Sunteți pe pagina 1din 1

ANEMIA DIN BOLILE CRONICE

Anemia din bolile cronice


- determinată de un deficit „funcţional” de fier, cu utilizarea neadecvată a fierului
endogen
- caracterizată prin hiposideremie, în ciuda depozitelor adecvate/crescute de fier
(feritina serică crescută)
- apare în:
o infecţii cronice (tuberculoza, lues, febră tifoidă, pneumonie)
o boli inflamatorii (ARJ, LES)
o boli neoplazice
- citokinele inflamatorii:
o suprimă direct eitropoieza
o blochează răspunsul EPO la anemia rezultată (nivelul seric al EPO este mai
mic decât în alte anemii de aceeaşi severitate)
o determină sechestrarea fierului în macrofage
o limitează cantitatea de fier transferinic necesar eritropoiezei
- în mod caracteristic, anemia este uşoară şi asimptomatică
- morfologic: normocitară/microcitară
- sideremia şi saturaţia transferinei sunt scăzute, sugerând deficitul de fier, dar
concentraţia transferinei nu este crescută sau este chiar scăzută
- diagnosticul unui deficit real de fier la un bolnav cu boală cronică poate fi
deosebit de dificil deoarece:
o boala cronică poate determina hiposideremie în ciuda prezenţei fierului în
depozite şi
o poate determina creşterea feritinei serice chiar şi în absenţa fierului din
depozite
- cel mai util parametru de diagnostic pare să fie raportul STfR /feritină
- STfR şi feritina se modifică în direcţii opuse în cursul deficitului de fier, acest raport
este extrem se sensibil la metabolismul fierului şi poate diferenţia anemia din bolile
cronice de adevăratul deficit de fier, fie că acesta din urmă este sau nu însoţit de o
boală cronică
- raportul nu este util în caz de afecţiuni renale sau hemodializă, când saturaţia
transferinei <20% şi feritina < 100 µg/l indică necesitatea tratamentului cu fier
-
- tratament: bolnavii cu boli cronice:
o nu răspund la tratamentul cu fier decât dacă au de asemenea deficit de fier, dar
o pot răspunde la tratamentul parenteral cu fier chiar dacă au depozite de fier
- beneficiul tratamentului parenteral cu fier este limitat deoarece reutilizarea fierului
este deficitară, fierul fiind captat de macrofage în pool-ul de stocare
- beneficiul EPO poate fi limitat de deficitul real sau funcţional de fier