Sunteți pe pagina 1din 1

Teme pentru lucrul individual la disciplina Moneda si credit

1. Evoluția și rolu monedei în cadrul sistemului economic


2. Evoluția monedei în spațiul românesc
3. Evoluţia monedei contemporane
4. Dolarull american –istorie, evoluție si tendinte actuale
5. Moneda Euro – istorie, evoluție și tendințe actuale
6. Sistemul monetar –structura și evoluție
7. Sistemul Monetar european si tendindințele dezvoltării lui
8. Masa monetară și agregatele monetare
9. Circulaţia monetară şi masa monetară
10. Drepturile Speciale de Tragere – unitatea de cont a FMI
11. Moneda electronică şi rolul ei în cadrul sistemului economic contemporan
12. Sitemul Monetar Internațional actual- istorie si tendințe actuale
13. Fondul Monetar Internaţional şi rolul lui în dezvoltarea economică a statelor
14. Banca Mondială şi rolul ei în dezvoltarea economică a statelor
15. Particularităţile Uniunii Monetare Europe actuale
16. Instrumentele de credit și de plată
17. Cardul bancar – instrument de plată modern
18. Sistemul bancar: esență, structură, evoluție
19. Banca centrală și rolul ei în cadrul sistemului economic
20. Banca Naţională a Moldovei: particularităţi şi atribuţii
21. Bancile comerciale: esență, funcții, particularități
22. Sistemul bancar al Republicii Moldova: evoluţie, particularităţi, tendinţe
23. Particularităţile activităţii băncilor comerciale din R.Moldova
24. Operaţiunile active ale băncilor comerciale
25. Operaţiunile pasive ale băncilor comerciale
26. Evoluția sistemului bancar în spațiul românesc
27. Organizarea sistemului de plăţi în R.Moldova
28. Rolul creditului în cadrul economiei de piaţă
29. Creditul: esență, funcții, particularități
30. Cambia și operațiunile cambiale
31. Sistemul de credit și particularitățile lui
32. Leasingul ca alternativă de creditare
33. Tendinţele actuale în creditarea actuală a R.Moldova
34. Politica monetar creditară promovată de banca centrală: obiective și instrumente
35. Instituțiile financiar-monetare internaționale
36. Echilibrul monetar și inflația
37. Inflaţia: cauze, forme, politici antiinflaţioniste
38. Banca Centrală Europeana: particularități și obiective
39. Relaţiile R.Moldova cu Instituţiile Financiar-Monetare Internaţionale
40. Sistemul European al Băncilor Centrale

S-ar putea să vă placă și