Sunteți pe pagina 1din 23

CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE TABACARU” BACĂU

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ


„PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE – UN
SUCCES AL PROCESULUI EDUCAȚIONAL”

LUNCAŞU ELENA-DIANA

Profesor limba engleză

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Lipova

Grupa: __________

Bacău

2019
„All A.B.O.A.R.D. Project!
All Anti Bullying or Against Racial
Discrimination Project”
PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

INSTITUŢII  IMPLICATE  ÎN PROIECT:

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Lipova

Asociaţia Filoxenia, Bacău

Postul de poliţie, Lipova

Biserica „Sfântul Dimitrie”, Sat Valea Caselor, Comuna Lipova

    

RESPONSABILI CU DERULAREA PROIECTULUI:

Două cadre didactice, preotul paroh, agentul de politie, reprezentant voluntar Asociaţia
Filoxenia

DENUMIREA PROIECTULUI: „All A.B.O.A.R.D. Project! – All Anti Bullying or


Against Racial Discrimination Project”

DOMENIUL ŞI TIPUL DE ACTIVITATE: Conştientizarea elevilor cu privire la


importanţa, complexitatea şi funcţiile şcolii şi la implicaţiile absenteismului şi ale
abandonului şcolar – Implicare în viaţa şcolară a elevilor

TIPUL PROIECTULUI: Judeţean

TERMEN DE DERULARE: un an şcolar, 2019-2020

ARGUMENT

Activităţile, având loc în jurul atâtor zile internaţionale de o rezonanţă puternică în


rândul tinerilor şi a evenimentelor zbuciumate din lume, elevii şcolii au ocazia să urmărească
bune exemple şi practici pentru o dezvoltare armonioasă alături de prietenii şi familiile lor.
Pentru că şcoala are rolul de a-i învăţa concepte precum toleranţă, pace, înţelegere,
comunicare, discriminare, elevii trebuie să înveţe să lucreze în echipe ca de la egal la egal,
într-un mediu social sigur şi fără incidente. De aceea profesorul coordonator, împreună cu
colaboratorii şi partenerii proiectului, va încerca prin activităţile propuse să inducă
beneficiarilor direcţi comportamente sănătoase din punct de vedere civic, pentru ca elevii să
ştie să convieţuiască alături de aproapele lor, comunicând cu acesta, punând, astfel, capăt
conflictelor din şcoală şi comunitate.

Finalitatea proiectului: Ȋncurajarea elevilor de a comunica şi a-l tolera pe cel de lângă


el şi scăderea procentajului conflictelor din şcoală de orice natură.

Oportunitatea proiectului proiectului de parteneriat/motivarea proiectului de


parteneriat: existența disponibilității partenerilor, oportunitatea de aplicare a metodelor
învăţate la cursurile de formare.

Beneficiarii proiectului de parteneriat: Beneficiarii direcți și indirecți: beneficiari direcţi: 22


elevi – clasa a VI-a, 26 elevi – clasa a VII-a; beneficiari indirecţi: cadrele didactice din cadrul
proiectului, partenerii implicaţi, comunitatea.

Modalitați de derulare a proiectului: Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:

- 17-18.10.2019: Conceperea proiectului – discuţii în cancelarie între profesori, pe baza


scopului şi obiectivelor proiectului şi impactul acestuia asupra elevilor şi a comunităţii,
contactarea partenerilor;

- 16.11.2019: Zero Tolerance for Non-Tolerance (cu ocazia Zilei Internaţionale pentru
Toleranţă) – Profesorii implicaţi (prof Luncaşu Elena-Diana şi prof istorie/cultură civică
Andrişoaia Ciprian) vor susţine prezentări Power Point şi vor purta discuţii orale pe baza
temei; explicarea conceptelor cheie: “toleranţă”, “discriminare”; îndrumarea elevilor la
crearea posterelor şi mesajelor anti-discriminare;

- 07.12.2019: Forţa nu ne dă drepturi! (cu ocazia Zilei Drepturilor Umane) – activitatea va


avea invitat special agentul de poliţie Stoian Adrian, de la secţia de poliţie locală ce va
îndruma şi va purta discuţii pe baza legală a drepturilor umane şi ale copilului; crearea de
pliante ale elevilor asupra informaţiile primite;

- 28.02.2020: va avea loc activitatea principală Bullying is not fun!, cu ocazia Zilei
Antibullying, la care este invitat un nou partener în acest proiect, Asociaţia Filoxenia;
voluntarii asociaţiei vor angaja elevii în activităţi non-formale şi activ participative din cadrul
work-shop-ului pe topicul efectului bullying;

- 20.03.2020: Being HUMAN, cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Eliminarea Discriminării


Rasiale, profesorii invită elevii să vizioneze un film documentar despre discriminare şi
identificarea grupurilor de risc din rândul elevilor ce sunt discriminaţi;

- 17.04.2020, Să exmatriculăm discriminarea! – în cadrul Proiectului naţional Şcoala Altfel,


elevii vor purta discuţii asupra discriminării şi rezultatelor negative ale acestui fenomen,
alături de preotul paroh Dănilă Liviu Costel, de la Biserica cu hramul “Sfântul Dimitrie”, sat
Valea Caselor, com. Lipova.
- 31.05.2020 activitatea finală de proiect, Children, all A.B.O.A,R.D.!, organizată cu ocazia
Zilei Internaţionale a Copilului, în care va avea loc încheierea proiectului, prin expoziţii ale
materialelor propuse în proiect, cu invitaţi din comunitate: părinţi şi oficialităţi ale comunei –
alte cadre didactice, consilieri locali şi reprezentanţi ai agenţilor economici zonali, precum şi
partenerii proiectului.

d. Descrierea activităţii principale: va avea loc pe 28.02.2020, cu ocazia Zilei Antibullying, în


care partenerul principal al acestui proiect, Asociaţia Filoxenia va iniţia elevii în activităţi
non-formale, după ce profesorii vor explica fenomenul de bullying. Copiii vor identifica acest
tip de comportament în şcoala lor, vor avea ocazia să îşi prezinte lucrările şi să răspândească
mesaje pentru o lume mai tolerantă în comunitatea lor.

e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: proiectul ţinteşte spre dezvoltarea unor
mecanisme de informare, formare şi comunicare în rîndul elevilor, pentru adoptarea unor
comportamente echilibrate în şcoală şi asimilarea de metode de relaţionare şi de tolerare a
aproapelui.

Analiza de nevoi

- precizarea tehnicii / metodei / instrumentului utilizat pentru colectarea datelor (Exemplu:


rezultate ale unei dezbateri, Focus-Grup, aplicarea unui chestionar / ancheta școală etc.)

- sinteza analizei, în baza căreia se procedează la proiectarea parteneriatului (SWOT / PEST)

FINALITĂȚILE PROIECTULUI DE PARTENERIAT

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului:

Rezultate calitative

- formarea unui comportament moral adecvat;

- formarea unei atitudini pozitive faţă de subiectele propuse: toleranţă, anti-bullying,


discriminare;

- implicarea partenerilor în activităţile extraşcolare;

- implicarea cadrelor didactice în atragerea efectivă a elevilor în organizarea activităţilor


extra-curriculare;

- ridicarea prestigiului şcolii prin organizarea unor astfel de proiecte.

Rezultate cantitative:

- planşe, postere, colaje;


- Broşura Toleranţei;

- Steagul universal al păcii, pliante pentru ceilalţi elevi ai şcolii,

- expoziţii, fotografii.Obiective specifice (pe termen mediu):

GRUPUL ŢINTĂ

a. Beneficiari direcți: 22 elevi – clasa a VI-a, 26 elevi – clasa a VII-a;

b. Beneficiari indirecți: cadrele didactice din cadrul proiectului, partenerii implicaţi,


comunitatea

ECHIPA PROIECTULUI DE PARTENERIAT

a. Organizatori: prof. Limba engleză Luncaşu Elena Diana şi prof. Limba română
Lungu Andreea Maria

b. Parteneri:
Nr. Crt. 1 2 3
BISERICA „SFÂNTUL
ASOCIAŢIA POSTUL DE POLIŢIE DIMITRIE”, SAT
Partener
FILOXENIA, BACĂU LIPOVA VALEA CASELOR,
COM. LIPOVA
Roluri/ Invitat/ pregătirea Invitat/ pregătirea Invitat/ pregătirea
Responsabilităţ activităţii din data activităţii din data activităţii din data
i 28.02.2020 07.12.2019 17.04.2020
Sediul : Str. Republicii, Sediul: com. Lipova, Bacău, Sediul: sat Valea Caselor,
Adresa cod poştal 607275
Completă/ nr. 3, tel: 0746893344 com. Lipova, Bacău
E-mail: Telefon: 0234/220611 Telefon: 0766349758
Telefon/ Adresă asociatiafiloxenia@gmail.com E-mail: - E-mail:
e-mail danila.liviucostel@yahoo.com
Persoană de Adriana Lupeş, nr telefon: Adrian Stoian, agent de Preot Paroh Dănilă Liviu
contact 0744522547 poliţie, 0743674583 Costel, 0766349758
Organizarea jocurilor Discuţii asupra temei Discuţii, alături prof. Pr.
Contribuţia la interactive şi a exerciţiilor Forţa nu ne dă drepturi!, Dănilă Liviu-Costel
organizarea practice, cu ocazia Zilei susţinută cu ocazia Zilei asupra temei discriminării
proiectului Anti-bullying drepturilor umane din punct de vedere moral
şi religios

RESURSE:

a. Resurse  umane (altele decât beneficiarii precizați): părinţii elevilor implicaţi şi


direcţiunea şcolii
b. Resurse materiale: calculator, imprimantă, consumabile – tuș, hârtie imprimantă etc.,
aparat foto, diplome, panouri, pliante;
c. Resurse  financiare:
Fonduri Finanţare
Nr. Total
Descrierea cheltuielilor* proprii solicitată
crt. sumă

Cheltuieli de organizare şi materiale – 50 lei   - 50 lei 


1. consumabile (hârtie, planşe, markere)

2. Pânză pentru steagul universal al păcii 50 lei - 50 lei

Cheltuieli transport partener Asociaţia 100 lei - 100 lei


3. Filoxenia

TOTAL RON 200 lei - 200 lei

d. Spațiu / Loc de desfășurare:


Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Lipova
Biserica „Sfântul Dimitrie”, Valea Caselor, Lipova, Bacău
Sediul Asociaţiei Filoxenia, Bacău

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI DE PARTENERIAT

Activitatea Nr. 1

a. Titlul activităţii: Conceperea proiectului

b. Data/perioada de desfăşurare: 17-18.10.2019

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Lipova, sediul Asociaţiei


Filoxenia, Bacău (partener proiect),

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.): cadre


didactice, parteneri: Asociaţia Filoxenia;

e. Descrierea pe scurt a activității: profesorul coordonator îşi invită colegii de cancelarie la


colaborare şi implicarea în activităţile proiectului. Prezintă tema, domeniul proiectului,
perioada, partenerii, cât şi principalele activităţi propuse. Se semnează parteneriatul cu
Asociaţia nonguvernamentală Filoxenia şi se contactează ceilalţi parteneri ai şcolii: biserică,
poliţie pentru a solicita colaborarea în proiectul propus pentru anul şcolar 2017-2018.

Activitatea Nr. 2
a. Titlul activităţii: Zero Tolerance for Non-tolerance;

b. Data/perioada de desfăşurare: 16.11.2019

c. Locul desfăşurării: laboratorul de informatică al Şcolii Gimnaziale “Mihai Eminescu”,


Lipova

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.): elevii claselor
VI-VII, profesorii colaboratori.

e. Descrierea pe scurt a activității: Profesorul coordonator şi profesorul de cultură civică invită


elevii claselor a VI-a şi a VII-a, în laboratorul de informatică al şcolii, unde va avea loc
deschiderea oficială a proiectului. Elevilor li se explică tema principală şi obiectivele propuse,
după care se urmează programul:

1. Joc didactic interactiv – „Tu şi o calitate” + Planşa “Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat”;

2. Au loc discuţii pe baza materialelor prezentate (prezentare ppt, filmuleţ despre


discriminare, prezentare orală asupra conceptelor din partea profesorului de istorie/cultură
civică), Andrişoaia Ciprian;

3. Elevilor li se dau versurile cântecului Where is the Love, a formaţiei The Black Eyed Peas
şi se discută pe baza acestora;

4. Posterul proiectului – elevii sunt grupaţi pentru crearea posterelor proiectului. Acestea vor
fi expuse pe holul şcolii, pentru diseminarea şi informarea asupra demersului proiectului.

5. Concluziile zilei – Postere/Impresii ale elevilor, Materialele se expun în holul şcolii şi se


vor încărca fotografii pe grupul de facebook al şcolii.

Activitatea Nr. 3

a. Titlul activităţii: Forţa nu ne dă drepturi!

b. Data/perioada de desfăşurare: 07.12.2019

c. Locul desfăşurării: laboratorul de informatică al Şcolii Gimnaziale “Mihai Eminescu”,


Lipova

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.): elevii claselor
V-VIII, Agent de poliţie Adrian Stoian, profesorul coordonator, cadre didactice din unitate.
e. Descrierea pe scurt a activității: cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Umane,
sărbătorită pe 10 decembrie, profesorul coordonator, împreună cu agentul de poliţie Adrian
Stoian, invită elevii şcolii şi cadrele didactice din unitate la o noua activitate din cadrul
proiectului: Se va citi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, iar agentul de poliţie va
explica din punct de vedere legal şi juridic nerespectarea acestora; se va realiza un colaj cu
impresiile elevilor asupra informaţiilor despre drepturile umane; aceştia îşi vor nota gândurile
şi se vor lipi pe colaj împreună cu desenele realizate şi steagul universal al păcii. Materialele
se expun în holul şcolii şi se vor încărca fotografii pe grupul de facebook al şcolii.

Activitatea Nr. 4

a. Titlul activităţi: Bullying is not fun!

b. Data/perioada de desfăşurare: 28.02.2020

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Lipova

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.): elevii


implicaţi în proiect, voluntar din partea Asociaţiei Filoxenia, partener al proiectului, cadre
didactice din unitate;

e. Descrierea pe scurt a activității: Profesorul coordonator explică celor prezenţi printr-o


prezentare ce anume înseamnă BULLYING şi la ce se referă, şi invită reprezentaţii Asociaţiei
să-şi urmeze programul: vizionare de filmuleţe asupra fenomenului bullying şi efectele
acestuia şi propune jocul interactiv Eticheta nu e bună: Elevii aleg dintr-un bol câte un bileţel
pe care este scris un substantiv sau un adjectiv, reprezentând un defect/ apelativ devalorizant:
ex „Grasă”, dar pe care nu-l citeşte. Bileţelul devine ecuson, este vizibil pentru ceilalţi care se
comportă cu el după cum spune „eticheta” primită. (Se concluzionează, în etapa de feedback,
că o „etichetă” pusă cu uşurinţă generează disconfort, ostilitate, izolare, conflict). Elevilor li
se cere să realizeze un desen în care să reprezinte, printr-un desen, o calitate a colegului al
cărui nume l-a aflat prin tragere la sorţi.

Activitatea Nr. 5
a. Titlul activităţii: Being HUMAN

b. Data/perioada de desfăşurare: 20.03.2020

c. Locul desfăşurării: laboratorul de informatică al Şcolii Gimnaziale “Mihai Eminescu”,


Lipova

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.): beneficiarii


direcţi, profesorul coordonator, cadre didactice în şcoală

e. Descrierea pe scurt a activității: Elevii şi cadrele prezente în unitate sunt invitate la


vizionarea filmului HUMAN (vol. 3, extended version), un film de Yann Arthus – Bertrand,
propus de Bettercourt Schuller Foundation şi Good Planet Foundation. Acesta are drept teme
despre fericire, educație, dizabilitate, imigrația, corupția și sensul vieții. Ȋn urma vizionării se
vor purta discuţii pentru a înţelege mesajul transmis în film, iar elevii vor crea Broşura
Toleranţei, care va fi publicată pe grupul de Facebook al Şcolii, şi expusă şi în cadrul şcolii.

Activitatea Nr. 6

a. Titlul activităţii: Să exmatriculăm discriminarea!

b. Data/perioada de desfăşurare: 17.04.2020

c. Locul desfăşurării: Biserica „Sfântul Dumitru”, sat Valea Caselor, com. Lipova şi Şcoala
Gimnazială „Mihai Eminescu”, Lipova

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.): elevii


implicaţi în proiect, profesor de religie, preot paroh

e. Descrierea pe scurt a activității: Elevii vor purta discuţii în incinta bisericii din sat, asupra
discriminării din punct de vedere moral şi religios. Locul activităţii este ales tocmai pentru a
duce elevii într-un nou cadru, unde nu există discriminare, iar preotul paroh, Dănilă Liviu
Costel va avea ocazia să le vorbească elevilor despre exemplele din religia universală despre
iubirea aproapelui; elevii se vor întoarce în şcoală pentru a completa Broşura Toleranţei şi a
crea pliante colegilor mai mici asupra discriminării din toate punctele de vedere expuse pe
parcursul proiectului: pe criterii de vârstă, de naționalitate, de rasă, de sex, de religie.

Activitatea Nr. 7
a. Titlul activităţii: Children, all A.B.O.A.R.D.!

b. Data/perioada de desfăşurare: 31.05.2020

c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Lipova

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.): elevi


participanţi, cadre didactice, parteneri implicaţi în proiect, oficialităţile din comunitate;

e. Descrierea pe scurt a activității: are loc activitatea finală a proiectului, când elevii au şansa
de a-şi prezenta lucrările şi de a explica invitaţilor fenomenele de discriminare, bullying şi
efectele acestora, cât şi bune practici pentru toleranţă şi de iubire a aproapelui. Elevii vor
primi adeverinţe de participare şi diplome din partea echipei de proiect. Profesorul
coordonator va ţine o mică prezentare a impactului proiectului asupra elevilor participanţi şi
asupra avantajelor unui astfel de proiect desfăşurat în şcoală.

DIAGRAMA GANTT / Calendarul activităților: Anexa 1

EVALUAREA PROIECTULUI DE PARTENERIAT:

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului:


- implicarea partenerilor în proiect;
- deschiderea elevilor faţă de temele propuse;
- materialele practice de-a lungul proiectului: postere, pliante, Broşura, steag, planşe,
expoziţia şcolară
Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului: Diriginţii sunt dispuşi
să preia informarea elevilor şi a părinţilor în activităţile desfăşurate în cadrul orelor de
consiliere şi orientare, iar partenerii implicaţi (Poliţia locală, Biserica), se vor implica şi în
ediţiile viitoare ale proiectului.
Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi
în timpul implementării proiectului: fotografii încărcate pe grupul de Facebook al şcolii,
viugrai, expoziţia în holul şcolii, afişarea posterelor făcute de elevii implicaţi în comunitate.
ANEXA 1. GRAFIC GRANT
Termen Obiectiv specific Responsabili
Nr.
Activitate Sub-activităţi 17.1 18.1 14.1 16.1 06.1
Crt. 07.12
0 0 1 1 2
Constituirea unei baze de
Prof. coordonator,
date cu profesorii participanți
Luncasu Diana
Activitatea Nr. 1 la proiect
1. Conceperea Ȋntemeierea documentaţiei
Echipa de proiect
Proiectului proiectului formarea unei echipe de proiect
Semnarea contractelor de cooperantă
parteneriat Luncasu Diana

Aprobarea programului de
lucru pentru proiect, de către Prof. coordonator
directorul unităţii
Activitatea Nr.
2. Zero Pregătirea materialului de Prof. Luncaşu Elena-
2. prezentat realizarea de postere şi mesaje
Tolerance for Diana şi prof.
anti-discriminare şi pro-toleranţă
Non-Tolerance Susţinerea activităţii Andrişoaia Ciprian
Diseminarea rezultatelor şi informarea comunităţii asupra
Prof. Andrisoaia
informarea comunităţii unor zile internaţionale cu
Ciprian
asupra temei activităţii renume
Aprobarea programului de Prof. coordonator
lucru pentru proiect, de către propune – Directorul
directorul unităţii formarea unei echipe de proiect unităţii aprobă
Scrisoare înaintată agentului cooperantă
Prof. coordonator,
de poliţie cu privire la
Activitatea Nr. 3 Luncasu Diana
programul activităţii
3. Forţa nu ne dă
Pregătirea materialului de crearea oportunităţilor elevilor Prof. Luncaşu Elena-
drepturi
prezentat de a-şi recunoaşte drepturile şi Diana şi agent poliţie
Susţinerea activităţii de a respecta drepturile altora Adrian Stoian
Diseminarea rezultatelor şi informarea comunităţii asupra
Prof. Andrisoaia
informarea comunităţii unor zile internaţionale cu
Ciprian
asupra temei activităţii renume
Nr. Termen
Activitate Sub-activităţi Obiectiv specific Responsabil
crt. 26.02 28.02 19.03 20.03 16.04 17.04
Aprobarea programului de Prof. coordonator
lucru pentru proiect, de propune – Directorul
către directorul unităţii unităţii aprobă
formarea unei echipe de proiect
Scrisoare înaintată
cooperantă
Asociaţiei Filoxenia, Prof. coordonator,
Activitatea Nr. 4 partener proiect, cu privire Luncasu Diana
4. Bullying is not la programul activităţii
fun! Pregătirea materialului de asigurarea unui cadru de Prof. Luncaşu Elena-
prezentat afirmare de sine pentru victimele Diana şi voluntar
Susţinerea activităţii bullying-ului Asociaţia Filoxenia
Diseminarea rezultatelor şi informarea comunităţii asupra
Prof. Andrisoaia
informarea comunităţii unor zile internaţionale cu
Ciprian
asupra temei activităţii renume
Aprobarea programului de formarea unei echipe de proiect Prof. coordonator
lucru pentru proiect, de cooperantă propune – Directorul
către directorul unităţii unităţii aprobă
Pregătirea materialului de realizarea de postere şi mesaje Prof. Luncaşu Elena-
Activitatea Nr. 5
5. prezentat anti-discriminare şi pro-toleranţă Diana şi prof.
Being HUMAN
Susţinerea activităţii Andrişoaia Ciprian
Diseminarea rezultatelor şi informarea comunităţii asupra
Prof. Andrisoaia
informarea comunităţii unor zile internaţionale cu
Ciprian
asupra temei activităţii renume
Aprobarea programului de realizarea colajelor şi pliantelor
lucru pentru proiect, de din cadrul programului Şcoala
Activitatea Nr. 6
către directorul unităţii – Altfel, pe baza temei propuse în Prof. coordonator
Să exmatriculăm
Activitate susţinută î n proiect propune – Directorul
6. discriminarea!
cadrul Programului Naţional unităţii aprobă
Şcoala Altfel

Scrisoare înaintată preotului formarea unei echipe de proiect Prof. coordonator


paroh Lipova, partener în cooperantă
proiect, cu privire la
programul activităţii
Pregătirea materialului de realizarea de postere şi mesaje Prof. Luncaşu Elena-
prezentat anti-discriminare şi pro-toleranţă Diana şi prof. Pr.
Susţinerea activităţii Paroh Dănilă Liviu
Costel
Diseminarea rezultatelor şi informarea comunităţii asupra
informarea comunităţii unor zile internaţionale cu Prof. Andrisoaia
asupra temei activităţii renume Ciprian

30.05 31.05
7. Activitatea Nr. 7 Aprobarea programului de formarea unei echipe de proiect Prof. coordonator
Children, all lucru pentru proiect, de cooperantă propune – Directorul
A.B.O.A.R.D.! către directorul unităţii unităţii aprobă
Pregătirea materialului de realizarea mesajelor anti-
prezentat discriminare şi pro-toleranţă
Susţinerea activităţii
Ȋncheierea proiectului diseminarea cunoştinţelor Echipa de proiect
dobândite în cadrul
şcolii/comisiilor metodice, cât şi
la nivelul comunităţi
Şcoala „Mihai Eminescu” Asociaţia Filoxenia
Com. Lipova, Jud. Bacău Jud. Bacău
Tel./Fax: 0234.22.06.14 Tel./Fax: 0744119178
E-mail mihai.eminescu88@gmail.com E-mail: asociaţiafiloxenia@gmail.com

CONTRACT DE PARTENERIAT

Art. 1. Părţile,

1.1. ASOCIAŢIA FILOXENIA – în calitate de partener principal

ŞI

1.2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, LIPOVA, JUDEŢUL BACĂU, – în calitate de


partener secundar

AU CONVENIT URMĂTOARELE:

Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat

Prin semnarea prezentului Acord de parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de colaborare în vederea
implementării activităţilor din cadrul proiectului extra-curricular propus pentru anul şcolar 2019-2020, ALL
ABOARD!

Art. 3. Obiectul

Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea modului de implementare şi derulare a activităţilor


proiectului, reprezentând activităţi extra-curriculare şi non-formale, în vederea formării şi dezvoltării a
personalităţii elevului, prin work-shop-uri şi sesiuni de informare pe diferite abordări cu ocazia zilelor
internaţionale: a drepturilor umane (10 decembrie 2019), Anti-Bullying (28 februarie 2019) şi cea împotriva
eliminării discriminării rasiale (21martie 2020).

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului

4.1 Partenerii trebuie să contribuie la realizarea funcţionării activităţilor din cadrul obiectivelor propuse şi să
îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum este definit în cadrul prezentului Acord de parteneriat.
4.2 Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind
activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat.
4.3 Partenerii trebuie să desfăşoare activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică, respectiv
cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul
vizat.

Art. 5. Durata acordului

5.1 Acordul de Parteneriat este valabil un an şcolar 01.09.2019 – 31.08.2020


Art. 6. Drepturi şi obligaţii ale partenerilor

6.1 Drepturi şi obligaţii ale partenerului principal

a) Să colaboreze cu partenerul secundar şi să sprijine derularea în bune condiţii a activităţii pe toată durata
derulării Acordului de parteneriat.
b) Să pună la dispoziţia partenerului secundar cadrul necesar desfăşurării activităţii descrise în prezentul
Acord de parteneriat.
c) Să comunice partenerului secundar orice eveniment intervenit în derularea activităţii desfăşurate conform
prezentului Acord de parteneriat.

6.2. Drepturi şi obligaţii ale partenerului secundar

a) Să ducă la îndeplinire activitatea pentru care s-a angajat prin prezentul Acord de parteneriat.
b) Să facă dovada că activitatea prevăzută în statut concordă cu activitatea pentru care se angajează prin
Acord;
c) Să comunice partenerului principal orice eveniment intervenit în derularea activităţii desfăşurate conform
Acordului de parteneriat.

Art. 7. Responsabilităţile părţilor în implementarea Acordului de parteneriat:

Responsabilităţile Partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos:

Rolul şi responsabilităţile: ASOCIAŢIA FILOXENIA

- Să colaboreze cu partenerul secundar şi să sprijine derularea în bune condiţii a activităţii


pe toată durata derulării Acordului de parteneriat;

Rolul şi responsabilităţile: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”, LIPOVA

Activităţi - Planificarea activităţilor


administrative - Coordonarea activităţilor

Definirea rolurilor în - Comunicate, apariţii în campania on-line a ridicării prestigiului şcolii;


echipa de proiect - Realizare de invitaţii, diplome

Art. 8. Răspunderea partenerilor:

8.1. Partenerul principal va fi direct şi integral răspunzător faţă de coordonatorul la nivel local al proiectului
pentru implementarea proiectului.
8.2. Partenerul secundar este răspunzător faţă de partenerul principal din prezentul acord de parteneriat
pentru prejudiciile aduse acestuia, rezultate din neimplementarea/implementarea necorespunzătoare a
activităţilor proiectului.
8.3. Partenerii sunt de acord să asigure contribuţia la acest proiect aşa cum se precizează în prezentul Acord
de Parteneriat.
8.4. Angajamentele financiare ale părţilor vor fi asumate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 9. Notificări:

9.1. Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris;
9.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere, cât şi la primire.

Art 10. Legea aplicabilă:

Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia românească.

Art. 11. Amendamente la Acordul de Parteneriat

11.1. Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor
clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru, când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut
fi prevăzute în momentul în care s-a executat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12. Litigii

Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi soluţionată pe calea
negocierilor între Părţi, iar în situaţia în care acestea nu ajung la niciun acord privind soluţionarea acestei
dispute, aceasta va fi soluţionata de instanţele competente.

Art.13. Prevederi finale

Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au fost investiţi cu toate
puterile legale de a semna şi executa prezentul Acord de parteneriat.

Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat astăzi, 18.10.2019, în 2 exemplare originale, în limba
română, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare legală.

Semnături,

ASOCIAŢIA FILOXENIA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”,


JUD. BACĂU com. LIPOVA, JUD. BACĂU

Numele şi funcţia persoanelor autorizate Numele şi funcţia persoanelor autorizate


să semneze să semneze

Preşedinte, Director,
Răzvan Prisacaru Prof. Rodica Munteanu
Şcoala „Mihai Eminescu” BISERICA „SF. DIMITRIE”
Com. Lipova, Jud. Bacău Sat Valea Caselor, Jud. Bacău
Tel./Fax: 0234.22.06.14 Tel./Fax: 0766349758
E-mail mihai.eminescu88@gmail.com E-mail danila.liviucostel@yahoo.com

CONTRACT DE PARTENERIAT

Art. 1. Părţile,

1.1. PAROHIA „SF. DIMITRIE”, sat VALEA CASELOR, com. LIPOVA – în calitate de partener
principal

ŞI

1.2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, LIPOVA, JUDEŢUL BACĂU, – în calitate de


partener secundar

AU CONVENIT URMĂTOARELE:

Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat

Prin semnarea prezentului Acord de parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de colaborare în vederea
implementării activităţilor din cadrul proiectului extra-curricular propus pentru anul şcolar 2019-2020, ALL
ABOARD!

Art. 3. Obiectul

Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea modului de implementare şi derulare a activităţilor


proiectului, reprezentând activităţi extra-curriculare şi non-formale, în vederea formării şi dezvoltării a
personalităţii elevului, prin work-shop-uri şi sesiuni de informare pe diferite abordări cu ocazia zilelor
internaţionale: a drepturilor umane (10 decembrie 2019), Anti-Bullying (28 februarie 2019) şi cea împotriva
eliminării discriminării rasiale (21martie 2020).

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului

4.1 Partenerii trebuie să contribuie la realizarea funcţionării activităţilor din cadrul obiectivelor propuse şi să
îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum este definit în cadrul prezentului Acord de parteneriat.
4.2 Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind
activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat.
4.3 Partenerii trebuie să desfăşoare activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică, respectiv
cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul
vizat.

Art. 5. Durata acordului

5.1 Acordul de Parteneriat este valabil un an şcolar 01.09.2019 – 31.08.2020


Art. 6. Drepturi şi obligaţii ale partenerilor

6.1 Drepturi şi obligaţii ale partenerului principal

a) Să colaboreze cu partenerul secundar şi să sprijine derularea în bune condiţii a activităţii pe toată durata
derulării Acordului de parteneriat.
b) Să pună la dispoziţia partenerului secundar cadrul necesar desfăşurării activităţii descrise în prezentul
Acord de parteneriat.
c) Să comunice partenerului secundar orice eveniment intervenit în derularea activităţii desfăşurate conform
prezentului Acord de parteneriat.

6.2. Drepturi şi obligaţii ale partenerului secundar

a) Să ducă la îndeplinire activitatea pentru care s-a angajat prin prezentul Acord de parteneriat.
b) Să facă dovada că activitatea prevăzută în statut concordă cu activitatea pentru care se angajează prin
Acord;
c) Să comunice partenerului principal orice eveniment intervenit în derularea activităţii desfăşurate conform
Acordului de parteneriat.

Art. 7. Responsabilităţile părţilor în implementarea Acordului de parteneriat:

Responsabilităţile Partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos:

Rolul şi responsabilităţile: PAROHIA „SF. DIMITRIE”, sat VALEA CASELOR, com. LIPOVA

- Să colaboreze cu partenerul secundar şi să sprijine derularea în bune condiţii a activităţii


pe toată durata derulării Acordului de parteneriat;

Rolul şi responsabilităţile: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”, LIPOVA

Activităţi - Planificarea activităţilor


administrative - Coordonarea activităţilor

Definirea rolurilor în - Comunicate, apariţii în campania on-line a ridicării prestigiului şcolii;


echipa de proiect - Realizare de invitaţii, diplome

Art. 8. Răspunderea partenerilor:

8.1. Partenerul principal va fi direct şi integral răspunzător faţă de coordonatorul la nivel local al proiectului
pentru implementarea proiectului.
8.2. Partenerul secundar este răspunzător faţă de partenerul principal din prezentul acord de parteneriat
pentru prejudiciile aduse acestuia, rezultate din neimplementarea/implementarea necorespunzătoare a
activităţilor proiectului.
8.3. Partenerii sunt de acord să asigure contribuţia la acest proiect aşa cum se precizează în prezentul Acord
de Parteneriat.
8.4. Angajamentele financiare ale părţilor vor fi asumate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 9. Notificări:

9.1. Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris;
9.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere, cât şi la primire.

Art 10. Legea aplicabilă:

Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia românească.

Art. 11. Amendamente la Acordul de Parteneriat

11.1. Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor
clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru, când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut
fi prevăzute în momentul în care s-a executat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12. Litigii

Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi soluţionată pe calea
negocierilor între Părţi, iar în situaţia în care acestea nu ajung la niciun acord privind soluţionarea acestei
dispute, aceasta va fi soluţionata de instanţele competente.

Art.13. Prevederi finale

Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au fost investiţi cu toate
puterile legale de a semna şi executa prezentul Acord de parteneriat.

Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat astăzi, 18.10.2019, în 2 exemplare originale, în limba
română, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare legală.

Semnături,

PAROHIA „SF. DIMITRIE”, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”,


sat VALEA CASELOR, com. LIPOVA com. LIPOVA, JUD. BACĂU

Numele şi funcţia persoanelor autorizate Numele şi funcţia persoanelor autorizate


să semneze să semneze

Preot paroh, Director,


Dănilă Liviu Costel Prof. Rodica Munteanu
Şcoala „Mihai Eminescu” Post de Poliţie Lipova
Com. Lipova, Jud. Bacău Jud. Bacău
Tel./Fax: 0234.22.06.14 Tel./Fax: 0234/220611
E-mail mihai.eminescu88@gmail.com

CONTRACT DE PARTENERIAT

Art. 1. Părţile,

1.1. POSTUL DE POLIŢIE LIPOVA – în calitate de partener principal

ŞI

1.2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, LIPOVA, JUDEŢUL BACĂU, – în calitate de


partener secundar

AU CONVENIT URMĂTOARELE:

Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat

Prin semnarea prezentului Acord de parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de colaborare în vederea
implementării activităţilor din cadrul proiectului extra-curricular propus pentru anul şcolar 2019-2020, ALL
ABOARD!

Art. 3. Obiectul

Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea modului de implementare şi derulare a activităţilor


proiectului, reprezentând activităţi extra-curriculare şi non-formale, în vederea formării şi dezvoltării a
personalităţii elevului, prin work-shop-uri şi sesiuni de informare pe diferite abordări cu ocazia zilelor
internaţionale: a drepturilor umane (10 decembrie 2019), Anti-Bullying (28 februarie 2019) şi cea împotriva
eliminării discriminării rasiale (21martie 2020)

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului

4.1 Partenerii trebuie să contribuie la realizarea funcţionării activităţilor din cadrul obiectivelor propuse şi să
îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum este definit în cadrul prezentului Acord de parteneriat.
4.2 Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind
activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat.
4.3 Partenerii trebuie să desfăşoare activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică, respectiv
cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul
vizat.

Art. 5. Durata acordului

5.1 Acordul de Parteneriat este valabil un an şcolar 01.09.2019 – 31.08.2020


Art. 6. Drepturi şi obligaţii ale partenerilor

6.1 Drepturi şi obligaţii ale partenerului principal

a) Să colaboreze cu partenerul secundar şi să sprijine derularea în bune condiţii a activităţii pe toată durata
derulării Acordului de parteneriat.
b) Să pună la dispoziţia partenerului secundar cadrul necesar desfăşurării activităţii descrise în prezentul
Acord de parteneriat.
c) Să comunice partenerului secundar orice eveniment intervenit în derularea activităţii desfăşurate conform
prezentului Acord de parteneriat.

6.2. Drepturi şi obligaţii ale partenerului secundar

a) Să ducă la îndeplinire activitatea pentru care s-a angajat prin prezentul Acord de parteneriat.
b) Să facă dovada că activitatea prevăzută în statut concordă cu activitatea pentru care se angajează prin
Acord;
c) Să comunice partenerului principal orice eveniment intervenit în derularea activităţii desfăşurate conform
Acordului de parteneriat.

Art. 7. Responsabilităţile părţilor în implementarea Acordului de parteneriat:

Responsabilităţile Partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos:

Rolul şi responsabilităţile: POSTUL DE POLIŢIE LIPOVA

- Să colaboreze cu partenerul secundar şi să sprijine derularea în bune condiţii a activităţii


pe toată durata derulării Acordului de parteneriat;

Rolul şi responsabilităţile: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”, LIPOVA

Activităţi - Planificarea activităţilor


administrative - Coordonarea activităţilor

Definirea rolurilor în - Comunicate, apariţii în campania on-line a ridicării prestigiului şcolii;


echipa de proiect - Realizare de invitaţii, diplome

Art. 8. Răspunderea partenerilor:

8.1. Partenerul principal va fi direct şi integral răspunzător faţă de coordonatorul la nivel local al proiectului
pentru implementarea proiectului.
8.2. Partenerul secundar este răspunzător faţă de partenerul principal din prezentul acord de parteneriat
pentru prejudiciile aduse acestuia, rezultate din neimplementarea/implementarea necorespunzătoare a
activităţilor proiectului.
8.3. Partenerii sunt de acord să asigure contribuţia la acest proiect aşa cum se precizează în prezentul Acord
de Parteneriat.
8.4. Angajamentele financiare ale părţilor vor fi asumate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 9. Notificări:

9.1. Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris;
9.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere, cât şi la primire.

Art 10. Legea aplicabilă:

Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia românească.

Art. 11. Amendamente la Acordul de Parteneriat

11.1. Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor
clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru, când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut
fi prevăzute în momentul în care s-a executat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12. Litigii

Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi soluţionată pe calea
negocierilor între Părţi, iar în situaţia în care acestea nu ajung la niciun acord privind soluţionarea acestei
dispute, aceasta va fi soluţionata de instanţele competente.

Art.13. Prevederi finale

Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au fost investiţi cu toate
puterile legale de a semna şi executa prezentul Acord de parteneriat.

Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat astăzi, 18.10.2019, în 2 exemplare originale, în limba
română, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare legală.

Semnături,

POSTUL DE POLIŢIE LIPOVA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI


JUD. BACĂU EMINESCU”, com. LIPOVA, JUD. BACĂU

Numele şi funcţia persoanelor autorizate Numele şi funcţia persoanelor autorizate


să semneze să semneze

Şef post poliţie, Director,


Mugurel Atanasie Prof. Rodica Munteanu

S-ar putea să vă placă și