Sunteți pe pagina 1din 269

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

1
EFEC
FACULTATEA PSIHOLOGIE
ALE EDUCA
Catedra Psihologie
PSIHOLOGIA
Suport de curs
Aprobat de Consiliul
de Psihologie ale
2013
CEPUSM
Elaborat
cu suportul proiectului
TEREC
INTRODUCERE
Psihologia sau cuprinde aspectele fundamentale
ale psihologiei: de organizarea lor metodele ex-
plicative metodologice, principiile psihice a omului.
psihologia a avut un drum destul de anevoios n devenirea
ei ca actualmente ea cuprinde tot mai multe procese
psihice: de la la gndire, de la reflexe la
sentimente aptitudini, de la comportamente la persona-
litatea psihologiei cuprind att descrieri fe-
nomenologice ale psihocomportamentale, ct
mecanismelor interne de producere a
actelor psihocomportamentale.
< >hicctivul major al acestui suport de curs este prezinte
lor ntr-o tot ce s-a mai peren relevant n
dimensiunii psihice a omului. Studierea disciplinei Psiho-
logie presupune formarea
Manifestarea de comunicare cu implicarea terme-
nilor psihologiei ..
Proiectarea cu elemente de cercetare, care in-
metode psihologice.
);;. Transferarea teoretice n reale ale
).- Elaborarea strategiilor creative pentru proble-
melor psihologice.
)..- Stabilirea conexiunii ntre psihologia domeniul
profesional ales.
).> Cooperarea n realizarea unor proiecte la nivel de institu-

).. Valorificarea de dezvoltare inte-
grare
).;- Dezvoltarea de folosire a informa-
oferite de acest curs de alte surse, n proprii.
Primele capitole presupun reflectarea asupra ntemeie-
rii psihologiei ca precum claritatea problemelor sale fun-
damentale privind domeniul obiectul de cercetare, legile, principii-
le, fenomenelor psihice. Apoi o
serie de capitole destinate proceselor psihice cognitive: per-
reprezentarea, memoria, gndirea, limbajul. Se pune accentul
3
pe rolul acestor mecanisme n procesul de
n activitatea Sunt mereu prezentate dintre
ele, deosebirile, tipurile de dezvoltare.
Pentru a asigura motivarea viznd acestei
discipline, tematicile sunt prezentate ntr-un mod sis-
tematic, fiind mereu de exemple concrete, astfel nct se
asigure lor
Mecanismele stimulativ-energizante ale sistemului psihic uman
afectivitatea) constituie subiectul altor capitole din
lucrare. Acestea sunt abordate ca componente obligatorii
ale conduitei umane. Sunt prezentate componentele
structurale ale formele aces-
tora. Procesele afective sunt analizate n lor cu mo-
procesele cognitive.
O n acest curs se mecanismelor de reglare
a psihice umane din care face parte -- constructe
absolut indispensabile de a elevilor. este
ca proces psihic specific uman, deosebit de complex, care
la nivel nalt reglarea fenomenelor psihice. De asemenea, se
rolul limbajului n actelor volitive.
n capitolul destinat se felurile, me-
canismele explicative ale acestui construct psihic. A doua parte a
cursului se pe abordarea de personalitate (tempe-
rament, caracter, aptitudini) a interpersonale n cadrul
clasei de elevi.
Fiecare unitate de ncepe cu un rezumat (argument)
care este menit, pe de o parte, reliefeze ce este mai
important de pe de parte, dezvolte o de curio- 4
zitate pentru tematica n acel capitol.
Cursul are o bibliografie care ncheie lucra-
re. Ea cuprinde cele mai interesante legate de disciplina
Psihologia propune ca, ori de cte ori timpul permite,
ct mai mult.
dorim mult succes ncredere n studierea acestei materii!
Autorii
4
Capitolull
OBIECTUL DE STUDIU AL PSIHOLOGIEI
Argument
Psihologia este o despre om, un domeniu ce se
de studiul fenomenelor psihice, al proceselor psihice,
lor, dintre acestea realitatea Ea stu-
comportamentale ale individului uman, precum
factorii ce le
se asupra ca-
racteristicilor ei elabornd modele care
terea acestui construct, dar a umane, n general,
nplicfind metode n scopul enigmelor psihice.

1. ca obiect al psihologiei.
2. Comportamentul ca obiect al psihologiei.
3. Activitatea ca obiect al psihologiei.
4. Omul concret ca obiect al psihologiei.
5. Dezvoltarea a psihologiei.
Obiective operationale:
n urma studierii 'acestui capitol, fi capabili:
postulatele conceptuale ale perspectivelor de
abordare a obiectului psihologiei;
comportamentul, activita-
tea omul ca obiect al psihologiei;
dintre comportament
caracteristicile psihice inte-
rioare cu cele ale comportamentului.
numeroaselor teorii, psi-
hologice au asupra obiectului de studiu al psi-
hologiei, fiecare punnd accentul pe un postulat al conceptual.
putem deosebi careva perspective de abordare a obiectu-
lui psihologiei:
5
1. ca obiect al psihologiei
Este cea mai modalitate de concepere a obiectului
psihologiei, mai ales n perioada de nceput a
psihologiei. Ea a forma metodei
Originea este laboratorul de psihologie
de W. Wundt (psiholog german, 1832-1920), n 1879 la Leipzig (n
Germania), n cadrul primului institut de psihologie din lume.
Din perspectiva psihicul este conceput ca un cerc
de fenomene, ce au izvorul n ele nsele nici o deter-
cu exteriorul. Psihicul este o lume aparte, forma-
din exclusiv subiective; el este izolat de lumea
numai n n care se n sa
fiind la lui. Psihicul este o realitate nemijloci-
el constituie o "lume n sine".
n centrul psihologiei studierea feno-
menelor de aceea s-a mai numit psihologia
iar obiectul de studiu al psihologiei este
oriunde s-ar manifesta ea.
a fost vehement de psiho-
logi filosofi. o abordare ea" nu putea
constitui pentru vreme obiectul psihologiei, deoarece practica,
practice dictau altceva.
2. Comportamentul ca obiect al psihologiei
Un contraargument pentru un argument pen-
tru servesc efectuate n zoopsihologie.
Deci animalele nu dispun de dar este necesar de investigat
comportamentul lor.
Astfel, psihologia va fi ca care trebuie se ocu-
pe exclusiv cu studiul comportamentului pe baza schemei
univoce S (stimul) - R Comportamentul, considerat de
John Watson (psiholog american, 1859-1947; adeptul behaviorismu-
lui) ca noul obiect de studiu al psihologiei, este ansamblul de
suri ajustate stimulilor care l
Schema S (stimul)- R n opinia lui Watson, permitea
se asigure integral satisfacere predictibi-
Obiectivitatea era prin simplul fapt
comportamentale- motorii verbomotorii- pot fi nemijlocit obser-
6
vate nregistrate cuan-
tificabile (intensitate, etc.). Cea de a
doua era prin postularea cauzale ntre
stimul a) fiind dat un anumit stimul (S), se poate prevedea
cu precizie ce (R) va provoca, b) observnd o (R),
putem cu stimulul care a determinat-o.
Psihologia este deci n ntregime studiul dintre S (stimul)
- R are scopul de a prevedea stimulul cunoscnd
invers, cunoscnd stimulul pentru a prevedea
3. Activitatea ca obiect al psihologiei
Deoarece cele anterioare absolutizau fie interiori-
tatea a individului, aspectele ei invizibile, greu de depistat,
fie comportamentul- modul de exteriorizare a psihicului, ele au ge-
nerat o abordare care le includ pe ambele.
Pierre Janet (psiholog francez, 1859-194 7) considera
"psihologia nu este altceva dect umane" sau, mai
exact, "studiul omului n cu universul mai ales n
sale cu oameni". El introduce n psihologie conceptul de con-
care presupune totalitatea vizibile, orientate n
Astfel apare psihologia conduitei.
Conduitele nu sunt date ascunse n (cum credea
dar nici imprimate din (behaviorismul), ci
sunt ca urmare a de dintre organismul
uman, specific programat,
Conduita nu se reduce la motorice secretorii ale or-
ganismului (ca la ci ntreaga personalitate a
omului n cu mediul. Ea nu depinde numai de
stimulare, ci de reglare precum de starea prin
care se exteriorul. Spre deosebire de comportament, care
mai mult de biologic, conduita de aspectul social.
Prin activitate se totalitatea de
sau care duc la rezultate adaptative. Prin activitate
omul produce n externe, n propriile n
cu mediul ideile, satisface se
idealuri. Activitatea este ca
dar ca efect al biopsihosociale a omului.
7
4. Omul concret ca obiect al psihologiei
cu trecerea timpului, ncepe se faptul
nu psihice, n general, trebuie constituie obiectul de studiu
al psihologiei,_ci psihice ale omului concret, nu activitatea
la modul impersonal, ci activitatea a omului.
Reorientarea om, uman din ce n ce mai mult teren
n astfel se constituie o orientare, psihologia
In centrul acestei psihologii este pus omul problematica sa
sa Deci omul este "individual
unic" acesta trebuie obiectul psihologiei.
Psihologia a avut traiectoria cea mai con-
tradictorie. n nici o nu s-a ntmplat se con-
juge, n timp, antagonice att n ceea ce
definirea obiectului de studiu, ct n ceea ce for-
mularea bazelor metodologice generale, a paradigmei de abordare-
interl?retare a fenomenelor.
Intruct psihismul uman punctul culminant al dezvol-
universale, era necesar fie edificate despre acele fe-
nomene fizice, chimice, biologice sociale pe care se
de care depinde psihicul uman. n psihologia, ca
este o relativ avnd o care nu un
secol. este ntemeierea psihologiei pe o serie de discipline
conexe, astfel nct surprinder}'a specificului psihic fie
de o explicarea fe-
nomenelor psihice neurofiziologice, dar socio-
logice, iar, n ultimii ani, deosebit de importante pentru progresele
psihologice s-au dovedit a fi cibemetica informatica.
Psihologia n sensul sale
al statutului
5. Dezvoltarea a psihologiei
Argument
Psihologia este un domeniu vast, la mai mul-
tor domenii delimitat n timp de cu dez-
voltarea a omului. Studiul istoriei psihologiei este de ma-
deoarece aduce n ntreaga evolu-
de-a lungul mileniilor a convingerilor umane. Fie-
care descoperire din filosofie, teologie, fiziologie a
contribuit la psihologiei ca de sine
8
privind istoria psihologiei
Etimologic, termenul psihologie provine de la cuvintele
(suflare, spirit, suflet) logos (cuvnt,
Litera '1' "psi") a devenit simbolul inter-
al psihologiei. Psihologul german Hermann Ebbinghaus
( 1850-1909) a afirmat "psihologia are un trecut lung, dar o istorie
psihologia ca preocupare de
tere a sufletului este la fel de veche ca specia iar primele
clare le avem din anii 400 .Hr., cnd vechii greci
puneau cu privire la rolul umane, al memoriei sau
prima lucrare de psihologie o De Anima a
lui Aristotel, conceptul de psihologie este utilizat abia n 1524 de
ci\trc croatul Marco Marulik n lucrarea Psycologia de ratione
l111111a nae, n 15 90 de Rudolf Goclenius n lucrarea
1'.\:l'Cologia de hominis peifectione, la Marburg (Germania)
(U.Nicola, 2004, p.19).
Ca moment exact al psihologiei este acceptat
anul 1879, cnd Wilhelm Wundt la Leipzig, Germania, pri-
mul laborator de psihologie (1. Mnzat, 2012, p.485).
Etape ale psihologice
Procesul general al psihologice poate fi
n trei mari etape:
Etapa ncepe din momentul cnd omul a de-
venit de sine a nceput ncerce
explice propria propriul comportament,
la primelor sisteme filosofice coerente n-
chegate ale (sec. V -IV .Hr.). Caracteristic pentru
este faptul despre fenomenele
psihice se constituiau pe baza cotidiene
sistematizndu-se de la o la alta n forma
miturilor, legendelor, ritualurilor practice. Baza expli-
a fenomenelor avea un caracter naiv-mistic,
animist sau n spiritelor, ca
specifice independent de corp, era factorul integrator al tuturor ob-
asupra omului, dar a celorlalte lucruri din jur
(M.Golu, 2002, p.l7).
9
Etapa ncepe din sec. V-IV .Hr.
n 1879, cnd se produce desprinderea psihologiei de filosofie.
se prin faptul abordarea, analiza
interpretarea fenomenelor psihice caracter sistematic, coe-
rent, pe baza -unor criterii logice n conformitate cu anumite ipote-
ze sau principii metodologice generale (A.Calancea, 2010, p.12).
Toate marile sisteme filosofice aveau n structura lor un speci-
al dedicat psihologice, descrierii fenomenelor
psihice ale omului. Interpretarea explicarea naturii psihicului n
are la trei modele care s-au confruntat
de-a lungul secolelor (M.Golu, 2002, p.18).
Modelul materialist se prin admiterea materiei ca
unic nceput primordial determinant prin considerarea spiritului,
gndirii, drept factori secundari
considerau psihicul apare n cursul procesului natural de
a materiei se ca o sau o a cre-
ierului. n dezvoltarea manifestarea psihicului
exclusiv legi cauze naturale, cognoscibile, explicabile controla-
bile. Nu ncape loc pentru nici o supra-
Democrit, Epicur, Heraclit
Modelul idealist se pe admiterea spiritului ca factor
primordial unic nceput, iar materia este drept factor
secund, derivat. subiective interne ale nu pot
fi reduse la nici un fel de procese materiale - biochi-
mice, biofizice sau fiziologice. nceputul acestui model se
n opera lui Platon (Idealismul obiectiv); este n
Evul Mediu prin Toma d' Aquino Augustin, iar n timpuri-
le moderne- prin filosofia Kant Hegel (Feno-
menologia spiritului).
Modelul dualist apare ca un fel de compromis ntre primele do-
Astfel, el teza a nceputuri -
spiritul materia - ireductibile una la dar coexistente n
timp ca linii paralele. Fiecare se prin
proprii se supune unor legi diferite.
legile materialului sunt obiect de
n timp ce legile spiritualului pot fi abordate
doar pe cale prin Reprezen-
Aristotel, Rene Descartes.
10
Etapa cuprinde 2 perioade:
L Perioada analitice intern-contradictorii
( 1879-mijlocul sec. XX)
Psihologiei i s-a refuzat secole n orice tentative de scientizare
de eliberare de sub tutela filosofiei. Curentele filosofico-religioase
considerau transformarea analizei psihologice ntr-o cercetare
ar fi un atentat la adresa mai spunea fe-
nomenele studiate de o trebuie fie evaluabile
matematic. Psihicul fiind adimensional, se psihologia nu va
deveni o
Desprinderea psihologiei de filosofie se
efectuate n domenii conexe, mai ales n fiziologia sistemului nervos
psihofiziologia organelor de un rol crucial l-a avut fizica, prin
demonstrarea faptului subiective pot fi experi-
mental (I.Mnzat, 2003, p. 73).
n 1879, Wilhelm Wundt, fiziolog, psiholog, logician istoric
german, la Leipzig primul laborator de psihologie expe-
Astfel s-a constituirea unei baze experimentale pen-
tru n psihologie. unor n
aceste a creat posibilitatea psihologiei ca
de sine desprinderea ei de filosofie (I.Mnzat, 2012,
p.485). Dat fiind faptul se prin rigu-
roase a unor procese particulare din cadrul ntregului psihic,
perioada aceasta se Concomitent cu acumularea
de date concrete, experimentale, ncep privind
modul de interpretare al acestor fapte, natura obiectului psihologiei
specificul diferitelor componente ale sistemului psihic n
rea comportamentului (A.Calancea, 2010, p.l5). De ace-
ca, perioada se intern contradictorie, n cursul ei
nnd opunndu-se reciproc asemenea mari pre-
cum: empirismul, structuralismul,
l ismu 1, gestaltismul, psihanaliza, behaviorismul.
II. Perioada integrativ-sistemice a nce-
put n cea de-a doua a secolului XX este n
A avut loc dintre
clasice transformarea modelelor prezentate de ele drept absolute
n modele relative ce elemente pentru realizarea unui ntreg
(M.Golu, 2002, p.20).
11
noi curente n psihologie (psihologia umanis-
etc.), se noi ramuri n psihologia
etc.), dar nici una dintre ele nu
se antagonic celorlalte nu pretinde
Mai mult, ele tind coreleze,
transferuri reciproce ale proprii, subordonndu-se princi-
piului larg unanim acceptat al conceptuale,
teoretico-metodologice.
marcante n gndirii psihologice:
-- Hipocrate (460-377 .Hr.) - cel mai
vestit medic al Greciei Antice, a ncercat
explice fenomenele psihice tipurile umane
apel la elementele mediului la
umorism: anotimpurile, temperatura, apele,
dispunerea sunt cauze ale unor
maladii fie somatice, fie psihice.
n sa "teorie umora-
Hipocrat a 4 umori
interne): snge, bila
bila care atunci cnd sunt n echili-
bru individului. A formulat
ipoteza proceselor psihice n creier.
Aristotel (384-322 .Hr., Grecia Anti-
- autorul De Anima. Prima carte
despre psihologie ca de filo-
sofie, De Anima (lat. anima - suflet), con-
primele ncadrate ntr-un sis-
tem, cu privire la suflet la mintea
Lucrarea a constituit, n perioada me- .
punctul de plecare pentru predarea
ideilor psihologice n
Aristotel sufletul ca principiu
al al vii.
Pentru a explica raportul dintre suflet corp, Aristotel face ur-
ochiul ar avea suflet, aceasta ar fi capaci-
tatea de a vedea.
1?
Toma d'Aquino (1225-1274, Italia), teo-
log, filosofiei scolastice.
n centrul filosofiei lui Toma d' Aquino
problema Omul este compus din
corp suflet, din materie sufletul este
energia care care este localizat n
toate corpului. Ca suflet vegetativ este
legat de ca suflet senzitiv depinde de
de iar ca suflet "el
are nevoie de imagini produse de sau compuse cu ajutorul
acestora". Sufletul este insuflat de Dumnezeu. Aptitudinile
intelectuale sensibilitatea depind de corpului.
John Locke (1632-1 704, Anglia), cel
mai de reprezentant al empirismului
englez.
Locke sufletul omului la
re este tabu/a rasa, toate provin
din Chiar fenomene-
le psihice complexe ca
te sunt ele derivate din El admite
a afective fundamen-
tale: durerea, celelalte sentimente
pasiuni sunt din acestea Pentru prima n isto-
ria psihologiei, Locke psihologia copilului psihologia pa-
cercetnd specificul lor.
Wilhelm Wundt (1832-1920, Germa-
nia), fondator al psihologiei experimentale,
la Leipzig ( 1879) primul laborator
de psihologie, unde au fost studiate n princi-
pal timpul de
prin metoda
- A ncercat explice proceselor psi-
hice din punct de vedere fiziologic.
- A utilizat experimentul n cercetarea
proceselor psihice elementare.
13
- dedicat ultimii ani din studiului psihologiei socio-
culturale, fiind autorul a zece volume care cuprind dezbateri pe teme
de antropologie, psihologia criminalisticii, psiholo-
gia religiei, personalitate psihologia
A ca psihologia o
William James (1842-1910),
american.
Considera obiectul de studiu al psihologiei
trebuie fie analiza a mentale
de care suntem la un moment dat
ile pe care acestea le ndeplinesc n organism. De
vreme ce nivelul nu permitea identifica-
rea a fizic-psihic, James afrrma cu
psihologii trebuie lase deoparte
ncerce descrie explice proce-
se precum memoria sau afecti-
vitatea. A definit psihologia ca psihice.
John Broadus Watson (1878-1958), psi-
holog american, fondatorul behaviorismului.
Psihologia este o expe-
a naturale. Scopul teore-
tic este controlul comportamentului.
Organismele se mediului prin inter-
mediul genetice a
Cunoscnd faptul stimuli
este anti-
ciparea comportamentului uman.
Kurt Lewin (1890-1947), psiholog gestal-
tist german, a extins zona de interes a psihologiei
formei n domeniile
psihologiei sociale conflictelor.
- A persoana ca un cmp complex de
energie, un sistem dinamic de tensiuni
care acesteia.
-Fiecare individ ntr-un cmp psi-
hologic. Acesta scopuri ale individului, cu
sau care vectori
de sau de respingere.
14
Sigmund Freud (1856-1939) psihiatru vi-
enez, fondator al psihanalizei: "Psihologia este
studiul al ".
Doctrina a lui Freud cuprinde
concepte:
- Stntctura psihicului uman:
Conflictul intrapsihic
dintre n-
treaga a omului. Dominator este
ntreaga a tratamentului
psihanalitic- scria Freud- este transformarea pa-
togenic n
- Mecanismele de ale Eu-lui: refularea, re-
gresia, sublimarea.
Stadiile psihosexuale: oral, anal, falic, genital.
Instinctul (libidou) instinctul (thanatos).
Cari Rogers (1902-1987, Chicago), psiho-
log umanist: "Psihologia este care studi-
sinele unic individual al omului concret ".
- terapia pe client ca o no-
de psihoterapie care se
subiect n parte.
- o teorie a dintre Si-
nele real Sinele ideal.
- 3 fundamentale ale
persoanei: nevoia de a fi tratat cu
respect ncredere, capacitatea de a lumea a celui-
lalt n interpersonale.
Concluzii
Psihologia are un trecut iar istoria ei poa-
te fi cu destinul unui om, ideile psihologice cunoscnd de-a
1 ungul perioade de avnt, dar de stagnare, de dar
de
Ca de sine psihologia este relativ apari-
ei fiind de progresele nregistrate n domeniul
lor n cea de-a doua a secolului XIX. Acest fapt 1-a deter-
minat pe Hermann Ebbinghaus sublinieze "psihologia are un
trecut lung, dar o istorie
15
Sarcini de antoevaluare
1
postulatele conceptuale ale obiectului de studiu al
psihologiei.
2
Prin ce argumente rolul psihice inte-
rioare a
3
schema univoce.
4
Prin ce aspecte ntre stimul
reactie?
5
Care este dintre comportament
6
Care este omului concret ca obiect al psiho-
logiei?
7
comparativ caracteristicile psihice interioare
cu cele ale comportamentului manifestat.
8
Argumentati necesitatea istoriei Esihologiei.
9
aportul ideilor psihologice din Antichitate la dez-
voltarea a psihologiei.
10
deosebirea dintre pre-
cea
.
11
rolul medicinii, religiei al filosofiei asupra
psihologice.
12
dintre modelul materialist cel idealist n
explicarea naturii psihicului uman.
-
13
Prin ce se perioada intern-contradictorie n
dezvoltarea psihologiei
14
marcante care au gn-
direap_siho
de seminar
1. ideile de ale behaviorismului n evi-
comportamentului ca obiect de studiu al psihologiei.
2. introducerii n psihologie a conceptului de
ca totalitate a vizibile, orientate n
16
1. psihologiei umaniste ce are n vizor omul
problematica sa sa
4. limitele perspectivelor de abordare a obiec-
tului psihologiei.
5. "Istoria psihologiei poate fi cu
destinul unui om".
6. 1 prin care psihologia s-a desprins de filo-
sofic, descriind
7. lui Wundt la psihologiei
K. limitele diferitor curente psihologice.
Teme pentru referat
1 . Obiectul psihologiei de abordare.
2. perspectiva contradictorie de abordare a obi-
ectului psihologiei.
3. Behaviorismul studiul comportamentului ca obiect al psihologiei.
4. Psihologia perspectiva om.
5. Psihologia are un trecut lung, dar o istorie
6. Cele mai importante evenimente care au marcat
psihologiei ca
7. Istoria psihologiei n Republica Moldova.
17
Capitolull
STRUCTURA PSIHICULUI UMAN
Argument
Psihicuf este un sistem de reflectare care i omului
adaptarea la mediului, prin conduite care depind att de
de mediu, ct de interne specifice individu-
lui respectiv.
Psihicul nu este omogen, uniform, linear, ci dim-
el se n forme variate. Uneori este mai
clar, mai lucid, alteori mai tulbure, mai obscur; n anumite ne
seama de noi de noastre, iar n altele nu. Cu alte
cuvinte, psihicul o mare neuniformitate exis-
El se n ipostaza de psihic
de psihic de psihic
Prin psihicul omul se conduce
valori morale. El se prin procese psihice (gndire, memo-
rie, etc.), prin psihice sau
sau etc.) prin psihice tempe-
ramentale, de caracter, aptitudini etc.).

1. Structura sistemului psihic uman.
2.
3.
4.
Obiective
n urma studierii acestui capitol, fi capabili:
de psihic;
caracteristicile fundamentale ale psihicului;
dintre psihic creier;
care este structura psihicului uman;
componentele psihicului: subcon-


18
1. Structura sistemului psihic uman
n definirea psihicului, psihologia ra-
portarea la:
- Lumea - psihicul poate fi definit ca reflectare subiec-
de a obiectelor fenomenelor externe, a
dintre acestea lor pentru noi. El o modali-
tate de realizare manifestare a la nivelul
organismelor animale care sistem nervos.
- Substratul material - psihicul este o a sistemului ner-
vos, a creierului va depinde nemijlocit de gradul de dezvoltare
organizare al acestuia.
- Factorul timp- pune n natura a
psihicului. Astfel, se pot delimita trei etape
1) etapa (de la la vrsta de 20-25 de ani);
2) etapa optimului (25-65 de ani);
3) etapa vrsta de 65 de ani).
- de necesitate sarcinile de adaptare la mediu - care
ne rolul instrumental, reglator al psihicului baza a
lui n procesul biologice.
Dezvoltarea psihicului poate fi n ordine filogene-
cea mai delimitare a etapelor de ansamblu a
psihicului fiind lui A.N. Leontiev (psiholog rus, 1936-2004),
care distinge 4 faze:
1. Stadiul psihicului senzorial elementar, caracterizat prin ace-
ca animalul n raport cu o proprietate din mediul am-
biant, predominnd
2. Stadiul psihicului perceptiv, la nivelul se poate vorbi
de sesizarea caracteristicilor obiectelor n integritatea lor nu doar a
unor aspecte senzoriale izolate;
3. Stadiul intelectului, al gndirii senzori o-motorii, care se poa-
te pune n la antropoide, caracterizat prin
rul relativ redus de pentru rezolvarea unei probleme, urmate
de pe
4. Stadiul psihicului ultima de evo-
a psihicului, omului.
Sistemul psihic uman este un sistem de
o complexitate prezentnd cele mai nalte
19
mecanisme de autoorganizare autoreglaj. Fiind dotat cu dispozitive
selective cu proprii de determinare, face parte din ma-
crosistemele fizic, biologic, sociocultural.
Sistemul psihic uman este un ansamblu de procese
psihice senzoriale, cognitive reglatorii ce se n
sunt dispuse ierarhic, sistemul activnd cu toate componentele
lui simultan. Din face par-
te
2.
se n zona a sistemului psihic
uman are o organizare de tip logic pe
care le sunt a) de semni-
ficare sau b) de orientare spre scop, c)
d) de autoreglaj voluntar, e)
In activitatea un
loc dominant un rol
Nivelul forma de organizare psihi-
prin care se integrarea a tuturor feno-
menelor psihice care face raportarea individu-
lui la mediu.
cum etimologia cuvntului - con-science,
so-znanie - actul constituie un raport care este
mijlocit prin prealabile, de care subiectul deja dispune.
Psihologul romn Andrei Cosmovici feluri
de una animalelor supe-
rioare, care este doar o de ceva) alta
de sine numai omului, care n
a unui eu responsabil de sale).
3.
Sub nivelul se o a sistemului psihic
uman, anume n memoria poten-
ansamblul deprinderilor de care subiectul dis-
pune. Sunt acte automatizate stocuri de sau
acumulate. Acestea constituie o pentru activitatea
are o organizare de cea a con-
cu care se n raporturi foarte apropiate. Real
20
cntul, numit permanent prin
nctivarca actualizarea deprinderilor
necesare de este se-
diul expresiilor de tip neurovegetativ: paloare
fetei, tremuratul vocii etc.
M. Zlate (psiholog romn) nu este doar
un rezervor, un al actelor de ci are propriile lui
mccnnisme cu ajutorul
4.
1 ,a polul opus n zone It;, de profunzime ale sistemului
psihic uman, se In timp ce se orien-
predominant, asupra obective, sau psi-
hismul bazal se asupra propriei pe care o
nemijlocit n tot ce are ea ca porniri instinctuale, pulsiuni,
afective, vise, gnduri ascunse etc. Toate procesele psihice au o
parte ce se n subterana Sunt acele acte
psihice pe care nu le ntruct se spon-
tan
La sec. al XIX-lea, S. Freud (medic neuropsihiatru vie-
nez, 1856-1939) a descoperit metoda de investigare a proceselor in-
pe care a numit-o El noas-
n tot ceea ce era
atribuit (lapsusul, de nume etc.) are o mo-
Freud a demonstrat visele din timpul somnu-
lui caracteristice autonome, specifice incon-
ientului.
Trebuie subliniat faptul ntre nu
o ci o chiar nu toate
din trec n sfera
Concluzii
Sistemul psihic uman o Este un an-
samblu de procese psihice senzoriale, cognitive reglatorii
care se n sunt dispuse ierarhic, sistemul acti-
vnd cu toate componentele lui simultan. Acest sistem rezultat progresiv
din autoorganizare este menit realizeze dintre individ
lume n scopul unei mai bune la externe.
21
Sarcini de autoevaluare
1 caracteristicile fundamentale ale esihicului.
2 etapele psihicului.
3 de sistem psihic uman.
4 Care sunt argumentele ce psihicul este in-
separabil de creier?
5 structura psihicului uman.
6 Ce presupune de
7
8 Prin ce se de
9 elementele definitorii ale
10 Ce este psihanaliza? Care este rolul ei n investigarea siste-
mului psihic uman?
de seminar
1. "Psihicul un sistem hipercomplex".
2. un eseu structurat n care psihicul este
menit realizeze dintre individ lume n scopul
unei mai bune la externe.
3. ideea potrivit din
constituie o pentru activitatea
4. actelor psihice n explicarea
unor fenomene psihice
Teme pentru referat
1. Complexitatea psihicului uman.
2. ca a psihicului.
3. Locul n psihologie.
4. Negarea afirmarea
22
Capitolul3
METODE DE CERCETARE A FENOMENELOR PSIHICE
Argument
este una dintre cele mai complexe for-
me ale umane, deoarece obiectul ei se extrem
de mult de obiectul altor forme de n chimie,
hiologie faptul cercetat este obiectiv, material, n psihologie el este
subiectiv, ideal, subiectului, este dependent de lui de
moment, de istoria sale personale. Este mai
f<lrma, culoarea, asperitatea, duritatea, greutatea unui obiect
fizic, dect atitudinile n sentimentele unui on1,
le, convingerile sale. Specificul
psihologice provine din faptul ea nu se direct, ca n
celelalte fonne de ci indirect, exterioare,
comportamentele fiind considerate ca indicatori ai
interne, subiective. Ea depinde att de capacitatea de exteriorizare a
subiectului, ct de cea de evaluare interpretare a
n vederea ct mai adecvate a psihologice, psi-
hologia pune la un ansamblu de metode.

1. Clasificarea metodelor de cercetare n psihologie.
2. Metoda
Metoda experimentului.
4. Metoda convorbirii.
S. Metoda anchetei.
6. Metoda
1. Metoda analizei produselor
X. Metodele psihometrice.
Obiective operationale:
n urma studierii 'acestui capitol, fi capabili:
criteriile de clasificare a metodelor utilizate n
cercetarea
metodele de utilizate n cercetarea
clasificarea metodelor;
avantajele dezavantajele metode de
cercetare
23
studii clasice n care s-au utilizat metodele
de cercetare
specificul psihologice
gradul de dificultate al acesteia.
1. Clasificarea metodelor de cercetare n psihologie
Norbert Sillamy (psiholog psihanalist francez) metoda
drept mod de a deoarece nu poate
progresa n unor metode de cercetare adecvate.
Metoda (grec. methodos =cale, mijloc, mod de expunere) repre-
sistemul de reguli principii de de transformare a
obiective. Metodele au un caracter instrumental, de inter-
de informare, interpretare Fiecare sau orien-
tare are propria sa metodologie.
mai multe criterii care au fost clasificate metodele
n umane.
Un prim-criteriu ar fi cel temporal; J.C. Plano (1993, apud
S.Chelcea) de metode longitudinale sau "viziunea n lungi-
me" (biografia, studiul de caz etc.), metode transversale sau
"viziunea n ancheta, testele etc.).
se autorul, acade-
mice ale unui grup de se poate recurge la metoda longitu-
ceea ce presupune cercetarea grup pe durata
colegiului sau ori se poate folosi metoda ce-
ea ce cercetarea a mai multor grupuri - cte
unul pentru fiecare an de studiu. Prin metoda studiul
se va finisa n ani, n timp ce prin metoda se n-
cheie ntr-un singur an.
n de scopul lor, metodele de cercetare se pot fi n:
metode de recoltare a metode de prelucrare
interpretare a recoltate;
metode de investigare metode de di-

metode de cercetare metode aplicative
psihoterapeutice etc.).
24
Septimiu Chelcea (psiholog romn) metodele n
de patru criterii:
a) criteriul temporal, distingem metode transversale (care
descoperirea ntre laturile, aspectele, fenomenele
procesele social-umane la un moment dat, cum ar fi, de exemplu, obser-
ancheta etc.) metode longitudinale (care
fenomenelor n timp: biografia, studiul de caz etc.).
b) criteriul re (respectiv, al gradului de implica-
al asupra obiectului de studiu), distingem metode
,xperimentale (precum experimentul sociologic; experimentul psiho-
logic), metode cvasiexperimentale (ancheta, sondajul de opinie etc.)
metode de (studiul documentelor sociale).
c) sociale luate n studiu, deosebim
metode statistice ce presupun investigarea unui mare de uni-
sociale (ca de exemplu, sondajul de opinie, ancheta
de.) metode cazuistice care se la studiul integral al ctorva
sau fenomene socioumane (biografia, monografia etc.).
d) locul ocupat n procesul empirice, distingem
metode de culegere a (cum sunt cele de nregistrare
studiul de teren, anchetele), metodele de prelucrare a in-
(metode cantitative metode calitative) metodele de
interpretare a datelor (metodele comparative, metodele
interpretative etc.)
2. Metoda
ca de cercetare, n laturii
,,tahile a lungimea membrelor, forma
mi'irimea capului) laturii dinamice a com-
pt ,rtamentale actuale ale individului n concrete).
l constituie: simptomatica
11 ;t"i{lturile ale individului, simptomatica
ud multitudinea comportamente lor conduitelor flexibile, mobile
ale individului (conduita ex-
presiile afective, atitudinale etc.)
Clasificarea diferitelor de realizare a se
poate face potrivit criterii:
1 . modul de poate fi: ( ob-
sl'rvatorul este prezent n de al subiectului, acesta
25
observatorului), in (observatorul nu
se n de al subiectului), cu observator uitat, ig-
norat (observatorul este prezent, este att de cunoscut
lor, nct este ignorat), cu observator ascuns (n spatele unor drape-
rii, al unui paravan etc.).
2. gradul de implicare a observatorului in
evenimentelor, implicarea a
observatorului n activitate), ( ob-
servatorul la activitatea grupului).
3. ncadrarea n timp, (efec-
pe o mai mare de timp), dis-
(pe de timp mai mici la intervale diferite).
4. obiectivul
(surprinde tabloul comportamental general)
(se doar asupra unei singure cond uite).
5. orientarea actului autoobserva-
(surprinderea propriului comportament) ob-
(observarea comportamentale
ale altor persoane).
unei bune sunt:
stabilirea a scopului, a obiectivului
selectarea formelor ce vor fi utilizate, a mijloace-
lor necesare ( cronometre, magnetofoane, aparate fato, video
etc.);
elaborarea unui plan riguros de (de la ce ipoteze se
va pomi, unde cnd va fi ct va dura etc.);
consemnarea a celor observate, deoarece consemna-
rea ar putea fi de uitare (n acest sens se n-
un protocol de
3. Metoda experimentului
Experimentul metoda n psihologie. A fost in-
n anul 1879 de W. Wundt (psiholog german, 1832-1920).
n cadrul experimentului, ac-
1) intervine efectiv fenomenul; 2) izo-
variabilele cercetate (variabilele dependente) de alte variabile
care sunt manipulate de experimentator (variabilele independente);
26
\) de manifestare a fenomenelor pentru a
sesiza mai bine dintre variabilele experimentale; 4) fe-
nmncnul pe subiect sau pe pentru a determina
llgitatca lui de manifestare; 5) rezultatele la grupul
l'xpcrimental cu cele la grupul de control pentru a vedea n ce
ele se variabilelor experimentale utilizate.
Tipologia experimentelor este iar acestea depind de
sropul, materiale, formularea ipotezelor previziunilor
rnrc stau la baza acestora.
1 >in punct de vedere al tipului, experimentul se poate ca:
l . Experiment de laborator, unde are ce-
h mai bune de manevrare a variabilelor, precum controlul lor. n
,. x peri mentul de laborator se recurge la tehnici speciale
dl stimulare, de megistrare a rezultatelor de sistematizare pre-
lucrare a lor.
2. Experiment n naturale- experimentul pe-
daKogic, care se pe unei dirijate, provoca-
h:, cum se n studiul unor fenomene eco-
nomice, sociale, determinate de cauze. Experimentul natural
se n contextul natural al a subi-
l'Ctului; se cu n psihologia
3. Experiment de explorare - investigare, care are
drept scop descoperirea ce poate exista ntre alternative.
4. Experiment de verificare sau confirmare, este tipul de expe-
lltllcnt fundamental, avnd ca scop verificarea unei ipoteze formulate
111 prLalabil.
) . Experiment pilot - de - o prin care
nt rctr.torul tehnicile de lucru, valoarea alternativei mane-
v tale, le optime de aplicare a ei, tehnicile de recoltare a date-
lor rccoltarea etc. Acest tip de experiment este nru-
dtt cu cel explorator. El din necesitatea
nqumamentului experimental, n verificarea unei ipoteze.
6. Experiment stabilirea
nale dintre o alta
27
4. Metoda convorbirii
Convorbirea permite sondarea mai a interioare a
subiectului, a ce stau la baza comportamentului, a opinii-
lor, atitudinilor, intereselor, convingerilor, conflictelor,
sentimentelor valorilor subiectului.
Convorbirea este o ntre subiectul
investigat, care presupune:
de tipul ntre subiect;
schimbarea locului rolurilor partenerilor (cel care a ntrebat
poate cel care a poate ntrebe);
sinceritatea a subiectului, evitarea in-
complete, de a celor care tind a-l pune ntr-o
a voluntare;
la subiect a unei oarecare de
evaluare
abilitatea pentru a motivarea
lor, angajarea lor n convorbire;
la a unor de tipul: gradul cres-
cut de sociabilitate, empatie etc.
mai multe forme ale convorbirii, anume: convorbirea
(formularea n
ordine, tuturor indiferent de
le lor individuale); convorbirea sau (se
suplimentare, cu reformularea altora, cu schimba-
rea succesiunii lor); convorbirea
5. Metoda anchetei
Ancheta ca de cercetare de ancheta
sau presupune recoltarea a unor in-
despre a unui individ sau a unui grup social, ca
interpretarea acestora n vederea desprinderii lor psi-
hocomportamentale. n cercetarea sunt utilizate
forme ale acestei metode:
ancheta pe de chestionar - factuale
sau de identificare, de de atitudini opinii, de
Chestionarele pot fi cu: dihotomice, nchise (Da-Nu);
libere la alegere n evantai (5-7
suri la o ntrebare);
28
ancheta pe de interviu presupune de comunicare
psiholog-subiect. interviuri individuale de grup, clinice
(centrate pe focalizate (centrate pe tema
6. Metoda
colectarea a ct mai multe
despre principalele evenimente parcurse de individ n sa,
despre prezente ntre ele ca despre lor, n vede-
l'l'll "istoriei personale" a individ, att de
111 stahilirea profilului sale. Evenimentele sunt
l'Vl'llimcnte efect, mijloc scop", iar pot fi
Il' direct cu persoana) indirect cu alte persoane).
7. Metoda analizei produselor
1 umane,
pt sale se nu doar n conduitele nonverbale,
motorii sau ci n produsele Anali-
/.u a produselor ( compuneri, desene,
1 iterare sau de orice fel, obiecte realizate, modul de rezolvare a pro-
blemelor etc.) despre psihice ale per-
soanei, constituind reale surse de a individului.
Produsul devine un fel de a creatorului iar prin
nnaliza a obiectului lucruri despre creatorul
sliu. este cu n psihologia copilului
n psihologia pentru evaluarea aptitudinilor speciale.
H. Metodele psihometrice
de metode psihi-
n ale individului n vederea stabilirii nivelului lor de dezvoltare. Cea
uw i este metoda testelor psihologice. Testul
l''>ll' o relativ care permite culegerea unor
11111 obiective despre subiect, pe baza se diag-
""''1 ica nivelul formula un prog-
111 iL: asupra lor ulterioare.
'('estul trebuie respecte precum: fidelitatea
dl rezultate relativ la o aplicare), validitatea
(gradul n care testul ceea ce propus), standardizarea
(oferirea tuturor a-i favoriza
JK' unii defavoriza pe etalonarea (stabilirea unui etalon, a
unei de a rezultatelor
29
Testele psihologice se modul de aplicare (indivi-
duale colective); materialul folosit (verbale nonverbale);
durata lor (cu timp strict determinat, cu timp la alegerea subi-
ectului); scopul (teste de per-
teste de personalitate; teste de comportament; primele
cuprinznd subdiviziuni: teste de teste de
nivel intelectual; teste de aptitudini; teste de
Concluzii
Prin folosirea acestui ansamblu de metode strategii de cerce-
tare, psihologia se apropie tot mai mult de surprinderea
autentice logice ale psihocomportamenta-
le pe care le omul. de
n timp deoarece psihicul are o devenire n timp, nu doar
mbinarea de interpretare cu cele
calitative, corelarea propriu-zise cu diagnoza sunt
n validitatea psihologice.
Sarcini de autoevaluare
1 criteriile de c:;lasificare a metodelor de cercetare
n psihologie.
2 criteriile de clasificare a metodei Ce
factori duc la
3 principalele tipuri de experiment. Ce reali-
n cadrul experimentului?
4 Care sunt componentele definitorii ale convorbirii ca
de cercetare n 2sihologie?
5 comEonentele Erinci2ale ale metodei biografice.
6 Cum se metoda analizei 2roduselor
7 Ce trebuie respecte testul psihologic ca de
cercetare n psihologie?
30
i!

1.
2.
3.
4.
5.
de seminar
o pe de chestionare la tema: "Organizarea
petrecerea timpului liber la
asupra propriilor produse ale in-
despre psihice personale.
valoarea experimentului n studiul fenomenelor psihoso-
ciale.
n surprinderea
lor comportamentale ale persoanelor.
avantajele dezavantajele metodei biografice.
Teme pentru referat
1. Metoda limite
2. n cercetarea a persoanelor.
3. Metoda analizei produselor de
abordare.
4. Experimentul psihopedagogic.
31
Capitolul4
PROCESELE COGNITIVE SENZORIALE
Argument
Omul ntr-un mediu este expus per-
manent la stimuli care o mare El
vede, aude, ntr-un cuvnt simte fizice ale stimuli-
lor, le traduce n plan subiectiv, psihic, le introduce n dispozitivele
sale comportamental-reglatoare. psihicul este de subi-
Omul are nevoie de pentru a supra-
el se cu de aceea psihologul american 1
George Miller 1-a numit (M. Zlate, 2004).
ntr-un mediu fiind generator, dar re-
ceptor de omul are nevoie de o serie de instrumente care
operarea cu Unele dintre aceste
instrumente sunt tocmai mecanismele psihice de prelucrare a
' Din ele fac parte: reprezentarea.
Mecanismele de prelucrare a apar se
n activitate, ele sunt constructoare de
nct puse n slujba umane vor fi sau vor deveni instru-
mente mijloace eficiente, ameliorativ-optimizatoare.
4.1.

1. Caracterizarea a
2.
3. Tipologia Criterii de clasificare.
4. fundamentale ale

In urma studierii acestui capitol, fi capabili:
conceptul de lor;
pe baza caracteristicile
generale ale
cum se
n exemple din le-
gilor
32
1. Caracterizarea a
Cea mai a omului cu realitatea este
prin intermediul sunt defmite astfel:
este procesul psihic cognitiv elementar care
n reflectarea separate ale obiectelor, fenomenelor lumii
atunci cnd acestea asupra organelor de
(P. Jelescu 2007).
este procesul psihic elementar care diferite
ale obiectelor fenomenelor lumii externe, precum
interne ale organismului, n momentul nemijlocite a stimuli-
lor, respectiv asupra receptorilor (I. Mereacre, G. 2003).
este mecanismul psihic de captare, nregistrare
prelucrare precoce a (M. Zlate, 2004).
Orice obiect este o de mai multe concrete, iar sen-
astfel de separate. De exemplu, are nsu-
concrete "rece", "moale". Ochiul ne doar de
alb. De aceea sunt fenomene psihice elementare primare.
Ele asupra separate concrete ale obiectelor
fenomenelor (culoare, gust, miros, duritate,
iau numai prin a organelor de
Izolarea unui aspect al gust, miros) se
faptului organe de specializate pentru a re-
n optime o categorie de (optim =
prielnic, de mijloc, nu prea puternic nici prea slab). n realitate, sen-
presupune nu doar un organ senzorial, ci un ntreg aparat denumit
de fiziologul rus Pavlov analizator. Acesta se compune din:
1) organul senzorial (receptor);
2) nervul aferent (senzorial);
3) regiunea din de pro-
;..,
4) nervul eferent (motor);
5) organul efector (care
De fapt, presupune nu doar excitantului asupra
organului de ci o activitate mult mai
de analizator. Analizatorul este un sistem complex neurofiziologie ce
analiza sintetizarea Receptorii
33
sunt acele celule de la periferia sistemului nervos care, n urma adap-
la mediu, s-au specializat n transformarea energiei
n coduri neurofiziologice. Impulsul nervos este mai apoi transmis
prin neuronii spre cei centrali.
o "citire" a semnalelor nervoase, sinte-
za conductnd doar acele mesaje care au
pentru om. S-a calculat receptorii transmit o canti-
tate de din stimulilor, de circa 400 mil.
Cortexul poate opera doar cu 100 Deci o cantitate
de este n etajele inferioare ale sistemu-
lui psihic, la ajungnd doar cele mai semnificative
mesaje. Veriga - zonele corticale specializate n de
decodificare transformare a impulsului nervos n fapt psihic - pro-
i tipul de la
stimulului. Pe calea este transmis spre organele
executoare glande etc.) care duce la realizarea
unor n de caracterul interesu-
lui individului uman (M. Zlate, 2004).
separate nu ntlnim la omul adult, ele la anima-
lele inferioare la copii n primele ale cnd mieli-
nizarea a fibrelor asociative din cortex o co-
municare instantanee ntre diferite ale sale. cu maturi-
zarea mai a conexiunilor interneuronale, fiecare
cu altele produse simultan, precum cu urmele excitan-
anteriori, formnd ceea ce numim o o sin-
a obiectului (sau fenomenului) n integritatea lui.

In primul rnd, sunt o a des-
pre lumea cea a omului. Omul nu ar avea
ce memoriza, nu ar putea judeca despre mediul nu
ar avea Pe baza apar toate celelal-
te procese psihice cognitive.
n al doilea rnd, au de orientare
n unui om sau a unor animale. Spre exemplu, cu ajutorul sen-
de miros (olfactive) vom n pahar e sau
o de ca un punct de orientare pentru a
dintr-o iar de frig ne pune n ne im-
pune ne organismul de
34
nu n ultimul rnd, o a mai cu-
dar foarte n echilibrului in-
ntre organism mediu. Organismul omului nu poate
rezista n deficitului de cnd este izolat, nu
din mediu, spre exemplu, aflndu-se n
volumul mare de conduce spre
torentul de care vine la
creier, nivelul adecvat organismului.
2.
o frag-
despre obiectele fenomenele perceptibile. Ea nu permite
identificarea acestor obiecte fenomene, ci doar discriminarea lor n
interiorul uneia - intensitate, greutate,
etc.
n forma sa orice pune n cte-
va definitorii, pe baza se poate identifica compara cu
alta. M. Golu le astfel:
modalitatea - orice este de un
anumit stimul se ntr-o categorie: au-
etc.;
specificitatea rejlectorie - orice are un
reflectoriu specific o
(dimensiune) a stimulului extern;
- orice ne ne rapor-
la lumea ndeplinind o de
instrumentalitatea-reglarea - orice poate comanda
regla comportamentale adaptative ale subiectului la o nsu-
sau alta a stimuli modali din
intensitatea - orice are o mai mare sau mai mi-
genernd din partea subiectului foar-
te puternic, puternic, moderat, slab, foarte slab;
durata - orice are o n timp, co-
duratei de a stimulului (de exemplu: n durere
durata poate persiste ncetarea (post-
efect); lovirea cu un obiect dur, durerea
diversitatea - n interiorul sau
clase mari de se specifice (de exemplu: nu-
n de culoare; timbru!, n auditive);
35
culturalitatea - proprietatea umane, de la
cele gustative la cele vizuale, de a se modela de integra, n
factorilor socioculturali.
tonul afectiv - proprietatea a de a produ-
ce afective sau de apropiere sau de respingere
a pe care o Este proprietatea care in-
n general, dar pe unele n raport cu alte-
le (de exemplu: amintirea de un trandafir ne poate provoca
pentru l-am primit de la cineva drag; sau,
pentru acesta are spini cndva ne-am n ei).
3. Tipologia Criterii de clasificare
au mai multe sunt de mai multe feluri deci
o clasificare. Sunt delimitate anumite criterii:
I. n de modul de excitare a organelor de
- tangoreceptive - ce presupun un contact direct al obi-
ectului cu organele de (tactile, organice, gustative, chinestezice);
- telereceptive - ce presupun obiectului de la
(vizuale, auditive, olfactive ).
Il. n de sau scopului a efortului
voluntar:
- voluntare;
- involuntare.
III. n de amplasarea receptorilor pe cor-
pului:
- exteroreceptive - ce cu privire
la obiectele din exterior;
- interoreceptive - ce transmit despre modifi-
interne a corpului de frig, foame, sete,
- proprioreceptive - referitoare la
corpului nostru de de echilibru).
Caracteristica exteroreceptive
exteroreceptive apar receptorilor la exte-
riorul corpului, ele ne despre obiectelor din jurul
nostru. Distingem vizuale, auditive, olfactive, gustative, tactile.
Cele mai multe despre lumea din jur omul le
cu ajutorul vizuale- 80% (P. Jelescu 2007).
36
Receptorul luminii este ochiul - organ cu o foarte
Undele de reflectate se trecnd prin cris-
talinul ochiului se pe sub de imagini. Re-
I ina fiind foarte la este din 2 tipuri de ce-
lule fotosensibile: 6 mii. de celule conuri 115 mii. de celule basto-
Conurile vederea culorilor, sunt situate n centrul reti-
rwi constituie aparatul vederii diurne (alb, negru). sunt
situate n jurul conurilor mai aproape de marginea retinei,
lumina, sunt aparate ale vederii crepusculare (lumina Deci cu
ajutorul vizuale omul
tonul culorii (ce fel de culoare este);
- luminozitatea (intensitatea culorii);
- puritatea culorii (cantitatea de culoare pe care o
Cu ajutorul auditive oamenii 8-9% din
volumul referitor la mediul
auditive au la un complex analizator compus din:
- urechea (pavilionul urechii), care vibra-
auditive;
- urechea medie, care le transmite la melc;
- urechea - partea la sunete, din melcul
membranos, aflat n cel osos cu membrana fibre le senzitive.
La baza senzitive ale melcului princi-
piul
Se disting trei feluri de auditive: verbale, muzicale,
zgomotele. Analizatorul auditiv distinge patru ale sunetului:
intensitatea, timbrul, durata.
olfactive, ne mai din
exterior, au un rol important att n lumii, ct pentru
afectivitatea Organul mirosului este din mucoasa ol-
n care se celule nervoase olfactive. Mirosul este pro-
vocat de particulele gazoase, emanate de corpurile mirositoare.
Henning mirosurile astfel:
- parfumate (florile);
eterate (fructele);
aromatice ( condimentele );
balsamice ( camfora,
empireumatice (gudronul);
putrede de carbon) (P. Jelescu 2007).
37
gustative o mai n volumul total
de de dar sunt importante n special n
perioadele timpurii de dezvoltare. Apar mugurilor
gustativi, care sunt n papile le gustative de pe limbii.
patru categorii de gustative: dulce, amar,
acru. Din amestecul gusturilor elementare se o mare varietate de
gusturi. Pentru ca o gust, trebuie se dizolve n sali-
sau un timp suficient asupra papilelor gustative
o concentrare. De aceea nu toate corpurile au gust.
tactile sunt provocate de receptorii n piele. Ele
sunt de:
- contact presiune- sunt identificate categorii de cor-
pusculi n piele: Meiser - la pielii la
contacte Pacine- mai n profunzime la
contacte mai puternice.
- durere - au originea n libere ale nervilor sen-
zoriali ai pielii. Sunt cele mai numeroase apar n cu orice
excitant puternic.
- Nu receptori pentru cald rece.
Temperatura pielii este tot de libere ale nervilor.
n piele sunt mult mai receptori pentru rece dect pentru cald:
la 1 cm
2
sunt 12 puncte de pentru rece 2 puncte pentru
cald (M. Golu, 2002).
Caracteristica interoreceptive:
Sunt acele care apar prin intermediul receptorilor
n interiorul corpului. Ele despre interne ale
organismului. Se mpart astfel:
a) ce apar n satisfacerea fiziologice (se-
te, foame, sufocare, frig);
b) discrete - legate de organelor interne
inimii,
c) provocate de exces- abuz de ceva obosea-
greutate n stomac);
d) provocate de boli patologice dureri
inteme).
38
Caracteristica proprioreceptive:
proprioreceptive apar prin intermediul receptorilor
n tendoane ne despre de-
plasarea corpului n Din categoria lor fac parte:
a) somatoestezice - care permit
membrelor;
b) chinestezice - ce permit
rii membrelor, fac ndemnarea
c) statice (de echilibru) -ne fac de
capului, corpului n
4. fundamentale ale
Sensibilitatea premisa a de a
avea M.Golu sensibilitatea se
a 3 categorii de legi: legi psihofizice, legi psihofiziologice
legi socioculturale. Legile psihofizice cele psihofiziologice sunt
generale, pe scara ntregului regn animal, iar legile socio-
culturale sunt proprii numai omului (M. Golu, 2002).
unui stimul n mediul chiar
acestuia asupra organismului nu sunt suficiente pentru producerea
unei Pentru ca este necesar ca stimulul
de o intensitate.
Cantitatea de intensitate a stimulului pro-
o se prag absolut minimal.
Acesta este extrem de diferit de la o la alta 1-2
cuante; auditiv: 16-20 de pe
Cantitatea de intensitate a stimului care produce o
de fel se prag absolut maxima/.
lui ca urmare a analizato-
rului, fie durerea sau neutralitatea aparatului n raport cu stimulul.
Omul are capacitatea de a sesiza nu numai limitele minime
maxime ale unor stimuli, ci unor
foarte fine ntre variabile ale stimulilor,
rate cu ajutorul pragului
Sensibilitatea este capacitatea cu ajutorul se
surprind aceste minime ntre stimuli avem n o
greutate de 1 kg cineva va 1 O g, noi nu vom sesiza
deosebirea. Pentru a o observa, ar fi nevoie se adauge 33 g, deci
l/30 din
39
Legile psihofiziologice nivelului dina-
micii de fenomenele care au loc n organizarea a
subiectului, nainte n timpul stimulului moda! speci-
fic. sunt: legea legea contrastului, legea sensibili-
depresiei, legea sinesteziei legea oboselii (M. Golu, 2002).
Legea caracterul intrinsec dinamic al sensi-
deplasarea n sus sau n jos a pragurilor absolute
ale sub a stimulului sau n acestuia.
Adaptarea se n cadrul tuturor analizatorilor are ca
mecanism dintre veriga cea
Sensibilitatea parametrii cu
schimbarea de mediu.
sau ca urmare a repeta-
te a stimulilor sau a de mediu, se
adaptare
Intrarea n a fenomenului senzoriale poate fi
cel mai demonstrat prin trecerea dintr-un mediu n altul.
Procesul se gradat.
Adaptarea este un fenomen care ia n considerare:
nivelul al de la un nivel dat al
acesteia, lund apoi valori diferite n de intensitatea durata
stimulului;
depinde de anumite ale
organelor de de locul rolul acestora n procesul

contextului obiectiv subiectiv n care are
loc
De obicei, la stimuli puternici, sensibilitatea scade, iar Ia cei
slabi
Legea contrastului ca efect al
a de diferite, care
simultan sau succesiv asupra analizator. Cores-
avem 2 tipuri de contrast: simultan succesiv.
Contrastul simultan fie n accentuarea a
stimulilor n timp n cmpul per-
fie n accentuarea stimulului principal sub stimuli-
lor de fond. Pentru a se produce, este necesar ca deosebirile de inten-
sitate dintre stimuli nu fie nici prea mari, nct genereze feno-
menul de nici prea mici, nct genereze amestecul.
40

Contrastul succesiv n nivelului n
raport cu un stimul prezentat la scurt timp mai ndelun-
a altui stimul de modalitate, dar diferit intensitate.
Acest tip de contrast se n toate senzoriale, dar
foarte pregnant n sensibilitatea ..
Legea depresiei sau
n cadrul unui analizator a fie ca urmare a
diferitelor cmpuri receptoare proprii, fie ca urmare a lui
cu analizatori. Stimularea cu o de intensitate relativ
a unor segmente retiniene duce la nivelului n
segmentele apropiate.
Excitarea n anumite limite n anumite a receptorilor
tactili kinestezici duce la vizuale auditive,
iar ntre alte limite n alte asemenea excitare duce la apa-
fenomenului de depresie. Deci legea depresiei n
ca urmare a intraanalizatori sau
interanalizatori.
mecanisme la nivel ca
legea
Avem 3 nivele:
1) stimularea a ochiului cu o se sol-
cu pentru alte culori, ndeosebi pentru
cele de
2) a sunetelor n-ar putea fi
dintre cele 2 verigi perechi ale analizatorului auditiv.
3) Sunetele cu intensitate mijlocie mare sensibilitatea

Efectele de ale analizatorilor (sensibilizare depre-'
sie) sunt dependente de:
de intensitate dintre stimuli;
procesele corticale legile lor; ndeosebi

sistemul nervos vegetativ;

formarea reflexelor
41
Legea sinesteziei acea ntre analizatori, n
cadrul de o modalitate sunt tran-
sferate de o modalitate.
De exemplu, stimulii acustici produc efecte de vedere
stimulii optici produc efecte auditive ("vedere

De asemenea, culorilor sunetelor le pot fi atribuite
tactile sau gustative. Vorbim de "culori moi" de "sunete dulci".
produc efecte kinestezice.
Legea oboselii faptul analizatorii, fiind sisteme ca-
re pe baza unui consum de energie n structura
lor, iar energie fiind cantitativ sunt fenome-
nului de Aceasta se pe de o parte, n
rea a nivelului a rezolutive
a analizatorului, iar pe de parte, n unor de dis-
confort instabilitate.
Nu n analizatorii oboseala se la fel de pregnant:
cei mai fatigabili sunt analizatorii vizual, kinestezic auditiv; cel
mai fatigabil este cel gustativ.
sursa care o oboseala este:
de suprasolicitare, ca urmare a ndelungate a
analizatorilor n unor stimuli de intensitate supe-
mediei;
de subsolicitare, care se produce ca rezultat secundar al
derii tonusului general de excitabilitate al SNC, din de stimula-
re
de care apare pe fundalul unei concentrate
pe termen lung.
Efectul oboselii este n toate cazurile negativ, ducnd la
rea sarcinilor perceptive, ct la o stare
(M. Golu, 2002).
Legile socioculturale
mecanismelor senzoriale ale omului de stimu-
lilor, sarcinilor, formelor de activitate etaloanelor pe care le gene-
mediul sociocultural. legile psihofizice cele psihofizio-
logice sunt generale, pe scara intregului regn animal, legile
socioculturale sunt proprii numai omului.
42
M. Golu 4 legi de sorginte care se in-
clud n structurarea anume: legea
legea selectiv legea
rii legea
Legea faptul delimitarea sensibili-
se prin raportarea la starea a subiectului la
capacitatea lui de a avea o de care dea seama.
Legea selectiv (a depen-
nivelului de dezvoltare a diferitelor forme modale ale
de procesul general al pe care l parcurge indivi-
dul uman de specificul dominante (al profesiei).
Legea modelarea sensibili-
umane n raport cu a 2 factori culturali: frumosul
mecanismelor senzoriale va fi
prin intermediul principiilor culturale (estetice semantice) n direc-
prin prisma unor criterii de frumos-
urt, agreabil-dezagreabil, precum a unor criterii de
(ce sens are).
Legea o a
psihocomportamentale a omului, anume aceea a
verbale. Prin instructaj comenzi verbale pot fi modificate pragurile
senzoriale, poate fi optimizat actul Legea verbali-
fixarea n cuvnt a al
devenind stabilitatea lor n sfera ct
o mai fixare n memorie a senzoriale.
Legea
Dezvoltarea a unei senzoriale sau lipsa ei
duce la alteia att de mult, nct aceasta preia pe sea-
ma ei celei dinti. La orbi la surzi se sensibilita-
tea vibratorie,
Compensarea este o lege mai a psihicului, nu
doar la nivel senzorial. Ea presupune capacitatea organismului, n
cazul nostru capacitatea sistemului senzorial, de a se autoconstitui
structural
Ca fenomen interior psihofiziologie, compensarea res-
nervoase
care se cu reechilibrarea organismului cu refacerea poten-
lui adaptative ce echilibrul dintre obiectiv subiectiv.
43
Legea social-istorice .f
La om, sunt superioare pentru
rea din partea factorilor socioistorici culturali. soci-
a este n mai multe planuri:
a) adncirea, unor senzoriale ale omu-
lui (implicarea omului n diferite profesiuni destul de mult
sensibilitatea lui);
b) schimbarea ponderii diferitelor senzoriale (fiind
nevoit se adapteze, omul dezvoltat mult sensibilitatea
pentru om este sensibilitatea deoarece
aceasta permite limbajului);
c) unor senzoriale noi, specific umane
itul, ca explorare a obiectelor, n cadrul tactile; diferite
forme de auz- verbal, muzical- n cadrul auditive).
factorilor socioistorici socioculturali este att de
nct ei nu doar omului, ci

a poate fi n evi-
cel mai bine prin referirea la culturale etnice exis-
tente n
11
Se pare este cea mai
n cazul algice (de durere) (M. Zlate, 2004).
Concluzionnd, am spune
- sunt prima a despre lumea n-
cea a omului;
- sistemul senzorial este mijlocul prin care datele externe sunt
transformate n subiective;
- adaptarea organismului la mediu-
lui
- unui echilibru n-
tre organism mediu;
- benefic conduitele
ale individului.
44
Sarcini de autoevaluare
..
1 rolul n
2
patru specifice senza-
tii lor.
.\
criterii de clasificare a senza-
lor.
4 Argumentati sintagma: este o imagine
5
o ntre termenii prag senzorial
intensitate a stimulului.
-
6
printr-un exemplu simplu, modul n care
legea senzoriale.
7
-
prin ce se legea oboselii.
8
printr-un exemplu, fenomenul la care se le-
gea analizatorilor (legea sinesteziei).
9
succint, aducnd exemple, modul n
care se legea depresiei.
de seminar
1 . ct mai multe de investigare a sen-
zoriale.
2. fenomenul de privare aducnd exemple con-
crete din istoria psihologiei ca de sine
3. exemple din opere literare unde sunt ilustrate legea si-
nesteziei legea oboselii.
Teme pentru referat
1. Rolul la construirea imaginii lumii.
2. Fenomene de a analizatorilor (Sinestezia).
3. Mecanisme psihofiziologice ale
4. Teorii asupra
45
i
4.2.

1. Conceptul de elementele sale structurale.
2. Fazele procesului perceptiv.
3.
4. Forme le
5.
6. ale iluzii
Obiective
n urma studierii acestui capitol, fi capabili:
conceptul de
prin cu
complexitatea
principalele ale
formele complexe ale
determinati factorii care iluziile perceptive;
un aviz publicitar, aplicnd legile
ale
1. Conceptul de elementele sale structurale
Omul ntr-o lume de obiecte fenomene, care
n se n timp. Pentru a stabili infor-
cu ele pentru a se adapta lor, omul dispune de
perceptive cu mult mai complexe dect ale animalelor. este
o a senzoriale. Spre deosebire de senza-
care oglindesc- cum s-a diferitele ale lucruri-
lor, obiectul n ntregime, n ansamblul
sale. Dar nu se reduce la o de ci constituie o
calitativ de a lumii reale.
este procesul psihic de reflectare a obiectelor fe-
nomenelor n totalitatea lor, n momentul
lor directe asupra analizatorilor (spre deosebire de care reflec-
individuale, izolate ale obiectelor) (P. Jelescu a., 2007).
constituie un nivel calitativ superior de prelucrare
integrare a despre lumea despre sine.
46
superioritate n realizarea unei imagini sintetice, unitare, n
care obiectele fenomenele care direct asupra organelor
noastre de sunt reflectate ca integrale, n invidualitatea
lor (M. Zlate, 2004).
Altfel spus, n timp ce are caracter monomodal (este
unui anumit analizator), este
simultan, succesiv un complex de pe care le ntr-o
proprie acelui obiect reflectat au un
logic pe baza putem deosebi acel obiect de celelalte). Prin
particularitate a o
de un grad superior.
comparativ cu este:
- (permite indivizilor completeze ca-
re din brute);
- oamenii plaseze n categorie
aparent diferite pe baza unor comune);
- prilejul stimul cu
n mediul
- indivizilor pentru centra
asupra aspectelor mai importante ale stimulilor pentru a le ignora
pe cele mai importante);
- (se produce de la sine, spontan, participarea

- pe anterioare relativ ase-
rezultate n urma trecute, modul
actual de percepere) (M. Zlate, 2004).
locul central n cadrul mecanismelor psihice in- .
de prelucrare a
aceasta deoarece n stare nu prea (poate doar n
primele zile ale sau n cazuri patologice), iar
le, care n ordine ele, nu sunt dect tot
trecute, reactualizate refolosite n de
prezentului. La fel de importante sunt pentru mecanis-
mele psihice de prelucrare a
Gndirea, memoria, sunt greu de conceput
n afara Este aproape imposibil o activitate
orict de ar fi ea (jocul, de exemplu) sau orict de
munca, suportul perceptiv.
47
este nu numai o imagine mai mult sau mai con-
a unui obiect sau fenomen din lumea ci poate fi exa-
ca proces, n cursul se se
treptat imaginea Din poate
fi ca un sistem de perceptive. n formarea des-
perceptive, ndreptate spre "examinarea" obiec-
tului elaborarea ca "model mintal" al acestuia, un rol
important l procesele motrice: minilor n
ochilor n conturului n a obiec-
telor, micromotricitatea coarde lor vocale n perceperea sunetelor etc.
Obiectele asupra se activitatea n momentul
perceperii obiectul perceperii, iar cele din apropiere
tuiesc fondalul perceperii. Fondalul se poate transforma n obiect al
perceperii, iar obiectul poate deveni fondal.
2. Fazele procesului perceptiv
este un proces cu chiar uneori
duratele fazelor care o compun sunt prea scurte pentru a
fi Acest lucru se faptului obiectul-stimul
nu este supus din prima el este analizat cu un
anumit efort de concentrare (perceperea unor forme n de
iluminare etc).
psihologice contemporane mpart procesul perceptiv
n faze (M. Golu, 2002):
1. Orientarea;
2.
3. Discriminarea;
4. Identificarea;
5. Interpretarea
Orientarea este de schimbarea n
de stimulului respectiv n ndreptarea capu-
lui spre locul stimulului. n se produce aco-
modarea mecanismelor periferice ale analizatorului implicat n vede-
rea stabilirii optime pentru ntmpinarea descoperirea sti-
mulului. Orientarea este de exploratorii n
cnipul perceptiv are rolul de a circumscrie coordonatele stimulu-
lui de a-1 delimita de restul obiectelor de fundal.
48
"Aha!", descoperirea
n a stimulului. se din punct de vede-
re pe o evaluare de mecanismele senzoriale, res-
pectiv a raportului dintre semnal zgomot, din care decizia
in cu sau semnalului.
Discriminarea n extragerea de ne-
care afirmarea faptului obiectul respectiv este
diferit, el se desprinde din fundal trebuie analizat interpre-
tat singular, devenind o n cmpul senzorial al
Pe baza rezultatelor acestei faze se pot elabora comporta-
mentale de care nu presupun sti-
mulului, ci numai stabilirea dintre acesta stimulii pre-
sau cei care i
Identificarea presupune un nivel mai ridicat de procesare a in-
att din punct de vedere cantitativ, ct calitativ (selecta-
rea relevante ale obiectului respectiv), rezultatul fiind
de identificare a obiectului. n realizarea n
de cantitatea calitatea disponibile, se parcurg
faze:
a) Identificarea pe o cantitate mai de
care relevante reprezentative ale
obiectului;
b) Identificarea ce presupune completarea tabloului
al cu date care privesc anumite laturi sau compo-
nente de detaliu, individualizatoare; conduce la identifi-
carea aici acum, a obiectului.
Aceasta finalul obiectuale,
concretizat n formarea imaginii perceptive de natura
a obiectului perceput.
Interpretarea din n mod natural lo-
gic ntre pe de o parte, activitatea comportamentul, pe
de parte. n cadrul distingem reflectarea obiectului
ntr-o
a) ca entitate de nevoile subiectului;
b) din perspectiva pe care o poate avea, acum sau
pe viitor, pentru subiect, n vederea satisfacerii unor nevoi sau mpli-
nirii anumitor scopuri.
49
n faza se stabilesc pragmatice ntre
imaginea a obiectului interne de sau de
necesitate ale subiectului, pe baza se o clasificare a
obiectelor percepute n indiferente semnificative, ce ra-
porturile ulterioare ale subiectului cu ele - folosirea lor n calitate de
mijloc sau scop.
3.
Orice obiect sau fenomen real o de din-
tre care unele sunt iar altele (periferice). Vom
examina cele mai importante ale
Obiectualitatea n raportarea la obiectele lu-
mii reale nu la organele receptoare sau la structurile cerebrale care
la descifrarea prelucrarea perceptive. o
asemenea raportare, poate ndeplini orientati-
reglatoare n activitatea a omului. Obiectualitatea per-
nu este o calitate Este efectuarea unui n-
treg sistem de prin intermediul subiectul
obiectualitatea imaginilor sale despre lume. n acest proces rolul de-
cisiv l Obiectualitatea se con-
stituie, n ultima pe baza motrice, care
contactul propriu-zis al subiectului cu obiectuL
Integralitatea trebuie n sensul noi perce-
pem orice obiect cu att mai mult orice ca
un ntreg sistemic stabil, chiar unele componente ale acestui
ntreg nu pot fi percepute nemijlocit n momentul respectiv. Spre deose-
bire de care diferitele ale unui obiect, n mo-
mentul n care ele asupra receptorilor, este imagi-
nea a obiectului dat, care include elementele inaccesibile
perceperii ntr-un anumit context. Altfel spus, modul n care diferite
elemente ale imaginii percepute (tonuri, mirosuri, forme etc.) sunt dis-
tribuite ordonate reproduc ordinea obiectului real. De
exemplu, la un moment dat vedem pe capul umerii unui
noi avem n minilor, picioarelor
chiar putem identifica mersului persoanei n Gra-
dul de claritate al imaginii perceptive depinde de posibilitatea
a acelor ale obiectului care lipsesc n momentul dat (se
astfel rolul dintre elementele componente ale unui
stimul complex n determinarea unice a
50
De integralitatea este strns structuralitatea
sa. Putem spune ntr-o nu coincide cu
noastre momentane nu din simpla lor nsumare.
Noi percepem, de fapt, o ca o psi-
de care n sa.
Structuralitatea faptul obiectului
perceput nu au intensitate nu cantitate de
De aceea, relevante n structura imaginii
primul plan, n timp ce toate celelalte trec pe plan secundar. Imagi-
nea este ierarhic, iar explorarea obi-
a unui obiect se poate face avnd n vedere mai ales punctele
de concentrare (A. Cosmovici, 2000).
Constanta se n relativa stabilitate a
lor percepute ale obiectelor, n cadrul unui registru destul de larg de
modificare a n care are loc perceperea. n mod
noi nu fenomenului de a
deoarece rareori obiectul l separate ale
obiectelor: forma, culoarea, o serie de alte
n care se constanta Sunt unele
care au un rol fundamental n obiectului perceput, nsu-
denumite indici de Indicii de constituie
importante, caracteristice ale obiectelor sau fenomenelor pe care
noi le constante, aspectele percepute De
exemplu, o o
imaginea ei este un oval turtit. Ca o percepem ar
trebui o la ochilor pe axul vizual,
ceea ce se foarte rar. trei forme ale percep-
tive: formei; culorii.
se n procesul obiec-
tuale ca o a obiectuale toto-
este o a omului. ea
omul n-ar putea se orienteze n diversitate variabilita-
te a obiective. relativa stabili-
tate a lumii unitatea omului cu
(C. 2007).
Selectivitatea este n raport direct att
de psihologice ale subiectului care per-
cepe un obiect la un moment dat, ct de externe, de con:-
51
textul perceptiv. Selectivitatea duce la dintre
obiect fondal n n orice moment un obiect al per-
iar celelalte din jur fac parte din fondalul perceptiv. n func-
de ce survin obiectiv sau subiectiv, obiectul poate
deveni element component al fondalului, iar un element al fondalului
se poate transforma n obiect (ceea ce acesta din
va putea fi identificat va primi o Mobilitatea obiect-
fondat poate fi de mai multe cauze:
- Cauze obiective: nete ntre un obiect altele n-
(contrastul de culoare); unui
corp n raport cu celelalte.
- Cauze subiective: unui obiect cu
personale; bagajul de existent n memoria rapor-
tul dintre unele aspecte ale imaginii percepute interesele,
noastre (C. 2007).
Inteligibilitatea ( categorialitatea) este o importan-
a apar ca rezultat al nemijlocite a stimuli-
lor asupra receptorilor, imaginile perceptive au ntotdeauna o anumi-
La om este strns de gn-
dire, de obiectului sau fenomenului respectiv. A
percepe un obiect a-1 denumi pe plan mintal, adi-
a-l raporta la o de obiecte, a-1 "generaliza" prin cu-
vnt. Chiar percepem un obiect necunoscut, noi
surprindem n el o cu obiectele cunoscute, includem
ntr-o categorie de obiecte.
nu este pur simplu rezultatul unei garnituri
de stimuli asupra receptorilor aceasta este absolut ci
o a celei mai bune interpre-
a datelor senzoriale din perspectiva subiectului. Ilustrative n
sunt "imagini duble", n care subiectul
percepe alternativ "figura" "fondalul" imaginii. stimulul
mne neschimbat, se ceea ce
a factorului subiectiv n procesul perceperii lumii exterioare.
trebuie ca a de con-
psihice a omului, de drumul de pe care 1-a parcurs,
de sale (termenul a fost introdus de
Leibnitz) (A. Cosmovici, 2000).
52
1
4. Formele
pot fi clasificate diferite criterii. Astfel, n func-
de putem vorbi de
vizuale, auditive, haptice (tactil-kinestezice), per-
mixte (audiovizuale) etc., n structura tip de per-
variate alte (P.Jelescu, 2007).
Obiectele fenomenele percepute de om n n
timp n Lund ca criteriu aceste dimensiuni fundamentale
ale vom examina n continuare formele ale
(M. Golu, 2002).
a)
ntr-o foarte poate fi desemnat ca o n-
tindere mai mult sau mai care obiecte n
care se evenimente ntr-o mai res-
situarea, localizarea obiectelor unele n
raport cu altele, n de de pe
care le mai multe tipuri de matematic,
euclidian; fizic (constituit din fizice, materiale, obi-
ective ale obiectelor din realitatea comportamen-
tal (este partea din mediul n care se
le umane). La rndul lor, fizic cel comporta-
mental se divid n: vizual, auditiv, tactil-
kinestezic sau proprioceptiv.
vizual caracteristici
perceptive:
- formei obiectelor presupune proiectarea pe a
punct al obiectului, deplasarea receptorilor pe conturul obi-
ectului liniei care obiectul de fundalul per-
ceptiv sau n general.
- obiectelor fenomene de acomoda-
re a cristalinului, globilor oculari, compararea obiectului
dat cu alte obiecte din
- la care se amplasat obiectul depinde
de imaginii retiniene, de sau lipsa detaliilor de
a obiectului, de sau reperelor, de particula-
cromatice ale obiectelor.
- obiectelor este de
vertical, orizontal, sus, jos, dreapta, stnga.
53
- reliefului presupune reflectarea lungimii,
adncimii obiectelor se pe gradul de iluminare a
lor, perspectiva
Dat fiind un bidimensional (plan) un
tridimensional, localizarea obiectelor se va produce
diferite ale obiectelor. n bidimensional, localizarea obiectelor
se face coordonatele sus, jos, stnga, dreapta. aceste co-
ordonate se definesc formele, plane. n
ului tridimensional, localizarea obiectelor se face volum, distan-
sau adncime a la care sunt amplasate (aproape sau departe).
auditiv se la localizarea sunetelor, la
determinarea la care este o
n trei planuri permit detectarea originii sunetului: cele care
vin de sus de jos relativ la planul orizontal ce trece prin cele
timpane; cel din cel din spate n raport cu planul frontal; cel
din dreapta cel din stnga n raport cu planul median al corpului.
tactil-kinestezic sau proprioceptiv se re-
la identificarea intern, diferit ce cel extern.
despre acest de la receptorii n piele,
urechea Prin
se poate realiza localizarea a unei tactile. Pentru
aceasta este necesar ca subiectul n orice moment de in-
cu privire la a corpului n raport cu ce-
lelalte n raport cu extern. Receptorii n structuri-
le musculare articulatorii profunde sau n cele vestibulatorii nde-
plinesc acest rol.
tactil-kinestezic face apel la o serie de indici.
Cel mai important dintre ei este constituit de schema
Schema nu doar posibilitatea de a lua de
a a organismului, ci de senti-
mentul tuturor acestor elemente unei singure
b) timpului
Timpul este o dimensiune, de n care se des-
de timpul real, cronologic,
timpul subiectiv, psihologic, opinia lui Paul Fraisse, psi- !
hologia timpului nu este altceva dect "studiul tuturor conduitelor
omului n raport cu (Fraisse, 1967). timpului,
estimarea timpului, orientarea au devenit obiect de studiu
54
pentru psihologi de foarte vreme. n Europa, Pieron
( 1933), Piaget (1946), Fraisse (1948, 1974) au ntreprins
experimentale asupra timpului, publicnd semni-
ticative pentru n psihologi
timpul este o a el durata
a obiectelor, fenomenelor, simultaneitatea succesiu-
nea lor. "Cnd omul n timp, el simplu
este angajat n multe (Fraisse, 1975). Trei probleme
par importante pentru problematicii timpului:
succesiunii, estimarea duratei, orientarea
(M. Zlate, 2004). ,
succesiunii: nu schimbare, deci nici timp, atta
vreme ct nu o derulare de faze, o trecere de la un moment la
altul. Problema care se pune n acest caz este cea a trecerii de la si-
multaneitate care se produc n timp) la succesiune
care una alta). Fraisse n
succesiunii intervin trei categorii de factori:
- fizici (de exemplu, viteza de transmitere a luminii sau a su-
netului);
- biologici de la receptor la cortex, natura structura
rcccptorilor senzoriali care au diferite);
- psihologiei (atitudinea organizarea stimulilor, or-
dinea lor).
estimarea duratei: durata se la intervalul
care doi stimuli ntre ei. Ea poate fi (mai de 0,5 sec);
(1-2 sec) n afara aspectelor de ordin cantitativ
care a celor trei categorii de durate, in-
tervin diverse aspecte calitative. Unii autori au demonstrat, de
exemplu, intervalelor scurte a su-
intervalelor lungi. A percepe durata, spune Fraisse, n-
a vedea capacitatea omului de a cuprinde cvasisimultan as-
pectele succesive ale
Perceperea duratei, care o a individului la o sti-
mulare cu este mult mai dect
estimarea duratei, care presupune memoriei este reali-
retrospectiv, n acest ultim caz intervenind o multitudine de fac-
tori (natura sarcinii, atitudinile, subiectului,
mediului a unor medicamente, ndeosebi a drogurilor).
55
Atunci cnd un interval este saturat de intense, complexe, va
fi estimat ca fiind mai scurt dect unul n care va
mai lung. vine mai greu atunci cnd este pe
cnd vine mult mai repede n exact de
ne asupra timpului, indiferent de caracte-
rul sau al evenimentelor timpul trece mai greu.
Vrsta este un alt factor care estimarea timpului. Piaget,
punnd copiii mici care dintre s-a aprins mai n-
ti, ele se aprindeau simultan, a descoperit indicau ca
aprinzndu-se mai repede lampa la care li s-a spus fie
Orientarea n a situa o a n
raport cu un ntreg ciclu de Principala care se
este acea a reperelor de care se omul pentru a se pu-
tea orienta. Cei mai autori trei sisteme, in-
terne sau externe, care ndeplinesc acest rol:
- sistemul fizic cosmic zi/noapte, succesiunea zi-
lelor, anilor etc.);
- sistemul biologic (ritmicitatea organismului);
- sistemul sociocultural umane).
Aceste sisteme direct sau indirect despre
mecanismele de orientare (M. Zlate, 2004 ).
c)
ntr-un sens larg, schimbarea,
transformarea obiectelor fenomenelor lumii materiale sau ideale.
ntr-un sens mai restrns, ea se la deplasarea obiectelor n
. la schimbarea lor ntr-un interval de timp determinat.
mai multe feluri de
(cnd un obiect se dintr-un punct n altul);
- (cnd un obiect este pare se
- (cnd un obiect este integrat n altul pare se
n realitate cel care se fiind obiectul integrator);
- (cnd privim un punct luminos ntr -o ntune-
n care nu nici un reper, punctul respectiv pare se
- (cnd privim o n apoi ne
privirea pe obiectele din mediul avem impre-
sia acestea se .. .1
56 ' 1
Perceperea tuturor acestor aspecte ale are o valoare
este att n lumea
ct n lumea Nu de ori, ea este
La om, despre
corpului n raport cu diferite obiecte, plasarea acestuia n me-
diul cu obiectele mobile, ca
evitarea pericolelor sau obstacolelor. cu obiectele,
lor contribuie la realizarea a celorlalte procese psihice, sau
la corectarea erorilor (M. Golu, 2002).
5.
Toate sunt n fond complementare, se
pe date experimentale obiective verificabile, fiind recu-
noscute ca parte a unei viitoare teorii generale a
La nceputul secolului XX, gestaltiste de psi-
hologie au un de ale modelul ges-
taltist nu a se ca singurul valabil dominant, fiind
considerat din punct de vedere metodologie, are
meritul de a fi demonstrat statutul ca nivel calitativ
superior de organizare n raport cu de a fi formulat
necesitatea studierii ei prin prisma sale pro-
prii, ireductibile la cele ale (P. Jelescu 2007).
este astfel ca un prim nivel la care se realizea-
se gestaltul, "forma sau
La baza ei sunt puse o serie de legi ale care, de fapt, se
dovedesc a fi veridice verificabile experimental. Am putea eviden-
legea bunei forme; legea echilibrului; legea
legea bunei legea destinului comun;
legea legea unum-duo (M. Golu, 2002).
Legea bunei forme este o a legii univer-
sale a potrivit "nu materie neor-
n structuri". Ea astfel elementele cmpului
stimulator extern vor tinde se n ntr-o
n care pe primul plan
se "ntregul". n muzicii, sunetele se
contopesc ntr-o iar n vi-
petele cromatice se contopesc ntr-o
cu o tonalitate o
57
Legea echilibrului este rezultatul unei con-
gruente izomorfi ce ntre punctele de tensiune (ingredientele) ale
cmpului fizic extern cele ale cmpului biofizic intern (cerebral),
astfel orice percept se printr-o omogenitate
Legea ntregului asupra
care face ca de n sens compensator
ntregitor n raport cu eventualele lacune, omisiuni sau inversiuni (ca-
zul figurilor lacunare, al cuvintelor n care sunt emise, inversate sau
dublate anumite litere). astfel o struc-
care face ca ea individualitatea n pofida unor
perturbatoare ale cmpului stimulator extern.
Legea bunei faptul o ex-
tinde n fie n sens
se devenind astfel intern n orice cmp fizic
extern dezorganizat, introduce vectori de structurare, de
la deschis nchis, de la neechilibrat la echilibrat, de la etero-
gen la omogen etc.
Legea destinului comun un element scos n afara
sau a structurii, n tinde fie reintegrat
cu celelalte elemente. Intr-un ansamblu, toate elementele
sunt legate printr-un destin comun.
Legea ntr-un cmp eterogen, dispersat, '
tinde organizeze elementele le grupeze din aproape
n aproape, pe sau pe Astfel, elementele nveci-
nate tind fie percepute ntr-o
Legea unum-duo faptul ntr-un cmp extern ambi- 1
gen, fie asimilativ, realiznd o
fie disociativ, diviznd cmpul n figuri cu individuali-
tate
6. ale iluzii
n mod adecvat realitatea, uneori pot
rea acestea au fost denumite iluzii perceptive (repre-
zentnd reflectarea relativ a obiectelor n anumite
Pot n de normalitate lu-
sau afective speciale. acestora este deter-
de efecte de cmp, care constau n subestimarea
sau supraestimarea unor elemente sau lor
58
n cadrul ntregului, raporturilor de contrast sau
unor psihofiziologice interne. Cteva exemple de iluzii sunt:
iluziile optico-geometrice, iluziile tactil-kinestezice n perceperea
iluziile de iluziile optico-kinestezice de greutate.
Cele mai frecvent ntlnite sunt iluziile vizuale.
Studiul iluziilor are o mare pentru me-
canismelor Trebuie spus, iluziile apar nu doar n
sfera ci n alte sectoare ale psihice a omului.
Astfel se de iluziile memoriei; se de n
cazul fenomenului "deja vu", cnd subiectul percepe clar ceva ce se
petrece n momentul respectiv ca cnd I-ar mai fi perceput cndva
inainte, acest lucru nu a putut avea loc. De asemenea, este men-
I "iluzia (directe, prin n sfera
gndirii etc. Principala a iluziilor n caracterul lor
pentru subiect (P. Jelescu 2007).
obiect de perceput. Este o
tulburare potrivit o percepe evenimente sau
lucruri care nu iar senzoriale nu sunt provocate
de stimularea organelor senzoriale. Halucinatiile auzul,
mirosul, tactil chiar gustul unor lucruri care nu sunt
reale. Cea mai de sunt cele auditive (voci
sau sunete care nu au nici o sunt asociate
cu boli mintale cel mai des cu schizofrenia. mai multe
cauze care
alcoolismul, consumul de droguri;
de delir sau
epilepsia;
febra- n mod special la copii vrstnici;
problemele senzoriale, cum ar fi orbirea sau surditatea;
grave: SIDA, hepa-
cancer etc. (C. 2007).
Concluzii
Omul n universul fascinant al lucrurilor; el poate vedea,
de aproape sau de la unul sau mai multe obiecte, poate as-
culta o melodie, poate ntinde mna apuca un obiect pe care apoi l
etc. omului certitudinea
59
lui printre celelalte obiecte. omului ar fi
practic de neconceput, iar acest lucru poate fi demonstrat prin
evocarea diferitelor forme ale se
orientarea individului n pe devine
aproape
sunt elementele componente ale
nilor, ale gndurilor. Nici o nici un gnd nu
s-ar putea realiza finaliza Cnd se orga-
se cnd devin predominante, atunci se con-
vertesc n aptitudini sau n comportamente ale aptitudinilor,
fapt care dintre oamenilor.
unor asemenea componente perceptive convertite n aptitu-
dini, unii oameni pot depista extrem de o serie de obiecte
indici vizuali sau auditivi de la care aseme-
nea perceptive nu sunt dezvoltate.
Nu de activitate sau care
nu implice unele sau altele dintre formele ntr-o activi-
tate de joc, insuficienta dezvoltare a unor forme ale ,
face ca jocul nu se normal. Un care are
de apreciere a obiectelor (deoarece
rimii nu s-a elaborat n jocul de-a ascunselea se va ascun-
de n spatele unui obiect mic, practic n cmpul vizual al
colegilor. Copilul nu se cu anumite perceptive, el
trebuie le n decursul sale.
este nu numai la omul normal, ci mai ales la cei cu
handicap. Studiile efectuate cu orbi au pot se ori-
enteze relativ ntr-un necunoscut, unui
tip special de care denumirea de "vedere
ulterioare (Catzim, Dallenbach, 1994) au precizat este
vorba de o capacitate ecolocalizare, care este un fel de
ecou sonor pe care orbul l chiar de la
de depistare a obstacolelor, unii orbi se pot deplasa cu bici-
cleta sau pot parcurge trasee dificile. este cel mai
mult n activitatea de a omului. Anumite profesiuni nici n-ar
putea fi imaginate n afara anumitor perceptive. j
Sintetiznd, trei roluri fundamentale n '
raport cu activitatea omului (M. Zlate, 1999):
60
Rol de informare a individului asupra caracte-
risticilor obiectelor din lumea fapt care
adaptarea lui la lumea obiectelor;
Rol de ghidare, orientare, de reglare a comportamentelor;
"Rol comutator" (M. Golu, 2002), n sensul ea nchide
deschide circuitele traiectoriilor foarte ntinse ale actelor mintale,
interne motorii, externe. nu este numai premisa
unor structuri psihice superioare, ci punctul de sosire, forma de
concretizare verificare, prin confruntarea cu realul a acestora.
Sarcini de autoevaluare
1
prin argumente categoria de procese psihice din 1
care face parte
2 o a
3
pe scurt, de ce este un pro-
ces activ.
4
factori care per-

5 succint trei dintre legile
6
printr-un exemplu simplu, modul n care se mani-
legea perceptive.
7 specificul n raport cu
8
fazele procesului perceptiv oferind un
exemplu din
-
9
modul n care legea se n
faza de de discriminare a obiectului
10
pe scurt cele mai importante ale

de seminar
1 . un tabel n care succint principalele forme
ale
., un spot publicitar aplicnd legile ale per-

61
3. obiectele din jur, care dintre legi-
le v-au fost de folos n lor.
4. cu alte procese psihice.
Teme pentru referat
1. Viitorul n psihologia
2. Iluziile perceptive.
3. Rolul n activitatea omului.
4. de
5. ca expresie a
62

4.3. REPREZENTAREA

\. conceptuale ale
2. Mecanismele psihologice ale
3.
4. Clasificarea
5.
Obiective
n urma studierii acestui capitol, fi capabili:
conceptul de reprezentare;
deosebirile dintre reprezentare per-

rolul altor procese cognitive n formarea
felurile

1. conceptuale ale
Sistemul cognitiv al individului a evoluat permanent. la un
moment dat el elaborat o serie de mecanisme capabile a face
adresate organismului n favorabile, cu timpul, a
fost nevoit unele mecanisme care
realizarea psihice n nefavorabile.
Omul trebuia elaboreze o capacitate care
accesul la datului (prezentate) imediat stocate, la
dintre el mediul ad-hoc avea o
n activitatea ea fiind din ,
perspectiva mai complexe. Realitatea ei asu-
pra organismului trebuiau reexaminate nu doar ntr-o adecva-
tit, ci ntr-una Un asemenea fapt
noi cognitive, care le pe cele percepti-
vc. Este vorba despre capacitatea organismului de a avea o experien-
lil n lipsa contactului actual cu obiectul. Noul mecanism psi-
hic denumirea de reprezentare (M. Zlate, 2004 ).
63
reprezentarea este primul nivel de organizare a
mintale "autonome", independent de a
obiectelor externe. Sursa ei o constituie furnizate de sen-
iar baza este capacitatea (de n-
a creierului. Imaginea obiectului perceput
nu dispare imediat ncetarea lui asupra analizatorului.
Ea persiste ca urmare a fenomenului de
postefect. Apoi scena trecnd n stare
n mecanismele memorative. Acolo, va fi
unor de comparare, combinare,
o imagine de rang cognitiv superior, pe
care o numim reprezentare.
Reprezentarea este mecanismul psihic de reexprimare a in-
(M. Zlate, 2004).
Reprezentarea este procesul psihic de reflectare mij se-
a concrete, mai mult sau mai pu-
semnificative, ale obiectelor fenomenelor date n
a subiectului (Larousse, 2000).
Reprezentarea este procesul cognitiv-senzorial de semnaliza-
re n forma unor imagini unitare, dar schematice a concre-
te caracteristice ale obiectelor fenomenelor n
directe a acestora asupra analizatorilor (P. Jelescu 2007).
Calitatea va fi de:
Calitatea de contextul n care a avut loc recep-
tarea obiectului dat. O prin scopuri bine de-
finite va favoriza formarea unei mai complete mai
fidele, n timp ce o va favoriza for-
marea unei palide, mai mai fidele.
contactelor perceptive cu obiectul. Un obiect
perceput de mai multe ori va fi reprezentat printr-o imagine mult mai
vie mai dect unul perceput o Putem concluzi-
ona obiectele familiare sunt reprezentate mai mai fidel
dect obiectele nefamiliare.
Durata intervalului care se scurge ntre momentul percepe-
rii obiectului momentul imaginii lui secundare: cu
ct acest interval e mai mare, cu att reactualizarea imaginii lui se-
cundare va fi mai mai invers. l
64
n plan ontogenetic, mecanismele se
mai trziu dect cele ale Prima sub care se articu-
reprezentarea este schema obiectului perma-
nent, care se comportamental prin de copil a
obiectului ascuns (n jurul vrstei de 8-1 O luni), iar apoi
detectarea unui obiect pe baza denumirii lui verbale vrsta de 1
an). Un salt calitativ se produce vrsta de 3 ani, atunci cnd se
a limbajului, cuvntul deve-
nind principalul suport vehicul al struc-
turat in imaginea (A. Cosmovici, 2000).
Comparnd reprezentarea putem
Reprezentarea
Se se
numai n obiectului Se produce se
sub a aces- n obiectului.
tuia asupra organelor de
Reflectarea are un
Este o reprezentare mijlo-
(mijlocirea se
caracter direct, nemijlocit.
de
--
Imaginea are o ela- Reprezentarea este relativ
ritate un volum un volum
de mai mare. mic de date, de detalii.
n nedife-
preponderent nsu-
semnifica-
caracteristice, semni-
tive, relevante, pe cele se-
ficative.
cundare,
individual-
Reprezentarea
comune mai multor
particulare se la iden-
obiecte individuale, dobn-
titatea obiectelor concrete.
dind atributul
Libertatea de a Libertatea de a
subiectului n structurarea subiectului n structurarea
imaginii este mai imaginii este mai mare.
Att ct reprezentarea au caracter
figurat, intuitiv.
65
2. Mecanismele psihologice ale
vreme reprezentarea a fost ca fiind un poten-
indivizibil al o pur a individului. De
fapt, reprezentarea este de realitatea Spre
deosebire de al l constituie
concrete, dar exterioare, fenomenale, accidentale ale obiec-
telor fenomenelor, al este
format tot din concrete ale obiectelor, mai importante,
mai reprezentative pentru obiect. Putem conchide reprezentarea
are drept caracteristica a obiectului.
Specificul acestui poate fi pus n apelnd la ar-
gumente din domeniul filosofiei. ncercnd din-
tre fenomen, filosofia se
se n fenomen. Aceasta permite ca, cu surprinderea
fenomenului, se implicit obiectului. De aceea
am putea considera reprezentarea fenomenul mbibat
de Iar prin faptul descifreze ceea ce este carac-
teristic pentru un obiect sau pentru o de obiecte, ea
saltul spre ca mijloc al gndirii (M. Zlate, 2004 ).
Am putea mecanisme, prin intermediul
se produc
1. Prin natura lor, nu sunt simple copii ale percep-
din trecut, reproduceri pasive ale acestora, ci rezultatul unor pre-
al unor chiar ale nsu-
senzoriale, fapt care permite amplificarea unor nsu-
estomparea eliminarea altora. Psihologia
drept modele interiorizate ale lumii, utilizate ca surse de
informare instrumente de reglare planificare a conduitelor.
2. Un alt mecanism al l constituie n-
obiectelor. Aceasta nu se face ci semni-
de subiect respective sau obi-
pe care ele o au n raport cu practica Deci reprezenta-
rea din obiecte mai ales lor n care este
a oamenilor.
3. Mecanismul care formarea re-
este cuvntul. El structurarea a elemen-
telor n sisteme, le n
individului, contribuie la caracterului lor generali-
zat, ceea ce permite ca reprezentarea fie unui sens.
66
4. Mecanismele la care ne-am referit (prelucrarea
anterioare, cuvntul) nu n vid, ci n
consens cu activitatea individului uman. Cu ct omul mai
mult cu obiectele, cu att acestea sunt mai pregnant raportate la nece-
lui ca urmare, posibilitatea unor clare,
corecte, intense este cea care face
evocarea Tot este cea care la accen-
tuarea ceea ce cu un proces primar de ab-
Deci o condensare a informa-
fapt unei intuitive, prin sale
mintale subiectul putndu-se apropia de toate analoage po-
sibile, astfel singulare. Tocmai de aceea
poate fi "mediul de al re
5. Mecanismele se ntre ele n
de sursa lor generatoare. Unele imagini din sunt generate
de realitate, altele de memoria de unde au fost stocate.
6. Mecanismele se ntre ele de-
pendent de tipul de comportament n care sunt implicate. cum
Ehrlich, se tipuri de comportamente posibile
n formarea unul spontan, bazat pe strategia cea mai
ce conduce la activarea altul mult
mai complex, ce analiza condensarea
(A. Cosmovici, 2000).
3.
Cele mai importante ale sunt:
ngurativitatea, operativitatea, panoramizarea (M. Zlate, 2004).
Figurativitatea
redau ceea ce este tipic pentru un obiect, caracte-
risticile cu cea mai mare Ele
'c de anumite elemente particulare ale obiectelor, deve-
nind un fel de portret rezumativ al acestora chiar al unei clase n-
lrlgi de obiecte. Imaginea obiectelor devine pentru
l"l'Ca ce acestea au comun n structura lor Orict de accen-
ar fi schematizarea generalizarea,
'1hicctului individual se n timp ce ideea spre
nhstract, reprezentarea (se n configura-
Iri le obiectuale. proprietate este att de nct se
67
a fi n cazul unor stimuli cu un grad
mare de abstractizare, cum ar fi, de exemplu, numerele. Interesul
pentru numere n simplitatea lor, n cadrul limitat al lexicului
folosit n denumirea lor, n semantice. Tocmai
de aceea ele constituie un cmp privilegiat pentru a pune n
elaborarea modelelor mintale.
Operativitatea
proprietate este cel mai bine de Piaget, care
reprezentarea ca o operatorie". n realizarea
ei sunt implicate mecanisme de asociere prin contigui-
tate (care reducerea necunoscutului la cunoscut), mecanisme
de contrast (ce permit relevarea, trecerea n prim-plan a unor
ale obiectelor). Prezente sunt motricitatea mai ales
ideomotricitatea (care reproducerea tran-
ca al rezultatelor lor). n virtutea acestei
reprezentarea posibilitatea succesivului (prin pres-
dar a ntr-o
succesiune (prin ntr-o 1
De exemplu, un dirijor poate reprezenta n cteva minute (2-3) o
simfonie, care de fapt circa o Un scriitor, care are n
minte structura a unui roman, poate reprezenta n sce-
ne, capitole ce se unele altele ntr-o
succesiune. Este ca cum pe ecranul ar avea loc o
cu ncetinitorul. Operativitatea nu se poate realiza
dect n intelectuale a limbajului exterior.
caracterul operatoriu trecerea
ntr-un stadiu superior lor, conducnd la dinco-
lo de ceea ce ar fi, la un moment dat,
Panoramizarea
B.F. Lomov reprezentarea presupune mbinarea n
imaginea a unor dimensiuni ale obiectelor, ce nu pot fi per-
cepute dect succesiv. Un cub, de exemplu, indiferent din ce parte ar
fi privit, nu poate fi perceput dect avnd trei n reprezentare, n
schimb, acesta va fi
cu toate lui. Se pare panoramizarea este limita
a posibile n reprezentare.
68
n afara acestor altele. Astfel, Denise Jodelet

caracterul integrat;
caracterul simbolic semnificant;
caracterul constructiv;
caracterul autonom creativ;
caracterul social.
Unele din aceste se n cele ante-
rior; oricum, Ia primele trei, ele caracterizeze
mai bine (M. Zlate, 2004).
4. Clasificarea
ca produse finale ale procesului de reprezentare,
ntr-o mare diversitate. Clasificarea lor se mai
multe criterii:
analizatorul dominant n furnizarea avem:
vizuale - cele mai frecvente mai bine structura-
te, centrate pe redarea formei, a volumului a obiectelor, n-
cromatice avnd un caracter mai reducndu-se la tona-
litatea galben, albastru, verde etc.).
lor, aceste constituie nucleul
integrativ al tuturor celorlalte - auditive, chinestezice. Vi-
zualizarea devine astfel un atribut al ntregului sistem
auditive - permit reactualizarea pe plan mintal a
sunetelor zgomotelor din a sunetelor structurilor muzica-
le (melodiilor) a vocilot umane. Ca n stimulii.sonori
sunt n unitatea trei de intensitatea,
timbrul, iar structurile muzicale se inter-
vale durate. n reflectarea melodiilor a fluxului vorbirii
din jur se serial (n succesiune), iar n reprezentare
reflectarea acestora devine Rolul
rilor auditive este deosebit de important n limbilor
n activitatea compozitorilor a dirijorilor.
kinestezice - imagini mintale ale pro-
prii. Ele se n ceea ce numim ideomotricitate. Astfel
ne putem reprezenta schemele dinamica tuturor tipurilor de
de Ia cele care n structura mersului la cele mai fine
dtri obiectuale instrumentale. Vizualizarea se include ca o
ucompaniatoare
69
gradul de generalizare, avem:
individuale - imagini care se la obiec-.
te concrete singulare, n specificul lor. Ele pot avea la
una sau mai multe perceperi ale obiectului. Reprezentarea individua-
devine cu att mai cu ct se constituie prin prelucrarea unui
mai mare de imagini perceptive Nivelul cel mai
ridicat de claritate l atingem n raport cu obiectele familiare (persoa-
nele apropiate, obiectele din camera n care locuim etc.).
generale - caracteristici co-
mune mai multor obiecte, la baza lor stau de clasi-
ficare Acestea se reprezentarilor individuale, din
care se extrag comune, care se reunesc ntr-o imagine uni-
(de exemplu, perceperea mai multor case indivi-
duale formarea individuale
reia fac sesizarea unor ferestre,
- care se vor fixa ntr-o reprezentare a categoriei "ca-
generale se cu
unele, altele reflectnd ceea ce este comun mai multor obiecte in-
dividuale. ele se deosebesc mult de Con-
este din semnificative, caracte-
ristice, n timp ce este format din esen-
necesare. De asemenea, trebuie precizat ge-
nerale sunt mai apropiate de empirice, rod al
comune, dect de cele
natura care stau la baza lor, avem:
reproductive, bazate pe memorie. De exemplu,
un copil vede un dans la televizor pe care l va repeta singur
anticipative, bazate pe acestea pot
veni n continuarea reproduc ti ve (de exemplu, actorii
diferit un rol, pornesc cu de la rol).
Alte criterii folosite la clasificarea sunt:
- tipul de activitate n care se literare,
istorice, muzicale, sportive, tehnice, geografice etc.);
- procesul psihic mai complex n care se (reprezen-
ale memoriei, ale etc.);
- sau a efortului voluntar
involuntare, voluntare );
obiectul reflectat de timp) etc.
70 '
5.
au un rol important n cu conducerea
coordonarea mai complexe, cu gndirea, di-
namica Ele ndeplinesc
de furniznd despre
semnificative, caracteristice, individuale comune ale obiectelor
fenomenelor percepute anterior.
servesc drept punct de plecare n gndirii: imaginea,
schematiznd datele gndirii, fiind un
intermediar ntre concepte. Nu att repre-
zentarea obiectelor, ct cea a efectuate cu ele
gndirea.
au rol reglator manifestat sub aspecte: n
a n coordonarea corectarea traiec-
toriei de a acestora.
(din catharsis - purificare), se refe-
la rolul de a o stare de tensiune, chiar
numai temporar. care nu e primit de n casa
iubitei sale, din cauza convingerilor sale religioase sau politice, n
unele momente de visare se nfruntndu-i cu argumente
pertinente modificndu-le atitudinea, ceea ce constituie, pentru
moment, o a stresului pe care l
r Concluzii
n n activitatea este
greu de subestimat. Ele ndeplinesc un dublu rol: unul de
altul de reglare.
Ca proces de reprezentarea ne
despre semnificative, caracteristice, individuale comune
ale obiectelor fenomenelor percepute anterior. fac
continuarea procesului de a de prelu-
crare-interpretare a n obiectului a contactului
perceptiv cu el. Pe plan mintal intern se un sistem repre-
coerent, mediat verbal, n cadrul se
pun n unele cu altele criteriile similitudinii, opo-
( contrastului), sporindu-se astfel valoarea cogniti-
a n parte.
71
devin principala de pentru gn-
dire, atunci cnd aceasta se n raport cu obiecte feno-
mene care nu se n momentul dat n cmpul nostru perceptiv. I!lf
sub gndirii, imaginea-reprezentare se transfor-
n concept figural, n care se doar ale
formei obiectelor.
Rolul reglator al se sub aspecte.
a) n a - n planul
programul orientate spre obiectele externe, o ve-
obligatorie o constituie imaginea, care se
n forma Ea va cuprinde schema de a
lor asupra obiectului-mijloc
(instrument), asupra obiectului-scop (care trebuie n urma
unii) asupra coordonatelor ale contextului (ambian-
n care se Claritatea completitudinea imagi-
nii a programului planului.
b) n coordonarea corectarea traiectoriei de a
acestora - de ce planul ncepe fie pus n aplicare, reprezen- i
tarea se ca factor de control al .
succesive ale semnale de ori de cte ori se
abateri de la modelul mintal stabilit anterior sau erori. f..
In concluzie, putem afirma nivelul de dezvoltare a sistemului
diversitatea sa constituie o favori-
pentru a intelectului. '
Sarcini de autoevaluare
1 succint distinctive ale
1
1
2 rolul cuvntului n formarea
3
ideea potrivit sunt consi- 1
derate a fi semiconcepte.
1
4 conditiile producerii 1
5
reprezentarea att ase-
1
ct deosebirile dintre ele. 1
6 rolul n
1
7
cele mai importante ale
1

8 exemple.
9 factorii care calitatea
72
de seminar
1. n grup felurile de descrise la curs.
2. n care identifi-
tipurile de care v-au ajutat
activitate.
3. prin exemple concrete "reprezentarea este impli-
activ n formarea aptitudinilor tehnice".
Teme pentru referat
1. Rolul n activitatea de a elevilor.
2. dintre reprezentare alte procese psihice.
3.
)
73
Capitolul5
MEMORIA

n ansamblul psihice umane rolul memoriei
este enorm. memorie omul ar ntr-un continuu prezent
numai sub datelor nemijlocite de comporta-
mentul fiind haotic, spontan, stabilitate finalitate,
durabilitate n timp; toate obiectele care ar din nou asupra
lui i s-ar absolut noi, necunoscute; el n-ar avea posibilitatea
de a utiliza rezultatele aceasta ar trebui lua-
de fiecare de la nceput; gndurile sale n-ar putea
fi legate unele de altele; n-ar putea n-ar putea re-
zolva problemele ivite n calea lui, n-ar avea ce n minte

pentru a fi un creator. Lange (medic, fiziolog danez) scria
a omului memorie este doar un ghem de impresii senzi-
tive, un prezent trecut, dar viitor.
Memoria este pentru a
umane. Prin memorie omul reutili-
att proprie, ct cea a ntregii omeniri. Caracterul
necesar al memoriei decurge din implicarea ei n n-
rezolvare de probleme, creativitate.
Acest proces psihic continuitatea, stabilitatea
finalitatea psihice a individului, iar de memorie ar fi
practic

1. Definirea memoriei.
2. Caracteristicile memoriei.
3. memoriei.
4. Procesele memoriei.
5. Felurile memoriei.
6. memoriei.
7. Factori de optimizare a memoriei.
Obiective
n urma studierii acestui capitol, fi capabili:
conceptul de memorie ca proces
cognitiv;
74
j
caracteristicile memoriei;
procesele memoriei;
felurile memoriei;
memoriei;
factorii de optimizare a memoriei.
1. Definirea memoriei
Omul, pe sale de a gndi, vorbi, imagina, o
pe cea de a conserva reutiliza propria sa
Acest lucru este realizat cu ajutorul memoriei.
n literatura de specialitate mai multe care reflec-
diferit fenomenul dat. Unii autori memoria este capacita-
tea unui sistem de tratare natural sau artificial de a encoda (memori-
za) din sa cu mediul, de a o stoca ntr-o
apoi de a o recupera utiliza n sau ope-
pe care le (Lecocq, Leconte De Schonen, 1997);
memoria este capacitatea de a reactiva,
sau total, ntr-o sau evenimentele trecutu-
lui (Tiberghien, Mendelsohn, Ans, George, 1990).
Memoria este procesul psihic cognitiv prin care se nti-
reactualizarea sub forma sau reprodu-
cerii cognitive, afective, volitive, anterior.
Prin caracterul mijlocit, memo-
ria devine un proces psihic specific uman; nu este un simplu meca-
nism psihic structurat, constructiv, ci poate fi chiar creativ.
Multitudinea existente face desprinderea
ctorva note ale memoriei ca proces psihic, anume:
n de-
pozitul mnezic; extrage, la cerere, din stoc; pune la dis-
subiectului n format potrivit pentru a fi utili-
din stocul ei ce a devenit sau
cu valoare
Caracterul necesar al memoriei decurge din faptul ea este
n marile comportamente ale omului:
rezolvare de probleme, creativita-
te. memoria este cea care elementele anterioare de
75
cele care vor urma, cea care posibilitatea unor date J
anterioare ale care mpinge mai departe. Prin ,
faptul trecutul ca trecut, cont de schimba-
te actuale ale prezentului, ea o dimensiune psihi-
ce, contribuind n felul acesta la asigurarea ei.
Memoria se n cu .
toate celelalte procese, psihice, fiind
de ele
O mare parte din materialul care se se n
memorie este, de fapt, materialul provenit prin contactul organelor 1
de cu realitatea (fapt care ne ,
tura memoriei cu procesele psihice senzoriale); memoria nu nseam-
numai acumularea de ci organizarea chiar structu- ,
rarea lor, prin aceasta ea raportndu-se la gndire, la ei
care o asemenea interpretare; nu nu reactuali-
orice, ci ceea ce ne place, ceea ce corespunde unor aspi- J
fapt care memoriei cu procesele afectiv- 1
memoria unui efort voluntar,
realizndu-se astfel ei cu n tempe-
ramentale caracteriale vor spune cuvntul in ceea ce
sau (M. Zlate, 2005).
2. Caracteristicile memoriei
Memoria cteva caracteristici, astfel ea este:
1. memoria
te Unele imagini devin simplificate, iar
altele sunt dezvoltate, amplificate noilor experi-
n de sentimentele pe care le
2. deoarece organele noastre de sunt permanent
supuse unui atac enorm de dar nu toate sunt fixate sto-
cate n memorie, ele fiind filtrate destul de riguros. Factorul psiholo-
gic de care acestui filtru (ce n
memorie ce este Noi nu totul ce ne
apare n cmpul nostru perceptiv nici nu totul, ci se-
lectiv. mai repede mai bine ceea ce o
pentru fiecare dintre noi, ceea ce corespunde
lor, atitudinilor, sentimentelor, intereselor noastre.
76

3. deci n cu de timp
ale dar cu starea a subiectului
- seara, ntr-o sau n de
tate sau
4. Relativ ceea ce nu sunt
te reactualizate exact n forma n care ne-au fost prezentate, ci cu o
oarecare deoarece intervine caracterul activ al memoriei
de personalitate ale individului uitarea.
5. ceea ce pentru a memoriza a repro-
duce mai o serie de instrumente care ndeplinesc
unor autentice mijloace de memorare. n calitate de "stimuli-mijloc"
pot obiectele concrete ("nodul la cuvntul sau gndul.
6. deoarece fixarea reamintirea sunt mult facili-
tate de stabilirea unei logice ntre fenomene sau eve-
nimente, stocate n memorie. Subiectul un anumit ma-
terial, supunndu-1 mai nti actului de El se
descopere sensul materialului pe care l
Astfel memoria e n cu un alt proces cog-
nitiv important - gndirea cu care ntru asigura
inteligibilitatea. Prin din ct prin fap-
tul memoria este de a ceva trecut, memoria
se fundamental de memoria animalelor. Stnd la
baza constituirii proceselor psihice complexe, ea este
o a cu rol n
adaptarea la mediu.
3. memoriei
Memoria are cteva dintre care cele mai importante sunt:
1. de acumulare a acestei
individul uman poate deveni, cu naintarea n ani, mai cunos-
mai competent mai naintarea n trebuie
acumularea
2. de realizare a actelor a evenimentelor
Orice act uman este structurat. El scop, motive, pro-
grame de realizare, de de lucruri
toate acestea se ntre ele formnd cascade, succesiuni de opera-
un element este uitat, apar confuzii n
actului.
77
3. de asigurare a personale. Omul
memoriei sale faptul propria istorie poate po-
vesti. istoriei personale face dez-
voltarea personale, a Eului propriu. Numai
istoria tale, cine 1., Revenea C., 2007).
Secenov, fiziolog psiholog rus, afirma memoria este:
"Piatra a psihice" sau a
psihice".
4. Procesele memoriei
Memoria mismnea de reflectare a
n trecut utilizarea ei n efectuarea sarcinilor curente
prin 4 procese. Acestea sunt: memorarea, reactualizarea
uitarea. Primele trei servesc ideii de acumulare dezvoltare a depo-
zitului de iar ultimul are menirea de a nmc-
zic de devalorizate de a preveni siste-
mului cu
Schema care traseul n sistemul
mnez1c uman.
Memorarea
P!lstrarea
Reactualizarea
Uitarea
Mai nti este prin intermediul pro-
cesului este ca
atunci ea este spre n cazul cnd nu
probei de utilitate, ea este lucru cu care se
uitarea. supuse regimului de ulterior sunt
solicitate n vederea unei sarcini. Activarea evocarea lor
se face prin reactualizare.
mai fiecare proces al memoriei.
I. Memorarea ( encodarea) este procesul mnezic de n
a
Memorarea poate fi: 1) sau 2)
Memorarea are loc atunci cnd materialul ce trebuie
memorat nu este supus logice, nu se depun eforturi de a
extrage din aceasta, Memorarea meca-
duce la o
78

Memorarea presupune celor memorate, a sen-
sului a lor se pe de tip cauza!, lo-
gic. Prin faptul presupune logic, ea
realizarea unei autentice eficiente.
Memorarea mai poate fi: 1) sau 2)
Memorarea se prin faptul
se n mod spontan, stabilirea unui scop
special de a memora a depune efort. Ea are loc deoarece obiec-
tul i-a captat subiectului prin
noutatea lui.
Memorarea se prin scopului
de a memora a efortului volitiv n vederea acestui scop.
Mecanismul de ce memorarea este repetarea.
depinde de modul n care este
repetarea materialului de
Repetarea presupune satisfacerea a 2
1) optim de ale materialului;
2) intervale optime dintre
De asemenea, mai depinde de metoda
de memorare. n cazul cnd materialul ce trebuie de memorat este
de volum mic se memorarea iar cnd volumul
materialului este mare se memorarea pe
2. (conservarea, stocarea) presupune pen-
tru un timp mai scurt sau mai ndelungat a memorate.
memorate de obicei sunt direct utilizate n vederea
unei sarcini. Mai apoi lucrurile se stabilesc astfel: in-
e de n sens subiectul e convins de ea
nu va mai avea nevoie nici azi, nici mine, nici mai trziu, atunci ea
este sau la "lada de gunoi" (uitarea), n
multe cazuri memorate sunt apreciate ca fiind necesare
utile pentru viitoare atunci ele sunt puse la
Procesul de are drept misiune asigurarea unei in-
stocate n memorie, astfel ca ea fi utili-
la momentul oportun.
Evident este depuse la nu intacte,
ci de pot
avea sens pozitiv sau negativ. pozitive le
atunci cnd pe parcursul ei n memorie e n
79
cu alte mai trziu, astfel ea
O schimbare de ordin pozitiv ar fi
n timpul se de tot ce este
accidental, se ceea ce este $i im-
portant. Pe parcurs are loc relevarea din ea. n schimb,
se mai pot produce de ordin negativ, cum ar fi
unor detalii dintr-o amintire, pierderea unor cuvinte, nume,
aceasta produce sentimente de frustrare necaz.
Evident, fiecare dintre noi este interesat ntr-o a
depozitate n memorie, care ar nsemna
trebuie fie Pentru aceasta e nevoie
ne de pentru a preveni ui-
tarea, n caz contrar ceea ce nu am dori
3. Reactualizarea (recuperarea) n accesarea informa-
stocate aducerea ei n planul spre a fi
Reactualizarea are
1) Promptitudinea se la rapiditatea cu care este
mecanismelor de elaborare a acest
criteriu distingem: reactualizare sau
2) n a
ceea ce se cere reactualizat ceea ce efectiv s-a reactualizat. Reac-
tualizarea poate fi: sau
3) Completitudinea dintre volumul materialu-
lui memorat al celui ce a fost reactualizat. Reactualizarea, din
acest punct de vedere, se mparte n reactualizare sau in-

Reactualizarea se poate realiza prin j
tere reproducere. 1
este procesul de reactualizare a de-
n obiectului despre care trebuie
Reproducerea n reactualizarea relatarea
anterior n obiectului de
ntre reproducere:
dispun de forme voluntare involuntare;
dispun de grade diferite de precizie.
Reactualizarea este la fel de ca memorarea,
(face apel la succesive pentru a ajunge la reda-
rea ct mai a celor memorate).
80

'
,

n timpul apar fenomene de genul:
o reducerea nafamiliarului de familiar, a ceea ce este nestructu-
rat la ceea ce este structurat;
o acordarea de proprii psihologiei celui ce reactua-

o reorganizarea a materialului (prin siste-
sau
ntre reproducere:
se face n materialului, iar reproduce-
rea n lui;
este relativ mai presupunnd mai ales
procese de iar reproducerea este mai implicnd
n principal unor procese de gndire;
suprapunerea modelului actual peste cel
aflat n mintea subiectului, iar reproducerea presupune confruntarea
compararea a modelelor n vederea extragerii celui optim.
n final, este necesar subliniem in-
din stocul memoriei este de calitatea memo-
a De fapt, ntre ele o cauzalitate me-
morarea duce Ia iar succes
n reproducere.
4. Uitarea este procesul mnezic sau lichidare a in-
memorate.
Ea se prin faptul subiectul nu poate reactualiza o
care i se cere, nu poate da curs de aminti ce-
va, nu poate la ce anumite Su-
biectul la probe de sau reproducere.
Sunt cteva forme ale
uitarea - suprimarea a
datelor memorate;
uitarea - reproduceri mai
adecvate sau chiar eronate;
lapsusul- uitarea
De obicei, uitarea e n termeni negativi, mai ales n mediile
"Am luat o din memoria mi-a jucat
festa", dezolat un elev, sau "am uitat l
se altul. n asemenea cazuri uitarea produce
81
r
efecte negative, ne face ne Ea 1
sentimente de de sine de nemplinire.
Dar uitarea ar putea joace un rol pozitiv, anume n cazul
cnd:
sistemul nostru cognitiv este supraaglomerat cu
drept urmare, devine rigid, inert, iar pentru ca recapete capacita-
tea de a normal, el trebuie de de prisos,
ce sistemul;
are loc surmenajul sistemului nervos;
amintirile sunt traumatizante, teroriznd personalitatea mai
ales n orele de de nesomn.
Ce
nvechite, devalorizate;
detalii,
care nu ne sunt necesare.
De ce
Principala a este organizarea a
anume prin aceea o ia forma sau
supra
Ajungnd la ideea uitarea are ea are att rol po-
zitiv, ct negativ, lucrul cel mai important e a o gestiona. n
fond, aceasta ar nsemna o din uitare n
uitare cnd vrei ce vrei ... Lozinca " lup-
cu uitarea!" o nlocuim cu uitarea o pu-
tem gestiona!" Or, pentru aceasta trebuie uitarea, esen-
ei mai ales cauzele care-i lucrul ei.
Prima cea mai des care face sau impo-
accesarea este oboseala. Recomandarea cea mai po-
mai ar fi prevenim oboseala, nu o ne
ocupe dar ea s-a instalat deja, atunci voim
ne pauze de relaxare de refacere.
O a e abandonarea lor
deoarece pierdut actualitatea nu le mai Cnd o in-
nu este luni ani de zile, ea se treptat
dispare, iar calea de acces la ea se pierde.
82
j
dintre de asemenea, poate servi drept
factor de uitare. atunci cnd o in-
negativ altei face evoca-
rea sau recuperarea ei.
forme de
n cazul retroactive o pe cea.
veche. la sunt fragilizate de
noi dobndite la
n cazul proactive e exact o informa-
veche, deja n memorie, negativ stabilirea
fixarea noi. ntre cea veche apare o rela-
de rivalitate, excludere. De obicei, n atare in-
veche e cea care nvinge. despre anatomia sis-
temului nervos, anterior, pot inhibe formarea
despre psihicul uman la
5. Felurile memoriei
mai multe forme, feluri, aspecte sau tipuri ale memoriei,
avnd caracteristici. Cele mai uzuale le vom prezenta n cele
ce
1. natura materialului memorat, stocat reactualizat

memorie

memorie
memorie motorle.
Memoria De la nregistrarea de or-
ganele (senzoriale) receptoare la stimul ului
trece un oarecare timp, chiar acesta este foarte scurt. n-ar
exista un mecanism care stocheze aceasta n-ar
putea fi ca urmare, stimulul nu ar fi recunoscut.
a memoriei senzoriale n senzo-
riale cnd alte procese cognitive sunt capabile o preia, o
analizeze, interpreteze dea sens.
Memoria include n sine memoria memoria

Memoria memorarea citite,
83
auzite n concepte, idei
abstracte). Ea este de deprinderile de formate deja
de sarcina ce n subiectului.
Memoria sau contribuie la me-
morizarea reproducerea imaginilor, tablourilor, peisajelor din
pieselor muzicale, a mirosurilor, gusturilor. Dezvoltarea ei de la
individ la individ se pe exersarea
reproduc melodiile, pictorii- culorile imagini-
le, a alimentelor etc.
Memoria sentimentele formate n procesul
omului cu lumea de
anumite se mai trainic, mai exact pe
o perioada mai
Memoria motorle n asimilarea deprinderilor motorii a
Toate deprinderile de de auto-
servire, sportive, se memoriei motorii.
2. analizatorul care distingem
attea feluri de memorie, cte feluri de
memoria (
memoria
memoria
memoria
memoria
memoria
Unii prin a lor memorie sunt mai ales
Barbu la o petrecere de C. Stamati, 1-a
impresionat pe F. List, reproducndu-i o audiere o rapso-
die, a vreo demonstrnd o putere de interpretare o
memorie care ntrecea orice Persoanelor cu me-
morie li se mai bine asculte ceea
ce vor memorizeze, dect Ele
n glas.
se deosebesc prin puterea memoriei vizuale, care este
foarte bine la pictori. Pictorul-marinist 1. Aivazovski
cea promenada pe malul fixa n memorie peisaje marine,
apoi pleca la atelier le picta din memorie. Toate tablourile lui au
fost pictate n atelier, nu pe malul Persoanele cu acest tip de
84
i

memorie mai bine materialul, singuri vor citi textul.
Le snt de folos schemele, fotografiile, imaginile. Se vi-
zionarea filmelor tematice. Cu referire la ei se spune: ,,Mai bine o
dect de 1 O ori
Cu ajutorul memoriei tactile omul despre unele nsu-
ale obiectelor, cum ar fi netezimea, aspritatea, duritatea, ntinderea.
Memoria memoria e dan-
satorilor, sportivilor, balerinelor. E memoria care care le
succesul lor profesional. Persoanele cu acest tip de memorie
sunt scrie ceea ce au de articuleze
scrise, le cu glas tare de cteva ori.
Memoria amintiri despre chimice ale
solubile care n cavitatea iar memoria
despre chimice ale obiectelor, anume sub-
volatile ce n fosele nazale.
3. durata sau imaginii se
memorie (de foarte
memorie de
memorie
memorie de
memorie
Memoria sau de foarte dtt
fapt, stocaj ul senzorial, ntruct se n
organele senzoriale circa 0,25-0,5 secunde, perioada cnd in-
ajunge la centrii din cortex.
a memoriei imediate n stocarea infor-'
senzoriale cnd alte procese cognitive sunt capabile o
preia, o analizeze, o interpreteze dea Din aceste
considerente autori memoria cu memoria
Memoria face distingerea unor sti-
muli, care apar un timp foarte scurt n cmpul perceptiv (culoarea,
forma unor obiecte). trece apoi n memoria de
sau se pierde, nu este
Memoria de o a imaginii, a infor-
timp de circa 18 secunde. Ea este la efectuarea unui
calcul mintal sau la memorizarea numerelor de telefon, adreselor pe
o de timp - le n
85
Memoria sau de lucru prevede informa-
pentru o de timp - de la cteva secunde la
cteva zile. Perioada acestei depinde de sarcinile
scopul propus este numai de rezolvarea problemei
n Ulterior, poate din memorie, ,
sau total. Acest fel de memorie este intermediar ntre memoria de
cea de Unii autori
memorie cu memoria de
Memoria de cuprinde totalitatea
percepute care pot fi ore, zile, ani n sau chiar
(evenimentele zilnice din sentimentele, visele, gn-
durile acumulate din diverse surse de
Memoria de permite un vast bagaj de sem-
lor, toate evenimentele
noastre, crendu-ne posibilitatea ajungem la realitatea unui eve-
niment strict individualizat n timp
Oricine dintre noi ce o menajerie, fiecare
putem ne reamintim menajeria dintr-o localitate, descriem
cu exactitate ce animale am anume acolo cu 5-1 O ani n
Memoria presupune la nivel de ,
genotip, care se transmite se ereditar. Prin ea se tran- i
smite referitoare la mecanismele biologice, ,
la nivel de Este unica memorie asupra nu
se poate prin intermediul procesului
4. sau scopului, a de a memo-
ra a unor procedee de stocare a se pot
memoria
memoria
Memoria se automat,
un scop un efort special, fiind de ace-
lui stimul care a provocat-o. Pentru memoria
gradul de al subiectului cu obiectele sau activitatea pe
care o Memoria mai este diferit:

Memoria este
se mai ales n dificile, monotone.
Important pentru memorarea este:
86
1
stabilirea a scopului;
depunerea unui efort voluntar n vederea scopului
propus;
utilizarea unor procedee speciale pentru a facilita memorarea
(stabilirea planului textului, a unor puncte de reper, cla-
sificarea, comutative,
Memoria este sub denumirea de
etc.
5. sau gndirii, sensului
r celor memorate, a unor logice, deosebim:
... memoria a
1" memoria pe descifrarea sensuri-
lor, semnificatiilor materialului memorat).
Memoria presupune prin mai mul-
te Ea memorarea unor date cum sunt: numerele de
telefoane, numele de persoane, datele istorice, denumirile geografice,
formulele, denumirile ale plantelor, corpului etc.Memoria este pe pe de gn-
dire. Ea realizarea unei autentice dispune de mari
de transfer n cele mai diverse
Memoria este celei mecanice prin:
autenticitate ntr-un tot ntreg logic
forma
economicitate este mai mic dect la cea

productivitate se de 25 de ori
mai bine dect cuvintele memorate izolat).
6. posibilitatea de
memorie,
memorie
memorie
Memoria este memoria (memorizarea
unui material de care cineva este Ea
este poate fi n cuvinte, ei poate
fi declarat.
87
Memoria este memoria (memorizarea
unui material de care cineva nu este
Ea are un ce nu poate fi verbalizat se mai memo-
rie
Caracteristicile memoriei explicite/implicite
Memoria Memoria
1. despre
l. despre re-
guli proceduri de compor-
fapte sau de lucruri
tament
2. sunt verbalizabi-
2. sunt
neverbalizabile sau greu ver-
le
balizabile
3. pot fi accesate 3. nu pot fi accesate
prin liber prin efort
4. Reprezentarea n
4. Reprezentarea n
se-

de reguli de
5. Este prin teste de 5. Este prin sarcini de
reproducere
----- ----- -- - --
7. criteriul memoriei,
memorie
memorie
Memoria o constituie formele simple ale memoriei
cele ale animalelor.
Memoria este un produs al sociale, ea din
din
8. unui mijlocitor ntre subiect obiect, i
memorie ,
memorie
Memoria dintre subiect obi-
ectul de memorat.
Memoria presupune semnelor, simbolurilor n
calitate de
88
1
9. de ai memoriei,
memorie
memorie
Memoria este memoria unui individ concret.
Memoria presupune un subiect colectiv, unde sunt
doi sau mai ai memoriei: o un popor,
un grup academic.
originea memoriei,
memorie
memorie
Memoria are la genele, cromozomii, deci infor-
codul genetic al persoanei.
Memoria este un produs al n societate
n culturii, deci limbajului, a anumitor proceduri
de memorizare a materialului, este o memorie
logica memoriei,
memorie
memorie
Memoria este cea a evenimentelor n care am fost im-
memoria faptelor pe care le-am Anu-
me memorie ne autobiografiile se mai
memorie
Memoria este memoria de tot felul, a
ce nu sunt legate de timp, de loc de (de exem-
plu: Newton este fizician; formula apei este H
2
0).
c
... '[,
Veoisodi'
- ---------------- --
Memoria Memoria
1. genera- 1. despre eve-
le: fapte, concepte, nimente din
soei
2. presupun di- 2. Obiectul este lo-
mensiuni calizat n situat n timp
3. sunt neutre n
3. (amintirile) sunt
de afective pozi-
plan afectiv
tive/negative
89
Memoria este memoria faptelor, a evenimentelor care
s-au ntr-un anumit timp ntr-un anumit loc. Este o me-
morie a amintirilor, care permite ne povestim sau o
din ea.
memoria despre lume despre
sine, care-i permit subiectului se orienteze se descurce n
lume, apoi cea i permite propria
sa identitatea. Memoria se
la evenimentele personal de subiect, au ntr-un
anumit timp pot sta la originea unei biografii.
6. memoriei
n procesul sale concrete, memoria o serie de
printre care:
1. Rapiditatea faptul nscrierea informa-
n cortex are loc rapid, cu efort volitiv multe repetftri.
2. Volumul cantitatea de memora-
Unele persoane fac impresia unei
"enciclopedii vii", cantitatea de pe care o
3. Elasticitatea (mobilitatea memoriei n
capacitatea de a memora noi, de a le din memorie
pe cele inutile.
4. este
pentru o de timp.
5. Promptitudinea realizarea
a reproducerii imediat stimulare.
6. Exactitatea (fidelitatea) celor memorate
gradul de precizie, de corectitudine al repro-
ducerii. Toate aceste pot fi prin sistemati-
ce. n caz de memorie e unui psiholog.
7. Factorii de optimizare a memoriei
Procesele memoriei se mai sau mai greu, mai re-
pede sau mai ncet, au o sau n de o
serie de factori, cum ar fi:
natura materialului: intuitiv-obiectual sau abstract, descrip-
tiv sau explicativ semnificativ sau lipsit de sens
logic pentru subiect;
90

1
1

1
'
1
l
organizarea materialului: structurat logic neorganizat,
ne structurat;
volumul materialului: mare, moderat, mic;
gradul de familiaritate: foarte familiar, mediu familiar, ne-
familiar;
modul de prezentare a materialului: simultan, serial;
timpul de prezentare a materialului: de
ale unuia material, intervalele dintre
de prezentare: de sau ac-
a subiectului;
locul ocupat de material n structura subiectului:
de scop, de de mijloc pentru atingerea scopului;
n care se materialul: stimulatoare, inhibi-
toare sau
La acestea trebuie o serie de factori care de
subiect, de sa de sale, de starea lui
de particula-
tipului de activitate (labilitatea,
sistemului nervos).
efectuate asupra acestor factori au pus n
unor legi ale memoriei. Astfel, s-a demonstrat
se mai bine materialul:
cu care subiectul opereazlt activ, dect material care
pasiv asupra analizatorilor;
care constituie sau scopul principal al
dect cel care face parte din scopului;
ce este mai apropiat de a subiectului;
ce corespunde intereselor omului;
care este agreabil dect cel dezagreabil, iar cel dezagreabil
mai bine dect cel indiferent.
Cea mai modalitate de asigurare a in-
n memorie o este mater
studiorum, spune o veche cugetare. nu orice
ci doar cea au
suplimentare nu trebuie fie nici prea (produc fe-
nomenul dar nici foarte multe
91
1. pe separarea n timp a
este mai dect cea
2. pe redarea pe
a textului, cu cuvinte proprii, este pasive
doar pe recitirea textului.
3. Repetarea cu sens ceea
ce se este mai dect cea
4. Repetnd materialul n diverse forme (cu voce
tare, n scris, sub de sau tabel etc.), va fi mai bine
nut dect monotone.
Memoria va mai bine se pe
anumite motive cognitive (intrinseci): interes cognitiv, curiozitate
spre mister, de a continua
Un rol important n memoriei l au procesele afective
pozitive: sentimentele intelectuale - bucuria
descoperirii pofta de a etc.
Optimizarea memoriei se mai poate prin
utilizarea unor procedee speciale numite mnemotehnice.
Intensificarea dintre subiect materialul de
memorat, apelul la diverse metode de prelucrare a acestuia, cum
sunt: a) planului textului; b) lui n c)
desprinderea punctelor d) stabilirea deose-
birilor.
Stabilirea unor repere, a unor puncte de sprijin, a unor
mnemoscheme sau mediatori memoriei: sublinierea
textelor, scrisul pictografic, rezumate le, schemele grafice etc.
Fixarea a scopului de ct mai
clar posibil. Important este nu doar trebuie ci
pentru ct timp, ct de trebuie fie memorarea reactua-
lizarea, care este valoarea utilitatea memorate.
Sistematizarea din stocul mnezic a celor care
a fi asimilate. Ele vor fi mai mai mult timp
vor fi legate unele de altele, ierarhizate integrate n sistemul
sunt segmentate n de sens, sunt organiza-
te pe baza unui plan unitar coerent.
Activarea sistemului atitudinal al individului.
motivele, interesele, individului att
caracterul selectiv al memoriei, ct ei. Astfel mai
92


f
l
intense se mai bine, ntrerupte sunt
mai bine dect cele duse la n primele existnd o oarecare ten-
siune, n celelalte producndu-se ei.
Utilizarea n memorare a celor mai eficiente cognitive.
n procesul memoriei, de unele mnezice
trare, reactualizare) au loc o serie de cognitive. n timp ce me-
omul vede, aude, spune etc., ceea ce va di-
ferit capacitatea de memorare. Se n general,
10% din ceea ce citim;
20% din ceea ce auzim;
3 0% din ceea ce vedem;
50% din ceea ce vedem auzim;
80% din ceea ce spunem;
90% din ceea ce spunem facem.
Se pe ce cognitive sunt mai com-
plexe, productivitatea memoriei.
Au fost puse n alte procedee mnemotehnice de mare
ca de exemplu:
Personalizarea - cel mai bun mod de a memora este ca subi-
ectul acorde materialului de memorat propria sa din
optica sa ct mai multe conexiuni cu propria ceea ce
ar nsemna personalizarea
Prelucrarea prin luarea de metode
proprii cu propriile cuvinte;
Vizualizarea- utilizarea unor variate metode vizuale: figuri,
grafice, tabele, careuri etc.
Metoda LOCI (lat. ="a locului")- utilizarea imaginii care
se fixeze pe ceea ce vrem pe o Subiec-
tul o cu locuri pe care treptat:
strada, parcul din blocului, scara, apartamentului, vestibulul,
sufrageria, baia, dormitorul etc. Subiectul este invitat
o imagine cu fiecare item de memorat, la fiecare oprire
pe ruta o ntre itemii, ca ntr-urt
scenariu de film. Trebuie se memorizeze de cuvinte sau
evenimente nu singulare. Deci se o istorie sau o
poveste n care sunt incluse care trebuie fie memorate.
93
Acronime fraze: acronimul ROGV AIV aaucerea
aminte a culorilor spectrului sau mai bine frazele:
- Respectnd Orarul Vulpea Amurgul V-
natului oranj, galben, verde, azuriu, albastru, violet);
- Rezolvnd Probleme Grele, Afla (ro-
portocaliu, galben, verde, azuriu, indigo, violet).
Sarcini de autoevaluare
1 De ce memoria este proces specific uman?
1
1
1
2 caracteristicile ale memoriei ca proces
psihic cognitiv.
3 Ce riscuri atunci cnd se reduce la memorare?
4 De ce factori depinde realizarea Eroceselor memoriei?
5 Ce ale memoriei pot fi considerate cele mai impar-
tante pentru procesul sale concrete?
6 caracterizat! memoriei.
7 Ce procedee de a memoriei
-
8 combatere a
9 Numiti factorii ce memoria
10 deosebirile dintre
reproducere.
de seminar
1. Secenov memoria ca fiind
a psihice"; "Piatra a psihice".
aceste
2. asupra lui F. Bacon: "Cel mai bun mijloc de a
n memorie faptele bune este de a le repeta".
3. raportul de dintre memo-
rie celelalte procese cognitive.
94
4. de ce memoria este celei mecanice.
5. Determinati asupra memoriei.
Teme pentru referat
1. Dezvoltarea memoriei n
2. memoriei.
3. Rolul memoriei n
4. memoriei cu alte procese cognitive.
,.,
'
95
Capitolul6
GNDIREA CA PROCES PSIHIC SUPERIOR
Argument
lumii este un proces complex laborios, pe care
omul l folosindu-se de o serie de instrumente psihice,
cum sunt: gndirea, memoria sau
Gndirea este unul dintre cele mai complexe procese psihice
implicate n activitatea a omului. Autorii descriu acest pro-
ces din mai multe puncte de vedere, anume cu referire la natura,
mecanismele, structura rolul lui pentru
Specificitatea a gndirii n unitatea an-
samblului ei de caracteristici.
Prin aportul pe care l aduce la structurilor invarian-
te ale gndirea comportamentului uman
Ca gndirea nu se permanent.
Omul ndeosebi cnd este solicitat de probleme, de
inedite pentru care nu dispune, n repertoriul - de acte
de

1. Definirea conceptului de gndire.
2. Caracteristicile gndirii.
3. fundamentale ale gndirii.
4. Formele gndirii.
5. Felurile gndirii.
6. individuale ale gndirii.
7. Procesele gndirii.
8. Gndirea omului "gndirea"
9. Centralitatea gndirii.
9biective
In urma studierii acestui capitol, fi capabili:
conceptul de gndire ca proces cognitiv;
caracteristicile gndirii;
gndirii;
96
l
formele felurile gndirii;
individuale ale gndirii;
procesele gndirii;
gndirea omului de gndirea
centralitatea gndirii.
1. Definirea conceptului de gndire
n vederea circumscrierii unui fenomen att de complex cum es-
te gndirea, unii autori abordarea lui din cel.
trei perspective: 1) 2) 3)
(structural-operatorie).
Din punct de vedere al rolului sau pe
care o are n dinamica gndirea este o modalitate spe-
a de un schimb specific ntre organism mediu.
Specificitatea acestui schimb n procesul complementar de
asimilare a mediului la structurile cognitive ale subiectului de
acomodare a acestor structuri la constrngerile Rezultatul
principal al acestui proces este ca urmare,
sporirea umane. Prin gndire omul
comportamentele, scopuri, alege:
mijloace pentru realizarea lor etc.
Din punct de vedere istoric psihogenetic, gndirea este- prin
origine - Principala a gndirii este deci.
interiorizarea Procesul de constituire a gndirii prin "interio-.
rizarea mecanisme: mecanismul operatoriu
(transformarea n mecanismul semiotic (trecerea
de la asupra obiectelor la asupra
semnelor, simbolurilor acestor obiecte).
n ceea ce gndirea este capaci:--,
tatea individului de a opera cu semne/simboluri ca substitute ale
te lor actelor externe. Omul- cum scrie P. Fraisse -ajunge opere-
ze cu/prin semne, n primul rnd cu cele lingvistice, ca cu
acestora. Limbajul verbal la om mecanismul semiotic prin
fie unicul. Ca urmare, dobndirea limbajului spo-
considerabil capacitatea operatorie a omului, gndirea se
poate dobndi independent de limbaj (V.Calancea, 2010).
97
Gndirea este un proces psihic superior, care o
n sistemul psihic uman un rol decisiv n cu-
procesele senzoriale directe cu
mediul, gndirea o reflectare a
dincolo de forme dincolo de fenomene
dincolo de concret- generalul.
Gndirea se ca procesul psihic cognitiv care
n mod abstract general lucrurilor a dintre ele,
utiliznd limba (sau alt sistem de semne) ca instrument, are drept
produse
gndirea extrage cognitivi cu ajuto-
rul unui sistem complex de sunt
n cadrul unor clase, categorii de obiecte, fenomene, concepte,
vehiculate cu ajutorul
Categorizare prototipuri
Demersul cel mai simplu pe care gndirea l poate face
n unei de este acela de a le ordona, clasifica
sau categoriza, respectiv de a le grupa pe categorii anumite cri-
terii. E. Rosch a demonstrat cum categoriile de
sunt reprezentate printr-un singur cuvnt n limbajul natural cum
aceste cuvinte au cea mai mare n limbajul vorbit, ele fiind
numite prototipuri.
Prototipul ntr-un mod empiric, n baza
proprii n baza unei anumite culturi la un
moment dat, comune cele mai evidente ale unei categorii.
Concepte empirice, concepte
Categorizarea prototipurile fac parte din activitatea de con-
ceptualizare a gndirii. Prin conceptualizare, gndirea
modele mintale ale Sunt modele care con-
comune, general vala-
bile pentru o categorie de obiecte-fenomene.
Conceptele empirice, cum M. Zlate (psiholog romn),
concrete, particulare, locale restrictive,
accidentale Ele se constituie n
pe parcursul prin acumularea sistematizarea unei experi-
concret intuitive, ntr-o de jos n sus, de la
aspecte particulare, de la obiecte particulare, de la obiecte
concrete, care se n cu un grad din ce
98
n ce mai mare de generalizare, dar cu un grad de
re. n mod conceptele empirice de limbajul cotidian
de aceea sunt mai riguroase, iar n comunicarea lor sunt persona-;;
lizate prin expresii proprii limbajului natural. '
Conceptele se n mod prin
asimilare de sistematizate >
n la un moment dat. Prin demersul descendent :J
se de la legi, norme, reguli, principii, 1
dar nu sunt reductibile la o l
)
Conceptele limbaje specializate proprii dife- ,
ritelor domenii ale cum ar fi limbajul matematicii, in-
formaticii, gramaticii, fizicii, chimiei, psihologiei etc. Este un limbaj
riguros, structurat n legi, principii, definitorii nu
admite abateri.
Spre deosebire de conceptele emprice, cele nu sunt
personalizate, nu un afectiv; pentru sunt neutre,
universale, nu pot fi contrazise, puse la
2. Caracteristicile gndirii
Pentru a explica de gndire, vom prezenta cele mai
semnificative caracteristici psihologice ale acesteia.
1. Caracterul caracteris-
gndirea este un mecanism de prelucrare, interpretare
evaluare a Ea nu se cum face per-
cu exterioare ale obiectului fenomenelor, ci acce-
de la surprinderea interne ale acestora mai ales a
lor dintre ele.
2. Caracterul mijlocit mijlocitor. Gndirea nu
asupra realului, asupra obiectelor fenomenelor, ci asupra informa-
furnizate de Ea este
de stocate n memorie poate cel mai pregnant, gndi-
rea este de limbaj. Deci valoarea calitatea gndirii vor
depinde de calitatea factorilor mijlocitori. Dar gndirea le mijlo-
le pe toate celelalte, contribuind la sporirea efi- .
lor. Ea atribuie un imaginilor perceptive,

denumiri verbale, se activ n marea majoritate a procedeelor.
fluxurile contribuie.
1
la realizarea reglajului voluntar.
99
3. Caracterul generalizat abstractizat. Generaliznd
cnd de Ia obiectivele concrete, gndirea se
doar aparent de realitate, ceea ce-i posibilitatea de a se debaraia
de elementelor nesemnificative.
4. Caracterul finalist. Prin caracteristica se are n ve-
dere omul scopul nu n timpul ci
cu mult mai nainte de a trece la executarea ei. Cnd gndirea s-a fina-
lizat ntr-un anume produs (idee, se trece ade-
seori la lor. Omul nu doar de dragul de a gndi,
ci cu un dublu scop: pentru organiza optimiza propria
sa activitate, fie pentru a justifica sau motiva prin argu-
mente deja chiar aceste cauze sunt altele dect
cele care au stat realmente la baza comportamente lor executate.
5. Caracterul
spre deosebire de alte mecanisme psihice orientate spre o
dimensiune spre prezent, memoria spre trecut,
spre viitor), gndirea le cuprinde pe toate cele trei. Prin
aceasta, ea la permanenta ordonare corelare a diferitelor
ale obiectului (M 2005).
(componentele) de ale gndirii:
imaginea - reprezentarea a unui obiect specific,
unitatea cea mai a gndirii;
simbolul- o unitate mai care obiectul, eve-
nimentul, cel mai simplu simbol fiind cuvntul;
conceptul - o unei clase de obiecte, eveni-
mente care au n comun cteva atribute;
- care Ia
formarea conceptelor sau la rezolvarea problemelor;
regula sau legea - cea mai unitate a gndirii, ce
presupune stabilirea dintre sau mai multe concepte.
Atunci cnd simboluri sau concepte, imagini interne
sau cnd mintal probleme, spunem gndim.
Unii autori pun semnul ntre gndire
Abia n anii '40, Gaston Viand preciza este facultatea
de a sau eficacitatea (randamentul meca-
nismelor mintale). include n sine gndirea, dar
nu se reduce la ea. o de ntre ele, dar
nu trebuie se la identificarea lor Iu. Pornea, 2007).
100
1
Gndirea
de a lumea pe sine ca element al acestei lumi;
de a sesiza problemele cu care subiectul se n .

de a lua decizii n de alegere.
3. fundamentale ale gndirii
Realizarea gndirii se prin aplicarea unui
set de
gndirii sunt definite drept acte automatizate care se
produc n plan mintal constituie elemente ale proceselor gndirii.
Ele semnele ale gndirii
ei n procesul
gndirii sunt: analiza, sinteza, abstractizarea,
rea, concretizarea, particularizarea, compararea, clasificarea, analogia etc.
Analiza este dezmembrarea a unui ntreg n lui
componente, separarea unei laturi, a obiectului, des-
compunerea lui n semne izolate n vederea
lor pentru a le compara apoi n cadrul ntregului. De exem;
plu, analiza a unui comportament, analiza unei
etc.
Sinteza este unificarea a laturilor, semnelor,
date izolat, reconstruirea lor n ntreg.
analiza pare a fi sintezei, ele nu nicioda-
izolat, ci laturi interdependente ale pro-
ces. Conexiunea interdependenta dintre ele constituie pro-
cesului de gndire.
Analiza sinteza se pot practic (la dezmembrarea
asamblarea obiectelor) sau teoretic. Nivelul superior al analizei
sintezei se atinge n timpul problemei, atunci cnd se re-
curge la imagini, generalizate exprimate n cu-
vinte, formule, scheme, desene, legi speciale.
Concretizarea apare ca proces invers al gene-
Ea trecerea de la general la par-
ticularul i Deci concretizarea este un proces de
ilustrare sau de a unei teze generale aducnd argumente
care cele expuse. Concretizarea are o
deoarece ea teoretice cu practica ne
adecvat realitatea.
101
Abstractizarea o de a
comune pentru mai multe obiecte fenomene.
Spre deosebire de abstractizarea n unui
aspect comun pentru o sau de obiecte. De exemplu, ana-
liznd mai multe obiecte din punctul de vedere al cum
sunt sticla, cristalul, lor de con-
toate sunt fragile, n felul acesta putem
rea a corpurilor de acest tip n general.
Cu ajutorul se abstracte de:
grosime, substantiv, verb etc. Abstractiza-
rea la rezolvarea de probleme, la clasificarea obiectelor etc.
Particularizarea este prin care se stabilesc
specifice, proprii doar obiectului dat. Se originalitatea unui
obiect sau a unei persoane.
Generalizarea este o de mbinare a obiectelor feno-
menelor lor comune stabilite ntr-o sau categorie.
La baza abstractizarea. Generalizarea se prin
concluzii, reguli.
Generalizarea o a
similare pentru toate fenomenele obiectele,
de secundare. Ea din plin att rezultatele
analitico-sintetice, ct pe cele ale
Sistematizarea (clasificarea) este ordonarea conse-
a obiectelor, care la momentul dat se n haos, dezordine.
Altfel spus, a pune lucrurile n lor logice, normale.
Compararea stabilirea a similitudinilor
ntre obiecte fenomene n baza unui criteriu
are un rol deosebit de mare n Ea la clasifica-
rea obiectelor, la formarea conceptelor etc. adesea este
ca a teoretice practice, ca o lo-
a gndirii.
mai a lucrurilor
lor interne, a Aceasta se rea-
cu ajutorul analizei sintezei, corelative ale gndirii.
Analogia este prin care se stabilesc dintre
lucruri ce aparent sunt departe unul de altul. De exemplu,
sistemul psihologice este analogic atomului
(T.Buzdugan, 1999).
102
4. Formele gndirii
Gndirea se sub trei forme de
concluzie. este o a gndirii n care se re-
mijlocit comune ale obiectelor, fenomene-
lor exprimate prin cuvnt sau mbinare de cuvinte.
De exemplu, prin copac nu un copac anumit
zicem, stejarul), ci orice copac: stejarul, etc., toate
speciile. comune, precum
tulpinii lemnoase relativ a coroanei.
poate fi printr-un cuvnt sau mbinare de
cuvinte. Nu orice cuvnt o of, ah,
sunt cuvinte, nu sunt
apar dispar n procesul practicii social-istorice. De
exemplu, fax a cu inventarea acestui aparat, iar
feudalism a concomitent cu acestei orn-
duiri sociale.
pot fi empirice empirice se
n procesul practicii cotidiene. La baza lor stau
situative concrete. Ele nu sunt att de exacte de omul nu le
poate defini verbal. omul le n procesul
instruirii special organizate.
O a gndirii este judecata, n care des-
chid n care se actul de gndire. A gndi n-
a judeca.
Ca a gndirii, judecata se prin Propozi-
este o care expri-
dintre ca
Sunt diverse
1. cum se sau se ceva:
a) afirmative (exemplu: psihologia este o
b) negative (exemplu: gndirea nu este o stare
c) nedefinite (exemplu: Marina este sora mea).
II. raportul de
a) (exemplu: mingea are forma
b) false (exemplu: vara ninge).
III. de - se dintre
sau mai multe obiecte.
103

,.1
IV. de - se un lucru
unui grup. J
V. de valoare- subiectului logici se atribuie o valoare. ,
Uneori, n baza unei sau ctorva o
care se concluzie.
Procesul de trecere de la o la alta de la ele la conclu-
zie se
De exemplu:
Judecata 1. Florile sunt frumoase.
Judecata 2. Trandafirul este o floare.
Concluzie: Trandafirul este frumos.
Deosebim trei feluri de concluzii: inductive, deductive, prin analogie.
este reflectarea procesului de trecere de la par-
ticulare la o De exemplu, n el. IA sunt 24 de elevi.
1. Elevul A bine.
2. Elevul B bine.
24. Elevul bine.
Concluzie: el. IA bine.
este reflectarea procesului de trecere de la o jude-
la particulare. De exemplu:
1. Toti elevii clasei IA bine.
2. este elev al el. i A.
Concluzie: Bunescu bine.
Concluziile prin analogie se prin analiza obiecte-
lor, fenomenelor particulare cu unele comune; ideea despre con-
struirea avionului a studiind zborul (Jelescu P, 2007).
5. Felurile gndirii
Gndirea omului nu este nu la fel la
oamenii sau la unul om n momente n diferite.
numeroase tipologii ale gndirii, conform mai multor criterii.
1. orientare:
a) gndirea
b) gndirea
104
Gndirea sau este deli-
de scop, cu ajutorul ei oamenii
probleme, legi, obiectivele propuse (drept
exemplu tipic este sinectica, care se pe respectarea unor re-
guli care presupune contradictorii).
Gndirea sau se prin
a gndurilor, a fi de un scop
sau de un plan. Ea este de oamenii recurgnd la
ea pentru a se relaxa. Gndirea are o majo-
n momentului gndirii productive, crea-
toare, contribuind astfel indirect la problemelor.
2. tipul presupuse:
a) gndirea
b) gndirea (redate n tabelul de mai jos).
Caracteristici ale gndirii algoritmice euristice
Gndirea G11direa


- strict - n curs de determinare
-maxim stereoti-
- analiza

-
- decizia este inova-
toare
- grad mare de standardizare - grad mare de flexibilizare
- teorii deja
- descoperind teorii noi
cucerite
-- presupune comoditate
- atitudini de indepen-

-- incerte, noi
---
Gndirea este pe trecerea de la un
"pas" la altul, ceea ce va conduce n mod cert la rezolvarea proble-
mei, pe cnd gndirea are caracter arborescent (care are n-
unui arbore), din fiecare "nod" subiectul trebuind
o cale din mai multe posibile; este o care la redu-
cerea efortului mintal rezultat sigur erori).
105
3. finalitate:
a) gndirea
b) gndirea
c) gndirea
dintre primele tipuri de gndire a fost
de psihologul german Selz, care procesul gndiri1
trece treptat de la nivelul reproductiv al lacunelor dintr-o
la nivelul productiv al unor noi. Drept
exemplu poate servi o ntmplare din celebrului matematician
Gauss. Pe cnd acesta avea 6 ani, profesorul le-a cerut elevilor
calculeze ct mai rapid suma numerelor de la 1 la 1 O. n timp ce co-
legii lui mai calculau Gauss a sesizat o legitate - faptul
suma termenilor din extreme este 11, deci suma va fi
55. Exemplu de gndire
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1+10) + (2+9) + (3+8) + (4+7) + (5+6) = 55
Primul mod de operare a gndirii este simplist, automatizat
stereotipizat, pe cnd al doilea este creativ.
Gndirea se pe testarea evaluarea
posibile; este un mod de abordare de rezolvare a
problemelor bazate pe argumente logice,
4. sensul de
a) gndirea
b) gndirea
Gndirea de diversificare
multiplicare a n raport cu punctul de plecare, fiind
semnul distinctiv al intelectuale a indivi-
dului unor cum ar fi: generarea a ct mai mul-
tor produse, combinarea elementelor pentru a ct mai
multor variante etc.).
Gndirea se n sens invers, de la diversitate
la unitate. Ea cuprinde de tipul de a comprima un
variat de structuri semantice ntr-un relativ limitat, de a
forma concepte pornind de la atributele obiectelor fenomenelor
etc. (L. Savca, 2005).
106

J.P. Guilford (psiholog american) n gndirea
sunt extrase din Spre deosebire
de ea, n gndirea o mai mare libertate n produce-
rea dar nu Gndirea a fost
caracteristica a pe cnd gndirea
- caracteristica a
5. demersurile logice:
b) gndirea
c) gndi rea
d) gndirea
Gndirea extragerea formularea unei
concluzii generale dintr-o multitudine de cazuri particulare. Ea sur-
prinde regularitatea, ceea ce este comun, constant invariabil.
Gndirea n sens in-
vers celei inductive, deci de la general la particular; este un excelent
mijloc de a controla conceptele, legile prin gndi-
rea
Prin gndirea pornind de la o serie de deja
stabilite, omul tinde spre unor noi ajunge n-
totdeauna la o concluzie.
Gndirea n stabilirea similitudinilor dintre
diverse obiecte, fenomene, evenimente, idei etc., acolo unde ele par a
nu exista, n transferul de de la un obiect cunoscut, asimi-
lat, la altul necunoscut Pornind de la constante,
gndirea emite ipoteze ce a fi verificate.
gndirea se pe tratarea de
gndirea fenomene extrem de variate.
6. valoare:
a) gndirea
b) gndirea
n unor imprevizibile, frustrante
sau stresante, oamenii se diferit n analizarea
narea lor: unii se activ constructiv, iar pasiv, defen-
siv. Primii pun n gndire ("se poa-
te", "e greu, dar posibil", vedem cum putem din impas"),
fac apel la gndirea care-1 pune ntot-
deauna n pe "nu", ("nu se poate", "nu am nici o "nu
cred voi fi n stare").
107
Gndirea se prin de orienta-
re pe cea
prin pasivitate, nencredere, lipsa
Persoanele care gndesc negativ sunt mai eficiente, pre-
ostilitate, an:xietate, nefericire, scopuri nalte, din
frica de a nu le putea realiza. Anticiparea sentimentele de
inferioritate le valorifice Deci educarea
gndirii pozitive devine o necesitate att la nivel individual, ct la
nivel
7.
a) gndirea
b) gndirea
Sunt eficiente acele tipuri de gndire care sunt adaptate
lor acestora, iar ineficiente sunt cele care nu corespund
sau se opun problematice. un individ se ntr-o
relativ pe care ar putea-o apelnd la cte-
va algoritmice, el strategii noi apelnd
la gndirea atunci gndirea sa va fi nu
tipuri de gndire exclusiv eficiente ineficiente, ci tipuri de
gndire mai mult sau mai eficiente sau ineficiente, n de
modul lor de utilizare. Un alt exemplu al gndirii creatoare eficiente
este cuplajul dintre gndirea creatoare cea formu-
late trebuie evaluate, testate) 2007).
6. individuale ale gndirii
Oamenii se deosebesc ntre ei prin anumite ale gndi-
rii. Acest fapt se diferitor mediului n care au
au activat, modului de instruire sociale
personale, tipului general de sistem nervos
Se disting multiple de gndire: f1exibilitatea, profunzimea,
spiritul critic, vastitatea, rapiditatea,
Flexibilitatea gndirii se prin ei de a
trece de la o de rezolvare a problemei la alta, de la un proce-
deu la altul. este rigiditatea - o gndire
Profunzimea gndirii constituie capacitatea ei de a n
lucrurilor, fenomenelor, de a de a preve-
dea a evenimentelor etc. Calitatea profun-
zimii este superficialitatea gndirii -operarea ei cu lucruri secundare.
108
"
Spiritul critic al gndirii capacitatea ei de a privi con-
lucrurile, de a le aprecia la justa lor valoare, obiectiv. dim-
omul nu este obiectiv, adecvat, acest
fapt, el are o gndire
n formularea, sau verificarea problemelor
omul este capabil de a multiple metode, procedee, tehnici
etc., el are o gndire n cazul n care poate
numai o posibilitate de a formula, rezolva sau verifica
problema, el are o gndire
Vastitatea gndirii este capacitatea ei de a cuprinde multiple la-
turi ale abordate, ei cu alte domenii etc.
Unilateralitatea este calitatea gndirii de a aborda problemele n-
gust, numai dintr-un singur aspect, altele.
Rapiditatea gndirii se prin timpul cel mai scurt
n care poate fi sau o
ci este lentabilitatea gndirii, cnd omul ncet,
ei ajutorul cu-
iva, de sine fn cazul n care omul nu poate gndi independent,
ci sub cuiva, el sugestibilitate este dependent.
., pozitive ale gndirii se treptat prin instruire
r prin autoinstruire prin per-
Educatorul, trebuie aceste
le formeze discipolilor (P.Jelescu, 2007).
7. Procesele gndirii
, este acel proces al gndirii care n suprapu-
nerea sensului pe care l un anumit simbol (semn) pe care
l

constituie un act intelectual prin care se sensul cu-
vintelor, lucrurilor;
este actul intelectual de surprindere a ideii exprimate ntr-un

presupune descoperirea lucrurilor care se dinco-
lo de perceptibil;
se stabili este dintre semnificant
Prin urmare, a ceva ar nsemna descoperirea sensurilor
lucrurilor, care sunt latente, ascunse, imperceptibile; este un act de
trecere de la sesizabilla insesizabil.
109
Procesul are ca produs subiectului sau insuc-
cesul lui. Ce cineva a subiectului:
- adecvate - copilul aduce);
-el poate redefini termenul, lucrul etc. (poate reformula cu cu-
vintele sale);
- poate explica altcuiva;
- poate exemplifica, poate ilustra.
Felurile
1. cnd subiectul exact; este o
eroare a
2. surprinderea tuturor caracteristicilor ale
obiectului; sau - surprinderea doar a unei
din caracteristicile
3. limpede;
4. ce surprinde sensurile ascunse; sur-
prinde doar partea a lucrurilor.
5. promptci-
6. - o pe etape; -
iluminare (anterior).
Rezolvarea de probleme este acel proces al gndirii care con-
n prin mijloace cognitive (nu a unui obstacol
cognitiv transformarea necunoscutului n cunoscut:
-procesul de elaborare a problemei prin combinarea
recombinarea datelor anterioare n de
problemei;
A rezolva o a-i
Elementele procesului de rezolvare a problemei:
a) Problema este o dificultate un obstacol, care im-
una sau mai multe necunoscute de care repertoriul de
(de care dispune subiectul la momentul dat) este insufici-
ent. Ea apare atunci cnd subiectul pune un scop nu cum
realizeze. problemei o stare de
care la se ntr-un motiv de a
b) de este mprejurarea n care apare,
se problema. Este n care apare con-
flictul cognitiv ntre "nu trebuie
c) Rezolvitorul - subiectul care pune o

110

l
d) la ntrebarea problemei sau rezultatul
2 tipuri de probleme:
1) problema bine unde starea cea ope-
regulile sunt bine stabilite;
2) problema insuficient n care aceste date nu sunt clar
complet descrise.
Pentru ca o insuficient fie cu suc-
ces, ea trebuie n bine
Fazele rezolvrii problemelor:
1) surprinderea perceperea problemei (problema de
este iar cea de profesor este
2) analiza a problemei (ce este dat ce trebuie se afle);
3) identificarea tipului de pentru a ce strategii sunt bine
venite;
4) elaborarea sau alegerea strategiei pozitive din cele deja existente;
5) elaborarea planului concret, detaliat al procesului de rezolvare a
problemei (pas cu pas);
6) executarea planului (rezolvarea
7) verifl.carea este sau
Strategia principiul sau modul general de rezolvare a
problemei.
Tipuri de strategii:
1. criteriul
--strategii prospective, care se de la starea la cea
- strategii retrospective, care se napoi de la starea la cea

2. criteriul certitudinii
(exemplu: problema ce 100% n ob-
corecte, este o strategie ce succesul;
- (exemplu: tabla de nu ntotdeauna succesul
n rezultatului, ea doar accesul la
Factorii care rezolvarea de probleme sunt:
presiunea timpului: n general, prost cnd suntem n
de timp, pe cnd pe unii criza de timp i
noutatea problemei: pentru unii poate constitui un factor inhibitor,
iar pentru un factor stimulator;
111
dificultatea problemei poate induce o stare de stres, de ncordare,
dar poate constitui un factor stimulator al nevoii de
modul de formulare a problemei: problemele clar formulate, con-
cise, exces de date inutile sunt mai rezolvate dect cele
"ngropate" n detalii;
o cu disconfort, cu zgomot, cu multe persoa-
ne poate afecta productivitatea
tensiunea prea
lipsa de sau motivarea prin teama de
teama de sau anticiparea unor recompense foarte mari;
oboseala care capacitatea de concentrare,
a
Sfaturi utile n activitatea de rezolvare de probleme, sistematiza-
te de M. Zlate, psihologii americani Ellis Schumacher:
nainte de a rezolva o trebuie siguri o
cu
datele din memorie, pentru a asigura pro-
gresa obiectivul principal;
mai nti ipoteza cea mai iar aceasta
la ipoteze mai complexe;
ce inter-
vin n cursul problemelor;
pentru alternative noi, nu
fixitate, rigiditate n descoperirea
ales o cale de o mai o
privire nainte de a trece la fapte;
problema unei alte persoane, aceasta va ajuta n
rea unei perspective optime de abordare;
nu un timp de deoparte, dar nu
de (sau de ntr-o
de evitare a problemelor.
112
!
,_)
Luarea deciziei este acel proces al gndirii care n a se-
lecta o din mai multe disponibile la un moment dat;
- este procesul de alegere a unei linii anumite de ntr-o

a face o pentru o utili-
znd unul sau mai multe criterii.
Fazele actului decizional:
1) identificarea tuturor altemativelor de ("Ce voi face eu?'');
2) de pertinente alternative (infor-

3) analiza comparati a beneficiului (n-
n cu fiecare ntocmirea listei ie-
rarhice, ordonate de alternative, conform (I - cea mai
II- mai etc.);
4) luarea a deciziei sau conform criteriilor pu-
se la
Strategii sau tehnici de luare a deciziilor:
1. decidentul toate alternativele de condui-
n are timp suficient pentru a analiza evalua fie-
care
2. Intuitive - se folosesc n cazul deficitului de
timp de Sunt potrivite n cnd decizia trebuie
la moment, prompt. strategiile fac apel exclusiv
la atunci cele intuitive se pe
Creativitatea este o care, fiind n
produce ceva nou, original socialmente util (T.Buz-
dugan, 1999).
8. Gndirea omului "gndirea"
ce pot integra, rezolva probleme
matematice din cele mai complicate. traduc dintr-
o n alta, compun Dar nici una dintre ele nu poate
fi cu gndirea att de a omului.
numai programa tot de gndirea omului. Deci gndi-
rea depinde de gndirea omului. Problema pe care o
nu are pentru ea nici sens nici valoare. Acest fapt are o
constituie deosebirea din-
tre gndirea omului "gndirea" ne pot ajuta
problema, dar nu pentru noi.
113
Experimentele psihologice contemporane gndirea crea-
toare se fructuos n timpul problematice, for-
de sine a problemelor. Instruirea ale
scopuri sunt atinse n procesul de sine de
elevi a problemelor, ce implicit unor noi
se instruire O asemenea instruire se
treptat sub conducerea a pedagogului.
9. Centralitatea gndirii
un puternic acord ntre autori n ceea ce recu-
locului central ocupat de gndire n procesul
a_ enorm pe care gndirea l n planul general al activi- 1
umane.
Gndirea este cea mai a
psihicului uman, definitorie pentru om ca subiect al lo-
gice,
Gndirea produce de ale cu
care Ea natura face saltul de la nee-
la de la particular la general, de Ia concret Ia abstract,
de la exterior-accidental la interior-invariabil.
De asemenea, gndirea toate celelalte disponibili-
mecanisme psihice n realizarea procesului nu doar
pe cele de ordin cognitiv, cum s-ar la prima vedere, ci
pe cele volitiv-reglatorii.
Instituindu-se ntr-un fel de "start major", cum sugestiv
se exprima Paul Popescu-Neveanu (psiholog romn), gndirea orien-
conduce, maxima) toate ce!elalte procese
psihice. Ca urmare a ei, devine
o cu scop, comunicarea
fiind prin gndire normelor logicii;
memoria n posesia unei forme superioare de memorare, anu-
me memorarea ce o o pe cea mecani-
mult mai bine scopurile pe baza
mult mai planuri folosindu-se de
Centralitatea gndirii n procesul se
prin capacitatea ei de reintroduce propriile produse (idei, concep-
teorii) n circuitul devenind, n felul acesta, un de-
al unor noi procese intelectuale (M. 2005).
114
Sarcini de antoevaluare
1 ca proces psihic superior.
De ce gndirii nu sunt izolate, ci apar n blocuri
2 (analitica-sintetice, abstractiv-concretizatoare,
generalizant-particularizatoare, inductiv-deductive )?
-
3 caracteristicile gndirii.
4
gndirii. Care din ele este cea mai im-

5 Care sunt formele gndirii? Aduceti eXei!!Qle.
6
Care sunt gndirii utilizate mai frecvent n procesul_!
de
7 Ce se cu activitatea gndirii n rezolvarea de Erobleme?
8 De care reguli trebuie se cont la rezolvarea Eroblemelor?
9 Ce presupun procesele gndirii?
10 individuale ale gndirii.
de seminar
1. Este "gndirea" mai dect gndirea omului?
De ce?
2. asupra lui Honore de Balzac: "Gndirea este
cheia tuturor comorilor".
3. sarcini prin care se pot dezvolta gndirii la
elevi.
Teme pentru referat
1. dintre gndire memorie.
2. Dezvoltarea gndirii la elevi.
3. Mecanisme psihologice ale problemelor.
115
Argument
Capitolul7
LIMBAJUL
Limbajul are o origine constituie forma princi-
de comunicare ntre oameni. n procesul de comunicare, cu aju-
torul oamenii fac schimb de idei se reci-
proc. In limbajul este studiat ca proces psihic su-
perior, ca de activitate Comunicarea
ntre oameni are loc permanent n activitatea lor n
Fiecare om n poate:
gndurile, sentimentele, nece-
sale etc. altor oameni, n fel unui om devine
pentru societate;
asculte gndurile oamenilor, afle despre
sentimentele, lor. limbajului,
nu este numai la omului, ci se mbo-
din altora;
n comunicarea din mass-media, internet etc.,
cu ajutorul limbajului omul cea mai mare parte a infor-
sale.
Orice limbaj adresat unei alte persoane apare cu scopul influen-
asupra ei, schimbe gndirea, orizontul inte-
lectual, dirijeze comportamentul spre o Prin lim-
baj nu numai se unele lucruri idei, dar se im-
pulsul spre anumite fapte, spre aprobarea sau dezaprobarea celor spu-
se, spre confirmarea ori negarea lor. Scopul asupra omului n
multe alegerea cuvintelor, mai ales
limbajului. De exemplu, necesitatea de a spune
ceva, de a vorbi ntr-un anturaj social necunoscut
sentimentului de incomoditate. n cnd individul sin-
gur cu gndurile sale, limbajul se ca dialog interior.

1. Definirea conceptului de limbaj.
2. Formele
3. limbajului.
4. Limbajul gndirea.
5. Caracteristicile
116
Obiective operationale:
n urma studierii 'acestui capitol, fi capabili:
ntre limbaj;
improviznd o
mijloacelor de expresivitate;
limbajului; ,,
raportul dintre limbaj gndire;
caracteristicile limbajului.
1. Definirea conceptului de limbaj
Pentru definirea conceptului de limbaj este explicarea no-
de "semn", "cod" stabilirea dintre ele.
Limba este mijlocul de comunicare ntre oameni un sistem ex-
trem de complex de comunicare generat social-istoric, avnd ca rol
fundamental elaborarea, conservarea transmiterea culturii de la soci-
etate spre fiecare dintre indivizii Ea din practica
are o n conformitate cu procesu-
alitatea legile social-istorice. Limba este un ansamblu de semne ver-
bale cu ajutorul oamenii dintr-o societate ntre ei.
Semnul este ceea ce ceva, despre
obiect. L. Vgotski (psiholog rus) n activitatea
omul semnul ca Limba este
dintr-un sistem de cuvinte gata constituit, dintr-un vocabular de sute
de mii de cuvinte anumite reguli de mbinare a lor, dintr-o grama-
cu elementele ei de morfologie prin care se definesc
regulile de producere a inteligibile. Cu alte cuvinte, pu-
tem spune limba este un sistem de coduri, iar codul este un sistem
de semne de o De exemplu, codul grafic - totalitatea
literelor, codul fonetic include toate sunetele limbii, iar codul verbaL
toate cuvintele. '
Limba este o realitate existnd n afara oame-
nilor, n obiecte materiale, cum sunt
etc. Ea este "o cu care persoana nu asupra lucru-
rilor, ci asupra oamenilor. Ca orice ea nu poate fi
dect de o
n sens strict, limba nu este numai un element al culturii, ci chiai
vehiculul ntregii culturi, al tuturor celorlalte deprinderi culturale
(obiceiuri, reguli,
117
Limbajul este activitatea de comunicare cu ajutorul limbii, n
timp ce vorbirea este actul de utilizare a lim-
bii n procesul complex al limbajului.
Lingvistica limba inventarul lexical, normele
gramaticale cu activitatea a omului.
limba este un obiect de studiu al lingvisticii, atunci limbajul, ca
fapt de comunicare ce se pe resursele din cadrul
unei limbi, este obiect al psiholingvisticii. n ultimele decenii, grani-
dintre ele s-au estompat prin continue.
limbii n concrete, relevnd stadiile
n limbii, care duc la vorbirii,
citit-scrisului (cu asociate), psihologia
formele, sale complexe, sistemul verbal fiind considerat ca
principalul element de integrare ca
principiu de organizare a ntregului psihic, este o "matrice
specific (P. Popescu-Neveanu, 1977).
vorbim despre originile limbajului, putem remarca exis-
unor forme de comunicare a la nivelul ntregii lumi
vii, prin care se intra interspecifice.
De exemplu, plantele insectelor prin culoare sau parfum
locul unde se nectarul, prin se poieni-
zarea, animalele marine prin culori de avertizare
faptul, real sau doar simulat, sunt etc.
Pentru a limbajului, va trebui avem n ve-
dere rafinare ce de la biologic afectiv,
pentru a ajunge la ceea ce este specific uman: reglarea
comunicarea
n literatura diferite ale de lim-
baj. De exemplu, n de psihologie, limbajul este definit
n felul "Limbajul este un instrument de codificare obiecti-
care face trecerea de la un stadiu
receptiv-reactiv la unul activ-debitant"; "limbajul este un sistem
activitate de comunicare cu ajutorul limbii" (U. 1997;
P. Popescu-Neveanu, 1978).
Psihologul rus S. Rubinstein "limbajul este limba
n autori limbajul este un fel de
ce diverse vorbire, ascultare, a me-
sajelor sonore, reproducerea sau traducerea lor. Limba nu se
118
cu limbajul, deoarece limba este o parte a
limbajului. De aici ideea limba este un sistem social un
ansamblu de reguli, iar vorbirea presupune aplicarea unei limbi la
nivel de individ. Limbajul are o una nu
putem concepem una n fiecare moment limbajul
o un sistem stabilit, el este un produs al trecutului,
dar o
2. Formele limbajului
Limbajul oamenilor, n de variate,
specifice. Analiza limbajului n contextul
generale de comunicare a dus la delimitarea formelor
particulare n care el se limbajul extern sau exterior, cel
prin care cu oamenii, limbajul intern sau interior, nso-
al gndirii abstracte, aproape
ntrerupere ct suntem n stare de veghe.
Limbajul extern este un limbaj pentru este adresat cu pre-
unor destinataei din are caracter social. El se realizea-
n doua forme: limbajul oral limbajul scris.
Limbajul oral din succesiunea
reguli logico-gramaticale, a sunetelor articulate, produse de aparatul
fonator. specificul schemei de comunicare, limbajul oral se
n variante: dialog monolog. Forma de natu-
a limbajului este vorbirea. Vorbirea este la rndul ei
o activitate ce se treptat, se se sistematizea-
prin care n
care se extind pe tot parcursul
"Dialogul- forma cea mai de realiza-
re a interumane, n care sau mai multe persoane fac
schimb reciproc de mesaje n scopul unui acord mintal sau
al n realizarea unei (P. Popescu-Neveanu, 1978).
Dialogul este forma cea mai de realizare a limbajului oral.
El se prin alternarea celor doi n
de comunicare, care sunt pe rnd receptor.
n cazul dialogului se mai pot distinge forme. Limbajul
situativ nu poate fi dect te afli n la care se refe-
interlocutorul. De obicei, este ntlnit n cazul copiilor mai mici de
6-7 ani, ei ca ei persoanele m-
119
vizate. Limbajul pe deplin evoluat este contextual, el fiind
deplin accesibil, a se recurge la date percepute, ntruct propozi-
denumirile sunt suficiente pentru imaginarea a
lor a evenimentelor avute n vedere.
Dialogul poate fi structurat n primul caz,
dialogul se pe o anume prin el se ajun-
gerea la un acord, consens sau rezultat final. O ntrebare de emi-
receptorului l Dialogul liber se
se spontan. Limbajul vorbit n procesul con-
oamenilor nu este complet Cnd oamenii vor-
besc, ntre ei multe nu sunt exprimate, ci doar
P. Popescu-Neveanu elementele de ale unui dialog: ..
schimbarea la dialog care pe rnd ,
sunt receptor;
unui cod comun (limba n care se trebuie
de partenerii);
obiectul comun;
contextul comun - n care are loc comuni-
carea.
Monologul presupune unuia sau mai multor destinatari
externi, care recepteze fluxul mesajelor a replica fiecare
ci doar la Cu alte cuvinte, monologul se
atunci cnd o se unui auditor (n cazul
ilor, sau al discursurilor). De el este centrat pe o
are ca obiectiv informarea auditoriului. Monologul
dubii vorbitorului, pentru acesta nu poate controla n orice
moment auditorul a exact ceea ce i s-a comunicat. De
aceea sunt necesare mimice, celor
ra li se n cazul scrise acest ghidaj
extraverbal, cel ce scrie fiind nevoit dea toate necesare,
cont de nivelul cultural al adresantului, pentru a nu
confuzii sau n modul de interpretare a textului.
Limbajul scris se prin codarea mesajelor orale n
este planificat elaborat de om. Din punct de
vedere ontogenetic, limbajul scris se constituie mai trziu dect cel
oral, printr-un proces de instruire n care copilul trebuie
eze literele le lege n cuvinte. Limbajul scris are verigi
120
care se constituie paralel: cititul scrierea. El se se reali-
n are un grad nalt de dificultate regulilor
logico-gramaticale. n cadrul limbajului scris apar procedee stilistice
care latura El depinde de nivelul general de instru-
ire al subiectului.
Limbajul egocentric (solilocviul) vorbirea cu voce ta-
re cu noi n mod normal, se la copii
la 5 ani. La adult, vorbirea cu sine apare doar
sau n patologice.
Limbajul intern sau interior o comprimare a limbajului
extern. El este o comentare a ce se ivesc, a
lor a mijloacelor ce pot fi utilizate n atingerea scopului Din
punct de vedere structural, limbajul interior se pe scheme lo-
gico-gramaticale. El dispune de o mare de derulare a ideilor,
este mai rapid dect cel exterior: multe sunt eliptice, com-
primate, nlocuite cu simple titluri, simboluri verbale. De aceea, une-
ori, trecerea de la vorbirea la explicitarea ei e difi-
mai ales analiza n-a fost destul de
Limbajul interior se prin interiorizarea a dialo-
gurilor controverselor exterioare n realitate. Din punct
de vedere ontogenetic, limbajul interior se mult mai
trziu dect limbajul oral scris. limbajului interior este
ajungnd la maturitate abia cu vrsta
3. limbajului
Prin complexitatea sa, limbajul mai multe care
ar trebui le la fiecare om, a comunica nu ne pu-
tem nici evolua.
n psihologie sunt ale limbajului:
reglatoare autoreglatoare, persu-
etc.
Psihologul francez Ombredane (apud P. Popescu-Neveanu,
1977) propune o ierarhie a plecnd de la primitiv spon-
tan spre forme elaborate, tipic umane.
a limbajului n exprimarea sau
a impulsurilor, sub forma
de timbru, sau chiar in-
ca n de mare
121
este cea mai veche, la anima-
lele superioare: prin diferite expresii (de aceea denumire
- se celor din jur afective, n-
deosebi Este o dimensiune a limbajului care se de
formele mai primitive de expresie, dar la care limbajul evoluat a
ugat specifice.
Orice comunicare pe mesajul principal (cel mai
adesea un afectiv, vrem in-
conduita cuiva, ceva etc.
Limbajul vorbit ne atitudinile sentimentele persoa-
nei care Tonul unei replici poate avea (n de situa-
sensuri afective opuse. Arta de a transmite, n de
sentimente este o a oratoriei.
Atitudinile, afective se mai greu prin limbajul
scris. n acest caz, scriitorii aleg cu cuvintele, ordinea lor, utili-
znd diferite metafore figuri de stil.
persoanei la dialogului cu oa-
meni din jur, la care ce din cea
care presupune deliberat convingerea, modi-
ficarea celuilalt.
Componenta a limbajului este la vrste mici,
n cadrul (unde este dar n cazul
limbajelor elaborate ale artei, unde componenta
un tot numit inefabilul, mai de dect de explicat.
(de comunicare) presupune activitatea
a omului. Comunicarea nu are doar un sens
nal, de schimb de impus de rezolvarea unei sarcini comu-
ne. Comunicarea un
caracterizndu-se printr-un anumit grad de de
acceptare sau inacceptare, de sau ceea ce
se ntr-un fel sau altul n conduita oamenilor care
la comunicare. este faptul la comunicare se
unii pe dar nu numai printr-un transfer reciproc de
idei etc.), ci de afective,
imbolduri spre la eforturi etc.
Psihologii asupra faptului ntregul (individual
mai ales social) al psihice este implicat n procesul
specifice umane.
122
de faptul limbajul este instrumentul prin
care gndurile n mintea subiectului,
de el sunt aduse la altcuiva. Pornind de aici, putem spune
de comunicare a limbajului poate fi ca o
care se ntre sau mai multe persoane.
Limba limbajul direct la
rea procesului de a obiective de om. In-
presupune n mod implicit transmiterea
unor ale gndirii stabilite n cadrul
anterioare de Este cunoscut faptul limba a fixat n
structura sa sistemul gndirii logice cu principalele sale
de elaborare a lor, pe baza se
despre realitate. asupra acestui aspect
al gndirii, asupra caracterului ei de a opera cu sem-
ne, cu simboluri care sunt de de
Semnele cu care n principal gndirea sunt semnele
lingvistice - cuvintele, ele avnd proprietatea de a fi n timp
semne, semnale.
Astfel, n procesul ele au valoare de semnale, iar n
procesul gndirii ndeplinesc, sub raport cognitiv, de semn,
simbol, de substitute ale obiectelor fenomenelor pe care
le redau sub o Capacitatea de a
de a prelucra despre diverse obiecte, fenomene
ale a opera nemijlocit cu obiectele sau fenomenele res-
pective, ci doar cu cuvintele pe care le este ca
o a gndirii umane. ce
limbajul (cuvintele lor) persoana are posibilitatea de a
folosi cuvintele respective n cele mai variate forme ale
sale, dar mai ales n activitatea
reglatoare, autoreglatoare (dereglare de autoregla-
re). O limbajul pentru a conduitele,
gndurile, deciziile, opinia, sentimentele altor oameni. Nemijlocit
sau prin concomitentele sale neurofiziologice, limbajul o
reglatoare (autoreglatoare) a comportamentelor
proceselor psihice. verbale sporesc
nute la sarcinile de discriminare memorare, rezolvare de
probleme etc. Rezultatele experimentale au dovedit la nceput
de reglare a comportamentului copilului este doar
123
de limbajul adultului. Chiar n cazul limbajului adultului
reglatoare a limbajului se prin aspectele sale sonore,
urmnd ca vrsta de 5 ani aceasta se realizeze prin compo-
nentele sale semantice.
(de joc). Copiii, mai ales n primii ani cnd nva-
limbajul, se repetnd la un cuvnt sau inventnd
inexistente n limba lor Vorbirea poate fi prilej de
joc ea apare de timpuriu n jocul copilului, att individu-
al, ct colectiv la de a opera asupra
obiectelor (n special a cuvintelor. Dar utili-
termenii n rezolvarea de cuvinte jocuri de
cuvinte ( calambururi), in te grame, de rime
poate fi de cea reprezentativ-
prin intermediul se constituie schema obiectelor
rezultate pe baza
Termenul este utilizat aici cu sen-
sul pe care-I avea n Antichitate: arta n contradictoriu, cu
scopul descoperirii prezentarea de argumente
pro contra unei teze, n cadrul unei dezbateri colective, este calea
prin care teza poate fi pe deplin
mai ales sunt mijloace importante ale progresului n
cum se gndirea presupune o
n limbaj intern, iar formarea acestei are la
participarea la controverse reale.
Multe n impas, deoarece atribuie ter-
menilor diferite. Pentru a se un consens,
este necesar ca tezele, generale, abstracte fie
de de evocndu-se fapte ori experi-
mente concludente.
Ca vorbirea ne une-
ori ne sau, cel o stare de tensiune.
n cnd cuiva necazurile, grijile, temerile te
mai scade tensiunea De aceea, nu avem cui
ne motivele de ngrijorare, se le scri-
em. Chiar ulterior rupem hrtiile cu ex-
primarea n sine duce, mai ntotdeauna, la oarecare stare de acal-
mie, chiar e doar
124
4. Limbajul gndirea
Raportul dintre gndire limbaj a fost subiect de
existnd puncte de vedere deosebite. Conform unei monis-
te, ar exista o realitate, limbajul fiind aspectul exterior al
gndirii, iar gndirea - latura lui
Mentalitatea unii gndi-
rea limbajul ca fiind diferite, iar
nu sunt identice, vorbirea sunt in-
terdependente, n att din punct de vedere genetic, ct
structural. Datele acumulate n ultimele decenii constitu-
ie argumente temeinice n celui din punct de vedere.
Vom prezenta unele argumente, gndirea nu poate se
existe n de Noi gndim n cuvintele pe
care le rostim cu vocea tare ori le spunem n gnd, gndirea se
sub n limbaj, gndul nu numai se for-
dar se Oamenii care egal de bine cte-
va limbi dau seama foarte clar n ce gndesc n fiecare mo-
ment dat. Un alt argument n faptul cu aparate speciale se
pot nregistra buzelor, limbii, faringelui care
ntotdeauna activitatea de gndire a omului, de exemplu: la rezolva-
rea diferitor probleme.
n ceea ce lipsa de identitate a gndirii cu limbajul, ne
seama atunci cnd avem o idee nu cuvintele necesare
pentru a o exprima. Uneori se poate crea impresia gndul n
afara verbal, el fiind greu de exprimat prin cuvinte.
Aceasta ar de fapt gndul nu este unul clar, nu este
gnd n deplin, ci este o reprezentare
n timp ce vorbim un control al gndirii care suprave-
ceea ce spunem, pentru a fi logici. Un gnd clar
este ntotdeauna legat de o formulare
Exemplu: n continuare vom prezenta rolul cuvntului n forma-
rea gndirii. La nceput, cuvintele nu spun nimic copilului, fiind sim-
ple Asociindu-se mereu cu obiecte sau ele
nlesnesc gndirii: analiza, sinte-
za, Treptat, fiecare termen devine un punct de cristali-
zare, de fixare a spre deosebire de imagini,
care sunt variabile, el este un complex de sunete stabil.
125
W. Hamilton o pentru a sublinia valoarea aces-
tei "0 cucerind un teritoriu pe
lui, nu-l poate judecat anumite
puncte de control. La fel, nici gndirea nu poate progresa anu-
me centre de organizare a sistemului de n jurul cuvintelor".
termenilor unui bagaj vast de
variate. Cu ct un cuvnt se n cu mai multe fapte,
imagini, cu att mai bogat i este Termenii,
cu sunt n strnse raporturi, ei ceea ce s-ar putea
denumi "memoria indisolubil de memoria semanti-
Dar cuvnt poate avea mai multe n de
context, ca de exemplu "masa", care fie un obiect, fie o
fie o cantitate de materie a unui corp.
de termeni este n raport cu pe care o au anumi-
te obiecte fenomene n unei Astfel, au o
de cuvinte distincte privind n de caracteristicile
ei: e mai ori mai mai sau mai etc.
Limbajul la socializarea gndirii. Pentru
a ne face trebuie ceea ce e prea individual, afec-
tiv personal. Exprimarea trebuie fie Un cuvnt
permite o preciziune pe care nu o poate furniza:
999 este deosebit de 1000.
limbajului de-a lungul mileniilor a fost cu
dezvoltarea gndirii. n mare parte, categoriile limbajului corespund
categoriilor intelectului. Substantivele n special
adjectivele numeralele verbele se la fe-
nomene iar rela-
gramatica - logica vorbirii - nu e att de cum e
aceea a gndirii. "Limba a evoluat n sensul
dintre oameni mai n vederea
(F.Kainz, 1964).
Progresul limbajului se concomitent cu pro-
gresul gndirii. Comunicnd, ncercnd altora o
ne interesurile,
Dintre toate fenomenele psihice, gndirea limbajul se
ntr-o ele evolund prin pe tot par-
cursul ontogenezei omului. desprinderea lor din
contextul sistemului psihicului uman este un demers artificial ce poate
126
fi realizat numai n scopul unei mai bune analize teoretice a raportu-
rilor dintre ele. n realitate nici un fenomen psihic nu este izolat de
toate celelalte.
Lund limbajul ca un proces trebuie preci-
ceea ce se transmite este un mesaj, deci un informa-
semantic. Fiecare cuvnt are o alte
sensuri secundare. Fiecare individ principale
alte sensuri strns legate de asocieri de
subiective, cum este legat cuvntul de pro-
tot este legat conceptul de
Normele gramaticii normele logicii formale sunt solidare
simetrice. n se poate spune ntre
cognitiv se instituie un raport de unitate. Deci nu se poate gndi
mijloacele limbajului, iar vorbirea sau cognitiv
este o
La nivelul psihicului limbajul are rolul unui ax care face posibil
fenomenul de
5. Caracteristicile limbajului l
Fiecare om un de caracteristici individuale ale
jului. de ale vorbirii sunt claritatea, expresivita-
tea, volumul vocabularului, exprimarea corecti-
tudinea, etc. n continuare vom descrie succint
cele mai importante caracteristici ale limbajului.
Claritatea (inteligibilitatea) limbajului n faptul emi-
atunci cnd mesajul trebuie ia n
nivelul intelectual, volumul de vrsta receptorului. Aceas-
poate fi prin selectarea sau ma-
terialului, care va fi interlocutorului. De exemplu, comuni-
cnd cu copilul mic, adultul trebuie ia n considerare vrsta ni-
velul de dezvoltare al copilului adapteze mesajul la aceste con-
Un alt exemplu - n cadrul profesionale sunt
termeni speciale, care sunt doar de
dintr-un anumit domeniu.
Discursul informativ se prin volumul
lor gndurilor exprimate n mesaj. Acesta este asigurat prin gradul
de al persoanei n domeniul respectiv de De
exemplu, elevului la profesorului trebuie co-
informativ la tema
a
127
Expresivitatea limbajului este o care
atitudinea omului de tema etc., fiind foarte
n vorbire. Principalele caracteristici expresive ale vorbi-
rii sunt melodia, ritmul, tempoul, accentul, pauzele, inten-
sitatea timbru! vocii. De exemplu, limbajul actorilor ntr-o
trebuie fie expresiv accesibil publicului.
Exprimarea asupra gndurilor, sen-
timentelor comportamentelor
este prin contabilizarea individuale ale
receptorului. De exemplu, mesajul vorbitorului presupune o
direc1ie de asupra auditoriului sau publicului.
In procesul de dezvoltare, fiecare om n primul rnd
limba sau limbile n care cei din jur (limba O
poate alte limbi prin instruirea sau n co-
municarea cu persoane de alte etnii. A limba n-
a partea ei gramatica vocabularul.
Volumul vocabularului este determinat de de cuvinte
pe care omul le n comunicare (bagajul de cuvinte). Voca-
bularul individului constituie vocabularul activ pasiv al doilea
este ntotdeauna mai mare. n special, vocabularul persoanei poate fi
bogat sau mai multe individuale: vrsta,
studiile, etc.
Corectitudinea limbajului este foarte strns de
normelor gramaticale ale limbii. Vocabularul nu separat de
structura a limbii. Procesul de asimilare a vocabularului
nu decurge izolat de de copil a gramaticii limbii.
Fiecare cuvnt are sensul propriu, care se
atunci cnd este partea care se n
conformitate cu normele gramaticale ale limbii. Sensul
ntotdeauna este mai larg mai bogat n cu sensul cuvin-
telor din care ea este
Nivelul de dezvoltare al limbajului poate fi evoluat prin pa-
rametri, cum ar fi respectarea regulilor gramati-
cale, vocabularului.
Pentru a transmite gndurile altor persoa-
ne ele trebuie exprimate n semnale care sunt accesibile organelor
noastre de Sunetele vorbirii umane sunt numite foneme ele
anumite caracteristici. Aspectul fonetic al vorbirii are la
normele fonetice.
128
Mijloacele nonlingvistice ale vorbirii sunt gesturile, mimica
pozele corpului. Ele vorbirea sunt involuntare n
care se latura a limbajului. n unele ges-
turile pot ca voluntare. Vorbitorul poate
folosi gesturi, pentru a accentua momente importante
n discursul propriu.
n omul mai
mesajului (sunete, voce, accent, etc.) n cu
componentele semantice stilistice ale discursului. Pentru noi mai
important este ce spune individul, dect cum spune.
;fi
129
7.1. IDENTITATEA INTERUMANE

1. conceptuale ale
2. Formele
3. Axiomele (principiile)
4. Structura procesului de comunicare.
1. conceptuale ale
Cuvntul comunicare provine de la latinescu communicare, ceea
ce a pune n acord, a contact, n vorbi-
rea termenul comunicare a aduce la
sau a informa.
n prezent, comunicarea este obiectul de studiu al mai multor
Mecanismele ei sunt studiate din perspectiva
sociologiei, antropologiei, psihologiei, pedagogiei etc.
De aici apare dificultatea unei exacte a co-
existnd o diversitate mare a unghiurilor de vedere sub
care aceasta poate fi
Pruteanu (1998) comunicarea ca un proces de
predare-primire, un proces de tip prin care oa-
menii de la un individ la altul,
un grup uman mai restrns sau publicul larg.
sunt:
comunicarea are rolul de a-i pune pe oameni n unii
cu
n procesul de comunicare, prin mesajului se ur-
realizarea anumitor scopuri transmiterea de
orice comunicare are o dimensiune: comunicare verba-
metacomunicare intracomunicare;
orice proces de comunicare se ntr-un context psi-
hologic, social, fizic, cultural.
2. Formele
Literatura de specialitate distinge o mare varietate de forme ale
(n unele surse mai sunt numite tipuri de comunicare). n
130
de tipul de dintre ei,
cinci tipuri de
1) comunicarea
2) comunicarea
3) comunicarea n grup;
4) comunicarea
5) comunicare de
Comunicarea este dialogul interior purtat cu si-
ne. Ea se la gnduri, sentimente, la modul n care ne vedem pe
noi Factorii de ce comunicarea
sunt: personalitatea,
scopurile, interesele,
nvoitoare. Comunicarea trebuie se bazeze pe o ati-
tudine de propria Persoanele care au o
de sine aceste sentimente spre este
probabil ca dezvolte sentimente negative similare. Fiecare
individ simte nevoia intre n dialogare cu sine analiznd, reflec-
tnd, lund decizii. Acest dialog de sine constituie att o purificare
ct o
Comunicarea presupune dialogul dintre doi in-
terlocutori. Obiectivele interpersonale sunt:
./ lumii exterioare, prin schimb de cu
semenii;
./ stabilirea de semnificative cu alte
umane, n scopul satisfacerii unor nevoi fundamentale (solidaritatea,
prietenia, dragostea);
./ sau schimbarea opiniilor, convorbirilor, credin-
atitudinilor sau a conduitei interlocutorului;
./ ajutorarea semenilor, fie n plan cognitiv prin consiliere, in-
formare, fie n plan afectiv, atunci cnd au nevoie de
consolare,
Comunicarea de grup mai mult de doi Ea
se n umane restrnse permite schimburi
de idei pentru
n vederea unor conflicte sau de pro-
bleme. Comunicarea de grup permite conturarea unui cadru eficient
de de interes sunt:
131
../ de formare a grupului:
a) de sine;
b) stimularea participarea grupului la activitatea de grup;
c) stimularea empatiei;
d) asigurarea roluluVsarcinilor n grup .
../ de a grupului:
a) asigurarea coeziunii grupului;
b) promovarea de grup;
c) asigurarea membrilor grupului la
d) formarea de ascultare
Comunicarea unui singur a
unei multitudini de receptori. Ea are n retorica
trei teorii care comunicarea
../ teoria (teoria - rolul
oratorului, lui naturale exersate, care sunt sufi-
ciente pentru ca acesta fie de auditoriu (receptor pasiv);
../ teoria (teoria ping-pong-ului) - carac-
terul cooperativ al oratorului, comunicarea amintind n acest caz de
jocul de tenis, de unde numele;
../ teoria (teoria spiralei) - valorile
comunicative ale oratorului.
Comunicarea de presupune obligatorie a uneia
din de (presa Ea
poate avea una din forme: de carte, presa scri-
transmisii de radio sau televiziune. de
pot fi sintetizate astfel:
../ de informare;
../ instructiv culturalizatoare;
../ de liant;
../ de divertisment.
3. Axiomele (principiile)
Principiile au fost formulate n jurul celebrului In-
stitut of Mental Research, cunoscut sub numele de la Palo
Alta. Paul Watzlawick, Helmick Beavin Don Jackson le-au numit
axiome ale
132
Axioma 1. Este imposibil nu comunici. Chiar nu comu-
direct o face hainele pe care le
felul n care privim, conducem nchidem
noi. paloarea sau obrazului, ritmul
inimii tensiunea gtului. Ascultarea, este
o modalitate de comunicare. comunicarea este
Omul nu poate nu comunice, indiferent vrea sau nu.
Cnd sau doarme, el
mesaje.
Axioma 2. Orice comunicare unui
a unei Planul iar planul -
pentru interpretarea (vocea, trupul).
Pentru a explica Paul W atzlawick recurge la o
analogie cu computerul. Pentru a ndeplini o el are nevoie de
date (planul dar de un program care-i cum
le prelucreze (planul Planul natura
raportului interpersonal poate fi: de dominare-supunere, apropiere-
prietenie-ostilitate, iubire sau acceptare sau respinge-
re. Cu ct o este mai cu att dimensiu-
nea este mai cu ct o este mai bol-
cu att scade preocuparea pentru
mai mult cum dect ce co-
Tonul vocii mai mult dect cuvintelor:
Tonul face muzica ntr-o comunicare.
Axioma 3. Natura unei este proce-
sul de comunicare nu poate fi pus n termeni de
comunicarea are un caracter ciclic, continuu, infmit.
cei n perceperea unei au
dreptate nici unul, pentru fiecare este efect n
timp. Un exemplu ar fi: "ntr-o familie, un harnic atent
la peste program n weekend. n loc de
i cere mai mult
timp Ea se simte
Trebuie de avut n vedere faptul fiecare este o enti-
tate de celelalte prin temperament,
fiecare este rezultatul tuturor acestora. Principiul spiralei sus-
mesajele se parte dintr-o
se imprevizibilitatea umane
133
;are nu n mod identic la stimuli indentici. pen-
Tu evitarea chiar managerierea unui conflict este
;a fiecare dintre noi, ca al unei interpersonale,
se considere vinovat pentru interlocutorul nu a mesajul cu
cu care el a fost transmis
Axioma 4. umane att digital, ct analo-
gic. Omul este singura utilizeze ambele moduri de
comunicare. Animalele folosesc exclusiv comunicarea iar
inteligente- pe cea Limbajul digital se pe
limbajul simbolic (limbajul verbal). Limbajul analogic se pe
asocieri (limbajul nonverbal). Digitalul este limbajul
iar analogul - limbajul
Axioma 5. Toate schimburile suntfie simetri-
ce, fie complimentare. Egalitatea (simetria) presupune unei
serii de variabile comune pentru partenerii de dialog: gen de
de a comunica constructiv, respect reciproc.
pune probleme atunci cnd partenerii nu cad de acord asupra
ierarhiei n lor certuri casnice, negoci-
eri diplomatice.
Axioma 6. Comunicarea este ce a avut Joc, co-
municarea ce nu mai pot fi date napoi ca un
ceasornic. Ceea ce s-a nu mai poate fi cu Putem
doar atenua ndulci efectul cernd scuze, dar nu putem totul.
Principiul are cteva im-
portante n
.1 putem spune lucruri pe care le ulterior;
.1 mesajele care profund trebuie cu
cu cap limpede;
.1 comunicarea cu auditoriu numeros, la
de speciale.
Axioma 7. Comunicarea presupune procesul de ajustare
acomodare a comportamentelor. Oamenii sunt percep diferit
realitatea au interese obiective diferite. Comunicarea
doar n urma unui efort de acomodare Natura
durata unei interumane sunt decise de maniera n care partene-
rii nevoia de armonizare, sincronizare. Pe scurt,
pentru o comunicare este nevoie de de
ciune pentru a realiza modalitatea interlocutorului de a percepe cu-
vintele, gusturile,
134
4. Structura procesului de comunicare
Modelul fundamental ai procesului de comunicare care cuprinde
elemente constitutive:
..__. codare ..__. canal ..__. decodare ..__. receptor ..__. efect
(numit emitent) este cel care mesajul,
alege limbajul, receptorul mijlocul de comunicare. El un
individ, un grup sau o care o mai bine
dect receptorul; este motivat; presupune un scop explicit
implicit. Are
Receptorul este, la rndul un individ, un grup, o
le este adresat mesajul sau care n posesia lui
tor, primesc mesajul n mod sau
depinde de adecvarea de
formele de exprimare a mesajului cu capacitatea de
legere a receptorului, cu starea
Mesajul un semnal sau un ansamblu de semnale
transmise n cursul unui act de comunicare. El poate fi trimis prin
intermediul limbajului verbal (cuvintele), nonverbal (gesturi, mimi-
sau paraverbal (vocea). O comunicare trebuie fie astfel tran-
nct receptorul o o nregis-
tra, accepta.
Canalul mesajul fizic de transmitere a mesajului, numit
"drumul" sau "calea" de mesaj. Canalele pot fi clasificate n:
./ canale tehnologice (computere, video, radio, telefoane);
./ canale scrise reviste, ziare, scrisori);
./ canale (convorbiri, ntlniri, cursuri, lecturi).
Codificare-decodificare
mesajelor este de organele de Mo-
dul n care este elaborat mesajul se codificare, tradu-
cerea gndurilor, sentimentelor, n cuvinte vorbite sau scri-
se, imagini, desene, gesturi. prin care interlocutorul ana-
mesajul n mod corect se
decodificare, actul simetric de a transpune cuvinte, imagtm,
gesturi n cuvinte vorbite sau scrise.
135
(numit feedback) este procesul de verificare a me-
sajelor a lor. El rever-
sul fluxului de comunicare. devine receptor, iar receptorul
devine noul n comunicare au identificat
tipuri de feedback: pozitiv negativ. Feedbackul pozitiv
comunicarea (de exemplu, profesorul a capteze stu-
care transmit un feedback pozitiv). Feedbackul negativ ntre-
rupe comunicarea (de exemplu, profesorul nu a
capteze sunt vorbesc, transmit un
feedback negativ).
Efectele
Comunicarea produce efecte n comportamentul interlocutorului
care, fie ceva n plan mintal sau fie resimte n plan afec-
tiv. Efectele pot fi:
./ cognitive, care presupun de prin procese
logice
./ afective, care privesc de sentimente, atitu-
dini prin procese de
./ comportamentale, care privesc de conduite, norme,
gesturi, deprinderi, ce mani-
era de a
cum spune Alain Labruffe, comunicarea a avea
de ca o completare putem spune a comunica n-
de fapt ai de tine. Este o de respect de sine
de respect este un factor a ceea ce putem
numi generic noncomunicare. Nu ne putem face nu
nu credem nu ceea ce dorim transmitem. Pierdem
foarte mult timp din prin faptul nu ce-
ea ce vrem spunem celuilalt de noi, automat
timpul ceea ce ar fi trebuit de
fapt. Aceasta este sursa tuturor dintre doi oameni care
o
136
Sarcini de autoevaluare
1 limbajului.
2 limbajul intern limbajul extern.
3 dintre limbaj.
4
rolul limbajului oral n
comunicarea
5 o a formelor de comunicare.
6
prin exemple axioma: "Comunicarea este ire-

7
succint componentele procesului de
comunicare.
8
cteva semnale nonverbale, ntlnite de dvs. cel mai
frecvent n de zi cu zi, acestora.
de seminar
1. proverbe aforisme care rolul limbii, limba-
jului n activitatea
2. un dialog n care mijloace-
lor de expresivitate n comunicare.
3. opinia cu privire la ideea: dezvoltarea
limbaj ului verbal nu pot fi separate de copilului de
comunicarea cu cei din jurul
4. dintre limbaj gndire conform ideilor lui
J.Piaget L.S.Vgotsky.
Teme pentru referat
1. limbajului cu diferite procese psihice.
2. Rolul n de zi cu zi.
3. umane att digital, ct analogic.
4. Limbajul nonverbal- semne
137
1
Capitolul8
CREATIVITATEA
Argument
Ceea ce l face pe om unic diferit de cei din jurul nu
se numai la procesele psihice "tehnice":
le, dezvoltarea limbajului, evo-
gndir.ii, dezvoltarea antrenarea mnezice. Toate
aceste procese permit omului exploreze realitatea
cum este ea. Dar dincolo de realitate omul are
posibilitatea de a explora o lume. Iar lume devine
prin intermediul care l pot face pe
om se de prezentul imediat - lumea lui "aici acum" -
cerceteze lumi posibile, lumi viitoare. Astfel, creati-
vitatea pennit nu numai organizarea proiectarea viitoa-
re, ci anticiparea drumului care va fi parcurs a rezultatelor care
vor fi oferind posibilitatea de a crea mereu ceva nou. Socie-
tatea comparativ cu cele anterioare, se
prin radicale ce se produc aproape n orice aspect al
noastre. A ntr-o asemenea lume presupune un grad nalt de
adaptare de curaj, care este legat n mare de creativitate.
Componenta a o constituie dar
de valoare mai presupune o de a
realiza ceva nou, ceva deosebit, constituind un progres n plan social.

1. Caracterizarea a
2.
3. Procedeele felurile
4. Definirea conceptului de creativitate.
5. Sbuctura
6. Dezvoltarea stimularea
Obiective operationale:
n urma studierii 'acestui capitol, ti capabili:
procesul imaginativ creativ;
n baza unor exemple, imagina-
cu diferite procese psihice;
138
procedeele
formele
rolul n activitatea de
blocajele
metode de dezvoltare a spiritului creativ.
1. Caracterizarea a
cu ajutorul al gndirii noi despre nsu-
raporturile obiectelor fenomenelor real exis-
tente, n se ceea ce dar este inaccesibil
din anumite motive, ceea ce a fost, dar la care nu am participat ca
martori ceea ce nu-i nici nu poate exista. Cu alte cuvinte, n
omul iese dincolo de limitele lumii reale n timp n
poate realiza lucruri care 'n realitate ar fi imposibile, poate
transfera procese din prezent n viitor sau trecut, dintr-un n
altul (M. Zlate, 2004).
Prin proces cognitiv complex de elaborare
a unor imagini proiecte noi pe baza
datelor anterioare (P. Jelescu 2007).
Este aptitudinea omului de reprezenta obiectele absente
de a combina imaginile (1. Mereacre, G. 2003).
Este procesul psihic de creare a unor imagini noi n plan
mintal;
Este mecanismul psihic de combinare recombinare a in-
(M. Zlate, 2004).
procesele organice somatice sub for-
ma iatrogeniilor- persoana este de o ma-
ladie, a actelor ideomotorii - efectuarea unei n gnd, de
exemplu la sportivi, pentru a
a la om n procesul de Re-
zultatele muncii pot fi prezise numai anticipnd evenimentele.
cu dezvoltarea complicarea de s-a

2.
Analiza a caracteristicilor a permis
ei. Meyerson imagina-
139
pornind de la dublul caracter al imaginii: concret semnificativ.
Pentru el este un tablou, dar un semn; n calitate de ta-
blou ea n calitate de semn - semni-
(M. Zlate, 2004). Dat fiind faptul prezin-
o ne vom opri succint asupra lor:
de ilustrare -
care prin natura lor pretind figurarea

de realizare (sau de obiectivare) n materializa-
rea abstractului (verificarea unei idei abstracte printr-un exemplu).
de indicare - un l de-
l fiind un indiciu, o o aluzie.
de semnificare - preci-
gndirii care continuitatea
personale, ea este concomitent trecut, viitor.
3. Procedeele felurile
Fiind un proces complex, se n forme variate:

Visul din timpul somnului;
Reveria -satisfacerea a

n constituirea a
imaginii unor existente n prezent sau trecut, dar care nu pot
fi percepute direct;
- creatoare este spre ceea ce este posibil,
spre ceea ce de viitor, spre ceea ce este nou;
- Visul de presupune proiectarea a propriei
de dezvoltare n acord cu personale cu cerin-
sociale.
Procedeele constau n gruparea echilibrarea
a mentale, ceea ce permit o combinare
o Aglutinarea- o organizare a unor de
identificat care au unor lucruri, (sfmx- cap de om,
trup de leu; tanc-amfibie etc.);
o Amplificarea diminuarea - modificare a a
dimensiunilor unor structuri mijloc de
trestie, glas de argint etc.); .
140
o Multiplicarea sau omisiunea - modificarea de
elemente structurale, identitatea acestora (balaur cu 7f.
capete, ciclopul n mitologie, autovehicole pe etc.);
o Diviziunea rearanjarea- elementelor unei struc}
turi cunoscute, dar dispunerea lor n alte unui tot
ntreg pe componente, echipe sportive, tactici militare, gen de,
film, locuri de etc.);
o Adaptarea - aplicarea unui element, a unui obiect, a unui
principiu ntr-o etc.);
o - nlocuirea ntr-o a unui nou
element (metal cu sau plastic);
o Schematizarea - unor omiterea, cu
a celorlalte elemente (scheme-desen a unui
a unui om etc.);
o Tipizarea - identificarea generalului transpunerea ulterioa-,
a acestuia ntr-un produs nou (individul dat viciile n-'
tregii din acea "
o Analogia - identificarea unor elemente comune a celor
necomune la mai multe serii de obiecte sau fenomene.
ca creativitatea, presupune trei
Fluiditate - posibilitatea de a ne imagina n scurt timp un nu-
mare de imagini, idei, etc. Sunt oameni care ne surprind
prin ceea ce numim n mod ca fiind de idei, vizi.:
uni, unele dar care nu ne-ar putea trece prin minte.
Plasticitate - n de a schimba punctul de vedere,
modul de abordare a unei probleme, cnd un procedeu se
inoperant, sunt persoane "rigide" care cu greu la o
este
Originalitate - este expresia a ea se poate
constata cnd vrem cuiva, prin rapiditatea
unui a unei idei originale, adecvate date.
Fiecare dintre aceste are ei, caracteristica
originalitatea, ea garantnd valoarea rezultatului
muncii creatoare.
4. Definirea conceptului de creativitate
Termenul de creativitate a fost introdus n psihologie n 1937 de
G.W. Allport pentru a desemna o de personalitate. n pre-
zent sute de prin care este creativitatea.
141
Creativitatea - de a crea, care n stare po-
la orice individ la toate vrstele.
Este un complex de aptitudini psihice, care n con-
favorabile produse noi de valoare pentru societate;
Este un proces psihic complex, care se prin capaci-
tatea de a descoperi noi sau de a descoperi noi de
exprimare, de abordare n a ceva nou pentru individ.
Go11an cinci categorii de criterii, n abordarea
caracterizarea fenomenului
1. Produsul creativ - sau creatoare
2. Procesul demersurile de ordin psihologic, care duc
la noului;
3. creativ- creatoare ale persoanei;
4. Persoana creatoare - sistemul biopsihosocial, generator de
produse noi, originale;
5. Mediul - ansamblul economice, sociale, culturale,
asigurnd anumite de creare a valorilor.
5. Structura
n psihologia structura este
prin intermediul modelului bifactorial al Cele cate-
gorii de factori sunt:
a) vectori - termen ce 'toate dispozitivele
energetice, acestea subiectul n anume: trebuin-
motivele, scopurile, convingerile, atitu-
dinile caracteriale;
b) generative - cuprind sisteme de aptitudi-
nile generale sau speciale de nivel supramediu (C. 2007).
factori ce au impact asupra sunt:
factorii intelectuali- stilul cognitiv
perceptiv, aptitudinile creative (specifice, profesionale);
factorii nonintelectuali - caracterul, afectivitatea,
atitudinile creative;
factorii biologici- ereditatea, vrsta, de sex;
factorii sociali- mediul individului cu el.
Formele
creativitate
creativitate
pe domenii de activitate: etc.
142
Procesul structura ei
Procesul este acel produs al gndirii care este centrat pe
o are drept rezultat acestei probleme.
Structura procesului creativ, Teresa Amabile, este din:
aptitudinile specifice domeniului de activitate;
- gndirea deprinderile de lucru;
-
n procesul de se pot distinge patru faze: in-
iluminarea elaborarea cu verificarea). Cu dife-
de rigoare, aceste etape se ntlnesc att n
ct n cea sau Nu ntotdeauna etapele se succed
n ordine nu ntotdeauna sunt la fel de importante. Prima
ultima verificarea) sunt organizate n mod
se fiind proprii tehnice.
Celelalte iluminarea) sunt nelipsite n orice proces
creator, indiferent de domeniu (P.Popescu-Neveanu, 1971).
(preparatea) este o buna ei
rare depinde de creator, de cu care el se de
problema n dar mai ales de ntreaga lui n
specialitatea Cu formularea problemei, faza de
nu s-a terminat. Adesea ea demersurile investigative rezo-
lutive de care este n stare persoana: informarea asupra
"istoricului" problemei, asupra tentativelor altora de a o
apoi emiterea ipotezelor verificarea lor sau Pentru
parcurgerea cu succes a acestei faze, persoana trebuie posede:
evaluative;
deschidere de
- plasticitate

manipularea unui bogat material
capacitate de concentrare;
originalitatea gndirii;
- fluiditate rapiditatea ntre imagini idei);
- capacitatea de concentrare;

deprinderi de

143
Subiectul nu mai este fixat asupra obiectu-
lui dar la nivel procesul din
pare o de o sau o ntrerupere a
efortului. ea n-ar putea figura drept a procesului
de este.
Iluminarea este momentul ideii.
punsul pe care-I ne apare ca o iluminare a
ca o instantanee aproape n unele cazuri, ilu-
minarea este rezultatul unei de ansamblu a structurii dina-
mice a unui lucru sau fenomen.
Elaborarea, cu verificarea, perseveren-
meticulozitate ingeniozitate pentru a duce la bun n
cele mai mici detalii ale sale apoi ncredere n sine n opera
pentru a o impune opiniei publice (A. Stoica, 1983).
Despre nu e nevoie spunem multe:
toate progresele tehnicii artei sunt rezultate ale spiritelor
creatoare. Desigur, mai multe trepte de creativitate. C.W. Tay-
lor descrie cinci "planuri" ale
1. Creativitatea se liber spontan n dese-
nele sau copiilor mici. Nu se pune problema, la acest
nivel, de originalitate. este un mijloc excelent de a cultiva apti-
tudinile creatoare ce'se vor manifesta ulterior.
2. Planul productiv este planul de obiecte, specific mun-
cilor Un olar sau o de covoare produc obiecte ale
se conform unei unei tehnici consacra-
te, aportul personal fiind redus. Este planul la nivelul accede
orice om muncitor.
3. Planul inventiv este accesibil unei foarte importan-
te. E vorba de inventatori, acele persoane ce amelio-
unei unelte, unui aparat, unei teorii controversate.
4. Creativitatea inovatoare o la oamenii ca
fiind "talente". Ei opere a originalitate este remarca-
cel pe plan
5. Creativitatea este geniului, omului
care aduce radicale, ntr-un domeniu a
personalitate se impune de-a lungul mai multor
n de aceste aspecte, nu creativitatea, cel imagi-
este dintre noi n
144
6. Dezvoltarea stimularea
Problema deliberate a puterii de creatoare a
fost de la nceputul secolului trecut. Prin ei
definitorie - originalitatea - ca ceva nou imprevizibil, creativitatea
pare a fi cu ideea de educare
Mult timp a fost apanajul exclusiv al unei
restrnse. Distingnd mai multe trepte calitative n
creativitate observnd cum eforturile de gndire impli-
ceva nou, cel pentru persoana ntr-un impas, nu
se mai face o separare ntre omul creator.
n ce factorii se poate vorbi mai nti de
aptitudini pentru anumite structuri cerebrale, pe care
nu le care ele crend
de diferite grade pentru sinteza unor noi imagini, unor noi idei. To-
e nevoie de mediului, a pentru ca ele
dea la ceea ce numim talent.
Al doilea factor care trebuie amintit este
acumulate. nu este doar cantitatea, ci
varietatea ei. Multe descoperiri ntr-un domeniu au fost sugerate de
n
Se disting feluri de
a) prin contactul direct cu feno-
menele sau prin personale cu
b) in - prin sau audierea de
expunen.
factori interni ai sunt voin-
a interesului pentru ca a de a birui
obstacole are, evident, un rol notabil n creatoare.
Societatea are o deosebit de pentru nflori-
rea spiritului creativ ntr-un domeniu sau altul.. n primul rnd, inter-
vin sociale.
Un alt factor determinant n stimularea l constituie
gradul de dezvoltare al tehnicii, artei.
Factorul intelectual gndire, tehnici
este relativ mai educabil, n timp a efectelor
unui curs sau a unei metode nu este mare. Factorii de personalitate n
sensul larg al care de atitudini, caracter, de-
145
prinderi de lucru se mai greu n cu intensi-
tatea de noi, dar ce educative sunt dobndite,
lor nu se mai n luni, ci n ani sau etape de
Factorii care creative pot fi astfel:
a. Blocaje culturale
Conformistul este unul din ele: oamenilor ca
nii se poarte la fel. Cei cu idei sau comportamente
sunt cu suspiciune chiar cu dezaprobare, ceea ce
constituie o descurajare pentru asemenea persoane. Apoi, n
general, o nencredere n fantezie o a
logice, a
b. Blocaje metodologice
Sunt acelea ce din procedeele de gndire. e cazul rigidi-
algoritmilor anteriori. Se algoritm o succesiune determi-
de rezolvarea unei anumite categorii de proble-
me. Noi suntem ntr-o un anume algoritm
nu pare a se potrivi, n a-l aplica, n loc al-
tceva. De asemenea, se cazuri de fixitate folosim
obiectele uneltele potrivit lor nu ne vine n minte
le altfel. Tot n categorie de blocaje critica
de Al. Obsbom, unul din promotorii
Atunci cnd ne gndim la unei probleme com-
plexe, spune el, sunt momente cnd ne vin n minte tot felul de idei. Da-
ce apare o sugestie, ncepem valoarea ei, acest act
venirea altor idei n
c. Blocaje emotive
Factorii afectivi au o teama de a nu
de a nu se face de rs poate mpiedica pe cineva exprime
dezvolte un punct de vedere De asemenea, graba de
a accepta prima idee este rareori apare de la
nceput. Unii se rapid, dat fiind munca de
de este eforturi de ten-
de a-i ntrece pe evitarea ideilor prea
deosebite procesului de spre dezvol-
tarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care, pe de
o parte, blocajele, iar pe de alta, favorizeze
ct mai a ideilor.
146
Metodele de cultivare a sunt (moder-
nizate completate n de obiectivele propuse) speciale.
n prima categorie aduse n metodologia eva-
randamentului subiectului, metodele active deja cunoscute
frecvent utilizate. Din a doua categorie amintim brainstormin-
gul (considerat un procedeu, dar mai ales ridicat la rangul de prin-
cipiu), sinectica (nsemnnd n valorizarea analogiilor),
metoda 6-3-5, Phillips 6-6, panel etc., testele de
creativ utilizate ca o serie de alte tehnici speciale de
a etc.
Concluzii
Multitudinea varietatea
nu doar locul rolul pe care l au n soci-
a omului, dar faptul aceste procese cele mai nalte
cuceriri ale psihismului uman. n ale
umane, ale prezentului nscri-
erii omului n universul imprevizibil al viitorului, crea-
tivitatea suplinesc golurile din din din ofe-
momente de ncntare, dar de chin, omul pe
culmi sau l n abisuri tenebre.
Sarcini de autoevaluare
1 succint cteva procedee ale ima-
(minim 3).
2 comparativ cu cea
3 prin exemple, unei reverii prelungite
asupra elevului.
4 formele voluntare.
5 Enumerati cteva tipuri de produse psihice ale
6 n progresul tehnic nu ar
fi posibil.
7 rolul imaginatiei reproductive n
8 Ilustrnd printr-un exemplu din mediul fa-
zele _procesului de ,
9 factori intelectuali n procesul crea- 1
(minim 3).
10 climatului afectiv n stimularea dez-
voltarea
147
de seminar
1. un miniprogram care metode de dezvoltare a
inhibarea blocajelor creative.
2. "Elaborarea este una din aptitudinile creative mai intens antrenate
de clasic".
3. sarcini posibile care originalitatea la
elevii
Teme pentru referat
1. Locul rolul n sistemul psihic uman.
2. Creativitatea ca mod de
3. dintre creativitate la elevi.
4. Personalitatea creatoare.
148
j
i
Capitolul9
ATEl'iJIA- FACILIZATOARE
IN
Argument
o
este o n orice sector n orice
moment al avnd ca prim rol autoreglarea psihi-
ce a omului. n procesul imaginilor, obiectelor fenomene-
lor reale intervine gndirea, care, prelucrndu-le rea-
lor n acest proces complex de tran-
sformare a n elemente de intervine n permanen-
care activitatea spre un
anumit grup limitat de obiecte fenomene n scopul de a asigura
de claritate a grupului de imagini percepute, precum de-
limitarea lor de cmpul perceptiv. Nici un proces cognitiv n
asimilarea prelucrarea provenite din mediul intern
extern nu ar fi posibil participarea a
este o ntregului proces de cu-
deoarece participarea ei nu este activitatea
a psihicului, aspecte de care se att claritatea
ilor, ct fixarea lor n memorie. '
face parte din categoria fenomenelor psihice care sus-
energetic activitatea. Ea este o prin care se
tonusul nervos, necesar pentru celorlalte procese
structuri psihice.

1. generale despre
2. Felurile
3.
4. Metode de inves!igare a
;J
Obiective
n urma studierii acestui capitol, fi capabili:
de ,
pe baza unor exemple, rolul n activitatea,
n general, n activitatea de n special; "
formele factorii
ale
prin care pot fi educate

149
1. generale despre
- fenomen psihic de activare de concentrare
orientare a energiei psihonervoase n vederea optime a acti-
n special a proceselor senzoriale cognitive (P.Popescu-
Neveanu, 1997). Ea tonusul nervos, necesar pentru
celorlalte procese structuri psihice, iar sa
o receptare a stimulilor, mai
a ideilor, o memorare mai mai selectarea
exersarea mai a priceperilor deprinderilor etc. Lipsa
sau duce la omisiuni n receptarea stimulilor, la
erori n de la confuzii n descifrarea sensurilor, la
utilizarea a instrumentelor etc.
Nu trebuie ca pe o dispunere a energi-
ei psihonervoase, care se la un moment dat care
Ea presupune dinamicitate, n timp, organizare
structurare de mecanisme alte do-
anume cea de veghe cea de
Starea de veghe este celei de somn se
prin faptul este difuz, iar omul realizea-
o contemplare sau Pe acest fond se in-
apoi, starea de care presupune explorarea genera-
a mediului, a ceva nedefinit. Ea nu are o
orientare anume, nu se asupra a ceva, ci orice.
Spre deosebire de are cteva caracteristici pro-
prii. n primul rnd, este spre ceva anume, are un obiect
care poate fi un stimul exterior, de exemplu un sunet, o un
tablou etc., sau unul interior, cum ar fi o idee, o o amintire
etc. spre un obiect sau un fenomen se face, de cele ma
multe ori, n cu o pe care omul o are de ndeplinit
totdeauna, ceea ce are cu aceasta atrage
este orientarea este spre anu
stimuli care sunt n centrul ei, iar spre se
sau chiar lipsa a ei.
Apoi, presupune o concentrare a energi
psihonervoase spre ceea ce este obiectul ei deci, se n cmpl
este bine clar reflectat, n timp ce ceea ce corespunc
zonei periferice este mai vag receptat interpretat. conce1
trare este cu inhibarea a altor zone co
150
ticale limitarea stimulilor colaterali. Mecanismele corticale
ale energiei psihonervoase pot fi mai simple
sau mai complexe. un obiect interes pentru o
nevoilor acesteia afective
pozitive, aceste vor stimula, orienta re-
gla o vor cu un timp ndelungat. De ace-
ea, spunem ceea ce ne n formele mai
complexe ale intervin mecanisme voluntare de activare
organizare, fiind n acest caz deosebit de mult lobii frontali
mecanismele verbale. Prin urmare, fenomenele de presupun
de diferite niveluri.
2. Felurile atentiei
n de sau poate fi: involun-
(P.Popescu-Neveanu, T.Buzdugan,
A.Dobrescu). n tabelul de mai jos sunt redate cele mai importante ca-
racteristici ale acestora.
1. II.

1

1) a care 1
apare pe ce
efortul voluntar
1)
1)
necesar
a - se
1
care se
specific a aten-
reduce, cobornd sub
se spontan;
ei;
pragul de
nes-
chimbate a
de activitate;
2) n orientarea
focalizarea
energiei psihonervoase
2) nu vreun
asupra unui obiect,
efort voluntar din
sarcini sau 2) nu efort
1
partea subiectului;
n acestei voluntar;
pe o perioa-
de
timp;
151
3) este de
factori interni (intere-
sul de obiectul
supus
3) este frecvent ntlni-
afective pozitive ale
3) efort volun- n bazate
cu obiectele)
tar; pe
externi (intensi-
(Dobrescu A., 2009).
tatea, noutatea, mobi-
Iitatea, gradul de
complexitate al sti-
mulului);
4) durata 4) trebuie fie nu
este relativ numai ci
(maximum 10-15
minute);
5) rolul principal al
acesteia este de inves- 5) exersarea acesteia
tigare, explorare a cnd se automa-
noului de duce la
a n a
voluntare.
6) criteriul ran-
gului, percepti-
motorie este mai
mai de
reglat, n timp ce aten-
intelecti-
1
este mult mai corn- '
dificil de sus-
--------------------

- --- 1
nu se n unul fel n toate
omului. forme mai simple forme mai complexe ale
Criteriul de este reprezentat de natura reglajului, care
poate fi involuntar sau voluntar (T.Buzdugan, 2007).
este o mai la
animale. Ea poate sub a categorii de factori:
externi interni.
152
Factorii externi care pot determina involuntare sunt:
- intensitatea a stimulilor: un zgomot puternic, o lu-
ne imediat
- noutatea stimulilor, aspect deosebit de valorifi-
cat n reclamele comerciale;
- sau a stimulului, procedeu foarte des
utilizat pentru n
- mobilitatea unui stimul pe fondul altor stimuli face ca el
fie foarte repede sesizat, recapteze rapid
- gradul de complexitate al stimulului. Un stimul simplu poate
capta 1-2 minute, pe cnd unul complex, pe ce este
explorat, ne poate trezi interesul astfel l mult timp n
cmpul central al acesteia. .1'
Factorii interni care sunt:
- interesul pe care-I pentru acel obiect sau fe-
nomen (interesul un timp ndelungat
tre obiectul duce la rezultate foarte bune: receptare ct mai
foarte n memorie);
- actualizarea unor motive a cu
obiectele prin care ele se satisfac, nivelul energiei gradul ei
de concentrare efort, timp ndelungat, oboseala.
faptului o sau o activitate corespunde foarte,
bine aptitudinii pe care subiectul o are deja, i poate mobiliza cu
asigurnd, concentrarea stabilirea
Prin urmare, este prin aceea
mecanismele ei specifice pentru o
activitate oboseala. Dar ea nu poate fi pentru
toate feurile de pentru toate momentele acestora. Chiar
o activitate n ansamblu are momente mai dificile, mai
0
interesante nu ar interveni atunci ar
riscul nemplinirii acelor sau sarcini.
nu apare spontan, ca cea ci este
a este
att prin mecanismele de producere, ct prin efectele ei
pentru activitatea omului. Un rol important n
nerea voluntare l au mecanismele verbale lobii frontali.
Prin intermediul cuvntului se ia decizia de a fi atent se
153
fiu atent" este autocomanda pentru
Autoreglajul voluntar se n orientarea
spre obiectul intensificarea psihice. inhibarea
a altor colaterale, izolarea de perturbatori
sau limitarea acestora, pe
durata ndeplinirii acelei
ne activitatea n toate momentele ei dar
dar grele). Voluntar se poate modela orientarea, concen-
trarea stabilitatea n raport cu mersul De aceea, se con-
este pentru
Ea poate fi de respectarea a ctorva anume:
a) stabilirea ct mai a scopurilor; acestea sunt vagi,
se mai greu;
b) scoaterea n a remarcarea
pozitive ale ndeplinirii ei, chiar ea este mai
c) stabilirea momentelor identificarea acelora mai
dificile care cer
d) crearea a favorabile; de lucru
bun, bine iluminat aerisit, organizat stimulativ;
e) eliminarea sau diminuarea factorilor perturbatori: evitarea zgo-
mote lor intense, a convorbirilor cu a spre alte
apare se cu efort, cu cu
consum energetic de aceea nu se poate manifesta n timp nelimitat.
perioadele de apar momente de de
a a de trecere n stare de Deci
este prin sa pentru toate feluri-
le de dar ca posibilitate de realizare.
Utilizarea a voluntare un anumit grad
de automatizare al acesteia, transformnd-o ntr-un sistem de deprin-
deri. Acest ansamblu de deprinderi, de a fi atent, constituie
Este un nivel superior de manifestare a deoa-
rece este la fel de bine ca dar n virtu-
tea automatismelor implicate nu ncordare obosi-
toare. n elevii din clasele mari ajung la o astfel de
a cel mai bine n des-
variatelor sale omul complementarizea-
cele trei forme ale asigurnd, astfel, n fiecare moment,
cea mai energie
154
un alt criteriu, anume de orien-
tare,
n observarea unui peisaj, n ascultarea unei n
rirea unui traseu, conducnd automobilul, obiectul este exte-
rior subiectul se asupra lui.
n momentele cnd suntem de amintiri, cnd suntem
de rezolvarea unei probleme de cnd ne facem pla,-
nuri de viitor ne ceva, mai ales cnd sau chibzu-
im, obiectul este nostru, n sfera
n este cele forme ale ei -
se sunt complementare real nu pot fi disociate,
este evident faptul n anumite exter-
iar n altele- (P.Popescu-Neveanu, 1997).
3.
Indiferent de forma n care se sau
se printr-un ansamblu de dimensi-
uni sau pe baza poate fi evalua-
Acestea sunt (apud P. Popescu-Neveanu, 1997):
Volumul cantitatea de elemente distincte (litere, cifre,
silabe, cuvinte, figuri geometrice, imagini, obiecte) pe care un subiect le
poate cuprinde simultan cu claritate, n plan perceptiv sau men-
tal. Volumul mediu este de 5-7 elemente. El poate fi favora-
bil de
a) organizarea n structuri cu sens a elementelor respective (se
un grup de litere, este organizat ntr-un cuvnt cu
sens, se n mai mare mai bine);
b) complexitatea elementelor de acestea au
mai de distins, ele se vor recepta n
sporit, invers;
c) interesul puternic al subiectului pentru ceea ce percepe de-
cuprinderea, n cmpul sale, a unui mare de
elemente;
d) antrenamentul special sporesc vo-
lumul
Volumul este o pentru anumite profe-
sii, cum sunt: operator la un panou de conducerea automo-
bilului, pilotarea avioanelor etc.
155
profesionale au impus descoperi-
rea unor de a volumului Frecvent, se folosesc
expunerile foarte rapide la tahistoscop a unor stimuli, cum ar fi: sem-
ne cuvinte, cifre etc. trebuind identifice un
ct mai mare de stimuli de cte ori ei apar.
Stabilitatea presupune durata pe parcursul se poa-
te aproximativ la nivel; cu
vrsta poate fi prin mari
n orice gen de profesie sunt facilitate, printre altele, de stabilitatea
O orict de ar fi, devine rezolva-
o putem n minte ne putem concentra asupra ei
timp ndelungat.
Stabilitatea se la n timp, a
de a asupra unui obiect, fenomen, Realizarea
ei este pentru prin natura circuitelor ner-
voase cel trei scurte ntreruperi sau blocaje ale la
fiecare minut, iar la stimuli foarte simpli, aceste pot interveni
8-1 O secunde. Prin urmare, este vorba de o a
spre ceva. Ea cu vrsta, astfel la
este de 12-15 minute, la este de 40-50 minute chiar mai mult.
Stabilitatea este de complexitatea de
stimulului, de natura sarcinii, de pentru activitatea
n n care procesul instructiv-educativ realizarea
acestor el contribuie la dezvoltarea acestei valoroase
Concentrarea focalizarea, capacitatea de fixare asu-
pra unui obiect; poate lua valori diferite de la un individ la altul, ct
la unul individ, n momente diferite de timp, n de
caracteristicile sarcinilor, ct de starea sa (mo-
iar lipsa acesteia

Concentrarea presupune delimitarea ntre o
un focar de zonele apropiate, relativ inhibate
inaccesibile la factori perturbatori. Nivelul con-
gndirii, memoriei, prac-
tice, asigurnd precizie, profunzime, claritate n acesto-
ra. este distragerea
156
J
1
Posibilitatea de concentrare a depinde de respectarea
factori:
a) care concentrarea;
b) interesul pentru acea activitate;
c) structura a concentrarea;
d) antrenamentul special de la factori perturbatori.
Distributivitatea permite unei persoane simultan
sau mai multe diferite (doar una dintre aceasta este

acestei permite elevului n
interval de timp, ca: asculte ce-i profeso-
rul ia deseneze sau exploreze vizual un tablou, o
etc. este cu n com-
plexe cu un cmp larg al sau al problematicii de gndire
cu
Flexibilitatea/mobilitatea - calitatea de a se comuta ra-
pid, la nivel optim de concentrare, de la o la alta, de la o secven-
la alta, controlul asupra ansamblului.
de deplasare a trebuie fie de minimum 116
dintr-o ca fie
acest prag este mai mare, se care
pentru anumite profesii poate fi o Un pilot al unui apa-
rat de zbor supersonic trebuie de flexibilitatea pen-
tru a face perceperii rapide a stimulilor care se foarte re-
pede pe bordul aparatului (P.Popescu-Neveanu, 1997).
sunt un rezultat al ntr-un timp
mai ndelungat a la un anumit nivel calitativ. dobndi-
te, ele pot facilita de adaptarea la ambi-
variate ale omului.
4. Metode de investigare a
Cercetarea cu ajutorul tahistoscopului face aprecierea
volumului Se subiectului
un de figuri, ntr-un timp limitat, apoi este ntrebat ce a
zut. n de posibilitatea de a se concentra, de volumul de
intensitatea cel investigat reproduce un mai mare sau
mai mic din figurile care s-au succedat rapid n cmpul vizual.
157
O frecvent la examinarea este me-
toda Kraepelin: i se subiectului numere de la 100 na-
poi-din 3 n 3, din 7 n 7 sau din 13 n 13, care presupune o
concentrare o stabilitate mare a pentru a evita
Proba de are ca scop verificarea
rii 1 se subiectului o cu litere un pix sau cre-
ion. Subiectul trebuie taie 1 ,2,3 litere n de Se
literele barate corect cele barate incorect, se fac linii
curbe n grafic- viteza de lucru de litere barate co-
rect) comutarea de erori la interval de
timp). Acest grafic permite identificarea cu in-
stabilitatea lor, sau capacitatea de
Tehnica Schulte este o frecvent n
rea Ea din 5 tabele care cte 25 de unde
sunt amplasate haotic cifre de la 1 la 25. Scopul acestei tehnici este
investigarea Subiectul trebuie nu-
arate cu pixul cifrele n ordine La
examinatorului, subiectul ncepe execute sarcina, iar ce aces-
ta iar examinatorul timpul pentru fie-
care tabel n parte. Conform rezultatelor de la fiecare tabel,
se curba ce stabilitatea capaci-
tatea de concentrare. n normalitate, timpul de la un la altul
trebuie progresiv; timpul de la un la altul,
surmenaj, deficit intelectual.
Metoda Bourdon (proba barajului) concentrarea
n se subiectului un text i se cere taie
anumite litere, timpul standard este de 1 O minute (A. Srbu, 201 0).
Acestea sunt doar cteva dintre principalele metode utilizate de
psihologul clinician, psihiatru, psihologul de spe-
din domeniu n investigarea
Fiind o a tuturor proceselor psihice a tuturor formelor
de activitate, se ntr-o de de-
a modului de a omului cu lumea.
158
1
Sarcini de autoevaluare
1 criteriile de clasificare a formelor atentiei.
2 factorii care volumul

3 "Mobilitatea a poate fi
1
pentru anumite erofesii. 1
4 modul n care se 1
precizati rolul acesteia n
1
5 descrieti succint
6 formele folosind criteriul ori-
ei.
7 comparativ felurile n de
sau
8 cteva metode de investigare a atentiei.
de seminar
1. un miniprogram care metode tehnici de
dezvoltare a
2. la cteva profesii ce ale sunt
cerute n mod deosebit n lor.
3. ce ale sunt cerute/necesare n conducerea
unui autoturism.
Teme pentru referat
1. ei psihologice.
2. Baza a
3. Teorii ale
4. n diverse perioade ale onto-
genetice.
159'
Argument
Capitolul10

nu poate exista
(Napoleon Hill)
este una din subiective cele mai importante ale
unor nalte.
n de zi cu zi, ne in realizarea diverselor activi-
o parte din ele ne fac parte, n unele
momente am putea muncim mult depunem efort fizic sau
psihic ndelungat, prea mare trebuie
la un concurs sau un examen. n alte mo-
mente am putea realiza care un scop anumit,
dar care nu un efort volitiv nsemnat. se
anume atunci cnd obstacolele interne externe,
decizii, conduita, sau ne de la
anumite Deci actul voluntar efort mobilizarea
resurselor psihice fizice.

1. Definirea caracteristica a
2. Structura fazele actului voluntar.
3.
4. cu procesele cognitive
5. Dezvoltarea a
6. Educarea autoeducarea
Obiective operationale:
n urma studierii 'acestui capitol, fi capabili:
de
caracteristicile efortului voluntar;
fazele actului voluntar;
cu procesele cognitive

capacitatea de efort voluntar.
160
1. Definirea caracteristica a
se ca proces psihic complex de reglaj superior,
realizat prin mijloace verbale, n de mobilizare
concentrare a energiei psihonervoase n vederea obstacole-
lor atingerii scopurilor stabilite.
prin capacitatea de a n vederea
unui scop anumite bariere interioare sau exterioare.
este aptitudinea persoanelor de actualiza realiza
Ea se nu numai prin
nilor ci prin amnarea, frnarea lor, n
pofida unor puternice interne sau externe. cum
M. Zlate, este capacitatea individului de a determina
dar de a amna, frna, inhiba spre Ea
o putere de impulsiune.
H. Pieron atribuie calificativul de "voluntar" numai conduitelor
organizate la nivelurile cele mai nalte raportate la cele
mai dificile. El aprecia o are un caracter voluntar cu att
mai cu ct ea din predominarea mai a
intelectuale.
P. Janet ideea este o a
complicate social, care un grad nalt de mobilizare care se
cu dificultate. n acest context, la
sociale morale, prin amnare
mental prin intermediul limbajului intern.
n de psihologie al lui N.Sillamy (1996), este
ca aptitudine de actualizare realizare a proprii.
Actul voluntar, precedat de o idee determinat de ea, presupune o
o angajare. Conduitele care nu acestui criteriu, nu
depind de
M. Golu, este proces psihic de reglare/autoreglare a
conduitei, al rol principal n optimizarea comportamente-
lor orientate spre atingerea unui anumit obiectiv cu valoare
Caracteristicile volitive (apud M.Golu, 2002)
1. Specificul psihologic al l efortul voluntar.
Efortul voluntar n mobilizarea resurselor fizice, intelec-
tuale, prin intermediul mecanismelor verbale, fiind
de ca o stare de tensiune, ncordare de mobi-
lizare a tuturor resurselor n vederea obstacolelor. Efortul
161
voluntar nu este echivalent cu ncordarea ncordarea vo-
nu poate fi de aceea, pentru
fizice mentale se un echilibru ntre activitate
Efortul voluntar este cu att mai mare, cu ct este mai
care iese din comun, sau propune ceva nou,
2. obstacolului n calea scopurilor.
Intensitatea efortului voluntar specificitatea mecanismelor puse
n obstacolul care apare n calea scopurilor.
Din punct de vedere psihologic, obstacolul o confrun-
tare ntre omului obiective ale acelei activi-
(una poate fi un obstacol mic pentru o
unul dificil pentru alta).
3. Specializarea efortului, dezvoltarea de efort vo-
luntar de la obstacol/a obstacol.
4. efortului voluntar cu celelalte psihi-
ce: produsele gndirii presupun implicarea
unui efort voluntar ndelungat, pe cnd creatoare
o etc.
2. Structura fazele actului voluntar
n structura actelor voluntare complexe sau de se pot eviden-
cinci faze (apud. Cosmovici A., 1996; Golu M, 2007):
1) actualizarea unor motive proiectarea pe baza lor a unui
scop sau proiect;
2) deliberarealanaliza lupta motivelor, compararea evalua-
rea altemativelor prezente la momentul dat n cmpul
(examinarea disponibile, inventarierea argumentelor pro
contra, n de sistemul de valori de care ele dispun);
3) decizia/luarea alegerea unui motiv scop inhi-
barea, amnarea celorlalte, pe putndu-se asigura con-
centrarea energiei psihonervoase n vederea scopului n
date n momentul dat unei singure varian-
te din cele disponibile);
4) executarea luate, realizarea a planului
atingerea a scopului (traducerea n fapt a actului respectiv
realizarea obiectivelor propuse);
5) verificarea/evaluarea rezultatului formularea unor
concluzii valoroase pentru activitatea viitoare.
162


De exemplu, presupunem caz: un student pen-
tru un examen important dificil care loc a doua zi.
un telefon de la un prieten. Acesta i
azi e ultima zi cnd se un film foarte bun pe care demult
dorea studentul totul la cine-
ma, el nu are n schimb pentru cel care cum cu
de obicei, n continuare la masa de lucru, promo-
varea examenului este mult mai (A. Cosmovici, 1996).
Fazele actelor voluntare descrise anterior pot fi sintetizate n:
Faza de preparare, care include:
1. Actualizarea unor motive.
2. Lupta motivelor.
3. Luarea
Faza de care ncheie puterea reglajului
voluntar. Aici
4. Executarea luate.
S.Verificarea rezultatelor formularea concluziilor
(P.Popescu-Neveanu, 1997).
Faza care presupune cel mai mare efort din partea individului de-
pinde de noutatea de de etc.
3.
Principalele criterii care apreciem sunt:
1. Puterea se n intensitatea efortului
prin care subiectul, confruntndu-se cu obstacole importante, ur-
scopurile.
O o cu att mai cu ct ea poa-
te tempernd, amnnd sau frnnd sau
interne bulversate, de intensitate mai
este cu att mai mare, cu ct amplitudinea obstacolului
este mai mare.
Un rol important n manifestarea puterii l are valoarea
scopului (n pofida persoana se simte
cu fiecare apropiere de scop).
Opusul acestei este care aban-
donarea scopului cu primele ntmpinate.
2. presupune realizarea efortului voluntar la nivel
optim pentru o de timp, chiar n n
care, aparent, n-ar fi continuarea
163
este de valoarea scopului, de ncrederea
n proprii luciditatea n aprecierea
Opusul este pe ce
apar obstacolele n atingerea scopului, manifestndu-
se ca a unui scop cnd este clar nu nici o
de analiza relevnd caracterul imposibil.
3. se n de a
lua pe baza proprii.
Opusul este J
adoptarea a exterioare cu anihilarea propriei '
diminuarea personale.
este, n cea mai mare parte, rezultatul stilului pa-
renta! din Un regim echilibrat, bazat pe un ra-
port optim ntre permisivitate ntre severita-
te poate asigura modelarea n limite normale ale
devine de prin asumarea
a riscurilor
4. Promptitudinea n rapiditatea cu care omul delibe-
ntr-o cea mai

O asemenea calitate se pe rapiditatea profunzimea
gndirii, pe ncrederea n sine curaj, pe n
confruntarea cu astfel de
Opusul acestei este tergiversarea care se
cu ndelungate nejustificate ntre mai multe mo-
tive, scopuri, mijloace etc.
4. cu procesele cognitive afectiv-

este n cu majoritatea fenomenelor psihice n
primul rnd cu cele cognitive. mai a mediului
ambiental se prin a anumitor obiecte
fenomene, prin prin generalizarea abstractiza-
rea impresiilor, memorarea a tezelor etc.
este n cu procesele afective.
fie fie o Astfel, senti-
mentul fricii n unele ne activitatea, iar n altele ne
n Sentimentul de de respon-
sabilitate ne ne de la unele fapte indezirabile social.
164
este psihicului prin care se produce actualizarea
realizarea prin organizare a
structurare Ea este strns de sistemul
nal, conceput ca ansamblul pulsiunilor interne, cu un nivel energetic
tensional specific, modelat sociocultural, ca al
proces psihic apropiat de activitatea motorie, dar de
caracter, formele de motricitate plasate sub controlul
sistemului de neavnd nici caracter reflex, nici auto-
mat. Ea capacitatea de decizie ferm n
unui scop propus, dincolo de orice fel de obstacole.
Capacitatea acesteia este de a preveni conflictele de a n
unile pe care individul le-a propus le realizeze (A.Srbu, 2010).
Deci actul de este un act de foarte complex, n
care este ntreaga personalitate: memoria gndirea, sen-
timentele deprinderile, de temperament de caracter.
De aceea punem noi diagnosticul unei persoane n de ceea ce
face, de activitatea sa. n actele voluntare se oglindesc treptat toate
defectele sale.
Actul de ntreaga personalitate, deci cu-
iva sunt n de convingerile, deprinderile, sentimentele, principi-
ile sale morale, de sa de Totul din
sale ereditare din sale de familie, din cu
colegii, etc., ntruct fiecare individ are un profil specific ce per-
mite prevedem sale cel n cteva
5. Dezvoltarea a
o de autoreglare a compor-
tamentului pe mobilizarea con-
a efortului psihic fizic, pentru sur-
montarea obstacolelor realizarea scopului propus. O asemenea
n mod logic, nu poate fi
La copilul dispune doar de scheme de tip
involuntar, lipsite de deliberare
tate, ce se pun n n mod automat, fie la unui stimul
extern (de exemplu, reflexul de apucare sau de atingere a obiectului
n cmpul vizual), fie a unuia intern (o stare de disconfort fi-
ziologic, o etc.). Comportamentul de acest tip,
caracterizat ca involuntar, este nemijlocit, direct, impulsiv.
165
haotice, dezordonate, dar permanente n starea de veghe, pe care le
la sugar, au, de asemenea, un caracter involuntar, fiind
provocate direct fie de neurale spontane la nivelul centri-
lor motori subcorticali, fie de semnalele proprioceptive care se acti-
la nevoia de modifica corpului sau de
1. Reflexul circular, pe care l-a descris J. Piaget, n arun-
carea a obiectului pe care adultul i-1 copilului; poate fi
considerat ca o n constituirea schemelor de tip volun-
tar. Apucarea aruncarea a obiectului copilului o
pe care el tinde n timp, oda-
ce adultul mai dea obiectul, copilul ncepe
semnaliznd prin aceasta ar fi dorit continuarea jocului.
Il. Al doilea moment de n elaborarea mecanismelor auto-
voluntare poate fi socotit cel n care apare schema obiectului
permanent vrsta de 8 luni). Acesta nceputul constitu-
irii att ca produs (imagine), ct ca proces (act).
III. Un al treilea moment important l formarea,
vrsta de 10-12 luni, a :;elective stabile dintre
efectul adaptativ (pozitiv sau negativ), dintre
caracteristicile fizice volum) ale obiectelor,
care premisele neurofiziologice ale actelor in-
strumentale- praxiei. a copilului cu obiectele n
plan extern devine principalul factor de stimulare modelare a efor-
tului, de a raportului dintre posibilitate de
a pa.rticulare ale
va fi treptat n joc, care caracterul unei
orientate spre scop.
IV. Al patrulea moment n formarea sistemului generalizat al
autoreglajului voluntar trebuie considerat mersul biped, con-
schemele neuronale n jurul vrstei de 3 ani.
Acesta, pe faptul autonomia n
devine principalul mijloc prin care copilul
finalitatea mplinirea a
V. Cel de-al cincilea moment n dezvoltarea mecanismelor auto-
reglajului voluntar l instituirea, ncepnd cu vrsta de 1,6-2
ani, a controlului cortical asupra sfincterelor apoi, asupra trebuin-
fiziologice primare. Pe baza pozitive negative pe
care le asupra copilului, treptat reziste
166
presiunii propriilor pulsiuni interne rabde, amnnd satisfacerea
sau
VI. Mecanismele autoreglajului voluntar nu pot fi considerate
nchegate cnd nu se parcurg stadiile genetice ale
structurii operatorii a intelectului. do-
caracteristicile sale specifice de interioritate, reversibilitate
echilibru de-abia njurul vrstei de 14-16 ani (J. Piaget).
VII. Nivelul al este reprezentat de dezvoltarea limbajului
n unitatea celor laturi ale sale-
(vorbirea). Prin intermediul limbajului, se
n ultima articularea integrarea a tuturor verigilor,
fazelor sistemului al persoanei.
n se poate reglajul voluntar se
ca ntre copil adult, n cazul de
Cuvntul include fiecare a actului voluntar,
n mod special, sale cognitive reglatoare.
Nivelul integrator central n componentelor autore-
glajului voluntar l de sine, face
ncepnd cu vrsta de 3 ani.
ntregul proces al depinde de situ-
externe, de natura caracterul sarcinilor
copilul trebuie le
Nu pot fi ignorate individuale determinate
genetic: tipul general de sistem nervos (puternic-slab, echilibrat-
neechilibrat, mobil-inert), sensibilitatea
echilibrul (stabil-instabil), tipul de deschidere -
introvertit (deschidere spre sine, spre interior) sau extravertit (des-
chidere spre lumea locus of control (intern sau extern) etc.
(M.Golu, 2002).

Dintre distingem: hiperbulia, care
exagerarea n alte cazuri putem ntlni o diminuare
a cnd orice activitate se cu aceasta pur-
tnd denumirea de hipobulie. O de tulburare a este
abulia, care se prin lipsa n
Aceste alte forme de ale sunt abordate
studiate n psihopatologie psihiatrie (A.Srbu, 201 0).
167
6. Educarea autoeducarea
ca de personalitate, se concomitent cu
celelalte fenomene psihice n procesul orientate spre un
scop bine determinat, orice obstacol.
Dezvoltarea se face prin executarea a
voluntare, pe parcursul prin speciale. Treptat se do-
bndesc anumite de ce capacitatea per-
soanei de efort voluntar.
Educarea n stabilirea echilibrului ntre cele
categorii de (de impulsiune, de ce provin dintr-o
biciune a a puterii ei de decizie.
Dezvoltarea autoreglajului voluntar are loc n cteva
1) transformarea proceselor cognitive involuntare n voluntare;
2) posedarea autocontrolului conduitei;
3) de caracter volitive.
Pentru dezvoltarea este necesar ca subiectul:
1) sistematic scopuri sarcini din ce n ce
mai dificile, ce de ndeplinire;
2) efort atunci cnd este nevoie de obstacole-
le, anumite pentru atingerea scopului;
3) realizeze ce valorile moral-spirituale;
4) sistematic spre dezvoltarea spre

5) cont ca autoreglajului volitiv,
loc concomitent n toate sferele:
n caz contrar, el poate deveni nu un om cu de ci
unul rigid.
Dezvoltarea este una din de pentru
dar pentru autonomiei n
rea celorlalte de dincolo de 2009).
de a nu se de la sine. Ea este rezultatul
unui proces educativ de care presupune att ndeplinirea nea-
a unor scopuri fixate de n ct ndeplinirea
unor scopuri fixate de cei care
Exersarea de a duce treptat la o
de a mai mult, de a mai mult atunci cnd eforturile tale ca
student sunt recompensate prin care se n n-
duc la sentimentul de succes 2009).
168
Sarcini de autoevaluare
1
2 Enumerati etapele vointei.
3
doi factori care contribuie la dezvolta-
rea
4
modul n care se una din fazele/etapele
actului voluntar.
printr-un exemplu simplu, modul n care se mani-
5 una din ntr-o activitate de tip intelec-
tu al.
6 rolul vointei n
7
printr-un exemplul din mediul suges-
1
tibilitatea este
8 Estimati pe care leproduce
'
9
o ntre termenii efort voluntar ,

de seminar
1. faptele unui personaj dintr-o n-
care puterea de a lui.
2. Din dat de cuvinte ce portretul unei per-
soane volitive, selectnd
spre un scop, cu unita-
tea dintre cuvnt fapte,
pe sine, din fire,

3. un program de dezvoltare a propriei n corespun-
dere cu de sine.
4. pentru alte procese psihice.
5. portretul psihologic comportamental al unei persoane

Teme pentru referat
1. actuale n studiul
2. Locul n sistemul de personalitate al individului.
3. de dezvoltare a volitive la elevi.
169
Capitolul 11 1
FACT9R PSIHIC CU ROL STIMULA:_I'IV .
IN ACTIVITATE CONDUITA
Omul nu poate face alegeri n nu
te se asculte pe sine, pe el n fiecare a sale.
(Abraham H. Maslow)
Argument
n psihologie numesc drept "filtru" prin in-
termediul indivizii ex-
terne interne. Astfel, prin doar la acei stimuli
care sunt capabili ne
de ce n una oamenii pot
diferit, sau unul om diferit Ia
obiect n variate contexte.
Studiul are n vedere cercetarea aspectelor care stau
la baza noastre: cum ajungem ce gen de fac-
tori ne
Componentele sistemului sunt numeroase,
ca origine, mod de satisfacere clasificarea explicarea lor
fiind include ten-
motive, interese, convingeri.
Pentru descrierea s-au utilizat n psihologie metafo-
re construite pe baza unor mprumutate din Astfel,
Kurt Lewin ca un cmp de n care
se att subiectul, ct obiectele, persoanele, Pentru a
caracteriza o a s-a folosit conceptul de vector,
care n sens. Analog vectorilor fi-
zici, vectorii sunt prin intensitate,
sens - ce pot fi prin anumite metode psihologice.

1. Definirea caracteristica a
2.
3. Teoriile
4. Formele
5. Optimum
170
Obiective operationale:
n urma studierii 'acestui capitol, fi capabili:
conceptele derivate: motive,
scopuri, interese, convingeri,
pe baza analizei unor exemple, rolul
n activitatea
-
diferitor categorii de din pi-
ramida lui Maslow;
din perspectiva nivelului de
! Definirea caracteristica a
In o totalitate de factori
dinamici ce conduita omului, sau "totalitatea mobilurilor
interne ale conduitei, fie sunt sau dobndite,
zate sau simple fiziologice sau idealuri
abstracte" (M.Golu, 2007). ntr-o mai M.Golu
ca o de reflectare prin care se
mecanismelor de ale sistemului perso-
o de la starea de echilibru, un deficit energe-
sau o necesitate ce trebuie
A.Cosmovici (1996) ideea la baza ar sta un
principiu din biologie, cel al homeostaziei, potrivit organisme-
le tind stare, un anume echilibru constant, cu
toate mediului. Atunci cnd echilibrul este perturbat,
vie n vederea restabilirii lui. Dezechilibrele se
traduc n planul psihic prin unei fiziologice (nevoia
de etc.) sau formate n cursul
de a vedea un film, de a citi o carte, de a studia, de a te
plimba cu automobilul etc.). este tocmai o a unei
de dezechilibru, de obicei, de o
Toate componentele motive, scopuri,
interese, convingeri, constela-
a omului.
este de:
1. Motive - acele mobiluri care stau la baza unui com-
portament sau a unei concrete. Au doi vectori: unul energizant
171
(care pune n (care Moti-
vele n formnd diferite nu
n mod izolat, n conduita
2. - sentimentului de insatis-
cauzat de deficitul biopsihosocial al omului. Ele
conduita n "obiectului" care ar putea le satisfa-
acest impediment. duc sine organismul,
dezvoltarea anumitor procese psihice n momentul cnd vor fi
nevoile
3. Scopuri - rezultatul intermediar spre
care este de activitatea ce satisface trebuin-
Scopul obiectivul volumul memoriei ope-
rative, n care sunt implicate procesul de gndire
le. El este mijlocul de satisfacere a motivelor.
4. Interese selective, relativ stabile ac-
tive spre anumite domenii de activitate. Ele sunt
complexe cu caracter cognitiv, care nu sunt legate de o tre-
sunt specifice creative
5. - orientarea motivului spre scopuri se
la ceea ce individul
6. - standardul pe care o
De nivelul depind eforturile pe care le depune su-
biectul pentru ndeplinirea unei sarcini. Nivelul de trebuie
fie n cu aptitudinile omului.
7. Convingeri - sunt idei de idei puternice, de valoare in-
serate n structurile cognitiv-afective ale care impulsi-
subiectul spre uneori, chiar spre sacrificii cu certi-
tudine necesitate.
8. - constituie cognitiv-
de generalitate, ce include ansamblul opiniilor,
rerilor, ideilor, teoriilor despre om, societate, avnd rol de
strategie a comportamentului.
constituie mecanismul de energizare, dinamizare, ori-
entare a psihocomportamentale n vederea
satisfacerii de necesitate. Ea interne de necesi-
tate, care organismul n vederea satisfacerii lor.
172
M. Zlate (2004 ), despre comportamente motivate putem
vorbi n
- cnd persoana se ntr-o stare generatoare de
energie spre realizarea sau consumarea ei
- cnd stare este sau de/sau spre un
obiect exterior care apare n calitate de scop;
- cnd intensitatea de mo-
tivelor stimulentelor este
2.
la baza tuturor deciziilor, atitudinilor
umane, fiind "cauzalitatea a conduitei umane,
faptului sunt de mai multe tipuri, com-
plexitate acestea ndeplinesc diverse
-de activare este care debutea-
cu o cu o cu o stare de
mare ncordare se prin satisfacerea lor.
- de factor este motivului care
identificarea Motivul de satisfacere.
n deblocarea activarea centrilor de efectori care
punerea n a verigilor motorii secre-
tarii n vederea satisfacerii de necesitate, fie este vorba de o
fie de una de ordin spiritual.
- de autoreglare - prin care se conduitei un caracter
activ selectiv.
- de orientare - n centrarea comportamen-
tului pe un obiectiv anume.
- de energizare - care presupune n ac-
tualitate a comportamentului la satisfacerea de
necesitate".
3. Teoriile
un grad nalt de complexitate, fapt care a de-
terminat formularea unui mare de teorii. Deosebirile dintre
aceste teorii sunt mai mari sau mai mici, ele fiind determinate de as-
pectele prioritare care sunt abordate de ce li se
n cadrul ansamblului.
173
Literatura peste 50 de teorii ale Cele
mai apreciate sunt: Teoria umane a lui Maslow, Teoria
a lui Murray, Teoria lui McClleland: teoria cu privire la
Teoria ERD a lui Alderfer.
Teoria umane a lui Maslow
Pentru Maslow, psiholog american, pot fi grupate n 5
categorii principale, ierarhizate astfel nct o nu se
dect atunci cnd sunt de nivel imediat
inferior: fiziologice oxigen, sex), a satisfa-
cere de (securitate,
de a fi protejat de toate pericolele, de a ntr-un me-
diu structurat, ordonat, previzibil); de a,filiere (de
la un grup, nevoia de dragoste, de interpersonale
sociale); de statut (de a fi respectat apreciat de
de a o ct mai n sistemul de prestigiu al gru-
pului de autorealizare (de dezvoltare
de amplificare punere n valoare a tuturor sau,
cum se exprima Maslow, de a deveni ceea ce este sau ceea ce
este capabil fie). Primele trei sunt numite de deficit sau
homeostazie, ultimele dar mai ales cea de autorealizare, trebuin-
de care dezvoltarea a individului. Aceste
nu sunt independente ntre ele, ci ierarhizate sub forma unei
piramide, prezentate n figura de mai jos.


;a-
ti
E
i
{!
Afillere
SlguraJq4
Trebufute firlologk:e
Piramida umane a lui A.H. Maslow
174
'
o ierarhizare a care din 8 nivele:
1) fiziologice;
2) de securitate;
3) sociale, de dragoste,
4) de
5) de autoactualizare;
6) de
7) estetice;
8) de ntre
Ultimele trei niveluri ale ierarhiei mai sunt cunoscute sub
numele "de a doua ierarhie a Satisfacerea a patru cate-
gorii de din ierarhie este obligatorie pentru o

Ierarhia a devenit o larg n afa-
ceri, publicitate n alte domenii aplicative ale psihologiei.
Conform autorului citat, care comportamen-
tul este cea
fiziologice (foame, sete, nevoie
de somn) sunt apar alte cele de securitate de
confort material: nevoia de a avea o a ta, un mijloc de
manifestarea acestor noi nevoi s-ar traduce la copii prin frica de necu-
noscut, de imprevizibil. acest nivel, ne-
voile de sau de dragoste, n diferitele lor tandre-
coeziune prietenie. Un alt aspect inte-
resant al teoriei lui Maslow este acela sunt prezentate n
de exemplu, dragostea, adesea
ca o entitate este ca un complex de foarte di-
ferite: pe planul materiale,
de interese pe plan cognitiv etc. realizat acest "strat
de apar mai sociale, care se pot grupa sub denu-
mirea de de Adler, discipolul dizident al lui Freud,
mai mult asupra sociale a individului n grupul so-
cial dect asupra libidoului. de psihosociologii americani,
idee a n diverse concepte: de de inde-
ceea ce numim n de zi cu zi n
nivelul cel mai nalt al ierarhiei se la realiza-
rea de sine, a intereselor, aptitudinilor valorilor. Fiecare
trebuie spre realizarea acestui nivel.
175
teorie este n psihologie a fost
adesea ca model teoretic n practica Astfel,
teoria fenomenul permanente a indivizilor
ce au o meserie (de altfel care le o situa-
dar nu doresc o
toare intereselor lor.
A. Maslow ( 1968) a elaborat clasificarea sa pornind de la apre-
cierea locului motivului n structura per-
a stabilit un raport invers ntre ni-
velul de integrare valoarea
Maslow introduce de pentru a explica
mecanismele Ia persoanele armonioase, de
sine. conduce la maximalizarea
propriu, la dezvoltarea Atunci cnd aceste
metanevoi nu sunt apare metapatologia:
M lmetapatologia:
- Nevoia de cinism, scepticism;
- repulsie, dezgust;
de artistic;
Unitate, de dezintegrare a
Vivacitate/robotizare, lipsa psihice;
Nevoia de de a gndi n extreme, vi-
ziune asupra
Unicitate/pierderea a sentimentului
propriului eu;

Necesitate/haos, de predictibilitate;
Completitudine-finalitate/ncetarea demersului de orientare
spre scop, egoism;
Ordine/insecuritate, pierderea de a fi
permanent n
dreptate/nencredere,
Simplitate/complexitate confuzie;
totalitate/depresie, pierderea interesului
pentru lume
Nevoia de ncordare, rigiditate;
lipsa de umor, lipsa de entuziasm;
176
de a pune responsabilitatea pe sea-
ma
Nevoia de de sens.
Critici aduse teoriei lui Maslow
Cu toate acestea, studiile experimentale nu deloc genera-
litatea acestei teorii. Astfel, ntr-un studiu ntreprins de Barbara
Goebel Dolores Brown (1981), de diferite categorii de
de la 9 la 80 de ani, trebuie ierarhizeze n ordi-
nea s-ar putea crede nivelurile inferioare ale trebuin-
se vor n medie n de dezvoltarea vr-
stei, superioare, dar studiul la orice
de Pe de parte, ordinea trebu-
nu este totdeauna Astfel, la tineri de
realizare este se mai mult, n timp ce
de mai slab Un alt studiu (Hali Nougaim,
1968) realizat ntr-o mare ntreprindere cu ni-
veluri ierarhice foarte numeroase Ia categoria personal, tre-
de ntotdeauna foarte chiar la cei
care au beneficiat de numeroase Se pare deci, pro-
file cu diferite n de indivizi sau n de diferi-
te vrste. ca biografiile, anumite
au o de realizare att de nct nu mai nici
satisfacerea fiziologice (de exemplu, Marie Curie
a fost de mai multe ori din cauza lipsei de n
decursul studiilor sale de
Teoria motivatiei a lui H. Murray
n elaborarea' sale, H. Murray (psiholog american,
1930) a pornit de la pentru a com-
portamentului uman, trebuie se seama de un suficient
de mare de variabile definite empiric, n fel nct fi
apropiate de modelele
Murray, la fel ca Maslow, un comportament, gnd
sau sentiment dat poate mai multor
n sa, un construct ipotetic. Ea are o fiziolo-
care procesele intelectuale
perceptive ale subiectului. pot izvor din procese inter-
ne ale organismului sau din evenimentele mediului extern.
177
Murray a identificat un de 20 de fundamentale,
anume:
1) de dominare - nevoia de a controla mediul, de a
comportamentul prin sugestie, seduc-
persuasiune sau Nevoia de a restrnge, interzice sau de
a un comportament.
2) de - nevoia de a admira sau o
de a onora, elogia, de a se
conforma unor
3) de autonomie -nevoia de a rezista constrngeri-
lor Nevoia de a fi independent liber n con-
form propriilor impulsuri, nevoia de a se opune de a
evita propuse de dominatoare.
4) de agresivitate - nevoia de a ce-
prin Nevoie de de de a se opune n
de a pedepsi, de a deprecia, umili, ridiculiza.
5) de supunere - de a se dominat n
mod pasiv de externe, de a accepta injurii, pe-
Nevoia de a admite propria inferioritate, satisfac-
din durere, ghinion.
6) de realizare - nevoia de a ndeplini sarcini difici-
le, de a obstacole de a atinge standarde ridicate n activitate.
de a rivaliza cu de a manipula, organiza
obiecte, persoane, idei.
7) de stimulare - nevoia de a de a sa-
de pe urma unor impresii senzoriale.
8) de - nevoia de a face impresie, de
a fi auzit, de a activa, uimi, fascina, intriga, amuza sau
de a atmosfera.
9) -nevoie de a din un
scop anume. Nevoia de a rde, de a glumi, de a acorda timp unor ac-
sportive, de a dansa, de a frecventa petreceri (inclusiv
joc de
1 O) de afiliere - nevoia de a fi aproape de a coope-
ra cu alte persoane care cu subiectul sau l de a
de a adera de a loial de prieteni.
178
11) de respingere -nevoia de a se separa de persoane
apreciate negativ, de a abandona, exclude, rejecta sau de a
indiferent de o
12) de suport de a fi gratificat prin inter-
mediul unui ajutor, simpatie, de a avea un de a fi
ajutat, protejat, iertat, consolat, ncurajat de altuia.
13) de - nevoia de a acorda simpa-
tie, de a gratifica nevoile altor persoane neajutorate (copii, persoane
slabe, infirme, lovite de bolnave), de a ajuta, ngriji,
consola, trata etc.
14) de evitare a nevoia de a evita urni-
tirea, de a din jenante sau de evitare a n care
subiectul poate nvins. de la unele
fricii de
15) de a Ego-ului - nevoia de a se
ra de atacuri, critici, de a justifica o un
o
16) de contracarare - nevoia de a repara un
printr-o de a de a reprima teama,
de a autorespectul mndria la un standard nalt.
17) de evitare a durerii - nevoia de a evita, de a
pa de periculoase, de lua de
18) de or:dine - nevoia de a pune lucrurile la locul
lor, de organizare, echilibru, exactitate, precizie.
19) de nevoia de aadresa de
a primi Interesul pentru probleme teoretice, nevoia de a
analiza generaliza evenimentele.
20) - nevoia de a o

Murray nu este obligatoriu ca toate aceste de
se manifeste la o oameni care au
de-a lungul lor toate aceste nevoi, pe cnd nu
au unele din ele. Unele din aceste sunt con-
gruente, n timp ce altele se n (A.Calancea, 2006).
179
Teoria lui McClleland: teoria cu privire la 1
D.C. McClelland, unul dintre discipolii psihologului H.A. Mur- .
ray, a ilustrat principalii de motivare a comportamentului
uman sunt:
nevoia de realizare - a individului de a
dori
nevoia de putere- de a-i pe de a-i
conduce;
nevoia de afiliere - de a stabili, consolida
o cu
Autorul de la ideea motivele se n jurul expe-
afective, presupunndu-se omul ca cum ar
un rezultat sau s-ar feri de un un rezultat
cut. o de realizare a determinat un efect pozi-
tiv, persoana se va angaja mai n comportamente de realizare,
invers, un individ a fost pedepsit pentru a atunci se
poate dezvolta o de de ratare acesta va fi un motiv
pentru ocolirea motivele apar din
individului ca urmare poate fi
McClelland de realizare poate fi la unii oameni
de nivel nalt, iar la de nivel
McClelland, persoanele inalt realizatoare se
prin:
realizatorul este o care scopuri cu un risc
moderat, el ia sarcini prea a ndeplinire nu i-ar da
nici o nici prea grele, care o posibilitate
de realizare;
abordeze rezolve el problemele;
se spre acele n care poate repede
apreciere (feedbackul) asupra sale, aceasta deoarece
realizatorul este o i place continuu ct de bine
face ceva;
oamenii cu de realizare standarde-
le de realizare pentru ei pentru atingerea lor.
180
McClelland aproximativ 1 0% din pose-
un foarte nalt nivel al de realizare dezvoltarea tre-
de realizare se poate face prin favorizarea unor din-
tre care amintim:
a) rezultatele finale sau scopurile fie specifice
explicit;
b) scopurile dorite sau rezultatele de realizat prezinte un grad
moderat de risc pentru individ;
c) oamenii n realizarea sarcinii trebuie re-
zultatul eforturilor lor (este oferirea aprecierilor, feedbackului);
d) recompensele sau asociate cu succesul sau insuc-
cesul fie n cu realizarea scopurilor: un premiu semnifica-
tiv pentru o realizare numai o pen-
tru acele insuccese ce nu sunt cruciale.
Aceste trebuie respectate att n mediile
ct n cele
Teoria ERD a lui Alderfer
Clayton Alderfer, psiholog american, a dezvoltat o teorie a
pe nevoi, teoria ERD. Ea de la cla-
sificarea nevoilor de Maslow sistemul celor cinci
categorii de nevoi din piramida acestuia ntr-un sistem care cuprinde
trei tipuri de nevoi:
- E: nevoi de Aceste nevoi sunt de anu-
mite categorii materiale. Ele corespund total nevoilor fiziologice ale
lui Maslow, dar anumitor nevoi de
- R: nevoi Aceste nevoi sunt de comu-
nicarea de schimbul de sentimente cu
membri ai Ele corespund destul de bine cu nevoile de
cu acele nevoi de teoria lui Maslow) care
feedback cu Nevoile sunt mai
de dect de lucruri
dar necritice.
- D: nevoi de dezvoltare. Acestea sunt de implica-
rea n mediul de Ele cuprind att utiliza-
rea a deprinderilor individuale, ct dezvol-
tarea de noi deprinderi. Nevoile de dezvoltare co-
respund nevoilor de mplinire de sine ale lui Maslow acelor aspec-
te din nevoile sale de care realizare responsabilitate.
181
Teoria ERD are la premise fundamentale:
- cu ct nevoile de nivel inferior sunt mai mult cu
att mai mult sunt dorite de rang superior;
- cu ct nevoile de rang superior sunt mai cu
att mai mult este satisfacerea inferioare.
Modelul propus de Alderfer este mai flexibil dect cel al lui
Maslow. Teoria ERD nu presupune o necesitate de rang inferior
trebuie nainte ca o necesitate mai
iar indivizii pot satisfacerea nevoilor de dezvoltare
chiar nevoile lor nu au fost Mai multe ne-
voi pot fi activate simultan, iar deplasarea ntre niveluri este n
ambele sensuri. Mai exact, o nevoie de un nivel mai nalt nu poa-
te fi persoana va insista asupra uneia inferioare.
4. Formele
n activitatea mai multe feluri ale care
de obicei se n perechi opuse, contrare:
)-
1. este de premiate (lau-
da, ncurajarea, premierea etc.) se cu efecte benefice asu-
pra sau interumane, cum ar fi apropierea
angajarea n ele, preferarea persoanelor etc.
2. este de folosirea unor stimuli
agresivi blamarea, pedepsirea etc.) se cu
efecte de evitare, refuz.
>- -
1. este sursa generatoare care se n in-
teriorul persoanei, n nevoile sale personale. De exem-
plu, copilul care pentru a dobndi sau din interes
personal. forma de a intrinseci este curiozita-
tea ndeosebi, curiozitatea ce nevoia de a
de orizontul de 2004).
2. este sursa generatoare a care
se n afara subiectului, fiindu-i acestuia sau chiar impu-
de o ea nu din specificul
De exemplu, un copil care pentru de teama
sau chiar pentru a primi, direct sau indirect anumite recompense
bani etc.). Deci angajarea n activitate e ca un
182
mijloc de atingere a unor scopuri nu ca un scop n sine. n anumite
o poate da uneia intrinseci
(A.Cosmovici, 1999).
);> -
1. are originea n activitatea exploratorie,
n nevoia de a de a de a fi stimulat senzorial, forma ei
fiind curiozitatea pentru nou, pentru ceva interesant, pentru
schimbare. De exemplu, copilul care din curiozitate pentru nou.
2. este de nevoia omului de a
aprobarea din partea altor persoane, de a se bine n com-
pania altora. De exemplu, copilul care doar pentru a nu pierde
dragostea
este o n procesul autoregla-
jului psihic, un factor ce activitatea comportamentul
omului. activitatea individului
formarea lui.
5. Optimum
trebuie n slujba unor nal-
te. este un nivel superior de ndeplinire a scopului.
dintre intensitatea nivelul este
de complexitatea pe care subiectul o are de nde-
plinit. Intensitatea a motivelor se con-
n de presiune a lor asupra mecanismelor de
Astfel, motivele pot fi: puternice, moderate slabe. In sarcini-
le simple (repetitive, rutiniere, cu alternative de pe
ce intensitatea nivelul
n sarcinile complexe se
la un punct, cu care
aceasta din scade.
depinde de dintre intensitatea moti-
gradul de dificultate al sarcinii cu care se indivi-
dul. Cu ct ntre gradul de dificulta-
te al sarcinii o mai mare mai cu att
va fi mai
ntre gradul de dificultate trebuie o aseme-
nea adecvare nct se la optimumul a
unei optime a care unor
nalte sau cel scontate.
183
De optimum putem vorbi n
1) cnd dificultatea sarcinii este corect de subiect;
2) cnd dificultatea sarcinii este incorect de subiect.
Atunci cnd se dificultatea: subiectul va fi
submotivat, va activa n unui deficit energetic va
realiza sarcina; iar cnd se dificultatea: el va fi
supramotivat, cu surplus de energie, care poate dezor-
ganizeze, streseze spre
Stimulul care mpinge spre realizarea unor progre-
se evidente denumirea de nivel de
Acesta trebuie raportat la aptitudinile subiectului. To-
pentru a avea un efect pozitiv, este bine ca nivelul de
fie peste de moment.
este o dimensiune a o va-
cu rol de suport n elaborarea diferitelor procese
psihice. Este un ansamblu de factori care com-
portamentul subiectului, pune n conduita omului, furniznd .
energia in stare a diferitelor 1
procese psihice.
Sarcini de autoevaluare
'
1 notiunea de
1
2 formele
3 functiile
4 Numiti tipurile de
5
convingerile, ca elemente componente ale structu-
rii motivationale.
6
printr-un exemplu, specificul modul de manifes-
tare a pozitive la elevi.
7 Stabiliti dintre termenii interes motiv.
8 Explicati de optim
9
raportul dintre intensitate a grad de
difjcultate al sarcinii.
184
de seminar
1. rolul pentru personalitate.
2. este a comportamentului.
3. printr-un exemplu din mediul dintre stima
de sine nivelul de la elevi.
4. o ntre termenii per-

5. criticile aduse teoriei umane a lui
Maslow.
6. Ce mecanisme de motivare a elevilor profesorul n ca-

7. n ce deacord cu ca aspect
psihologic, este strns de ideea de de recompen-
dar de aceea de
Teme pentru referat
1. actuale n studiul
2. Formarea pentru succes la elevi.
3. personalitate.

:?'
185
Capitolul 12
AFECTIVITATEA
Argument
Afectivitatea este ansamblul de sau care
gradul de sau dintre lumea n-
omului. Aceste se mai numesc procese
afective. Este vorba despre sentimente, pasiuni,
afecte, de stres etc. emotive se nu doar
de evenimentele curente din prezent, ci de cele din trecut, sau
viitor. Cmpul afectiv este vast dificil de interpretat, deoarece de-
pinde de multe alte structuri psihice, cum ar fi
interesele, valorile, despre lume, sistemul de convingeri,
caracterial-temperamentale.
Afectivitatea este peste tot n a omului,
ncepnd cu terminnd cu ul-
timative ale De aceea o drept com-
ponenta de a psihicului.

1. Conceptul de afectivitate.
2. Clasificarea proceselor afective.
3. proceselor afective.
4. proceselor afective.
5.
Obiective
n urma studierii acestui capitol, fi capabili:
conceptele de afectivitate procese afective;
taxonomiile proceselor afective;
specificul proceselor afective;
proceselor afective;
dintre procesele afective cele cognitive;
rolul n activitatea

186
1. Conceptul de afectivitate
Afectivitatea este o a psihicului uman,
la fel de n comportamentul activitatea ca
procesele cognitive. din domeniul psihologiei
multe n jurul - uneori chiar
exagerndu-se fie n
fie n cea a rolului
rolului realitatea a
omului este de nct nici una din cele componente ale
ei nu poate fi Din contra, o personalitate presupu-
ne un nivel nalt de dezvoltare pentru ambele componente: cea emo-
cea Mai mult ca att, este armonizarea
echilibrarea a
Afectivitatea este acea a psihice care
n forma unei subiective de un anumit semn, de o in-
tensitate de o raportul dintre dinamica evenimente-
lor sau a proprii de necesitate dinamica eve-
nimentelor din plan obiectiv extern. Raportul respectiv poate fi ne-
semnificativ sau neutru semnificativ, care
activare (cnd este consonant) negati-
(cnd este disonant).
Procesele afective (se mai numesc sunt feno-
mene psihice complexe, caracterizate prin fiziologice mai
mult sau mai extinse, printr-o de expresii
(gesturi, etc.) printr-o
n cadrul proceselor afective pe prim-plan se nu att obiectul,
ct valoarea pe care acesta o are pentru subiect. Nu
obiectul n sine este important, ci dintre el subiect. Un lucru
poate provoca starea de la o ntr-o
pe cnd ntr-o nu nici o stare
Procesele afective sunt care gradul de corespon-
sau dintre un obiect sau o
noastre (A.Cosmovici, 2005).
2. Clasificarea proceselor afective
Procesele afective se n de:
de care dispun (intensitate, mobilitate,
expresivitate);
187
gradul de (unele se sub controlul
altele n afara acesteia);
nivelul calitativ al formelor din care
(unele apar din satisfacerea/nesatisfacerea iar altele din ne-
cesitatea idealurilor, convingerilor, despre lume
Astfel, trei grupe mari de procese afective sau emo-
(P. Popescu-Neveanu, 1997).
Primul grup include n sine procesele afective primare. Aces-
tea sunt slab organizate, spontane, elementare, manifestndu-se ca un
instinct, fiind slab sau
Din acest grup fac parte:
1. Tonul afectiv al proceselor cognitive, care se la reac-
ce afectiv orice act de
re. De multe ori, amintirile, gndurile tre-
zesc n noi afective de care, adeseori, nici nu ne seama. Tot
ce percepem: culorile, sunetele, mirosurile, nu doar acte
cognitive, ci afective (de uimire, dezgust, etc.).
2. afective de sunt cauzate de
buna sau proasta a organelor interne a ntregului orga-
nism. Aceste sunt de om mai ales n stare de
3. Afectele sunt forme afective simple, primitive impulsive,
puternice, foarte intense violente, de cu
Groaza, mnia, frica, spaima, acce-
sele de plns zgomotos, rsul n hohote etc. sunt astfel de afecte care,
reorganizate cultural, se foarte aproape de instincte. Ele sunt
de o expresivitate se direct, uneori necon-
trolat, ducnd chiar la acte necugetate.
Al doilea grup cuprinde procesele afective complexe, care se
printr-un grad mai mare de intelec-
tualizare. Din acestea fac parte:
1. curente sunt forme afective de active,
intense, provocate de separate ale obiectelor. Ele au un ca-
racter situativ, fie fie orientare bi-
ne (spre un obiect sau o Printre aces-
tea bucuria, simpatia, antipatia, entuziasmul,
dezgustul etc.
188
1
2. superioare sunt legate nu att de obiecte, ct de o
activitate pe care o individul. Ele pot n
le intelectuale, n reflectarea frumosului din realitate, n realizarea
comportamentului moral. De obicei, presupun de
valorice
3. sunt afective de intensitate medie, care co-
ntr-o mai sau mai de timp reflectarea
ntreaga se se pot tran-
sforma n de caracter. O fire
sau o fire se for-
tocmai prin repetarea prelungirea n timp, n personalitatea
individului a afective de acesta.
Al treilea grup procesele afective superioare care se
printr-o mare restructurare raportare situa-
nu la nivel de obiect (ca cele primare), de activitate (ca cele com-
plexe), ci la nivel de personalitate, prin struc-
tura lor disparate tranzitorii. Din acest grup fac
parte sentimentele pasiunile.
1. Sentimentele sunt afective intense, de re-
lativ stabile, specific umane, social-istoric. Prin gradul
lor de stabilitate generalitate, sentimentele iau forma unor atitudini
afective care se vreme, uneori chiar
atunci cnd noi sentimente. sen-
timentelor putem anticipa conduita a individului. Sentimen-
tele ca dragostea, ura, invidia, gelozia, ndoiala,
includ elemente de ordin intelectual, voluntar
omul ca personalitate.
Sentimentele se nasc din dar nu trebuie reduse la aces-
tea. Sentimentul este o abia apoi stabili-

ca sentimentele pot deveni motive ale
comportamentelor specifice n raport cu persoanele care
le-au generat. De exemplu, poate fi iubire
poate fi iubirea ca act, ca mod de comportament n raport cu per-
soana
189
Deosebiri dintre sentimente

Sentimente
-
1. semnificativ mai
2. Intensitate mai mare. Intensitate relativ mai
3. Se constituie se mani- Sentimentele se
n raport cu orice doar
obiect sau ce po- lor sociale,
o semnifi- interpersonale sistemul de sim-
catie pentru subiect. boluri valmi.
4. Repede apar repede Sentimentul se n
dispar, sunt pasagere, timp. timp ndelungat,
temporare, dispare, de asemenea, destul de
pe moment. greu.
5. Se printr-un Se printr-un grad
grad redus de intelectua- mai nalt de intelectualizare. Sen-1
li zare. timentele sunt expresii condensate
interiorizate ale dinamicii 1
sociale, ale ce
1
se ,

comportamentelor celor din jur.
Ele includ o reflexivitate.
6. pot n In elaborarea sentimentelor parti-
baza lumii n- n mod direct cog-
a propriu- nitive superioare (gndirea inter-
lui corp. valorizatoare) care
justificarea
(de acceptare/respingere).
7. In cadrul Sentimentele se for-
nu se poate sta- mnd o
bili o ierarhizare n care se instituie att raporturi de
sau de organizare succesiune ct de
a raporturilor dintre ele. subordonare, unul sau senti-
mente devenind dominante, care
profilul de personali-
tate linia de
190
Sentimentele pot avea trei
1) de reciprocitate - persoanele una
de alta tip de sentiment (respect sau dragoste sau
2) de contrariere - persoanele unul de
sentimente opuse;
3) unilateralitate - o de un sen-
timent determinat, iar aceasta cu o stare de
Clasificarea sentimentelor
Sentimentele pot fi: intelectuale (curiozitatea, spre cu-
dragostea de de care apar n procesul cu-
de ideile proprii sau ale altora); esteti-
ce spre frumos, original, extazul), care provin n
procesul frumosului din societate; morale
(patriotismul, datoria, sentimentul civic), ce atitudinea
de bine sau de conduitele personale sau ale semenilor. Exis-
sentimentele Eu-lui (amorul propriu, sentimentele de inferiorita-
te sau de superioritate).
Un loc aparte n sistemul psihic uman l are sentimentul de iu-
bire de alte persoane.
R. Sternberg (1986) mai multe tipuri de iubire:
1) iubirea (infatuated) - este doar pa-
siunea n sensul iubirii pentru cineva, acest cineva uneori
fiind o de cinema, celebritate);
2) iubirea (romantic), n care intimitatea
pasiunea;
3) iubirea-camaraderie (companionate) - dominante sunt inti-
mitatea implicarea n
4) iubirea ifatuous)- sunt prezente pasiunea implicarea;
5) iubirea (empty) - a mai doar angajamentul,

6) iubirea - n care toate componentele, att implicare,
ct pasiune, intimitate, angajament, sunt prezente la un nivel ridicat.
2. Pasiunile sunt forme complexe de manifestare a
care intensitatea cu durabilitatea sentimentului. Pa-
siunile un vector permanent care
191
persoana spre o activitate, spre o
realizarea scopului. n pasiune este important obiectul sau domeniul
pasiunii, iar acestuia un mare disconfort psiholo-
gic al
De multe ori, pasiunea considerabil celelalte
aspecte ale registrul analizelor comparative al alegerilor.
Cnd pasiunea se cu aptitudinea apare
3. proceselor afective
Procesele ndeplinesc roluri importante n compor-
tamentul omului, dintre care mai semnificative sunt:
rolul de comunicare (se face n exterior starea
de o sau cea pe care ea ca s-o
citind expresiile imprimate pe chipul elevilor
profesorul poate da seama au sau nu; prin
propriile sale expresii profesorul poate de
sugestie a
rolul de a conduitei altora n vederea
unor acte (o poate plnge pentru a impresiona, a
mngierea, acordul sau ceea ce propus; o alta temeri
pentru a se asigura de ajutorul cuiva; n acest sens se poate vorbi de
utilizarea a expresiilor cu scop, pentru a
ceva);
rolul de autoreglare n vederea mai bune la
le cu care ne (plngem n triste, rdem n cele
vesele; comportamentul invers ar fi un exemplu tipic de dezadaptare

rolul de contagiune (de a se transmite de a trezi si-
milare la alte persoane, de a da la afective colectiv-pozitive
sau negative, prin aceasta de coeziune sau de dez-
binare a membrilor grupurilor);
rolul de accentuare sau diminuare a afective
(plngnd, omul se poate elibera de sau, dimpo-
se poate afectiv).
4. proceselor afective
Toate procesele afective se printr-un de parti-
(P. Popescu-Neveanu, 1997):
192
a) Polaritatea proceselor afective aprecierea
sau a n de satisfacerea sau nesatisfacerea
personale. Procesele afective au de a gravita, fie
n jurul polului pozitiv, fie n jurul celui negativ. De obicei, procesele
afective sunt cuplate cte n perechi, cu elemente contrare:
simpatie-antipatie, entuziasm-deprimare,
etc. Polaritatea se n caracterul sau al
lor afective, stenic sau astenie al acestora (unele mobiliznd, "mpin-
gnd" spre activitate, altele, din contra, demobiliznd, ntrziind sau
inhibnd activitatea), ncordat sau destins (unele fiind tensionate,
iar altele relaxante).
b) Intensitatea profunzimea de care dispu-
ne la un moment dat Sunt unele afective intense
chiar foarte intense altele mai intense. Aceasta depinde att
de valoarea a obiectului, de lui n raport cu trebu-
subiectului, ct de capacitatea a subiectului.
c) Durata proceselor afective n ntinderea, n .
timp a acestora, indiferent persoana sau obiectul care le-a pro-
vocat sunt sau nu prezente. Un sentiment poate dura un an, doi sau
iar o poate dura cteva ore sau cteva clipe.
d) Mobilitatea proceselor afective este proprietatea ce
trecerea n interiorul de la o la
alta, sau trecerea de la o stare la alta. De exemplu, trecerea de
la o la un sentiment sau de la un sentiment de un anumit tip la
un alt sentiment, dar de alt tip (de la dragoste la sau invers).
e) Expresivitatea proceselor afective n capacitatea aces-
tora de a se exterioriza, de a le oameni. Exteriorizarea
se prin intermediul unor semne care denumirea de
expresii
Cele mai cunoscute expresii sunt:
mimica;
pantomimica;
de
paralimbajul.
Expresiile nu sunt izolate unele de altele, ci se core-
se afective, dnd la ceea ce se
conduita
193
5.
n a cnd cum exprimi
cum le controlezi.
Modelul Salovey-Mayer (1990)

a) capacitatea de identificare a
lor proprii ale celor din jur);
b) abilitatea de folosire a (judecarea cu ajutorul emo-
utilizarea lor n sociale);
c) complexe adi-
namicii lor);
d) managementul (gestionarea personale
ale altora).
Un alt model al cel propus de Reuven
Bar-On n 1992, componentele de ale
n cinci domenii ("intrapersonal", "interpersonal", "ma-
nagementul stresului", "adaptabilitate" n
timp ce, conform unui model mai recent propus de D. Goleman, inte-
este din cinci factori:
1) propriilor (self awarness);
2) autocontrolul (self regulation );
3)
4) empatia;
5) interpersonale (self skills).
Dincolo de teoretice metodologice diferite,
autori este o impor-
a psihicului uman, poate mai pentru
dect n sens clasic.
Persoanele cu scoruri mari la au
care le conduc spre succes n sfere variate ale att n
ct n ca aceasta acorde o prioritate speci-
(peste medie) muncii sau la locul de
depinde de tipul de sistem nervos al omu-
lui de factorii de mediu n care se persoana.
194
Sarcini de autoevaluare
1
conceptele de afectivitate procese afective

2 Enumerati procesele acestora.
3
deosebirile dintre senti-
mente.
procesele afective n de de
4 care dispun, de gradul de n de
nivelul calitativ al formelor motivationale din care
5
Prin ce se deosebesc procesele afective superioare de cele
primare?
6 Care sunt de ale sentimentelor?
7
proceselor afective.
exemple.
8 Ce presupune conduita
9 componentele
10 Prin ce se pasiunea de
de seminar
1. cteva de dezvoltare a
la prin exemple preluate din mediul
2. de Daniel Goleman: de familie
este prima a
3. rolul modelelor oferite de profesori n ceea ce
mecanismele de gestionare a n formarea culturii emo-
a elevilor.
4. factorii ce formarea sentimentelor in-
telectuale la elevi.
Teme pentru referat
1. dintre
2. Ce este ce nu este pe
3. Pasiunea ca vector al elevului.
195
Capitolul 13 1
SISTEMUL DE PERSONALITATE
Personalitatea e un ntreg armonios
n care fiecare depinde de
(Mihail Ralea)
Vorbind despre personalitate, n termeni majori despre
OM. n personalitate este att n ceea ce
are spiritual, ct ntreg ansamblul de valori acumula-
te istoric, de om, realizate n prezent proiectate n viitor.
Ea n sine (ca sistem) organismul individual, structurile
psihice umane sociale n care omul este prins ca mijloa-
ce culturale de care dispune.
Personalitatea unul dintre cele mai complexe
fenomene din univers; este o realitate extrem de (deoarece
o varietate de componente diferite ca
litate fmalitate - biologice, psihologice, sociale, axiologice, istori-
ce) dispune de relativ stabile, o
n timp, att n plan filogenetic, ct n plan ontogenetic ).
j
1. Conceptul de personalitate.
2. conceptuale: individ-individualitate, '
personalitate, somitate.
3. Conceptele: personaj, statut rol social.

In urma studierii acestui capitol, fi capabili:
aspectele definitorii ale ca sistem
biopsihosociocultural;
individ-individualitate,
personalitate, somitate;
specificul caracteristicilor per-
sonajul, statutul rolul social.
1. Conceptul de personalitate
Conceptul de personalitate este ntlnit n toate
socioumane n filosofie (vizndu-se punndu-sc
n aspectele specifice, iar unghiul de abordare fiind diferit
(ceea ce impune cu att mai mult o a perspectivelor).
196

Personalitatea - ca sistem
biopsihosociocu/tura/, ce se constituie, fUndamental, n existen-
din primele etape ale individuale n societate.
a) organismul individual;
b) structurile psihice;
c) sociale mijloacele culturale de care dispune.
>- Specificul uman biologicului, pentru este pro-
gramat de ereditate.
>- dispune de un uman nativ (ereditatea), acesta
este realizat treptat valorificat prin socializare (in-
trare n cu semenii asimilarea valorilor comportamentelor
prin
);> Personalitatea ntotdeauna este deoarece
fiecare de la o zestre fiecare influ-
unice (istoria propriei este unicat).
>- ntre oameni nu doar deosebiri, ci De
exemplu, se de englezi, francezi, romni, moldoveni, de
sportivi, militari etc. nu sunt totale, tipurile
doar o ce permite o grupare prin
>- S-ar putea construi un model general-uman de personalitate.
a) la specia
b) Calitatea de de membru al
c) Calitatea de cu gndire
d) Participarea la dotarea cu valori orientarea
aceste valori;
e)
2. conceptuale: individ-individualitate,
personalitate, somitate
manifestarea umane presupune pre-
mai multor ipostaze care, n unitate, n interde-
constituie o obiectivare de sine
Pe de o parte, unitatea umane pe de parte, subli-
niem manifestarea ei prin mai multe ipostaze. Din perspecti-
conceptele de individ, individualitate, personalitate,
somitate ipostaze distincte ale subiectului uman. deoa-
rece n literatura de specialitate termeni apar de multe ori nedi-
sinonimi, se impune delimitarea lor
197
1. Individul
Conform etimologiei cuvntului (lat. individuum), de
individ are prin un sens biologic, sugernd de unitate
a organismului cu mediul (mediul natural).
Este o unitate ce se att n interdependenta
organelor ntre ele, ct n organismului cu me-
diul (mediul natural).
Este n ntregime determinat biologic.
Este un reprezentant al speciei
Nu cuprinde note de valoare sau de fi-
ind o tuturor organismelor vii (indiferent de
nivel de dezvoltare).
2. Individualitatea
expresia individului n plan biologic
psihologic.
prin diversificarea structu-
a individului. Este o specificare a individului.
Se la o realitate la structurarea n
interiorul individului a proceselor sale a psiho-
fizice, a diferitelor personale ntr-o
la n acest sens, fiecare om este o individualitate
Este omului; prin ea omul se
specificitatea sa.
n lumea ea este mai mult specificitate, particularitatea
fiind mai pe de specie familie, dect pe indivizi.
individul este suportul individualitatea
este felul de a fi al individului.
dintre individ individualitate trecerea
de la - ca unitate a speciei, Ia
ca atare, ntr-un con-
text sociocultural dat.
Ca individualitatea (eul propriu) nu se
cu personalitatea, care cuprinde ntreaga a
individului cu mediul, prin urmare interiorului cu
exteriorul, actuale ca cele - ntreaga sa devenire. Ele-
mentul central al l personalitatea.
198

3. Persoana
Unii autori nlocuiesc termenul de personalitate cu cel de per-
V. Pavelcu afirma apare din motive:
a) unul alegerea termenului mai concret comprehen-
siv: persoana este o n timp ce per-
sonalitatea este o
b) un alt motiv o deosebire ntre sferele acestor con-
cepte, deosebire care, la rndul ei, una de Prin per-
sonalitate se uneori o n-
cu o de conducere autoritate n societate; orice
personalitate este dar numai unele persoane sunt personali-
Plehanov termenul de personalitate tocmai n acest n-
de cu prestigiu autoritate n societate.
persoana constituie obiectul preferat al disciplinelor care,
direct sau indirect, problematica prin
n primul rnd, psihologiei.
Este o entitate la nivelul ei realizndu-se inte-
dintre individual social, dintre procesele psihi- .
ce care stau la baza conduitelor procesele psihosociale
care forma acestora. Este
sociocultural (statut, etnie, religie etc.), constituindu-se doar prin
omului cu mediul sociocultural.
sistemul de psihosoci-
ale care dau identitate individului. Persoana
cu o identitate (nume, familie, loc
de statut social etc.) avnd o n ca-
drul sistemului social, cu anumite drepturi de care este

o individualitate de sine recunos-
de Este clar nu de sine sistem de
sociale; nu este o rolu-
lui social, a individului n contextul sociale. De
aceea, abordarea nu este a avea n vedere
persoana, raportarea acesteia la sociale din care se
n care se
Este corespondentul n plan social al individului din planul
biologic.
199
n timp ce individualitatea caracteristicile care
un individ de altul, persoana nu poate fi dect n
atributele ei specifice fiind date de cu mediul social. .
Orice normal este a
unui nucleu al sale se ca personalitate.
Este o doar omului, dar nu n ntregime:
copilul mic este doar un candidat la dobndirea persoanei, iar n ca-
zurile patologice, cnd psihicul adultului se
doar atributul de individ; de asemenea, de
"individ" de a sublinia degradarea
a persoanei
4. Personalitatea '''"''
n persoana maxima! valori-
social (persoana plus o de valoare).
- a fi recunoscut ca valoare, ca o individualitate ce contribuie
la
- a avea personal ceva valoros.
n sens strict psihologic, este o
de psihologie n scopul - la nivelul teoriei
- a de a persoanei. Re-
modul specific de organizare a
psihofizice psihosociale ale persoanei. Este o (unitate)
care adaptarea a
individului la mediului natural mai ales social. Are ca-
racterul unei structuri axiologic teleologic, trinomul
valori - atitudini - idealuri fiind principalul nucleu care
elaborarea conduitelor sociale (D. Cristea, 2000).
Este conceptul central n raport cu celelalte ipostaze ale subi-
ectului uman, care att continuitatea n
planul istoriei individului, ct mecanismelor funda-
mentale ale originale la mediul fizic social, precum pe
cele de reglare a comportamentelor de conservare a pro-
priilor structuri.
ca izvornd din individualitate nu ne
permite izolarea ei de "infrastructura" de care lega-
nu orice individ este orice este individ,
deoarece personalitatea - din punct de vedere genetic - nu este o
200
suprapunere, ci un salt o restructurare. De aceea, prin per-
personalitate nu numai de
sine imaginea Eului n altuia, ci ntreaga
cum precizau Sheldon Allport, organizarea a
aspectelor cognitive, afective, conative, fiziologice morfologice ale
individului. Personalitatea este o n devenire.
Este un mod de a fi al persoanei, orice
personalitatea sa; este modelul la care se persoana, siste-
mul n prin care ea se
la nivelul persoanei comportamentul este un rezultat al
reflexiei, al alegerii, al deciziei, personalitatea dintr-un stil
comportamental.
persoana este un subiect, personalitatea este "imaginea
pe care ne-o facem despre un asemenea subiect"
(J.Stoetzel, 1963), este pe care se per-
soana n sa, n sensul unei a
deprinderilor atitudinilor individului,
acestora n mod original unic.
5. Somitate
Personalitate cu merite deosebite ntr-un anumit domeniu de
activitate, care se de un mare prestigiu.
Om cu renume mare; capacitatea ntr-un anumit
domeniu de activitate.
3. Conceptele: personajul, statutul rolul social
1. Personajul
exteriorizarea persoanei prin comportament.
Este persoana n rol, omul interpretat ca un rol social. Deoa-
rece fiecare om poate juca mai multe roluri, el se poate manifesta
prin mai multe personaje. Distingem, astfel, diferite ipostaze ale per-
sonajului, anume:
a. Personajul ca stereotip social, care rolul aferent
pe care o n societate de imperativele sociale
("ce am datoria fiu");
b. Personajul ca ideal personal (volitiv), care se
n raport cu propriile idealuri ("ce vreau fiu");
c. Personajul ca prin care individul n mod
deliberat o pentru disimulnd unele
ale propriei ("ce vreau par sunt");
201
d. Personajul ca refugiu, conduita de statut fiind un alibi
moral pentru propriul comportament ("ce mi se impune fiu").
Ipostazele personajului se n de rolurile ac-
tive pe care le de spontaneitatea sa creatoare de particula-
concrete n care se
un strns raport ntre personaj, ca ele
se confunde: personajul se ca o imagine a per-
soanei, ca o ca o persoana constituie realitatea psi-
care se ascunde n spatele nimeni nu se poate
apropia de dect prin intermediul acestei imagini, care o
o (P. Tournier, 1965).
la nivelul persoanei psihoso-
ciale ale cuiva, la nivelul personajului se obiectivarea
acestor (n de n care se
persoana).
Persoana elementele de identitate, continuitate sta-
bilitate a individului, n timp ce personajul mo-
de a persoanei, precum aspectele
conjuncturale (ce de a
Din punct de vedere psihosocial, personajul este persoana n
interpretarea unui rol social; din punct de vedere strict psihologic,
personajul mutarea persoanei ntr-un model social, indivi-
dul ncorpornd atitudinile conduitele prescrise de societate.
ntre personaj pot exista armonioase (de
cooperare), dar care, atunci cnd sunt foarte mari, pot
duce la patologice ( dedublarea
Obiectivarea persoanei la un nalt nivel de re-
cu transformarea personajului n perso-
nalitate n care devine model social reper axiolo-
gic pentru
2. Statutul rolul social
Personalitatea modul de interiorizare-integrare
manifestare n comportament a statutelor rolurilor. Ea presupune
"dezvoltarea organizarea a
psihofizice ale individului n raport cu statutele rolurile pe care
le el n mediul social dat" (M. Golu, 1993).
202
Statutul "ansamblul de comportamente pe care o
le poate sau pretinde din partea altora, n virtutea
pe care o n (J. Stoetzel, 1963). Distin-
gem, astfel, att o a statutului prin elemen-
tele exterioare, observabile ale comportamentelor statutare ), ct o
(constnd din aprecierea atitudinea persoanei
de pe care o
Att definirea, ct statutelor nu pot fi con-
cepute dect n cadrul unei de sociale n
care drepturile ndatoririle sunt precis circumscrise, as-
tfel nct nu rupturi sau hiatusuri.
unui statut n la reali-
zarea scopurilor grupului sau sociale, ntr-un context social
dat. Ca urmare, unul statut poate avea diferite, n
de contextul social concret.
Fiecare nu are numai un singur statut, ci un set de
statute, dintre care
a. Statute actuale latente (fiecare om are concomitent mai mul-
te statute, dar pune n n de
un anumit statut, celelalte n stare
b. Statute prescrise sau criterii de sex,
etnie, religie, pentru care individul nu a optat,
sau dobndite (prin profesie, activitate sau
etc.), pe care persoana le-a ales pentru
ra a anumite eforturi. Statutul profesional locul central
n statutelor asociate unei persoane; n jurul lui se crista-
toate celelalte statute el toate celelalte
statute ale persoanei.
c. Statute formale (impuse de o informale
(generate consensual n cadrul unor grupuri sau asocieri spontane).
d. Statute temporare (conjuncturale, cu o relativ
permanente.
e. Statute reale actuale anticipate (dorite de individ, spre care
acesta spre statute psihosociale superioare devine, la
un moment dat, o a unul din motivele dezvol-
sale sociale).
203
Statutele sunt complementare (de exemplu, statutul de profesor
nu poate fi corect definit dect n cu statutul de elev).
Complementar statutului, rolul aspectul dinamic
al acestuia, punerea n vigoare a drepturilor ndatoririlor asocia-
te statutului.
Rolul ansamblul modelelor normelor sociale
asociate unui anumit statut. O. Klineberg, rolul individu-
lui ce anume trebuie pentru justifica un statut sau altul.
R.Linton rolul este n fapt standardul comportamente-
lor dictate de un anumit statut.
ntre de statut rol un raport de complemen-
taritate acestea reprezentnd ale persoanei
aflate n Statutul aspectul static structural al
ocupate, el fiind determinat preponderent sociocultural, iar
rolul aspectul dinamic particularizat al comportamentului
persoanei care respectiva el fiind determinat prepon-
derent psihoindividual psihosocial. Prin asumarea unui rol, persoa-
na se ntr-o activitate ce implicit ndeplinirea
lor statutului ndeplinirii acestor de-
pinznd direct de calitatea rolului prestat de Cu ct o per-
este mai unei anumite (prin nivel de
nivel aptitudinal, responsabilitate socia-
etc.), cu att dintre statutare comportamen-
tul de rol este mai ceea ce se va reflecta n modul cum este
apreciat la nivel social jocul de rol.
Asociate statutelor respective, se disting diverse categorii de
roluri.
ntre personalitate rol o de reci-
nu numai personalitatea rolurile sociale (rolurile
purtnd amprenta ci rolurile personali-
tatea (rolul .fiind un element al dinamicii sociale, care nu trebuie n
mod rigid legat de statut).
204
Sarcini de autoevaluare
1 "orice om este o personalitate".
2
conceptelor: individ-individualitate, per-

3
trei factori care contribuie la formarea dezvol-
tarea
4 corelatia ntre personalitate creativitate.
5
cu n formarea persona-

6 cteva modele de a
7
rolul de personalitate n anti-
ciparea conduiteip_ersoanei ntr-o
8
"Personalitatea nu este ci se
pe parcursul fiind
9 criterii de a tipurilor de personalitate.
de seminar
1. schematic structura
2. un colaj n care cum formarea per-
de-a lungul omului.
3. ntre personalitate

4. prin exemple din mediul rolul pe care l ndepli-
nesc n formarea de personalitate.
Teme pentru referat
1. Personalitatea ca obiect de studiu al psihologiei.
2. Omul ca personalitate.
3. a mediului social n formarea
4. Teorii ale
205
13.1. TEMPERAMENTUL- SUBSISTEM BIOENERGETIC
AL
Argument
n cadrul temperamentul este latura ca-
re se cel mai de timpuriu ( din cnd
nu se poate spune nimic despre celelalte laturi ale
deoarece ele nu au fost dezvoltate) se cel mai pregnant in
comportament afective, vorbire etc.)
Din punct de vedere biologic, temperamentul direct
procesele neurochimice sau metabolice din orga-
nism, iar din punct de vedere psihologic, temperamentul mo-
dul cum se un individ, sub aspect dinami-
ca-energetic, n diverse externe.

1. Conceptul de temperament caracteristica
2. Tipuri de activitate
3. psihologice ale temperamentelor.
Obiective
n urma studierii acestui capitol, fi capabili:
conceptul de temperament ca a

tipurile de activitate
psihologice ale temperamentelor.
1. Conceptul de temperament caracteristica
Temperamentul se ca ansamblul dinami-
ca-energetice ale Pe de o parte,
cu privire la ct de sau sau sau
sau este conduita unui individ - ni-
velul dinamic, iar pe de parte, modul de acumulare
a energiei unui individ - nivelul energetic - de unde atri-
butele energic, exploziv, rezistent, expansiv contrarele lor (deficit
de energie, consum lent al energiei, de energie).
206
Dinamica se att n
persoanei, ct n afectivitate, n conduitele voluntare sau n proce-
sele cognitive; ea se n mimica individului, n viteza rit-
mul vorbirii, n scrisului etc.
Astfel, putem identifica temperamentele cu ajutorul unor indica-
tori psihocomportamentali, anume:
Impresionabilitatea - adncimea cu care sunt
fenomenele psihice, n special cele senzoriale afective. n
de capacitatea de receptare a profunzimea impresii-
lor produse, indivizii sunt adnc impresionabili primi-
te impresiile formate au mare n plan psihic, iar
afective l fac vibreze puternic, toate acestea suprapunndu-se pe
un fond crescut al persoanei) (superficial) im-
presionabili.
Impulsivitatea- se la caracterul brusc al la
sacadate n proceselor sau nregistrnd perioa-
de de domoale intensitate
Ritmul psihice - altemarea lor
sau accelerate sau ncetinite, o
regularitate ntre pauze sau o instabilitate
evidente. -
Tempoul neuropsihice temperamentale - se ex-
n psihice ntr-o unitate de timp.
indivizi cu un tempou ridicat, tumultuos (cu o mare n
unitatea de timp a psihice) indivizi cu un tempou (cu
o a psihice pe unitate de timp).
Expresivitatea - vorbirii; debitul viteza
limbajului; de mers automatizate; expresiile
mimice; actele voluntare complexe; dominante
( extraversie/introversie ); disponibilitatea la comunicare
sau locul controlului de
activismul intern propriu); capacitatea de lucru la
puternice de capacitatea de adaptare la situ-
noi; la Ia stres, la conflictuale.
207
2. Tipuri de activitate 1
Un rol principal (chiar nu explusiv) n determinarea ,
temperamentale revine sistemului nervos central
(care integral, toate procesele organice
comportamentul n virtutea neuropsihice a creierului).
S-au pus n trei fundamentale ale sistemului
nervos, ce se n activitatea
a. (energia) - de le ce
constituie neuronul (poate, n primul rnd, de acizi nucleici
fosfolipide);
b. Mobilitatea - n viteza cu care se se
respectivele
c. Echilibrul - sau a ntre cele
procese nervoase de (n caz de deze-
chilibru
ntre tipul de activitate temperament exis-
o Tipul de activitate
baza a temperamentului.
- studiind temperamentale ale unui individ, putem
determina sale fundamentale de tip de sistem nervos;
-studiul tipologice ale nervoase superioa-
re au facilitat temperamentelor umane.
Tipul de activitate (tipul general de sistem
nervos) are o mai dect temperamentul, nu
doar planul psihice, ci activitatea a organismului, a
diverselor organe, la procesele trofice; sub aspectul
tipul de activitate este, mai
restrns. tipul de activitate este o
- fiind expresia structurii a sistemului
nervos, temperamentul este o care acti-
vitatea conduita
Temperamentul este un corespondent n plan psihocomporta-
mental al tipului de sistem nervos. Tipul de activitate supe-
nu se direct ntr-o temperamenta-
ci mediat (filtrat) de sistemul de cu lumea (reflexe
onate,
208
Acest filtru ca n temperament se manifeste n mod
predominant o a tipului de sistem nervos (echilibrul,
mobilitatea), intensitatea proceselor nervoase fiind la om n mod
frecvent nu apare mereu n prim-plan; toate acestea de-
pind de un anumit consens al de
re se poate exprima diferit n diverse sectoare ale
psihice (de exemplu, este posibil ca mobilitatea se exprime mai
proeminent n motricitatea dect n activitatea
ntre tipul de activitate temperament nu
poate exista o poate fi vorba numai de modul particu-
lar n care tipul se n n urma onto-
genetice a individului.
Temperamentul, n sale tipico-individuale, depinde n
mare de ontogenezei. "tipul categoria
de temperament, dezvoltarea modul concret n
care se acest temperament" (P. Popescu-Neveanu, 1961).
Nu toate tipului au pentru definirea
temperamentului; unele dintre ele, fiind contracarate de factori
sau nefiind suficient conturate, expresia n
temperamentului specific unei persoane.
Pavlov a tipul de sistem nervos este el nu se
n mod structural n cursul ontogenezei. funda-
mentale ale nervoase superioare nu se dar ele se
n n a lor, n succesi-
unea: intensitate --7 echilibru --7 mobilitate. Aceasta este regula ge-
dar n cadrul ei pot exista ce depind de caracteristicile
tipului nativ. tipul caracteristicile procesu-
lui de maturizare Nu se exact n ce influ-
factorii de mediu asupra tipului; n orice caz, o a
tipului n de tip cele de trebuie
privite n unitate: la trecerea de la o la alta, prin antrena-
ment mobilitatea de la la
Tipul de activitate este cea mai din-
tre interne. De aceea, temperamentul apare ca cea mai ge-
a de
structura respectiv, tipul temperamental sunt n-
ambele reprezentnd "elementul" ereditar n organizarea
a
209
temperamentul este, n larg determinat genetic (ti-
pul fiind el nu o imu-
ci unele n cursul Temperamentele nu
pot fi schimbate (nlocuite unele cu altele), dar pot fi educate, mode-
late sub factorilor socioculturali (facilitnd manifestarea
temperamentale cu efecte pozitive inhibnd manifesta-
rea celor cu efecte negative).
Fiind determinat n principal de tipul de sistem nervos, tempe-
ramentul se ca a ntregului sistem de
personalitate este de aptitudini caracter, dobndind
unele secundare destul de variabile care trec dincolo de
tipic spre individual.
Plecnd de la unul din postulatele de ale psihologiei
fice, conform psihicul este a creierului, Pavlov consi-
principalii factori care tipul temperamental
sunt naturale -intensitatea echilibrul
mobilitatea- ale celor procese nervoase fundamentale: exci-
Cele trei definesc tipul de activitate ner-
sau tipul de sistem nervos.
n de cele trei criterii fundamentale ale ner-
voase superioare, distingem: tipuri puternice slabe criteriul
tipuri echilibrate ne echilibrate criteriul echilibru-
lui), tipuri mobile inerte criteriul
Aceste tipuri de sistem nervos pot fi identificate prin in-
dicatori psihocomportamentali (I. Radu, 1991):
a) Indicatori ai proceselor nervoase
----
Indicatori ai tipului puternic Indicatori ai tipului slab
capacitate de lucru capacitate de lucru n regim '
inclusiv n de dozare a efortului;
2uprasolicitare, stres;
consum mic pe unitate de timp,
dar n continuitate; de-
elin rapid n de stres;
. restabilirea efort oboseala se rapid
1 sau este
L_
210
,
capacitate de a cuprinde sar- volum mai mic al
cini complexe; la (nu poate duce suprasarcini),
stimuli dificultatea distributive;
stimulii o


n suprasolicitarea du-
probe de a platoului ce la suprimarea
atins prin la

aproximativ mobilizare n raport
ntre nivelul energe- cu sarcina;
ti ce dificultatea sarcinilor
(indicator al echilibrului);

praguri senzoriale ridicate, praguri senzoriale joase, sen-
sensibilitate sibilitate
b) Indicatori ai echilibrului proceselor nervoase
Indicatori ai tipului
Indicatori ai tipului echilibrat
neechilibrat
efectuarea n mod egal n
a
timp a
coordonare motorie; coordonare mai
(suprapunerea) a

suprapunerea de
nu are efecte ne-
(sarcini) sarcina de
gative; distri-

butive;
spre supraexcitare;
de
greu "afectul

prelungite";

de
izbucniri nervoase frecvente,
sine.
explozive;
intensitatea de orien-
tare se cu predomina-
- -
rea
211
c) Indicatori ai proceselor nervoase
Indicatori ai tipului mobil, vioi Indicatori ai tipului inert
adaptare la ritm lent de adaptare la
noi de n noi, deprinderilor ste-
formarea noi; reotioiilor;
trecerea de la repaus trecerea de la re-
la activitate, paus Ja activitate, invers;
invers;
mobilitate motorie lentoare n limbaj.
Prin combinarea celor trei ale
nervoase superioare patru tipuri de le corespund
cele patru temperamente stabilite n Antichitate de Hipocrat: tempe-
ramentul sangvinic, temperamentulflegmatic, temperamentul coleric
temperamentul melancolic. n continuare, corespon- j
dintre tipurile generale de sistem nervos temperament: ,
a) tipul puternic-echilibrat-mobil are corespondent tempera- J
mentul sangvinic; ,
b) tipul puternic-neechilibrat-inert are corespondent tempera-
mentul flegmatic;
c) tipul puternic-neechilibrat-excitabil are corespondent tempe-
ramentul coleric;
d) tipul slab are corespondent temperamentul melancolic.
Tipologia lui Pavlov are limite:
> nu ia n considerare dect variantele extreme ale celor trei n-
ale nervoase superioare a surprinde variantele
temperamentale intermediare, intertipice );
> nu ia n considerare toate cele trei la toate tipurile
(tipul slab se doar pe criteriul
3. psihologice ale temperamentelor
Caracteristicile psihocomportamentale ale temperamentelor cla-
sice 2007):
a) Temperamentul sangvinic (al bunei
Nota mobilitate, ritrnicitate, echilibru pe fondul
vioiciunii, rapiditatea
212
n plan - sensibil dar
fluctuant inegal n afective, manifestnd o oarecare superfi-
cialitate n acest plan.
n plan intelectual- productiv n de
greu scopurile; flexibilitate mobilitate
n planul - se n activitate, dar nu o
este vioi, mobil, dar nepersistent.
n plan - prompte; vesel, destins,
spiritual; nestatornic, a suferi); socia-
bil, se repede, dar nu este persistent.
b) Temperamentul flegmatic (apatic):
Nota
n plan - pare a fi indiferent, dar este capabil de
afective foarte intense durabile.
n plan intelectual -
de
n planul - se greu n activitate, dar este
perseverent; are o mare capacitate de
n plan - foarte calm, temperat, perseve-
rent, imperturbabil, inert; ntrziate, stereotipe, ncordat;
nesociabil socialul), capacitate de adaptare
la noi.
c) Temperamentul coleric (irascibil):
Nota - neechilibrul, inegalitatea n
trecerea de la o la alta.
n plan sentimente intense, dar de nes-
cu de furie, nclinat spre exagerare.
n plan intelectual - productiv n de
omul marilor dar oscilant.
n planul activ, rezistent, dar de
energie; o a de (cu ascensiuni
cu entuziasm de
213
n plan reactivitate agresivi- J
tate, impulsivitate, iritabilitate, predispus la ,
explozii afective, la furie dar la afective deosebite;
fie fie ostilitatea.
d) Temperamentul melancolic (trist, llipotonic):
Nota tonus energetice
in plan hipersensibilitate, afective intense, de
spre depresie; blocaj, n special la
n plan intelectual- productiv n muncile tendin-
de subapreciere.
n planul - se cu sa; este per-
sistent, dar se des.
n plan - interiorizat, meticulos;
sobru, retras, anxios, pesimist, nesigur, rigid, nesociabil; de
adaptare lipsei ncrederii n sine
Din punct de vedere psihologic, nici un temperament nu poate fi
considerat ca fiind privilegiat: fiecare aspecte pozitive, pre-
cum riscul unor negative. de manifestare a
celor aspecte - pozitiv sau negativ - ale tempera-
mentale vor depinde de aptitudini, de interese, de n
special, de orientarea a persoanei (de caracter), precum
de n care persoana se (de exemplu, o
de tip melancolic ntr-o mai nici o
risc poate da de calm, de sociabilitate, de
ncredere, dar n mai familiare poate avea mani-
de de autoasigurare exagerate: nencredere, sus-
piciune, de a se opune, de a contrazice, hiper-
sensibilitate, ironie etc.). De asemenea, tipurile pure sunt foarte
rare; n general ntlnim tipuri mixte, cu mai
sau mai a anumitor temperamentale.
214
Sarcini de autoevaluare
1
conceptul de temperament ca dinamica-
a 1
2
temperamentului unei 1
persoane este o a eficiente cu aceasta". 1
3
succint tipurile temperamentale
clasice. 1
4
prin exemple, temperamentale ale 1
unei persoane ntr-o de conflict. j
5
comparativ portretele temperamentale ale melanco-
licului ale colericului.
6
deosebiri ntre temperamentul san-
gvinic flegmatic.
7
n care tipului tempera-
L____ me_!l.tal sa11gvinic pot facilita
de seminar
,'1
1. de ce caracteristicile temperamentale nu sunt sus-
ceptibile de a fi catalogate ca fiind bune sau rele. ,,i,j
2. pe grupe un colaj n care printr-un exemplu
concret, "compatibilitatea dintre temperamentale
profesia este un factor important al succesului n
3. indicatorii comportamentali n baza determi-
temperamentul unei persoane.
4. portretul temperamental al unei persoane apropiate.

5. "Educabilitatea temperamentului este .. "..

Teme pentru referat
1. Locul temperamentului n sistemul de personalitate.
2. Baza a temperamentului.
3. temperamentale n exercitarea unei profesii.
215
13.2. CARACTERUL- SUBSISTEM
AUTOREGLATOR
AL
Argument
NQta a caracterului este devenirea lui. Caracterul nu
este dat, ci dobndit. El este expresia istoriei personale a
omului, este o "a doua a lui.
caracteriale nu sunt date pentru totdeauna, ci
de-a lungul individului, se treptat n

Unii autori au considerat caracterul provine dintr-o structu-
care se mai trziu. a
fost de ulterioare. Analiza profilurilor caracte-
riale n raport cu epocile istorice, cu sociale
concrete ale primatul mediului n
formarea caracterului. Concomitent cu progresul soci-
al se profiturile caracteriale.
Caracterul se prin asimilarea sociale, a ide-
ilor valorilor dominante ale epocii respective, prin conformarea la
anumite norme reguli pe care societatea le impune individului.
are o tem-
peramentul imprimnd caracterului un anumit "colorit"; este
social, moral cultural care se pe parcursul
individuale.
n configurarea caracterului decisive sunt de via-
drumul concret pe care l individul n sa, modelele
socioumane pe care le-a ntlnit, n care s-a angajat,
nile pe care le-a ndeplinit. De aceea, caracterul se final-
mente ntr-o strict izvornd
din istoria

1. Conceptul de caracter ca a
2. Componentele de ale caracterului.
3. Devenirea caracterului.
216
Obiective operationale:
n urma studierii acestui capitol, fi capabili:
conceptul de caracter ca
a
componentele de ale caracterului: atitudinea

sistemul de atitudini structuri caracteriale.
1. Conceptul de caracter ca a per-

Caracterul cea mai a
care din integrarea n anumite psiho-
comportamentale a ntregii de
Spre deosebire de temperament, care forma de manifes-
tare a care se n orice
sau caracterul este latura de a consti-
tuind nucleul psihosocial al individului (caracterul se impli-
se numai n sociale, elaborndu-se doar n
cadrul dintre individ mediul sociocultural). Pe de
parte, aptitudinile nu automat valori. Ele
sunt instrumentale se investesc nemijlocit n deci reprezin-
valori n timp ce caracteriale va-
lori psihosociale psihomorale, investindu-se n reglnd, n
de aceste majore, comportamentul. Caracterul
este cel care maxima! att temperamentul, ct aptitudinile.
de caracter este caracterului m-
cele mai diverse forme. Zisulescu (1978) a sintetizat trei
sensuri ale de caracter.
1. Sensul de "caracteristic" provine de la etimologia cuvntului
grec haractir care, Teofrast, se la "monograma" indivi-
dului, la anumite la stilul de al unei persoane.
Sensul de "caracteristic" nu se la orice nesemnificati-
pentru unui obiect oarecare, ci la la
ceea ce contribuie la structurarea a unui obiect, a unei per-
soane, a unui concept (de exemplu, "ticurile", sunt
individuale, ele nu sunt definitorii pentru personalitatea
de aceea nu pot fi admise ca caracteristice).
217
2. Sensul etic caracterul investit cu valoare Ca-
racterul un standardmoral emiterea unei de valoa-
re. Lui i se atribuie calificativele de "bun" sau moral sau imo-
ral, bine format sau format, n de principiile morale direc-
toare pe care le un individ.
sensului etic pe care caracterul l include, unii psihologi
americani englezi au preferat termenul de "caracter"
cu cel de "personalitate". Printre se Allport,
care, caracterul fiind o personalitate nu con-
stituie un domeniu special al Desigur,
de a elimina de caracter din vocabularul psihologic a fost
vehement de autori.
3. Sensul psihologic caracterul ca particularitate speci-
prin care o se de alta, ca semn caracteristic
al unei care i modul de manifestare, stilul
de de evenimentele Omul nu dispune de o
particularitate (semn caracteristic), ci de variate, im-
portante ( definitorii) sau mai importante (nesemnificative). Ca-
racterul permanente, deoarece nu-
mai acestea pun amprenta asupra conduitei individului.
Sensul de "caracteristic" sensul psihologic se suprapun, sunt
aproape identice, n timp ce sensul etic sensul psihologic se presu-
pun reciproc.
De aici, n sens larg, caracterul este un mod de a fi, un ansam-
blu de psihoindividuale ce apar ca ale unui
portret psihic global.
n sens restrns, caracterul este un ansamblu de privind
pe care le subiectul cu lumea valorile care
se conduce.
ntre caracter celelalte componente ale
(T.Buzdugan, 1999)
LCaracter (C)- Temperament (T)
T este neutra/ sub aspect valoric ( e formal, de
C se prin valorile care se individul

T din
(nu este de decizii
218
C se se prin participarea de va-
loare (ce este bun sau subiectul fiind responsabil apreciat po-
trivit comportamentului (cinstit, mincinos etc.);
T nu "controlul" comportamentului;
C este o de control valorificare.
Cnd un se ignornd regulile morale, el nu
poate invoca drept temperamentul (omenia, sinceritatea nu
depind de temperament).
Temperamentul face ca la fiecare om se exprime, n chip di-
ferit, atitudini.
II. Caracter - Aptitudini
ntrAe acestea, este mai
1. In timp ce "Aptitudinea" se se
rezultate, de caracter" constau n modul de raportare la
aspectele (inclusiv la activitatea proprie).

calitatea unei nivelul
aptitudinilor unui om;
modul cum el se la activitate (harnic sau
apreciem de caracter.
2. subiect poate fi apreciat diferit din cele per-
spective (de exemplu: lipsit de talent artistic, dar harnic).
Poate exista ntre aptitudini caracter, dis-

dezvoltare a celor
personalitatea insului o
3. Caracterul aptitudinile blocuri n care atitudinile
fie fie aptitudinile.
2. Componentele de ale caracterului
Atunci cnd vorbim despre caracter ne referim la conduita uma-
de un ax Omul nu arbitrar,
ci comportamentele lui dintr-o atitudine.
Atitudinea este pe care o are o persoa-
de realitatea n care sau de un grup de probleme
ale acestei Deoarece caracterul este n un sistem de
atitudini stabile n diverselor el se prin diferite
atitudini care sunt componentele lui. Astfel, atitudinile fac parte in-
din structura caracterului nu sunt diferite.
219
La nivelul caracterului nu ne atitudinile circumstan-
tiale variabile, ci atitudinile stabile generalizate, definitorii pen-
tru individ, ntemeiate pe convingeri puternice.
Atitudinea este att o o modalitate de
raportare la diverse laturi ale sociale, la la sine, la activitate,
un fapt de ct o m?dalitate de manifestare n comporta-
ment, In forma lor de comporta-
ment, atitudinile sunt iar interiorizate apar ca atitudini.
Atitudinea se constituie, cum Klineberg, n procesul cu-
al prin individului cu obiectele n
contextul unor evenimente sau sociale, prin interiorizarea
lor generalizate stabile ale omului cu lumea ce devin,
prin interiorizare, moduri de comportare. Fiind n un rezultat al
atitudinea este, de fapt, ecoul subiectiv al evenimentelor fap-
telor externe, al individului cu realitatea.
Prin atitudine, individul se selectiv se
Atitudinea, ca vector major al este, n
primul rnd, n perceperea evaluarea evenimentelor.
Atitudinea nu este o ci
o orientare Ea un fel de
a individului de a sau ntr-un mod sau altul
la mediului extern. 1
Atitudinea - modalitate de raportare la o de obi-
ecte sau fenomene prin care subiectul se selectiv se

Este un vector major al - fiind impera-
tiv n
Este n perceperea evaluarea evenimentelor (de
exemplu: un afacerist va bani din orice).
Atitudinea este o ce ele-
mente cognitive, afective volitive. O atitudine trebuie un
obiect- elementele cognitive, cu o n subiect- elementele
afective, care ne la - elementele volitive.
Atitudinea apare, astfel, ca o cu
componente:
1. Componenta include gama
de concepte, convingeri, stereotipuri pe care
o le are n raport cu obiectul atitudinii.
i atitudinii orientare.
220
2. Componenta gradul de acceptare
sau neacceptare a obiectului atitudinii. Aceste componente
sentimente, pasiuni, interese, idealuri) dina-
mizator sau frenator, l pe individ n sau l opresc
din sau energetic.
3. Componenta se la de
comportament ale persoanei de obiectul dat, la orientarea atitu-
dinilor individului, desemnnd sensul spre care ntreprinde indivi-
dul
Caracterul se prin integrarea n plan cognitiv, afectiv-
volitiv a ceea ce este semnificativ pentru individ n si-
evenimentele sociale (structura nu este de
evenimentele externe, ci ea se impune acestora).
Ponderea celor trei componente n structura atitudinii poate fi
foarte la nivel intraindividual (n dimen-
siunea iar ncepnd cu predomi-
nante devin dimensiunile: interindividual (dife-
la indivizi), conducnd la diverse tipologii caracteriale.
structurii caracteriale la nivel individual presupu-
ne identificarea atitudinilor dominante, a dintre atitudini
a raportului dintre orientarea Atitudinile
segmentele lor nu trebuie interpretate n sine, ci n de valoa-
rea lor Definitorie pentru atitudine este raportarea ei per-
sau la valori. Atunci cnd atitudinile
sunt n cu normele sociale, ele devin valori,
constituindu-se ceea ce Linton denumea sistemul atitudini-valori,
care de nucleul persoanei.
Atitudinile nu se cu valorile; ele constituie mai curnd
valorilor, interiorizarea lor de individ. Atitudinile
au un valoric o prin care com-
portamentele specifice ale individ.
n cadrul sistemului atitudini-valori, unele atitudini valori
sunt centrale, dominante, altele sunt marginale, periferice. Fiecare
se n jurul unui nucleu de atitudini valori cen-
trale care i definesc orientarea.
atitudinilor valorilor proprii unui individ repre-
din punct de vedere practic, un instrument de previziune a
comportamentului n diferite sociale.
221
Atitudinea, este relativ se
este Putem vorbi, deci, de o a atitudinilor,
depinznd de componentele care atitu-
dinea. n principiu, caracterul este modelabil pe durata
individului, putndu-se reorganiza, corecta,
Clasificarea atitudinilor domeniul n care se
1. Atitudinea de oameni:
Omul nu dect printre oameni;
Contrazicerea principiului "Omul - valoarea n-
a omului;
Se pune problema valorii altora de
opinie (nu invidie,
Sunt necesare: cooperarea, colaborarea, consilierea.
2. Atitudinea de sine:
ne comparndu-ne cu ;
nu ajungem la narcisism nu cadrele
Demnitatea - propriei valori n respectu- f
lui de njosirii;
Modestia trebuie cu demnitatea;
ncrederea n proprii - o prghie a rea-
de sine;
Exagerarea egoismului este
3. Atitudinea de
Munca- rol important n omului;
Rolurile profesionale ndeplinite competent - indicatori ai
valorii sociale a
Sunt apreciate de a finaliza, de a te perfec-


Interesul pentru munca aptitudinile
re duc la
4. Atitudinea de
5. Atitudinea de
Sunt necesare atitudini ecologice.
222
6. Atitudinea de societate
Le pe toate celelalte;
politice pe care fiecare le
are de destinele
n plan social-valoric, valoarea este patriotismul.
Dobndind stabilitate, atitudinile,
cum Measiscev, devin caracteristice pentru individ,
transformndu-se n de caracter.
caracteriale notele specifice ale atitudini-
lor, de atitudini prin faptul
- au o mult mai (atitudinile avnd un grad de
generalitate mult mai mare);
- din atitudini, fiind ale acestora, dar nu in-
vers (de exemplu, sociabilitatea- ca de caracter -
din atitudinea de sociabilitate, dar nu invers).
definirea caracteriale ca "seturi de acte com-
portamentale covariante sau ca psihice ce fac parte in-
din structura M. Zlate (2000) faptul
nu orice este o
caracteriale satisfac
1. Sunt definitorii pentru individ, exprimnd ceea ce
are el specific;
2. Sunt stabile, durabile, nu spontane, ele de-
un mod constant de manifestare a individului permit pre-
comportamentului;
3. Sunt coerente cu toate celelalte, fiind organizate ierarhic n sistem;
4. Au o valoare sau nu sunt neutre;
5. Sunt specifice unice ca manifestare, irepetabile
ireductibile, de la un individ la altul, formndu-se
prin istoria a individ.
M. Golu (2004) ca
care modului de comportare al
unui individ n sociale semnificative pentru el".
caracteriale sunt sistematizate cte n pe-
rechi polare (de exemplu: altruist-egoist,
etc.), la fiecare ntlnindu-se ntreaga de perechi, dar
cu ponderi diferite, preponderent spre polul pozitiv (caracter pozitiv)
223
sau preponderent spre cel negativ (caracter negativ); echilibrarea re-
a polare este cu un caracter ambiguu,
slab determinat. Pe baza acestei caracteristici s-a elaborat modelul
caracteriale.
Ca n cazul atitudinilor, dintre caracteriale
sunt foarte diferite de la un individ la altul pot fi de mai multe tipuri.
1. de ierarhizare. G. Allport (1991)
le caracteriale individuale (denumite de el personale") n:
cardinale (n de 1-2) sau care
le le pe toate celelalte, cu
pentru individ care pun amprenta asupra act de
- centrale (n de 1 0-15), care pot fi cu
recunoscute la un individ ca fiindu-i caracteristice care
cotidiene;
secundare sau periferice (n foarte mare), mai
active, care aspecte ale condu-
itei individului, avnd o pe care
persoana uneori le
A pe cineva a-i determina caracte-
riale cardinale.
Plecnd de la clasificare, de Allport, s-a elabo-
rat modelul cercurilor concentrice caracteriale.
2. de coordonare sau de cooperare.
3. de competitivitate excludere
4. de compensare.
Tipurile de dintre caracteriale au sugerat elabo-
rarea unui model de tip multinivelar, piramidal, denumit modelul
piramidei caracteriale.
Modelul piramidei caracteriale surprinde modul de organizare,
structurare a atitudinilor caracteriale, calita-
tea lor de sistem. Ierarhizarea a caracteriale
poate lua forma unei piramide care n vrf dominan-
te, la din ce n ce mai particulare (subor-
donate), accentul pe modul de al
224
Valoarea acestui model n faptul
permite caracterului ca sistem organizat bine structu-
rat nu ca un conglomerat de O ntr-o
parte a sistemului va n mod direct ntregul sistem
caracterial, n mod indirect celelalte laturi ale
necesitatea a mijloacelor
educative, ca urmare a caracteriale dintre oameni (speci-
ficului caracterial al individ). Ierarhizarea atitudinilor
caracteriale n sistem cea mai particu-
laritate a structurii caracteriale. n timp, sistemul do-
anumite structurale constituind profilul ca-
racterial al persoane.
M. Golu (2004) distinge tipuri de caracteriale.
1. caracteriale globale (de ansamblu), anume:
- unitatea caracterului, care se la identitatea
conduitei unui individ, dincolo de acciden-
tale; sau ctorva care dau ntregului;
- originalitatea caracterului presupune nota a unei
persoane n raport cu alta (autenticitatea n asimilarea valorilor, coe-
lor gradul diferit de dezvoltare integra-
re la fiecare individ);
- caracterului n diversitatea persoanei
n plan social, n raport cu (semeni), cu munca etc.
- stabilitatea caracterului este de n plan mo-
ral a atitudinilor caracteriale, aceasta fundamentnd
manifestarea n plan comportamental;
- plasticitatea caracterului presupune restructurarea elemente-
lor structurii caracteriale n cu noile sociale,
asigurndu-se caracterului autoreglajul eficient n
de
- de caracter (integritatea) acestuia la in-
presiunile negative din exterior, la diferite
2. caracteriale particulare, n de
componentele psihice valorizate de individ implicate n determina-
rea atitudinii acestuia de obiectul de anume:
225
cognitive (reflexivitatea, obiectivitatea, spiritul cri-
tic opusul lor);
- (sentimentalismul, timiditatea, .
mercantilismul opusul lor);
- volitive (curajul, fermi- .
tatea, autocontrolul opusul lor);
- intersubiective (solicitudinea, spiritul de cooperare,
spiritul de ntrajutorare, altruismul opusul lor);
- morale (cinstea, corectitudinea, demni ta-. J
tea, modestia opusul lor).
3. Devenirea caracterului
Nota a caracterului este devenirea lui. Caracterul nu
este dat, ci dobndit. El este expresia istoriei personale a
omului, este o "a doua a sa.

caracteriale nu sunt date pentru totdeauna, ci
de-a lungul individului, se treptat n on-

Unii autori au considerat caracterul provine dintr-o structu-
care se mai trziu. a
fost de ulterioare. Analiza profilurilor caracte-
riale n raport cu epocile istorice, cu sociale
concrete ale primatul mediului n
formarea caracterului.
Concomitent cu progresul social se
profilurile caracteriale.
Caracterul se prin asimilarea sociale, a ide-
ilor valorilor dominante ale epocii respective, prin conformarea la
anumite norme reguli pe care societatea le impune individului.
are o tem-
peramentul imprimnd caracterului un anumit "colorit"; este
social, moral cultural care se pe parcursul
vietii individuale.
n configurarea caracterului decisive sunt de
drumul concret pe care l individul n sa, modelele
socioumane pe care le-a ntlnit, n care s-a angajat,
pe care le-a ndeplinit. De aceea, caracterul se finalmente
ntr-o strict izvornd din istoria
226
El persoana de realitate, l pune n raporturi cu di-
versele laturi ale Este vorba, nu de acele n care
obiectul asupra subiectului, ci n care
subiectului (individului), prin care acesta se impune n di-
verse prin care specificul individual
(pentru ca individul se manifeste ntr-un fel sau altul, el trebuie
de o organizare prin care filtreze toate
din exterior, se orienteze ntr-un anumit mod n lume
se pe sine n raport cu orientare).
Trebuie specificat faptul devenirea are o
anume:
din punctul de vedere al normale a individului;
din punctul de vedere al individu-
lui, al caracteriale ("caracteropatii"), cnd
a unei caracteriale le pe toate celelalte,
devenirea fiind H. Ey (1983) persona-
litatea ca alterare a Eului, n loc se ordoneze n ra-
port cu se arrnonizeze cu ea ntr-o unitate se
hipertrofie ntr-o de caracter (de exemplu, fanati-
cul impulsiv n anxiosul n securitate introvertitul n
refuzul etc.), mai posibilitatea de crea un
mod de a fi toate de sine se con-
stituie n acest caz ntr-o imagine cea a unui individ care
trebuie nu fie ceea ce este pentru
n cazul normale, caracteriale dispun de o
flexibilitate, plasticitate, ele putnd fi modelate, modificate
de-a lungul istoriei individuale sau n cadrul raporturilor cu cu
diverse evenimente. "Caracteropatia", ca a caracte-
rului, cu fixitatea cu fatalitatea caracterului, cu
imposibilitatea de a le domina pe acestea sau de a le modifica potrivit
propriei istorii. "fixitatea", "stereoti-
pia" sunt simptomele patologiei Eului redus la formele arhaice, pri-
mitive, cu imposibilitatea individului de a deveni, de constitui
singur propria istorie.
Personalitatea astfel, acel caracter care se
constituie mpotriva lui lipsit de libertatea (autonomia) voin-
de sine propriei
227
Sarcini de autoevaluare
1 conceptele: de caracter, atitudine caracte-
caracter.
2 ntre termenii expresivitate a
caracterului originalitate a caracterului.
3 componentele de ale caracterului.
4 Identificati caracteriale.
5 specificul caracterului n raport cu temperamentul.
6 temperamentale ma-
nifestarea de caracter.
7 caracterului n valorificarea unei alte
laturi a
8 atitudinile n de domeniul n care se mani-

-
de seminar
1. o ntre caracter temperament.
2. trei de caracter pozitive,
rolul acestora n comportament.
3. trei tipuri de atitudini, cte o
profesie n care acestora perfor-

4. n ce mecanismul al modelului
sunt surse importante n formarea caracterului.
5. Determinati ce tip de ntre caracter
Teme pentru referat
1. Rolul n formarea caracterului.
2. Locul caracterului n sistemul de personalitate.
3. dintre temperament caracter.
4. de determinare a caracterului uman.
228


13.3. APTITUDINILE- SUBSISTEM INSTRUMENTAL
AL
Aptitudinea este un mijloc admirabil de a economisi munca,
este un instrument natural de progres; ea permite se
lucreze mai bine cu mai
(A.Binet)
Argument
Oamenii se deosebesc ntre ei lor de
Fiecare dintre noi poate executa diverse In-
calitatea. Aptitudinule se ntotdeauna
prin n
Orice activitate se cu ajutorul unor mijloace sau in-
strumente. Faptul este evident n cazul practice, intelectua-
le, artistice, sportive, tehnice. Un lucru este un bisturiu n mna unui
om nendemnatic altul n cea a unui chirurg talentat. Tot am
putea vorbi despre pensula pictorului, condeiul poetului sau dalta
tmplarului. De unde fixate n de "apt pentru ... ",
"apt de ... ", prelungite prin termenii de aptitudine, capacitate. Astfel,
n joc mijloace sau instrumente psihomotorii, structuri inte-
lectuale, procese psihice.

1. Defmirea caracterizarea aptitudinilor.
2. Natura aptitudinilor.
3. Clasificarea aptitudinilor.
4. ca aptitudine
5. Aptitudinile n sistemul de personalitate.
Obiective
n urma studierii acestui capitol, fi capabili:
conceptul de aptitudini caracte-
risticile lor;
teoriile care
aptitudinilor n activita-
tea omului;
unele de dezvoltare a aptitudinilor;
locul rolul aptitudinilor n sistemul de personalitate;
factorii de dezvoltare a aptitudinilor.
229
1. Definirea caracterizarea aptitudinilor
au existat pentru explicarea aptitudinilor din
Antichitate, aptitudinea ca devine obiect de studiu
abia cu dezvoltarea psihologiei experimentale
Una dintre cele mai vechi aptitudinile ca fi-
ind ale sufletului uman, un ansamblu de procese
psihice. n sec. XIX, era conforrri
aptitudinile erau tratate ca niveluri superioare de dezvoltare a cu-
generale speciale, a priceperilor deprinderilor care
ndepl\nirea
aptitudinilor de savantul rus
B.M. Teplov. El aptitudinile ca individual-
psihologice care contribuie ndeplinirea a unei
sau mai multor cu semne reprezentative:
a) deosebirea unui individ de altul.
b) succesul n activitate.
c) rapiditatea priceperilor
deprinderlor de individul uman.
aptitudinile sunt definite ca subsisteme sau sisteme
superior dezvoltate, care mijlocesc
supramedii n activitate.
Astfel, apttudinile un ansamblu de psi-
hice fizice, relativ stabile, care permit unor performan-
n unul sau n mai multe domenii de activitate (M.Zlate, 2000;
M.Golu, 2005).
aptitudinile sunt sisteme organizate de n-
ale proceselor psihice care (succesul, reu-
randamentul, n activitate. Prin psihice
gem toate caracteristicile proceselor psihice (senzoriale cognitive)
care realizarea cu succes a n diferite domenii
(matematice, literare, artistice, tehnice, sportive etc.), precum:
- acuitatea etc.
ale proceselor psihice senzoriale);
-- rapiditatea engramare precizia durata
memoriei, viteza reactu-
ale proceselor mnezice );
- fluiditatea, flexibilitatea, elaborarea, originalitatea, viteza de
procesare a ritmul de restructurare perspica-
230
i
citatea profunzimea gndirii; noutatea, originalitatea
imaginati ve (atribute ale proceselor cognitive); "
- cursivitatea, elaborarea, flexibilitatea limba-
jului etc.
Aptitudinile, au originea n procesele psihice, nu se iden-
cu acestea nu doar simple ale
proceselor psihice.
Nivelul aptitudinilor individului modul de dezvoltare,
structurare, integrare al tuturor proceselor
psihice. Aptitudinile de care dispune omul sunt demonstrate prin rezul-
tatele deosebite n activitate, sunt relativ stabile permit pre-
superioare viitoare (P.Popescu-Neveanu, 1969).
n analiza de criteriile de apreciere a aptitudi-
nilor sunt viteza (rapiditatea) corectitudinea (precizia) cu care
sunt executate sarcinile sau
Din perspectiva aptitudinilor, parametrii rapiditate co-
rectitudine constituie, de asemenea, criterii de evaluare a aptitudini-
lor, n sensul corectitudinea viteza de a unor
probe la test. Viteza de la sarcinile testului rapidita-
tea cognitive rapide), iar acura-
(precizia calitatea la nivel
cognitiv. Testele de aptitudini se ntr-un interval de
timp standardizat tocmai pentru a evalua subiectului n
limitei de timp, precum pentru a identifica
interindividuale sub aspectul
Rezolvarea probelor la testele de aptitudini presupune mobiliza-
rea subiectului pentru a atinge un nivel de randament ct mai nalt.
la acest fel de teste se n raport cu stimulii
sau probele testului n termeni de corect/incorect.
punsurile la testele de personalitate nu pot fi considerate "bune" sau
"rele"; acestea se pe de sistemul
moral-valoric al examinatului (imagine de sine, convingeri persona-
le, etc.).
Din punctul de vedere al probelor utilizate pentru evaluarea ap-
titudinilor al cu care subiectul la itemi, Stan
(2002, p.l13) testele de aptitudini n categorii: testele
de rapiditate (speed tests) testele de nivel (power tests). "Testele
de rapiditate cuprind sarcini (itemi) de dificultate medie
231
ntr-un asemenea nct nici un subiect nu poate la
ntreg testul ntr-un timp prestabilit. Un exemplu pentru testele de
rapiditate este testul Bourton-Amfimov, unul dintre cele mai vechi
din 1895) n care i se cere subiectului bareze literele O
C n cadrul unor rnduri ce diverse litere. Se pune ac-
centul pe aprecierea randamentului, pe rapiditatea n rezolvarea sar-
cinilor. Testele de nivel (numite n literatura de specialitate de
"power test" sau "level test") cuprind sarcini care cresc con-
tinuu gradul de dificultate, nct ultimele sarcini abia sunt rezolvate,
n pofida limitei de timp generoase".
2. Natura aptitudinilor
Problema privind natura deterrninismul aptitudinilor a fost
fie puternic
n psihologia abordarea ei s-a de pe unila-
teral-absolutizante, delimitndu-se diametral opuse:
Ambele au originea n filosofie: prima n
filosofia care afirma caracterul
imanent al ideilor principiilor (Platon, Descartes, Kant, Hegel),
iar cea de a doua n filosofia (sensualismul lui
J.Locke, materialismul francez al sec. XVIII, cu faimosul principiu
"tabula rasa").
n plan orientarea are la teoria
n sec. XIX de Morgan Mendell, iar cea - teo-
ria a lui Darwin.
La subiectul dispune de o ereditate care nu doar
morfologia organismului ci de
ale creierului organelor de unele premise ereditare pen-
tru tot ceea ce activitatea inclusiv gndi-
rea vorbirea Acest ereditar se numai n germeni
nu pentru a se realiza de la sine.
n general, credem e cazul n ceea ce pri-
problema aptitudinilor, actualmente o serie de opinii
comune, cum ar fi, de exemplu, cea referitoare la principiul dezvol-
lor. Aptitudinile sunt dependente att de naturale, pe
care fiecare individ le la ct de social-
istorice ale mediului n care
232
n ultimul timp s-a redus considerabil celor care
totalmente caracterul ereditar al aptitudinilor talentelor, aducnd
argumente n sprijinul ideii precoce a aptitudinilor
(M.Zlate, 2000, p.263): Mozzart a manifestat aptitudini muzicale de
la vrsta de 4 ani; Enescu a nceput cnte la la 4 ani, iar la
vrsta de 7 ani a intrat la Conservatorul din Viena; Goethe a scris la
8 ani literare cu o maturitate de adult; Repin a manifestat ap-
titudini pentru desen de la 3-4 ani; Maiorescu a absolvit
Academia Theresiana din Viena la 18 ani, la 19 ani a teza de
doctorat, iar la 23 de ani era profesor universitar.
Pe de parte, contraargumente (exemple de
care au avut de adaptare sau care au
manifestat aptitudini speciale la vrste foarte naintate): Verdi a fost
respins la conservator, Newton era ultimul din la
Hegel a absolvit seminarul cu calificativul "idiot"; Scott a scris pri-
mul roman la vrsta de 34 de ani; Cervantes a creat opera sa ca-
la 60 de ani.
opiniile se n cazul cnd este ponde-
rea acestor 2 factori (ereditate - mediu) n structura aptitudinilor,
unii ncercnd comportamentele native de cele do-
bndite n cadrul aptitudinilor formate. n general, ar fi cazul re-
analiznd structura unei aptitudini formate, este destul
de dificil distingi n ce "s-au transformat" factorul ereditar, natural
factorul de mediu, ntruct aptitudinea constituie o realizare ire-
la elemente ereditare de mediu separate.
a mediului se foarte timpu-
riu. Individul multe native care ulterior se
asupra lui.
Raportul ereditate-mediu nu are un caracter liniar invariant, ci
un tablou dinamic complex, n care, n diferite momente de
timp, se ponderile greutatea a efectelor celor
doi factori; ntr-un anumit moment ntr-o pre-
ponderent se poate dovedi rolul iar n alt moment n
dominant poate fi rolul mediului.
este raportul de compensare dintre cei doi factori.
Cercetnd problema aptitudinilor, se
un lucru cert: aptitudinile au la anumite
individuale native, care nu sunt altceva dect siste-
233
mului nervos, ale analizatorilor, ale nervoase superioare.
Bazele native le analitica-
sintetice ale creierului. De aceste depinde
viteza de formare a temporare, lor, calitatea dife-
posibilitatea deprinderilor
procedeelor n conformitate cu schimbarea obiective.
n general, se deosebesc active pasive, n aptitu-
dine a individului se n
te se cu noi din cadrul social-istoric. .
Aptitudinea presupune unor structuri dinamice
variabile care cuprind procese psihice diverse. Totalitatea acestora
constituie aptitudine.
Ar fi na-
tive) cu aptitudinile.
o realitate nu psi-
Pentru ca este inte-
omului cu mediul.
sub forma codificate
biologic, iar n cele active aceste sunt traduse ntr-un cod
psihologic. n aptitudine se se
se n de
native singure nu formarea
aptitudinilor. S.L. Rubinstein ideea conform
"dezvoltndu-se pe baza native, aptitudinile nu snt to-
ale ci ale n care ele
ca momente de plecare, ca premise".
Ereditatea se include n procesul de dezvoltare a omului n cali-
tate de a acesteia. Deosebirea ntre aptitudini
native a fost de B.M.Teplov: "Aptitudinile care
nu se care nu se includ n activitatea a individului
treptat dispar, pe cnd native pot exista un timp ndelun-
gat nefiind incluse n activitatea a individului".
3. Clasificarea aptitudinilor
n psihologie mai multe de clasificare a aptitudini-
lor. Actualmente mai frecvent ntlnim criterii de clasifi-
care a aptitudinilor:
a) structura gradul de complexitate al aptitudinilor;
b) specificul solicitate.
234
Conform primului criteriu, aptitudinile se n elementare
complexe.
Aptitudinile simple (elementare) sunt cele care au drept suport un
tip omogen de operare 01i Astfel sunt toate
de tipul vizuale, auditive, tactile etc. Aceste apti-
tudini, pe care AN. Leontiev le-a mai numit naturale, mijlocesc
unile n anumite puncte sau pe anumite la-
turi ale
Aptitudinile complexe se pe o mult mai de-
ct cele elementare; n general, aptitudinile simple semicomplexe
se uneori, completndu-se reciproc ntot-
deauna evolund globaL
Pornind de la definirea aptitudinilor complexe conform cri-
teriului II de clasificare, intervine o linie de divizare a aptitudi-
nilor-generale speciale, o divizare poate cel mai des n
literatura
Cele generale sunt utile n toate domeniile de activitate, sau n cele
mai multe dintre ele. ne referim, astfel, la spiritul de
este bine dezvoltat, n toate de la
la activitate De asemenea, nu poate fi dect ca-
pacitatea de a memora exact a reproduce etc.
cea mai autentic aptitudine este

Este absolut cert aptitudinile generale nu pot substitui aptitu-
dinile speciale, ci doar le pot compensa ntr-o oarecare
se poate observa n domeniul sportiv, tehnic, al cerce-
este
Aptitudinile generale sunt acelea care un efort intelectual
de care depinde succesul unui mare de (de exemplu:
aptitudinile intelectuale, creativitatea, capacitatea de
memoriei). Aptitudinile generale se pe
viteza de procesare restructurare a
Aptitudinile speciale sunt structuri instrumentale ale personali-
care unor mai sus de medie n
anumite sfere particulare de activitate
235
Aptitudinile speciale sunt acele categorii de aptitudini care mij-
locesc ntr-un anumit domeniu: matema-
limbi etc. Toate formele de activitate mai ales
atunci cnd sunt definite profesional, sunt sau pot fi prin ap-
titudini speciale sau clase de aptitudini speciale. Aceste aptitudini se
se selectiv n a subi-
ectului cu obiective diferitelor forme ale
profesionale.
Clasificarea aptitudinilor speciale se lundu-se n calitate
de criteriu genul n cadrul aptitudine se manifes-
delimitndu-se, printre altele: aptituduni artistice, aptitudini fi-
ce, aptitudini tehnice, aptitudini sportive, aptitudini manageriale etc.
Aptitudinile tehnice se la posibilitatea de a utiliza instru-
mente, aparate, de a le modul de dar nu
tehnice. Analiznd aptitudi-
nile de grup descrise anterior, e cazul implicarea n activi-
tehnice a factorilor perceptivi, de reprezentare dexteri-
tate pe n schimb, factorii verbali
(comprehensiune nu sunt la per-
soanele cu aptitudini tehnice.
a prezentat varianta a aptitudinilor peda-
gogice descrierea lor aptitudini academice -
ntr-un domeniu al biologie, psihologie, lite-
etc.); aptitudini perceptive - de a lumii
interioare a elevului, a lui psihice; aptitudini verbale - ca-
de mbinare a mijloacelor verbale; aptitudini or-
- de organizare a colectivului de elevi a
propriei aptitudini autoritare - de
asupra elevilor abilitatea de a n baza
acestora, profesionale autoritatea se men-
nu doar n baza acestor aptitudini comunicative -
de comunicare cu copiii, tactului pedagogic;
- pronostice; aptitudini de distri-
a
Aptitudinile o categorie mai de
aptitudini, dat fiind complexitatea varietatea Pare evi-
dent ntre aptitudinile necesare unui istoric unui fizician exis-
o mare
236
i
Prelund o oarecum a pe baza
conceptelor lui Claude Bemard, se poate ajunge la conturarea unui
sistem de necesare acestui tip de activitate.
O o constituie unei cu nivel
superior sau cel normal. Un loc deosebit l creativitatea.
Alte sunt capacitatea de autoreglare, volitive, tempe-
ramentale etc. Mai apoi, n de profilul
unul sau altfactor primar/abilitate comprehensiu-
ne (V); (W); aptitudinea (N); apti-
tudinea (S); rnnezice, memorie (M); rapiditate per-
(P); inductiv (I) deductiv (D), factori identifi-
de L.L. Thurstone.
n naturii factorul P, S, n matema-
tice factorul N, n biologie factorul verbal, nemaifiind solicitat fac-
torul N. Orice activitate sau o mbinare
de aptitudini generale speciale, care sunt ireductibile una la alta,
n sensul nu se pot substitui una pe alta. multe acti-
n care aptitudinile speciale, cele generale nefiind
obligatorii la cote foarte nalte.
4. ca aptitudine
Complexitatea fenomenului numit face ca el
att ca "fapt real", ct ca aptitudine; att ca atribut_
al mintale, ct al celei comportamentale.
conceptului incertitudinea viznd sensul atribu-
it de utilizatori face precizarea teoretice referitor
la natura pentru n prezent ne cu
diferite contrarii dispute n plan teoretic, aceste dispute
patrimoniul psihologiei cu idei interesante. n
plan aplicativ, se definirea prin aprecierea ei ca
raport (P. Pichot).
sau "aptitudinea" sunt concepte des ntlnite n
utilizate pentru a descrie dintre oameni,
precum pentru a explica comportamentul lor. n ciuda
acestor termeni, n limbajul cotidian stabilirea unei precise a
cu care fie de acord psihologii, un lu-
cru foarte dificil.
D
237
Unele dintre primele considerau ca o entita-
te - ceva din care unii au mai mult, iar mai specia-
organiznd au preferat accentul pe activitatea
cu scop pe adaptarea la mediu.
Esters sugera este o proprietate a comportamentu-
lui, att de activitatea ct de structurile mo-

Pentru unii, spre exemplu pentru Claparede Stern,
este o adaptare la noi.
Vernon Sternberg argumentau orice a
trebuie seama de contextul cultural n care este deoa-
rece de dezvoltare sau de a anumitor
comportamente n de Jean Piaget
ca "o de organizare sau de echilibru al
structurilor cognitive".
Gh. Spearman a ncercat demonstreze reprezin-
"o energie cu caracter comun, care poate fi de-
n orice activitate n orice
Pentru J.P. Guilford, presupune un fenomen combi-
natoriu o modalitate de organizare a sistemului psihic uman.
Cea mai dintre noile este teoria inteligente-
lor multiple de Howart Gardner (1983). Acesta a
propus o teorie n care 7 categorii de ale fie-
care dobndind noi deprinderi ce au la o
din o parte din acestea sau toate.
Cele 7 categorii ale multiple identificate de Gar-
dner sunt
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7) (include componente distincte: in-

Fiecare a este printr-o serie de abili-
specifice.
238
- capacitatea de exprimare cur-
sivitate, flexibilitate n exprimarea ideilor,
unilor cuvintelor. Persoanele cu scoruri mari pe
scala au de comunicare, repede
limba limbile citesc cu folosesc metafore,
un cod lingvistic elaborat etc.
- abilitatea de a efectua
logice complexe; capacitatea de calcul matematic; abilitatea de
nament numeric; n aritmetice;
de inductiv deductiv (abilitatea de a analiza cauzele
efectele fenomenelor, dintre obiecte
idei, capacitatea de a extrage o dintr-un set de
viteza de capacitatea de a identifi-
ca, discrimina interpreta adecvat, prompt stimulii din cmpul percep-
tiv; abilitatea de reprezentare a obiectelor; abilitatea de a
vizualiza capacitatea de a gndi n imagini a percepe
cu formele orientarea n a obiectelor.
- capacitatea de a folosi sunete, ritmuri,
melodii rime; sensibilitate la tonalitatea, intensitatea,
timbru! sunetului; abilitatea de a de a reproduce a crea
muzica, folosind un instrument sau vocea.
- de coordonare psihomotorie;
folosirea corpului n moduri sugestive complexe a inteli-
predominant la dansatori, actori, sportivi).
- capacitate de a mediului
de adaptare la externe; abilitatea de a valorifica
create de mediu; flexibilitate deschidere la experien-
prin receptivitate la stimulii din mediu.
- de comuni-
care empatice, capacitatea de transpunere n locul
altei persoane cu scopul de a o mai bine; abilitatea de a re-
dintre oameni de a aprecia modul lor de gn-
dire, motivele, lor.
- capacitate de in-
imagine de sine abilitatea de
zare a punctelor tari a punctelor vulnerabile; abilitate de planificare
a n atingerea obiectivelor perso-
nale; monitorizarea controlul eficient al gndurilor
239
de unii psihologi, din punct de vedere
nal, teorie are meritul major de a fi subliniat evi-
dente dintre elevi sau n ceea ce respec-
tiv forma sau formele sub care aceasta este
Actualmente, o n literatura de specia-
litate ca abilitate de
individ n rezolvarea problematice mintale cu care nu este
adaptarea la noi.
n opinia clar faptul
se proceselor psihice interne, dar
cu interpersonale n cu conflictele sociocognitive,
deoarece mediul mai mult sau mai dezvoltarea
unor cognitive asociate Or, este pri-
ca fiind ceva deosebit foarte important, mai ales din punct de
vedere social, fapt care credem va facilita orienta-
rea spre o societate n care va fi principalul factor
de a indivizilor.
de testare a
Testarea are originea n de a
aptitudinile mintale umane. chinezi, acum
mii de ani, foloseau o de testare a unor pentru a
numi Aceste includeau probe de caligrafie,
filosofie erau deschise tuturor (sec. XIX),
acest model mai trziu a fost urmat de britanici ulterior, de
americani. O origine a poate fi
n n Bologna n 1219.
Trebuie aceste mai cu-
rnd capacitatea, dect aptitudinea.
n 1905, apare primul test de sub numele de
a (autor: psihologul francez Alfred Binet).
de n testologie au fost ndeplinite n anii
20-30 ai sec. XX. Pe parcursul perioadei ulterioare, ele s-au comple-
tat s-au valorificat.
Primul savant care a emis n literatura termenul
"test intelectual" a fost Dj.M. Cattell, fiind de idei-
le lui Fr.Galton, considera proceselor psihice
complexe.
240
Termen pentru prima
"inteligence quotient", ca coeficient al inte-
lectuale (IQ). E necesar de faptul coeficientul IQ a
fost propus pentru prima de psihologul W. Stern.
Mai trziu, sub conducerea lui A.S. Otis sunt elaborate
forme de teste militare ,,Alfa" "Beta", care devin foarte
Tot n acea apar testele de grup.
De la nceputul sec. XX, studierea aptitudinilor intelectuale n
psihologia de peste hotare se promova n ca a nive-
lului intelectual general al individului. Cu acest scop erau aplicate
testele intelectuale, anume testele Binet-Simon, Stanford-Binet. n
genere, scara Stanford-Binet a servit ani drept unicul instru-
ment pentru aptitudinilor intelectuale. Tot era
n calitate de criteriu al testelor. n 1939 apare scara
intelectuale a lui D.Wechsler, care n unele importan-
te de scara Stanford-Binet. Prima a fost pen-
tru n 1949 are loc extensia la o mai
apare scara W echsler pentru copii (WISC). Apoi, mai trziu, n
1955, autorul scara pentru o WALS, iar
n 1967 apare scara pentru Ultima a lui Wechsler, scara
pentru copii, apare n 1974, WISC-R.
5. Aptitudinile n sistemul de personalitate
n literatura de specialitate (Neveanu,1969; M.Golu, 2005;
M.Zlate, 2000), reprezentarea a
include trei laturi ale sistemului de personalitate:
1) temperamentul- definit ca latura a per-

2) caracterul - conceptualizat ca latura a
se prin asimilarea modelelor valorice pro-
movate n mediul social n contextul sociale;
3) aptitudinile latura a

Nucleul caracterului l constituie ansamblul aptitudinilor subiec-
tului de el de de ntre aptitudini
caracter o de caracter influ-
(pozitiv sau negativ) dezvoltarea aptitudinilor n general,
activarea resurselor personale. Dezvoltarea aptitudinilor
241

sistematic, acumulare de interes pentru un
anumit domeniu de activitate. de caracter pozitive (res-
ponsabilitatea, tenacitatea n atinge-
rea scopurilor) eforturilor n atingerii
scopurilor caracteriale negative
(lene, nervozitate, lipsa nu permit valorificarea aptitu-
dinilor. dintre aptitudini caracter de ce indivizi ta-
dar insuficient nu n timp ce in-
divizi mai dar responsabili, suc-
cese n activitatea Indiferent ct de nzestrat este indi-
vidul sub aspect aptitudinal, n unor caracteriale i
pozitive aptitudinile la stadiul de 1
ar fi ne subsistemul aptitudinal sub forma
unei piramide (M.Golu, 2005), la baza ei am avea aptitudinea, pe
toarea capacitatea, apoi talentul, iar la vrful piramidei - geniul.
Unii autori o delimitare ntre aptitudine
capacitate.
Aptitudinea se la nivelul ca a
ulterioare.
Capacitatea aptitudinea conso-
prin sistematic
Talentul ansamblul psihice, al aptitudini-
lor (sistemelor de personalitate care per-
mit unor superioare a unor origina-
le n diferite domenii de activitate.
Geniul, termen introdus de Francis Galton (1869),
persoane supradotate, cu intelectuale superioare. Geniul re-
cea mai de dezvoltare a aptitudinilor; este aso-
ciat cu o capacitate creatoare, cu abilitatea de a produ-
ce idei produse noi, originale, spectaculoase. "Nivelul cel mai nalt
la care se poate realiza dezvoltarea integrarea aptitudinilor speciale
a celor generale este cel al talentului al geniului. Att talentul,
ct geniul se semnificativ prin lor de
restul domeniului sau domeniilor considerate.
Dar cele structuri se deosebesc ntre ele, nefiind echivalente.
Astfel, n vreme ce talentului se n coordonate-
le valorice ale "epocii", ntr-o continuitate
tezaurul existent, geniului o ntr-un
242
1
domeniu sau n mai multe domenii, punnd bazele unui nou curent, unui
nou stil, a unui nou mod de gndire etc. (M.Golu, 2005, p.817)."
Sub aspectul aptitudinale interindividuale
semnificative: unii oameni au predominant aptitudini matematice,
aptitudini tehnice, aptitudini literare etc. In limbajul curent se
folosesc termenii "apt" sau "inapt", "dotat" sau "nedotat" pentru a
desemna nzestrarea a unui individ.
Nivelul de dezvoltare al unei aptitudini se prin rezulta-
tele concrete n activitatea activitatea
a cuiva este deosebit de
de de presupunem pe drept cuvnt procesele
psihice care sunt implicate n realizarea respectivei care se
n produsele ei se la un nivel superior. Psihologic
vorbind, prin aptitudini se din punct de vedere calitativ,
activitatea (P.Popescu-Neveanu, 1969, p. 63)".
ntruct aptitudinilor este n
cadrul umane, analiza produselor constituie o
de care permite apreciem tipul nive-
lul aptitudinilor individuale. Pe administrarea testelor de apti-
tudini, metode de evaluare eficiente sunt interviul, me-
toda analizei produselor
Metoda analizei rezultatelor concrete ale este impor-
att n evaluarea ct a copiilor. Analiznd produsele
de joc sau rezultatele
semnificative despre copilului. Spre exemplu, datele
nute la un test de pot fi completate de
legate de ale copilului la limba Astfel
de criterii externe de evaluare constituie parte a procesului
de validare a testului (validitatea de criteriu).
Formarea aptitudinilor
omului n ansamblu ei, putem constata apti-
tudinea are o istorie, pune n o traiectorie pe care o
putem rezuma n trei stadii:
Stadiul de structurare maturizare;
ry
Stadiul de optimum
Stadiul de regresie.
243
Aptitudinile n general au o precoce. Viteza lor de dez-
voltare nu este la indivizii. aptitudinilor nu are
caracter rectiliniu, iar ritmul depinde de multiple.
Aptitudinile deseori dezvoltarea omu-
lui, formarea lui.
Dezvoltarea aptitudinilor a sunt procese
Succesul aptitudinilor de-
pinde de individuale ale om. n literatura psiholo-
sunt definite ca orientare spre un anumit
tip de activitate, ca necesitate de a se ocupa de activitate, as-
tfel aptitudinile coincid des. Aceasta se acti-
vismului individual acestea fiind premisele psiho-
logice de ale aptitudinilor.
Un factor al aptitudinilor l constituie interesul
specific stabil. Interesele specifice stabile se mai apoi n
de a exercita o activitate.
Problema aptitudinilor nu poate fi incursiuni n
problema aceste se n raport de

Multe latente ale individului n starea
din lipsa de
Rolul atitudinii de anumite categorii de activitate n dezvol-
tarea aptitudinilor a fost cercetat de H.G. Hofmann, I.Lompaher,
H.W. Weck B.M. Teplov. Ei produsele n cadrul
aptitudinilor sunt cu att mai mari, cu ct atitudinea este
mai are o pentru individ.
O nu mai dect cele ante-
rior este care la baza procesului de formare dezvol-
tare a tuturor componentelor umane. ar fi
conceperea omului, continuitatea spe-
cifice devine transmiterea nsu-
de indivizi a umane.
Or, caracterul sistematic, bine organizat al procesului de
trebuie asigure la cel mai nalt grad formarea dezvoltarea aptitu-
dinilor individului.
Pe drept putem spune anume procesul instructiv-educativ repre-
cel mai important factor de formare dezvoltare a aptitudinilor.
Dezvoltarea aptitudinilor se produce n cteva etape.
244

La prima ele au un caracter reproductiv imitativ.
Pentru etapa a doua sunt caracteristice elementele creatoare n
activitate, n punerea rezolvarea problemelor.
La etapa a treia se premise pentru autodezvoltarea au-
toeducarea aptitudinilor.
cum a fost anterior, aptitudinile se destul
de neunifrom: unele mai devreme, altele mai trziu, pe
Unele aptitudini pot se dezvolte
cu ritmuri diferite n de de activitate
Cei care procesul instructiv-educativ este foarte impor-
tant optimale de dezvoltare a aptitudinilor.
Prima - copilului, fapt care va face
ntocmirea planului de formare a aptitudinilor individului.
a doua n asigurarea prin corespundere
a nivelului de instruire cu nivelul de a fi instruit. Respecta-
rea acestei va direct procesul de formare a aptitudini-
lor generale ale individului.
a treia - procesul de instruire trebuie fie creator.
va formarea idealului moral al individului,
care are o n stabilizarea calitative
ale unui om dotat.
a patra n corelarea instruirii cu practica, munca.
Respectarea acestei face crearea universale,
fapt care realizarea obiectivelor teoretice practice.
A cincea n organizarea a muncii de
orientare
A este de a forma active ale
cum ar fi spiritul de organizare, care la rndullor vor face
realizarea aptitudinilor ale individului.
a n mbinarea a generale
cu atitudinea de al unei sau altei
aptitudini, altfel spus -realizarea a
245
Sarcini de autoevaluare
1 Definiti de aptitudine ca de personalitate.
2 factorii care contribuie la dezvoltarea aptitudinilor.
3 trei tipuri de aptitudini (la alegere).
4 rolul aptitudinilor n alegerea unei profesii.
5
prin exemple, rolul n formarea dezvol-
tarea unei aptitudini.
6 corelatie ntre aptitudine temperament.
7
factorii ce dezvoltarea unei aptitu-
dini la elevi.
8
un tip de aptitudine, o pro-
n care aceasta QOate facilita succesul.
de seminar
1. teoriile privind natura aptitudinilor. Care este opinia dvs.
referitor la aceste teorii?
2. aptitudinile generale nu pot nlocui aptitudinile
speciale, dar le pot compensa ntr-o
3. de dezvoltare a aptitudinilor n procesul in-
structiv-educativ.
Teme pentru referat
1. Criterii de apreciere a aptitudinilor.
2. Aptitudinile ntre dobndit.
3. Rolul aptitudinilor n sistemul de personalitate.
4. dintre aptitudini
246
Capitolul 14
ACTIVITATEA
Argument
n acest capitol se va prezenta activitatea care presu-
pune ansamblul de sau
care duc la rezultate adaptative. Orice proces sau particularitate psi-
a omului se se semnifi-
numai n cu activitatea. se vor cerceta mai
multe ale umane, explicnd n proces componen-
tele acesteia, o va fi formelor
umane, fiind analizate n raport cu perioada de

1. generale ale
2. Tipurile umane.
3. lnteriorizarea etapele ei.
4. Rolul n dezvoltarea
Obiective
n urma studierii acestui capitol, fi capabili:
de activitate
elementele componente ale
dintre tipul de activitate
tipurile de activitate
dintre activitate dezvoltarea intelec-

1. generale ale
Pe parcursul ntregii omul o multitudine de ac-
fiind "guvernat" "asistat" de mai multe procese psihice. Du-
cum deja, aceste procese nu independent, de la
sine, ci se cu altele, fiind dependente re-
ciproc. n amalgamul de cotidiene de se
un instrument psihic care ne-a determinat pe
parcursul istoriei pe parcursul propriei anume
activitatea
247
ntr-o foarte activitatea este un raport, o rela-
tie ntre organism mediu, n care are loc un consum energetic, cu
este una dintre formele
ea reprezentnd o ntre cel ce mediul
deoarece individul depune un efort, energie minta-
pentru a mai multe, deci pentru a se adapta
mai bine
Rubinstein definea activitatea ca fiind subiectului
cu lumea, n care se o atitudine sau alta a
omului de lume, de oameni". Un alt psiholog,
A.N.Leontiev, activitatea este un "proces ce o
a omului de lume corespunde unor
specifice". Accentul cade pe pe omului cu reali-
tatea, a organismului cu mediul.
Din cele mai sus, activitatea
modul fundamental de al umane, ei definito-
rie, deoarece n afara individul nu se poate realiza ca om.
animalele sunt organisme reactive, care primesc stimuli reac-
la ei, oricum, doar omul se ca prin
cu ce se ntr-o autoor-
ganizare care prin activitate, n cadrul unei
cu cei din jur.
ntr-un sens mai restrns, prin activitate totalitatea
de sau care duc la rezulta-
te adaptative. Activitatea care se calitativ de sim-
pla a animalelor la mediului exterior, este, pe de o
parte, de mediului, iar pe de parte se
frnge asupra mediului, producnd n exterioare
obiective. Specificul umane n faptul dispune de
scopului, este profund cu instru-
mente construite de om, este De
era Lev Vgotski, un faimos psiholog rus care, cercetnd natu-
ra psihicului uman, spunea activitatea nu se re-
duce la o de reflexe sau de conduite de adaptare, ci o
de cu mediul, n cursul se
subiectul. omului asupra naturii este de un in-
strument, omului asupra conduitei sale sau a altor persoane este
de sisteme semiotice elaborate social de
248
t

anterioare; acestor instrumente de de gndire se rea-
ntr-o de cooperare
Activitatea un fenomen complex
amplu, implicnd o serie de procese psihice ale omului, ale
sale, ale atitudinilor aptitudinilor, precum a
lor sale de temperament caracter. Prin urmare, activitatea este o
manifestare a ntregii Nu este un lucru
personalitatea unui individ poate fi prin activitatea sa.
Presupunnd o totalitate de de in-
care duc la rezultate adaptative, activitatea ca realitate
dispune de o serie de elemente structurale
organizate ierarhic, a (structurare,
subordonare, integrare) face satisfacerea unor
(sau actele efectoriz) sunt cele mai simple elemente
constitutive ale actele de la mediului.
Ele sunt considerate ca mecanisme variabile, un deter-
minant. n activitatea ntlnim predominant musculare,
iar n cea ia forma unui demers intern neuropsihic.
(Limbajul interior este un exemplu tipic de unitate dintre cele
categorii de
sunt subordonate reprezentnd mijloace de
realizare a acestora. n efectuarea unei pot fi folosite diferite
(apucare, separare, eliminare etc). Din punct de vedere psi-
hologic, nu dispun nici de scop, nici de proprie,
dar pot deservi multiple scopuri diverse
sunt cele mai mari ale fiind con-
stituite, la rndullor, din de Ele sunt subor-
donate, ntotdeauna, nu dispun dect de o
n raport cu ea. n plan psihologic, se
prin scopului motivului, n sensul dispun de un
scop propriu, dar nu de o proprie, aceasta fiind "mpru-
de la activitate. Citirea unei a unor n vederea
unui examen constituie deoarece ele se subordo-
de a examenului. Rezultatele prin
nu scopul fmal, ci unul n realizarea celui
final al Prin faptul n este prezent scopul,
nea este ntotdeauna gradul de participare al con-
poate fi diferit (scopul poate fi uneori mai vag, mai con-
249
ceea ce face o serie de impulsive, care nu
se cu cele involuntare.
Activitatea sistemul ierarhic superior, cu o
proprie nu pur simplu Sub raport psihologic, ea
se prin faptul dispune att de scop, ct de motiv
propriu, deci este ntotdeauna
Elementele nu sunt statice, au un caracter
foarte mobil, putnd trece unele n altele. Cnd copilul linii,
sau ovale el face cnd acestea s-au automatizat
sunt subordonate compunerii unor litere, s-au transformat n
cu ajutorul vor fi realizate complexe de compunere a
cuvintelor, apoi a frazelor; cnd acestea vor fi subordonate unui
sens, problemelor, scrierii, ele se vor tran-
sforma deja n activitate. Cel mai mobil element al este
unea, care poate trece n activitate (atunci cnd preia activi-
o n propria sa sau n (cnd se
se ntr-un procedeu subordonat
unei mai complexe). La rndul ei, activitatea poate trece ntr-o
de activitate, atunci cnd se locul rolul individu-
lui n sistemul sociale. De exemplu, intrarea copilului n
face ca activitatea de joc fie cu cea de
Structurarea diferitelor elemente ale fac ca
ea n forme diverse, ce pot fi clasificate mai multe criterii:
1) natura produsului, activitatea poate fi predominant ma-
sau predominant
2) procesul psihic implicat n realizarea ei, poate fi: cogni-

3) locul ocupat n sistemul individului, poate fi:

4) gradul de a componentelor, poate fi: n
ntregime (cel mai adesea aceasta ia forma cu
componente automatizate ( deprinderile );
5) sa poate fi n: joc, n-

Toate aceste forme nu sunt "pure", ci mbinate. a se con-
funda, dar a se opune total, ntre diversele forme ale
umane elemente comune (un fel de nucleu stabil) elemen-
te proprii, specifice. Pe parcursul capitole vom reflecta
asupra aceastor elemente.
250
2. Tipurile umane
cum am observat anterior, activitatea nu este o cate-
gorie ci una
o diversitate de forme ale acesteia. De vreme ce criteriul
ontogenetice este unul mai important pentru practica pedago-
pe parcursul capitolului se vor analiza formele de activitate des-
prinse din acest criteriu.
Jocul este prima sub care ncepe se manifeste se
afirme ntr-o activismul intrinsec al uma-
ne. Acesta se impune ca activitate la vrsta
mai ales n perioada
Dintre toate cele trei forme modale jocul este activita-
tea cea mai producndu-se exclusiv sub semnul
copilului: acesta o ncepe cnd o cnd nu mai are inte-
resul de a continua.
asupra genezei jocului au fost formulate diferite ipoteze teo-
rii (teoria a lui K. Gross, teoria surplusului energetic a lui
K. Buhler, teoria istoriei speciei a lui J. Piaget, teoria
n cadrul psihanalizei), este unanim admis jocul un
loc n dezvoltarea a copilului. Se o
de variante, de la cele mai simple, nestructurate, cum sunt alergatul,
aruncarea obiectelor etc., la cele mai complexe, bazate pe
diviziunea sarcinilor rolurilor, dar pe imitarea unor sociale.
Copilul trece gradat de la jocurile simple la cele complexe, de la jocurile
individuale, egocentrice, la jocurile colective.
a dus la constituirea unor categorii spe-
ciale de jocuri, prin intermediul copilul acces la structu-
rile sociale. Este vorba de jocurile imitative profesi-
onale (de-a de-a doctorul, de-a constructurul, de-a profesorul etc.)
jocurile didactice, cu o mare pondere n perioada prin inter-
1 mediul copilul se cu sarcinile specifice ale
viitoare. De asemenea, tot n cadrul unor jocuri, copilul este intro-
dus n atmosfera unor sarcini de Se
larul poate ndeplini cu sarcini proprii de
re celei de acestea sunt transpuse ntr-o de joc
sunt codificate ntr-o Pe
spre vrsta avem de-a face cu jocuri mereu mai complexe cu o
mult mai
251
presupune activitatea pe care individul uman o
sistematic, ntr-un cadru socialmente organizat, n vederea asi-
de n forma a unor ansam-
bluri de deprinderi, precum a unor de
gere, interpretare explicarea fenomenelor din societate.
n psihologia era cu la
fixarea reproducerea sau cu-
n forma n care erau ele structurate prezentate din
de subiectul-instructor. Aceasta genera un fel de a
= a memora. Cu toate acestea, pe parcursul ultimelor decenii,
s-au efectuat mai multe studii, constatndu-se implicarea
mai multor procese n activitatea de Astfel, structura psiho-
a presupune, pe memorie, participarea inte-
procese psihice: reprezentarea,
gndirea,
Ca activitate de tip are un carac-
ter ascendent gradual, mergnd de la inferior la superior, de la
simplu la complex, de la la greu, de la concret la abstract, de la
individual (particular) la general (universal).
n literatura se ntlnesc diferite ale for-
melor de cele mai multe avnd la criterii de
(Hilgard Montpellier) sau criterii legate de volumul
n structurarea reglarea comportamentului (R. Gagne).
Prin aplicarea criteriilor de au fost identificate
rele tipuri de habituarea (sau prin
prin de tip clasic (pavlovian), prin
sau de tip skinner (stabilirea
adaptative ntre de comportament tipul de - re-
motorie

Aplicarea criteriilor legate de volumul
n structurarea reglarea comportamentului a permis
tipuri principale de de semnale, n
ntre stimulilor de orice gen
punsuri, de concepte, dt
principii, reguli legi, precum de tip rezolutiv.
Deci are un caracter preparator, prin efortul de asimi
lare a de elaborare a deprinderilor; este o activitate d1
n scopul
252
Activitatea de n plan evolutiv, ontogenetic,
forma de structurare a din-
tre om Ea se impune ca la vrsta deve-
nind cadrul obiectiv principal n care se se po-
reale ale indivizilor, prin raportarea la anumite
criterii etaloane de stabilite social.
Spre deosebire de joc care doar n mod indirect sunt
legate la o de tip munca
tocmai dintr-o asemenea vine nemijlocit n ntmpinarea
ei. Activitatea de este un raport ntre om (mediul am-
biant), determinat subordonat satisfacerii nevoilor biologice mate-
riale vitale, de care depinde perpetuarea speciei.
este o dimensiune pe care o ntlnim n ce-
lelalte forme modale de activitate - jocul Ea se
deosebite n cadrul de
modul ei de implicare face
de n variante: activitatea de executiv-
activitatea de novator-creatoare.
Activitatea de n ipostaza sa de de re-
adaptare a omului a la mediu, trebuie consi-
ca unitate a celor structuri: executiv-
transformator-creatoare.
Toate aceste forme se n mai mul-
te cazuri. De exemplu, jocul momente de (fie ea
munca are momente de iar a se identi-
fica total cu munca, este n mare parte Diferite forme ale ac-
umane de-a lungul individului locul,
nutul ponderea. Astfel, omul tot timpul, la orice dar
de fiecare altfel mai ales altceva; apoi, jocul poate fi la un
moment dat activitate iar la un alt moment - activitate
a se confunda, dar a se opune total, ntre di-
versele forme ale umane att elemente comune (un
fel de nucleu stabil), ct elemente proprii, specifice.
3. Interiorizarea etapele ei
Prin sa de personalitatea
toate care au loc n cadrul
organismului. Ca orice de energie, cea n organism este
253
t!' '
unui proces de transformare n urma iau
le. Conform psihologiei, stau la baza dinamicii
deci la baza activismului persoanei.
Pentru determinarea caracterului dinamic al K.Lewin
introduce termenul de vital", prin intermediul autorul
lege activate la moment de care dispune omul
n vederea lor. este reprezentat att prin psi-
hice, ct prin cele fizice. A comportamentul la un moment dat
a reconstitui vital. n timp, asupra persoanei
pot mai multe externe interne, se va realiza acea
activitate pe care omul o va considera cea mai Activitatea
autor, are loc sub forma unui arbore, o poa-
te da altei ce prima a fost
Leontiev dinamica ca un format din
dar ceea ce o activitate de alta este obiectul spre care tin-
dem. Prin obiect autorul se la motiv. motivul 1
la scop, care la rndul la baza Activitatea se
prin mai multe Una poate servi la
realizarea mai multor naintarea unui scop producerea dife-
ritor duce la motivului. Astfel, motiv
se de activizare Scopul general se mpar-
te n scopuri secundare, deoarece fiecare are un scop separat ce
se din scopul general. la rndul lor, se
prin care sunt legate de
4. Rolul n dezvoltarea
Prin activitate omul se nu doar la reproducerea
ci, faptului aceasta dispune de componente motrice
inhibate, ultima lor aflndu-se la nivel mintal, el ajunge la
transformarea, la restructurarea ei. Prin activitate omul produce mo-
n externe, n propriile lui n cu me-
diul. De asemenea, el ideile, satisface
noi planuri idealuri; prin activitate omul se
interne externe la un nivel din ce n ce mai nalt. Dat
fiind faptul activitatea este att ct efect al
biopsihosociale a omului, ea este de acesta ca o
nevoie ca o a lui.
254
Concluzii
n concluzie, de accentuat faptul activitatea
nu este o categorie ci una
o diversitate de forme ale acesteia, la
baza sa oricum elementele sale componente. Important este
de faptul orice proces sau particularitate a omu-
lui se se numai n
cu activitatea numai n cadrul
Sarcini de autoevaluare
1 Definiti esenta de activitate
2 succint elementele structurale ale ac-
umane.
3 criteriile de clasificare a
4 tipurile de activitate, descriind detaliat unul din-
tre ele (la alegere).
5 expresieifinalitate
6 elementele constitutive ale umane.
7 formele ce pot fi
site n activitatea unui actor.
8 printr-un exemplu, "Prin activitatea sa
omul att obiective, externe, ct pe
cele subiective, interne."
9 unele ce pot fi observate n jocul la co-
1 _pii adu!li.
de seminar
1. un colaj care ilustreze de
le secundare ale omului, criteriul ontogenetice, la
diferite perioade de
255
2. valoarea jocului n dezvoltarea intelec-
a copilului. .
3. o activitate (de joc,
parametri:
psihologic (din ce se compune); caracter
de realizare (mediul fizic social n
care se grad de dificultate; ei etc.
Teme pentru referat
1. a umane.
2. Rolul n dezvoltarea
3. Munca- factor de mplinire
4. Abordarea n teoriile
256


Capitolul 15
INTERPERSONALE SOCIALE.
FENOMENE PROCESE DE GRUP
Argument
Prin sa, omul este o care capacitatea
de a determina Omul nu poate singur,
izolat de din jur. el se permanent la
cu ei cu Exis-
este greu de conceput n afara sociale. Numai
aceste sociale sunt multiple, variate n planuri
diferite. Ele se extind de la de rudenie sau de la cea
de simpatie dintre persoane, la economice, obiec-
tive, specifice unei sau unei perioade istorice.
n categoria a sociale, interpersonale
o cu totul aparte, acestea avnd o
pentru toate celelalte forme de structuri, procese fenome-
ne sociale. Grupurile, sau sociale nu pot fi
concepute n afara unei succesiuni complexe de interpersona-
le, care la rndullor sunt modelate n timp de proce-
sele care au loc n cadrul acestor structuri; deci, ntre cele di-
mensiuni raporturi dinamice de cauzalitate


1. Caracteristici ale interpersonale.
2. Clasificarea interpersonale.
3. Factorii care formarea manifestarea in-
terpersonale.
4. Dinamica interpersonale.
5. Locul rolul interpersonale n structura
!->biective
In urma studierii acestui capitol, fi capabili
interpersonale;
tipologiile interpersonale;
factorii care interpersonale;
257

locul rolul interpersonale n structu-
ra
dimensiunile teoretice cu cele practice ale analizei
interpersonale ca n psihologie;
(din tipurile de
prezentate.
1. Caracteristici ale interpersonale
interpersonale nemijlocite
reciproce dintre persoane, n care o implicare di-

Caracterul psihologic al avem de-a face cu
surse psihice, ambele nzestrate cu gama
lor, psihice; la realizarea actului respectiv partici-
ntreaga personalitate a individului nu doar o "parte", un "frag-
ment" al ei; n psihice ale persoanelor care n
sunt orientate unele spre altele, n vederea unei reci-
psihice. Pe baza acestui criteriu interper-
sonale de alte care au loc ntre surse nepsihice (obiect-obiect)
sau ntre o o alta (subiect-obiect).
Caracterul al faptul pentru
a intra n de tip interpersonal, oamenii trebuie fie
dea seama unii de de nevoile
lor, de natura scopul raporturilor care se stabilesc ntre ei.
ne interpersonale de acele
care au loc ntre surse psihice, dintre care o
este iar nu: - sugar; medic - pacient n
stare de om - animal).
Caracterul direct al necesitatea
n a celor doi parteneri, realizarea unui minim contact perceptiv
ntre ei. n cotidiene (mobile, dinamice, fluctuante), el
manifest, permanent, n timp ce n consolidate (bazate
pe acumularea, sintetizarea generalizarea tocmai a
cotidiene), caracterul direct este prezent implicit, latent, doar ca mo-
ment Pe baza acestui criteriu interpersonale
de toate acele care sunt mediate, fie de surse nepsihice (de tele-
fon, de o scrisoare etc.), fie de surse psihice dintre per-
soane de o a treia (M.Zlate, 2005, p.l3 8).
258
\
'
a interpersonale este
de a tuturor acestor caracteristici definitorii,
lipsa uneia dintre ele determinnd unei a unor
interumane sau interindividuale, dar nu interpersonale.
2. Clasificarea interpersonale
unei mari de interpersonale impune folosi-
rea a numeroase criterii pentru clasificarea lor (D.Cristea, 2005, p.52):
1) unui cadru formale (oficia-
informate.
2) temporare/permanente; de

3) Planurile de plasare a partenerilor: structurate pe ori-

4)
5) Cadrul social n care se familiale/grupale/
nale,
6) dintre scopurile partenerilor: amicale/conflictuale/
competitive/de colaborare; convergente/divergente.
7) unui partener de

8) Domeniul n care se profesionale/exiraprofesionale.
9) Natura subsistemelor sociale care le n care se des-

/sportive/militare/administrative etc.
1 O) Intensitatea superficiale/intense/profunde.
Il) dominant al socioafective/de comunica-
re/de
3. Factorii care formarea manifestarea re-
interpersonale
Stabilirea interpersonale nu poate constitui un proces
aleatoriu, cu o umane
nu numai) stabilesc n mod selectiv o mare varietate de inter-
personale, n de factori.
259
a) Factorii de sunt: factorii de ordin
(temperamentul, starea de etc.), factorii
afectivi, factorii factorii ce de stilul
b) Factorii socioculturali sunt factorii supraindividuali ce de
cultura respective.
c) Factorii sunt de mediul fizic,
mediul social, conjunctura n care se o
d) Factorii de sunt factori care de gru-
puri. Grupul o entitate care are personalitate proprie. Pen-
tru studierea interpersonale n cadrul grupurilor sociale mici
se poate utiliza tehnica de J. Moreno
(P.Jelescu, 2007, p.l32).
Sociometria (din socius - social, iar
metrum - n dimensiunile
informate ale de grup, interpersonale care se constituie
spontan ntre membrii grupului, seturile de norme comportamentale
generate n procesul nemijlocite ntre indivizi, recunos-
cute acceptate de fiecare membru al grupului constrngeri ex-
terioare.
ne despre de alegeri pe care le
o statutul sociometrie, are amici
ori prieteni intimi; despre structura n ansamblu. Tehnica
presupune alegerea partenerului pentru comune, la o
ntrebare de tipul: "Cu cine ai dori .. ./ Cu cine nu ai dori ... ?").
Spre exemplu:
1. Mergi n iar n autocar au mai 3 locuri libere. Pe
cine din clasa ta alegi ocupe cele trei locuri
a) .................................................. +3
b) ................................................. +2
c) .................................................. +l
2. Mergi n cu clasa ta, iar n autocar sunt mai cu 3
locuri dect elevilor. Pe cine din clasa ta alegi coboare

a) .................................................. -3
b) ................................................... -2
c) .................................................... -1
260
Pentru fiecare ntrebare putem cere sau
respingerii. Pe baza se matricele care repre-
o imagine despre de fiecare
n interpersonale.
Indicele statusului sociometrie de o
n cadrul grupului se formula:
I=u 1 (N- 1), unde n de alegeri primite de
persoana iar N - membrilor grupului. Statusul
sociometrie ideal este 1, statusul de izolat este O. Un status de 0,80-0,90
o Pentru a marca per-
n interpersonale se folosesc termeni:
lideri,
Lider este persoana care cel mai mare
de alegeri. De exemplu, dintr-o din 35-40 de elevi pot 8-9
alegeri. Ei se de popularitate. De n sunt 1-2
lideri. Statutul de lider este de capacitatea persoanei de a
stabili cu colegii de de comunicabilitatea, per-
soanei, de nivelul de pe care-1 de capacitatea de
cu colegii etc.
Preferat este membrul grupului care ori mai
de din de alegeri, de "lider". n
se pot 4-7 alegeri.
Acceptat este termenul prin care se persoana care
a 1-3 alegeri.
sunt persoanele care nu au nici o alegere.
sunt cei care alegeri la ntrebarea "Cu cine nu
ai dori ... ?"
Izolarea respingerea au cauzele lor, printre care: indife-
de activitatea proprie de de succesele cole-
gilor, lipsa comunicative, pasivitatea n stabilirea
lor, exteriorul nengrijit etc.
4. Dinamica interpersonale
interpersonale parcurg faze de
prefigurarea, amorsarea, cristalizarea, manifestarea
(sau restructurarea). Parametrii unei interpersonale
sunt de timp, intensitate de indicele de structurare. Cu
ct indicele de structurare este mai mare, cu att s-a structurat
261
mai rapid, cu ct este mai mic, cu att s-a structurat mai
lent, mai greu (D.Cristea, 2005, p.54).
Nu orice tip de poate fi dezvoltat de orice tip de persona-
litate; un fel de cmp n care se pot dezvolta.
Debutul unei interpersonale presupune contactul vizual sta-
bilirea unei concrete minimale (spre exemplu, de
telefon etc.). Ulterior, se elemente suplimentare de ordin
afectiv are loc un fel de reconstruire a imaginii celuilalt, care pre-
supune de cele mai multe ori o n
timp la un maxim la oarecare stabilitate. n ceea ce
restructurarea, ea se face n cel mai fericit caz pe baza altor
(de exemplu: cazul iubirii devenite
teorii recente care definitoriu pentru stabilirea
unui sau altui tip de interpersonale ar putea fi nu att obiectivul
de persoane, ct mai unei sociale
pozitive, unei anumite imagini de sine. Spre exemplu, o nevo-
ie de comparare cu este un semn clar stima de sine
a celui n e cum
obiectivul/scopul de actorii sociali are frecvent o
chiar n prim-planul situndu-se as-
pecte legate de prestigiul personal, de stima De multe ori, fun-
damentele ale acestor tipuri de asupra
obiectivelor tinznd le estompeze.
5. Locul rolul interpersonale n structura perso-

interpersonale cadrul, contextul de formare
de cristalizare a care sunt rela-
interumane interiorizate. Din acest punct de vedere, in-
terpersonale nu constituie doar ci
ei. Personalitatea va fi n oglinda expresia planu-
lui Un copil care ntr-un mediu familial organi-
zat, structurat, valorizat pozitiv, cu educative are toate
formeze o personalitate valo-
un altul care ntr-un mediu
viciat, imoral, cu nocive va forma o personalitate fragi-
cu instabile, cu de adaptare cu frecvente
devieri spre conduite
262
interpersonale constituie o mobilizatoa-
re dinamizatoare a ntregii psihice a individului, ocupnd un
loc central n structura Astfel, interpersonale:
pun n procesele psihice ale omului (l
comunice, se exteriorizeze afectiv comportamental);
dau la diferite psihice (de sau insatis-
factie, certitudine sau incertitudine etc.);
permit formarea manifestarea unor psihice (n ca-
drul interpersonale ne opiniile atitudinile).
interpersonale fac posibil ca EU + TU fie egal cu NOI.
n timp, de la personalitate nspre rela-
Personalitatea, este n linii mari n virtutea unora
dintre ei, aproprie, anumite rela-
iar pe altele le sau le respinge; pe unele le promo-
pe altele le Persoanele flexibi-
le, sensibile la stabilesc contacte interpersonale, se
rapid la noi, n timp ce persoanele rigide, dogma-
tice, nchistate, orientate excesiv spre propria lor sunt
aproape incapabile normale.
Cei care nu sunt n stare de a semenilor, de a se
acomoda la ele se nchid n sine, cad ntr-o stare de
i pe n simple instrumente n vederea satisfacerii
personale, devin "tirani". Numai reci-
dintre personalitate att formarea
ct ei n diferite contexte sociale.
Concluzii
interpersonale un loc central n structura perso-
Sistemul interpersonale dinamica perso-
individuale, personalitatea existnd, formndu-se
manifestndu-se n prin De aceea este necesar ca dife-
ritele sisteme subsisteme ale (familia, etc.) mili-
teze pentru formarea unor atitudini corecte, !ucide, con-
trolate de sine de bazate pe ncredere pe
echitate, egalitate n drepturi, pe respectul
umane. La rndul personalitatea interper-
sonale (M.Zlate, 2005, p.l43). interpersonale sunt puternic
saturate psihologic, ele vehiculnd manifestnd ntreaga a
componentelor psihice ale sistemului de la cele
263
ouale la atitudini de personalitate. recipro-
dintre interpersonale personalitate constituie o
care att formarea ct ei
n diferite contexte sociale.
Sarcini de autoevaluare
1 Definiti de relatie
2 specificul interpersonale.
3 Identificati tipurile de interpersonale.
4 manifestarea caracterului psihologic,
direct n relatia profesor-elev.
5 asupra ,,Atunci cnd oamenii se cunosc mai
bine, relatiile dintre ei devin, n general, mai comElicate".
6 dinamica interpersonale.
7 n ce tehnica de J. Moreno?
-- -
de seminar
1. Modelele de comportament interpersonal sunt sau do-
bndite? alegerea.
2. Care din nu pot fi interpersonale: om-
cine, profesor-elev, medic-pacient le-

3. un plan de armonizare a interpersonale n gru-
pul vostru
4. argumentnd rolul n
interpersonale:
"Un psiholog mergnd pe a ntlnit un
orb cu o de gt pe care scria: "Sunt orb". ntrebndu-1
ct orbul i-a extrem de Atunci, psihologul 1-a
ntrebat ar vrea mai bani la afirmativ
al orbului, i-a luat de la gt, a scris ceva pe ea, i-a pus-o la loc
264
a Surpriza a fost n chipiul orbului au nceput
o de bani. Ce scrisese psihologul pe orbului?
rele cuvinte: este eu nu o pot vedea".
Teme pentru referat
1. Valoarea este de valoarea in-
terpersonale pe care le are omul.
2. Impactul interpersonale n la elevi.
3. Rolul cadrului didactic n formarea interpersonale favo-
rabile n clasa de elevi.
265

BIBLIOGRAFIE
1. Atkinson R.l., Atkinson R.C., Smith E.E., Bem D.J. Introducere n psiho-
logie. 2002.
2. Buzdugan T. Psihologia pe tuturor. EDP, 2007.
3. Calancea A. Psihologia Tipografia 2006.
4. Chelcea S. Metodologia sociologice. Metode cantitative calita-
tive. 2001.
5. Constantin T. Evaluarea a personalului. Polirom, 2004.
6. Cosmovici A. Psihologie Polirom, 2006.
7. Cosmovici A., Iacob I. Psihologie Polirom, 1999.
8. E.lntroducere n Cluj-Napoca: 1995.
9. T. Psihologia vrstelor. Ed. a III-a
Polirom, 2009.
1 O. Cristea D. Bazele psihologiei sociale. Titu Maiorescu, 2005.
11. C., Pornea Iu., Davidescu E. Psihologia Centrul
Editorial-Poligrafic Medicina, 2007.
12. Sv.
Ghid pentru USM, 2009.
13. Goleman D. Curtea Veche, 2008.
14. Golu M. Bazele psihologiei generale. 2002.
15. Golu M. Fundamentele psihologiei. Romnia.de Mine, 2007.
16. Hayes N., Sue O. Introducere n psihologie. ALL, 1997.
17. Jelescu P. Psihologie Manual pentru colegiile pedagogice. Chi-
Univers Pedagogic, 2007.
18. Larousse Norbert S. de psihologie. Univers Enciclo-
pedic, 2000.
19. Lieury A. Manual de psihologie Antet, 2004.
20. Maslow A.H. personalitate. Trei, 2007.
21. Mereacre l., G. Vademecum n psihologie (Psihologia n tabele).
UCCM, 2000.
266
.i

22. Mileu M. Psihologia interpersonale. Polirom, 2005.
23. Mnzat 1. Istoria psihologiei universale. Univers Enci-
clopedic, 2012.
24. Nicola G. Istoria psihologiei universale. Romnia de M-
ine, 2004.
25. Piaget J., Chomsky N. Teorii ale limbajului. Teorii ale
1988.
26. Popescu-Neveanu P., Zlate M ., T. Psihologie: manual pentru clasa
aX-a nonnale licee. E.D.P., 1997.
27. Popescu-Neveanu P. de psihologie. Humanitas,
1978.
28. Popescu-Neveanu P. Psihologie Editura
1993.
29. Roco M. Creativitate Polirom, 2004.
30. D. Psihologia Polirom, 2004.
31. Sillamy N. de psihologie. Univers Enciclopedic,
1996.
32. Srbu A. Semiologia proceselor psihice. Compendiu.
CEP USM, 2010.
33. U. (coord.). de psihologie. Humanitas,
1997.
34. Zlate M. Introducere n psihologie. Polirom, 2000.
35. Zlate M. (coord.). Psihologie: Manual pentru clasa X Aramis,
2005.
36. Zlate M. Psihologia mecanismelor cognitive. Polirom, 2004.
37. MnhHH E.n. MomusCllfUJl uMomusbz. CaHicr-Oerep6ypr, 2000.
38. HeMoB P.C. IlcuxO!lOZWl. Y'le6. iJ!lfl cmyiJ. 6blcut. neiJ. }"le6. 3aeeiJeHuit.
MocKBa: Bna,n.oc, 2003.
39. Poros E.l1. Ilcuxo!lozWl 'lenoeeKa. fyMaHHT. H3,A. MocKsa: Bna,n.oc,
2001.
40. CromipeHKO JI.,n. 0CH06bl ncuxonozuu. PocroB-Ha-,noHY, <l>eHHKC, 2003.
267
Cuprins
INTRODUCERE .................................................................................... 3
Capitolul!. OBIECTUL DE STUDIU AL PSIHOLOGIEI... ................ 5
Capitolul2. STRUCTURA PSIHICULUI UMAN ................................ 18
Capitolul3. METODE DE CERCETARE
A FENOMENELOR PSIHICE ....................... , .................... 23
Capitolul4. PROCESELE COGNITIVE SENZORIALE ........................... 32
4.1. ............................................................................. 32
4.2. ........................................................................... 46
4.3. REPREZENTAREA ............................................................... 63
Capitolul5. MEMORIA ................................................................................. 74
Capitolul 6. GNDIREA CA PROCES PSIHIC SUPERIOR ............... 96
Capitolul 7. LIMBAJUL ....................................................................... 116
7.1. IDENTITATEA INTERUMANE ............... 130
Capitolul8. CREATIVITATEA ............................... l38
Capitolul9. FACILIZATOARE
N ...................................... 149
Capitolul10. ........................................................................... 160
Capitolul 11. MOTIV A FACTOR PSIHIC CU ROL STIMULA TIV
N ACTIVITATE ..... 170
Capitolul12. AFECTIVITATEA ........................................................... 186
Capitolul13. SISTEMUL DE PERSONALITATE ............................... 196
13.1. TEMPERAMENTUL- SUBSISTEM BIOENERGETIC AL PER-
.............................................................................. 206
13.2. CARACTERUL- SUBSISTEM AU-
TOREGLATOR AL ..................................... 216
13.3. APTITUDINILE- SUBSISTEM INSTRUMENTAL
AL ................................................................. 229
Capitolul14. ACTIVITATEA ................................................ 247
Capitolul15. INTERPERSONALE SOCIALE. FENO-
MENE PROCESE DE GRUP ..................................... 257
BIBLIOGRAFIE .................................................................................... 266
268
J
\
\

PSIHOLOGIA
Suport de curs
Redactare Nina Croitoru
Ana Enachi
Bun de tipar 07.09.2013. Formatul60x84
1
/
16

Coli de tipar 16,8. Coli editoriale 17 ,4.
Comanda 100. Tiraju150 ex.
Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Str. Al.Mateevici, 60, MD 2009

S-ar putea să vă placă și