Sunteți pe pagina 1din 1

Test de cunoştinţe la atletism.

1. Numiţi calităţile motrice ale omului.


2. Enumeraţi cinci probe sportive.
3. Din ce este alcătuită proba sportivă – atletism.
4. Cum este supranumit Atletismul.
5. Numiţi trei acţiuni ale exerciţiilor de atletism asupra organizmului uman.
6. Care este cel mai simplu mijloc de deplasare.
7. Numiţi distanţele de desfăşurare a marşului sportiv.
8. Care sunt varietăţile de alergare.
9. Numiţi distanţele la alegările de:
a. Viteză.
b. Seifond .
c. De fond.
10. Care sunt distanţele la alergările de ştafetă.
11. Numiţi cea mai lungă distanţă din alergări.
12. Ce fel de sărituri cunoaşteţi.
13. Numiţi procedeile săriturii în lungime cu elan.
14. Numiţi procedeile săriturii în înălţime.
15. Enumeraţi probele de aruncări.
16. Care probe de aruncări se practică în şcoală.
17. Din ce an figurează Atletismul ca probă Olimpică.
18. Numiţi beneficiile practicării Atletismului.
19. Numiţi probele de poliatlon la bărbaţi.
20. Numiţi probele polatlonului femenin.
21. Din ce an datează primele Jocuri Olimpice.
22. Care sunt cele mai importante competiţii din Atletism.
23. Numiţi fazele săriturii în lungime cu elan.
24. Cîte probe Olimpice de atletism sunt.
25. Care sunt probele Olimpice la alergări de viteză(bărbaţi, femei).
26. Ce înţelegeţi prin expresia ,, Activitate motrică”.
27. Care calităţi motrice la om se socot moştenite.
28. Numiţi trei forme de manifestare a vitezei.