Sunteți pe pagina 1din 10

TEST NR.

1 – ILDOR ELM

1. Ruperea pantografului la locomotivele aflate in circulatie sau la manevra care au condus la


inchiderea circulatiei feroviare in mod accidental se incadreza la :
a. Accidente ;
b. Incidente ;
c. Nu se incadreaza nici la accidente nici la incidente definite de Regulamentul de investigare a
accidentelor si incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe
reteaua de transport cu metroul .

2.In situatia in care salariatul este in CO si intervine un concediu de boala se :


a. intrerupe CO, restul zilelor de CO se vor efectua dupa terminarea concediului de boala;
b. continua efectuarea CO;
c. continua efectuarea CO, apoi se continua cu concediul de boala.

3.După verificarea pe teren a cauzelor care au produs D.U .a şinei de contact intr-o staţie cu serviciul de
mişcare suspendat solicitarea de punere sub tensiune se face de către :
a. mecanicul primului tren sosit in staţie către Oper. de mişcare ;
b. personal METROREX stabilit de dispecerul central in situaţia în care nici un tren nu poate ajunge in
staţie către Disp.central ;
c. operatorul de mişcare solicită telefonic dispecerului EE, repunerea tensiunii în şina de contact.

4. Personalul implicat in producerea unui accident sau incident pe reteau metroului trebuie sa ramana la
dispozitia comisiei de investigare :
a. pana la terminarea programului de lucru;
b. pana la terminarea lucrarilor de remediere a urmarilor produse de accidente /incidente.
c. atat timp cat este necesar .

5. Cate tipuri de gabarite sunt in metrou ?


a. doua ;
b. trei ;
c. patru .

6. Ce reprezinta echipamentul individual de protectie ?


a. mijloacele cu care este dotat fiecare participant in procesul de munca pentru a fi protejat inpotriva
factorilor de risc .
b. mijloacele pe care salariatul le utilizeaza in procesul de munca pentru a-si proteja imbracamintea si
incaltamintea ;
c. mijloacele pe care salariatul le utilizeaza pentru a-si asigura o igiena personala .

7. In cazul circulaţiei pe linie falsă(contrasens ) semnalizarea capului de tren al unui TEM este :
a. 2 faruri in partea de jos cu lumina roşie ;
b. 2 faruri in partea de jos cu lumina galbenă ;
c. 2 faruri in partea de jos cu lumina albă .

8. In ce perioada se desfasoara instruirea teoretica profesionala ?


a. in tot cursul anului ;
b. de la 1 februarie la 31 decembrie;
c. de la 1 ianuarie la 30 noiembrie .
9. Zona unde se afla gabarit redus este marcata pe toata lungimea portiunilor de tunel cu gabarit redus
cu :
a. o linie intrerupta de culoare galbena reflectorizanta avand forma de triunghi ;
b. o linia continua zig-zag de culoare galbena reflectorizanta ;
c. o linie continua de culoare alba reflectorizanta avand forma de cerc .

10. Persoana care la una din materii a obtinut note mai mici de cinci, este considerata necorespunzatoare
la examinarea periodica profesionala?
a. da;
b. nu;
c. nu, daca impreuna cu celelalte note, media generala este mai mare sau egala cu cinci .
TEST NR.2 – ILDOR ELM

1. Ce se intelege prin siguranta feroviara ?


a. conceptul potrivit caruia operatiunile de transport pe reteau de metrou trebuie sa se desfasoare fara
pericol pentru persoane , pentru bunurile si marfurile incredintate la transport, pentru vehiculele
feroviare, pentru infrastructura si pentru mediul inconjurator ;
b. orice deplasare de persoane si/sau bunuri realizata cu vehicule feroviare de catre operatorii economici
c. cerintele aplicabile personalului cu responsabilitati in siguranta feroviara , inclusiv criteriile de
selectie , autorizare si atestare .

2. Zona unde se afla gabarit redus este marcata pe toata lungimea portiunilor de tunel cu gabarit redus
cu :
a. o linie intrerupta de culoare galbena reflectorizanta avand forma de triunghi ;
b. o linia continua zig-zag de culoare galbena reflectorizanta ;
c. o linie continua de culoare alba reflectorizanta avand forma de cerc .

3. După verificarea pe teren a cauzelor care au produs D.U .a şinei de contact intr-o staţie cu serviciul
de mişcare suspendat solicitarea de punere sub tensiune se face de către :
a. mecanicul primului tren sosit in staţie către Oper. de mişcare ;
b. personal METROREX stabilit de dispecerul central in situaţia în care nici un tren nu poate ajunge in
staţie către Disp.central ;
c. operatorul de mişcare solicită telefonic dispecerului EE, repunerea tensiunii în şina de contact.

4. In ce perioada se desfasoara instruirea teoretica profesionala ?


a. in tot cursul anului ;
b. de la 1 februarie la 31 decembrie ;
c.de la 1 ianuarie la 30 noiembrie .

5. Efectuarea controlului vizual in subsolul de cabluri se evidentiaza :


a. in scris in caietele de rond amplasate in subsoluri ;
b. in scris in procesul verbal de predare – primire ;
c. nu se evidentiaza .

6. Salariatii societatiii METROREX au urmatoarele indatoriri :


a. sa absenteze nemotivat de la serviciu ;
b. sa se prezinte la serviciu in stare corespunzatoare , sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice
sau substante halucinogene la locul de munca si sa nu lucreze sub influenta acestora ;
c. sa nu se prezinte , la cererea societatii , in cel mai scurt timp la serviciu pentru prevenirea sau
inlaturarea efectelor unor calamitati naturale .

7. Ce se intelege prin timp de munca conf. ReguIamentului Intern ?


a. timpul in care salariatii sunt in concediu de odihna ;
b. perioada de timp dintr-o zi sau dintr-o saptamana in care este obligatorie efectuarea muncii ;
c. timpul in care salariatii sunt in repaus periodic .

8. Care sunt culorile de baza folosite in semnalizarea la metrou ?


a. rosu , galben , verde si alb lunar ;
b. rosu ,galben ,albastru si alb lunar ;
c. rosu ,galben , mov si alb lunar.

9. Pentru intrarea in tunel in timpul circulatiei trenurilor de calatori obtinerea aprobarii,in statiile cu
serviciu de miscare suspendat, se realizeaza de :
a. conducatorul formatiei de lucru prin inscrierea in RRILSC de la IDM din statia in care intra ;
b. dispecerul energetic prin inscrierea in RRILSC de la operatorul de miscare ;
c. conducatorul formatiei de lucru prin inscrierea in RRILSC de la IDM din statia alaturata .

10. Care este sanctiunea disciplinara ce se poate aplica in cazul savarsirii unei abateri disciplinare
minore :
a. amenda disciplinara ;
b. mustrare ;
c. suspendarea contractului individual de munca pe o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare .
TEST NR.3 – ILDOR ELM

1. Foile colective de prezenta se intocmesc :


a. lunar si semestrial ;
b. bilunar si lunar ;
c. saptamanal si trimestrial.

2. Solicitarea inchiderii de linie se face in scris de catre responsabilul SC pt.lucrare (stabilit in


aprobarea scrisa ) in :
a. registrul de revizie a linilor si instalatiilor de siguranta feroviara (RRLISC);
b. registrul de lucrari aflat la sediul turei ;
c. registrul operativ aflat la sediul turei .

3. Ce se intelege prin timp de munca conf. ReguIamentului Intern ?


a. timpul in care salariatii sunt in concediu de odihna ;
b. perioada de timp dintr-o zi sau dintr-o saptamana in care este obligatorie efectuarea muncii ;
c. timpul in care salariatii sunt in repaus periodic .

4. In ce perioada se desfasoara instruirea practica?


a. in tot cursul anului ;
b. de la 1 februarie la 31 decembrie ;
c. de la 1 ianuarie la 30 noiembrie ;

5. Dupa instintarea verbala a unui accident sau a unui incident produs pe reteaua metroului personalul
este obligat sa il sesizeze si prin raport de eveniment , pe :
a. Investigatorul responsabil de structura teritoriala din cadrul Organismului de Investigare Feroviar
Roman (O.I.F.R.) ;
b. Seful ierarhic superior;
c. Inspectorul de stat teritorial ,de serviciu ,din cadrul Autoritatii feroviare romane (AFER).

6. Care este semnificatia culorii rosii ?


a. permite circulatia trenurilor ;
b. ordona oprirea ;
c. permite executarea miscarilor de manevra .

7. Cand este considerat accident de munca colectiv ?


a. cand sunt accidentate cel putin 2 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza ;
b. cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp , dar din cauze diferite ;
c. cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza .

8.Cine este presedintele comisiei RET ?


a. delegatul sectiei miscare ;
b. seful de depou ;
c. delegatul sectiei SCB .

9. Tainuirea si /sau neavizarea accidentelor feroviare constituie abatere disciplinara?


a. da ;
b. nu ;
c. nu, este doar o contraventie.

10. Persoana care la una din materii a obtinut note mai mici de cinci, este considerata necorespunzatoare
la examinarea profesionala periodica ?
a. da ;
b. nu ;
c. nu, daca impreuna cu celelalte note, media generala este mai mare sau egala cu cinci;
TEST NR.4 – ILDOR ELM
1.Care din urmatoarele fapte constituie contraventie privind calatoria cu metroul respectiv Legea nr.
150 / 2005 ?
a. consumul de alcool in vagoane ,statii si spatii apartinind metroului ;
b. intrarea persoanelor autorizate in spatiile tehnice ;
c. verificarea profesionala periodica ;

2.După verificarea pe teren a cauzelor care au produs D.U .a şinei de contact intr-o staţie cu serviciul de
mişcare suspendat solicitarea de punere sub tensiune se face de către :
a. mecanicul primului tren sosit in staţie către Oper. de mişcare ;
b. personal METROREX stabilit de dispecerul central in situaţia în care nici un tren nu poate ajunge in
staţie către Disp.central ;
c. operatorul de mişcare solicită telefonic dispecerului EE, repunerea tensiunii în şina de contact .

3. Semnalul optic pentru oprire este :


a. se misca steguletul galben sau lanterna cu lumina alba , cu bratul intins orizontal , in sus si in jos si in
acelasi timp, se dau mai multe sunete lungi cu fluierul ;
b. o miscare a steguletului galben sau a lanternei cu lumina alba in cerc ,inaintea corpului si , in acelasi
timp , se dau trei sunete scurte , repetate cu fluierul ;
c. se misca lanterna cu lumina alba de sus in jos , inaintea corpului , de mai multe ori .

4.Personalul care se prezinta la scoala personalului dupa ce a consumat bauturi alcoolice i se aplica
prevederile Ord. nr.855/ 1986 ?
a. da ;
b. nu ;
c. da , cu conditia sa fie in timpul programului de lucru .

5.Evaluarea cunostintelor personalului la instruirea teoretica se poate realiza prin:


a. metode interogative ,metode expozitive ;
b. metode simulative , demonstrative ,interactive de grup;
c. conversatie , lucrare scrisa , chestionar.

6.Sanctiunile disciplinare pot fi dispuse inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare :


a. da ;
b. nu ;
c. nu , cu exceptia sanctiunii disciplinare ,, avertisment scris ,,.

7.Tainuirea si /sau neavizarea accidentelor feroviare constituie abatere disciplinara?


a. da;
b. nu;
c. nu, este doar o contraventie.

8. Prezenta la serviciu a salariatului se consemneaza prin :


a. prezentarea la seful de formatie ;
b. semnarea condicii de prezenta conform programului de lucru , la inceperea si incheierea activitatii ;
c. prezentarea telefonica de la locul de munca unde va executa lucrari .
9. Cand este considerat accident de munca colectiv ?
a. cand sunt accidentate cel putin 2 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza ;
b. cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp , dar din cauze diferite ;
c. cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza .

10.Care este sanctiunea disciplinara ce se poate aplica in cazul savarsirii unei abateri disciplinare
minore :
a. amenda disciplinara ;
b. mustrare ;
c. suspendarea contractului individual de munca pe o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare .
TEST NR.5 – ILDOR ELM

1.Cine este presedintele comisiei RET ?


a. delegatul sectiei miscare ;
b. seful de depou ;
c. delegatul sectiei SCB .

2. Personalul care a produs sau care a luat cunostinta de producerea unui accident feroviar este obligat
sa anunte, de indata,telefonic :
a. Dispecerul Central ;
b. Dispecerul Energetic ;
c. Directorul General .

3. Semnalul acustic pentru oprire este :


a. un sunet lung ;
b. trei sunete scurte , repetate ;
c. doua sunete lungi .

4. Cand este considerat accident de munca colectiv ?


a. cand sunt accidentate cel putin 2 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza ;
b. cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp , dar din cauze diferite ;
c. cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza .

5. O absenta nemotivata de la scoala personalului constituie abatere disciplinara:


a. da ;
b. nu ;
c. da, dar numai daca orele destinate pregatirii sunt peste norma de lucru .

6. Nerespectarea prevederilor Regulamentul de investigare a accidentelor si incidentelor, de dezvoltare


si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la :
a. 5.000 – 15.000 lei ;
b. 1.000 - 5.000 lei ;
c. 1.000 – 2.000 lei .

7. Care este semnificatia culorii rosii ?


a. permite circulatia trenurilor ;
b. ordona oprirea ;
c. permite executarea miscarilor de manevra .

8. Cine efectuează operaţiile ce privesc intreţinerea, revizia si repararea tablourilor electrice de forţă,
comandă şi semnalizare ale inst. de ventilaţie SET si acumulatori .
a. pers.EE ;
b. pers SCB ;
c. pers.EM .
9.Sanctiunile disciplinare pot fi dispuse inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare :
a. da ;
b. nu ;
c. nu , cu exceptia sanctiunii disciplinare ,, avertisment scris ,, .

10. Prezenta la serviciu a salariatului se consemneaza prin :


a. prezentarea la seful de formatie ;
b. semnarea condicii de prezenta conform programului de lucru, la inceperea si incheierea activitatii ;
c. prezentarea telefonica de la locul de munca unde va executa lucrari .

S-ar putea să vă placă și