Sunteți pe pagina 1din 15

Asigurari

o Asigurarea este „o actiune de punere in siguranta. Este un raport juridic in baza caruia
cel asigurat are dreptul la o despagubire din partea asiguratorului in cazul producerii riscului
prevazut (un accident, de exemplu)”. Asigurarea „constituie

o un sistem de relatii economice care implica aportul unui numar mare de persoane
fizice si juridice in constituirea unui fond banesc, in conditiile in care, fiind amenintate de
aceleasi pericole in existenta si activitatea lor, concep si recunosc oportunitatea prevenirii si
inlaturarii pe baze mutuale a prejudiciilor generate de producerea acestor pericole viitoare,
probabile, posibile, dar nesigure”.
o De ce sunt utile asigurarile?
o Indiferent de cat de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem
controla tot ceea ce se intampla in jurul nostru, exemplul cel mai bun fiind poate
natura. Mass-media prezinta foarte des catastrofele natuarale care lovesc diverse
regiuni, si, din pacate nici Romania nu face exceptie. Dar natura nu este singura care
ne afecteaza si ne provoaca pagube: accidente se intamplala tot pasul, iar jaful,
furturile, talhariile, toate tin de natura umana.
o Riscurile acestea vor exista intotdeauna. Dar mai sunt si altele, in legatura cu
sanatatea, cu activitatea profesionala, si, in cazul firmelor, riscuri privind marfurile sau
activele companiei. De aceea este foarte bine sa incercam sa transferam riscurile
asupra companiilor specializate.
o Acestea sunt motivele pentru care au aparut serviciile sau, mai bine zis, produsele de
asigurare. Acestea sunt oferite de companii specializate care preiau diferite riscuri in
schimbul unei sume de bani. Astfel, plata unei sume il pune pe asigurat la adapost de
problemele cauzate de accidente, fie ele auto sau de alata natura, ii poate salva firma
de la probleme financiare care ar putea duce la faliment s.a.
o Un argument al utilitatii asigurarilor este oferit de prezenta acestora la o scara foarte
mare in Occident, unde exista o adevarata cultura. Marea majoritate a oamenilor au, in
tarile vestice, tot felul de asigurari, nu doar cea de raspundere civila auto, ci si de
viata, de sanatate, de protejare a bunurilor.
o De ce se intampla acest lucru? Pentru ca in Occident simtul proprietatii este foarte
dezvoltat, si toti vor sa isi puna proprietatile la adapost de diferite riscuri, dar si pentru
ca occidentalii sunt foarte interesati de viitorul lor si al celor din jurul lor. De aceea
asigurarile sunt un instrument foarte bun pentru crearea unui viitor lipsit de griji si
sigur.
o Elementele asigurarilor
o

o Asigurarile au un continut complex iar formele sub care se perfecteaza sunt variate.
o Cu toate acestea ele au anumite elemente comune.
o Interferentele elementelor sunt redate in urmatoarea schema:
o

o
o ASIGURATORUL este persoana juridica (societatea de asigurari) care are ca obiect de
activitate realizarea de operatiuni de asigurare prin constituirea fondului de asigurare,
contractarea asigurarii, plata unor despagubiri (in cazul asigurarilor de bunuri), acoperirea
unor prejudicii provocate tertelor persoane ( in cazul asigurarii de raspundere civila ) plata
sumei asigurate si a altor indemnizatii de asigurare rezultate din asigurarile de persoane.
o Intr-o ordine arbitrar stabilita, cele mai importante sunt: ASIROM, ALLIANZ-
TIRIAC NEDERLANDEN, OMNIASIG, ASTRA, ARDAF, UNITA, AIG,, etc.

o ASIGURATUL este o persoana fizica sau juridica care in baza unor clauze dinainte stabilite
si de comun acceptate intra in relatii juridice de asigurare cu asiguratorul. In cele mai dese
cazuri asiguratul este persoana fizica sau juridica ce perfecteaza relatia de asigurare in
calitate de contractant, efectueaza plata primelor de asigurare in vederea constituirii
fondului de asigurare si este indreptatita sa solicite asiguratorului despagubiri pentru
pagubele suferite ori suma asigurata in cazul ivirii evenimentului asigurat, avand deci
calitatea de beneficiar de asigurare.
o CONTRACTANTUL- constituie o exceptie in raportul de asigurare. In aceasta calitate se
regasesc acele persoane fizice sau juridice care au un interes in legatura cu asiguratul si
care contracteaza asigurarea in numele si pentru acesta.
o Contractantul isi asuma sarcina de a negocia conditiile incheierii asigurarii, semnarea
contractului de asigurare (incheierea lui) si plata primei de asigurare.
o BENEFICIARUL de asigurare – de regula este insusi asiguratul. In unele situatii,
prevazute expres in conditiile de asigurare calitatea de beneficiar o pot avea si alte
persoane, specificate expres in contractul de asigurare sau numai in polita. In asemenea
cazuri in politele de asigurare se vor mentiona toti factorii implicati – respectiv asiguratorul,
contractantul si, in cazul decesului asiguratului, beneficiarul sumei asigurate.

o OBIECTE ASIGURABILE
o a)     BUNURILE – se pot asigura bunurile a caror valoare se poate cuantifica intr-o unitate
monetara si care intrunesc toate conditiile cerute de actele normative.

o Bunurile se preiau in asigurare de catre asigurator in schimbul platii de catre proprietar sau
contractant a unei sume de bani numita prima de asigurare.

o OBIECTE ASIGURABILE
o a)     BUNURILE – se pot asigura bunurile a caror valoare se poate cuantifica intr-o unitate
monetara si care intrunesc toate conditiile cerute de actele normative.

o Bunurile se preiau in asigurare de catre asigurator in schimbul platii de catre proprietar sau
contractant a unei sume de bani numita prima de asigurare.

o b)     PERSOANELE- la randul lor pot constitui subiecte de asigurare prin aceaa ca in


schimbul achitarii de catre asigurat sau contractant a unei prime de asigurare, asiguratorul
garanteaza persoanei ca asigurat, plata sumei asigurate stabilite initial, in cazul producerii
evenimentului asigurat ( deces, boala, invaliditate, supravietuire).

o c)     RASPUNDEREA CIVILA constituie subiect de asigurare prin aceea ca asiguratorul preia


asupra sa obligatiile de despagubire pe care asiguratul le-ar putea avea fata de o terta
persoana (fizica sau juridica) careia asiguratul I-a pricinuit un prejudiciu (avarierea unor
bunuri, decesul unor persoane, vatamare corporala, etc.).

o d)     RISCUL FINANCIAR constituie subiect de asigurare prin aceea ca asiguratorul preia


asupra sa obligatiile de pierdere financiara pe care asiguratul le-ar putea avea in urma
neancasarii de catre el a obligatiilor financiare de la clientii sai.

o INTERESUL IN ASIGURARE - Reflecta manifestarea de vointa favorabila


promovarii raporturilor de asigurare dintre asigurat si asigurator. Interesul in
asigurare este motivat de risc intr-un context social, economic de mediu dar
poate constitui si efectul unor actiuni educationale precum si al potentei
financiare a persoanelor fizice si juridice

RISCUL

Semnificatiile notiuni de risc in asigurari sunt variate:

Riscul reflecta gradul de probabilitate a ivirii unui pericol pentru care se incheie asigurarea, iar
alteori proportiile raspunderii asiguratorului.

Riscul inseamna evenimente-calamitati naturale sau accidente care produc pagube si contra ivirii
carora se acorda acoperire prin asigurare.Ca urmare, incendiul, grindina, decesul, etc.- constituie
riscuri asigurabile.

In limbaj international risc inseamna si obiectivul asigurat sau obiectul asigurarii (in cazul asigurarii
de bunuri- bunul, in cazul asigurarii de persoane- persoana asigurata).
Riscul reflecta si ramura de asigurare la care se refera.

Notiunea de risc in asigurari poate fi definita sub aspect juridic si tehnic.

Din punct de vedere juridic, riscul constituie eveniment viitor, posibil dar incert, al carui moment de
aparitie este nedeterminat si aflat in afara influentei si vointei partilor, contra caruia asiguratul isi ia
masura de protectie prin incheierea asigurarii.

Nu sunt riscuri asigurabile evenimente petrecute in trecut sau a caror aparitie este imposibila, dupa
cum nu sunt riscuri asigurabile evenimente a caror aparitie este sigura. Exceptie de la aceasta
regula o contribuie decesul la asigurarea de viata, a carui producere este sigura pentru fiecare
persoana, incert fiind momentul producerii acestui eveniment.

Din punctul de vedere al tehnicii, riscul este caracterizat prin probabilitatea de producere a
evenimentului respectiv si prin volumul acestuia. Probabilitatea de producere a evenimentului
agreat in asigurare se determina pe baza legilor statisticii aplicate la constatarile facute asupra unui
numar mare de cazuri intamplate in trecut in imprejurari comparabile. Pe baza observatiilor
statistice se estimeaza volumul maxim al pagubelor posibile, deci a riscului maxim, in functie de
care se estimeaza volumul si nivelul acoperirii (desdaunarii ).

Conditiile pe care un risc trebuie sa le indeplineasca pentru a fi asigurabil:

a)     sa fie posibil, deoarece in caz contrar asigurarea este lipsita de interes economic, deci inutila
(riscul producerii unor taifunuri in tara noastra).

b)     sa fie real si sa prezinte un grad mare de periculozitate pentru asigurat. Nu se poate imagina
o asigurare de viata in care suma asigurata sa se plateasca asiguratului la implinirea varstei de 150
ani.

c)     sa aiba caracter incert, deci sa se produca intamplator, adica factorii implicati in asigurare sa
nu poata cunoaste sau influenta producerea lui in timp si spatiu. De aceea in asigurari s-a
incetatenit o perioada de siguranta care cuprinde un numar de zile bine precizat de la incheierea
asigurarii si pana la data inceperii raspunderii asiguratorului pentru producerea riscului asigurat. Si
aici face exceptie riscul de deces care desi constituie un eveniment sigur, producerea lui in cazul
fiecarei persoane in parte este incerta in perioada de valabilitate a asigurarii.

d)     riscul trebuie sa prezinte extensie teritoriala cat mai mare fapt care permite constituirea cat
mai facila a fondului de asigurare si practicarea unor prime de asigurare cat mai mici.

e)     Riscul trebuie sa se produca cu regularitate sau cu o anumita frecventa. Pentru a fi agreat in


asigurare acesta este necesar a fi repetabil. Aceasta deoarece in vederea determinarii probabilitatii
producerii lui, a marimii primelor de asigurare si a marimii despagubirilor sunt necesare observari
statistice.

f)      Riscul trebuie sa fie licit, se intelege de la sine ca pentru a fi asigurabil un risc trebuie sa fie in
concordanta cu legile. Nu va constituii niciodata un risc asigurabil o fapta care contravine legilor si
moralei.( nu se va asigura niciodata pentru raspundere civila un criminal pentru crima pe care a
produs-o).

Notiunea de risc in asigurari impune si alte precizari. Se face o distinctie clara intre risc asigurat si
caz asigurat.

Daca un eveniment viitor si nesigur, dar probabil care poate genera prejudicii la bunuri sau
persoane se justifica a fi luat in seama in activitatea de asigurare- el poarta denumirea de risc
asigurat.
Daca acest eveniment se produce, el poarta denumirea de caz asigurat. Asiguratorul este obligat la
plata sau desdaunare fata de asigurat, a drepturilor ce decurg din calitatea de asigurat numai
atunci cand s-a ivit cazul asigurat.

SUMA ASIGURATA  - Reprezinta limita maxima pana la care asiguratorul il


despagubeste pe asigurat sau beneficiar la producerea evenimentului asigurat. Suma
asigurata se stabileste in contract sau polita de asigurare la asigurarile facultative si prin
acte normative in asigurarile prin efectul legii.

PRIMA DE ASIGURARE - Prima de asigurare este suma de


bani, dinainte stabilita pe care asiguratul este obligat in baza
contractului de asigurare sau in baza legii sa o plateasca asiguratorului
in schimbul preluarii riscului asigurat si angajamentul sau de a achita
asiguratului, la producerea riscului asigurat a despagubirii sau a sumei
asigurate cuvenite. Ea este o taxa pentru protectia oferita de
asigurator.
Aspecte concrete în contractarea asigurarilor
Forme de aigurare practicate de ASIROM:

Asigurari de viata

Complexitatea asigurãrilor de viatã este deosebitã, întrucât evolutia


acestora este influentatã de o multitudine de factori economico-sociali
dintre care putem enumera: legislatia (în asigurãri, în domeniul protectiei
sociale, fiscalã), nivelul inflatiei, mãrimea veniturilor populatiei,
posibilitãtile de investire oferite de sistemul bancar si de credit.

Asigurarea mixta de viata

Poate încheia asigurarea orice persoana cu vârsta cuprinsa între 16 si


65 de ani fara a depasi 75 de ani la expirarea politei de asigurare.

Riscurile care sunt acoperite:


   Supravietuirea la termenul de expirare;

   ;    Decesul din orice cauza;

   ;    Invaliditatea permanenta partiala sau totala din accident;

   ;    Scutirea asiguratului de la plata primelor de asigurare în cazul


dobândirii unei invaliditati mai mari de 50% pe parcursul
valabilitatii politei de asigurare.

Asigurarea poate fi încheiata pentru orice suma, începând de la 200 USD


(echivalentul în lei).
Primele de asigurare pot fi platite integral, anticipat, sau la cererea
asiguratului ele pot fi platite si esalonat, în rate anuale, semestriale,
trimestriale sau lunare.

Suma asigurata este încasata de:


       asigurat: la termenul de expirare al politei, tragere la sorti,
invaliditate permanenta totala sau partiala, rascumparare;
    beneficiarii desemnati la expirare sau la decesul asiguratului;

Asigurarea mixta de viata reevaluabila - GLOBAL

Poate încheia asigurarea orice persoana cu vârsta cuprinsa între 16 si


65 ani fara a depasi 75 ani la expirarea politei de asigurare.

Riscurile acoperite asigurarea sunt :


     supravietuirea la termenul de expirare;

       decesul din orice cauza (în primele 12 luni de la încheierea


asigurarii ASIROM plateste suma asigurata numai pentru deces
din accident sau boala infectioasa acuta a asiguratului; pentru
deces din alte cauze decât deces din boala infectioasa acuta se
restituie beneficiarului primele de asigurare platite, mai putin
cheltuielile ASIROM).

Suplimentar se poate asigura:


      decesul din accident, pentru o suma asigurata egala sau de pâna
la de 3 ori mai mare decât asigurarea de baza;
       invaliditatea permanenta totala sau partiala din accident precum
si cheltuielile medicale impuse de tratarea invaliditatii, pentru o
suma asigurata egala sau de pâna la de 4 ori mai mare decât
suma asigurata prin asigurarea de baza;
      invaliditatea temporara din accident (indemnizatia zilnica, pe
parcursul unui an de asigurare, se plateste pe o perioada maxima
de 90 zile);
   ;    invaliditate temporara din boala pe perioada spitalizarii si
asistentei ambulatorii (pentru o perioada de maxim 90 zile anual
Asigurarea se poate încheia pentru urmatoarele perioade:

a)   &nb 15115n139p sp;  3-25 ani - când se opteaza pentru plata sumei


asigurate integral la expirarea termenului de valabilitate a politei
de asigurare;
b)   &nb 15115n139p sp;  durata platii primelor (3 - 25 ani)+durata pensiei pe
timp limitat (4 - 30 ani) cu valabilitate: 24 ore din 24 oriunde în
lume pentru asigurarea de baza si asigurarile suplimentare de
deces din accident si invaliditate permanenta din accident;

c)   &nb 15115n139p sp;  24 ore din 24 - spitalizare - numai pe teritoriul


României pentru invaliditate temporara din accident si boala.

Asigurarea poate fi încheiata pentru orice suma exprimata în EURO,


USD, LEI, începând de la 200 EURO (echivalentul în USD / LEI).

Primele de asigurare pot fi platite integral, anticipat, sau la cererea


asiguratului ele pot fi platite si esalonat, în rate anuale, semestriale,
trimestriale sau lunare.

Pentru asigurarea de baza, suma asigurata este încasata de:


   &nb 15115n139p sp;     asigurat, la termenul de expirare a politei si la
rascumparare;
   &nb 15115n139p sp;    beneficiarii desemnati (care pot fi si institutii bancare în
conditiile contractarii unui credit) la expirare sau la decesul
asiguratului

Pentru asigurarile suplimentare de deces si invaliditate permanenta


din accident, suma asigurata este încasata de:
   &nb 15115n139p sp;     beneficiarii desemnati (creditorul în limita ratelor de
credit nerambursate daca polita a fost cedata în favoarea sa pe
perioada de contractare a creditului) în cazul decesului din
accident;
   &nb 15115n139p sp;     asigurat (creditorul în limita ratelor de credit
nerambursate daca polita a fost cedata în favoarea sa pe
perioada de contractare a creditului) în cazul dobândirii unei
invaliditati permanente din accident.

Pentru asigurarile suplimentare de invaliditate temporara din


accident sau boala, indemnizatia zilnica va fi încasata de :
   &nb 15115n139p sp;    asigurat ;

   &nb 15115n139p sp;    creditor, în limita ratelor de credit nerambursate daca


polita a fost cedata în favoarea sa pe perioada de contractare a
creditului.
Asigurarea facultativa de pensie suplimentara privata cu
acumulare de capital si reevaluare - PROSPERA

Poate încheia orice persoana cu vârsta cuprinsa între 16 si 60 de ani, fara


a depasi 65 de ani la expirarea politei de asigurare. Daca asiguratul
opteaza pentru plata sumei asigurate sub forma de pensie viagera, vârsta
acestuia la începutul platii pensiei trebuie sa fie de minim 55 ani la femei
si 60 ani la barbati, dar nu mai mult de 85 ani

Riscurile acoperite de asigurare sunt :


   &nb 15115n139p sp;    economisirea la termenul de expirare a politei de
asigurare;
   &nb 15115n139p sp;    suplimentar (pentru o prima de asigurare suplimentara)
se poate asigura decesul si invaliditatea permanenta din accident
pentru o suma asigurata stabilita la alegerea asiguratului.

Asigurarea se poate încheia pe urmatoarele perioade :

a)   &nb 15115n139p sp;  5 - 46 ani la femei, respective 5 - 49 ani la barbati;

b)   &nb 15115n139p sp;  durata platii primelor (minim 5 ani) + durata platii


pensiei (4 - 30 ani)

c)   &nb 15115n139p sp;  durata platii primelor (minim 5 ani) + durata platii pensiei
viagere si este valabila 24 din 24 de ore oriunde în lume.

Asigurarea poate fi încheiata pentru o suma asigurata mai mare sau egala
cu 200 USD (echivalentul în lei).

Primele de asigurare pot fi platite integral, anticipat, sau la cererea


asiguratului ele pot fi platite si esalonat, în rate anuale, semestriale,
trimestriale sau lunare.

Pentru asigurarile suplimentare de deces si invaliditate permanenta din


accident, suma asigurata este încasata de:

   &nb 15115n139p sp;  asigurat la termenul de expirare a politei de asigurare( sub


forma stabilita în contract), rascumparare;

   &nb 15115n139p sp;  beneficirarii desemnati la expirare

Pentru asigurarea suplimentara, suma asigurata este încasata de :

   &nb 15115n139p sp;  asigurat în caz de invaliditate permanenta din accident;

   &nb 15115n139p sp;  beneficiarii desemnati în caz de deces din accident.

   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;     Asigurari generale


Asigurarea facultativa pentru avarii si furt a autovehiculelor -
CASCO

Poate încheia asigurararea persoane fizice sau juridice cu domiciliul,


resedinta sau sediul în România, care detin autovehiculele înmatriculate în
România sau strainatate.

Autovehiculele înmatriculate în strainatate, cu exceptia celor achizitionate


în sistem leasing extern de catre persoane, fizice sau juridice, care au
domiciliul, resedinta sau sediul în România, pot fi cuprinse în asigurare
numai pentru riscul de avarii pe teritoriul României

Pot încheia asigurarea si alte persoane decât proprietarul înscris în cartea


de identitate a autovehiculului, care au interes asigurabil cu privire la
autovehicul, interes care trebuie sa reiasa dintr-un contract (de închiriere,
leasing, comodat, locatie de gestiune, etc.) încheiat cu proprietarul. În
aceste conditii, daca în contractul de asigurare nu este desemnat un
beneficiar, despagubirea se plateste asiguratului.

Riscurile acoperite de asigurare sunt:


   &nb 15115n139p avarii pe teritoriul României si în afara acestuia,
sp;    

provocate de:
o   &nb 15115n139p sp;    ciocniri, loviri, izbiri, zgârieri, caderi, caderi de
corpuri pe autovehicul, derapari, rasturnari;
o   &nb 15115n139p sp;    incendiu, trasnet, explozie (inclusiv din cauze
tehnice), calamitati naturale.
   &nb 15115n139p sp;    furt (furtul autovehiculului sau al unor parti
componente ori piese ale acestuia), precum  si avarii produse
acestuia ca urmare a furtului sau a tentativei de furt;
   &nb 15115n139p sp;     bonus: fara încasarea unei prime suplimentare se
acopera riscul de avarii si în afara teritoriului României

Riscul de furt al autovehiculului poate fi extins si în afara teritoriului


României, la solicitarea asiguratului, astfel:

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p în cazul în care autovehiculu este asigurat


sp; 

CASCO la ASIROM

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; riscul de furt se extinde în afara teritoriului


României, fara plata unei prime aditionale, pe perioada si cu
valabilitatea teritoriala pentru care asiguratul a încheiat la
ASIROM o asigurare de raspundere civila a autovehiculelor cu
valabilitate în afara teritoriului României;

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; în cazul în care autovehiculul este asigurat
CASCO la ASIROM, dar pentru acesta nu se încheie o asigurare de
raspundere civila a autovehiculelor cu valabilitate în afara
teritoriului României, la ASIROM;

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; riscul de furt în afara teritoriului României se


acopera în baza si în conditiile încasarii unei prime de asigurare
suplimentare.

Asigurarea se încheie pe perioade de 1 an sau de minimum 6 luni. Pentru


autovehiculele comercializate în sistem leasing sau rate, asigurarea se
poate încheia pe toata durata contractului de leasing sau de vânzare în
rate.

Autovehiculele se asigura la valoarea reala a acestora, stabilita de


Asigurator la încheierea asigurarii si ea nu se modifica pe parcursul unui
an de asigurare ca urmare a cresterii uzurii autovehiculului.

Prin valoarea reala a autovehiculelor se întelege valoarea de


comercializare de nou (la care se poate adauga valoarea taxelor legale), la
data încheierii asigurarii (conform facturilor de achizitie de nou, listelor de
preturi de la producator sau cataloagelor de specialitate Eurotax),
înmultita cu coeficientii valorii ramase, stabiliti în raport cu vechimea în
ani a acestora, potrivit "Scalei de uzura aferenta coeficientilor valorii
ramase a autovehiculelor" prevazuta în prezentele conditii.

Vechimea în ani a autovehiculelor se stabileste în functie de anul de


fabricatie înscris în documentele autovehiculelor (carte de identitate,
certificat de înmatriculare, factura de cumparare a unui autovehicul nou).

Valoarea de comercializare de nou a autovehiculelor la data încheierii


asigurarii, se stabileste având în vedere:

i.   &nb 15115n139p sp;  pentru autovehiculele de


   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   

productie româneasca: preturile de comercializare de nou de la


unitatile de specialitate din România, la data încheierii asigurarii;

   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;  ii.   &nb 15115n139p sp;   pentru autovehiculele de
productie straina:

1.   &nb 15115n139p sp;  preturile din facturile de achizitie de nou, din


România sau strainatate, a autovehiculelor (fara a exista o limitare în timp
a vechimii facturii), în cazul în care la încheierea asigurarii se prezinta
factura de achizitie de nou a autovehiculului, în original (indiferent daca
Asiguratul este sau nu primul proprietar al acestuia). La solicitarea
Asiguratului, la preturile din facturile de achizitie de nou din strainatate se
pot adauga taxele legale În cazul în care preturile sunt exprimate în LEI si
se doreste încheierea asigurarii în valuta, acestea vor fi transformate în
valuta aplicând cursul de referinta comunicat de BNR, valabil la data
mentionata în factura

2.   &nb 15115n139p sp;  preturile de comercializare de nou de la unitatile


de specialitate din România sau, în lipsa acestora, preturile din cataloagele
de specialitate (Eurotax) corespunzatoare anului de fabricatie, în cazul în
care la încheierea asigurarii nu se prezinta factura de achizitie de nou a
autovehiculului, în original.

c) pentru autovehiculele achizitionate în rate/leasing - pretul de nou


(pret unitar) din contractul de rate/leasing, la care se poate adauga, la
solicitarea Asiguratului, T.V.A. si taxele de import, când este cazul.

Aceste preturi de nou pot fi luate în calcul si la reînnoirea asigurarii dupa


expirarea perioadei de leasing, în cazul în care fostul utilizator, a devenit
proprietar.

În cazul autovehiculelor second - hand, achizitionate de la unitati


specializate în comercializarea de astfel de autovehicule, din România sau
din strainatate, inclusiv pentru cele comercializate în rate sau leasing,
sumele asigurate pentru fiecare an în parte se stabilesc la data încheierii
asigurarii astfel:

a)   &nb 15115n139p sp;  pentru primul an de asigurare, pretul unitar al


autovehiculului specificat în:
   &nb 15115n139p sp;     factura de cumparare a acestuia de la unitatea
specializata în comercializarea de astfel de autovehicule;
   &nb 15115n139p sp;    contractul de rate sau leasing, la care se poate adauga,
la solicitarea Asiguratului, T.V.A si taxele de import (când este
cazul).

b) pentru urmatorii ani de asigurare, pretul unitar al autovehiculului, din


primul an de asigurare, înmultit cu raportul dintre coeficientul valorii
ramase aferent vechimii autovehiculului (calculata în functie de anul
fabricatiei) în anul 2, , n de la cumparare, respectiv de la data încheierii
contractului de rate sau leasing si coeficientul valorii ramase aferent
vechimii autovehiculului (calculata în functie de anul fabricatiei) la data
achizitionarii autovehiculului (data facturii), respectiv la data încheierii
contractului de rate sau leasing.

La stabilirea sumei asigurate, nu se va lua în calcul valoarea totala a


contractului de rate/leasing, valoare în care sunt incluse si dobânzi, taxe
de leasing, etc.

Primele de asigurare, se exprima în valuta si se platesc anticipat si


integral. La optiunea asiguratului, prima de asigurare poate fi platita în lei
sau în valuta.

Primele de asigurare pot fi platite si în 2, 4 sau 10 rate egale. În functie de


numarul de rate, plata se face cu majorarea primei de asigurare.

Pentru plata în lei a primelor de asigurare exprimate în valuta, se va folosi


cursul de referinta comunicat de BNR la data efectuarii platii, daca nu este
specificat altfel la rubrica "Mentiuni speciale" din contractul de asigurare.

Încheind la ASIROM si o asigurare de raspundere civila a autovehiculelor


cu valabilitate în afara teritoriului României, se acopera gratuit si riscul de
furt al autovehiculului în strainatate.

Încheierea de asigurari se poate face prin intermediul a 45 sucursale, 85


reprezentante si 86 de agentii ASIROM, dispersate pe întreg teritoriul
României.

Se acorda reduceri de pâna la 45% ale primelor de asigurare pentru ani


de asigurare consecutivi fara daune.

Se acopera, fara adaos de prima, si cazul conducerii autovehiculului de


catre o alta persoana cu consimtamântul asiguratului.

În cazul distrugerii totale, din incendiu, a autovehiculului sau în cazul


furtului autovehiculului, despagubirea acordata este egala cu suma
asigurata.

La solicitarea asiguratului se pot acorda avansuri de pâna la 60% din


valoarea estimata a pagubelor.

Plata despagubirilor se face în termen de maximum 15 zile lucratoare de


la data când dosarul de daune este completat cu toate documentele
necesare.

Exista încheiate conventii de colaborare cu peste 450 unitati service


raspândite pe teritoriul României, catre care ASIROM face direct plata
despagubirilor la autovehiculele avariate, eliberând asiguratul de grijile
inerente oricarei reparatii a pagubelor produse la autovehiculele asigurate.

O lista de corespondenti din strainatate care pot acorda asistenta în caz de


avarii oriunde în Europa.

Plata despagubirilor se poate face catre:

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; unitatea service reparatoare, în cazul în care


exista conventie de colaborare încheiata cu aceasta;

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; asiguratului sau beneficiarului mentionat în


contractul de asigurare, în cazul censionarii catre acesta a
drepturilor din asigurare.

Asigurarea de raspundere civila

De peste 17 ani, ASIROM este liderul national al acestui segment de piatã.

Folosind atuurile conferite de notorietatea si credibilitatea pozitiei de lider


pe acest segment de piatã, ASIROM actioneazã deosebit de intens la
nivelul sucursalelor pentru vânzarea acestui produs prin specialistii proprii,
dar si prin intermediul brokerilor în asigurãri cu care avem încheiate
parteneriate.

Avantajele încheierii asigurãrii de rãspundere civilã obligatorie auto la


ASIROM sunt multiple:

1. preturi avantajoase pentru client;

2. asistenta pentru rezolvarea litigiilor;

3. posibilitatea acordarii de discount-uri pentru alte forme de


asigurare;

4. plata operativa a despagubirilor.

Un avantaj important, care creste atractivitatea ofertei RCA ASIROM, îl


constituie faptul cã plata reparatiilor se face prin virament bancar direct
cãtre unitatea service, iar acceptul de ridicare a autoturismului este dat cu
operativitate maximã.

Asigurarea se încheie pentru o perioada de 1 luna (în vederea


înmatricularii), 6 luni sau 1 an. Asigurarea valideaza numai pe teritoriului
României, în afara teritoriul tarii validând asigurarea CARTE VERDE.
Noutatea fata de alti ani este ca asigurarea acopera si pagubele produse
din culpa conducatorului autovehiculului, inclusiv în cazurile în care
conducatorul autovehiculului, la data accidentului:

- a condus autovehiculul fara consimtamântul explicit sau implicit al


asiguratului; - nu este titularul unui permis care sa îi dea dreptul sa
conduca autovehiculul respectiv;

- nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu privire la starea si


siguranta autovehiculului respectiv.

Limitele maxime ale despagubirilor ce pot fi acordate de asiguratorii RCA


pentru prejudiciile cauzate în unul si acelasi accident de autovehicul,
indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea
accidentului, aplicabile asigurarilor obligatorii RCA a caror valabilitate
începe în anul 2008 si în cazul accidentelor produse în anul calendaristic
2006 sunt urmatoarele:

   &nb de la 100 RON pâna la maximum


15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   

300.000 RON, indiferent de numarul persoanelor


pagubite, în caz de avariere ori de distrugere a
bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte
de peste 100RON;

   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   pâna la 100.000RONpentru fiecare


persoana, dar nu mai mult de 500.000RON, indiferent
de numarul persoanelor accidentate, în caz de vatamari
corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara
caracter patrimonial.  

Limitele maxime ale despagubirilor ce pot fi acordate de asiguratorii RCA


pentru prejudiciile cauzate în unul si acelasi accident de autovehicul,
indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea
accidentului, aplicabile asigurarilor obligatorii RCA a caror valabilitate
începe în anul 2008 si în cazul accidentelor produse în anul calendaristic
2008 sunt urmatoarele:

   &nb de la 100 RON pâna la maximum


15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   

400.000RON, indiferent de numarul persoanelor


pagubite, în caz de avariere ori de distrugere a
bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte
de peste 100 RON;
   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   pâna la 200.000 RON pentru fiecare
persoana, dar nu mai mult de 100.000 RON, indiferent
de numarul persoanelor accidentate, în caz de vatamari
corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara
caracter patrimonial.

Primele de asigurare se platesc integral, anticipat, la încheierea politei de


asigurare pentru perioada dorita de asigurat si în functie de situasia în
care se gaseste autovehiculul (este înmatriculat, este nou, face obiectul
unui contract de vânzare-cumparare, etc).

S-ar putea să vă placă și