Sunteți pe pagina 1din 20

Macroeconomie

True/False
Indicate whether the statement is true or false.

____ 1. Valoarea adaugata neta reprezinta valoarea adaugata bruta plus amortizarea capitalului fix.

____ 2. Produsul intern brut (PIB) exprima valoarea totala a bunurilor finale produse de agentii economici
autohtoni si straini pe teritoriul tarii, în decursul unui orizont de timp, de obicei un an.

____ 3. Produsul national brut (PNB) exprima valoarea productiei finale brute obtinute de agentii economici
nationali care isi defasoara activitatea pe teritoriul tarii.

____ 4. Produsul National Net este denumit si Venit National atunci cand este evaluat la preturile factorilor.

____ 5. In calculul indicatorilor macroeconomici atributul “national” are in vedere apartenenta statala a agentilor
economici, indiferent daca ei isi desfasoara activitatea în propria tara sau în alte tari.

____ 6. Consumul de capital fix (CCF) este inclus în Produsul National Net (PNN):

____ 7. Indicatorii macroeconomici se calculeaza numai dupa metoda produsului final.

____ 8. Rezultatul calcularii PIB prin metoda insumarii veniturilor este radical diferit de cel obtinut prin metoda
insumarii cheltuielilor

____ 9. Atributele Net si Brut puse alaturii de unul din indicatorii macroeconomici exprima, in primul caz faptul ca la
cuantumul (valoarea) indicatorului se adauga amortizarea iar in cel de-al doilea caz se scade.

____ 10. Intre preturile pietei si preturile factorilor de productie exista o relatie de la intreg la parte.

____ 11. Impozitele indirecte ( TVA, accize si taxe vamale ) nu sunt incluse in preturile pietei.

____ 12. Marimea PNB este influentata atat de schimbarea cantitatii de bunuri si servicii produse, cat si de modificarea
pretului acestora.

____ 13. Consumul intermediar este inclus in Produsul Intern Brut.

____ 14. Consumul intermediar este inclus in Produsul Global Brut.

____ 15. Investitia neta este inclusa în Produsul Intern Brut.

____ 16. PIB poate fi egal cu PNB.

____ 17. Cand PIB=PNB, investitiile brute sunt egale cu investitiile nete.

____ 18. Daca PIB=PNB, atunci consumul intermediar este egal cu amortizarea.

____ 19. PNN (produsul national net) nu este in nici un caz egal cu VN (venitul national).
____ 20. Bunurile si serviciile evidentiate in conturile nationale sunt evaluate la preturile producatorilor si ale
cumparatorilor.

____ 21. PIB nominal reprezinta exprimarea in preturi curente a valorii bunurilor si serviciilor produse intr-o
perioada data.

____ 22. Produsul Intern Brut real exprima valoarea bunurilor finale în preturi curente.

____ 23. Din punct de vedere teoretic, PIB si PNB in termeni reali nu pot fi niciodata mai mari decat in termeni
nominali.

____ 24. Volumul valoric al amortizarilor serveste la inlocuirea capitalului fix si nu la cresterea economica.

____ 25. Progresul tehnic este un factor indirect al cresterii economice.

____ 26. Proportia investitiilor pentru cercetare dezvoltare in PIB, vizeaza exclusiv latura calitativa a progresului
tehnic.

____ 27. Cresterea economica implica un echilibru permanent intre cerere si oferta.

____ 28. Cresterea economica este determinata doar de productia de bunuri si servicii si nicidecum de formele de
circulatie, de repartitie sau de consum.

____ 29. Diferentele dintre ritmurile cresterii economice ale fiecareia dintre cele 3 tipuri de crestere descrise de
modelul Harrod sunt datorate marimii caitalului utilizat.

____ 30. Factorul material al cresterii economice este reprezentat de resursele naturale atrase în productie si
de echipamentul tehnic de productie.

____ 31. Cresterea economica zero reflecta situatia în care rezultatele economice raman constante.

____ 32. Cresterea economica negativa reflecta situatia in care rezultatele macroeconomice pe locuitor au o tendinta de
scadere, mentinandu-se sub control o serie de corelatii fundamentale de echilibru, cu compromisuri
acceptabile pe planul eficientei economice si al nivelului de trai.

____ 33. Tipul extensiv de crestere economica se caracterizeaza prin contributia preponderenta a laturilor calitative ale
factorilor directi la sporirea PNB.

____ 34. Tipul intensiv de crestere este specific tarilor avansate economic.

____ 35. Echilibrul economic este doar un concept teoretic. Practic el este suma egalizarii dezechilibrelor pozitive si
negative inregistrate intr-o perioada de timp.

____ 36. Dezvoltarea economica durabila reprezinta forma de dezvoltare economica in cadrul careia se urmareste ca
satisfacerea cerintelor prezente de consum sa compromita sau sa prejudicieze pe cele ale generatiilor viitoare.

____ 37. Dezvoltarea ecologica sau ecodezvoltarea reprezinta cresterea economica in stransa corelatie si
interconditionare cu legile mediului ambiant, ale echilibrului ecologic.
____ 38. Progresul economic reprezinta un efect, in timp, al cresterii si dezvoltarii economice.

____ 39. Nivelul scazut al veniturilor si agravarea problemei datoriei externe sunt trasaturi ale tarilor subdezvoltate.

____ 40. O trasatura a economiilor tarilor in curs de dezvoltare o constituie coexistenta mai multor tipuri de economie.

____ 41. Subdezvoltarea este o etapa necesara in calea spre progres economic si social al unei tari.

____ 42. Subdezvoltarea nu are nimic in comun cu numarul si cresterea populatiei.

____ 43. Subdezvoltarea este un fenomen specific tarilor ramase in urma si de aceea el nu poate fi evidentiat prin
comparatie cu tarile dezvoltate.

____ 44. Subdezvoltarea este determinata exclusiv de absenta resurselor de crestere economica.

____ 45. Cauzele externe ale subdezvoltarii se refera la o multitudine de conditii, factori, mecanisme economice care
au obstructionat dezvoltarea tarilor respective.

____ 46. Indicatorul Dezvoltarii Umane are trei componente de baza: longevitatea, cunistintele si satndardul de viata.

____ 47. Strategiile de eliminare a subdezvoltarii se pregatesc mai ales de tarile dezvoltate si de organismele
internationale.

____ 48. Inlaturarea subdezvoltarii se poate realiza cu intensificarea eforturilor tarilor in curs de dezvoltare, eforturi
dublate de sprijinul efectiv si eficient al tarilor dezvoltate.

____ 49. Strategia de „dezvoltare spre interior” pune în centrul procesului dezvoltării accelerarea cresterii
economice, sporirea venitului national, pe care le identifică cu progresul economic si social general.

____ 50. Strategia “dezvoltare spre exterior” pune in centrul procesului dezvoltarii accelerarea cresterii economice,
sporirea venitului national, pe care le identifica cu progresul economic si social general.

____ 51. In procesul repartitiei primare se formeaza veniturile fundamentale :salariul, profitul, dobanda si renta.

____ 52. Este corecta relatia: V = C - E .

____ 53. Investitiile brute insumeaza resursele inainte de a fi corectate cu influenta preturilor.

____ 54. Rata consumului ia intotdeauna valori pozitive si subunitare.

____ 55. Este corecta relatia: c + e = 1 .

____ 56. Este corecta relatia: c’ + e’ = 1 .

____ 57. Inclinatiile marginale spre consum si spre economisire au intotdeauna valori supraunitare.

____ 58. Inclinatiile marginale spre consum si spre economisire au intotdeauna valori supraunitare.
____ 59. Multiplicatorul investitiilor este intotdeauna un coeficient supraunitar.

____ 60. Multiplicatorul investitiilor este determinat numai de sporul investitiilor.

____ 61. Multiplicatorul investitiilor se aplica si in cazul reducerii volumului investitiilor.

____ 62. Efectele investitiilor depind atat de volumul, cat si de eficacitatea cu care sunt realizate.

____ 63. Acceleratorul demonstreaza ca partea din venit destinata consumului nu are nici un rol in cresterea
economica.

____ 64. Fluctuatiile sezoniere ale activitatii economice sunt determinate de factori sau evenimente neprevazute.

____ 65. Ciclicitatea este o forma intamplatoare , nespecifica in evolutia fenomenului economic.

____ 66. Ciclicitatea este determinata numai de cauze si factori infrastructurali si structurali.

____ 67. Interventia factorilor manageriali ajuta doar la eliminarea recesiunii.

____ 68. Ciclul economic nu este doar un fenomen unidimensional.

____ 69. Ciclurile Juglar se mai numesc si cicluri de afaceri.

____ 70. Ciclurile Kondratieff se mai numesc si cicluri decenale.

____ 71. Ciclul Kitchin este o formã particulara a ciclului Hanau.

____ 72. Amplitudinea ciclului economic exprima diferenta, masurata la nivelul PIB, dintre doua puncte succesive de
contractie sau de relansare.

____ 73. Amplitudinea ciclului economic se calculeazã astfel:

unde: PIBc = PIB in punctul de contractie


PIBr = PIB in punctul de relansare

____ 74. Perioada ciclului economic se poate mãsura fie între douã puncte de contractie, fie între douã puncte de
relansare.

____ 75. Criza si recesiunea in economie sunt de fapt notiuni similare.

____ 76. Crizele economice pot avea si efecte pozitive, restructurante.

____ 77. Investitiile indeplinesc un rol minor in mecanismul ciclicitatii economice.

____ 78. Economia de piata regleaza singura ciclurile economice, fara nici o interventie a institutiilor statului.

____ 79. Somajul este un fenomen intamplator, fara nici un rol pozitiv in economia de piata.

____ 80. Somajul nu poate fi masurat si delimitat cu precizie de populatia ocupata si de populatia inactiva.
____ 81. Pe termen scurt, progresul tehnic este generator de somaj.

____ 82. Ieftinirea creditului duce la cresterea somajului.

____ 83. Masurarea somajului presupune estimarea nivelului si structurii lui.

____ 84. Politicile de combatere a somajului se impart in politici active si politici pasive.

____ 85. Politicile active se concretizeaza in masuri si actiuni care sa asigure somerilor involuntari un anumit venit.

____ 86. Politicile active de diminuare a somajului constau in măsuri care să contribuie la (re)integrarea
somerilor în diferite activităti si prevenirea somajului în rândul celor ocupati.

____ 87. Orice crestere a pretului inseamna inflatie.

____ 88. Inflatia este starea de dezechilibru determinata doar de masa monetara existenta.

____ 89. Inflatia are numai efecte negative si de aceea trebuie complet inlaturata.

____ 90. Inflatia se masoara in forma absoluta ca masa monetara.

____ 91. Indicele Preturilor de Consum (IPC) are intotdeauna aceeasi valoare ca Indicele General al Preturilor (IGP).

____ 92. Inflatia este generata in exclusivitate de dinamismul intotdeauna mai mare al ofertei decat al cererii de bunuri.

____ 93. Combaterea inflatiei se impune a se realiza prin interzicerea emisiunii de moneda suplimentara.

____ 94. Scopul indexarii este sa acopere, total sau partial, efectele inflatiei, prin compensarea cresterii preturilor si a
scaderii puterii de cumparare a banilor.

____ 95. Unul dintre rolurile statului in economie este de a elabora programe macroeconomice sau planuri de
dezvoltare.

____ 96. Veniturile bugetare au doua resurse principale: fiscale si nefiscale.

____ 97. Taxa pe Valoarea Adaugata este un impozit direct.

____ 98. Impozitul pe dividende este un impozit indirect.

____ 99. Accizele in economia nationala au doar efecte pozitive intrucat contribuie la cresterea veniturilor bugetare.

____ 100. În conceptia clasica politica financiara a unui guvern trebuie judecata dupa rezultatele obtinute si nu dupa
echilibrul sau dezechilibrul bugetelor de stat.

____ 101. In conditii de boom economic se aplica politica anticriza de relansare (GO).

____ 102. Serviciul datoriei inseamna rambursarea imprumuturilor si achitarea dobanzilor aferente.
____ 103. Veniturile bugetare din impozite nu depind de performantele economice.

____ 104. Impozitele directe sunt acele impozite care sunt cuprinse in preturile marfurilor.

____ 105. Economia de piata genereaza somaj si saracie neproducand concomitent bunastare care este realizata prin
interventia statului.

____ 106. Protectia sociala realizata de stat asigura decisiv eficienta economiei de piata.

____ 107. Rolul statului in economie se realizeaza numai prin protectia sociala a populatiei.

____ 108. Institutiile statului sunt principalele instrumente de lupta impotriva coruptiei.

____ 109. Veniturile bugetare se alcatuiesc in totalitate din resurse fiscale.

____ 110. Politica bugetara este incompatibila cu deficitul bugetar.

____ 111. Politica fiscala scade inclinatia spre consum ca urmare a realizarii unei repartitii mai echitabila a veniturilor
aceasta fiind consecinta impozitareii progresiva a veniturilor.

____ 112. In faza de boom economic se recomanda ca politica bugetara anticiclica, majorarea ratei dobanzii pe
piata monetara.

____ 113. Datoria publica rezulta din imprumuturile interne contractate si se masoara ca raport intre imprumuturile
interne si volumul impozitelor si taxelor platite de populatie.

____ 114. Serviciul datoriei publice consta in rambursarea imprumutului.

____ 115. Multiplicatorul bugetar poate imbraca in practica o singura forma.

____ 116. Politica fiscala este eficienta daca sistemul fiscal asigura veniturile si capacitatea statului de a finanta
standardul de viata a celor mai saraci..

____ 117. Perceperea impozitelor se realizeaza numai sub doua forme: impozite directe si impozite indirecte.

____ 118. Planificarea macroeconomica este exclusa daca se doreste functionarea mai eficienta a economiei de piata.

____ 119. Nivelul de trai este un indicator economic reprezentand aspectul cantitativ al satisfacerii nevoilor economice
ale unui individ sau ale unei colectivitati.

____ 120. Inegalitatea veniturilor nu are nimic comun cu meritele si echitatea sociala.

____ 121. Discriminarea de catre patroni constituie o cauza obiectiva a inegalitatii veniturilor.

____ 122. Cu cat venitul minim garantat este mai ridicat cu atat se stimuleaza mai puternic performantele economice ale
firmelor.

____ 123. Calitatea vietii are o sfera de cuprindere mai larga decat nivelul de trai.
____ 124. Stilul de viata nu are nici o tangenta cu modul de viata.

____ 125. Puterea de cumparare a monedei este data de cantitatea de bunuri si servicii care poate fi cumparata cu o
unitate monetara.

____ 126. Stabilitatea macroeconomica asigura, impreuna cu un cadru legislativ adecvat, credibilitatea climatului de
afaceri.

____ 127. Unul dintre obiectivele interventiei statului in economie il constituie diminuarea somajului si inflatiei.

____ 128. Posibilitatea comparatiilor internationale este un avantaj al utilizarii exprimarii PIB la Paritatea Puterii de
Cumparare (PPC).

____ 129. Intre PIB/locuitor si indicele dezvoltarii umane exista o diferenta semnificativa.

____ 130. Tarile cu un nivel mkediu al dezvoltarii umane au valori ale Indicatorului Dezvoltarii Umane cuprinse in
intervalul ( 0,8 - 1 ).

____ 131. Filiala straina este o firma in care investitorul rezident in alta tara detine cel putin 51% din actiuni, ceea ce ii
permite sa controleze managementul sau organele de supervizare a societatii.

____ 132. Inclinatiile marginale spre export si import nu influenteaza cresterea economica.

Multiple Choice
Identify the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 133. In calculul indicatorilor macroeconomici, atributul “national” se refera la:


a. productia sau venitul creat si consumat de catre agentii economici care isi desfasoara
activitatea in interiorul tarii respective;
b. apartenenta statala a agentilor economici, indiferent daca ei isi desfasoara activitatea in
propria tara sau in alte tari;
c. includerea consumului de capital fix in calculul productiei finale;
d. eliminarea consumului de capital fix din calculul productiei finale.
____ 134. Componenta comuna a indicatorilor macroeconomici PGB, PIB si PNN este:
a. consumul intermediar;
b. amortizarea;
c. investitia bruta;
d. investitia neta.
____ 135. Daca soldul obtinut in urma compararii valorii productiei finale brute a agentilor nationali, care isi desfasoara
activitatea in strainatate, cu valoarea productiei finale brute a agentilor straini, care isi desfasoara activitatea in
tara, este negativ, atunci inseamna ca:
a. PNN este egal cu PIN;
b. PNB este egal cu PIB;
c. PNB este mai mic decat PIB;
d. PNN este mai mare decat PIN;
____ 136. Deflatorul PIB este un instrument de masura a:
a. cresterii economice;
b. dezvoltarii economice;
c. inflatiei;
d. somajului.
____ 137. Produsul dintre deflatorul PIB si PIB real reprezinta:
a. rata inflatiei;
b. PIB nominal;
c. indicele preturilor;
d. produsul national brut.
____ 138. PIB nominal exprima valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor finale:
a. in preturi constante;
b. in preturi curente;
c. in preturi comparabile;
d. la PPC ( Paritatea Puterii de Cumparare ).

____ 139. Pentru economia unei tari, formarea brută a capitalului fix, cheltuielile pentru consum, exportul net
si modificarea stocurilor formeaza:
a. cererea globala
b. investitiile brute
c. Venitul National
d. Produsul Intern Net
____ 140. Daca PGB = 1,25 x PIB = 10.000, IN = investitiile nete, iar investitiile brute (IB) reprezinta 30% din PIB,
atunci:
a. PIB = 9000
b. CI = 2000
c. IN = 2000
d. IB = 3000
____ 141. Intr-o economie PIB este de 100.000 mld. u.m. Daca ponderea consumului final privat in PIB este de 65%, a
investitiilor brute de 15%, iar a consumului final public de 10%, atunci exporturile nete vor avea o pondere in
PIB de:
a. 35%
b. 15%
c. 10%
d. 5%
____ 142. Se presupun urmatoarele: PNB = 3000 . Consumul personal = 2400. Consumul public = 100. Consumul de
capital fix = 150. Marimea PNN este:
a. 2900
b. 2850
c. 600
d. 350
____ 143. Care dintre relatiile de mai jos este adevarata:
a. PGB = PNB + CI
b. CI = PIB - PNB
c. PIB = PGB - CI
d. PNN = PIB - A
____ 144. Veniturile realizate de catre cetatenii romani care lucreaza in Italia sunt incluse in:
a. PIB al Romaniei si PNB al Italiei
b. PNB al Romaniei si PIB al Italiei
c. PIN al Romaniei si PNN al Italiei
d. PNN al Romaniei si PNB al Italiei
____ 145. Tipul intensiv de crestere economica este caracteristic acelor economii nationale care:
a. sunt inzestrate cu resurse naturale abundente;
b. inregistreaza o rata redusa a somajului;
c. sunt capabile sa genereze si sa absoarba pe scara larga progresul tehnic;
d. inregistraza o rata redusa a inflatiei.
____ 146. In cazul in care o tara are Indicatorul Dezvoltarii Umane cuprins in intervalul 0,5 - 0,8, se considera ca este o
tara:
a. cu un nivel ridicat al dezvoltarii umane;
b. mediu dezvoltata;
c. slab dezvoltata;
d. nu se poate determina nivelul dezvoltarii in acest caz.
____ 147. Principiul multiplicatorului investitiilor exprima interactiunea care se formeaza intre:
a. cresterea venitului si cresterea consumului;
b. cresterea consumului si cresterea economiilor;
c. cresterea venitului si cresterea investitiilor;
d. cresterea economiilor si cresterea investiilor.
____ 148. In cazul in care inclinatia marginala spre consum este 80%, inclinatia marginala spre economii este:
a. 100%
b. 20%
c. 80%
d. 0
____ 149. In cazul in care inclinatia marginala spre economii este 0,2, multiplicatorul investitiilor este:
a. 5
b. 2
c. 10
d. 20
____ 150. Rata consumului are o tendinta de reducere atunci cand:
a. venitul creste
b. venitul scade
c. venitul ramane constant
d. rata economiilor scade
____ 151. La o inclinatie marginala spre consum egala cu 0,8, cresterea investitiilor pentru a asigura o sporire a
veniturilor cu 500 u.m va fi:
a. 200
b. 150
c. 1000
d. 100
____ 152. Potrivit legii psihologice fundamentale a lui J. M. Keynes, atunci cand venitul disponibil creste, consumul, de
regula:
a. scade;
b. creste, dar intr-o proportie mai mare decat a venitului;
c. creste, dar intr-o proportie mai mica decat a venitului;
d. ramane constant.
____ 153. Investitiile realizate din fondul de amortizare se numesc:
a. investitii brute;
b. investitii nete;
c. investitii de inlocuire;
d. investitii de portofoliu.
____ 154. Punctul de relansare este punctul in care:
a. cresc variabilele care cuantifica procesul economic;
b. factorii ce concura la incurajarea cresterii economice preiau dominatia asupra factorilor ce
franeaza cresterea economica;
c. factorii ce concura la franarea variabilelor economice preiau dominatia asupra factorilor ce
incurajeaza cresterea economica;
d. predomina elementele perturbatorii ale ciclicitatii.
____ 155. Sunt considerati factori cauzali ai ciclicitatii economice:
a. perturbatiile naturale
b. perturbatiile sociale
c. factorii de infrastructura
d. perturbatiile intraciclice

____ 156. In faza de recesiune, ca politica fiscala anticiclica, se recomanda:


a. cresterea fiscalitatii
b. reducerea ratei dobanzii
c. reducerea fiscalitatii
d. un control riguros asupra masei monetare
____ 157. In faza de expansiune se inregistreaza :
a. stagnarea vanzarilor
b. cresterea falimentelor
c. cresterea vanzarilor
d. reducerea salariilor
____ 158. John Maynard Keynes recomanda in conditii de recesiune, pentru politica fiscala:
a. sporirea impozitelor;
b. scumpirea creditului;
c. cresterea masei monetare;
d. reducerea impozitelor.
____ 159. In cazul creditelor contractate anterior, inflatia:
a. avantajeaza pe creditori;
b. avantajeaza pe debitori;
c. nu avantajeaza nici creditorii si nici debitorii;
d. avantajeaza atat creditorii cat si debitorii.
____ 160. Rata somajului se determina ca raport intre:
a. populatia totala si populatia ocupata;
b. numarul de someri si populatia totala;
c. numarul de someri si populatia activa;
d. numarul de someri si populatia ocupata.
____ 161. Somajul este un dezechilibru macroeconomic care apare atunci cand cererea de munca (Cl) si oferta de munca
(Ol) se afla în relatia:
a. Ol = Cl
b. Ol > Cl
c. Ol < Cl
d. Ol - Cl = 0
____ 162. Printre conditiile stabilite Biroul International al Muncii pentru definirea somerului nu se numara:
a. sa fie inregistrat la Oficiul Fortei de Munca
b. varsta peste 15 ani
c. este apt de munca
d. este disponibil pentru o munca salariala sau nesalariala
____ 163. Situatia de full employment (ocupare deplina) semnifica:
a. o utilizare 100% a intregii populatii
b. o utilizare 100% a intregii populatii active
c. o utilizare a fortei de munca acompaniata de un somaj moderat
d. ocuparea fortei de munca dincolo de rata naturala a somajului
____ 164. Printre cauzele care conduc la aparitia somajului nu se numara:
a. productivitatea muncii ridicate
b. cresterea inclinatiei spre economisire
c. scumpirea creditului
d. criza economica
____ 165. Printre politicile active nu se numara:
a. formarea profesionala
b. medierea muncii
c. incurajarea investitiilor
d. ajutorul de somaj
____ 166. Indemnizatia de somaj este o forma a :
a. salariului colectiv
b. salariului social
c. salariului de baza
d. salariului nominal
____ 167. Cresterea cheltuielilor de productie independent de cererea agregata constituie o cauza a :
a. inflatiei prin structuri;
b. inflatiei importate;
c. inflatiei prin costuri;
d. inflatiei prin moneda.
____ 168. Curba Phillips evidentiaza:
a. o relatie inversa intre rata inflatiei si rata somajului;
b. o relatie directa intre rata inflatiei si rata somajului;
c. o relatie inversa intre rata inflatiei si rata dobanzii;
d. o relatie directa intre rata inflatiei si rata dobanzii.
____ 169. Inflatia are ca efect:
a. stimularea inclinatiei spre consum;
b. stimularea inclinatiei spre economii pe termen mediu;
c. stimularea inclinatiei spre economii pe termen lung;
d. stimularea inclinatiei spre economii pe termen scurt.

____ 170. Daca preturile se dubleaza, valoarea banilor:


a. se dubleaza
b. scade cu 50%
c. creste de 2 ori
d. creste cu 100%

____ 171. In conditiile manifestarii inflatiei debitorii sunt avantajati datorita:


a. unei rate a dobanzii inferioare ratei inflatiei
b. rate a dobanzii superioare ratei inflatiei
c. unui indice al preturilor superior ratei inflatiei
d. unui indice al preturilor subunitar

____ 172. In 2004 in Romania Indicele Preturilor de Consum (IPC) a fost de 111,9%. Aceasta semnifica faptul ca:
a. rata de crestere economica reala a fost de 11,9%;
b. rata inflatiei a fost de 11,9%;
c. rata somajului a fost de 11,9%;
d. Indicele General al Preturilor a fost tot 111,9%.
____ 173.
Anul 2000 2001 2002 2003 2004
Rata inflatiei 45,7 34,5 22,5 15,3 11,9
(%)
Sursa: Raport de Monitorizare Romania 2005, CE, p. 93

Considerând datele din tabelul de mai sus, in perioada 2000 - 2004, in Romania a fost:
a. inflatie moderata
b. inflatie linistita
c. inflatie galopanta
d. hiperinflatie

____ 174. Daca preturile cresc cu 1200%:


a. Ip = 1200%
b. preturile cresc de 13 ori
c. Ri = 1100%
d. Ri = 1300%

____ 175. Interventia statului in economie trebuie sa urmareasca:


a. cresterea salariilor;
b. planificarea imperativa;
c. asigurarea unor venituri cat mai mari la bugetul de stat;
d. functionarea eficienta a ansamblului economic;
____ 176. In totalul veniturilor bugetare ale statului cea mai mare pondere o au:
a. cotizatiile pentu asigurarile sociale;
b. varsamintele din beneficiul intreprinderilor de stat;
c. imprumuturile de la organismele financiare internationale;
d. incasarile din impozite si taxe;
____ 177. Guvernul poate sa contracareze recesiunea economica prin politica bugetara, recurgand la:
a. marirea cheltuielilor publice;
b. scaderea cheltuielilor publice;
c. cresterea impozitelor;
d. sporirea fondurilor economisite;
____ 178. Instrumentele politicii monetare si de credit sunt:
a. impozitele
b. cererea
c. rata dobanzii
d. cheltuielile publice
____ 179. Gradul de indatorare a unei tari se evidentiaza prin:
a. soldul anual al balantei de plati;
b. ponderea imprumuturilor externe in acoperirea deficitului bugetar;
c. serviciul datoriei publice;
d. raportul dintre marimea datoriei publice si PIB;
____ 180. Datoria publica nu semnifica:
a. preluarea de catre stat a finantarii cheltuielilor de protectie sociala;
b. recurgerea statului la imprumuturi interne;
c. indatorarea externa a statului, in perioada respectiva;
d. indatorarea interna a statului;

____ 181. Datoria publica poate constitui o alternativă mai buna in politica financiară atunci cand:
a. duce la reduceri fiscale si la comprimarea cheltuielilor publice
b. gradul de indatorare duce la distorsiuni in functionarea economiei
c. scuteste economia de impozitare excesiva
d. este acoperita din imprumuturi externe

____ 182. Rata optima de presiune fiscala este:


a. acel prag de impunere care asigura maximul incasarilor fiscale;
b. o constructie teoretica, imposibil de atins in realitate;
c. stabilita de catre guvern;
d. acel prag de impunere fiscala ce multumeste pe toti agentii economici.
____ 183. Scaderea nivelului de impunere fiscala are efecte pozitive atunci cand :
a. conduce la deficite bugetare;
b. asigura cresterea accentuata a veniturilor impozabile;
c. stimuleaza disponibilizarile;
d. duce la o scadere a cheltuielilor publice pentru obiective sociale;
____ 184. Programarea macroeconomica in cadrul economiei de piata nu poate fi:
a. indicativa;
b. informala;
c. imperativa;
d. incitativa.
____ 185. In conditiile actuale planificarea macroeconomica:
a. are o determinare subiectiva;
b. este un element perturbator al activitatii econommice,
c. este interzisa de organismele financiare internationale;
d. are o determinare obiectiva.
____ 186. Nu este o cauza obiectiva a inegalitatii veniturilor:
a. gradul de instruire;
b. averea mostenita;
c. varsta;
d. norocul;
____ 187. Protectia sociala:
a. se asigura numai de catre stat;
b. se adreseaza intregii populatii;
c. este asigurata atat de catre stat cat si de agentii economici privati;
d. este specifica numai perioadei de tranzitie.
____ 188. Masurarea puterii de cumparare a venitului nominal se face prin intermediul:
a. salariului mediu;
b. ratei inflatiei;
c. cursului de schimb valutar;
d. coeficientului puterii de cumparare;
____ 189. Dupa mai bine de 15 ani de tranzitie putem afirma ca Romania este o tara:
a. dezvoltata;
b. mediu dezvoltata;
c. in curs de dezvoltare;
d. puternic dezvoltata.
____ 190. Privatizarea are drept obiectiv:
a. imbogatirea rapida a unui numar redus de oameni de afaceri;
b. eficientizarea activitatii intreprinderilor privatizate;
c. eliminarea completa a interventiei statului in economie;
d. indeplinirea unor conditii impuse de organismele internationale.
____ 191. Economiile tertializate sunt:
a. economiile bazate preponderent pe dezvoltarea agriculturii;
b. economiile a caror crestere economica e bazata pe exporturi;
c. economiile bazate preponderent pe dezvoltarea sectoarelor industriale;
d. economiile in care ponderea serviciilor in PIB este majoritara.
____ 192. Investitiile de capital "de portofoliu" reprezinta:
a. plasamente de capital pentru obtinerea pachetului de actiuni de control;
b. plasamente “greenfield”;
c. capitaluri speculative (“fierbinti”) afllate in cautare de plasamente avantajoase pe perioade
scurte de timp;
d. plasamente de capital pe termen lung.
____ 193. Economia mondiala s-a constituit pe masura maturizarii premiselor necesare:
a. aparitia unor mari superputeri economice capabile sa unifice economiiile statelor
nationale;
b. marile descoperiri geografice, formarea pietelor nationale, desavarsirea constituirii
diviziunii mondiale a muncii, revolutia masinista, sistemul modern de transporturi;
c. aparitia unei puternice nazuinte de colaborare internationala intre statele lumii, promovate
de conducatorii lor luminati;
d. interesul tarilor mici de a fi protejate de cele puternice si interesul puterilor economice de
a-si subordona tarile mai slabe economic.
____ 194. Structurile componente esentiale ale economiei mondiale sunt:
a. statele lumii, comertul si turismul international;
b. companiile transnationale si relatiile economice dintre ele;
c. economiile nationale, diviziunea mondiala a muncii si relatiile economice internationale,
dreptul international si institutiile economice mondiale;
d. stiinta si tehnologia avansate, relatiile interumane, dezvoltarea informaticii si apoaritia
Internetului.
____ 195. Aproximati numarul actual al statelor nationale:
a. circa 100;
b. circa 400;
c. circa 175;
d. circa 200.
____ 196. Analiza caracteristicilor economiilor nationale se realizeaza prin utilizarea criteriilor:
a. suprafata tarii si marimea populatiei;
b. gradul dotarii cu resurse naturale si capacitatea de exploatare a acestora;
c. nivelul atins in dezvoltarea si utilizarea stiintei si tehnicii;
d. nivelul dezvoltarii economice, structurile de ramura ale economiilor nationale, potentialul
economic, gradul de participare la relatiile economice internationale.
____ 197. Avantajul absolut reprezinta
a. castigul realizat de un agent economic care detine ponderea cea mai mare in totalul
productiei si desfacerii pe piata unui produs;
b. castigul realizat de agentul economic care produce si desface bunuri de calitate superioara;
c. castigul realizat de agentul economic care produce si desface bunurile cu costurile cele
mai scazute fata de cele ale altor producatori;
d. castigul total realizat dintr-o afacere economica.
____ 198. Avantajul relativ este :
a. castigul suplimentar realizat de un agent economic care intra primul pe piata;
b. plusul de castig realizat la vanzarea unei marfi de calitate superioara;
c. castigul realizat de un producator care are costurile de productie mai mici decat cele ale
concurentilor;
d. surplusul de profit incasat de un producator sau comerciant care are costuri de oportunitate
mai reduse decat cele ale concurentilor.
____ 199. Diviziunea mondiala a muncii reprezinta:
a. specializarea economiilor nationale in productia si comercializarea diferitelor bunuri si
servicii;
b. raporturile de putere economica intre diferitele regiuni si tari ale lumii;
c. impartirea tarilor lumii in tari bogate si tari sarace;
d. impartirea economiilor nationale in debitoare si creditoare.
____ 200. Criteriile principale de clasificare a economiilor statelor lumii in diferite grupe sunt:
a. rapiditatea dezvoltarii lor economice si marimea populatiei;
b. dotarea lor cu resurse naturale si conditii climaterice favorabile dezvoltarii;
c. nivelul dezvoltarii economice, potentialul economic, structurile sectoriale ale economiilor
nationale, participarea la relatiile economice internationale;
d. nivelul inzestrarii tehnologice, gradul de cultura al populatiei, locul si rolul in relatiile
economice multilaterale
____ 201. Decalajul economic absolut semnifica:
a. deosebiri intre structurile de ramura ale economiilor nationale;
b. diferentele absolute intre tari in dotarea cu factori de productie;
c. diferenta cantitativa, masurata in cifre absolute intre nivelurile economice a diferitelor
grupe de tari ori tari ale lumii;
d. diferentele absolute intre ritmurile dezvoltarii economice ale tarilor dezvoltate si al tarilor
in curs de dezvoltare.
____ 202. Decalajul economic relativ exprima:
a. diferenta cantitativa intre produsul total si pe locuitor al tarilor in curs de dezvoltare si cel
al tarilor dezvoltate;
b. deosebirile dintre nivelurile de trai ale locuitorilor tarilor sarace si ai celor bogate;
c. diferenta calitativa, masurata procentual intre ponderile detinute de diferite tari si grupe de
tari in indicatorii economici mondiali;
d. diferentele calitative intre tari in ce priveste marimea populatiei, suprafata, gradul de
participare la relatiile economice internationale.
____ 203. Decalajul tehnologic exprima:
a. starea calitativa diferita a aparatului si metodelor de productie, a inzestrarii tehnologice a
muncii in diferite tari si grupe de tari;
b. diferentele calitative intre produsul pe locuitor al tarilor in curs de dezvoltare si cel al
tarilor dezvoltate;
c. diferentele dintre nivelurile de calificare profesionala a fortei de munca in tarile in curs de
dezvoltare si cele dezvoltate;
d. diferentele dintre tari in ce priveste dotarea lor cu factori de productie.
____ 204. Indicele dezvoltarii umane (HDI) se construieste prin agregarea urmatorilor indicatori:
a. ritmul cresterii economice, nivelul de cultura al populatiei, rata de crestere demografica;
b. durata medie de viata, PIB-ul pe locuitor calculat in functie de paritatea puterii de
cumparare, nivelul de instruire al populatiei;
c. ponderea populatiei bogate in totalul populatiei, ponderea elevilor in totalul populatiei de
varsta scolara, dinamica raportului dintre indicele natalitatii si cel al mortalitatii;
d. consumul alimentar pe locuitor, ponderea cheltuielilor pentru instructie si educatie in
bugetul familiei, numarul de elevi si studenti la 100000 de locuitori.
____ 205. Economia mondiala ca economie deschisa se caracterizeaza prin:
a. existenta in cadrul sau a numeroase structuri si interdependente;
b. capacitatea de a genera progres tehnic in conditiile lipsei oricarei constrangeri asupra
principiului eficientei activitatii economice;
c. libertatea oricarei persoane de a initia legaturi de afaceri cu alte persoane;
d. dezvoltarea in ritmuri rapide a productiei si comertului mondial.
____ 206. Circuitul economic mondial este:
a. totalitatea retelelor de transport terestru, aerian si maritim din lume;
b. totalitatea fluxurilor internationale de turisti;
c. totalitatea fluxurilor economice internationale;
d. totalitatea fazelor parcurse de materia prima pana la produsul final.
____ 207. Ordinea economica mondiala inseamna:
a. normele juridice,legislative si institutiile care reglementeaza relatiile economice
internationale;
b. raporturile de putere existente intre economiile nationale ale statelor lumii;
c. raporturile dintre normele juridice , legislative suprastatale si cele nationale;
d. modurile in care se structureaza raporturile intre tarile bogate si cele sarace.
____ 208. Scenariu al dezvoltarii economice mondiale inseamna:
a. un model determinist bazat pe factori obiectivi ai dezvoltarii economice mondiale;
b. o ipoteza abstracta privind directiile evolutiei economiei mondiale;
c. un model explicativ-explorativ al evolutiei economiei mondiale sub impactul factorilor
subiectivi, al deciziei, asupra dinamicii vietii economice mondiale;
d. o constructie logico-matematica privind evolutia economiei mondiale.
____ 209. Dezvoltarea unipolara a economiei mondiale semnifica:
a. modelarea procesului dezvoltarii mondiale a ordinii economice mondiale de catre o
superputere potrivit propriilor ei interese;
b. evolutia economiei mondiale spre atingerea obiectivului fundamental - ridicarea nivelului
de viata a tuturor cetatenilor lumii;
c. miscarea economiei mondiale sub impactul decisiv al progresului tehnico-stiitific;
d. formarea unei economiii mondiale omogene, nediferentiate si fara decalaje economice
majore.
____ 210. Dezvoltarea multipolara a economiei mondiale:
a. defineste evolutia diferentiata, neomogena a regiunilor si tarilor lumii;
b. afirma probabilitatea existentei nu doar a unui singur centru mondial de putere, ci a doua
sau mai multer centre aflate in competitie pentru conducerea lumii;
c. defineste evolutia economiei mondiale pentru a realiza concomitent obiective economice,
sociale si ecologice corespunzatoare;
d. afirma posibilitatea existentei in viitor a mai multor economii mondiale.
____ 211. Fondul Monetar International si Banca Mondiala reprezinta:
a. institutii ale Uniunii Europene;
b. institutii specializate ale ONU;
c. institutii independente fata de orice organisme internationale ori nationale;
d. institutii internationale de binefacere.
____ 212. Integrarea economica semnifica:
a. absenta discriminarilor din raporturile economice dintre tari;
b. liberalizarea schimburilor economice internationale;
c. unificarea tuturor economiilor nationale si disparitia statelor nationale;
d. proces contemporan de creare, pe baza interdependentelor dintre economiile nationale a
unor entitati comune in care are loc miscarea libera a marfurilor, capitalurilor si
persoanelor, unificarea treptata a politicilor economice si de aparare.
____ 213. In etapa actuala, globalizarea economica inseamna:
a. constituirea unei singure piete mondiale pentru toate marfurile si serviciile;
b. renuntarea de catre state la suveranitatea nationala in schimbul participarii la relatiile
economice internationale;
c. completa liberalizare a comertului international;
d. treapta superioara a interdependentelor economice internationale, crearea unor entitati
economice comune pentru tarile din diferite zone geografice, miscarea libera a marfurilor,
capitalurilor si persoanelor, un proces de unificare a politicilor economice.
____ 214. In 2004 in România, valoarea exporturilor a fost de 18.935 mil. EUR, în timp ce valoarea importurilor a fost
de 26.281 mil. EUR. In acesta situatie, România a avut:
a. excedent comercial de 7.346 mil. EUR
b. deficit comercial de 7.346 mil. EUR
c. balanta comerciala echilibrata
d. nu se poate determina tipul balantei comerciale.
____ 215. Din punct de vedere al potentialului economic, Romania poate fi apreciata drept:
a. o tara cu potential economic ridicat;
b. o tara cu potential economic scazut;
c. o tara cu potential economic mijlociu spre mic;
d. o tara fara nici un potential economic.

Completion
Complete each statement.

216. In situatia in care PGB este 400000000 u.m. consumul intermediar reprezinta 25% din PGB, iar amortizarea
este cu 25% mai mare decat consumul intermediar, sa se determine PIN. (Nu folositi semne de punctuatie sau
diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara
separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

217. Ce valoare are PIB real, stiind ca PIB nominal este 300000000 u.m. si deflatorul acestuia este egal cu 5. (Nu
folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de
masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

218. Indicele de crestere a PIB nominal pe locuitor este de 126%, iar deflatorul PIB este 120%. Sa se
calculeze rata reală de crestere economica. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa
raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati,
utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

219. Daca inclinatia marginala spre consum este 0,8, determinati multiplicatorul investitiilor. (Nu folositi semne de
punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau
procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

220. Daca economiile cresc de la 420 la 460 u.m., iar venitul creste de la 700 la 800 u.m., determinati inclinatia
marginala spre consum. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub
forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo
unde este cazul. )

221. Daca inclinatia marginala spre economii este 0,2, iar sporul consumului este de 2000 u.m., determinati sporul
economiilor. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar,
fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

222. Stiind ca multiplicatorul investitiilor este 5, determinati inclinatia marginala spre economii. (Nu folositi semne
de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau
procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

223. Stiind ca multiplicatorul investitiilor este 5, determinati inclinatia marginala spre consum. (Nu folositi semne
de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau
procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

224. Diferenta dintre un venit in T1 si un venit iîn T0 este 200 u.m., iar suma acestor venituri este 800
u.m. Dacă în T0, consumul reprezintă 60% din venit, câte u.m. sunt economiile în T 0? (Nu folositi
semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura
sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )
225. Populatia apta de munca este de 8 milioane persoane: rata somajului este 20%. Calculati numarul somerilor
(in milioane persoane). (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma
de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde
este cazul. )

226. In 2008 rata somajului a fost 10%, iar in 2009 a crescut cu 20%. Cate procente reprezinta rata somajului in
2009. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara
unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

227. Populatia totala a unei tari este de 15 milioane persoane din care 7 milioane reprezinta populatie ocupata iar
3 milioane sunt someri. Cate procente reprezinta rata somajului? (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice.
Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru
unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

228. Populatia ocupata a unei tari este de 950000 persoane iar rata somajului in aceasta tara este de 5%. Sa se
calculeze populatia activa a acestei tari. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa
raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati,
utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

229. Stiind ca rata dobanzii nominale este 14%, iar rata inflatiei este 9%, calculati rata dobanzii reale(in
procente). (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar,
fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

230. Statul efectueaza cheltuieli publice, sub forma de investitii, in valoare de 16 miliarde unitati monetare. Sa se
calculeze sporul de venituri ce se va obtine, stiind ca multiplicatorul cheltuielilor bugetare este 2. (Nu folositi
semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura
sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

231. In conditiile in care veniturile nominale cresc cu 20% iar preturile scad cu 20% sa se calculeze cu cate
procente cresc veniturile reale. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar
sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula
acolo unde este cazul. )

232. Stiind ca in t1, totalul impozitelor a crescut cu 25%, fata de t0, cand erau de 80 de miliarde u.m., iar veniturile
totale erau, in t1, de 600 miliarde u.m., adica de 1,2 ori mai mari fata de perioada anterioara, sa se calculeze
cate procente este rata marginala de impunere fiscala. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va
completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati,
utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

233. Datoria publica a unei tari este, in t1, de 40 mld. u.m., jumatate din cat reprezenta in t0. Stiind ca in t1 PIB-ul
este de 400 mld. unitati monetare, cu 25% mai mult decat in t0, sa se calculeze cate procente era gradul de
indatorare a tarii respective in t0. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar
sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula
acolo unde este cazul. )

234. Pentru un export de marfa, o firma romaneasca a achitat 780 RON, pretul marfii la producator, plus 20 RON
costul transportului pana la bordul vasului de transport in portul Constanta, incasand pentru exportul respectiv
200 euro. Cat este cursul de revenire la export? (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa
raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati,
utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )
235. O firma efectueaza un import de marfa in valoare de 200 euro. Taxele vamale sunt de 100 RON iar marfa se
vinde pe piata romaneasca cu 900 RON. Care este cursul de revenire la import? (Nu folositi semne de
punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau
procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )