Sunteți pe pagina 1din 8

STRATEGII ȘI TEHNICI DE RELAȚII

PUBLICE

Student ...

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREȘTI

ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII PUBLICE

ANUL II IFR
A2. CARE ESTE DIFERENȚA DINTRE PROMOVARE ȘI PROMOȚIE.
EXEMPLIFICAȚI

Promovarea este, de asemenea, o tehnică de marketing care este utilizată pentru a


ajunge la consumatori și a crea conștientizarea unui nou produs sau serviciu.
Promoția este promovarea unui produs, în vederea intrării pe piață sau a creșterii
vânzărilor, pentru a face cunoscută o marcă sau un produs.1

B11. AUTOCARACTERIZAȚI-VĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL


TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE CARE TREBUIE SĂ CARACTERIZEZE
UN BUN SPECIALIST ÎN PRELAȚII PUBLICE
• Spirit de observație și interes pentrucunoaștere obiectivă de tip sociologie
• Disponibilitate pentru dialog și relaționare pozitivă
• Conștientizarea identinății personale si valorizarea pozitivă a diferențelor
• Spirit critic, solidaritate și asumarea responsabilității faptelor personale
• Acceptarea diversității și toleranță

B8. DE CE CERCETAREA SOCIOLOGILOR ESTE NECESARĂ ÎN ACTIVITATEA


DE RELAȚII PUBLICE

Cercetarea pentru planificarea strategică ne permite să ajungem la aceste obiective


măsurabile, să găsim căi pentru a le atinge și să implementăm tactici pentru a da viață
strategiei.
Obiectivele unei campanii de PR trebuie să fie întotdeauna măsurabile. Altfel, sunt în cel mai
bun caz un vis, dacă nu, un coșmar. Strategiile reprezintă planurile pe care le stabilim pentru a
atinge rezultatul scontat, iar tacticile sunt instrumentele de care ne folosim.
Cu cât obiectivele sunt mai vagi, generale, și lipsite de specificitate, măsurarea
rezultatelor va fi mai anevoioasă și mai costisitoare. Vreți un exemplu de obiectiv nerealist?
Creșterea notorietății mărcii sau brand awarness. Pace pe Pământ.

1 Nicolae Sfetcu, Promovarea afacerilor prin campanii de marketing online, 2015

2
C.5. ÎN CE CONSTĂ ESENȚA TEORIEI ”MARXISMULUI CULTURAL” ȘI CARE
ESTE SCOPUL SĂU?

Istoria „marxismului” începe dinainte de Marx, mai precis din capitolul Stăpân și
sclav al Fenomenologiei Spiritului. Opera lui Marx poate fi considerată un vast comentariu
polemic al problemei inegalității. „Socialism” a existat și în China antică și în sectele
milenariste medievale. Dar abia când socialismul este articulat dialectic obținem marxism.
Pentru Hegel dialectica „stăpânului și sclavului” este o constantă a istoriei. Totuși el acceptă
niveluri superioare ale manifestării eliberatoare a spiritului care au autonomie logică față de
sfera puterii. Concepția acestui curs este că simplificarea binară a procesului dialecticii
recunoașterii fixează morfologia standard a tuturor cazurilor ulterioare de „marxism cultural”
(inclusiv atunci când, ca și în cazul lui Derrida sau Deleuze, se camuflează sub prestigiul
retoricii anti-binare para-hegeliene: opoziția dintre deconstruibil și indeconstruibil sau
opoziția dintre arborescent și rizomatic rămân dogmatic asigurate). Schema inegalitară
„stăpân și sclav (servitor)” (Herr und Knecht) suferă la Marx prima contracție sub forma
dialecticii burghezului și proletarului: o relație ierarhică, stabilirea unei categorii asupritoare
și a unei categorii asuprite o revoluție chemată să răstoarne actuala formă a relației. În toate
cazurile însă cerința teoretică este egalitară dar rezolvarea practică este inegalitară și ea
reclamă compensarea discriminării negative printr-o discriminare pozitivă, adică prin
refacerea inversată a raportului stăpân/sclav.2

C.1. CARE SUNT CONTRIBUȚIILE LUI EDWARD L. BERNAYS LA


DEZVOLTAREA RELAȚIILOR PUBLICE?

În 1923 Bernays a publicat "Cristalizarea opiniei publice", primul volum dedicat


teoretizării domeniului relaţiilor publice şi care era o reacţie la foarte influenta lucrare a lui
Walter Lippmannn (1889-1974) Opinia publică, apărută cu un an mai devreme. În 1928
Bernays a publicat volumul Propaganda. Cum să manipulezi opinia publică într-o democraţie.
Eduard Bernays a realizat un echilibru între ideile lui Gustave Le Bon şi psihanaliza lui
Sigmund Freud(unchiul său), inventând domeniul relaţiilor publice, termen atât de folosit în
zilele noastre. Metoda lui Freud, bazată pe evidenţierea importanţei proceselor psihice

2 Achim Mihu, Marxismul şi esenţa umană, Editura Dacia, 1978

3
inconştiente a reprezentat punctul de pornire pentru crearea unui mod de manipulare subtilă a
maselor în cadrul unei democraţii. Rezultatul a fost unul satisfăcător pentru elitele aflate la
conducere:se păstrau aparenţele unei societăţi democratice în care oamenii încă mai credeau
că deţin controlul.

D.1. CARE ESTE DIFERENȚA DINTRE FUNCȚIA ”CREATOARE DE STRATEGII”


ȘI CEA ”GENERATOARE DE TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE RELAȚII
PUBLICE”?

Funcția creatoare de strategii pesupune identificarea intereselor majore ale organizației


în legătura cu imaginea sa în societate și stabilirea strategiei de relații publice pentru a le
îndeplini, iar funcția generatoare de tehnici și instrumete de relații publice presupune alegerea
formelor de relații publice, a tehnicilor, crearea mesajelor și instrumentelor prin care aceste
mesaje sunt disseminate în rândurile publicului țintă al organizației, în vederea transpunerii în
practică a obiectivelor stabilite prin Strategiile de relații publice.

E.1. ”OPINIA PUBLICĂ” EXISTĂ, CA ATARE, SAU ESTE UN CONCEPT


TEORETIC? ARGUMENTAȚI.

Termenul de opinie publică, larg răspândit în gândirea filosofica şi social-politică, a


avut şi are diferite înţelesuri şi semnificaţii, în funcţie de poziţia socială și de sistemul de
referinţă la care este raportat gânditorul. În general, opinia publică reprezintă un mod specific
de reflectare a existenței sociale, având un conţinut și un rol ce se modifică în raport cu
schimbările care au loc în cadrul existenței sociale.
Termenul de "opinie publică" este utilizat abuziv pentru a desemna opiniile indivizilor
şi nu ca rezultat al interacţiunii acestora. La fel de impropriu se foloseşte
termenul pentru a designa complexul de emoţii şi dorinţe, văzut ca o entitate supra-
individuală.3

E.3. CÂND ȘI DE CE ESTE NECESAR APELUL LA EȘANTIONARE ÎN


CERCETAREA OPINIEI PUBLICE?

3 Septimiu Chelcea, Opinia publică. Gândesc masele despre ce si cum vor elitele ?, 2002

4
Sondajele de opinie publică se fac cu ajutorul chestionarelor sociologice, la nivelul
unei părți reprezentative din publicul avut în vedere, care se numește eșantion. La nivelul
grupurilor mici (zeci, sute de personae), chestionarul se aplică la întregul grup.
Eșantionul este o parte a publicului cercetat care reproduce procentual toate
caracteristicile întregii populații (vârstă, sex, nivel de instructive, ocupație, venit), ceea ce face
ca rezultatul sondajului de opinie la nivelul grupului să poata fi exploatat la nivelul întregii
populații, cu o marjă de eroare antecalculată (3%).

F.1. CARE SUNT DIFERENȚELE DINTRE PERSUASIUNE ȘI MANIPULARE?

Atât „persuasiunea” cât și „manipularea” se prezintă ca două concepte poate prea des
uzitate în limbajul de afaceri dar și în limbajul curent. Preferința oamenilor pentru folosirea
lor este determinată de presupusa putere, inteligență, abilitate sau control de care ar dispune,
auto-considerându-se persuasivi sau manipulatori. Cele două concepte au însă un corp comun.
Acela de a determina intelocutorul sau masa de indivizi spre a acționa într-un mod dorit de cel
care transmite mesajul.
Persuasiunea este o forma de influențare. Este o modalitate de argumentare prin
intermediul careia o persoană încerceacă să convingă o altă persoana sau un grup de persoane
să creadă sau să facă un anumit lucru. Persuasiunea este un proces de ghidare a oamenilor
pentru a adopta atitudini sau acțiuni (raționale sau mai puțin raționale), bazată pe discuții și
"atractivitatea prezentării" în locul folosirii mijloacelor de forță.
Manipularea4 reprezintă acțiunea prin care un actor social (persoană, grup,
colectivitate) este determinat să gândească și/sau să acționeze într-un mod compatibil cu
interesele inițiatorului, și nu cu interesele sale, prin utilizarea unor tehnici specifice,
distorsionând intenționat adevărul, dar care lasă însa impresia libertății de gândire și de
decizie.
Diferența dintre manipulare și persuasiune constă în faptul că actorul social persuadat
cunoaște intenția celui care folosește această tehnică pentru convingere, pe când în manipulare
cel manipulat nu este conștient de intenția celui care se foloseste de acest proces de
convingere.

4 Septimiu Chelcea, Opinia publică – strategii de persuasiune si manipulare, 2006

5
F.2. ALEGEȚI UNUL DINTRE PRINCIPIILE MANIPULĂRII ELABORATE DE
ROBERT CIALDINI ȘI EXPLICAȚI-L.
PRINCIPIUL SIMPATIEI

Avem tendința de a accepta o propunere sau un alt punct de vedere din partea unei
persoane pe care o simpatizăm. Ceea ce ar putea fi și mai interesat este modul în care anumite
persoane străine (ex: agenți de vânzări) ne pot câștiga simpatia ca ulterior să fim de acord cu
solicitările lor. Oamenii vor să cumpere de la prieteni, persoane apropiate, pe care le
simpatizează și nu de la un necunoscut. Indiferent că vindem sau negociem, avem mai multe
șanse de reușită dacă facem vânzarea sau negocierea ca prieten.
După ce mama mea s-a înscris pe un site și a făcut prima comandă de produse, ele
erau comercializate în cadrul unor adunări care se organizau la noi acasă sau acasă la o
prietenă/colegă de serviciu. Interesant este că reușea să vândă nu pentru că produsele erau
foarte bune, ci pentru faptul că oamenii care participau la aceste prezentări de produse erau
persoane cunoscute și care o simpatizau pe mama mea. Gândește-te cum ai proceda tu dacă o
prietenă sau un prieten te invită la o cafea alaturi de alți câțiva prieteni și vă prezintă un
produs cu scopul de a-l cumpăra. Este dificil să îl/o refuzi?

F.3. ALEGEȚI UNA DINTRE TEHNICILE DE MANIPULARE VERBALĂ ȘI


EXPLICAȚI-O.

Tehnica angajamentului si a concordantei5


Această tehnică este la fel de simplă de aplicat ca și cealaltă deoarece este foarte usor
să obții încrederea unui om dupa ce i-ai vorbit mai mult de 10 minute despre un subiect în
termeni cât mai sofisticați. Exemplu: administratorul unui bloc se duce la un locuitor și ii cere
să semneze un document prin care este de acord cu curățarea blocului. Locatarul semneză
deoarece simțul civic îi spune că așa este bine să o facă. Peste o lună mai vine iar să îi ceară
persoanei respective 10 lei pentru curățarea exteriorului blocului , persoana respectivă pentru
că este un bun samaritean îi dă administratorului banii pentru că l-a convins de data trecută.

G.1. Alegeți una dintre cele șase reguli manageriale elaborate de A.W Page și comenteți-
o.

5 Sam Horn, Arta conversatiei – Tongue Fu !, Editura Amaltea, 2005

6
“Spuneti mereu adevarul. Oferiți publicului o imagine corectă a ceea ce este
organizația, a scopurilor sale și a practicii sale”.
Esenţa relaţiilor interumane poate fi sintetizată în celebrul citat „Ce ţie nu-ţi place,
altuia nu-i face”. Cu toţii ne angajăm în relaţii umane, adoptăm diferite stiluri de comunicare,
dar dacă vrem să fim cu adevărat eficienţi trebuie să avem în vedere importanţa tratării
celorlalţi aşa cum ne-ar plăcea nouă să fim trataţi. De aceea, orice manager trebuie să îşi pună
în permanenţă întrebarea „Dacă eu aş fi în locul angajatului, ce mi-aş dori în această situaţie,
ce aş considera a fi corect şi cum aş vrea să fiu tratat?”

H.1. Alegeți una dintre MTOI și descrieți-o.

Cadouri personalizate.
În acţiunile de promovare a vânzărilor, cadoul promoţional reprezintă un obiect
promoţional/articol oferit gratuit clientelei potenţiale (fără a fi solicitat sau la cerere), acţiune
independentă de achiziţia vreunui produs sau serviciu de beneficiar. Prezintă un impact
pozitiv pentru firmă, îndeosebi în termeni de imagine decât sub aspect financiar (menţinerea
relaţiilor de prietenie cu clientela, îmbunătăţirea imaginii, aport relaţional).

H.2. Alegeți una dintre MTOE și descrieți-o.

Știm cu toții că promovarea online a devenit o necesitate pentru orice tip de afacere,
de aceea targetarea online nu poate fi făcută cu bănuieli, este nevoie de o strategie de
comunicare online croită după tipul de afacere, nevoile și obiectivele fiecărui antreprenor.
Pentru că internetul este accesibil unei largi palete de categorii de consumatori, nu trebuie
ignorat niciun instrument de promovare în mediul online, motiv pentru care noi recomandăm
atât optimizarea SEO (instrumentul de promovare care favorizează vizibilitatea site-ului și
ajută la creșterea traficului pe site, creșterea numărului de persoane interesate și implicit a
vânzărilor), publicitatea prin anunțuri și reclame plătite direct motoarelor de căutare – Google
Ads și Google Display, Content Marketing (reprezintă un instrument puternic de relaționare
continuă cu clienții și prospecții, care nu are ca scop vânzare directă și care poate lua diverse
forme: articole educaționale pe site-ul propriu sau pe alte site-uri, newslettere, blog-uri, studii
de caz, video-uri, webinarii, ebook-uri, infografice etc.) cât și Social Media (Facebook,
LinkedIn, Twitter, Pinterest, YouTube).

7
I.6. Comentați strategia punctuală a UEB.

Strategia Univeristății Ecologice din București este una din cele mai bune, luând în
calcul celelalte facultăți private din țară.
Universitatea are o relație foarte strânsă cu liceele bucureștene, promovând astfel
conceptul ecologist în spiritul normelor și valorilor europene.
Cu ocazia fiecărui eveniment (Ziua mondială a Pământului, Ziua mondială a mediului
etc.), se pot expune în licee afișe pentru promovarea a universitatii. În zilele evenimentului se
fac și concursuri pe teme ecologice, în urma cărora elevii premianți vor primi diplome și
reduceri de taxe pentru cei ce se încriu la una din facultățile Univeristății Ecologice din
București.

S-ar putea să vă placă și