Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS DOCUMENTE

SECŢIUNEA I – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI PAG 1-7

SECŢIUNEA II – CAIET DE SARCINI PAG 8-12

SECŢIUNEA III – FORMULARE: PAG 13 - 20


FORMULAR 1 – DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA ELIGIBILITATE PAG 13
FORMULAR 2 – DECLARAŢIE REFERITOARE LA NEÎNCADRAREA ÎN
SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 PAG 14
FORMULAR 3 – DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI
DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI PAG 15-16
FORMULAR 4 – PROPUNERE FINANCIARĂ PAG 17-18
FORMULAR 5 – OFERTĂ TEHNICĂ PAG 19
FORMULAR 6 – SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI PAG 20-21
FORMULAR 7 – CONTESTAŢIE PAG 22

SECŢIUNEA IV – MODEL CONTRACT DE FURNIZARE PAG 23 - 27