Sunteți pe pagina 1din 13

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială

Anul şcolar: 2020-2021 Avizat director,


Disciplina: Limba engleză
Clasa: VIII, L1
Nr trunchi comun : 2 ore
Nr. ore / săptămână: 2 ore
Conf. Programei aprobate prin O.M. nr. 3393/28.02.2017
Profesor:
Manual: Limba modernă 1 –engleză, cls. a VIII-a, Ed. Uniscan Avizat şef catedră,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Semestrul I – 17 săptămâni (inclusiv săptămâna de vacanţă la ciclul primar) - 34 ore


Semestrul al II-lea – 17 săptămâni (inclusiv săptămâna „Şcoala altfel”12.04-16.04 ) – 34
ore
Total: 34 săptămâni

Semestrul I
Nr. UNITATEA DE NR.
Crt ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI COMPETENŢE SPECIFICE DE SĂPT. OBSERVAŢII
ORE

1 Welcome Back Vocabulary: Physical appearance, 2.1 Relatarea unei intamplari/ a unor 5 S1-S3 Testare
Clothes & Accessories, Daily routines, experiente personale 14.09-18.09
initiala
Sports & Activities
21.03-25.09
Grammar: Subject/ object questions, 28.09-02.10
Prepositions of time/place/movement,
Countable/ Uncountable Nouns,
Quantifiers/ partitives, Question
Words, Pronouns – possessive case

2 My Community Vocabulary 1.1 Selectarea principalelor idei din 5 S3-S5


– markets programe TV/inregistrari audio-video
– shapes & types of 28.09-02.10
buildings pe teme familiar, daca se vorbeste
05.10-09.10
– shops & services relativ rar si cu claritate
• Grammar 12.10-16.10
– present simple – 1.2 Identificarea semnificatiei dintr-o
present continuous conversatie obisnuita de zi cu zi atunci
– adverbs of cand interlocutorii reformuleaza sau
frequency
– stative verbs repeat la cerere anumite
– present perfect – cuvinte/expresii
present perfect
continuous 2.1 Relatarea unei intamplari/ a unor
– just – already – yet – experiente personale
since – for – ever –
never 2.2 Participarea la scurte conversatii
– have been/ in context obisnuite, asupra unor
have gone
subiecte generale
– sequence of tenses
– phrasal verbs: get
2.3 Exprimarea unei sugestii sau a
• Everyday English
– asking for things in unei reactii la o propunere in cadrul
a shop/responding unui dialog informal
– asking for/giving
directions 2.4 Manifestarea interesului ptr.
• Pronunciation calitatea exprimarii interactiunii
– silent h
• Writing 3.1. Deducerea din context a
– an email about an semnificatiei cuvintelor necunoscute
open-air market
3.2. Identificarea aspectelor principale
din articole scurte pe teme familiar si
de actualitate

3.3. Identificarea sensului global al


unor articole sau interviuri

3.4. Manifestarea interesului pentru


intelegerea diferitelor tipuri de texte

4.1 Redactarea unei scrisori/unui


mesaj digital folosind expresii de
adresare, de cerere, de invitare si
multumire

4.2 Redactarea de texte simple si


coerente pe teme de interes

4.3 Manifestarea interesului pentru


calitatea redactarii

3 PROGRESS CLIL (Citizenship): Leisure and Sport 4 S6-S7


CHECK 1 in the Local Community 19.10-23.10
Flash Time! 1 – Project: A leaflet: Dos
26.10-30.10
and Don’ts of being a good neighbour
Flash Time! 1 – Presentation skills:
How to be a good neighbour
Flash Time! 1 – Values: Community
responsibility Progress check 1
4 Long Ago Vocabulary 1.1 Selectarea principalelor idei din 5 S8-S10
– wonders of the programe TV/inregistrari audio-video
ancient world 02.11-06.11
– artefacts pe teme familiar, daca se vorbeste
09.11-13.11
– famous people & relativ rar si cu claritate
jobs 16.11-20.11
– museums 1.2 Identificarea semnificatiei dintr-o
• Grammar conversatie obisnuita de zi cu zi atunci
– past simple – cand interlocutorii reformuleaza sau
past continuous repeat la cerere anumite
– past simple vs cuvinte/expresii
present perfect
– used to – would 1.3 Manifestarea interesului pentru
– past perfect
– past perfect cunoasterea unor personalitati si
continuous evenimente culturale
– past continuous vs
past perfect 2.1 Relatarea unei intamplari/ a unor
continuous experiente personale
– phrasal verbs: go
• Everyday English 2.2 Participarea la scurte conversatii
– talking about in context obisnuite, asupra unor
a famous person
subiecte generale
• Pronunciation
– \s\, \S\
2.3 Exprimarea unei sugestii sau a
•Writing
– a blog entry about unei reactii la o propunere in cadrul
a museum unui dialog informal
What’s in this
module? 2.4 Manifestarea interesului pentru
calitatea exprimarii/interactiunii

3.1. Deducerea din context a


semnificatiei cuvintelor necunoscute

3.2. Identificarea aspectelor principale


din articole scurte pe teme familiar si
de actualitate

3.3. Identificarea sensului global al


unor articole sau interviuri

3.4. Manifestarea interesului pentru


intelegerea diferitelor tipuri de texte

4.1 Redactarea unei scrisori/unui


mesaj digital folosind expresii de
adresare, de cerere, de invitare si
multumire

4.2 Redactarea de texte simple si


coerente pe teme de interes

5 PROGRESS CLIL (History): Ancient Egypt 3 S10-S11


CHECK 2
Flash Time! 2 – Project: Research 16.11-20.11

about an ancient European or Asian 23.11-27.11


civilisation
Flash Time! 2 – Presentation skills: An
ancient European or Asian civilisation
Flash Time! 2 – Values: What history
teaches us.
Progress check 2
6 Entertainment & • Vocabulary 1.1 Selectarea principalelor idei din 6 S12- S14
Mass Media – types of media programe TV/inregistrari audio-video
– types of literature 30.11-04.12
pe teme familiar, daca se vorbeste
– TV programmes & 07.12-11.12
films relativ rar si cu claritate
• Grammar 14.12-18.12
1.2 Identificarea semnificatiei dintr-o
– future simple –
be going to conversatie obisnuita de zi cu zi atunci
– present simple/ cand interlocutorii reformuleaza sau
present continuous repeat la cerere anumite
(with future cuvinte/expresii
meaning)
– future in the past 1.3 Manifestarea interesului pentru
– conditionals cunoasterea unor personalitati si
(types 1, 2, 3)
– phrasal verbs: keep evenimente culturale
• Everyday English 2.1 Relatarea unei intamplari/ a unor
– expressing experiente personale
opinions
(likes/dislikes) 2.2 Participarea la scurte conversatii
– choosing a TV in context obisnuite, asupra unor
programme
• Pronunciation
subiecte generale
– \e\, \oe\
2.3 Exprimarea unei sugestii sau a
•Writing
– a report about unei reactii la o propunere in cadrul
magazines unui dialog informal
 teenagers like
2.4 Manifestarea interesului pentru
calitatea exprimarii/interactiunii

3.1. Deducerea din context a


semnificatiei cuvintelor necunoscute

3.2. Identificarea aspectelor principale


din articole scurte pe teme familiar si
de actualitate

3.3. Identificarea sensului global al


unor articole sau interviuri

3.4. Manifestarea interesului pentru


intelegerea diferitelor tipuri de texte

4.1 Redactarea unei scrisori/unui


mesaj digital folosind expresii de
adresare, de cerere, de invitare si
multumire

4.2 Redactarea de texte simple si


coerente pe teme de interes

4.3. manifestarea interesului ptr


calitatea redactarii

7 PROGRESS CLIL (Music): The 4 elements of 4 S15-S16


CHECK 3 music 11.01-15.01

Flash Time! 3 – Project: Research 18.01-22.01


about my favourite magazine
Flash Time! 3 – Presentation skills:
My favourite magazine
Flash Time! 3 – Values: Music
Progress check 3
8 Evaluare sumativă Vocabulary and Grammar from units 2 S17
semestrul I 1–3 25.01-29.01

Semestrul al II-lea

9 Tech World Vocabulary 1.1 Selectarea principalelor idei din 6 S18-S20


– electronic devices programe TV/inregistrari audio-video
– technology 08.01-12.01
– computers pe teme familiar, daca se vorbeste
15.01-19.01
• Grammar relativ rar si cu claritate
– modals 22.02-26.02
– (to-) infinitive 1.2 Identificarea semnificatiei dintr-o
– -ing form conversatie obisnuita de zi cu zi atunci
– phrasal verbs: bring cand interlocutorii reformuleaza sau
• Everyday English
– complaining about repeat la cerere anumite
damaged goods cuvinte/expresii
• Intonation
– in questions 1.3 Manifestarea interesului pentru
• Writing cunoasterea unor personalitati si
– a text about a new evenimente culturale
 device/gadget
2.1 Relatarea unei intamplari/ a unor
experiente personale

2.2 Participarea la scurte conversatii


in context obisnuite, asupra unor
subiecte generale

2.3 Exprimarea unei sugestii sau a


unei reactii la o propunere in cadrul
unui dialog informal

2.4 Manifestarea interesului pentru


calitatea exprimarii/interactiunii

3.1. Deducerea din context a


semnificatiei cuvintelor necunoscute

3.2. Identificarea aspectelor principale


din articole scurte pe teme familiar si
de actualitate

3.3. Identificarea sensului global al


unor articole sau interviuri

3.4. Manifestarea interesului pentru


intelegerea diferitelor tipuri de texte

4.1 Redactarea unei scrisori/unui


mesaj digital folosind expresii de
adresare, de cerere, de invitare si
multumire

4.2 Redactarea de texte simple si


coerente pe teme de interes
4.3 Manifestarea interesului ptr
calitatea redactarii

10 PROGRESS CLIL (PSHE): The Rise of the 4 S21-S22


CHECK 4 Cyberbullies 01.03-05.03

Flash Time! 4 – Project: A podcast: 08.03-12.03


Smartphone Etiquette
Flash Time! 4 – Presentation skills:
Smartphone Etiquette
Flash Time! 4 – Values: Respect
Progress check 4
11 Mother Earth Vocabulary 1.1 Selectarea principalelor idei din 6 S23-S26 SAPTAMANA
– global issues & ALTFEL
programe TV/inregistrari audio-video 15.03-19.03
solutions
pe teme familiar, daca se vorbeste
– the environment 29.03-01.04
– our natural world relativ rar si cu claritate
12.04-16.04
• Grammar
1.2 Identificarea semnificatiei dintr-o
– relative pronouns/
defining relative conversatie obisnuita de zi cu zi atunci
clauses cand interlocutorii reformuleaza sau
– some/any/no/ repeat la cerere anumite
every & their cuvinte/expresii
compounds
– the passive 1.3 Manifestarea interesului pentru
– phrasal verbs: look cunoasterea unor personalitati si
• Everyday English
– buying something evenimente culturale
in a shop
2.1 Relatarea unei intamplari/ a unor
• Intonation
– in exclamations experiente personale
• Writing
– an email asking for 2.2 Participarea la scurte conversatii
information in context obisnuite, asupra unor
subiecte generale

2.3 Exprimarea unei sugestii sau a


unei reactii la o propunere in cadrul
unui dialog informal

2.4 Manifestarea interesului pentru


calitatea exprimarii/interactiunii

3.1. Deducerea din context a


semnificatiei cuvintelor necunoscute

3.2. Identificarea aspectelor principale


din articole scurte pe teme familiar si
de actualitate

3.3. Identificarea sensului global al


unor articole sau interviuri

3.4. Manifestarea interesului pentru


intelegerea diferitelor tipuri de texte

4.1 Redactarea unei scrisori/unui


mesaj digital folosind expresii de
adresare, de cerere, de invitare si
multumire

4.2 Redactarea de texte simple si


coerente pe teme de interes

4.3 Manifestarea interesului ptr


calitatea redactarii

SAPTAMANA ALTFEL S24


22.03-26.03
12 PROGRESS CLIL (Geography): The Great Coral 2 S27
CHECK 5 Reefs 19.04-23.04
Flash Time! 5 – Project: A poster:
Environment Day
Flash Time! 5 – Presentation skills:
How to protect the environment
Flash Time! 5 – Values:
Environmentalism
Progress Check 5
13 Travel the World Vocabulary 1.1 Selectarea principalelor idei din 6 S28-S30
– weather programe TV/inregistrari audio-video
– holiday 26.04-29.04
accommodation pe teme familiar, daca se vorbeste
relativ rar si cu claritate 10.05-14.05
– means of transport
• Grammar 17.05-21.05
– comparative 1.2 Identificarea semnificatiei dintr-o
– superlative conversatie obisnuita de zi cu zi atunci
– reported speech cand interlocutorii reformuleaza sau
– phrasal verbs: work
• Everyday English repeat la cerere anumite
– buying a bus ticket cuvinte/expresii
• Intonation
– in question tags 1.3 Manifestarea interesului pentru
•Writing cunoasterea unor personalitati si
– an email about evenimente culturale
 a visit to a place
2.1 Relatarea unei intamplari/ a unor
experiente personale

2.2 Participarea la scurte conversatii


in context obisnuite, asupra unor
subiecte generale
2.3 Exprimarea unei sugestii sau a
unei reactii la o propunere in cadrul
unui dialog informal

2.4 Manifestarea interesului pentru


calitatea exprimarii/interactiunii

3.1. Deducerea din context a


semnificatiei cuvintelor necunoscute

3.2. Identificarea aspectelor principale


din articole scurte pe teme familiar si
de actualitate

3.3. Identificarea sensului global al


unor articole sau interviuri

3.4. Manifestarea interesului pentru


intelegerea diferitelor tipuri de texte

4.1 Redactarea unei scrisori/unui


mesaj digital folosind expresii de
adresare, de cerere, de invitare si
multumire

4.2 Redactarea de texte simple si


coerente pe teme de interes

4.3 Manifestarea interesului ptr


calitatea redactarii

14 PROGRESS CLIL (Literature): Robinson Crusoe 3 S31-S32


CHECK 6
Flash Time! 6 – Project: Research a 24.05-08.05
place of natural beauty Flash Time! 6 – 31.05-04.06
Presentation skills: A place of natural
beauty 07.06-11.06

Flash Time! 6 – Values:


Responsibility;
Progress Check 6
15 EVALUATIONS Modules 1-6 3 S32 -S33
31.05-04.06

07.06-11.06

16 Final Revision 2 S34


14.06-18.06

Notă: Această planificarea anuală este orientativă și este proiectată conform noii programe şcolare pentru limba engleză L1, clasa a VIII-a.
Ea urmărește structura anului şcolar 2020–2021, programul național Școala altfel, zilele libere/sărbătorile legale şi este în concordanță
cu ghidurile metodologice de curriculum şi proiectare didactică.