Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru - Vlăduț


Data: 28.11.2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială Obârșenii - Lingurari, sat Lingurari, comuna Voinești
Clasa: a II-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: Om şi Societate
Unitatea de învăţare: „Marile sărbători creștine”
Titlul lecţiei: „Tradiții religioase de Crăciun”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - conștientizarea asupra păstrării tradițiilor de Crăciun, cât și promovarea acestora.
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – ce se petrece în Ajunul Crăciunului;
C2 – să știe ce sunt colindele;
C3- să știe ce semnifică mersul preotului cu icoana.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: icoana Nașterii Domnului.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a II-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a II-a;
- Planificarea unităţii de învăţare „Credinţa creştină” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a II-a.
2. Temporale:
- număr de lecţii: 1

1
- durata: 45’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991.

2
Desfăşurarea lecţiei:
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Momentul 2’  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Verificarea 10’  Profesorul solicită elevii să  Elevii răspund la
cunoştinţelor răspundă la următoarele întrebări: întrebări:
însuşite -Ce modele de ajutor și bunătate - Sfinţii sunt pentru noi Conversaţia Activitate Aprecieri
avem și ce au făcut ele? exemple de bunătate. Ei au frontală verbale
urmat modelul de blândeţe
al Domnului nostru Iisus
Hristos şi i-au ajutat cu tot
ce au putut pe cei necăjiţi:
le-au dăruit lucruri
necesare vieţii, au avut
grijă de bolnavi, au dat
sfaturi folositoare, s-au
rugat pentru oamenii din
jurul lor.

-Cine are nevoie de ajutor? -Oricine are nevoie de Conversaţia


ajutor uneori. O încurajare,
un gest prietenesc, un dar
sau o rugăciune alină
suferinţele celor de lângă Aprecieri
noi. Activitate verbale
frontală
-Cum trebuie oferit ajutorul? -Ajutorul oferit celorlalţi
este dovada iubirii noastre
faţă de Dumnezeu, numai
dacă este dat din inimă, şi
nu din obligaţie sau pentru
a fi lăudaţi de oameni.
3
3. Pregătirea 5’ Ora trecută am încheiat un capitol  Elevii ascultă cu atenţie
elevilor în care am vorbit despre iubirea lui explicaţiile profesorului.
pentru Dumnezeu și iubirea omului. Explicaţia Activitate
receptarea Apropiindu-se și perioada frontală
noilor sărbătorilor, iată că de două
cunoştinţe săptămâni am intrat și în postul
Crăciunului, am hotărât să vorbit
despre tradițiile religioase de
Crăciun.
4. Anunţarea 3’  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Tradiții religioase de Crăciun”. explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei  Se precizează competenţele frontală
lecţiei.
5. Comunicare C1 30’ Sărbătoarea Crăciunului Elevii ascultă cu atenție și
a / însuşirea marchează nașterea notează în caiete ceea ce le
noilor Mântuitorului și este sărbătorită de cere profesorul.
cunoştinţe către creștinii din întreaga lume în Activitate Aprecieri
fiecare an pe 25 decembrie. frontală verbale
Această zi este extrem de
importantă deoarece atunci s-a
petrecut nașterea trupească a Lectura
Mântuitorului nostru Iisus Hristos expresivă
și prima sărbătoare creștină a
Mântuitorului.
Un vechi obicei românesc care se
ține de Crăciun în zonele rurale
din țară este ca în Ajunul  Elevii răspund la
Crăciunului gospodarii se trezesc solicitările profesorului şi
dis – de - dimineață să facă foc în ascultă explicaţiile date. Aprecieri
sobă, iar cu o rămurică a unui pom Activitate verbale
din gradină, să jăruiască jarul în Explicaţia frontală
timp ce stau la gura sobei și spun:
„Bună dimineața lui Ajun! /C-a
venit într-un ceas bun /Să ne -
aducă: porcii grași și unturoși /Și
oamenii sănătoși; /Vacile cu viței,
4
oile cu miei, scroafele cu purcei,
cloștile cu pui, găinile cu ouă” iar
în final spuneau „La anul și la
mulți ani!”. Aprecieri
C2 Colindele de stea reprezintă o verbale
parte extrem de importantă legată
de tradițiile Crăciunului românesc.
În prima zi a Crăciunului, foarte
mulți colindători se perindă pe
străzile și ulițele acoperite de
zăpadă ale satelor și ale orașelor
cu o stea din carton și hârtie în
mână. Pe stea sunt pictate scene Activitate
biblice. frontală
Conform tradiției românești,
colindătorii trebuie să meargă din
casă în casă și să colinde gazdele
pe toată perioada Crăciunului.
Liderul grupului de colindători Explicaţia
trebuie sa stea cu o cruce de lemn
în mână, acoperită de staniol și
decorată cu clopoței și panglici
colorate.
C3 Mersul cu icoana este ritualul
liturgic prin care se vesteşte în
toate casele, tuturor creştinilor,
apropierea praznicului Naşterii
Domnului Iisus Hristos. Această
tradiţie misionar-liturgică se
menţine şi astăzi, în aproape toate
zonele ţării şi se constituie într-o Activitate Aprecieri
temă ce ar trebui studiată frontală verbale
aprofundat din punct de vedere
istoric, liturgic, misionar. Intrarea Explicaţia
icoanei în casele creştinilor
semnifică intrarea Domnului
Hristos în „casa sufletului”.
5
6. Fixarea şi 10’  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a -Ce fac creștinii în Ajun de -Se pregătesc de venirii
cunoştinţelor Crăciun? Nașterii Domnului Iisus, îl
așteaptă pe preot cu icoana
și țin post.
-Ce reprezintă colindele de - Colindele de Crăciun Conversaţia
Crăciun? vestesc nașterea lui Iisus, Activitate
în ele se vorbesc de magi, frontală
de maica Domnului. Aprecieri
-Ce semnifică mersul preotului cu - Mersul cu icoana este verbale
icoana Nașterii Domnului? ritualul liturgic prin care se
vesteşte în toate casele,
tuturor creştinilor,
apropierea praznicului
Naşterii Domnului Iisus
Hristos.
7. Asocierea, 13’ Profesorul împreună cu elevii Elevii intonează.
generalizare încep intonarea unor colinde Aprecieri
a, aplicarea precum: Activitate verbale
- „O ce veste minunată”; Cântarea frontală
- „Steaua sus răsare”;
- „Astăzi s-a născut Hristos”.
8. Aprecierea 2’  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile
activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
9. Precizarea 3’  Se anunţă şi se explică tema  Elevii notează tema în
şi explicarea pentru acasă: Învățarea unei poezii caiete şi ascultă explicaţiile
temei de Crăciun. profesorului. Explicaţia Activitate
pentru frontală
acasă

S-ar putea să vă placă și