Sunteți pe pagina 1din 25

1.

Definirea concepetelor de pneutronica si


hidronica

1.1. Mecatronica – suport al sistemelor de acţionare precisă


şi inteligentă
Termenul "mecatronică" a fost introdus pentru prima dată în anul 1969 de către
concernul japonez Yaskawa Electric Corporation, ca o reprezentare prescurtată

a cuvintelor Mechanics
mecatronica – E lectronics – C ontrol. Într-o primă etapă
a fost percepută ca o extensie a mecanicii de precizie. Ulterior,
termenul şi-a schimbat sensul şi şi-a extins aria de aplicabilitate.
Astfel, mecatronica a devenit ştiinţa care studiază totalitatea principiilor,
metodelor şi mijloacelor necesare realizării produselor care înglobează
componente mecanice, electrice şi electronice în vederea asigurării unui grad
cât mai înalt de calitate . Practic, mecatronica reprezintă ştiinţa inginerească
bazată pe disciplinele consacrate ale construcţiei de maşini, electrotehnicii,
electronicii şi informaticii.

1
Sistemele mecatronice înglobează elemente componente simple
dar şi sofisticate ce îndeplinesc diferite funcţii, acţionând în
baza unor reguli impuse. Principala lor atribuţie este de a
realiza sarcini utile, iar esenţa lor constă în posibilitatea de a
reacţiona inteligent, la situaţii noi sau perturbatoare luând
decizii corespunzătoare
lor de senzori pe baza datelor furnizate de sistemele
şi/sau traductoare.

2
Până în acest moment în dezvoltarea industrială pot fi identificate mai
multe etape, numite și revoluții industriale, și anume:
 Prima revoluție - Industria 1.0 - s-a produs in Marea Britanie, la
sfârșitul secolului al 18-lea și începutul secolului 19, odată cu
mecanizarea industriei textile; până la acest moment bunurilor de
larg consum erau realizate manual, acest lucru având implicații
directe asupra productivității; pentru ca obiectele sa fie realizate
mai rapid, au fost inventate mașini ce automatizau procesele de
producție;
 A doua revoluție - Industria 2.0 - a avut loc la începutul secolului
20, odată cu apariția primelor linii de asamblare, introducând
conceptul de producție în masă; este favorizată de descoperirea de
noi surse de energie, fapt ce a permis dezvoltarea unor ramuri
industriale precum industria electrotehnică, chimică, a
automobilelor etc.

3
4
 A treia revoluție - Industria 3.0 - apariția primului automat logic
programabil în anul 1968 creează bazele digitalizării industriei
prelucrătoare; numeroase noi tehnologii încep sa fie dezvoltate,
precum soft-ware, noi materiale, roboți mai performanți, procese noi,
cel mai notabil fiind printarea tridimensionala, si multe alte servicii web.
 Caracteristici:
 fabricarea de produse mai puține, însă personalizate după gustul
clienților;
 promovarea unor noi procedee de fabricație; modalitatea clasica de
fabricare implica asamblarea mai multor elemente constructive într-
un întreg; în prezent, produsele pot fi realizate cu ajutorul unei
imprimante 3D, care folosește o tehnologie cu ajutorul căreia un
obiect tridimensional este creat prin suprapunerea mai multor
straturi succesive de material; în acest fel design-ul produslui poate
fi modificat cu multă ușurință;
5
Totodată, imprimantele 3D pot funcționa
nesupravegheate, fiind capabile sa facă produse mai
complexe decât fabricile tradiționale. Cu timpul,
acestea vor putea sa producă aproape orice și, cel mai
important, în orice locație. Astăzi, această tehnologia este
folosita deja in industrie, pentru a realiza produse din
plastic sau metal.

Mihai Avram, 2013 6


 scăderea numărului celor care lucrează efectiv și apariția
unei cereri mare de designeri, ingineri și specialiști IT;
 revoluția va afecta și locația în care sunt realizate
produsele; este cunoscut faptul că marile firme, din dorința
de a maximiza câștigurile, au mutat secțiile de producție în
locații unde forța de munca era mai ieftină; într-un viitor
apropiat companiile vor revenii în țările natale, din dorința
de a fi mai aproape de consumatorii lor, pentru a le
satisface mai rapid cererile și pentru a răspunde mai
prompt cererilor acestora; în plus, unele produse sunt atât
de complicate, încât este nevoie ca toți oamenii care s-au
implicat în design-ul lor sa fie în același loc.

Mihai Avram, 2013 7


 descoperirea de noi materiale ușoare, cu bune proprietăți
mecanice, durabile, ușor prelucrabile în comparație cu cele
clasice; un exemplu în acest sens fibra de carbon care a
început deja sa înlocuiască oțelul si aluminiul in fabricarea
unor produse precum avioanele sau bicicletele;
 de asemenea, nanotehnologia oferă produselor caracteristici
îmbunătățite; un exemplu ar fi bandajul care vindecă rănile.

Ce-a de-a treia revoluție în industrie a produs schimbări


majore. Un exemplu în acest sens este cea ce se întâmplă
astăzi cu mass-media: versiunea online a înlocuit aproape în
totalitate versiunea tipărită, si comerțul cu amănuntul.

Mihai Avram, 2013 8


Perioada actuală este una încărcată de schimbări majore. Se
vorbește despre „a patra revoluție industrială“, în timp ce alții o
numesc pur și simplu „Industria 4.0“.
Indiferent de terminologie, asistăm la o combinație a sistemelor
cyber-fizice (CPS), Internetul Lucrurilor și Internetul Sistemelor.

Primele trei revoluții (fig.*) au determinat oamenii să renunțe la


dependența de exploatarea animalelor, au făcut posibilă producția
în masă și au adus facilități digitale pentru miliarde de persoane.
Această a patra revoluție industrială este fundamental diferită de
primele trei. Ca să poată fi definită trebuie să apelăm la termenii
de „sisteme cibernetice fizice“ sau „cloud coputing“.

9
Este o revoluție a rețelelor, platformelor, oamenilor și tehnologiei
digitale.
În plus, aduce modificări masive aproape în fiecare sector de
industrie din fiecare țară. Întinderea și profunzimea acestor
schimbări prognozează transformarea integrală a sistemelor de
producție, a managementului, dar și a modului de guvernare.

Mihai Avram, 2013 10


Au fost identificate patru principii de proiectare, care ajută
companiile să identifice și să implementeze scenarii ale Industry
4.0, și anume:
 Interoperabilitate: capabilitatea mașinilor, dispozitivelor,
senzorilor și oamenilor de a se conecta si de a comunica unul
cu celalalt prin prin intermediul IO (Internetul
Lucrurilor/Obiectelor) sau PIO (Internetul oamenilor);
 Transparența informației: capabilitatea sistemelor de
informații de a crea copii virtuale ale lumii fizice prin
îmbogatirea modelelor digitale ale fabricii cu date provenite de
la senzori. Aceasta cere agregarea datelor brute furnizate de
senzori la informații contextuale de valoare mai ridicată;

11
 Asistență tehnică: In primul rând, capabilitatea sistemelor de
asistență de a sprijinii oamenii prin agregarea si vizualizarea
informației într-un mod ușor de inteles, pentru a putea lua
decizii în cunoștință de cauză și pentru a rezolva probleme
urgente apărute pe neașteptate. În al doilea rand, capabilitatea
sistemelor fizice cibernetice de a sprijini fizic oamenii prin
indeplinirea unor sarcini care sunt neplacute, prea obositoare
sau nesigure pentru colegii lor de munca umani.
 Luarea deciziilor in mod descentralizat: Abilitatea sistemelor
fizice cibernetice de a lua decizii proprii și de a -și îndeplini
sarcinile cât mai autonom posibil. Sarcinile sunt delegate unui
nivel superior numai in cazul unor excepții, interferențe sau
scopuri conflictuale.

12
Industria 4.0 se axează pe digitalizarea de la un capăt la altul a
tuturor activelor fizice și proceselor precum și integrarea în
ecosisteme digitale împreună cu partenerii din lanțul valoric.
Managementul și analiza datelor (Data&Analytics) reprezintă o
capacitate de bază pentru Industria 4.0. Aplicațiile Industriei 4.0
sunt facilitate de tehnologii specifice.

13
Tehnologie mecatronica: Ansamblu de
Mecatronica apare ca un rezultat al
dezvoltarii tehnologice. Electronica procedee și de metode folosite în
a stimulat aceasta evoluţie. scopul obținerii unui produs sau
Dezvoltarea microelectronicii a sistem inteligent.
permis integrarea electromecanică.
În urmatoarea etapǎ, prin
integrarea microprocesoarelor în
structurile electromecanice,
acestea devin inteligente ṣi, astfel
s-a ajuns la mecatronicǎ.

Tehnologia mecatronica aduce in


centrul atentiei problema
informatiei care, este
componenta datatoare de ton
in raport cu materialul si
energia.
Fig.1

Mihai Avram, 2015 14


Caracteristicile unui sistem mecatronic sunt:
 multifuncţionalitate, adică posibilitatea de a realiza diferite
sarcini prin modificarea programului de lucru;
 inteligenţă – înţelegând prin aceasta capacitatea de a
comunica cu mediul exterior şi de a lua decizii;
 flexibilitate – adică posibilitatea de a modifica fără dificultăţi
majore construcţia sistemului în etapele de proiectare,
fabricaţie sau exploatare, de exemplu prin folosirea
construcţiei modulare;
 posibilitatea de a fi conduse de la distanţă, ceea ce impune
utilizarea unor interfeţe complexe de comunicare;
 evoluţia tehnică permanentă, dinamică datorită cerinţelor
pieţei şi a noilor posibilităţi tehnologice de execuţie (comandă
numerică, robotizare, miniaturizare, nanotehnologii etc.
15
1.2. Subdomeniile mecatronicii

Practic, tot ceea ce numim produs de înalta tehnicitate este produs


mecatronic. Sistemele mecanice consacrate reprezintă suportul pentru
configurarea unei structuri mecatronice.
Din acest motiv, în timp, s -au conturat câteva subdomenii ale mecatronicii, şi
anume:
- robotică
- hidronică
- pneutronică
- optomecatronica
- autotronică
- mecatronica în construcții
- mecatronica în aparatura de uz casnic
- agromecatronica.
În literatura de specialitate s-au conturat de asemenea termenii:
micromecatronica, nanomecatronica si biomecatronica. Tendinta
generala este de “intelectualizare a maşinilor si sistemelor”.

16
1.3. Hidronica si pneutronica

S is teme hidronice
 Astazi hidraulica reprezinta o tehnologie tot mai importanta.
Calitatile sale sunt puse in valoarea ori de cate ori trebuie
dezvoltate forte mari si foarte mari in conditiile unui randament
superior – ridicari sau coborari de sarcini riguros controlate,
realizarea de deplasari rectilinii sau rotative, cu acceleratii
importante, respectand legi de viteza predefinite, obtinerea
unor pozitionari precise ale sarcinii antrenate, transmiterea de
eforturi, realizarea unor anumite secvente de lucru.
 Firmele de profil, printre care numarul unu este firma Rexroth,
pun la dispozitia utilizatorilor o gama diversificata de
echipamente hidraulice si componente electronice si o vasta
experienta in domeniul sistemelor de actionare hidraulice. Sunt
propuse solutii ingineresti in ceea ce priveste conceptele
inteligente de comanda si actionarea.

17
 Hidraulica a devenit si mai performanta prin integrarea
microelectronici în structura echipamentelor și sistemelor
hidraulice. Astfel sistemele de actionare hidraulice sunt tot mai
competitive si permit deschiderea de noi campuri de aplicatie.
 Firmele de profil produc echipamente standard, dar si
echipamente speciale. Cu acestre echipamente pot fi concepute
si realizate sisteme si instalatii cu inalte performante.
 Totodata sunt respectate criteriile de calitate bazate pe
normele ISO, iar specificatiile de performanta sunt astazi
respectate cu strictete.
 Dezvoltarea comenzilor numerice cu algoritmi de reglare
inteligenti si cobinatia stransa intre actuatori si senzori conduc
la solutii mai rapide, mai precise, mai eficiente.

18
Principalele avantaje ale hidraulicii sunt:
 forta si putere masica (puterea/masa) ridicate;
 reglarea simpla a fortelor / momentelor, pozitiilor si vitezelor;
 dinamica excelenta, mase inertiale slabe;

 usor de acumulat, de distribuit si limitat puterea hidraulica;


 robustete mare chiar in conditii dificile;
 durata de viata mare, rezistenta la suprasarcini;
 usor de intretinut si reparat.

19
Configuraţia unui asemenea sistem hidraulic poate varia de la circuite simple de
acţionare la structuri complexe, conduse de automate programabile sau
calculatoare, care controlează, reglează, optimizează şi simulează procesele
interne ale sistemului. Elementele de bază în jurul cărora se structurează un
sistem hidronic îl reprezintă servoechipamentele hidraulice proporţionale. Alături
de acestea în structura sistemului sunt incluse: senzori şi traductoare, circuite
electronice
sau destinate prelucrării semnalelor, convertoare A/D şi D/A, controllere
microprocesoare.

Sistemele hidronice sunt dezvoltate pe baza teoriilor de control avansate.


Sistemul electronic de control (bazat pe un controller sau pe un
microprocesor) culege informaţii din sistem prin intermediul senzorilor, le
prelucrează şi le structurează, ia decizii pe baza unui program intern, iar
apoi intervine în sistem prin generarea de semnale de comandă, semnale
transmise către actuatoarele electromecanici localizate la nivelul
echipamentelor hidraulice proporţionale. Astfel, pe această cale se pot
controla presiuni şi debite, deplasările, vitezele, acceleraţiile, forţele,
momentele dezvoltate de motoarele din sistem.

20
Fluxurile energetice şi informaţionale din sistem pot fi atât de natură discretă cât şi
analogică. La rândul lor senzorii pot fi de tip digital sau de tip analogic. Deoarece
prelucrarea informaţiilor se realizează în condiţii net superioare în cadrul
sistemelor numerice, se impune conversia în semnale digitale a mărimilor
analogice din sistem.

Aria de aplicabilitate se extinde de la sistemele de acţionare destinate roboţilor,


maşinilor unelte, liniilor automate, preselor, maşinilor de ridicat, utilajelor chimice,
metalurgice, miniere şi până la tehnică militară şi aeronautică.
Ca urmare, aceste sisteme îşi găsesc un câmp larg de aplicabilitate acolo unde se
cere conducerea automată a fazelor de lucru, programarea forţelor/ momentelor,
deplasărilor şi vitezelor, asigurarea unor funcţii diferite de trecere de la un nivel de
viteză la altul absolut necesară obţinerii unor poziţionări de înaltă precizie, uşurinţă
şi flexibilitate de programare.

21
S is teme pneutronice
Sistemele de acţionare pneumatice sunt întâlnite într -un număr foarte mare de
aplicaţii industriale, din cele mai diverse sectoare. Explicaţia acestui fapt rezultă
din calităţile incontestabile ale acestui tip de acţionare, cum sunt: robusteţea,
simplitatea constructivă, productivitatea, fiabilitatea ridicată şi nu în ultimul rând
preţul de cost mai scăzut. În general, asemenea sisteme sunt folosite atunci
când:
 trebuie dezvoltate forţe şi momente de valori medii;
 viteza de deplasare a obiectului manipulat nu trebuie să respecte cu
stricteţe o anumită lege;
 poziţionarea obiectului manipulat nu trebuie făcută cu precizie ridicată;
 condiţiile de funcţionare sunt severe (există pericol de explozie,
incendiu, umiditate etc);
 trebuie respectate cu stricteţe o serie de norme igienico – sanitare
(sistemele care lucrează în industria alimentară, farmaceutică, tehnică
nucleară etc.).

22
Trebuie subliniat faptul că în timp ce în unele domenii sistemele
pneumatice de acţionare intră în competiţie cu celelalte sisteme
(electrice, hidraulice, mecanice), în anumite aplicaţii ele se utilizează
aproape în exclusivitate, fiind de neînlocuit.
Stadiul actual şi perspectivele de dezvoltare în viitor poziţionează
pneumatica în rândul tehnologiilor
editată sub coordonarea lui G. Vogelde –vârf. Într-o recentă
“L’univers monografie,
fascinant de la
pneumatique”, (Hope International Communications, Freiburg, 2003), cei
mai renumiţi specialişti europeni evaluează, cu argumente pertinente,
puternica dezvoltare viitoare a pneumaticii. Sunt identificate şi
argumentate principalele tendinţe şi perspective ale domeniului.
Garanţia succesului este condiţionată de rezultatele unor cercetări
fundamentale şi mai ales aplicative, apreciate ca fiind “fascinante”, pe
seama cărora să se diminueze efectele negative antrenate de
proprietăţile fizice ale mediului fluid de lucru: vâscozitatea redusă şi
compresibilitatea ridicată. Acestea reprezintă principalele impedimente
în realizarea unor sisteme pneumatice performante.

23
 În domeniul acționărilor hidraulice și pneumatice se observă
preocupări susținute pentru promovarea unor soluții de
echipamente și sisteme inovative care urmăresc obținerea unei
eficiențe energetice cât mai mari și respectarea noilor concepte
ale "Industriei 4.0". Industria 4.0 reprezintă conectarea
maşinilor
calculator.şiPrintre
instalaţiilor cu lumea
promotorii virtuală
acsetor a programelor
idei se dede
numără firme
prestigiu cum sunt Bosch în domeniul hidraulicii și Festo și SMC
în domeniul pneumaticii.
Spre prim exemplu, unitățile de comandă cu turație variabilă a
pompelor Sytronix fabricate de Bosch scad necesarul de
energie al sistemului hidraulic cu până la 80%, păstrând
același randament.

24
 Un altul se referă la sistemele hidraulice ce echipează scenele
operelor şi teatrelor din întreaga lume de zeci de ani. În
calitate de antreprenor general, Rexroth a preluat aici întreaga
modernizare a tehnologiei de scenă, realizând cea mai
avansată şi detaliată automatizare de scenă din lume. Sunt
reunite diferiteleprovenite
soluţii complete tehnologiidin
de aceeaşi
acţionare şi de comandă cu
sursă.
 Cu sisteme hidraulice și electronice mobile de la Bosch Rexroth
se echipează în lumea întreagă mașini de lucru mobile pentru
construcții, agricultură și în scopuri municipale. Soluțiile
adoptate contribuie la reducerea consumului de motorină și
totodată la reducerea emisiilor mașinilor.
În plus, Bosch Rexroth este un lider global în rândul furnizorilor
de sisteme de învățare și training pentru instruirea și
perfecționarea personalului tehnic de specialitate.
25