Sunteți pe pagina 1din 3

Lp 21. Identificarea Enterobacteriaceae-lor. Coprocultura.

Obiective:
I. Cunoașterea etapelor de identificare a Enterobacteriaceae-lor.
II. Discutarea etiologiei sindromului diareic infecţios: bacteriană, virală, parazitară.
III. Însuşirea etapelor diagnosticului bacteriologic în boala diareică acută.

I. Identificarea Enterobacteriaceae-lor

1. Caractere microscopice:
- bacili gram-negativi, fără așezare particulară

2. Caractere de cultivare:
- nepretențioși nutritiv (cultivă pe geloză nutritivă sau în bulion nutritiv)
- facultativ anaerobi
- cultură S; pe medii agarizate coloniile au diametrul de 2-3 mm după 18 ore de incubare la 37º C
- izolarea Enterobacteriaceae-lor din produse patologice pluribacteriene poate fi realizată pe medii
diferențiale și selective (cu lactoză și indicator de pH):
o pe medii cu selectivitate redusă (agar MacConkey) bacteriile gram-pozitive sunt inhibate;
enterobacteriile se diferențiază în lactozo-pozitive și lactozo-negative.
o pe medii cu selectivitate medie (agar Hektoen), sunt inhibate bacteriile Gram-pozitive și,
parțial, bacilii coliformi (lactozo-pozitivi); enterobacteriile lactozo-negative pot fi
diferențiate după cum produc sau nu H2S: tulpinile care produc H2S formează colonii cu
centrul de culoare neagră.
3. Caractere biochimice: pot fi testate pe medii de identificare multitest sau pe galerii comerciale de teste
biochimice miniaturizate.
Exemple:
Genul Shigella: Genul Salmonella:
- lactozo – negativi - lactozo-negativi
- fermentează glucoza fără producere de gaz - fermentează glucoza
- nu produc H2S - produc H2S
- imobil - mobili
- nu produc urează - nu produce ureaza
- nu produc lizin-decarboxlilază - nu produce indol
- nu folosește citratul Na ca sursă de carbon - produc lizin-decarboxlilază
- nu produce fenilalanin-dezaminază - folosește citratul Na ca sursă de carbon
- nu produce fenilalanin-dezaminază

4. Caractere antigenice

II. Etiologia sindromului diareic infecţios

Definiţie BDA: peste 3 scaune / zi, semiconsistente sau apoase (scaunul ia forma vasului în care este depus),
determinând pierderi lichidiene, ce pot duce la dezechilibre hidroelectrolitice.

Agenţi etiologici bacterieni:


• Sindrom holeriform: scaune apoase, abundente, febră absentă, absenţa tenesmelor rectale şi a
durerilor abdominale, absenţa leucocitelor în scaun.
1
o Vibrio cholerae
o Vibrioni NAG (non-aglutinabili cu seruri anti- O:1 și O:139)
o ECET, ECEP, ECAD, ECEAg

• Sindrom dizenteriform: colită acută cu scaune mucosanguinolent-purulente, febră, tenesme şi


dureri abdominale prezente, reacţie inflamatorie acută intensă în scaun.
o Shigella spp.
o ECEI
o Campylobacter spp.
o Salmonella spp.
o Yersinia enterocolitica

Virusuri: rotavirus, adenovirus, norovirus


Protozoare: Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, Cryptosporidium

III. Diagnostic de laborator BDA, sindromul dizenteriform

Prima zi:
A. Prelevare
• cât mai aproape de debut şi înaintea antibioticoterapiei
• scaun emis spontan
• fragmente de mucus, sânge, puroi sau din 4-5 locuri diferite, aproximativ 1 g
• transport în coprocultor cu mediu de transport Cary-Blair
B.Transport în 1-2 ore; eventual refrigerare (max 24-48 ore)
C. Examen macroscopic: miros, culoare, aspect
D. Examen microscopic direct
• Frotiu colorat cu albastru de metilen
- Celule inflamatorii, hematii, enterocite
PMN > 50 /câmp alături de macrofage şi hematii în shigeloze
PMN < 20 / câmp în salmoneloze
Polimorfonucleare şi hematii în campilobacterioze.
- Agenţi etiologici cu morfologii particulare (Campylobacter: BGN spiralat, formă de ʺpescăruș în
zborʺ)
E. Coprocultura
Scop: Izolarea şi identificarea Salmonella, Shigella, Yersinia (lactozo negativi)
• Se însămânţează proba de materii fecale pe
- medii cu selectivitate joasă (agar MacConkey)
- medii cu selectivitate medie (agar Hektoen)
- mediu de îmbogăţire pentru Salmonella (bulion selenit acid de sodiu).

A doua zi:
• repicăm cultura din mediul de îmbogăţire pe mediu cu selectivitate medie
• din minim 3 colonii lactozo-negative cu/fără H2S de pe primocultura pe mediu selectiv se
efectuează:
1. triaj biochimic TSI (triple sugar iron), MIU (mobilitate-indol-urează)
2. repicaj pe un mediu diferenţial lactozat, pentru verificarea purităţii culturii
2
Agar Mac Conkey:
colonii L + (roz) și colonii L - (la culoarea mediului)

Coprocultură pe agar Hektoen:


floră mixtă care conține colonii L+ (săgeata rosie) și colonii L-, producătoare de H2S (săgeata galbena,
săgeata albastra)

A treia zi:
• pe repicajul din mediul de îmbogăţire urmărim prezența coloniilor lactozo negative  hidrogen
sulfurat;
• citirea testelor de triaj biochimic (medii multitest) → colonii lactozo-negative suspecte (pentru
care testele de triaj sugerează Salmonella, Shigella, Yersinia);
• identificare biochimică extinsă pentru coloniile lactozo-negative suspecte;
• identificare antigenică pentru coloniile lactozo-negative suspecte;
• antibiogramă, doar pentru Shigella sau Yersinia. Tratamentul cu antibiotice în diareea cu
Salmonella nu scurtează durata manifestărilor clinice și, în plus, prelungește starea de portaj).
A patra zi:
• formularea rezultatului final.

S-ar putea să vă placă și