Sunteți pe pagina 1din 1

Răspuns :

1. Tema este consecința nefastă a dorinței de înavuțire, iar motivele care susțin tema
sunt: ,,bogăția”, ,,coliba”.
2. Perechea antonimică este ,,bogăția”-,,sărăcia” sau ,,bătrâna”-,,tânăra”.
3. Motivul ,,colibei” reprezintă un simbol al stabilității vieții de familie, periclitată, în
cazul dat, de dorința lui Ghiță de a-și schimba destinul.
4. Enunțul din incipit, ,,Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba nu bogăția ci
liniștea colibei te fac fericit”, reprezintă punctul de vedere al bătrânei ( înțeleapta) și
îndeamnă la cumpătare și responsabilitate.
5. Figurile de stil identificate sunt ,,aripa bunătății” (metaforă), ,,pre blândă” (epitet).
6. Modul de expunere dominant este dialogul, care constă în schimbul de replici dintre
personaje; el are rolul de a caracteriza personajele prin detalii semnificative și de
adezvolta acțiunea.
7. Sintagma eliptică enunțată exclamativ de Ghiță simbolizează dorința lui puternică de a
convinge că bunăstarea familiei va duce și liniștea acesteia; ea trădează, de asemenea și
nerăbdarea personajului de a pune în practică ceea ce și-a propus.
8. Termenul ,,noroc” integrat în replica soacrei (,, mă tem ca nu cumva, căutând acum la
bătrânețe un noroc nou, să pierd pe acela de care am avut parte până în ziua de azi și să
dau la sfârșitul vieții de amărăciuea pe care nu ocunosc decât din frică”) se referă la
ideea de soartă, pe care aceasta, păstrătoare de tradiții, nu dorește să o schimbe sub nicio
formă, căci este dată de Dumnezeu, care coordonează destinul uman. Denumirea
hanului ,,Moara cu noroc” are conotație ironică, referindu-se la norocul de bani și
ghinionul familiei.
9. Personajul Ana este caracterizat în mod direct de către mama sa ,astfel: ,,Ana îmi părea
prea tânără, prea așezată, oarecum pre blândă la fire ”.
10. Sfaturile bătrânei în legătură cu menținerea stabilității familiei se află în concordanță cu
înțelepciunea populară și în antiteză cu opinia lui Ghiță, care-și dorește prosperitatea
materială. Opoziția dintre opinii este o reliefare între concepțiile a două generații
diferite, ,,bătrâni” și ,,tineri”.