Sunteți pe pagina 1din 1

Fișa nr.

1
Numele, prenumele Pandelea Pavel
Grupa MR191
Tema: Întroducere. Noțiunea de mecatronică și aplicarea ei

• Descrieți noțiunea de mecatronică


Mecatronica este combinația sinergeticǎ ṣi sistematicǎ a mecanicii,
electronicii ṣi a informaticii în timp real.

• Enumerați domeniile de utilizare a mecatronicii


INGINERIE INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE MASINI.
Reprezentați sau plasați imagini despre produsele de generație nouă a mecatronicii
Dezvoltarea produselor - o sarcină esenţială a firmelor;
Motivul ? Scăderea duratei de viaţă a produselor pe piaţă în
ultima perioadă
Solutia ? Tehnologii noi de dezvoltare
Cercetările iniţiate de McKinsey & Co au evidenţiat faptul că o
întârziere de 6 luni în dezvoltarea unui produs tehnologic va reduce
câştigul total cu până la 30 %
O creştere a costurilor cu 50 % - influenţă nesemnificativă în
câştigul financiar
Dezvoltarea rapidă cu asigurarea calităţii produselor este crucială