Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele cursantului

____________________________________________
____________________________________________
Anul III de studii, clasa AMG III _______

Management și legislație sanitară – testul 3

Atenție!
Se vor scrie doar răspunsurile, de exemplu:
Testul 3:
1 – a+c
2–b
Succes !

1. Deosebirea dintre o organizație naţională şi una internaţională este dată, în principal, de:
a. apartenenţa statală
b. gradul de descentralizare managerială
c. organismele participative de management

2. Cea mai complexă modalitate de schimbare managerială se regăseşte printre elementele


prezentate mai jos:
a. restructurarea
b. reproiectarea managerială
c. reorganizarea

3. Există trei posibilităţi de abordare a conflictului:


a. ignorarea
b. prevenirea
c. soluționarea

4. Soluționarea unui conflict se realizează prin:


a. constrângere
b. negociere
c. facilitare
d. ignorare

5. Reproiectarea managerială se recomandă:


a. organizațiilor aflate în declin economico-financiar şi managerial
b. organizațiilor care „merg” bine, dar la orizont se întrevăd „nori negri” ce pot influenţa
situaţia lor economică şi managerială
c. ambele variante sunt corecte
6. Identificați următoarele straturi diferite de conflict:
a. deosebirile de valori și convingeri
b. divergențele interpersonale
c. sentimentele și emoțiile
d. divergențele dintre interese și ambiții
e. neînțelegerile
f. toate variantele sunt corecte

7. Care din următoarele enumerări reprezintă surse de stres:


a. ambiguitatea rolurilor, incertitudinea carierei
b. incompatibilitatea rolurilor, conflictul rolurilor, funcția integratoare
c. ambiguitatea rolurilor, incompatibilitatea rolurilor, conflictul rolurilor, supraîncarcarea
rolurilor

8. Studiul de diagnosticare se concretizează, în principal, în:


a. depistarea cauzală a principalelor puncte forte şi slabe
b. determinarea cauzelor ce generează punctele forte
c. determinarea cauzelor ce generează puncte slabe

9. Se dă următorul caz: SC PROSPERITATEA S.A. a înregistrat în ultimii 3 ani o înrăutăţire


a situaţiei economice, concretizată în scăderea dramatică a producţiei, disponibilizarea masivă
a personalului şi lipsa profitului. Managementul firmei este pus în situaţia de a elabora
strategia pentru următorii 5 ani. Arătaţi pentru ce tip de strategie trebuie să opteze dacă se ia
în considerare dinamica obiectivelor:
a. de redresare
b. de consolidare
c. de dezvoltare

10. Analiza SWOT valorifică:


a. punctele forte şi punctele slabe, oportunităţile şi vulnerabilităţile
b. recomandările diagnosticării
c. cauzele generatoare de puncte forte şi slabe

S-ar putea să vă placă și