I \i.

2. Febra remitenta b) ( '1liP '1/11111' ri Ii 'ull 9(' , 5. Indi up In intervcntii I


I 111\ 11.1 1I1111ui mcdi al la b Inav II 'II
4()" " .u mi 'i variatii intr variccla.
dimincatil si seara.
i. Indicati cinci interventii ale usistcntului medical la bolnuvul l'1I
3. Febra intermitenta c) oscilatii febrile mari intre
rujeola.
37°C - 39°C, tara ea
temperatura sa scada sub 37"('
4. Febra ondulanta d) perioade febrile eu oscilatii
febrile mari intre 36,soC -
40°C alternand eu perioadc
afebrile de una - doua zile
5. Febra de tip invers e) perioade febrile in care
temperatura urea incet si se
mentine in platou intre 38°
39°C, timp de 10 zile, scadc
in liza si dupa 0 perioada
afebrila, unda febrila se renctf
f) temperatura minima se
inregistreaza seara, iar
temperatura maxima
dimineata

D. COMPLETATI SPATULE LIBERE ASTFEL INCAT I

OBTINETI UN ENUNT CORECT

l. Rujeola este 0 boala ... (a) ..., provocata de virusul.; (b) ..., care est \111
pararmxovrrus.
2. Hepatita viral a A este boala .., (a) ... determinata de virusul hepatit '
cu caracter ... (b)... ,provodind 0 boala general a a organismului
mai ales, a ficatului.
3. Varicela este 0 boala., (a) ... cauzata de virusul. .. (b) ....
4. Masa receptiva reprezinta totalitatea persoanelor dintr-o colectiviuu
care nu prezinta ... (a) ..., fata de 0 anumita boala., (b) ... ;

E. RA.SPUNDETI URMATOARELOR CERINTE

1. Enumerati cinci sindroame ce pot fi prcz nt In b lile infecti as '.


2. Numiti cinci semne si simpt In 01' sindr rnului infc '\io
rnenmgian.

o
14. - Ii' ( Titirci L., "Ill rijiri .pc ialc acordatc pacicntilor d\ , II"
Xl.2. RASPUN. URJ SJ BIIJLIOOI fFIF
asistentii medical!", Editura Viata Medicala R 111'''Ul'tiS 'I,
Bucuresti ,2009, pag.267).
A. Notati cu A (adevarat) sau F (fats) urnu 14111" \1 nflrrnatil

1. _ A ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordat pacicntilor de call ('


B. Alegeti raspunsul corect
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancascu.
Bucuresti ,2009, pag.287);
1. - c. ( Ti~~rca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de , II' I
2. - A ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de crtll"
asistentu medicali", Editura Viata Medicala Romfln 'ilsel ,
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancascn,
Bucuresti ,2009, pag.287);
Bucuresti ,2009, pag.287);
2. - b. ( Ti.t.irca L., "Ingrijiri speciale acordate pacienti lor d \ . II'
3. - F ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de calli'
asistentn medicali", Editura Viata Medicala Rornfln 'lI, '('I •
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancas 'n.
Bucuresti ,2009, pag. 287);
Bucuresti ,2009, pag.287);
3. - c. ( Ti~~rca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de 'II'
4. _ F (Constantin Bocarnea, Boli Infectioase si Epidemiologic",
asistentu medicali", Editura Viata Medicala Romances 'I ,
Editura Viata Medicala, pag. 169);
Bucuresti ,2009, pag. 288);
5. _ A ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de ct III
4. - b. ( Ti.t.irca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de '< II' '
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasclt,
asistentn medicali", Editura Viata Medicala Rornancas 'I,
Bucure~ti ,2009, pag.286);
Bucuresti ,2009, pag.291);
6. _ F ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de cr (I
5. - c ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de c tr
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasrfl,
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romances '[ ,
Bucure~ti ,2009, pag.287);
Bucuresti ,2009, pag.291);
7. _ A ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de clil
6. - c (~onstant~n Bocarnea, Boli Infectioase si Epidemiologie", F lituru
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasc I

Viata Medicala, pag. 169);


Bucuresti ,2009, pag.287);
7. - a. ( Ti.t.irca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientil r c.I 'III'
8. _ A ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de c II
asistentu medicali", Editura Viata Medicala R mfln I," I
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancasv
Bucuresti ,2009, pag. 286);
Bucuresti ,2009, pag.287);
8. - b ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacienti I r I
9. - F ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de c II
asistentii medicali", Editura Viata Medicala R 111 11 II
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancusr
Bucuresti ,2009, pag.288);
Bucure~ti ,2009, pag.288);
9. - b ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor d
10. _ A (Constantin Bocamea, Boli Infectioase si Epidemiologic
asistentii medicali", Editura Viata Medicala R I11£U1
Editura Viata Medicala, pag. 166);
Bucuresti ,2009, pag.280);
11. - A ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de ' II
10. - a. (Consta~tin Bocarnea, Boli Infectioase si Epidemiologic" Edituru
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancusc
Viata Medicala, pag. 174);
Bucuresti ,2009, pag.265);
11. - b. (Consta~tin Bocarnea, Boli Infectioase si Epidemiologiet'Edituru
12. - A ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de ' II
Viata Medicala, pag. 174);
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancusr
12. - b. (Consta?tin Bocarnea, Boli Infectioase si Epidemiologi " iditum
Bucuresti ,2009, pag. 265);
Viata Medicala, pag. 173);
13. _ F ( Titirca L., "Ingrijiri pc ialc (\ ordutc pa ientilor d t'III
13. - c.( n uantin B carnca, Bull 1111' '(ionsc 'Ii Epidemi I gic"E lituru
asistentii m dicali" Editun1 ViH\tI M licaln Romft» 1\, \
VI!l\!1 Mcdi 'nl" pug. I ,7);
BLI ur sti , 200 , pag. 2(7);
/1
2. (u) - IIII' cllo,a a: (b) - hcpatotrup ( 'I'ltir 't .,,,in )rijiri SP' 'illl '
14. - a ( Titirca L., ,,11 grijiri spo 'illi' 11'1 I 1111 pll a or~IHl ~ I aClc;'l'tllor ~de catre asi tcnrii 11 dicali", Editura Viu\1I
asistentii medicali", Editura Viata M ·di '1\1 I I III n M ell ~Ia. Romaneasca, Bucuresti ,2009, pag. 229)
,2009, pag.280); (a) -: 1I1fectocontagio,asa? (b) - infectioasa (Titirca L., Jngrijiri
15. _ c ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordatc I ucicntilor de cs tre
sp.eclale a~Ol·date pacientilor de catre asistentii medicali", Eelilur,1
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romanea ca, Bucur '~II
Viata ~edlc.ala Romaneasca, Bucuresti ,2009, pag.222)
,2009, pag.280); 4. (a) - Imumt~te;, (b) - amigdalele (Titirca L., "Ingrijiri special'
16. _ a ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de dUn'
acor~ate pacientilor de catre asistentii medicali", Editura Viatu
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucurcsl I Medicala Rornaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 219).
,2009, pag. 280);

E. Raspundeti urmatoarelor cerinte


C. ASOCIATI FIECARE CIFRA DIN COLOANA "A" ('II
LITERA CORESPUNZATOARE DIN COLOANA "B", ASTFII~I. , 1. Sindroame ,pre.zente in bolile infectioase (Titirca L., "Ingrij iri
iNCAT SA OBTINETI RASPUNSUL CORECT II ~ale ~acord~te pa~lentIlOI: de catre asistentii medicali", Editura Viata
dl,cala Romaneasca, Bucuresti , 2009, pag. 203):
C.1. indromul febril;
1. _ b (Titirca L., "lngrijiri speciale acordate pacientilor de cs II'
- indromul infectios si meningian;
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneascll, - indromul encefalic· , ."
Bucure$ti ,2009, pag.259); indromul gastrointestinal;
2. _ c (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de c II
angine;
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneas' I
- fenomene catarale;
Bucuresti ,2009, pag.259); - olaps periferic.
3. _ d (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de c II
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasc I
,. ~2. Sempe ~~.~impto~e ale sindromului infectios si meningian
Bucure$ti ,2009, pag.259); Iltl~ca .,~., ,.'IngnJl~l specla~e acordate pacientilor de catre asistcntii
4. _ e (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de II
11 licali", Editura Viata Medicala Rornaneasca
() ):
Bucuresti
'
2009 1"'1
'i".,l ,
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasr I

Bucure$ti ,2009, pag.259); febra inalta 39-40°C· ,


5. _ f (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de c II
frison;
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasc
varsaturi;
Bucure$ti ,2009, pag.259). falee;
hiperestezie cutanata;
f, tofobie;
D. Completati spatiile lib ere astfel incat sa obtineti un emu \ rigiditatea cefei;
corect. , mne de contractura muscular.

1. (a) _ infectocontagioasa; (b) - rujeolic (Titirca L., "Ingrijiri pc ,I II


, 3. ManifesHi~i d~ dependents ale varicelei (Titirca L., "Ingrijiri
acordate pacientilor de catre asi t ntii m dicali", Editura VII\I
r I,,' !corda~te pacl_ent11 r d ,~(r a. istcntii medicali", Editura Viata
Medicala Rornaneasca, Bucures ti ,2 0 , Ill, 22 ) l ,II ala ~ manea ca,l 1I .ur ~II. 00(. I U ,21 ; Constantin Bocarn a
\l11111~ '\1 ::1. ~i Epi I miolu i "I' lilll!'1 vlntu Mcdicala, pa ,115-11 )):

'II
_ I '!',iUlli III niv .lul ( '~LlI1l 'Ill '101'~i Illli 'OIiH'I()\'; ••. " ~ • IlIj('!'V('I~~~I, Ilk stentulul 111'111'1\1III bulnuvul (,'\1 vnrlcct
II~

_ eruptic prurigin aSL pc L gum IHe 'U liSP \ ,( POIlIlI()I'i' (Inll 'IJl " PIli ul " (1Itl~ '( ,,,1,,,, :,IIl!II'''I~'1 I'll .cia!c
n '(mlllt· pu 'I 'l1\il r de 'dr' !Isis! '11\il

vezicule, cruste) in valuri eruptive; :1,1 ~I,I'(\I~ , l~ II.t~"'tl~ltI\n M. di 'lla I~ m~~~us 'll, Bucur sti, 2009, pn ' ... H():
hl,l I .~.' , .hll LI .. .Morariu L.,. "lngnJIl'ea ornului bolnav ~i a imulu:
- eruptie pe mucoasa bucala;
. _ ulceratie cu aspect de afta In urma ruperii veziculelor; II .L S , ~dltur~1 ISOI~,Bucuresti, 2011, pag. 94, 234-235):
- 12 lal.'ea pac?e~1tul~1 la domiciliu sau in spital In cazurile complicate;
- dureri la masticatie;
- 111 nunerea rgrenei tegumentelor;
- salivatie abundenta;
- fcctuarea baii generale numai dupa cad ere a crustelor:
- cefalee;
- ameliorarea pruritului; ,
- catar respirator;
fectuarea igienei cavitatii bucale;
- febra.
- ducatia pacientului pentru a nu se scarpina;
4. Manifestari de dependents ale rujeolei (Titirca L., "Ingri,ill upravegherea pentru a observa semnele vreunei complicatii (G brn,
efalee);
speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali", Editura Viutn
Medicala Rornaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 281 ; Constantin Bocarn 'II, - l11?nitorizarea si evaluarea functiilor vitale;
Boli Infectioase si Epidemiologie' 'Editura Viata Medicala, pag. 111-] I ): .. asigurarea alimentatiei si hidratarii adecvate.

- febra;
- frisoane;
• .i., _ 6. Inte~ve~~~i. ale a~istentului medical la bolnavul eu rujcof
(1Itl~ca .,~., ~,IngnJI~1 specI~le acordate pacientilor de catre asist 11\,ii
- tahipnee;
- triplu catar: ocular, nazal, traheobronsic; 11,1?lcah ,Edl.tura VIata M~dlcala ~omaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 280:
_ far se asociaza al patrulea catar, eel intestinal, manifestat prin scaun hiru :'" C.hlru ~.,Moranu L., .Jngrijirea omului bolnav si a ornului
I 11 .tos ,Edltura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 94, 234-235):
diareice;
- izolarea pacientului;
- enantem;
- indicarea/recomandarea repausului;
- hiperemia mucoasei buco- faringiene;
- umidificarea aerului: , .
_ semnul Koplik- (micropapule albe in dreptul molarilor);
aerisirea salonului/camerei: ,
- dung a Appert (dunga alba pe gingii);
plicarea compreselor hipotermizante;
_ tulburari digestive/varsaturi/greturi/dureri abdominale; A. '

ll~ cazul fnsoanelor, acoperirea pacientului eu inca una - doua paturi;


- simptome nervoase/iritabilitate/cefalee;
hidratarea pacientului; ,
_ exantemul- macule de culoare rosie (pe fata, dupa urechi, gat, t 1'"
r spectarea dietei;
abdomen, spate, membre);
igienizarea ochilor.
- tegumente rosii si calde;
administrarea solutiilor oftalmice la indicatia medicului:
.- transpiratie.
i ienizarea cavitatii bucale; ,
- inapetenta;
fectuarea toaletei pe regiuni;
- alimentare cu greutate;
upravegherea si notarea functiilor vitale; .
- respiratie greoaie;
dministrarea medicatiei prescrise de medic (antitermice
- neliniste;
ntimicrobiene, etc) ,
- stare de nervozitate;
I' spectarea conditiilor de igiena personals si a mediului ambiant.
- inchidere in sine;
- stare de slabiciune;
- stare general a afectata.

1
OK 0'
B. ALlI:(Hq'll I I IlJNSUL 'ORE ''I'
CAPITOlUl KII
. 1. IDA npul'(\ IU'IIl lnfectarea cu:
a) virusul imunodcf icntei umane:
DERMATOlOGIE $1 NURSING SPECifiC h) rotavirus: , '
,) enterovirus.
I) 1 _ ;'s!;::::a~rl de la infectie pana la diagnosticarea SIDA estc d ':

b) 2 luni - 10 ani',
XlI.], TIPURI DE ITEMI ) 12 - 24 ore. . .
A. NOTATI CU A (ADEVARAT) SAU F (FALS) 3. Debutul afectiunii este de oblcei acut si . ~
n) febra care dureaza de la doua - C ~ . ~cut ~I s~ caractenzeaza prln:
URMATOARELE AFIRMATII I) stare de hiperactivitate; sap amam a eel putin 0 luna..
,) senzatie de foame pe~anenta. .
1. Majoritatea indivizilor infectati eu HIV dezvolta in eele din urma SIDA.
, 4. Intervalul de timp de la infectia c H ~ ~
2. Primitorii de transfuzii sanguine prezinta rise ridieat de infeetarc '\1 nnticorpilor este de: . u IV pana la dezvoltaren
HIV. u 5-10 zile: ,
3. Copii si adultii eu hemofilie prezinta rise pentru infeetarea eu HIV.
4. Copii nascuti de marne infeetate prezinta rise ereseut de infeetarc '\I
b) 1-3 luni;
1-2 zile.
HIV. ~. Transmiterea HIV se poate face prin:
5. Debutul afectiunii cliniee, SIDA, este de obieei bruse, sugerand 0 b (II
II) mediu; .
virala. h) instrumente infectate:
6. Pierderea in greutate si anorexia sunt simptome nespeeifiee ale infecti ' ~ - '
intepaturi de insecte.
eu HIV. 6. Calea de transmitere a viirusu I'uiimunodeficientel
.
7. Agitatia si diareea acuta sunt simptome ale infectiei eu HIV. II) calea digestiva; umane esl ,:
8. Aceidentele profesionale prezinta rise creseut pentru infeetarea eu H IV,
9. Transplantul de organe de la donatori infectati reprezinta 0 sur [, d
I) calea respiratorie;
) calea sexuala.
mtectie eu HIV. 7. Pers~~nele cu rise crescut fata de infectia cu HIV t·
10.Consumatorii de droguri injeetate intravenos prezinta rise ereseut pen\!\!
II) consumatorn de droguri injeetate intravenos: sun.
infeetarea eu HIV. I) persoanele care fae efort fizic intens; , .
11.Persoanele infeetate eu virusul imunodefieientei umane vor fi izolati III
, persoanele sedentare.
domieiliu. 8. Germenii care proflta de re . t ~ . ~ ..
12.Persoanele infeetate eu virusul imunodefieientei umane pot dona san " Intorita distrugerii sistemului imunita:I~ en~ascazuta a o~gamsmlliul
13. Personalulmedieal se afla in siguranta privind infeetarea eu HIV, dl1\ I ermeni: ecatre HIV poarta numel ' dt,
pacientii ingrijiti seronegativi se afla in asa zisa perioada, mlillil
II) gram negativi;
"fereastra imunologiea" , cand nu sunt contagiosi-
14. Purtarea manusilor in timpul manipularii produselor biologiec, '\ I) portunisti;
indicate doar daca se cunoastc faptul ca persoana ingrijita este info '\ 1\ ') gram pozitivi.
j, 9),. ~bse~tat asigurarli
I mu UI im ). protectiei
,b
orsanismului prin actlunen
cu HIV. . uru ar a individului poarta numele de:
15. Fiinta umaria infectata cu HIV raman nta li a a pana la sml'~II'iI
) imun deficients;
vietii. I) imunizarc nctivu' ,

____ ---lClILLI/I _
c) irnunizarc pasiva. II. ,R SI' N.\i III SI I /I IIO(/RA FIB
10. Primul test efectuat in susplcluuen IlIl'll~'(1 I III V estc:
a) testul ADN; A. Notll(i 'U A (adcvarat) SIIUII' (rills) urrru toarele aflrmatll
b) IDR la tuberculina;
c) testul ELISA. 1. - A ( hiru F., hiru G.,M rariu L., ,Jngrijirca ornu III i bol11I1V.:i /I
mului anatos", Editura Ci on, Bucuresti, 2011 pag.474);
2. - A ( Titirca L., "Ingrijiri speciale acordatc paci ntilor de t'l Ill'
a istcntii medicali", Editura Viata Medicala Rom:"lIl'IISl'.
Bucuresti ,2009, pag.425);
3. - A (Chiru F., Chiru G.,Morariu L., "Ingrijirea omului b lnnv ~i 11
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011 pag.474);
4. - A (Chiru F., Chiru G.,Morariu L., "Ingrijirea omului b lnuv ",i /I
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011 pag.474);
- F (Chiru F., Chiru G.,Morariu L., "Ingrijirea omului bol11UV~i It
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011 pag.475);
6. - A (Chiru F., Chiru G.,Morariu L., "Ingrijirea omului bolnuv ~j II
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011 pag. 475)'
7. - F (Chiru F., Chiru G.,Morariu L., "Ingr~irea omului bolnav ~i II
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011 pag.475);
8. - A (Chiru F., Chiru G.,Morariu L., "Ingrijirea omului b lnuv ~i II
omului sanatos", Editura Cis on, Bucuresti, 2011 pag.475);
9. - A (Chiru F:, Chiru G.,Morariu L., "Ingrijirea omului br lnuv " i II
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011 pag.475);
10. - A(Chim F., Chiru G.,Morariu L., "Ingrijirea ornului bolill
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011 pa .475);
11. - F (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacicntik r rlc
asistentii medicali", Editura Viata Medicala I om 1\ II
Bucure$ti,2009, pag.429);
12. - F (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacicntilor I
asistentii rnedicali", Editura Viata Medicala Rom 1\
Bucure$ti,2009, pag.429);
1.3. - F (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea ornului boln IV I 1\
omului sanatos'', Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag.487);
- F (Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ingrijirea ornului b lnuv ~i 11
omului sanatos'', Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag.4 2);
- A (Chiru F., Chiru G.,Morariu L., "Ingr~irea omului b lnuv ~i II
ornului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011 pag.474).
B. Alegetl raspullSUI corect ITOlUl Kill
_ a Chiru F., Chiru G., Morariu L., )1\ I.-ijtl" l\ omului b. lnav ~i 1\
1. omului sanatos", Editura Cison, Bucur,:c:;;tl,.?O I I, pug. ~9), .: REUMATOlOGIE $1 NURSING SPECIFIC
2. _ b Chiru F., Chiru G., Morariu L., "lng~lJlrea ornului bol.naY ~I II
omului sanatos", Editura Cison, Bucu~e$tI:.~O11, pag. ~75), ..
3. _ a Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ing~1Jlrea omului bo~nay ~I II
omului sanatos", Editura Cison, Bucu~e$tl:.~OII, pag. ~75), . .: XlILl. TIPURI DE ITEMI
_ b Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ing~1J1reaomului bo~nay ~I II
4. omului sanatcs", Editura Cis on, BucUl,:e$t1:.~OII,pag. ~75), " A. NOTATI CU A (ADEVARAT) SAU F (FALS)
5. _ c Chiru F., Chiru G., Morariu L., "In~1J1rea omului bo~nay ~I II tJRMATOARELE AFIRMATII
omului sanatos", Editura Cison, Bucure$tl,.201~, pa? 47~):, .
6. _ c (Constantin Bocamea, Boli lnfectioase $1Ep1demlOlogle Ediluut I. Articulatiile sunt zone le unde se intalnesc doua sau mai multe oasc.
Viata Medicala, pag. 174); . A... " " . Reumatismul articular acut este 0 boala secundara unei infectii '11
7 - a Chi
1ru. F Chiru
1., G Morariu L. ' " Ingnjirea omului bolnav
. ~I II streptococi din grupa C. .
. omului sanitos", Editura Cis on, Bucm:e$ti:.~OII, pag. ~74); , I. Angina streptococica precede aparitia reumatismului articular acut.
8. _ b Chiru F., Chiru G., Morariu L., ,,Ing~lJ1rea omului bo~nay ~l /I ~.Reumatismul articular acut are incidents maxima dupa 40 de ani.
omului sanatos", Editura Cison, Bucu~e$tl~.~OII, pag. ~75), . . Manifestarile cardiace apar frecvent in prima saptamana de boala hi
9. _ a Chiru F., Chiru G., Morariu L., "Ing~lJlrea omului bol.naY ~I 1\ adulti,
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 201~, pa~. 475), . ( . Titrul A.S.L.O. (antistreptolizinele) este scazut la 15 zile de la debutul
10. _ c (Carol Mozes, Tehnica Ingrijirii Bolnavului Editura Medi 'III I anginei streptococice.
Bucure$ti 2014, pag. 1107). 1. Profilaxia R.A.A. consta in practicarea amigdalectomiei si asanarcn
infectiilor de focar, dentare, sub protectia de antibiotic.
H. orticoterapia ramane tratamentul de electie in reumatismul articular
cut, mai ales in cazurile in care coexista cardita.
I). Regimul alimentar al pacientului cu reumatism articular acut 'st,
hiposodat.
10. Reumatismul cronic degenerativ sau reumatismul artrozic este un pro' ..
rticular inflamator.
bezitatea este 0 cauza destul de importanta in constituirea artrozclor.
ebutul artrozelor, ca si evolutia sunt lente, progresive, in ani si ani.
oxoza, odata instalata, are un caracter progresiv.
11. Artrozele membrului superior sunt mai frecvente decat celc ul
membrului inferior.
. alneofizioterapia are cele mai largi recomandari, cu cele mai efici nl
I' zultate, in artroze.

)I
" '0111('1\ '(lit'( 11111.l'lIllll ,
B. ALEGETI RASPUNSUL COIU:( "I' 10. i{t'dOIIl'('1I 11'( '1I1"'f rcpreziuta:
II, I' 'till' .rca mobill: Iii irticulare;
1. Printre elementele unci "articu'aOi-tlp~~ S ill! In \ c:
I I , r xlu cr a Iortci II LIS ularc;
a. tendoane articulare si ligamente; " rcduccrca dimensiunitor muschiului.
b. mu~chi si vase de sih~ge;. .'
C
vase de sange ~i nervi penfencl. lui f 'I
. 2. Factorul determinant al aparitiei reumatismu Ul ar ICU I I C. Cornpletati spatiile libere astfel incat sa obtincti un 'llIlIll
l HI' ct.
acut este:
a. a1imentatia excesiva;
b. infectia streptococica; I. Punctia articulata constituie realizarea unei comunicari instrum '111111 '
c efortul prelungit. . ~ rin: directe intre cavitatea
. 3. Reumatismul articular acut se caractenzeaza p . ... (a) ... si mediul extern prin intermediul unui ... (b) ... depunctie.
a. monoartrita care se vindeca .Iara~sechele; 2. Reumatismul articular acut este 0 boala a tesutului ... (a) ..., int res, 11<1
b. defonnari articulare ~~~nchiloza; . tereseaza mai multe articula\ii III intregul organism, afectand cu predilectie inima si... (b)... C Ill' \
c. poliartrita acuta n:oblla, fuga~e(, c~~egl~nunchi tibiotarsiene), cu cara :1 'I caracter infectios, debut acut si evolutie cronica, intrerupta d
acetasi timp, in specIal cele man so , ?
perioade acute.
inflamator. . ~ '. ~ I in care nu a aparut carditn:
4. Activitatea fizica se rem m cazu
D. Raspundeti urmatoarelor cerinte
a. dupa 24 ore;
b. dupa 6 saptamani;
I. Numiti 5 manifestari de dependents prezente la bolnavul 'II
c. dupa 3-6 luni. ~~ .
5. Durerea articular a m atroze apare. reumatism articular acut.
, Enumerati 5 investigatii paraclinice indicate in reumatismul art] 'lilll
a. in repaus;
acut.
b. la mi~care:
c. dupa infcctii amigdaliene. , Specificati 5 interventii ale asistentei medicale la b 1 JUlVIII 'II
6. Coxartroia este artroza: reumatism articular acut.
k Numiti 5 simptome ale artrozelor.
a. soldului;
, pecificati 5 interventii ale asistentei medicale la bolnavul LI 1I1'0Z ,
b ,I:>aenunchiului;
C. cotului. ~ hei la pantof (semnul pantofulul)
7. Bolnavul nu se poate me era
nu poate sta picior peste picior in caz de :
a. coxartroza;
b. spondiloza cervicaIa;
c. epicondilita. ~ ~ . ~ .
8. Artroza mainii este mtalmta la.
a. sportivii care practica atletism:
b. zugravi.
c. piani~ti. ..., . S numeste:
9. Diminuarea dimensmnu mu cu at
a. atrofie musculara;
. at ni mu ulara;
____ -", 1...0- _
2. h llorundel '., "M licin intern pcntru cadre me lii", Edilll'lI 1\11,
I ucurcsti, 20 I J, pag. 645);
3. - b (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii", Edituru /\11
A. Notati cu A (adevarat) sau F (fals) urun j01l1' .le allrmutli Bucuresti, 2011, pag. 646);
4. - b (Borundel C, "Medicina interna pentru cadre medii' , 1',t\illl1'll /\11,
1. _ A (Marcean C, "Tratat de Nursing. - ingrijirea omului sanatos ~i Bucuresti, 2011, pag. 647);
bolnav", Editura Medicala, Bucuresti, 2010, pag. 35~!,: '., 5. - b (Borundel c., "Medicina interna pentru cadre medii", 1':<lilll1'l1All,
2. _ F (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii ,EdltUld 1\11, Bucuresti, 2011, pag. 663);
6. - a (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre m xlii", 1\(\1\11111 II,
Bucure~ti, 2011, pag. 643); . .." . or

3. _ A (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii ,EdltUia 1\11, Bucuresti, 2011, pag. 664);.
7. - a (Bonmdel C., "Medicina intern a pentru cadre m xlil", Pd 111111 II
. Bucuresti. 2011, pag. 645); .." . 0

4. _ F (Borundel C, "Medicina internapentru cadre medii .Editura 1\\1, Bucuresti, 2011, pag. 664);
8. - c (Borundel c., "Medicina interns pentru cadre 111 xlli", hd 111111 II.
Bucuresti, 2011, pag. 645); .." . 0

5. _ F (Borundel C., "Medicina intema pentru cadre medii ,EdltUia 1\ II, Bucuresti, 2011, pag. 664);
9. - a (Chiru F., Chiru .G., Morariu L., "lngrijirea ornului I 011111 1\
Bucure~ti, 2011, pag. 646); .." .
6. _ F (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii ,Edltura 1\ II, omului sanatos't.Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 6l»:
10. - a (Titirca L., "lngrijiri speciale acordate pacientilr I' d l' II
Bucuresti, 2011, pag. 647); .." . 0 II
7. _ A (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii ,Edltma 1\ , asistentii medicali", Editura Viata Medicala Rom II II. I' ,
Bucuresti, 2009, pag. 344).
Bucure~ti, 2011, pag. 647); .." '. II
8. _ A (Borundel C., "Medicine interna pentru cadre medii ,EdltUla 1\ ,
Bucure§ti, 2011, pag. 648); .." . II 0

9. _ A (Borundel C., "Medicina intern a pentru cadre medii ,EdltUl8 1\ , C. Completati spatiile libere astfel indlt sa obtineti un '1ll1Ut

Bucuresti. 2011, pag. 648); ..,,' II


·orect.
10. _ F (Borundel C., "Medicina interna pentru cadre medii , Editura 1\ •
1. (a) - articulata; (b) - ac (Chiru Danau A., Barbu 1., Dandl I ,/\.,
Bucure~ti, 2011, pag. 662); .." '. 1\11
11. _ A (Borundel C, "Medicina interna pentru cadre medii , Edltur8 Managementul ingrijirii pacientului, Editura RCR Edit rial, () I H,
pag.356);
Bucure~ti, 2011, pag. 662). .." . All
12. _ A (Borundel C, "Medicina interna pentru cadre medii , Editura 2. (a) - conjunctiv; (b) - articulatiile (Borundel C., "Medicini inl III
pentru cadre medii", Editura All, Bucuresti, 2011, pag. 4 ).
Bucure~ti, 2011, pag. 663); .." . 'All
13. _ A (Borundel C, "Medicina interna pentru cadre medii , Editura
Bucure~ti, 2011, pag. 663); .." '., 1\11
14. _ F (Borundel C, "Medicina intema pentru cadre medii , Editura D. Raspundeti urmatoarelor cerinte
Bucure~ti, 2011, pag. 664); .." ' .. , All
15. _ A (Borundel C, "Medicina interna pentru cadre medii , Editui a 1. Manifestari de dependenta prezente Ia bolnavul ell rcumntlsm
Bucuresti, 2011, pag, 666).
urtlcular aeut (Titirca L., "Ingrij iri speciale acordate pacientil r do ' II"
1\,istentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucurcsti, 20()1),
I" . 345 - 346; Borundel C., " Medicina interna pentru cadre I dii",
B. Alegeti raspunsul corect I ditura All, Bucuresti, 2011; pag. 645- 646):
• d butul brusc al artritei;
1. _ a (Marcean C, "Tratat de Nursin I, - In rijir a omului s'im 10 • durcri si tumefactii articulate I'll uc (p liartrita acuta mobilii), .•
bolnav", ditura M di ala, 1I .ur ~II, ()I0, pu I. 51); .uprin I mai multo articulatii IllIIi i (~(lld, cnun hi tibiotarsi 11\, '\I

I'
caldurt $i c n cstic loe'lIt; nrticulul dill Ill' • SpOIILUIl ~I III ., 1111(11''(I' t II t('Jlt'l mcdlcal \ In bolnuvul 'll ,'l\IIIHlllIslII

mobilizare; irtlculur acut


- febra; ( itirca L., ,,111 I'ijil'i Sl c iale acordate pacicntil r de catrc usisl '11\ i
- transpiratii; mcdicali", Edituru Viata Medicala Rornaneasca, Bucur sti, 200 ,pu '. 34
46) :
- astenie;
- tahicardie. - asigura conditii de confort si siguranta;
- paloare frapanta; - asigura repausul la pat, pana la disparitia durerilor articular' ~I, 11\

- transpiratii abundente; continuare, 2-3 saptamani, cu reluarea treptata a mersului;


- uneori epistaxis; - foloseste peme pentru suportul articulatiilor dureroase;
- anoreXle; - asigura igiena corporals si a lenjeriei pacientului;
_ coree (miscari involuntare si dezordonate ale extremitatilor); - participa la investigatiile clinice si de laborator;
- delir, confuzie, insomnie, anxietate; - recolteaza produse biologice pentru examene de laborator; Iicc II 'III'
- hipertermie; sange; /recolteaza exsudatul faringian;
* cardita (include afectarea miocardului si a endocardului); - efectueaza EKG, FKG;
* "reumatismullinge articulatiile, dar musca inima"; - administreaza tratamentul:
* nodozitati Meynet de marimea bobului de mazare, nedureron: , • antistreptococie (penicilina G, macrolide), efectuand tcstn n.'1 I
localizate in jurul articulatiilor inflamate; sensibilitatii organismului la antibiotic, respectand doza si ritrnul de
* eritem marginat; administrare;
* eritem nodos. • antiinflamator cu antiinflamatoare nesteroidiene si cortizon II loz
descrescatoare pana la normalizarea VSH-ului;
2. Investigatii paraclinice indicate in reumatismul articular tH'1I1 - sesizeaza efeetele secundare ale corticoterapiei - dureri epigastric "
(Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistcnlll edeme, hipertensiune arteriala , insomnie: ,
medieali", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2008, pag. 3 - asigura alimentatia pacientului in functie de evolutie: dieta de rutur 11\
346; Borundel C., " Medicine interna pentru cadre medii", Editura 1\11 perioada febrila (regim hidrozaharat, apoi, lacto-fainos, car so 1\
Bucuresti, 2011; pag. 645- 646): imbogati treptat);
- hemoleucograma. - asigura necesarul de lichide pentru a preveni deshidratarea;
- VSH. - asigura dieta desodata pe toata perioada tratamentului ell c rtizon;
- fibrinogen. supravegheaza zilnic semnele vitale: puls, ten iUI1 till I'i Ii
temperatura;
-PCR.
- imunograma. - noteaza greutatea corporala;
- proteinograma. - educa pacientul si antreneaza familia privind:
- exsudat faringian. • prevenirea reinfectarilor streptococice - continuarea tra lam 11111111 i
- A.S.L.O .. prescris de medic;
- electrocardiograma. • prezentarea la controale periodice, clinice si biologice, prin I11C Ii .ul
- fonoeardiograma. de familie, specialist; .
- ecografie cardiaca. • asanarea focarelor de infectie amigdaliana si dentara (sub prole '\i
de antibiotice);
- internarea dupa caz, a copiilor f ti bolnavi, in sanatorii Cll personal
calificat pcntru di pensarizarca lor,
4. imptome ule artrozolnr (Titiro 1...," 11 rijiri spcciul n 'ordlll • IIsi urt run lie d r stri '(iil \ illlPUS \ (j \s dull
111il11 '11\ 1(111 III in
pacientilor catre a istcnuii
de rnedicali", iditura Viutu . M 'd,i '~tI II 110m .ntul cu uutiinflamat are) $i de bolile asociutc (hipocalori 5, dnd
Romaneasca, Bucuresti, 2008, pag. 351 - 352; Borund I "" Me II 'Ill 1111'i intu] prezinta obezitate; hipoproteieii, la pacientii cu gulil;
internapentru cadre medii", Editura All, Bucuresti, 2011; pag. 6 2- 6 : itip rjucidiea, pentru pacientii cu diabet zaharat);
- durere articulara ce se accentueaza dimineata, la trezire, disparc dup • rccolteaza produsele pentru examene de Iaborator;
prime1e miscari, reap are spre seara odata cu oboseala generala; ~pregateste paeientul pentru examene radiologice;
- localizare: ..administreaza tratamentuI medicamentos antialgic, prescris de medic;
• articulatia cotului; ..participa Ia efectuarea injectiei intra- si periarticularq;
• articulara umarului; • duca pacientul privind modul de viata, pentru a limita apariiia
• articulatia genunchiului, accentuata la urcarea scarilor; dependentelor;
• articulatia coxofemurala, accentuata la mers;
.. vitarea mersului ~i ortostatismului prelungit, a pozitiilor profesionalc
• articulatiile coloanei vertebrale la diferite niveluri: vicioase, ridicarea de greutati mari;
• in regiunea cervicala, durerea iradiaza 1a nivelu1 gatului; In
.. alternarea ortostatismuIui cu cIinostatismuI (cIinostatismul preIungit
regiunea occipitala, spre vertex sau in membrul superior uni- Nilil accentueaza osteoporoza si redo area articulara);
bilateral; .
.. 111Vatapacientul cu coxartroza sa foloseasca bastonul In mers (bastonul
• in regiunea dorsala, durerea iradiaza anterior, imitand sufcrin]
tine in mana opusa, pentru a reduce greutatea corporala pe membrul
cardiace; inferior afectat);
• in regiunea lombara, durerea iradiaza in membrul inferior;
.. invata pacientul sa continue si la domiciliu programul de gimnastica
- limitarea miscarilor active si pasive/redoarea articulata; rnedicala recomandat de kinetoterapeut; , .
- anehiloze;
~ a urrneze eurele de tratament bafneofizieal recomandat (tennoterapie,
- deformari artieulare (Iuxatii, subluxatii); lectroterapie, bai cIorurosodice);
crepitatii articulare sau eraementele artieulare determinate de frc 'III II
•. pregateste preoperator paeientul pentru interventie ortopedica corectiva
unor suprafete rugoase; (artrodeze, artroplastii, proteza totala de sold sau genunchi).
- marirea volumului articulatiei prin modificari proliferative ale oS1I11I1
subeondral; .
- cefalee, ameteli, tulburari de vedere si auz (in spondiloza cervicala :
- durere cauzata de solicitarea articulata, care dispare in repaus;
- tumefactia partilor moi/inflamatie locala.

5. Interventiile asistentei medicale la bolnavul cu artroze ('I il I


L., "Ingrijiri speciale .acordate pacientilor de catre asistenttii mcdicnll"
Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2008, pag. 351 - 352):
Asistenta medicala aplica interventiile speeifiee in functie deIocalivm
.procesului de artroza:
- asigura repausul la pat eel putin cate 0 jurnatate de ora in timpul "II
pentru pacientul eu suferinte ale coloanei vertebra le si membrelor infcriruu
- invata paeientul ea, in timpu1 repausului, sa evite pozitia de flc I
articulatiei (aceasta favorizeaza redoarea articulata);
- ajuta paeientul imobilizat la pat pentru a-~i sati face nevoia d \ I
alimenta, de igiena corporala;
I. Or ranclr g mltule cxterne cuprind:
GINECOLOGIE $1 NURSING ECIFIC a. rnuntcle lui Venu
b. vaginul;
.ovarele.
2. Uterul este:
H. un organ musculo-cavitar pereche, situat in pelvis;
XIV.1. TIPURI DE ITEMI
b. un organ musculo-cavitar nepereche, situat in abdomenul superior;
. un organ musculo-cavitar nepereche, situat in pelvis.
A. NOTATI CD A (ADEVARAT) SAD F (FALS) 3. Prima menstruatle se numeste:
DRMATOARELE AFIRMA TII t1. melena;
b. meconiu;
1. Inaintea examenului secretiei vaginale sunt indicate irigatiile vaginalc. . menarha,
2. Inainte de examenul secretiei vaginale se introduc medicamente local . 4. Endoscopia , cavitatii pelviene dupa instituircn
3. Este interzis contactul sexual cu 48 h inainte de examenul secrctie pneumoperitoneului poarta numele de:
vaginale. a) colpopunctie;
4. Colposcopia reprezinta examenul endoscopic al colului uterin. b) colposcopie;
5. Inaintea efectuarii examenului genital se goleste vezica urinara. ) celioscopie.
6. Aspectulleucoreei poate fi un bun indicator pentru cauza care a produs-o, 5. Punctia fundului de sac uterin poarta numele de:
7. Hemoragia este .insotita de durere cu caracter colicativ in sarcin 1) colpopunctie;
extrauterina. ) colposcopie;
8. Hemoragia este discontinua in cancer, fibrom si sarcina extrauterina. ,) histerometrie.
9. In cazul fecundatiei si, respectiv, a sarcinii menstruatia inceteaza, 6. Biopsia de endometru se face prin:
aparand amenoreea, care se prelungeste pe 0 perioada variabila si in n) examen citologic;
timpul Iactatiei. . ) metoda chiuretajului uterin;
10. Fumatul, alcoolul si drogurile exercita influente benefice asupr I ) examen radiologic.
produsului de conceptie, 7. La examenul clinic general al pacientei cu afectiunl
11. Dupa varsta de 35 de ani, riscurile pentru sanatatea femeii legate d' ginecologice se observa:
sarcina si nastere scad. u) anomalii, inflamatii, rupturi de perineu;
12. Unul dintre agentii patogeni ai bolii inflamatorii pelvine po at II I) cavitatea vaginala;
Chlamidia trachomatis. ) culoarea tegumentelor, aspectul general al pacientei.
13. Fibromul uterin este intalnit inainte de pubertate. 8. La Inspectia abdomenului pacientei cu afectiuni ginecologtce
14. Fibroamele sunt tumori ale femeii care se afla in perioada de activitut s poate evidentia:
genitala, n conformatia labiilor;
15. Fibromul uterin poate sa determine avort spontan. b) rupturi de perineu;
16. Toate fibroamele uterine necesita tratament chirurgical. cresterea anormala de volum datorita prezentei unor tumori.
17. Chiuretajul uterin asigura hemostaza de urgenta in hemoragiile mari, 9. Examenul genital al pacientei cu afectiuni ginecologice pune in
18. Hemoragiile, cu diferitele lor forme, unt principaluI simpt mill evldenta: .
fibroamele uterine. 1\ rupturile de perin u;
I) pr zcnta v r turilor p abdomen;
,) rozat, fcti I,LI a peet de "spalatura de carne".
c) prczcnta circulatici ' l"ll ral '.
10. Examenul geni.tal efcctuat prin t Il'I 1" '1111 l'sl \ r icornandut 20. Scurgerea flziologica ternporara ~i periodica de. s§ng (h
origine uterina prin vagin, se numeste:
pacientelor: a) dismenoree;
a) multipare;
b) rnenstra;
b) cu varsta inaintata;
) rnenarha.
c) virgine. 21. Cauzele determinante in boala inflamatorie pelvina sunt:
11. La examinarea sanilor prin iuspectie se observa:
a) agentii patogeni transmisi In timpul aetului sexual sau dupa intcrvcntu
a) asimetria sanilor;
hirurgicale;
b) prezenta nodulilor;
b) carenta de estrogeni;
c) prezentaunor colectii in fundul de sac posterior.
c) carenta de vitamine.
12. La examinarea sanilor prin palpare se evidentiaza:
22. in vaginita diabetica, leucoreea este:
a) prezenta nodulilor;
) abundenta, rozata si fetida;
b) marirea in volum a abdomenului;
) abundenta, cu depozite albe si prurit intens;
c) leziuni de grataj. ) nespecifica, moderata, &ra prurit.
13. in Iminenta de avort durerea este:
23. Leucoreea din candidoza este:
a) subacuta; a) grunjoasa, de consistenta si culoarea iaurtului;
b) cronica; ~) spumoasa, aerata cu miros de varza murata, insotita de prurit;
c) acuta. ) rozata, fetida, cu aspect de "spalatura de carrie".
14. Examenul genital eu valvele permite:
24. in afectiunile ginecologice durerea este localizata in:
a) precizarea existentei fibromului uterin;
n) hipogastru si fosele iliace, iradiaza catre vulva, vagin sau Iornbe:
b) observarea colului uterin si a cavitatii vaginale;
I) epigastru, cu iradiere catre coloana vertebrala: , '
c) existenta sarcinii extrauterine.
.) .flancurile abdominale laterale.
15. Examenul genital eu valve este eontraindieatin :
25. Histerectomia reprezlnta extirparea:
a) candidoza;
1\) ovarelor;
b) infectii vaginale;
b) trompe lor;
c) operatii cu suturi recente.
.) uterului.
16: Leueoreea, in rrtchomoniaza, se prezinta :
26. Sangerarea menstruala clclica excesiva cantitativ sau/si ell (I
a) spumoasa, aerata, cu miros de varza murata, insotita de prurit;
durata mai mare de 7 zile defineste: .
b) abundenta, cremoasa;verzuie;
\) oligomenoreea;
c) grunjoasa, de consistenta si culoarea iaurtului.
17. in avortul spontan aspectul sangelui hemoragic este:
h) polimenoreea;

a) rosu deschis;
» menoragia.
27. Ansamblul tulburarilor care acompanlaza perloadu
b) rosu inchis negricios;
menstruala se numeste:
c) rosu spalacit. 1\) amenoree;
18. Aspeetul sangelui in hemoragia din sarcina extrauterina csl
h) dismenoree;
a) rosu inchis, negricios;
c hipermenoree.
b) rosu deschis;
28. Cresterea fibroamelor inceteaza in perioada:
c) rosu spalacit; pubertara;
19. in caneerul genital, leucoreea ar asp t:
de dupa rncnopauz
a) grunjos;
t' de prcmcnopu lI'" ,
b) creme si verzui;
29. Hemoruglu 'U asp I ,t I'()~II «It'>ch tl III 11\1 It n: h. ('OM lILli, II, '1'1 I 'PATII Lie LIUII~IU; ASTFII;I, N 'AT S
a) cancer; OBTINI£TI UN Il;Nll 'I' ('()IU: T
b) sarcina extrauterina;
c) fibrom uterin. I. Leucorcca 'stu 0 scurgere ... (a) ... albicioasa sau galbuic, tl 'I"i
cantitate poate creste inainte si ... (b) ...
2. Boala inflamatorie pelvina cuprinde infectii ale ... (a) ..., GlIlCX 'lor .:i
C. ASOCIATI FIE CARE CIFRA DIN COLOANA "A" Cli peritoneului ... (b) ....
LITERA CORESPUNZATOARE DIN COLOANA "B", ASl Ji'EI. 3. Menstruatia este pierderea de sange prin caile ... (a) ... care s produce,
INcAT SA OBTINETI RASPUNSUL CORECT.
de regula, la interval de 28 zile, apare la 11-14 ani si incctcazf 1[1",
(b)... (40-50 ani).
C.1. In coloana "A" sunt indicate metode de investigatii, iar 11\ 4. Fibromul uterin este 0 tumoare ... (a) ... constituita din tesuturi analon] '
coloana "B" caracteristici ale acestora. Asociati fie care cifra din COIO,t1ll1
celor care alcatuiesc miometrul (fibre musculare netedc, l 'Hilt
"A" cu litera corespunzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtiuclt
conjunctiv si vase sanguine), care se dezvolta in peretele muscular ...
raspunsul corect. (b) ....

COLOANA "A" COLOANA "B"


-
1. Colposcopia a. endoscopia cavitatii pelviene
E. RASPUNDETI URMATOARELOR CERINTE
2. Histerometria b. examenul endoscopic al colului uterin
3. Celioseopia c. mascara cavitatea uterina si stabileste dire '\ill
1. Enumerati cinci explorari paraclinice si de laborator in ginecologic.
aeesteia
4. Colpopunctia d. punctia fundului de sae
2. Enumerati cinci semne si simptome specifice afectiunilor
ginecologice.
S. Biopsia e. evidentiaza permeabilitatea tromnelor
f. prelevarea unui fragment de tesut 3. Enumerati cinci obiective ale asistentului medical in Ingrij ir '1\
pacientelor cu afectiuni ginecologice.
C2. In coloana "A" sunt indicate manifestari de dependenta intalul: 4. Precizati 5 semne si simptome prezente la pacienta cu fibrom uteri",
in afectiunile ginecologice, iar in coloana "B" definitiile acestora. Asociut 5. Enumerati 5 dintre circurnstantele de aparitie ale bolii Inflamator: i
pelvine.
fiecare cifra din coloana "A" cu litera corespunzatoare din coloana "ll"
6. Numiti 5 dintre manifestarile de dependents prezente in b ala
astfel incat sa obtineti raspunsul corect.
inflamatorie pelvina. .

COLOANA "A" COLOANA "B"


7. Indicati 5 interventii ale asistentei medic ale care fac parte di 11 P III Irul
1. vaginism
de ingrijire al pacientei cu boala inflamatorie pelvina.
a. neinstalarea ciclurilor menstruale dupa varsta d .
16 ani L,.

2. amenoreea b. constrictia involuntara a vaginului eu reflex de


respingere sau aparare care face imposibil actul
sexual
3. frigiditate c. sangerarea uterina survenita oricand intre 2
menstruatii norma Ie
4. metroragie d. absenta orgasmului putand fi asociata ell sel:ldl'l'II
sau absenta libidoului
S. polimenoree e. episoade de mcnstruatic In intervale mai mi 'I d
21 zile
f. ei luri menstrual • II Il~j.!.\lllIt
XIV.2. RAsPUNSURJ SJ BJIJLI()(,1J ~FIF 14. A ( 'risan N. , Nunu I . " ; in' . 10 J i .", S 'i 'Iill '0 ~Iiill! "I
T hili ii, Bucur sti, 1997, pag. 149);
A. Notati eu A (adevarat) sau F (fats) 1I1'1lI tourel I nl1rmllpi 15. A (Crisan N. , Nanu D. "Ginecologie", ocictatca ~(i ill!: ~i
Tehnica, Bucuresti, 1997, pag. 157);
1. - F (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate paci ntilor de dill" 16. F (Crisan N. , Nanu D. "Ginecologie", Societal a $1i ill! .,i
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Rornancasca, Tehnica, Bucuresti, 1997, pag. 157);
Bucuresti, 2009, pag. 147); 17. A (Crisan N. , Nanu D. "Ginecologie", ,
Socictat '(1 ~(i i 11(1 .,1
2. - F (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de call'l' Tehnica, Bucuresti, 1997, pag. 158);
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneascil, 18. A (Crisan N. , Nanu D. "Ginecologie", i '(!II '/I ~I i j II!
Bucuresti, 2009, pag. 147); Tehnica, Bucuresti, 1997, pag. 160).
3. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catrc
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneascrl, B. Alegeti raspunsul eoreet
Bucuresti, 2009, pag. 147);
4. - A (Titirca L., "lngrijiri speciale acordate pacientilor de dill" 1. - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pu 'j IIl!illll d
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneascil, asistenttii medicali", Editura Viata Medi 'ul,l
Bucuresti, 2009, pag. 147); Bucuresti, 2009, pag. 161);
5. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de call" 2. - b (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate paci ntilur d \
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasci , asistenttii medicali", Editura Viata Medicant I 0111 II
Bucuresti, 2009, pag. 150); Bucuresti, 2009, pag. 161);
6. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de dill' \ 3. - e (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacienti lor de
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romanea .a, asistenttii medicali", Editura Viata Medicala Roman
Bucuresti, 2009, pag.151); Bucuresti, 2009, pag. 169);
7. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de call" 4. - e (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientil I' de 'I I' •
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romaneasctl, asistentii medicali", Editura Viata.· Medicala Roman us 'I ,
Bucuresti, 2009, pag. 151); Bucure~ti,2009, pag. 167);
8. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de dill' \ 5. - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor d
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romanea c( , asistentii medicali", Editura Viata Medicala R m§11
Bucuresti, 2009, pag. 151); Bucuresti, 2009, pag. 167);
9. - A (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catr , 6. - b (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientil r de
asistenttii medicali", Editura Viata Medicala Romaneascll, asistentii medicali", Editura Viata Medicala R mftn
Bucuresti, 2009, pag. 163); Bucuresti, 2009, pag. 167);
10. - F (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de dill' 7. - e (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor d
asistenttii medicali", Editura Viata Medicala Romaneascil, asistentii medicali", Editura Viata Medicala R man
Bucuresti, 2009, pag. 164); Bucuresti, 2009, pag. 169);
11. - F (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de c. II' 8. - e (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor d 'II'
asistenttii medicali", Editura Viata Medicala Romancasc I asistentii medicali", Editura Viata Medicala R m§n 'us 'I •
Bucuresti, 2009, pag. 164); Bucuresti, 2009, pag. 170);
12. - A (Crisan N. , Nanu D. "Ginecol ic", cietatea $tiintl ,I 9. - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor d
Tehnica, Bucuresti, 1997, pag. 77); asistentii m dicali", Editura Viata Medicala R man 'tiS '\ ,
13. - F (Crisan N. ,Nanu ." Iin '010 i ,\I, Socictatca ..•tiin] ,I Bucur sti, 00 , pag, 170);
chni a, I ucurcsti, 19 7, pa J, 1 P );
10. - c (Titirc: I.., "I1111'i,iiri snc .inl \ tI 'old 11'11 I 1'11(111)1 II, ',II' 'lisisl '11(11
••• - U ('I'illl' I, "III rljiri sp .iulc II 'urdlll\.' I'" 'i 'l1(il()1'
I dl.' VIII' \
medical!", Editura Viata Mcdi '(li; I 11111 11'11 ' • 1111.ur \~li, • O()<),
tlsisl'lll(li III' I '(IIi", Edilura viatn M 'dic~li( I{UIllIIIl 'lls 'I.
pag. 170); BucLlrl~ll. om, pag.
~
170);
.
11. - a (Titirca L., "Ingrijiri specialc CJ '01'(/(11 puci 'l1(il r d
I ';111\'
25. - c (Titircf; ., "Ingrijiri speciale acordaic pa i l1(il r d \ 'II"
asistentii medicali", Editura Viata M xli '1118 Rornancas
':I,
asistenuii medicali", Editura Viata Mcdicala R 111(111 'IIS(,'I ,
Bucuresti, 2009, pag. 170); Bucuresti, 2009, pag. 182);
12. - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de <:;illl'
26. - c (Crisan N., Nanu D. "Ginecologie", Societatea $Liin(a $i Tchnicf],
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancascu, Bucurestj 1997, pag. 77);
Bucuresti, 2009, pag. 170);
27. - b (Crisan .N., Nanu D. "GinecoJogie", Societatea $tiinla $i Tchnic] ,
13. - c (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistcntu Bucuresti, 1997, pag. 77);
medicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 20(1).
28. - b (Crisan N., Nanu D. "Ginecologie", Societatea $tiinta si T hili 'I •
pag.171); Bucuresrj 1997, pag. 150);
14. - b (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de ,ill('
29. - c (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de '( If"
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Rornancas " •
asistentti: medicali", Editura Viata Medicala Roman' as '/ ,
Bucuresti, 2009, pag. 170); Bucuresti, 2009, pag. 171.
15. - c (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asi t 11\11
medicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 200t),
pag. 170);
C. ASOCIATI FIE CARE CIFRA DIN COLOANA "A" 'LJ
16. - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de crtll I
LITERA CORESPUNZA.TOARE DIN COLOANA "B", AST; 11:1 J

. asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancascil, fNCAT sA OBTINETI RA.SPUNSUL CORE CT .
Bucuresti, 2009, pag. 171);
17. - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de , II c.t.
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancascn,
1. - b -(Titirca L., "Ingrijiri speciaJe acordate pacientilor de ' tr
Bucuresti, 2009, pag. 171);
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Rorrian '(lS' ,
18. - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de 'II Bucuresti, 2009, pag. 147-148);
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancasc
2. - c -(Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientil r d II I \

Bucuresti, 2009, pag.171);


asistentii medicali", Editura Viata Medicala Rom II 'II, e ,
19. - c (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asist 'JI(I Bucure~ti, 2009, pag. 147-148);
medicali", Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 200 I,
3. - a -(Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientil r
pag. 171); ~
asistentf medicali", Editura Viata Medicala R 11
20. - b (ChiruF., Chiru G., Morariu L., .Jngrijirea omului bolnav ~i Bucurestj, 2009, pag. 147-148);
omului sanatos", Editura Cison, Bucuresti, 2011, pag. 178);
4. - d -(Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientil r de
21. - a (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de II
asistentii medicali", Editura Viata Medicala R man us 'I ,
asistentii medica li", Editura Viata Medicala Roman as' Bucuresti, 2009, pag. 147-148);
Bucurqti,2009, pag. 175);
5. - f -(Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate paciennlor d
22. - b (Titirca L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor dc 'II
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Roman
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Roman H, Bucurqti,2009, pag. 147-148).
Bucuresti, 2009, pag. 171);
23. - a (Titirca L., "Ingrijiri special 'I' riot C2.
asistenttii medicali", Editura Vi(l(1I M
Bucure$ti,2009, pa . 171 ;
- biop 'ill d • ('01 II 11!l1I tru;
1. _ b (Titirdi L., "lngrijirj SI .ciulu I'(llllllt' pll '\ 'l1\iIOl' - insuflatiu III IIlIIIIIII' ;
asistenttii medicali", ~djlllra Vill\ 1M' Ii '(Ill R I - hi tero alpin 0 rufia;
Bucuresti. 2009, pag. 172); - ecografia;
2. _ a (Cri~an N., Nanu D. "Ginecologie", .j tat 'n $tijn~~ $i Tchni '" - investigatii genetice;
Bucure~ti, 1997, pag. 79); - curba termica;
3. _ d (Titirdi L., "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de dill'l' - examinarea paraclinica a sanului;
asistenttii medicali", Editura Viata MedicaHt Romaneas 'lI, - hemoleucograma.
Bucuresti. 2009, pag. 172); .
4. _ c (Cri~an N., Nanu D. "Ginecologie", Societatea $tiinta ~iTehni 'j , A 2.. ~e.mne ~~simptome specifice afectiunilor ginecologice (Titir '(
. Bucure~ti, 1997, pag. 77); . . L.,. "Ingn~m spec.lale_ acor~ate pacientilor de catre asistentii medi .al r.
5. _ e (Crisan N., Nanu D. "Ginecologie", Societatea $tiinta ~l Tehnl' , Editura Vlata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 147-148)
Bucure~ti; 1997, pag. 77). - durerea;
- hemoragia;
-leucoreea; .
D. Completati silatiile libere astfel in cat sa obtineti un enunl - modificari ale cic1ului menstrual' ,
- tulburarile sexuale:,
corect.
- pruritul.
1. (a) _ vaginala; (b) - postmenstrual (Titirca L., "Ingrij~ri spec~lIl
acordate pacientilor de carte aslstentii medicali", Edltura V 111\11 . 3: ~biective. ale' a.s~st~ntulu! medical in ingrijirea pacientelor 'U
MedicaHi Romaneasca, Bucure~ti, 2009, pag.151); a!ectlU~l gm~.colog~ce ~~lt1rC~L., "I~grijiri speciale acordate pacientil I' I
i. (a) _ uterului, (b) - pelvin (Titirca L., "Ingrijiri spe~iale aco~dlll catre asistentu medicali", Editura Viata Medicala Romaneasca Bucur sti
pacientilor de catre asistentii medicali", Editura V lata Medi '!II 2009, pag. 147-148): ' •
Romaneasca, Bucure~ti, 2009, pag. 155); ~ Pacienta sa:
3. (a) _ genitale; (b) - menopauza (Titirca L., "Ingriji:i spec~1I1 - nu prezinte durete;
acordate pacientilor de catre asistenttii medicali", Edltura V 111\ \ - i~i exprime temerile si mahnirea; .
Medicala Romaneasca, Bucure~ti, 2009, pag. 162); - demonstreze cunoasterea simptomelor cancerului:
4. (a) _ benigna; (b) - uterin (Cri~an N., Nanu D. "GinecoJo Ii '''. - enumere ~~i bolile ~eu tra~smitere sexuala, sa' identifice impu III
Societatea $tiinta si Tehnica, Bucure~ti, 1997, pag. 149). ~c~stora: s~ cu~oasca mecamsmele ovulatiei si manifestarile in' (ilo \I
- isi mentma regiunea perineala curata;

E. Raspundeti urmatoarelor cer'inte


.
- mentina 0 stare de nutritie adecvata: '
- demonstreze intelegerea, acceptarea modificarilor functiei sexual

1. Explorari paraclinice ~i de laborator ~n gi~~colo~ie \T,itlrCt, 1 " . 4. Semne si simptome prezente la pacienta eu fibrom ut 1'111
"Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentn medicali , ~dll\ll I ( nsan ~. , Nanu D. "Gineeologie", Societatea Stiinta si Tchni 'I ,
Viat Medicala Romaneasca, Bucure~ti, 2009, pag.147-148) ucuresti, 1997, pag. 135) :
a
_ histerometria; ~hemoragii/menoragii/metroragii;
- colpopunctia; - leucoree;
_ examenul secretiei vaginale; - durere pelviana;
_ testul Lahm Schiller; - dismenore .,
- colposcopia; - polakiuric;
lio: pia;
- oboscul ,
_ rctentie acuta de uri ns ; - indi p zitie;
- constipatie cronica; - cefalee.
_ marirea de volum a abdomenului;
_ infectii urinare supraadaugate. 7. Interventii ale asistentei medicale care fac parte din planul de
'ingrijire al pacientei cu boala inflamatorie pelvina (Titirca L., "Ingrijiri
5. Circumstantele de aparitie ale bolii inflamatorii pelvlur
speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali", Editura Viata
(Crisan N., Nanu D. "Ginecologie"~ Societatea Stiinta si T~hl1~'( •
Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2009, pag. 176):
Bucuresti, 1997, pag. 135; Titirca L., .Jngrijiri speciale acordate pacicntilor
Asistenta medicala:
de catre asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romancast'11.
- se preocupa de asigurarea conditiilor de odihna si re1axare, cresterca
Bucure~ti, 2009, pag. 175- 176): confortului:
_ agenti patogeni transmisi in timpul actului sexual;
• repaus fizic, pozitie relaxanta;
" agenti patogeni transmisi in timpu1 unor investigatii.
• ajutor din partea familiei;
_ agenti patogeni transmisi in timpul unor manevre abortive;
• calmarea durerii cu antialgice;
_ agenti patogeni transmisi in timpu1 unor interventii chimrgicale;
• igiena locala;
_ agenti patogeni transmisi 1a insertia de dispozitive intrauterine;
• apreciaza nivelul de cunostinte al pacientei si gradul de anxietate;
-agenti patogeni transmisi in timpul unor chiuretaje biopsice;
- discuta cu pacienta:
_ nerespectarea masurilor de asepsie si antisepsie;
• posibilitatea aparitiei unor complicatii: (durerea cronic a, sterilitatca
_ lipsa de igiena, mentinerea tampoanelor timp mdelungat;
si/sau sarcina ectopica);
- leziuni de grataj; . • riscul alterarii sanatatii prin parteneri sexuali multipli;
_ debilitate fizica generals; - informeaza pacienta cu privire la:
- diabet; • bolile transmisibile sexual si prevenirea acestora;
_ administrarea de citostatice si imunodepresoare;
• importanta tratamentului si controlului medical;
_ corpi straini introdusi accidental in vagin sau uitati;
• importanta cresterii aportului de lichide in caz de febra , varsaturi: ,
_ modificari trofice ale epiteliilor tractului vaginal datorita carcnt I
administreaza tratamentul cu antibiotice si antiinflamatorii conform
estrogenice. prescriptiei medicale; monteaza la nevoie perfuziei endovenoasa;
- instruieste pacienta:
6. Manifestarile de dependenta prezente in boala [nflarnatm'l
• sa evite ortostatismul prelungit, frigul, umezeala;
pelvina ( Crisan N. , Nanu D. "Ginecol,?gie", Societatea $tiinta si T~hn~
• sa cornbata constipatia deoarece favorizeaza congestia pelvina;
Bucuresti, 1997, pag. 135; Titirca L., .Jngrijiri speciale acordate pacicnliun
• sa poarte lenjerie de bumbac, sa nu introduca tampoanc
de catre asistentii medicali", Editura Viata Medicalii Romancusc
intravaginale;
Bucure~ti, 2009, pag. 176): - mascara temperatura, pulsul, tensiunea arteriala, mregistreaza valorilc
_ durere in hipogastm sau in fosa iliac a, in functie de localizare;
in foaia de temperatura;
_jena, senzatie de greutate; - educa pacienta pentru:
_ dureri la contactul sexual (dispareunia);
• convingerea partenerului de a urma tratamentul pentru bolile ell
_ leucoree prezenta sau absenta, alteori in cantitate redusa;
transmitere sexuala (BTS);
- febra in formele acute; • evitarea raporturilor sexuale pfma la terminarea tratamentului ~i
_ tulburari urinare/polachiurie, Idisurie;
dispari tia infectiei;
- balonare; • folosirea un r alte metode de contraceptie in afara dispozitivclor
_ greturi, uneori varsaturi; intrauterine:
_ influentarea tranzitului intc .tinal and 'st illt 'I' 'SlIt p ritoncul pclvin,
- tulburari mcnstrualc;
7 ~
• respectarea masurilor de prcvcnir ': I'll\)(!1'1 uri scxualo !,1'ol'Jul'; CAPITOlUl XV
utilizarea prezervativului; . . .
• efectuarea contro1u1ui periodic si a testelor de depistare a bolilor ell
transmitere sexuala 1a persoane1e cu rise crescut. NEUROlOGIE $1 NURSING SPECIFIC

xv.i. TIPURI DE ITEMI

A. Notati cu A (adevarat) sau F (fals) urmatoarele afirmatii

1. Sistemu1 nervos face legatura dintre organism si mediu1 inconjurator,


2. Meningele este format din 2 membrane.
3. Encefa1ul este asezat in cana1ul rahidian.
4. Hipotalamusu1 coordoneaza sistemul endocrin.
5. In cazul efectuarii rezonantei magnetice nucleare este obligatoric
indepartarea obiectelor metalice din vestimentatia bolnavului.
· Tomografia computerizata seefectueaza numai cu substanta de contrast
iodata.
7. Electroencefalografia inregistreaza activitatea bioelectrica a inimii.
· Punctia lornbara se face pentru a masura presiunea lichidului
cefalorahidian.
· Cutia craniana este inchisa, extensibila,
10. Fata bolnavului cu boala Parkinson are aspect de masca (incremenita).

B. Alegeti raspunsul corect

1. Membrana fibroasa care inveleste sistemul nervos central ~i sc


II na in contact direct cu osul este:
II. piamater;
h. arahnoida;
'. duramater.
2. Miscarile neasteptate ~i repetate ale unui grup de muschi so
nnmesc:
II. mioclonii;
h. ticuri;
" fasciculatii,
3. Acumularea de lichid seros in tesuturi defineste:
1\, demul;
I , (urnefactia;
l , lip rtrofia,
4. Hlpcrosmlu 1'(11)1' zinta cxaccrharcn:
\ ()
a. gustului;
I). I{I Nllllllclt'jllll'lm roarclor ccrln] . :
b. mirosului;
c. vederii.
5. Hipoacuzia reprezinta diminuarea: I. ~Llfl1ili ~ fl1~njfestari de dependenia pr z rue la 1 aci n(ii cu
a. auzului; hlpertensHll1e mtracranianiL
b. intensitatii durerii; 2. .Enumer~ti ~5 examene paraclinice indicate In hipertensiun "1
c. sensibilitatii. mtracramana. ' ,
6. Vederea dubla defineste: 3. Indicati 5 manifestari de dependenta prezente In maladia Parkinson,
a. diplopia;
b. strabismul;
c. daltonismul.
7. Patrunderea cu acul printre vertebre In spatiul arahnoidiau
deflneste punctia:
a.Jornbara;
b. suboccipitala;
c. vertebrala.
8. Dupa efectuarea punctiei lombare pacientul va fi asezat In:
a. semisezand;
b. sezand cu bratele sprijinite;
c. decubit dorsal, cu capulla nivelul patului, 24 ore.
9. Electromiograma mascara activitatea electrica a:
a. creierului;
b. inimii;
c. muschilor.
10. Hipertensiunea lntracraniana caracterizata prin prezenta <Ill
lichid cefalorahidian In exces, defineste:
a. edemul cerebral;
b. hidrocefalia;
c. hemeralopia.

c. In coloana "A" sunt indicate manifestari de dependents, III


in coloana "B" caracteristici ale acestora. Asociati fiecare cifra d II
coloana "A" cu litera corespunzatoare din coloana "B", astfel indit
obtineti raspunsul corect.

COLOANA "A"
1. alexia
2. ataxia
3.
4.
5.

.J'_~ __ ~_
., - 1\ ();'Itilll I"" "N lll( 10 ic' - 'hid 1)1'1\'I ',1':1111111
, • 'I
0 Oil, "H, I 1\
I')') •

XV.2. RASPUNSURI $1 BIBL/O ,'/ AFIh'


6, - a ( 'hiru I"" "NcLlr logie" - ghid practic E lituru 'i 'on 19 0 ,
31); " P, pu '.
A. Notati cu A (adevarat) sau F (fals) urrm toarcle aiirmatii.
7. - ~d~hiru F., "Neurologie" - ghid practic, Editura Cison, 1998, pa I.

. 1. _ A (Chiru F., "Neurologie" - ghid practic, Editura Cison, 19 ,pal',


8. - c (Chiru F., "Neurologie" - ghid practic Editura Cison 1998
13); 48); " , pag.
2. _ F (Chiru F., "Neurologie" - ghid practic, Edituta Cison, 1998, P"t',
.. L "::' i~~nJm
9 , - c . (Titirca .....speciale acordate pacientilor de catrc
14); asistentn medicali", Editura Viata Medicala R ~ -
3. _ F (Chiru F., "Neurologie" - ghid practic, Editura Cison, 1998, ptlP,
Bucuresti, 2009, pag. 305); omaneascu,
15);
4. _ A (Chiru F., "Neuro10gie" - ghid practic, Editura Cis on, 1998, pap, .. L ";." i~~nJ1n
10 . - b "(Titirca .... .speciale acordate pacientilor de catrc
asistentu medicali", Editura Viata Medicala R ~ -
17); Bucuresti, 2009, pag. 313); ornaneasca,
5. _ A (Chiru F., "Neurologie" - ghid practic, Editura Cison, 1998, pal"
39);
6. _ F (Chiru F., "Neurologie" - ghid practic, Editura Cis on, 1998, put,
C. In coloana "A" t' d' ~.
39); medicamentelor, iar In colo su~, :,n icate ~al!e, de administrare ale
7. _ F (Titirca L., " Ingrijiri speciale acordate pacienti10r de c; II • fiecare cifra din coloana "A'~~: r~ caracteflStI~1 ale ac~stora. Asociati
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romi'meas " • astfel ~ ~t ~ bti . ~ I era corespunzatoare din coloana "B"
mea sa 0 tinett raspunsul corect. '
Bucure~ti, 2009, pag. 305);
8. _ A (Titirca L., " Ingrijiri speciale acordate pacientilor de cnl I
asistentii medicali", Editura Viata Medicala Romi'measl'l. C. 1 Editu a' 3 - d:' 4 - c:,-,5 f (Chiiru F
- b; 2 - C'. r., "Neuro10gie" - ghid practic
. 1 ra ison, 1998, pag. 25)· '
Bucure~ti, 2009, pag. 305);
9. _ F (Titirca L., " Ingrijiri speciale acordate pacientilQr de c II
asistentii medicali", Editura Viata Medicala RomanCaSl'l,
D. Raspundeti urmatoarelor cerinte.
Bucure~ti, 2009, pag. 313);
10. _ A (Titirca L., " Ingrijiri speciale acordate pacientilor de cII11
asistentii medicali", Editura Viata Medicala RomanclIo' 1. Manifestari de· dependents prezente I ...
hipertensiune intracranlana (Chiru F' N . 1 ." a pa~lentll ~u
Bucuresti, 2009, pag. 320). Editura Cison 1998 . ." _ ., " euro ogle - ghid practic,
Sinteze" Edi~ra M d?ar~1 B90, T1h:ca L. .Llrgente medico-chirurgicale -
_ '. e l:a a, u,cure~tl, 2008, pag. 312):
B. Alegeti rasp un sui corect. acefalee.
tu nu
d cedeazala
~. antialgice ' dar diminua dupa varsa
~ Ytun:. se poatc
,ccen a upa schimbarea pozitie capului, stranut, tuse sau co~primarea
1. _ c (Chiru F., "Neurologie" - ghid practic, Editura Cison, 199 ,P" jugu 1are 1or; c

- varsa,turi, c~re, nu .sunt legate de alimentatie, nu sunt precedate de


15); gretun: sunt 111 Jet ~l pot fi provocate uneori doar de simpla mi .,
2. _ b (Chiru F., "Neurologie" - ghid practic, Editura Cison, 1998, pit J
capl~~Lll;sunt spontane,explozive. iscarc a C

24); - vertij/ameteala;
3. _ a (Chiru F., "Neurologie" - ghid practic, ditura Cison, 199R. pi
- tulburari vizuale: diplopie, Ivedere estompata, lambliopii pa age rc ,
27); I ere tcrea tensiun i i centrale a retinei:
4. _ b (Chiru F., "Neurologie" - ghid pructi • liditura is 11, 19 H. pi
- t: lcm papilar; ,
30);
- z nc hem ragicc pc rctin "Illi~c rile 711v'I (11'1\likinczic), mai putin In I III Ililll";
- inegalitate pupilara; - ucati ie (ncvoiu de a se misca $i a fi mi cati), grc uutc ln mcntincr '0
- atrofierea pupilei; p zitiei timp indelungat;
- sernnul pupilei/ inegalitate pupilara; - kinezie paradoxala (rniscarea cu usurinta chiar alergatul repede p scuri
- tulburari psihiee: apatie, /sornnolenta, / dezorientare tempor -spatiul • in cazul emotiilor sau a unui pericol);
/confuzii, diminuarea atentiei, / scaderea coeficientului intelcctunl, - rigiditate a fetei (fata capata aspectul unei masti);
tulburari de memorie, I1n final coma; - vorbirea monotona;
- tulburari vegetative: bradicardie , tahicardie, bradipnee eu hipoxic. - dizartria; .
- crize convulsive; - rigiditatea muscularii cuprinde treptat museulatura limbii, a masticatici;
- tulburari sfincteriene; - dificultatea de a inghiti cu hiperptialism (saliva in exees);
- paralizii ale nervilor oculomotori; - parestezii;
- hipoacuzie; - dureri musculare in membre;
- tulburari digestive; - in ortostatism, pacientul are trunchiul si capul aplecat inaintc
- hipertermie; (exagerarea reflexelor posturale);
- hipersudoratie. - mers caracteristic, pacientul tinde sa rnearga pe degetele picioarelor, ClI
pasi mici, tar~aiti, trunchiul este apleeat in fata, membrele superioare end
2. Examene paraclinice indicate in hipertensiunea intracraulun rigid lateral si nu se balanseaza in timpul mersului;
(Chiru F., "Neurologie" - ghid practic, Editura Cison, 1998, pag. 191): - tulburari de eehilibru.
- electroeneefalograma;
- scintigrafia cerebrala;
- ecoencefalograma,
- tomografia axial a cornputerizata;
- radiografia eraniana simpla;
- examenullichidului cefalorahidian;
- examen ORL;
- examen oftalmoscopie;
- ventrieulografia.
- endoseopie digestiva.

3. Manifestarl de dependents prezente in maladia Parlin III


(Chiru F., "Neurologie" - ghid praetie, Editura Cison, 1998, pag. 215 1
Titirca L., "Urgen!e medieo-ehirurgieale - Sinteze", Editura Medical
Bucuresti, 2008, pag. 319):
- tremorul: incepe eu un tremur incet si progreseaza asa de incct, III I
persoana nu-si aduce aminte cand a inceput; apare in repaus, disptll III
timpul miscarilor voluntare; se accentueaza la emotii, oboseala, tr •.•
- trernuratura degetelor mainii, ee seamana cu miscarea de nLlmH1'l11
banilor;
- tremuratura la nivelul pieioarelor ee imila miscarca de pcdalarc;
- hipertonie mu culara;
-Tntcpenirca rnus hilor;
20. Mall' rmll(iil' '(III nital al aparatului urinur •.. 'ilid inlc '(iil' uu .tului
CAPITOlUL XVI 1I n nar.

21. Ref1uxul vezico-uretral poate duce la infectii ale tractului urinar.


22.Infectiile intestinale repetate sau prelungite pot favoriza aparitia
PEDIATHIE $1 NURSING SPECIFIC infectiilor tractului urinar.
23. Tulburarile digestive se exc1ud in infectiile tractului urinar la sugari ~i
COPll nuci.
24. Cauza determinants in gornerulonefrita acuta la COPll, 0 reprezintii
XVI.J. TIPURI DE ITEMI infectia cu pneumococ.
25.Frigul este 0 cauza favorizanta a glomerulonefritei acute.
A. Notati eu A (adeviirat) sau F (fals) urrnatoarele afirmatii. 26.Insuficienta renala acuta poate fi 0 complicatie a glomerulonefritci
acute.
1. Astmul bronsic infantil apare in forma tipica dupa va:st~ de doi ani. v 27. Edemul pulmonar acut poate fi 0 cornplicatie a glomerulonefritei.
2. Astmul bronsic infantil se manifests prin crize paroxistice cu 0 durala <it 28. Glomerulonefrita, in absenta complicatiilor, poate sa dureze 5-6
12-24 de ore separate prinperioade de acalmie. ..' saptamani.
3. Principalul simptom in astmul bronsic ..est~ dispneea de.t~p inspirator. 29. Diabetul zaharat, cu debutin copilarie, este un diabet zaharat tip 2.
4. Insuficienta cardiaca poate fi 0 comphcatlev a p~eumomel lo?ulare. , 30. Diabetul zaharat latent este lipsit de manifestari c1inice.
5. Convulsiile febrile pot aparea din cauza scaderu temperaturu corpulul:
6. Netratata, btonhopneumonia determina in aproape toate cazuril "
moartea copilului. . . v' .. , B. ALEGETI RA.SPUNSUL CORECT
7. in caz de convulsii febrile sau hipoxice se admlmstrea~a dla~epam t. v..
8. Cauza determinanta in pneumonia. lobara este infectia aer gcn 1. Cauzele favorizante aparitiei bronhopneumoniei la eopii sunt:
pulmonata cu Streptococcus pneumomae. ., .• a) sezonul cald, rezistenta crescuta la infectii;
9. Meningita bacteriana poate fi considerata cornplicatie a pneumonivi b) varsta mare si excesul de carbohidrati;
lobare.· . '1 b' c) sezonul rece, varsta mica si deficitele imune.
10. Septicemia cu pneumococ poate fi 0 compli~atie a p~eumom~l 0 ar.c: 2. Sunt simp tome ale bronhopneumoniei la eopii:
11.Unele pneumopatii grave se pot complica ducand la insufici Il( a) subfebrilitate, dispnee moderata si bulimie;
cardiaca. ,. . b) tuse rnoderata, febra moderata si disfagie;
12.Insuficienta cardiaca la copii poate fi determinata de anemn .severe., c) febra ridicata, dispnee marcata si anorexie.
13.Hepatome'galia dureroasa la palpare este un simptom al insuficicnt 3. Urrnatoarele investigatii paraclinice sunt reeomandate in
cardiacedrepte. . v ~ bronhopneumonie:
14.Po liuri a reprezinta un simptom in insuficienta cardlac.a dreapta. ) examen radiologic pulmonar, gazometrie si hemoleucograma;
15.Apetitul creste in majoritatea cazurilor de ga~troentente la copn. b) CT, cistoscopie, VSH;
16.Colicile abdominale sunt specifice enterocohtelor. . v c) EKG, sumar de urina, gastroscopie.
17.Uscaciunea tegumentelor si mucoaselor reprezmta un semn II 4. Compllcatiile bronhopneumoniei la eopii pot fi:
deshidratare acuta. , n) insuficienta cardiaca, convulsii febrile, meningita bacteriana;
18.Coprocultura este recomandata pentru identificarea germenului bact '111111 ) steatoza hepatica;
cauzal al castroenteritei acute. ) dislipidemie, insuficienta hepatica.
19.Patrunderea gennenilor bacteri ni pc ,ilc urinar I' PI' zint] (;1\lI/rt 5. Netratata, bronhopneumonia determina in aproape toatc
detel111inantaIn infectiile tractului irinur, azurile:
U rnalf rmatii 'Oil' uitul ;

7
b) dcc ; 0) vfls' lHS(, /ipi 'I II. I. ulbici asa:
c) ernfizem. b) I' ~i , pumc OSl!, ucrata;
6. Pneumonia lobara se intalneste numai la copii pc tc: ) ruginie, aderenta;
a) 3 ani;
16.Investigatiile paraclinice In astmul bronsic la copii stllIl
b) 5luni; urmatoarete:
c) 6luni.
a) radiografie toracica, hemoleucograma, spirometria;
7. Cauza favorizanta a pneumoniei Iobare Ia copii este: b) gastroscopia, VSH, gazometrie;
a) aerul foarte uscat; c) endoscopia, sumar de urina;
b) frigul;
. 17. Volumul de aer ventilat Ia 0 respiratie Iinistita, In repaus S('
c) canicula. numeste:
8. Cauza determinanta a pneumoniei Iobare este infect II a) Volumul curent;
aerogena pulmonara cu: b) Volumul inspirator de rezerva;
a) Streptococcus pneumoniae; c) Volumul inspirator de rezerva.
b) Escherichia coli;
18. VoIumuI maxim de aer introdus In plarnanl printr-n
c) Haemophilus influenzae;
Inspiratic profunda care urmeaza dupa 0 in spira tie normals s\
9. Simptomatologia pneumoniei Iobare se caracterizeaza prin: nurneste:
a) debut brusc, febra ridicata, varsaturi; a) Velum curent;
b) debut insidios, febra moderata, diaree; b) Volum expirator de rezerva;
c) debut lent, subfebrilitate, frison. c) Volumul inspirator de rezerva.
10. Pneumonia lobara ar putea avea urmatoarele cornplicatii:
. 19. Vo.lu~u{ maxim de aer care poate fi expuIzat din plaman]
a) bombarea sternului, adenoidita;
pnntr-o expiratie fortata, care succeda unei explratii norma Ie s \
b) tumefactii articulare, anorexie; numeste:
c) pleurezie, miocardita, otita medie. ) Volurnul expirator de rezerva;
11. Astmul bronsic apare In forma tipica dupa varsta de: b) Velum curent;
a) 2 ani; ) Volumul inspirator de rezerva,
b) 5 ani;
c) 12 ani;
.. .z0. Volu~ul de aer care ramane In plarnan] neputand fi evacuut
mCI prin cea mal fortata expiratie, se numesta:
12. Simptomul caracteristic al astmul bronsic Ia copii este : '1) Velum rezidual;
a) dispnee de tip inspirator; b) Volum curent;
b) dispnee de tip expirator; ') Velum inspirator de rezerva.
c) eupnee.
21. Volumul maxim de aer care poate fi expuIzat din plaman]
13. Astmul bronsic are urmatoarele cauze favorizante:
printr-o expiratie fortata dupa ce s-a efectuat 0 inspiratie cat mal
a) sedentarismul, sezonul cald; profunda se numeste:
b) cresterea rezistentei antiinfectioase, umiditate; II) Capacitate pulmonara totala;
c) sezonul rece, infectii acute ale cailor respiratorii. I) Capacitate vitala;
14. Astmul bronsic "pur", fara etiologie infectioasa, evolueaz Volum rezidual.
a) cu febra moderata;
22. Suma tuturor volumelor de aer care pot exista In plamfin!
b) cu pirexie; I' arta nurnele de:
c) cu afebrilitate. II apacitate vitala;
15. In astmul bronsic copii mai marl pot elimina, print (us •• I /) Volum curent;
secretie: l' apa ita: pulmonur t tn/a.

o
23. Dcbitul opthn ~11oxlgcllo(c"up 'I 11\ 111111'1 'j 1'11111 sub c1opo( 2. M 11111 ( r I caractertstlce lnsuflcl 'n(tll e uxllu ., drcpre III
copll stint:
semietans este de:
a) greturi, val'S!:turi, junghi toracic;
a) 4-6 lImin;
b) 6-811min; b) turgescenta jugularelor, edeme declive, scaderea tensiunii arteriale:
c) poliurie, scaune moi, hepatomegalie. '
c) 8-10 l/min.
24. Este contraindicata impachetarea sugarului ell 33. R~gimul alimentar al copilului cu insuflcienta cardiaca va ti:
bronhopneumonie in cearceafuri cu apa rece, deoarece poate produce: a) desodat si in cantitati mici si repetate;
b) normocaloric conform dorintelor copilului:
a) hipoxie;
b) colaps vascular sever; c) hipercaloric, normosodat in cantitati suficiente.
c) .paralizia membrelor inferioare. 34. Cauzele infectioase digestive ale gastroenteritei acute la copii
25. Copiilor cu bronhopneumonie Ii se va asigura alimentatic: sunt:
a) de crutare.cu valoare calorica doar de intretinere in cantitati mi i ~I a) pneumococ, streptococ, stafilococ;
b) escherichia coli, shigella, salmonella;
repetate;
c) intoxicatia cu nitriti din apa de put.
b) la alegerea copilului;
c) desodata si hipocalorica. . ~5. ~auze~e toxi.ce ale, gastroenteritei acute la copii este:
26. Cauzele endocrine ale Iusuflcientei cardiace sunt: a) mtoxicatia cu ciuperci;
a) hipertiroidismul avansat pana la tireotoxicoza; b) infectia cu clostridium difficile:,
c) infectia cu rotavirus.
b) pleurezii de mare cavitate;
c) hipertensiune arteriala. . 36. Cauzele alergice ale gastroenteritei acute la copii sunt:
27. Cauzele sanguine ale insuflcientei cardiace sunt: a) mfectarea cu giardia;
b) infectia cu enterovirusuri: ,
a) pneumopatiile grave;
c) intoleranta la anumite tipuri de lapte.
b) aritmiile grave;
c) anemiile severe. 37. Cauza determinanta in infectia tractului urinar la copii este:
28. Cauzele vasculare ale insuflcientei cardiace la copii sunt: a) refluxul vezico-urinar: , . .
a) fistulele arterio-venoase periferice; b) frigul, in specialla membrele inferioare:
b) hipertensiunea arteriala pulmonata; c) patrunderea germenilor bacterieni. '
c) hipertiroidismul. 38. Simptomatologia infectiei tractului urinar la copii se
29. Cauzele pulmonare ~i pleurale ale insuflcientei cardia (. III caracterizeaza prin:
copii sunt: a) febra, dureri lo.mbare, fenomene vezicale, modificarea urinei;
b) sernne de deshidratare acuta:,
a) aritmiile grave;
) hematoame retroperitoneale.
b) pneumopatiile grave;
c) anemiile severe. 39. Cauza determinanta in aparltia glomerulonefritei difuzc
30. Manlfestarile caracteristice insuflcientei cardiace stangi suuu acute la copii este:
a) tuse seaca, apoi productiva, cianoza si scaderea tensiunii arteriale; a) infectia cu streptococul Bvhemolitic:
b) turgescenta jugularelor si edeme declive; b) infectia cu rotavirus; ,
c) greturi, varsaturi, scaune moi. .) infectia cu Shigella;
31. Edemul pulmonar acut cardiogen la copii prezinr 40. Cauzele favorizante in glomerulonefrita difuza acuta la copii
sunt:
manifestart:
a) dispnee severa, tuse continua, sputa rozata; u :arsta peste 3 ani, frigul, anginele repetate;
b) dispnee cu bradipnee si sputa alb- idef ; I) inf tarea cu giardia, caldura excesiva si febra ridicata:
c) scaderea tensiunii artcriale,cian za pcrior nllzl\l , puta ITllI' -purul 'Ill .) varsta lib trci nni, ',Idura exee iva si Icbra ridicata. '
41. ~1()ll1c"\lI()JI 'f",jn IU'IIIt d fill III cupll 1)1' 'zlllj urm JOItI'IIII' 'Vollllll\d d)
lIluxiIl11" l '1111I
manlfestari: 5. Dcbitul .xpirutor e) Volumul maxim de acr care pat'
a) oligurie, edeme palpebralc, durcrc 1011ll1uI' , hipcrtcnsiu: c;
maxim de vftrf fi expulzat In prima secunda a
b) poliurie, varsaturi, hipotensiune arterial ; unei expiratii fortate care succcdii
c) junghi toracic, oligurie, glicozurie. unei ins iratii rofunde
42. Glomerulonefrita acuta Ia copii apare dupa : Viteza maxima a expiratiei
a) scarlatina, pneumonie sau amigdalita acuta;
b) stationarea prelungita in frig si urnezeala; "" C.~;..In coloana "A" sunt indicati termeni medicali, iar in coloana
c) mese copioase. B definitiile
_ acestora,
di Asociati fiecare cifra din coloana "A" cu lit ICI.!"
43. Examenul sumar de urina in glomerulonefrita difuza, arlit corespunzatoare m coloana "B", astfel incat sa obtineti raspunsul corect.
a) albumina - nor fin, hematii numeroase in sediment;
b) prezenta streptococului; COLOANA "A" COLOANA "B"
c) numarul de hematii eliminate pe minut. 1. Hematoza a) Produs de secretie In cursul unui
44. In glomerulonefrita acuta difuza la copii : proces inflamator
a)este prezenta glucoza in urina; 2. Exsudat ,b) Oprirea completa a respiratiei
b) urocultura este sterila; 3. Dispnee c) Totalitatea schimburilor gazoase de
c) este prezent streptococul in urina. la nivelul plamanilor
45. Proba Addis-Hamburger arata: 4. Apnee d) Coloratia vinetie a pielii
a) absenta cilindrilor; 5. Cianoza e) Zgomot inspirator
b) cresterea considerabila a eliminarii de hematii pe minut; f) Dificultate in respiratie
c) absenta leucocitelor.
"" c.~...Incoloana "A" sunt indicati termeni medicali, iar in coloana
B definitiile
_ acestora.
di Asociati fiecare cifra din coloana "A" c u liter1 era
C. ASOCIAlI FIECARE CIFRA DiN COLOANA "A" (' I corespunzatoare In coloana "B", astfel incat sa obtineti raspunsul corect.
LITERA CORESPUNZATOARE DIN COLOANA "B", A TIt'II:1
INCA.T SA OBTINETI RA.SPUNSUL CORECT COLOANA "A" COLOANA "B"
1. Polakiurie a) Pierderea involuntara de urina
c.t. In coloana "A" sunt indicate capacitatile si VOIUlll I In timpul somnului
pulmonare, iar in coloana "B" definitiile acestora. Asociati fiecare ci Ih dill 2. Poliurie b) Eliminarea unei cantitati mici
coloana "A" eu litera corespunzatoare din coloana "B", astfel in 'I t de urina In mod repetat la
interval scurt
obtineti raspunsul corect.
3. Enurezis c) Dificultate in actul mictiunii

COLOANA "B" 4. Disurie d) Eliminarea unei cantitati de


COLOANA "A"
Volumul de aer care ramano III urina in 24 h mai mare decal
1. Capacitatea vitala a)
plamani neputand f evacuat l1il'! cea normala
orin cea mai fortata expiratic . Hidronefroza e) Examen imagistic al unui
Suma tuturor volumelor de U 'I oraan
2. Volumul rezidual b)
care pot exista ill nlamani 0 Dilatarea cavitatilor intrarenalc
Volumul maxim de aCt"car po II din cauza acumularii de urinf
3. Capacitatea pulmonata c)
fi cxpulzat din plamuni printr II
totala
cxpirnjic fortata
C.4. in c loana "A" sunt indi 'uti I 1111 III Ii 'ul i, iur In
111' 'ol( 1"111 Ilil,11i1 III c) II bll I1d '111 pc
"B" definitiile acestora. Asociati fie arc 'il'r' din c I ana "A" 'U Iii '1"11
corespunzatoare din coloana "B", astfel inc~H~a btineti raspun ul core 'l. f crize care se rcpcu

COLOANA "A" COLOANA "B"


.
1. C.7. In coloana "A" sunt indicati termeni medicali, iar in coloana
Cetoza a) Fonnarea excesiva si acumularca d'
corpi cetonici
"B" definitiile acestora. Asociati fiecare cifra din coloana "A" cu liter']
corespunzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspunsul corect.
2. Halena b) F oame exagerata
3. Polidipsia c) Unei cantitati de urina exagcrat di'
COLOANA"A" COLOANA "B"
mari in 24h
Cestode
4. Polifagia d) Eliminarea a) tulburare de absortie intestinala a unora sau
-

mai multe rinci ii nutritive


s. Poliurie e) Sete exagerata
Malabsorbtie b) patrunderea in organism a parazitilor
0 Polizaharid vegetal Infestare
c eliminarea abundenta de grasirni in scaun
Steatoree
d) clasa de viermi paraziti din subincrengatura
C.5. In coloana "A" sunt indicati termeni medicali, iar in coloauu
viermilor lati
"B" definitiile acestora. Asociati fiecare cifra din coloana "A" cu lit 'I'll Gluten
e) component al fainurilor de cereale alcatuitc
corespunzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspunsul corect. din roteinele acestora
clasa de protozoare
COLOANA "A" COLOANA "B" -
1. Convulsii a) Tulburari in coordonarea miscarilo:
active
D. COMPLETATI SPATULE LIBERE ASTFEL INCAT SA
2. Tinnitus b) Transpiratie abundenta
OBTINETI UN ENUNT CORECT
3. Ataxie c) Perceperea imaginii duble
4. Diaforeza d) Contracturi musculare involur till I
1. Diabetul zaharat este 0 boala... (a) ... datorata deficitului primar de...
tonice si tonicoclonice, intense, care UPIII (b) ....
ill crize, insotite de oierderea cuno::;lin\ '
Articularea defectuoasa a cuvintclor
2. Polidipsia este ... (a) ... exgerata, ce duce la ingerarea unor man
5. Diplopie e)
. cantitati de ... (b)... .
f) Zgomote sau vajaituri in urechi
3. Enurezisul reprezinta pierderea de ... (a) ... in timpul... (b) ....
4. Polifagia se traduce prin ... (a) ... exagerata ce duce la consumul unor
C.6. In coloana "A" sunt indicati termeni medicali, iar in colonuu mari cantitati de ... (b) .
"B" definitiile acestora. Asociati fiecare cifra din coloana "A" cu Iil 'III
5. Poliuria reprezinta.. (a) unor cantitati de ... (b) ... exagerat de mari In
corespunzatoare din coloana "B", astfel incat sa obtineti raspunsul coreet. a
decurs de 24 ore .
6. Insuficienta cardiaca este incapacitatea ... (a) ... de a asigura debitul.,
COLOANA "A" COLOANA "B"
(b) ... necesar organelor si tesuturilor corpului .
1. Disartrie a) miscari involuntare ale globllo:
7. Bronsiolita este 0 afectiune respiratorie de natura ... (a) ... ce apare la
oculari sub forma de oscilatii rillnil
copii sub varsta de doi ani mai frecvent la... (b) ....
orizontale, vertic ale sau gi ratori i
2. Diskinezie b) articularea defectuoasa a cuvintclm 8. Astmul bronsic infantil este 0 afectiune respiratorie de natura ... (a) ...
manifestata prin crize recurente de dispnee ... (b) ... paroxistica .
3. Nistagmus c) secretie lactata anormal de abund '1\1
a glandclor marnarc 9. Cauza determinanta a astmul bronsic infantil este inhalarea d
particule ... (a) ... dintr-un ... (b) ....
4. Galactoree d) tulburnr '0 I'C larii ~i sin rnniz,l'li III
uctlvilnten motoric
10. Asunul brousic inlantil sc munifcsr plllI 'I'll'", (u)". .u () duruli de 'J'I. '. I I "IIN, 'VRJ .~'IIJIIJLI()(,'RAFIh'
12-24 de ore, separate r rill p ri adc dc., (h)", ,
11. Volumul curent este volumul d ... (a) ... vcntilut la r ~pira(i . lini~!il!, A. NO/1l11 ell A (adcvarat) sau F (fals) urrnatoarclc aflrmatlil
in ... (b) ....
12. Capacitatea vitala este volumul maxim de aer care poate Ii... (a) ... dill 1. - A (Crin Ma!cean, Vladimir- Manta Mihailescu, .Pcdiatric ~i
plamani printr-o ... (b) .. fortata dupa ce s-a efectuat 0 inspiratie cat mni Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2 it".
profunda. Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag.263);
13. Capacitatea pulmonata totala este suma tuturor volumelor de ... (a) ... 2. - A (Crin M~rcean, Vladimir-Manta Mihailescu, "Pediatric ~i
care pot exista in ... (b) ... Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-:\",
14. Declansarea crizei de astm bronsic are loc ca urmare a contactului Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag. 264);
mucoaselor respiratorii cu un ... (a) ... fata de care organismul a {'os! 3. - F (Crin M~rcean, Vladimir-Manta Mihailescu, "Pediatric ~i
anterior... (b) .... Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a",
15. Expiratia in astmul bronsic, este insotita de un ... (a) ... caracteristi " Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag.264);
suierator, perceptibil de la ... (b) .... 4. - A (Crin M~rcean, Vladimir-Manta Mihailescu, .Pediatrie ~i
16. Exsudatul este un prod us de ... (a) ... in cursul unui proces ... (b) .., '\1 Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a",
caracter purulent sau nu . Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag.272);
17. Murmurul vezicular reprezinta zgomotul... (a) ... cu caracter dulcc.d ' 5. - F (Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, .Pediatrie $i
aspiratie care se percepe la (b) ... plamanului normal. Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a",
18. Apneea se traduce prin.. (a) completa a ... (b) . Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag. 272);
19. Ralurile sunt... (a) ... supraadaugate percepute la (b) ... plamauului . 6. - A (Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, .Pediatrie $i
20. Wheezingul reprezinta.; (a) ... care seamana cu un ... (b) .... Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a",
Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag.272);
7. - A (Crin M~rcean, Vladimir-Manta Mihailescu, .Pediatrie $i
E. RASPUNDETI URMA.TOARELOR CERINTE Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a",
Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag. 272);
1. Enumerati cinci tipuri de bacterii care produc infectii digestive. 8. - A (Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, .Pediatrie $i
2. Numiti cinci simptome specifice insuficientei cardiace stangi la copii. Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a",
3. Enumerati cinci simptome specifice insuficientei cardiace dreptc 11 Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag.274);
COpll. 9. - A (Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, .Pediatrie si
4. Enumerati cinci simptome ale astmului bronsic. Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a",
5. Enumerati cinci simptome ale pneumoniei lobare. Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag.275);
10. - A ~Crin M~rcean, Vladimir-Manta Mihailescu, .Pediatrie $i
Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a",
Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag.275);
11. - A (Crin Marcean,
" Vladimir-Manta Mihailescu ,,,. Pediatrie i ')

Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a",


Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag.303);
12. - A (Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, .Pediatrie ~i
Puericultura, lndreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a'"
Editura Mcdicala, Bucure ti, 2016, lag. 303);
13. - A (Crin Mill" iun, Vludimir-M 111111 Mill, ii's .u, .J'cdiruric ~i 26. '- A ( 'I II Mil" 'un, Vladimir-MUI1II1 M Ii II eu lOP diutric ~i
Puericultura, [ndr ptar pcntru Asis! '111i M' Ii 'nli 'dilill tI -0", Pu ','j .ultnr , 1ndrcptar pcntru AsislCllli M di 'lili' li~iD a, 2-a",
Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pn). 04); "c1ilura Mcdicala, Bucuresti, 2016, pag.36H);
14. - F (Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailcscu, "P dintric ~i 27. - A .(Crin Marceau, Vladimir-Manta Mihailo eu, "Pediatric ~i
Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-u", Pu~ncultura,. Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a",
Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag. 303); Edltura Medicala, Bucuresti, 2016, pag.368);
15. - F (Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, .Pediatri ~i 28. - F ~Crin Marceau, Vladimir-Manta Mihailescu, "Pediatric si
Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-<1", Pu~ncultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a",
Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag. 328); Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag. 368);
16. - A (Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, .Pediatrie ~i 29. - F ~Crin M~rcean, Vladimir-Manta Mihiiilescu, "Pediatrie ~i
Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-<1", Pu~ncultura,. Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a",
Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag.328); Edltura Medicala, Bucuresti, 2016, pag.478);
17. - A (Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, "Pediatric ~i 30. - A .(Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihaileseu, "Pediatric ~i
, Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-<.1", Puenculturii, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-,,"
Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag. 328); Editura Medicalii, Bucuresti, 2016, pag.479); , c ,
18. - A (Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, "Pediatric ~i
Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a",
Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag.328); B. Alegeti raspunsul corect
19. - A (Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, .Pediatrie ~i
Puericultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a' 2-(1", 1. - c ~Crin _~~rcean, Vladimir-Manta Mihailesou, .Pediatrie ~i
Editura Medicala, Bucuresti, 2016, pag.363); Pu~ncultura, Indreptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a",
20. - F (Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, "Pediatric si Edltura Medicala, Bucuresti, 2016, pag.271);
Puericultura, Indrcptar pentru Asistenti Medicali editia a 2-a", 2. - c