Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 2.6.b.

O programă de opțional (180 min)


Propuneți o programă de opțional. Dezvoltați Nota de prezentare, competențele
generale și specifice, precum și un număr minim de activități de învățare pentru fiecare
competență specifică, în vederea înțelegerii modului în care se urmărește formarea/ exersarea/
dezvoltarea acestora. De asemenea, indicați conținuturile vizate. Prezentați reperele pe baza
cărora s-ar putea dezvolta secțiunea Sugestii metodologice. Verificați produsul obținut pe baza
criteriilor de evaluare a unei programe de opțional.

Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Tulcea


Propunere optional: Creative English –Reading and Writing Targets, Level 3
Profesor: Sibiceanu Aurelia
Clasa:  a VIII-a
Manual support: “Reading and Writing Targets 3” by Virgina Evans & Jenny Dooley
Ediţie revizuită 2011
Semestrul: 1 & 2 anul şcolar 2020-2021
Nr. ore pe săptămână: 1h

Notă de prezentare

Opționalul “Reading and Writing Targets 3” își propune să se focuseze pe două zone
prioritare – deprinderile de citire și scriere în limba engleză. În cadrul acestui curs vor fi
exersate abilități de citire și înțelegere a textului precum:
 skimming for gist,
 skimming for overall understanding,
 scanning,
 predicting a topic from visual prompts or clues,
 reconstructing a text, inferring,
 recognizing word equivalences,
 jigsaw reading.
Opționalul se axează pe construirea compunerilor literare cu forma fixă ca de
exemplu: scrisori, articole, broșuri, înștiințări, interviuri, povești, rețete culinare, reclame,
cărți poștale, recenzii de filme, eseuri , rapoarte și multe altele.

Cursul oferă exemple concrete de astfel de texte sub denumirea de “Paragraph Plans”,
fapt care ușurează înțelegerea și asigură o mediere între produsul vizat și obținerea
rezultatului scontat.

PROGRAMA ANUALĂ – CLASA a VIII-a

“READING & WRITING TARGETS”, Level 3

OBIECTIVE CADRU:

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare critica a unui text literar;


2. Dezvoltarea aptitudinilor de exprimare scrisa;
3. Cultivarea interesului pentru diverse zone ale creatiei literare;
4. Dezvoltarea capacitatii de a diferentia/ discerne intre stiluri variate de
exprimare/ scriere.

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE:


La sfarsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:
1.1. sa identifice etapele esentiale in alcatuirea - reconstructia unui text scris;
unui text literar; - exercitii de alegere multipla in vederea
1.2. sa potriveasca paragrafele dintr-un text cu extragerii unor reguli de compozitie a textului.
ideile principale corespondente.
2.1. sa alcatuiasca texte de dimensiuni medii si redactare de text;
ample pe teme prestabilite; - exercitii de completare a unor fise de lucru.
2.2. sa descrie persoane, locuri, evenimente.
3.1. sa manifeste interes critic pentru lectura; - exercitii de evaluare a textelor literare lecturate/
3.2. sa isi argumenteze in mod convingator produse;
preferintele pentru unul sau altul dintre textele - producere de discurs/ eseu argumentativ.
literare lecturate.
4.1. sa realizeze transferul unui text standard in - exercitii in perechi/ grup de parodiere a textelor
texte apartinand unui registru formal/ informal; date;
4.2. sa isi realizeze propria „recuzita” de texte - portofoliu literar.
literare, apartinand unor stiluri diverse, in
vederea dramatizarii lor.

TEME:
1. Incursiune in universul tehnicilor de compunere literara;
2. Aventura (auto-)descoperirii;
3. Lumea inconjuratoare cu obiceiurile si traditiile ei;
4. Aspecte culturale din spatiul american si anglo-saxon;
5. Varstele si evolutia mecanismelor gandirii in oglinda propriilor criterii critice de receptare.

CONTINUTURILE INVATARII:
1. A formula argumente in vederea motivarii opiniilor personale;
2. A exprima indoielii/ sigurantei;
3. A cere si a oferi explicatii;
4. A situa anumitor evenimente/ persoane in spatiu si timp;
5. A compara circumstantele concrete in care se petrec unele evenimente;
6. A convinge publicul prin procedee oratorice;
7. A folosi stilul formal/informal in exprimarea scrisa;
8. A descrie un fenomen/ un sentiment/ un presentiment;
9. A utiliza (auto-)cenzura critica in discutarea anumitor opinii formulate de
partenerii de discutie.

STRUCTURI:
1. Substantivul : cazul;
2. Adjectivul : grade de comparatie, constructii complexe;
3. Verbul : Past Perfect, diateza pasiva, constructii cauzative, vorbirea
directa/indirecta;
4. Prepozitia: Phrasal Verbs;
5. Conjunctia : constructii idiomatice;
6. Frazele Conditionale: Recapitulare.
 

BIBLIOGRAFIE:
Applebee, A. N. (1974). Tradition and reform in the teaching of English: A history. Urbana,
IL: NCTE
Jenny Dooley & Virginia Evans - READING & WRITING” level 3
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-reading-writing
https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/mangay/teaching-reading-writing-skills

S-ar putea să vă placă și