Sunteți pe pagina 1din 29

Proiecte economice în comerț

Sc „Hello Kids”S.R.L

Profesor Coordonator Lorin Dragan

Adriana Monica Filimon


Delia Georgiana Leonte
Cristian Popa
Florin Scutaru

Specializarea ECTS
Grupa 24
Echipa Verde
CUPRINS

1. Prezentarea oraganizatiei Persoana 1


1.1 Forma juridica
1.2 Activitatea si organizarea societatii S.C Hello SRL
2. Definirea pietei
3. Bariere la intrare si iesire pentru domeniul de activitate desfasurat
4. Segmentarea pietei Persoana 2
5. Obiective generale si obiective SMART
6. Concurenta
7. Calculul costurilor Persoana 3
8. Analiza SWOT
8.1 Magazin online
8.2 Magazin offline
8.3 Magazin online vs Magazin offline
9. Layout-ului magazinului
10. Schita magazinului Persoana 4
11. Atmosfera magazinului
12. Digital signage
13. Valoarea capitalului social Persoana 5
14. Relatii publice
Cap 8
9
10 Persoana 6
11
12
1.Prezentarea organizației

Denumirea societății este S.C. Hello Kids S.R.L. și toate documentele, publicațiile care
se emit de societate se vor întocmi cu respectarea articolului 44 din Legea 31/1990. Pe actele
emise de societate vor fi menționate numele, sediul, urmate de mentiunea „Societate cu
Raspundere Limitata”(S.R.L.).

1.1. Forma juridica


Firma de comerț cu sediul în România este persoana juridica romana, respectiv S.C.
Hello Kids S.R.L. avand forma de societate cu raspundere limitata. In baza Legii 31/1990 a
fost inmatriculata la Registrul Comertului din Iași sub nr. J84/610/2003, codul fiscal
18345626.
Activitatea firmei se desfasoara in conformitate cu legislatia Romaniei, cu contractul
de societate si statut.
Actul constitutiv al S.R.L. cuprinde urmatoarele:
 Date de identificare a asociatilor
S.C Hello Kids SRL are doi asociați si anume Popa Florin cu domiciul în Iași județul Iași str.
Octav Botez nr 14 de naționalitate română nascut la 12.09.1987 telefon 0766 460 767 și
Leonte Monica cu domiciliul în Iași, judetul Iași, str. Piața Unirii nr.2 Sc. C etaj 2 apartament
6, de nationaliatate romana, născută la 25.01.1988 tel./fax 0231 111.111
 Forma, denumirea si sediul societatii
Firma se numeste S.C. Hello Kids S.R.L. si este o societate cu raspundere limitata.
Sediul central al societatii este in Romania, localitatea Iasi, str. Independentei ......... , tel./fax
0231 582 582.
 Obiectul de activitate
Obiectul de activitate a fost stabilit avand in vedere H.G. nr.656/1997 privind aprobarea
clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial nr.301
din 5 noiembrie 1997, actualizat prin Ordinul Institutului National de statistica nr. 601/2002
publicat in Monitorul Oficial nr. 908 din 13 decembrie 2002.
Incadrarea domeniilor de activitate conform CAEN
Nr. Crt. Cod de activitate (clasa Denumirea claselor de activitate a
CAEN) intreprinderii
1. 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si
jucariilor, in magazine specializate
2. 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor,
in magazine specializate
3. 4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in
magazine specializate

 Capitalul social
Capitalul social subscris și vărsat este de 600.000RON din care 50% aparține lui Popa
Florin și 50% lui Leonte Monica. Astfel capitalul social se divide în 60 de parti sociale, cu
valoarea nominala de 10.000 RON fiecare.
 Durata societatii
Durata de functionare a firmei S.C…….SRL este nelimitata, începand de la data
înmatricularii acesteia la Ministerul de Finante și în Registrul Comertului.
 Modul de dizolvare și lichidare a societatii
Societatile cu raspundere limitata se dizolva prin:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate,
- declararea nulitatii societatii,
- falimentul societatii,
- incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati,
- pierderea unei jumatati din capitalul social sau a reducerii lui sub minimum legal.
Lichidarea societatii:
- lichidarea si repartizarea patrimoniului social se face de catre lichidatori autorizati
numiti de asociati sau, dupa caz, de tribunal
 Drepturi si obligatii ale asociatilor
In cazul in care intr-o societate cu raspundere limitata partile sociale sunt ale unei singure
persoane aceasta in calitate de asociat unic are drepturile si obligatiile ce-i revin potrivit legii
Adunarii Generale a Asociatilor. Cu alte cuvinte, asociatul unic al unui SRL are aceleasi
drepturi si obligatii ca si Adunarea Generala a Asociatilor, in caz de asociati multipli.
- aproba situatia financiara anuala si stabileste repartizarea profitului net
- desemneazea administratorii si cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni, ii revoca si le
da descarcare de activitate, precum si decide contractarea auditului financiar, atunci
cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii
- decide urmarirea administratorilor si cenzorilor sau, dupa caz, a auditorilor interni
pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite
- modifica, in conditiile legii, actul constitutiv.
- stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz programul de activitate
- hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale
societatii.
Dacă asociatul unic este şi administrator îi revin şi obligatii prevazute de lege pentru
administratori.

Dispozitii finale
Prevederile prezentului statut se completeaza si modifica ori de cate ori este cazul, in
functie de legislatia ulterioara infiintarii societatii, referitoare la societatile comerciale si de
modificare a dispozitiilor Codului Civil si ale Codului Comercial Roman.

1.2 Activitatea si organizarea societatii S.C Hello Kids S.R.L


Datorita obiectului de activitate al firmei ea mai detine 3 puncte de lucru situate in
zonele cele mai populate ale orasului si un depozit central.in urmatoarele locatii:
 magazin1 situat in str Independentei nr 14
 magazin2 situat in Soseaua Pacurari nr 2
 magazin3 situat in Tatarasi
 depozit central situat in afara orasului – Valea Lupului
 sediu central situat in str Independentei nr 14
Activitatea din cele 5 locatii se desfasoara in spatii inchiriate, sediul central fiind inclus in
magazinul 1. In fiecare din cele 3 magazine vanzarea se realizeaza prin autoservire.
2. Definirea pietei
Piata tinta : SC Hello Kids SRL se adreseaza in mod direct famiilor cu copii cu varste
cuprinse intre 0-14 ani cu salarii medii spre ridicate deoarece oferta noastra de produse este
preponderent pentru copii, aici includem jucarii, carti de colorat,carti de povesti, jocuri
educative, de creativitate imbinate cu entertaiment, spatiu special amenajat pentru joaca si
cinema.
Piata secundara pe care firma noastra o are in vizor sunt parintii deoarece le venim in ajutor
cu carti despre educatia si psihologia copiilor; adolescentii intre 14 ani – 21 ani intrucat le
oferim posibilitatea de a-si petrece timpul liber la un suc jucand gratuit pe gameboy sau
playstation portable sau achizitionand diverse jocuri( monopoly, darts, table, sah, remy etc)

3. Bariere la intrare si iesire pentru domeniul de activitate desfasurat


In momentul punerii in practica a afacerii noastre ne vom confrunta cu diferite obstacole atat
la intrare dar si cat la iesire. In continuare vom da cateva astfel de exemple.
3.1 Bariere la intrare
Concurenta are o influenta moderata asupra succesului nostru de a intra pe piata ieseana
intrucat folosim o noua strategie de atragere a clientilor. In jurul elementului central de comert
cu jucarii am adaugat si alte elemente auxiliare cum ar fi locurile de joaca pentru copii,
stimularea creativitatii, cinema, cafenea.
Un alt element cu grad de influenta ridicat reprezinta birocratia excesiva, numarul mare de
taxe si fiscalitatea. Pentru a infiinta o companie trebuie platite la Registrul Comertului nu mai
putin de 15 taxe. Fiecare cu o valoare modica de 5-10 lei. Iar o “mica taxa uitata” e un bun
prilej pentru ca autoritatile sa amane infiintarea firmei.
Exemple de taxe care trebuiesc paltite:
• 10 lei: verificare unicitate sediu social;
• 10 lei: verificare asociat unic.
• 2 lei: Fond pentru finantarea Buletinului Insolventei – 10% din taxele percepute de
Oficiile Registrului Comertului pentru operatiunile de inregistrare;
• 31.5 lei: taxa publicare Monitorul Oficial, partea a IV-a – informatii despre societatile
comerciale;
• 30 lei: Certificat constator (un certificat care atesta ca s-a inregistrat o declaratie pe
propria raspundere din care rezulta ca sunt indeplinite conditiile de functioare impuse
de legislatia in domeniul sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii);
• 120 lei: taxa de inmatriculare;
• 10 lei: taxa obtinere cazier fiscal;
• 20 lei: sume pentru cazier fiscal;
• 10 lei: taxa pentru obtinere cod unic de inregistrare;
• 10 lei: transmitere declaratii catre autoritati ;
• 10 lei: transmitere acte pentru publicare in Monitorul oficial.
O alta problema de intrare, general valabila pentru toti antreprenorii o reprezinta gradul ridicat
de reticenta a consumatorilor cu privire la noii intrati pe piata. De asemenea trebuie sa tinem
cont si de amplasarea magazinelor si anume in zone cu o densitate mare de familii cu copii
varsta intre 0-15 ani. In momentul recrutarii personalului trebuie sa tinem cont de un set de
calitati pe care angajatii trebuie sa le aiba: calmitate, rabdare, sa ii placa copii, perseverenta,
energici etc.
Unul dintre cei mai importanti factori care influenteaza succesul intrarii noastre pe piata
reprezinta conjunctura economica si anume criza financiara care induce populatiei
sentimentul de consuma cat mai putin. Mai mult de jumatate dintre romani (53%) apreciaza ca
peste un an conditiile de viata vor fi mai proaste sau mult mai proaste fata de prezent, se arata
intr-un raport preliminar publicat de Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV).
http://www.ziare.com/articole/romania+populatie+nivel+trai)

Instabilitatea politica este reprezentativa si ea prin deciziile spontane luate de guvern cum ar
fi: modificarea TVA.ului de la 19% la 24% si diverse zvonuri lansate ce fac mediul ecomonic
nesigur precum eliminarea impozitului minim de la 1 octombrie 2010 şi introducerea
impozitului forfetar pentru anumite domenii de activitate din anul 2011

http://www.financiarul.ro/2010/10/04/forfetarul-discutat-cu-finantatorii-internationali/
5.2 Bariere de iesire
Probleme in momentul dizolvarii afacerii sunt:
• costul destul de mare aferent ieşirii din acest domeniu de activitate;
• dificultatea în a vinde mijloacele fixe folosite (mobilierul folosit, computere, camerele
video) pentru a recupera valoarea rămasă neamortizată;
• imposibilitatea de a termina stocurile de marfă rămase în depozit
• timpul pierdut pentru ieşirea din evidenţa şi dizolvarea societăţii;

4. Segmentarea pietei

1. Segmentarea geografica – afacerea noastra se adreseaza persoanelor din nord estul


Romaniei din mediul rural si urban din judetul Iasi.

2. Segmentarea demografica
a. segmentare pe grupuri de vârstă ne adresam copiilor cu varsta incepand de la 0 la 14
ani, adolescentilor de la 14 la 20, tinerilor peste 20 si parintilor.
b. În funcție de venituri:

• Familii cu venituri sub 1000 lei;

• Familii cu venituri cuprinse între 1000 și 2000 lei;

• Familii cu venituri cuprinse între 2000 și 3000 lei;

• Familii cu venituri peste 3000 lei.

3. Segmentarea psihografica

a. stil de viata - pentru parintii care au un stil de viata libertin si doresc sa se elibereze
pentru cateva momente de stresul cresterii copilului, au posibilitatea de a-si lasa copilul in
spatiul de joaca amenjat, fiind supraveheat de personal calificat.

- pentru cei care sunt pasionati de jocurile electronice au posibilitatea sa


se delecteze cu un gameboy sau palystation portable in cafenea.

- pentru parintii care au un stil de viata cu un grad ridicat de stres,


afacerea noastra reprezinta o modalitate accesibila de a scapa pentru cateva momente de
problemele legate de copii si de stresul cotidian, prin lecturarea unei carti, stiind ca copilul
este lasat pe maini bune in sala de joaca.
4. Segmentare comportamentala

a. dupa gradul de utilizare a produselor – numarul celor care stiu sa foloseaca


diferite instrumente tehnologice este tot mai ridicat.

b. atitudini – oamenii au deschidere catre tehnologie avansata

c. cunostinte – avand in vedere evolutia tehnologiei magazinul nostru foloseste


cele mai noi instrumente digitale precum si diferite jocuri electronice

5. Segmentare economico - socială

Am ales zonele Independentei Pacurari Tatarasi deoarece consideram ca populatia are un


venit mai ridicat cu o putere de cumparare mai mare iar famiile cu copii sunt mai numeroase.

Segmentul care il abandonam este cel geografic datorita faptului ca produsele noastre nu
sunt influentate de catre pozitia geografica.

Segmentul pe care dorim sa insistam este varsta avand in vedere ca piata noastra tinta sunt
copii iar orasul Iasi ocupa locul II la nivel national in ceea ce priveste natalitatea.
(http://www.agendadeiasi.ro/social/4-stiri/3722-iaul-ocupa-locul-ii-la-nivel-
national-in-ceea-ce-priveste-natalitatea.html )

Consideram ca segmentul cu perspectiva este stilul de viata datorita faptului ca in ziua de azi
stresul a devenit o problema mondiala iar tendinta oamenilor este de a se refugia in medii
relaxante dorind sa se debaraseze de factorii stresori.

Segmentul a carei putere de cumparare va creste este cel economico – social datorita
obligatiilor de aliniere la strandardele Uniunii Europene legate de pret, venit datorita
adoptarii monei unice Euro in Romania in 2015.

Segmentul care va evolua este cel compartamental intrucat tendinta populatiei este de a se
folosi de cat mai multa tehnologie.
5. Obiective generale si obiective SMART
Obiective generale
 adoptarea unei atitudini model, comparativ cu concurența din perspectiva clientilor
 fidelizarea unui numar cat mai mare de clienti
 cresterea imaginii brandului “Hello Kids”
 crearea unei perceptii in randul clientilor asupra educatiei,creativitate, entertaiment
 atragerea de noi clienti.

Obiective SMART
 Pana la data de 31 decembrie 2011 atingerea unei cote de piata de 30%.
 Pana la 31 decembrie 2011 ...cifra de afaceri....
 Pana la 31 decembrie 2011 ..vanzarile.....

6. Concurenta
Directa: reprezentata de toate magazinele care comercializeaza jucarii : Kids Planet, Iulius
Mall, MOGALDEATA, TOYZ PLANET, ZUM-ZUM

Indirecta: magazinele care care pe langa jucarii comercializeaza si haine: GULIVER BABY
S.R.L., SALAMANDRA S.R.L., BLITZ PLUS, EVESTYLE

De solutii: parcurile, cofetariile, cinema, angajarea unei bone., salile de sport

Concurenta pe segmentarea de varsta: multe din magazinele deschise in Iasi ofera o gama
larga de produse pentru copii intre 0 – 14 ani atat in mediul online cat si in cel offline
www.JucariaTa.ro , http://www.toybox.ro/ www.jucariidejucarii.ro , Party Land, Tarabostes, Miniblue.

Concurenta privind veniturile – mai multe magazine din Iasi ofera produse ieftine pentru cei
cu venituri sub 1000 lei (magazin tip kiosk). Gama de magazine se extinde si catre cei cu
venituri foarte mari. Kids Planet.

Concurenta pe segmentarea pe stil de viata magazinele care mai ofera aceleasi servicii ca ale
noastre sunt : Iulius Mall( magazine cu jucarii si spatiul de joaca amenajat de la subsol) Hala
Centrala (spatiul de joaca).

7. CALCULUL COSTURILOR
Firma livrează o cantitate de 10.000 bucăţi jucarii şi au fost identificate următoarele
cheltuieli:
• Cheltuieli variabile de achiziţionare 100.000lei pentru achizitii de 10.000 buc
• Cheltuieli fixe de achiziţie 35.000lei
• Cheltuieli fixe de comercializare pe piaţa internă 10.000 lei;

Costul de revenire la intern:


• Cheltuieli variabile totale: 100.000/10.000 * 10.000 = 100.000
• Cheltuieli fixe de achizitionare repartizate la intern: 35.000 / 10.000 * 10.000 =
35.000
• Cheltuieli fixe de comercializare la intern: 10.000

Costul total: 100.000+35.000+10.000 = 145.000


Cost unitar de revenire la intern: 145.000 / 10.000 = 14.5 ron/buc
Costul pentru o comanda suplimentara de 1000 de bucati:
Cost total: (100.000/10.000 * 11.000)+35.000+10.000 = 155.000
Costul marginal total: 155.000 – 145.000 = 10.000
Costul marginal unitar: 10.000 / 1.000 = 10 lei/buc

8. Analiza Swot
SWOT pentru magazinul online
Puncte tari: Puncte slabe:
- datorita accesiblitatii internetului situl -incertitudine având în vedere calitatea
reprezinta si un mod de promovare produselor noastre ( ca jucaria sa nu o
-produsele pot fi cunoscute cu mai multa primeasca defecta)
usurinta; - neincrederea unor clienti in calitatea
- necesită mai puţine resurse umane, implicit prestarii serviciilor (livrarea)având în vedere
scad cheltuielile cu acestea; că suntem o firmă nouă pe piaţă;
- nu exista chiria lunară sau investiţia într-un - riscul unui nomenclator inadecvat de
spaţiu de vânzare; produse şi/sau servicii (prea larg sau prea
- indiferent de mometul zilei, baza de produse îngust);
este mereu actualizată, -deteriorarea produselor în timpul
- interfaţa prietenoasă şi uşurinţa navigaţiei în transportului;
site-ul nostru; - concurenta mare de magazine online
• - Orar non-stop

• - livrare la domiciliu

• - Acces rapid la cataloagele de

prezentare

Oportunităţi: Ameninţări:
• - Apariția mijloacelor sigure de plată • - Presiunea concurenței

- Expansiunea piețelor virtuale • - Acțiuni de fraudă ale hacker-


- usurinta in extinderea catalogului de produse, ilor

deoarece nu trebuie să avem foarte multe


- cererea crescând pentru produse de
produse de acelaşi fel în stoc, decât dacă
substituţie, produse mai slabe calitativ şi cu
considerăm că avem o cerere mare
preţuri implicit mai scăzute;
- rapiditate in evaluare a produselor cautate;
- proiectarea unui program cu jocuri barbie
- comparaţia între preţuri se face mult mai
pentru fetite si cu masini pentru baietei
uşor, iar acest lucru nu este deloc benefic
- posibiliatea clientilor de a-si exprima opinia
pentru firma noastră deoarece având în
despre produse inainte/dupa utilizare prin
vedere că suntem în segmentul premium
intermediul forumului disponibil pe site.
preţurile sunt mari;

2 SWOT pentru magazinul offline


Puncte tari: Puncte slabe:
- aspect comercial modern, plăcut - cheltuieli mari cu chiriile, amenajările,
- plata se face fizic şi direct fără alţi mobilierul etc;
intermediari şi cu posibile întârzieri; - timpul petrecut pentru aranjarea mărfurilor;
- tehnologie de ultimă oră (digital signage);
-Relații strânse cu clienții și furnizorii

- Personal calificat

Oportunităţi: Ameninţari:
- atragerea clientilor neincrezatori in mediul - concurenta de solutie
online - Situația economico- financiară actuală
- ambientul firmei care poate să atragă
persoanele înăuntru, doar din simpla
curiozitate;
- contactul face-to-face are relevanţă pentru
persoanele greu convingătoare, mai ales
atunci când personalul care se ocupă de ei,
este perfecţionat în convingerea achiziţionării
produselor;

6.3. SWOT pentru magazinul online si offline


Puncte tari: Puncte slabe:
- costul prea mare al produselor noastre din
- Campanii publicitare eficiente; cauză că suntem în perioada de lansare;
- Evaluarea eficienţei serviciilor oferite şi - posibilitatea riscului de a nu acoperi
îmbunătăţirea lor permanentă; cheltuielile;
- Are ca prioritate satisfacţia clienţilor, - deteriorarea produselor în timpul
intrarea în contact cu aceştia; transportului;
• - Promovarea produselor și a imaginii - accesul dificil la sursele de finanţare;
magazinului ridicată

• - Un număr mai mare de clienți

Oportunităţi: Ameninţări:
- O mai bună promovare a produselor noi; - un lucru demn de luat în calcul este şi
- Crearea unei imagini mai bune a firmei; efectul crizei economice asupra economiei,
-Posibilitatea de cunoaştere de noi distribuitori conducând la scăderea puterii de cumpărare,
şi agenţi; creşterea ratei inflaţiei, a şomajului şi
- Posibilităţi de extindere a nomenclatorului de reorientarea consumatorilor spre alte
produse şi/sau servicii; categorii de produse;
- existenţa cererii de noi produse şi/sau servicii
pe pieţele existente sau pe pieţe noi; - cererea crescândă pentru produse de
- atragerea cât mai multor persoane care nu fac substituţie, produse mai slabe calitativ şi cu
parte din grupul nostru ţintă; preţuri implicit mai scăzute.
-tendinta a cat mai multor familii de a se
muta in strainatate.

9. Layout-ul magazinului
Magazinul 1 Independentei & Sediu central
Fata magazinului este construita din sticla cu imprimeuri cu personaje din desene animate.
Deasupra usilor la intrare va fi amplasata denumirea firmei HappyKids scrisa cu litere de mana
luminoase pe timp de noapte Clientii vor fi intampinati de Mini si Mouse in miniatura, pe
plafon vor fi secvente din diferite desene animate iar podeaua va fi din gresie in culorile alb
si negru. Peretii vor fi din culoare alba imprimate desene care reprezinta cele 4 anotimpuri. In
mijlocul magazinului este amplasata o fantana arteziana cu un diametru de 2 m fiind
reprezentat de un personaj din Disney. Cash register va fi amplasat la iesirea din magazin.
Mobilierul va avea culorile albastru pentru zona cu jucarii pentru baieti si rosu pentru fete.
Din magazin se poate intra in partea dreapta intr.o sala unde este o biblioteca in care parintii
se pot recrea citind o carte despre cresterea, psihologia copiilor. In partea stanga este cafenea
cu jocurile electronice pentru toti cei pasionati. Intrarea se poate face pe baza de abonament
sau platind o suma de 4RON/ora. Ultima incapere accesibila clientilor este un spatiu de joaca
pentru copii, dotat cu plasma si multe alte jucarii. Baia este situata intre cafenea si sala de
joaca.
Tot in aceasta cladire se afla si sediul central cu un birou pentru asociati un birou pentru
administratie.
Celelalte doua magazine din Tatarasi si Pacurari respecta acelasi tipar.

10 Schita magazinului

11 Digital Signage

Pentru a atrage un numar mare de copii ne folosim de intrumentele digital signage.


La capatul unor gondole for fi montate ecrane digitale cu touchscreen prin care copii vor avea
posibilitatea sa aleaga dintr-un meniu o schita dintr-un scenariu de poveste pentru a o colora.
In vitrina magazinului va fi amplasat un ecran din leduri cu senzori in care va aparea
un smail face care in momentul cand o persoana se va apropia de magazin va zambi iar dak
persoana doar trece de intrarea magazinului emoticonul va plange.
Un ultim instrument va ajuta copii sa invete limba engleza conversand cu un personaj
din desenele animate, programu fiind instalat in sala de joaca .Ei vor avea posibilitatea sa isi
aleaga orice personaj din Disney.
12 Valoarea capitalului social

Valoarea cap. soc. al firmei Hello Kids este de 600.000 lei.

SITUAŢIA MIJLOACELOR FIXE LA MAGAZINUL 1 "Sc Hello Kids SRL " si Sediu
Central

PREŢ
Nr. CATEGORIA DE VALOARE
U.M. CANTITATE UNITAR
crt. MIJLOACE FIXE (LEI)
(LEI)
1 Construcţii speciale
Fantana arteziana buc 1 2500 2500
2 Aparate şi instalaţii
de măsură,
control şi reglare
- aer condiţionat buc 5 650 3250
- centrală termică buc 1 5000 5000
camera video buc 5 250 1250
Card captura video buc 1 430 430
DVR 8 canale buc 1 1050 1050
- sistem anti-incendiu buc 1 1800 1800
- sistem de alarmă buc 1 950 950
3 Unelte, dispozitive,
mobilier,
instrumente,
aparatură de birotică:
gondole la perete buc 4 600 2400
gondole in forma U buc 2 400 800
capete buc 4 200 1800
gondole de 4/2 m buc 4 800 3200
gondola mijloc buc 2 800 1600
biblioteca buc 1 800 800
birou buc 3 300 900
masa sala studiu buc 10 80 800
- scaun buc 10 50 500
- computer buc 2 1000 2000
plasma buc 1 4000 4000
canapele buc 2 1500 1500
Casa de marcat cu buc 1 700 700
scanner
Sistem antifurt buc 1 6200 6200
- telefon fix buc 1 30 30
TOTAL MIJLOACE FIXE 43460

SITUAŢIA MIJLOACELOR FIXE LA MAGAZINUL 2 "Sc Hello Kids SRL "

PREŢ
Nr. CATEGORIA DE VALOARE
U.M. CANTITATE UNITAR
crt. MIJLOACE FIXE (LEI)
(LEI)
1 Construcţii speciale
Fantana arteziana buc 1 2500 2500
2 Aparate şi instalaţii
de măsură,
control şi reglare
- aer condiţionat buc 5 650 3250
- centrală termică buc 1 5000 5000
camera video buc 5 250 1250
Card captura video buc 1 430 430
DVR 8 canale buc 1 1050 1050
- sistem anti-incendiu buc 1 1800 1800
- sistem de alarmă buc 1 950 950
3 Unelte, dispozitive,
mobilier,
instrumente,
aparatură de birotică:
gondole la perete buc 4 600 2400
gondola V buc 2 500 1000
capete buc 4 200 1800
gondola de 4,1/2 m buc 4 850 3400
gondola mijloc buc 2 800 1600
biblioteca buc 1 800 800
birou buc 3 300 900
masa sala studiu buc 10 80 800
- scaun buc 10 50 500
- computer buc 2 1000 2000
plasma buc 1 4000 4000
canapele buc 2 1500 1500
Casa de marcat cu buc 1 700 700
scanner
Sistem antifurt buc 1 6200 6200
- telefon fix buc 1 30 30
TOTAL MIJLOACE FIXE 43860

SITUAŢIA MIJLOACELOR FIXE LA Magazinul 3


PREŢ
Nr. CATEGORIA DE VALOARE
U.M. CANTITATE UNITAR
crt. MIJLOACE FIXE (LEI)
(LEI)
1 Construcţii speciale
Fantana arteziana buc 1 2500 2500
2 Aparate şi instalaţii
de măsură,
control şi reglare
- aer condiţionat buc 5 650 3250
- centrală termică buc 1 5000 5000
camera video buc 5 250 1250
Card captura video buc 1 430 430
DVR 8 canale buc 1 1050 1050
- sistem anti-incendiu buc 1 1800 1800
- sistem de alarmă buc 1 950 950
3 Unelte, dispozitive,
mobilier,
instrumente,
aparatură de birotică:
gondola la perete buc 5 600 3000
gondola de 4/2 m buc 6 800 4800
gandola de 4,5/2 buc 2 1050 2100
cos buc 1 400 400
biblioteca buc 1 800 800
birou buc 3 300 900
masa sala studiu buc 10 80 800
- scaun buc 10 50 500
- computer buc 2 1000 2000
plasma buc 1 4000 4000
canapele buc 2 1500 1500
Casa de marcat cu buc 1 700 700
scanner
Sistem antifurt buc 1 6200 6200
- telefon fix buc 1 30 30
TOTAL MIJLOACE FIXE 43960

SITUAŢIA MIJLOACELOR FIXE LA DEPOZITUL DE MĂRFURI

Nr. CATEGORIA DE U.M. CANTITATE PREŢ VALOARE


UNITAR
crt. MIJLOACE FIXE (LEI)
(LEI)
1 Maşini, utilaje,
instalaţii de lucru
- motostivuitor buc 2 75600 151200
2 Mijloace transport
- Duba Iveco buc 1 80000 80000
3 Aparate şi instalaţii
de măsură,
control şi reglare
- centrală termică buc 1 5000 5000
camera video buc 4 250 1000
Card captura video buc 1 430 430
DVR 8 canale buc 1 1050 1050
- sistem anti-incendiu buc 1 2000 2000
- sistem de alarmă buc 1 950 950
4 Unelte, dispozitive,
mobilier,
instrumente,
aparatură de birotică:
- gondola buc 7 2500 17500
- scaun buc 5 50 250
- dulap vestiar buc 6 400 2400
- computer buc 2 1000 2000
- telefon fix buc 1 30 30
birou buc 3 300 900
TOTAL MIJLOACE FIXE 264710
AMORTIZAREA ANUALĂ A MIJLOACELOR FIXE DE LA FIRMA Sc Hello Kids SRL

Categoria de Val.
Nr. mijloace fixe Dn Val. Val. Val Val. intrare Aan M1 Aan M2 Aan M3 Aan DC
crt. ( ani) intr.M1 intr.M2 intr.M3 intr.DC Total (lei) (lei) (lei) (lei)
&SC mijloace
fixe
1. Constructii 20
specialle
Fantana arteziana 2500 2500 2500 - 7500 125 125 125 -
2 Maşini, utilaje, 8
instalaţii de lucru
- motostivuitor - - - 151200 151200 - - - 18900
3 Mijloace de 5
transport
- Duba Iveco - - - 80000 80000 - - - 16000
3 Aparate şi 5
instalaţii de
măsură, control
şi reglare
- centrală termică 5000 5000 5000 5000 20000 1000 1000 1000 10000
-sistem anti- 1800 1800 1800 2000 7400 360 360 360 400
incendiu
4. Unelte, 10
dispozitive,
mobilier,
instrumente,
aparatură de
birotică
gondola - - - 17500 17500 - - - 1750

Sistem antifurt 6200 6200 6200 - 18600 620 620 620 -

plasme 4000 4000 4000 - 12000 400 400 400 -

TOTAL 19500 19500 19500 255700 314200 2505 2505 2505 47050
MIJLOACE
FIXE
Situatia Stocurilor

Nr Denumirea produselor Sortim Cantitate Pret de Valoarea TVA de dedus


. ent achizitie marfurilor
crt fara TVA
(RON)
1 Papusi A M1&SC M2 M3 DP
Barbie A1 35 40 37 56 40 6720 1612.8
Barbie balerina A2 40 43 45 60 35 6580 1579.2
Barbie mireasa A3 30 27 25 50 60 7920 1900.8
Barbie rainbow A4 33 30 29 45 45 6165 1479.6
Papusa print A5 25 27 23 55 70 9100 2184
Papusa zana mov A6 20 21 18 65 80 9920 2380.8
Papusa sirena A7 19 21 23 54 75 8775 2106
Papusa chrysella A8 25 26 24 60 60 8100 1944
Barbie degetica A9 28 30 29 57 55 7920 1900.8
Cavaler german calare A10 10 13 12 42 100 7700 1848
pe cal
Cavaler gotic A11 9 10 9 36 90 5760 1382.4
Total 274 288 274 580 710 84660 2031,8
2 Masini
Set masinute B2 25 30 24 74 15 2295 550.8
BMW cu telecomanda B3 10 12 11 38 150 10650 2556
Buggati macheta B4 15 16 15 30 100 7600 1824
Masina pompier B5 5 5 5 20 200 7000 1680
Masinuta personaj din B6 12 13 11 39 70 5250 1260
filmul „Cars”
Mini basculanta B6 10 12 10 40 90 6480 1555.2
Mini buldozer B7 9 10 12 38 110 7590 1821.6
Mini motostivuitor B8 13 14 13 35 80 6000 1440
Masina tir B9 8 9 7 20 130 5720 1372.8
Masina Formula 1 B10 13 16 14 30 120 8760 2102.4
Tanc B11 8 9 7 20 100 4400 1056
Total 128 146 129 384 1165 71745 17218.8
3 Jucarii din plus C
Ursulet mare C1 4 5 3 15 180 4860 1166.4
Ursulet mic C2 8 12 10 35 50 3250 780
Iepuras C3 15 20 17 36 25 2200 528
Catel C4 20 22 19 45 30 3180 763.2
Ursulet de plus cu C5 5 7 6 20 80 3040 729.6
lampa de noapte
Donald Plus C6 8 9 7 16 150 6000 1440
Mickey&Mini Plus C7 6 7 5 19 170 6290 1509.6
Winnie Plus C8 10 12 11 30 90 5670 1360.8
porcusor cu sunet C8 6 7 10 21 70 3080 739.2
Set cuburi moi C9 50 55 50 40 20 3900 936

Total 132 156 138 177 865 41470 9953,8


4 Jucarii pentru bebelusi D
Inel pentru dentitie D1 50 55 50 60 30 6450 1548
Suzeta pentru dentitie D2 100 110 95 100 10 4050 972
Jucarie sub forma de D3 45 50 40 90 25 5625 1350
maimutica pentru
dentitie
Jucarie muzicala D4 30 30 30 48 35 4830 1159.2
Melc muzical D5 35 40 38 67 20 3600 864
Scaunel muzical in D6 20 25 19 30 45 4230 1015.2
limba romana
Centru de joaca D7 15 20 15 25 50 3750 900
muzical
Minge muzicala D8 16 18 15 30 30 2370 568.8
Jucarie zornaitoare D9 35 40 38 56 10 1690 405.6
Total 346 388 340 506 255 36595 8782,8
5 Cd.uri E
Ice age 2: Meltdown E1 20 24 21 70 26 3510 842.4
Sa exploram lumea E2 15 16 14 35 38 3040 729.6
dinozaurilor
The Emperor’s New E3 12 12 12 35 45 3195 766.8
Groove
Poveste Alba ca zapada E4 20 15 18 50 4 412 98.88
si cei 7 pitici
Thumbelina degetica E5 10 12 9 45 28 2128 510.72
The adventure of rocky E6 10 10 10 58 24 2112 506.88
& bullwinkle
Scufita rosie E7 14 15 14 46 15 1335 320.4

Din viata animalelor: E8 20 24 24 68 3 408 97.92


Ursul polar
Sa invam bunele E9 15 17 16 24 20 1440 345,6
maniere
Total 136 145 138 431 203 17580 4219,2
6 Jocuri interactive F
Joc mozaic F1 9 10 9 30 24 1392 334.08
Tablita de Desenat F2 15 16 14 40 30 2550 612
Magnetica
Scrabble in lb romana F3 10 12 11 36 95 6555 1573.2
Invatam abecedaru F4 5 6 4 20 100 3500 840
Carti de joc F5 30 32 31 50 8 1144 274.56
Dartz F6 8 9 8 20 85 3825 918
Europolis F7 8 10 9 15 58 2436 584.64
Monopoly F8 9 9 9 25 70 3640 873.6
Joc fotbal F9 5 6 4 19 120 4080 979.2
Origami Paper F10 15 16 13 43 24 2088 501.12
Palete badminton F11 20 25 20 53 25 2950 708
Palete Tenis Masa F12 20 28 25 54 34 4318 1036.32
Yo-Yo F13 50 55 53 65 4 892 214.08
Sah F14 12 17 15 20 30 1920 460.8
Table F15 15 19 16 30 45 3600 864
Total 231 270 241 520 752 44890 10773,6
7 Carti G
Carti de colorat G1 20 25 18 55 7 826 198.24
Reviste Winnie G2 40 42 40 100 1 222 53.28
ursuletul
Motanul incaltat (carte G3 38 40 34 110 13 2886 692.64
de colorat+poveste)
Atlasul copiilor G4 20 25 24 50 30 3570 856.8
Animale de la Zoo - cu G5 30 35 32 45 3 426 102.24
abtibilduri si poze
Animale din ferma G6 24 26 23 43 20 2320 556.8
Anotimpurile. Prima G7 21 24 23 32 30 3000 720
mea carte
Aventuri cu dinozauri G8 20 24 21 49 10 1140 273.6
Engleza pentru copii G9 28 32 31 68 5 795 190.8
Total 241 273 246 552 119 15185 3644.4
Total Magazin 1488 1666 1506 3150 4096 312125 56624,4
Relaţii publice

Activitatile in interes public

Firma „HappyKids” isi propune ca anul acesta Mos Craciun sa vina mai devreme cu o
saptamana la orfelinatul CENTRUL DIECEZAN CARITAS din Iasi cu jucarii.
Prin aceasta ne atingem unul din obiective ca brandul HelloKids sa fie recunoscut in randul
populatiei.

Discursuri
La deschiderea oficiala a magazinului din data de 30 Noiembrie 2010 asociatii firmei
vor tine un discurs despre educatia copilului si despre campania proprie de Craciun pe care
HelloKids o organizeaza. Obicetivul este de a ne fideliza clientii avand in vedere ca abia
suntem intrati pe piata.

Stiri comunicate de presa


Evenimentul din 30 Noiembrie, detaliile despre locul desfasurarii si ora inceperii vor fi
anuntate cu o saptamana inainte in Ziarul „Buna-ziua Iasi”, pe frecventa 90,8 Radio Iasi si pe
situl magazinului www.happykids.ro . Se vor face interviuri, articole în revistele de
specialitate.
Principalele obiective urmărite de firma noastră sunt de a informa clientela despre
campania în care suntem implicați ,dar și despre produse.

Evenimente diverse
In ziua deschiderii intre orele 14 -18 va avea loc un concurs cu permii pentru toti copii care
cumpara un produs. Toti cei care achizitioneaza un produs vor primi un talon pe care il
completeaza cu datele personale si il vor introduce intro urna. La ora 18 se vor face
extragerile. Vor exista 3 premii. Primul premiu va fi un abonament gratuit la alegere intre sala
de joaca sau la jocurile electronice, al doilea premiu va consta in alegerea oricarei jucarii din
magazin, iar al treilea castigator va primi o carte impreuna cu un Cd.

Materiale si publicatii
In scopul promovarii produselor se vor realiza cataloage, brosuri cu produse si cu anuntarea
concursului din ziua deschiderii, care vor fi distribuite in cutii postale si de catre promotari.
Deasemenea pentru a face cat mai cunoscuta campania de Craciun si pentru a ne veni in ajutor
cati mai multi oameni pe prima pagina a magazinului nostru online va fi postat un anunt cu
informatiile necesare.