Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic Jacques M.

Elias Sascut Avizat,


Profilul: Resurse naturale si protectia mediului Director Paris Alin Mihai
Domeniul de pregătire de bază:Agricultura/Cresterea animalelor
Modulul: I CONSERVAREA MEDIULUI INCONJURATOR
Nr de ore/an: 34
Nr. ore /săptămână: 1 din care: 1T: 1 LT: IP:
Clasa: a XI-a B
Profesor: GRIGORAȘ TINA MĂDĂLINA
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN:NR.3432 /18.03.2009 Şef catedră Poiată Liliana
Programa aprobata prin OMEN: NR.3501 DIN 29.03.2018
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

6.1.1 6.2.1 6.3.1 CARACTERISTICILE


6.3.2 SISTEMELOR BIOLOGICE 1 S1
-SISTEME IZOLATE
-SISTEME INCHISE
-SISTEME DESCHISE

1
*Evolutia sistemelor biologice
1 S2
*Caracterul informational ai sistemelor
biologice 1 S3

*Integritatea sistemelor biologice


1 S4 S4
*Echilibrul dinamic al sistemelor Test
biologice 1 S5 Ev.

*Programul sistemelor biologice


1 S6
*Autoreglarea sistemelor biologice
1 S7

COMPONENTELE ECOSISTEMULUI
6.1.2 6.2.2 6.3.1 1 S8
6.2.3 6.3.2 COMPONENTA ANORGANICA
HABITATUL 1 S9

COMPONENTA BIOLOGICA
BIOCENOZA 1 S 10

TIPURI DE RELATII INTRE


6.1.3 6.2.4 6.3.3 COMPONENTELE ECOSISTEMULUI
6.3.4 1 S 11
-actiunile generate de factori abiotici ai
mediului
-reactiunile- care sunt raspunsul
corespunzator ale fiintelor vii
- coactiunile- cuprind toata gama de relatii

2
intre organismele de aceeasi specie sau de
specii diferite

TIPURI DE ECOSISTEME SI
6.1.4 6.2.5 6.3.5 DESCRIEREA RELATIILOR INTRA
SI INTER SPECIFICE ALE 1 S 12
ACESTORA

ECOSISTEMUL TRASATURI
ECOLOGICE ALE ECOSISTEMULUI
-sistemele biologice si mediul lor
-clasificarea principalilor factori de influenta
a mediului
-configuratia ecosistemelor
-organizarea ecosistemelor 3 S13-
-dinamica ecosistemelor S15
-evolutia ecosistemelor
-clasificarea ecosistemelor
-relatiile intre componentele ecosistemului

BIOTOP – STRUCTURI SI
CARACTERISTICI 1 S 16 S16T
estev
BIOCENOZA – STRUCTURI .
CARACTERISTICE
-relatii interspecifice stabilite pe criteriul
efectului direct 1 S 17
-relatii interspecifice stabilite pe criteriul
rolului in viata populatiilor
-relatii trofice
-relatii complexe

3
TIPURI DE ECOSISTEME
-ecosisteme acvatice
-ecosisteme terestre 1 S
-ecosisteme urbane 18-
-ecosisteme rurale 19 Sem.
-agroecosistem II

FACTORI CARE INFLUENTEAZA


ECHILIBRUL ECOLOGIC 1
6.1.5 6.2.6 6.3.6
6.2.7 6.3.7 POLUAREA APEI S 20
6.2.8 6.3.8 APA –generalitati
6.2.9 -poluarea apei
6.2.10 -surse de poluare a apei 1
6.2.11 -influenta poluantilor apelor asupra mediului S 21
-modul de dispersie a apelor poluante

POLUAREA AERULUI
AERUL –generalitati
-surse de poluare a aerului
6.1.7 6.2.12 6.3.9 -influenta poluantilor aerului asupra 1
6.2.13 6.3.10 mediului
6.1.14 -modul de dispersie a poluntilor aerului S 22
6.1.15
POLUAREA SOLULUI
SOLUL- generalitati
6.2.13 6.3.11
6.1.8 6.2.14 6.3.12 -surse de poluare a solulului
6.2.15 -influenta poluantilor solului aupra mediului 1
6.2.16 -modul de dispersie a poluantilor solului
6.2.17 S 23
6.2.18 S 22
6.2.19 Test

4
Modalitati de dispersare a factorilor poluanti ev.
intre componentele mediului
6.1.9 6.2.20

Efectele factorilor poluanti asupra


6.1.10 6.2.21 6.3.13 echilibrului ecologic 1 S 24
6.2.22
6.2.23 Efectul major al poluarii mediului
6.2.24 1.EFECTUL DE SERA SI INCALZIREA
GLOBALA A PAMANTULUI
-formarea efectului de sera 1 S 25
-gazul de sera
-influenta aupra mediului

2.PLOILE ACIDE
-formarea ploilor acide
-influenta asupra mediului
-masuri de ameliorare a mediului 1 S 26
3.STRATUL DE OZON
-formarea stratului de ozon
-degradarea stratului de ozon
-influenta asupra mediului
-masuri de ameliorare a mediului

SĂPTĂMÂNA ALTFEL
S 27
METODE DE ANALIZA A POLUARII
6.1.11 6.2.25 1.ANALIZA ORGANOLEPTICA
6.2.26 -vedere
6.2.27 -miros
6.2.28 -gust 1
-auz S 28
2.INDICATORI BIOLOGICI

5
3.ANALIZE DE LABORATOR
6.2.29 6.3.14 -metode chimice
6.2.30 6.3.15 -metode fizice
6.2.31 6.3.16 Metode fizico-chimice
6.3.17 MASURI PENTRU PROTECTIA 1 S29
MEDIULUI SI COMBATEREA
POLUARII
6.1.12 6.2.32 6.3.18
6.1.13 6.2.33 6.3.19
6.2.34 6.3.20 *EPURAREA APELOR.Procese si
6.2.35 6.3.21 metode de epurare
6.2.36 6.3.22 -epurarea mecanica
6.2.37 -epurarea chimica 1 S 30
6.2.38 -epurarea avansate
6.2.39 -statii de epurare
6.2.40
*PURIFICAREA EMISIILOR SI
ZGOMOTELOR
*DESCARCAREA DRENAREA 1 S 31
FIXAREA SI STABILIZAREA
TERENURILOR

*FOLOSIREA RATIONALA A
INGRASAMINTELORSI
PESTICIDELOR IN AGRICULTURA SI 1 S 32
SILVICULTURĂ
RECAPITULARE/EVALUARE

Întocmit,
Profesor GRIGORAȘ TINA MĂDĂLINA