Sunteți pe pagina 1din 12

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PARADISUL PITICILOR”

GRUPA MICĂ ,, URSULEȚIILOR ”


PROF. ÎNV. PREŞCOLAR:MĂLAI IOANA

ANUL ŞCOLAR 2020/2021

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ


1
DATA:11.11.2020
GRUPA: MICĂ – „URSULEȚILOR”
GRĂDINIṬA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PARADISUL PITICILOR” DEJ
PROPUNĂTOR: MĂLAI IOANA
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Ce și cum vreau să fiu?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Furnica harnică și Greierele cântăreț”
TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: ,,Greierașul și ajutoarele lui”
CATEGORII DE ACTIVITĂṬI DE ÎNVĂṬARE:

ACTIVITĂṬI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


Rutine:Întălnirea copiilor în mediul online.
Intȃlnirea de dimineaţă: „Dacă aș fi o furnicuță, un greieraș...!”
Tranziţii: „Bună dimineaţa greieraș și furnicuță”, „După ce ne-am adunat”, „Greierele-i necăjit”.
Moment de miṣcare: „Sari ca greierașul”, „Dacă vreau să fiu voinic”

JOCURI SI ACTIVITĂṬI LIBER ALESE: (ALA1)


Construcții: „Casa greierașului”- piese lego
Artă: ,Boabe de porumb,”-mototolire

ACTIVITĂṬI PE DOMENII EXPERIENṬIALE:


Domeniul Limbă și Comunicare (DLC): –,,Greierele și furnica”-povestea educatoarei
Domeniul Om și Societate (DEC) Activitate practică -”Hrană pentru Greieraș” – lipire
JOCURI ȘI ACTIVITĂṬI LIBER- ALESE: (ALA 2)
Joc hazliu: ”Spune-mi iubite copilaș”

MIJLOC DE REALIZARE: activitate integrată (de o zi) poveste, activitate


Practică.

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂṬII


INTEGRATE:

A.1.2. Iṣi coordonează muṣchii ȋn desfăṣurarea unor activităţi diversificate, specifice vȃrstei.
A.1.3. Utilizează mâinile ș idegetele pentru realizarea de activități variate.
B.1.2. Demonstrează abilităţi de solicitare ṣi de primire a ajutorului ȋn situaţii problematice specifice.
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvenţă;
C.3.1. Manifestă creativitate ȋn activităţi diverse;
C. 3.2. Demonstrează creativitate prin activităţi artistico- plastice, muzicale ṣi practice, ȋn conversaţii ṣi
povestirii creative.
D.1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui.
(comunicare receptivă)
D.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor.(comunicarea expresivă)
D.4.2. Înțeleg mesaje simple
D.5.4. Exersează și extinde progresiv vocabularul.

2
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

A.1.2. Ȋṣi coordonează muṣchii ȋn desfăṣurarea O1. Preṣcolarul va fi capabil să execute cu


unor activităţi diversificate, specifice vȃrstei; sprijin/fară sprijin sarcini de realizare a unor
B.1.2. Demonstrează abilităţi de solicitare ṣi de materiale de ȋnvăţare: căsuța greierului din piese
primire a ajutorului ȋn situaţii problematice lego, măncare pentru greiere și jocul liber.
specifice;
C.3.1. Manifestă creativitate ȋn activități diverse;

D.1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a O2. Preșcolarul va fi capabil să asculte cu atenție
unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui. povestea greierașului, reținând ideile acestuia;
(comunicare receptivă)
D.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, O3. Preșcolarul va fi capabil să identifice
ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, personajele din povestea educatoarei, pe baza
semnificațiilor.(comunicarea expresivă) siluetelor prezentate;

D.4.2. Înțeleg mesaje simple O4.Preșcolarul va fi capabil să demonstreze


înțelegerea textului, răspunzând la întrebările
adresate;

D.5.4. Exersează și extinde progresiv vocabularul. O5. Preșcolarul va fi capabil să își îmbogățească
vocabularul cu unele cuvinte noi: harnic, leneș,
milă.
A.1.2. Îṣi coordonează muṣchii ȋn desfăṣurarea O6.Preșcolarul va fi capabil să execute corect și
unor activităţi diversificate, specifice vȃrstei; conștient exercițiile pentru încălzirea mușchilor
mici ai mîinii, respectând indicațiile educatoarei;

C. 3.2. Demonstrează creativitate prin activităţi O7.Preṣcolarul va fi capabil să lipească boabele de


artistico-plastice, muzicale ṣi practice, ȋn porumb, realizȃnd hrana greierașului;
conversaţii ṣi povestiri creative;
O8. Preṣcolarul va fi capabil să lucreze
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu ȋngrijit, ducȃnd lucrarea la bun sfȃrsit.
consecvenţă;

MIJLOACE DE INVĂṬĂMANT: piese lego, hărtie creponată, machetă, siluete(greierele și furnica),


boabe de porumb din hârtie creponată, lipici, șervețel umed.

METODE ṢI PROCEDEE DIDACTICE: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul,


descoperirea, metoda ”Turul galeriei”, metoda ”Explozia stelară”, metoda R.A.I.

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, pe grupe și individual.


DURATA: o zi ( tura I)

EVALUARE: Ținȃnd cont de faptul că, proiectarea activităţii s-a axat pe comportamente, pe parcursul
activităţii integrate, vor fi evaluate următoarele aspecte:
- corectitudinea răspunsurilor oferite de copii în cadrul povestii;
3
- calitatea ṣi acurateţea produselor activităţii;
-aspectele de motricitate fină de la centrele Construcții si Artă;
- corectitudinea executării miṣcărilor ȋn timpul jocurilor de miṣcare, a rutinelor, tranziţiilor;
- gradul de implicare ȋn activitate si comportamentul copiilor pe toată desfăurarea acesteia.

BIBLIOGRAFIE:

▪ Curriculum pentru educaţie timpurie (a copiilor de la naştere pȃnă la vȃrsta de 6


ani),M.E.N.,Bucureşti, 2019;
▪ Ȋnvăţămȃntul preṣcolar ȋn mileniul III - 2019;
▪ Glava, A., Pascal, M., Tătaru, L., L. -,,Educație timpurie – ,,Ghid metodic pentru aplicarea
curriculumului preșcolar”, Ed. Paralela 45 Pitești, 2009;
▪ Tătaru, L., L., Glava, A., Chiș, O. - ,,Piramida cunoașterii- repere metodice în aplicarea
curriculumului preșcolar”, Ed. Diamant 2014
▪ Ana, A., Cioflica, S., M. - ,,Jocuri didactice pentru educarea limbajului – îndrumar metodic”, Ed.
Tehno-Art București , 2004;
▪ Ezechil, L., Lăzărescu, P., M. -,,Laborator preșcolar – ghid metodologic”, Ed. V&I , INTEGRAL
București (2001)

4
Domeniul Limbă și
Comunicare(DLC)
Activităţi pe domenii ,,Greierele și furnica”
experienţiale -povestea educatoarei-

Domeniul Om și Societate(DOS)
,,Hrana Greierașului”
-lipire-

Activitate
integrată Jocuri ṣi activităţi Construcții: ,,Casa
“Greierașul și liber alese greierașului ”
ajutoarele lui “ (ALA1+ALA2) Artă: ”Boabe de porumb”
-mototolire-

Joc hazliu:
,,Spune-mi iubite copilaș”

Rutine:,, Întălnirea online


Activităţi de dezvoltare cu copiii”
personală
(ADP)
Ȋntȃlnirea de
dimineaţă:
„Dacă aș fi o furnicuță, un greieraș...!”

Tranziţii: „Bună
dimineaţa greieraș și furnicuțe”
„După ce ne-am adunat”,
„Greierele-i necăjit”.

5
SCENARIUL ZILEI

I. Moment organizatoric
Activitatea debutează cu,, Ȋntâlnirea de dimineață”
Tranziție: ”Dimineața a sosit!
Toți copii s-au trezit,
Sunteți veseli, fericiți
Și de lucru pregătiți”.
Salutul : Educatoarea propune copiilor să se salute folosind formulele ,,Bună dimineața greierași și
furnicuțe”.
Tranziție: ”După ce ne-am adunat,
Și frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am întâlnit,
Oare cine n-a venit?”
După ce s-au salutat copiii sunt solicitaţi sa observe care copii sunt prezenți, stabilindu-se astfel şi
absenţii.
Se prezintă calendarul naturii .
Tranziție: ”Data, ziua, luna, anul
Anotimpul ni-l arată,
Calendarul naturii
Să îl completăm îndată.”
Se completează calendarul naturii cu ajutorul copiilor.

Împărtășirea cu ceilalți. Se realizează prin precizarea și argumentarea opțiunii pentru insecta în


care ar dori să se transforme:,,Aș vrea să fiu.....pentru că”(greieraș sau furnicuță)

Activitatea de grup debutează cu intonarea cântecului ,,Micul greieraș”


,, Cri,cri,cri micul greieraș
Cri,cri,cri cântă pe irmaș
Cri,cri,cri dacă nu muncești
Cri,cri,cri ai să o pățești.”

II.Captarea atenției coincide cu noutatea zilei și se realizează prin intermediul elementului


surpriză. Elementul surpriză va fi o cutie. Dimineață cănd m-am trezit am auzit o bătaie în ușă. Cănd să
deschid ușa în fața ei văd o cutie. Am luat cutia și am pus-o aici pe masă. O vedeți? Vreți să o
deschidem să descoperim împreună surpriza? Surpriza va fi un greieraș, o furnică și o scrisoare.
Greierașul le va spune copiilor că este foarte trist deoarece, se apropie frigul și nu are ce să mânănce,
nu are unde să se adăpostească și le cere copiilor ajutorul.

III.Anunțarea temei
Dacă sunteți de acord să-l ajutăm pe greieraș mai întăi o să ne jucăm la centre: la Construcții vom
realiza căsuța greierașului, la Artă vom mototoli hărtie creponată pentru a realiza boabe de porumb. Pe
umă o să vă spun o povestea,,Greierele și furnica”. Deoarece greierașul nu are hrană, o să lipim
boabele de porumb pe care le-am realizate la centru Artă .
La final o să mimăm cântecul, râsul, plănsul și dormitul greierașului în cadrul jocului distractiv
,,Spune-mi iubite copilaș”, iar Greierașul o să vă recompenseze cu multe aprecieri.
6
Tranziție: ”Greierele-i necăjit
Că frigul iute-a venit
Și l-a prins nepregătit
Vreți copii să-l ajutăm
O casă să-i ridicăm
Și mâncare să îi dăm?”

IV.DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII

Educatoarea le prezintă copiilor centrele de interes deschise și sarcinile de lucru. Se va lucra la


centrele:
♦ Construcții: ,,Casa greierașului” – piese lego
♦ Artă:,,Boabe de porumb”-mototolire

Copiii lucrează la centrele de interes deschise și în funcție de cum lucrează vor fi apreciați.
După finalizarea activităților la centrele de interes se va face prezentarea rezultatelor fiecărui grup prin
metoda ”Turul galeriei”.

A.1.2. Ȋṣi coordonează muṣchii ȋn desfăṣurarea O1. Preṣcolarul va fi capabil să execute cu


unor activităţi diversificate, specifice vȃrstei; sprijin/fară sprijin sarcini de realizare a unor
B.1.2. Demonstrează abilităţi de solicitare ṣi de materiale de ȋnvăţare: căsuța greierașului din piese
primire a ajutorului ȋn situaţii problematice lego, boabe de porumb din hârtie creponată și
specifice; jocul liber.
C.3.1. Manifestă creativitate ȋn activități diverse;

Tranziție: ,,Dacă vreau să cresc voinic”

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: ”Greierele și furnica” – povestea educatoarei


Educatoarea precizează titlul poveştii: „Greierele și furnica”
Se vor preciza sarcinile copiilor: să asculte cu atenţie povestea pentru a putea vedea care dintre
personaje .
Expunerea textului poveștii
Conţinutul poveștii va fi prezentat de către educatoare clar, coerent, corect şi expresiv, cu un ton
şi o mimică adecvată. (Anexa1)
Planul de idei al poveștii:
1. Furnicuța muncea de zor și era tare harnică, căra într-una măncare pentru copilașii ei.
2. Greierașul îi cânta din vioară toată ziua, fiindcă îi era tare lene să muncească.
3. Vine toamna cu vânt puternic și rece și îl găsește pe greieraș nepregătit.
4. Terminăndu-i-se hrana, aleargă la vecina lui furnică să-i dea un bob de porumb.
5. Furnica îl refuză fiindcă are mâncare doar pentru copiii ei.
6. Trist, greierașul pleacă și se adăpostește sub o frunză sperând că iarna va trece și el va scăpa
nevătămat.

Pe parcursul expunerii poveștii, educatoarea va folosi o serie de mijloace prin care va nuanţa
expunerea în funcţie de stările afective pe care textul literar le implică şi anume: tonul cald potrivit cu
7
importanţa faptelor, modularea vocii în funcție de mesajul transmis, marcarea pauzelor determinate de
punctuaţie, mimică şi gesturi adecvate situaţiilor prezentate. Prin toate aceste mijloace educatoarea va
încerca să imprime poveștii caracterul plastic-intuitiv. Pentru fiecare personaj va avea o siluetă pe care
o va prezenta la momentul potrivit în cadrul poveştii . În plus, la momentul întâlnirii cuvintelor și
expresiilor necunoscute, acestea vor fi explicate copiilor :
„Harnic” = care muncește mult;
,,Leneș” = care nu muncește
„Milă” = a înțelege
Fixarea conţinutului
Pentru reţinerea momentelor principale din povestire, voi folosi metoda: explozia stelară,
adaptată particularităţilor de vârstă ale preşcolarilor. Le voi pune întrebări copiilor pe baza poveştii,
ajutându-mă de întrebările specifice metodei exploziei stelare. Voi folosi la metoda: Explozia stelară.
întrebările (cine?, când?, de ce?, unde?, ce?)
Cine?

Ce?Când?

Unde? De ce?

-Cine muncea cât era ziua de mare?


-Cine cânta cu vioara toată vara?
- Ce anotimp este prezentat în poveste?
-Când realizează greierașul că numai are de mâncare?
-Unde a alergat greierașul când s-a pornit vântul puternic și rece?
-Ce calitate avea furnica din poveste? Dar greierașul?
-Ce a adunat furnica în cămară?
-Ce a făcut greierașul cât timp furnica muncea?
-De ce credeți că nu i-a fost milă furnicuței de greieraș?
Educatoarea apreciază modul în care s-a desfășurat povestea și le propune copiilor să lipească hrana
pentru greieraș.

D.1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a O2. Preșcolarul va fi capabil să asculte cu atenție
unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui. povestea greierașului, reținând ideile acestuia;
(comunicare receptivă)
D.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, O3. Preșcolarul va fi capabil să identifice
ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, personajele din poveste, pe baza siluetelor
semnificațiilor.(comunicarea expresivă) prezentate;

D.4.2. Înțeleg mesaje simple O4.Preșcolarul va fi capabil să demonstreze


înțelegerea textului, răspunzând la întrebările
adresate.

D.5.4. Exersează și extinde progresiv vocabularul. O5. Preșcolarul va fi capabil să își îmbogățească
vocabularul cu unele cuvinte noi: harnic, leneș,
milă.
8
Tranziție: ”Sari ca greierașul”

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (DOS)- activitate practică-”Hrana greierașului”

 Prezentarea și analiza modelului


Educatoarea le va arăta copiilor produsul finit pe care urmează să îl realizeze (boabe de
porumb-lipire) și îl va analiza împreună cu copiii, scoțând în evidență modul corect de realizare a
lucrării.

 Intuirea materialelor
Copiii vor fi solicitaţi să privească ce materiale au pe masă. Doi- trei copii vor prezenta pe rând
materialele pe care le-au pe masă (boabe de porumb din hârtie creponată, lipici, fișă, șervețel umed).
Explicarea și demonstrarea modului de lucru
 Se unge cu lipici toată suprafața hârtiei
 Se aplică boabele de porumb din hârtie creponată realizate la centru Artă
Modelul educatoarei va rămâne expus la vederea copiilor.

Se vor executa exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii:


”Mișcăm degețelele”
Batem tare palmele
Cade ploaia binișor
Stoarcem rufele ușor”

 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor

Se va trece la executarea lucrarii de către copii. În timpul activității se vor da indicații


suplimentare acolo unde este cazul.
După ce au terminat de realizat lucrarea, educatoarea va numi câțiva copii pentru a analiza
împreună lucrările realizate, prin metoda turul galeriei. Copiii vor fi solicitați să își exprime părerea
proprie referitoare la modul în care au realizat ei înșiși lucrarea, dar și la modul în care au realizat
colegii lor tema primită, alegându-și o lucrare preferată. De asemenea vor fi încurajați să își motiveze
alegerea făcută.
La final educatoarea îi felicită pentru modul în care au lucrat și scoate în evidență corectitudinea
îndeplinirii sărcinilor primite.

A.1.2. Îṣi coordonează muṣchii ȋn desfăṣurarea O6.Preșcolarul va fi capabil să execute corect și


unor activităţi diversificate, specifice vȃrstei; conștient exercițiile pentru încălzirea mușchilor
mici ai mîinii, respectând indicațiile educatoarei;

C. 3.2. Demonstrează creativitate prin activităţi O7.Preṣcolarul va fi capabil să lipească boabele de


artistico-plastice, muzicale ṣi practice, ȋn porumb, realizȃnd hrana greierașului;
conversaţii ṣi povestiri creative;
O8. Preṣcolarul va fi capabil să lucreze
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu ȋngrijit, ducȃnd lucrarea la bun sfȃrsit.
consecvenţă;

9
V.Asigurarea retenției și a transferului celor învățate
Pentru asigurarea retenției și a transferului ne vom juca un joc (metoda R.A.I) cu ajutorul
greierașului. Le voi adresa copiilor întrebări legate de activitatea de astăzi.

ALA II : Educatoarea anunţă denumirea jocului hazliu: „Spune-mi iubite copilaș”. Copiii vor
mima cântecul, râsul, plănsul și somnul greierașului.

Spune-mi iubite copilas,


Cum canta micul greieras?
Cri, cri, cri, cri, cri, cri,
Asa canta micul greieras.
Spune-mi iubite copilas,
Cum rade micul greieras?
Ha, ha, ha, ha, ha, ha,
Asa rade micul greieras.
Spune-mi iubite copilas,
Cum plange micul greieras?
Asa plange micul greieras.
Spune-mi iubite copilas,
Cum doarme micul greieras?
Mmm, mmm, mmm, mmm,
Asa doarme micul greieras.
Asa doarme micul greieras.

VI.Asigurarea feedbakului ṣi evaluarea

Pe parcursul activității educatoarea va evalua următorele aspecte: acurateţea răspunsurilor verbale


în cadrul povestii, calitatea produselor actvităţii, comportamentul copiilor și gradul de implicare în
activitate, va oferi întăriri pozitive și va corecta eventualele greșeli, va oferi un feedback constructiv.

La finalul activității se vor formula aprecieri colective și individuale, se fixează titlul poveștii
”Greierele și furnica!” și cu privire la prestația și la implicarea copiilor în activitatea practică și pe
centre.

10
ANEXA 1

GREIERELE ȘI FURNICA
-poveste inspirată din poezia cu același nume-

A fost odată un greieraș și o furnicuță. Cât era ziua de lungă, furnicița muncea de zor. Aduna
grăunțe, un bob de aici, un bob de dincolo, până a umplut cămara cu saci de grâu, porumb și alte
bogății ale câmpului. Era tare harnică, căra într-una măncare pentru copilașii ei.
În timp ce furnicuța muncea, greierașul îi cânta din vioară pentru ca munca să fie mai plăcută și
mai cu spor.Cri, cri,cri. Toată ziua stătea tolănit la umbra unui copac și cânta. Îi era tare lene și să se
miște, nicidecum să-și adune măncare.
-Furnicuțo, lasă munca, vino și cântă cu mine!
-N-am timp trebuie să-mi umplu cămara până la iarnă!
-Ce vorbești? Iarna e departe și începu să cânte: cri, cri, cri.
Toate mergeau bine până când, dintr-o dată, s-a stârnit un vânt puternic și rece ,,vîjjjj, vîjjjj”!
Cerul s-a umplut de nori întunecoși. Ploi mărunte și reci au început să cadă peste câmpuri, pustiind
totul în jur.
Greierașul tremurând de frig brrr, brrr cu hăinuțele ude, s-a trezit că nu are unde să se
adăpostească. Găsi o frunză căzută și se adăposti sub ea, dar vântul începu să bată mai tare: vâjjj, vâjjj!
Nemaiputând de frig a dat fuga la vecina lui furnică să-i ceară împrumut câteva grăunțe:
-Harnică furnicuță, dă-mi și mie un bob de porumb!
-Ce să fac? Astă vară ce-ai lucrat? Îi răspunde furnicuța.
-Astă vară ți-am cântat, mi-a fost tare lene să muncesc.
-Acum joacă dacă poți! Și furnicuța pleacă lăsându-l pe greieraș trist și amărât spunându-și
printre lacrimi:
-Of,of of, ce-o să fac?
-Te rog, furnicuțo, nu mă lăsa flămând!
-N-am mâncare decât pentru copiii mei. Du-te caută în altă parte pentru că...Cine-i harnic și
muncește are tot ce vrea, cine-i leneș și nu-și adună provizii în cămară, iarna nu are ce mânca.
Spunând acestea, bietul greieraș tremurând de frig pleacă și se adăposti sub o frunză sperând că
iarna va trece și el va scăpa nevătămat.

11
12