Sunteți pe pagina 1din 3

Gândirea

Definiţie: Gândirea este un proces cognitiv de însemnătate centrală în


reflectarea realului care se desfăşoară într-un plan mintal , intern,
subiectiv şi care uzează de judecăţi, raţionamente, operaţii cognitive.
Caracteristici:

 se desfăşoară pe trei coordonate temporale : prezent,trecut,viitor


 caracter mijlocit - se sprijină pe experienţa perceptivă
 caracter abstract formal - face abstracţie de...
 caracter selectiv - alegem ce să gândim
 caracter finalist - scopul este cunoaşterea
Gândirea ca nivel de operaţii
Operatiile gandirii sunt: analiza, sinteza, abstractizarea, comparaţia,
generalizarea
Operaţiile sunt procedee mentale cu ajutorul cărora informaţiile
asimilate sunt prelucrate, interpretate, raportate unele la altele.
Analiza procedeul mental de descompunere a întregului în părţi.
Sinteza procedeul mental de reunire a parţilor într- un întreg
Comparaţia stabilirea asemănărilor şi deosebirilor dintre două sau mai
multe obiecte, fenomene
Abstractizarea evidentierea unor însuşiri şi ignorarea altora
Generalizarea extinderea însuşirilor esenţiale pentru o clasă de obiecte
extrase cu ajutorul abstractizării
Gândirea ca proces de întelegere şi rezolvare de probleme
Noţiunea reprezintă o condensare selectivă de informaţii despre
însuşiri generale şi esenţiale ale unor clase de obiecte şi fenomene:
- este o unitate de bază a gândirii
- are un grad mare de generalitate
- este trăită subiectiv
Noţiunile(conceptele) sunt de două tipuri :

 empirice -rezultă din experienţa noastră din viaţă


-sunt limitate ,sărăcăcioase în conţinut
-dezvoltă ataşament afectiv(ţinem la conceptele noastre
despre lume şi viaţă)
 ştinţifiice -rezultă în urma cercetărilor ştiinţifice specializate
-cuprind însuşiri esenţiale ale obiectelor
-debutează cu o definiţie logică
-au la baza conceptele empirice
-nu dezvolta atasament afectiv

Întelegerea şi rezolvarea de probleme sunt două procese


inseparabile ale gândirii, nu pot fi desprinse una de cealaltă.
Întelegerea reprezintă desprinderea semnificaţiei obiectelor,
fenomenelor ,acţiunilor.
Mecanismul înţelegerii se realizează prin:
o cuplaj informaţional
o asociere
o analogie
Rezolvarea de probleme reprezintă domeniul de performanţă al
gândirii si constă în depăşirea de obstacole cognitive apărute în procesul
înţelegerii.
Strategii de rezolvare a problemelor
1. Strategia algoritmică exprimă o convergenţă între problemă
,mijloace de rezolvare şi soluţie.Problema este bine definită,cerinţele
bine formulate.
2.Strategia euristică exprimă o divergenţă între problemă, mijloace de
rezolvare şi soluţie. Problema este slab definită,cerinţele vag formulate.
Factorii care influenţează rezolvarea de probleme:
-presiunea timpului
-noutatea problemei
-dificultatea problemei
-ambianta
-tensiunea emotionala
-lipsa de motivatie sau motivarea excesiva
-oboseala intelectuala

S-ar putea să vă placă și