Sunteți pe pagina 1din 29

Obiectul și Etapele

definirea cunoașterii
psihologiei psihologice

INTRODUCERE
ÎN PSIHOLOGIE
Principalele momente
Metodele în evoluția psihologiei
psihologiei ca știință
Ce este psihologia?
 Psihologiaeste ştiinţa
studiată de psihologi.

 Janetspunea că psihologia
reprezintă ,,ştiinţa
conduitei".
PSIHOLOGIE = PSYCHE
(suflet) + LOGOS
(ştiinţă) ⇒ ştiinţa despre
suflet.
Psihologia este ştiinţa care se
ocupă cu descrierea şi
explicarea fenomenelor şi
proceselor psihice, utilizând un
ansamblu de metode
obiective cu scopul
cunoaşterii, optimizării şi
ameliorării existenţei umane.
Obiectul de studiu al psihologiei este
psihicul omului ca ființă bio-psiho-socială.
• De ce putem spune că
psihologia este o ştiinţă?
Etapele cunoașterii
psihologice
1. Etapa preştiinţifică
(animismul)
- începe în momentul în care
omul devine conştient de sine şi
de natura înconjurătoare şi pune
accent pe relația dintre om și
divinitate.
2. Etapa filosofică
(metafizica)
- începe odată cu formarea primelor
sisteme filosofice în antichitatea
târzie şi se încheie cu desprinderea
psihologiei de filosofie și formarea
ei ca știință de sine stătătoare.
3. Etapa științifică
- începe în anul 1879, când
Wilhelm Wundt înfiinţează la
Leipzig primul laborator de
psihologie experimentală.
• Pentru ce credeţi că ne sunt
necesare cunoştinţele de
psihologie?
Principalele momente în evoluţia
psihologiei ca ştiinţă

2. Psihologia
1. Psihologia contemporană
clasică
1. Psihologia clasică
(1879 - sfârşitul primei jumătăţi a sec. al
XX-lea)

- este caracterizată de
existenţa mai multor şcoli
de psihologie:
a) Asociaționismul

- susţine că psihicul este


format din senzații care
însumate formează gândirea.
b) Gestaltismul
- arată că psihicul este format
din structuri din ce în ce mai
complexe (senzații, percepții,
gândire, etc.)
c) Introspecţionismul

- susține că metoda
psihologiei este introspecția
(observația interioară a
fenomenelor de conștiință
cu ajutorul analizei)
d) Behaviorismul
- obiectul de studiu al
psihologiei este
comportamentul exterior
e) Psihanaliza
(Sigmund Freud)

- obiectul de studiu
este inconștientul
f) Psihologia umanistă

- arată că obiectul de
studiu al psihologiei este
personalitatea omului.
2. Psihologia contemporană

- pune accent pe
organizarea structurilor
psihice complexe

LOGO
Metodele psihologiei:
- observația
- experimentul
- convorbirea
- ancheta psihologică
- metoda biografică
- analiza produselor activității
- testele psihologice
Observația
- presupune urmărirea intenționată și
înregistrarea exactă a diferitelor
manifestări comportamentale ale
individului sau grupului.
Experimentul
- presupune provocarea și
declanșarea fenomenelor
psihice în vederea
descoperirii legăturilor dintre
ele.
Convorbirea
- este o discuţie angajată între
cercetător și subiectul investigat.
Ancheta psihologică
- presupune recoltarea sistemică a
unor informații despre viața psihică
a unui individ sau grup și
interpretarea acestora în vederea
desprinderii semnificațiilor
psihocomportamentale.
Metoda biografică

- vizează recoltarea de
informaţii despre trecutul
persoanei, pentru a
reconstitui istoria ei.
Metoda analizei produselor
activităţii
- este un fel de observație indirectă și
se referă la produse cum ar fi: caiet,
compuneri, desene,etc.)
Metode psihometrice/Testul
psihologic
- vizează măsurarea capacităților
psihice ale individului în vederea
stabilirii nivelului de dezvoltare.
TEMĂ DE REFLECȚIE
Care profesii, ca urmare a
experienței acumulate în
timp, dezvoltă celor care le
practică, abilitatea de a
caracteriza exact felul de a fi
și de a reacționa al unei
persoane?

S-ar putea să vă placă și