Sunteți pe pagina 1din 20

Șanse pentru sucCES

Reflecții pe marginea lecțiilor învățate din proiectul


Erasmus Plus
Despre sistemul de educație finlandez

Finlanda are cei mai pregătiți


profesori
Niveluri înalte ale autonomiei
profesorilor
Toată lumea merge la școala
publică
Bucuria și jocul fac parte din
programă
Copiii au puține teme
Autonomia școlilor/ susţinerea de
către comunitatea locală
Ce putem prelua din Finlanda (I)

Crearea unor locuri de relaxare (hol,


clasă)
Mai multă flexibilitate ȋn abordarea
nevoilor elevilor (de mișcare, de
descărcare a emoţiilor, modalităţi de
calmare)
Activităţi comune ȋntre clase
Activităţi ȋn afara clasei (ȋn aer liber,
ȋn bibliotecă…)
Teme mai puține și mai practice, mai
aproape de nevoile și realitățile lor
Ce putem prelua din Finlanda (II)

O mai bună cunoaștere a


elevului, o mai bună evaluare
Predarea să țină seama de
stilurile de ȋnvățare ale
elevilor
Pentru copiii cu ces să se
stabilească obiective realiste
(PSI) și să se aplice.
Monitorizarea PSI, revizuirea
obiectivelor (lucru ȋn
echipă:profesori, consilier
școlar, specialiști)
Ce putem prelua din Finlanda? (III)

Activități cu părinţii (o mai buna relație cu


acestia, implicarea lor) Implicarea elevilor
ȋn activități extrașcolare, voluntariat
Realizarea unei baze de date cu copiii cu
CES (informaţii despre dizabilitate, despre
nevoi și modalități de lucru, exemple de
activități de ȋnvățare )
Centrarea nu doar pe nevoile cognitive ale
elevilor, ci şi pe nevoile emoţionale şi de
autonomie
Formarea profesorilor (cursuri) ȋn lucrul
cu copiii cu CES
Activități comune ale profesorilor (de
relaționare, relaxare)
Spații de relaxare
Sală de clasă
Săli de clasă
3. Sistemul de educație britanic (I)

⚫ Accentul deosebit pus pe eduația spirituală,


morală, civică și culturală (Spiritual, moral,
social and cultural education, SMSCE)
⚫ Accent deosebit pus pe dezvoltarea empatiei și
pe abilitățile sociale – vor să scoată din școală
oameni buni, e un obiectiv la fel de important
ca rezultatele bune la examenele naționale
Încurajarea copiilor de mici către activități de
voluntariat și implicare socială
⚫ Campanii realizate în școală frecvent pe
anumite teme (discriminare, lectură,
anti-bullying)
⚫ Școlile au un anumit grad de autonomie locală,
conform cu necesitățile regiunii
3. Sistemul de educație britanic (II)
⚫ Promovarea identității naționale ca
modalitate de răspândire a unor valori
comune și de prevenție a radicalizării
⚫ Nu axistă abandon școlar (părinții pot face
închisoare dacă nu au copilul la școală).
⚫ Accentul pus pe responsabilizarea
părinților
⚫ Respectul deosebit acordat regulilor și
consecvența în a le aplica
⚫ Mecanism care funcționează pentru că
fiecare e specializat pe o secvență de care
este responsabil și parte a unei rețele de
colaborare.
⚫ Respectul deosebit acordat diferențelor și
acceptării
⚫ Învățământ cu adevărat centrat pe elev
Imagini de la curs
Imagini de la curs
Ce putem prelua din Marea Britanie? (I)
Campaniile motivaționale pe teme
diferite, în care să fie implicați elevii
Campania „10 minute pentru lectură
Săgeți indicatoare spre spații din curtea
școlii
Să atragem
voluntari/proiecte/parteneri/ONG
-uri/specialisti care să suplinească
lipsurile sistemului – Colaborare
Tombola cu premii pentru prezență (pe
nivel școlar, pe categorii de absențe)
Cutia cu mesaje motivaționale (ex:
antibullying)
Centrul pentru dezvoltarea abilităților de
viață – în cămin
Camera de relaxare în care copiii se pot
retrage atunci când sunt frustrați,
nervoși
Ce putem prelua din Marea Britanie? (II)

Sistemul de monitoriare a cazurilor cu CES


Formări periodice pentru profesori și
căutarea de surse de finanțare pentru ele
Pregătire a profesorilor pe cele trei zone cu
impactul cel mai mare în învățare: feedback,
metacogniție, mentorat pentru elevi
Tehnica „pre-teaching”, prin care elevilor cu
dificultăți li se predă în avans, sunt anunțați
despre temele săptămânilor următoare,
pentru a se familiariza cu anumite subiecte
înainte de oră, încât să poată înțelege mai
ușor ceea ce învață ulterior cu profesorul;
Cooptarea unor psihologi care să susțină
formări frecvente cu părinții despre
modalități de sprijin a elevilor încă de la
grădiniță.
Ce putem prelua din Marea Britanie? (III)

Construirea unei strategii de lucru


bazate pe principiile muncii în
echipă
Promovarea constantă a
principiilor non-discriminării
Încurajarea specializării cadrelor
didactice pe categorii de nevoi
speciale prin studiu individual și
formare – adaptarea orarului
Școala de parenting a părinților
prin ateliere interne sau cu
specialiști
Evenimente în comunitate pentru
dezvoltarea spiritului incluziv și
non-discriminatoriu.
Ce putem prelua din Marea Britanie? (IV)

Formarea de specialiști chiar din rândul


profesorilor, după tipul de CES cu care
au avut de-a face.
Mai multe instrucțiuni cu imagini și
texte scurte (orar, planșe, benzi
desenate, etc.)
Învățare bazată pe proiecte, pentru a
pune la lucru competențe din mai multe
discipline.
Plan revise-refine-revise ( să inițiezi un
plan asupra căruia să revii dacă nu
funcționează).
Ideea organizării de evenimente
organizate de elevi (nu doar de la clasele
de copii buni).
Să căutăm și să afișăm o listă cu numere
de telefon de apelat de către copii în caz
de urgențe.
Baza de date internă pentru
documentarea cazurilor cu CES și a
modului de lucru
Concluzii

⚫ Accent important pus pe creșterea morală a copiilor


⚫ Empatia – un cuvânt cheie în toate școlile vizitate
⚫ Spații de lectură și de relaxare la tot pasul
⚫ Cooperare între profesori pentru monitorizarea cazurilor
CES
⚫ Evenimente numeroase în școli pentru a cultiva toleranța
și respectul pentru diferențe
⚫ Accent deosebit pus pe dezvoltarea abilităților de viață
⚫ Importanță acordată gândirii – de la grădiniță la clase
superioare
⚫ Efort constant din partea profesorilor de a face învățarea
relevantă
Reflecții
Lucru în echipă

3, 2, 1
3 idei care v-au uimit
2 aspecte pe care considerați că le-ați
putea implementa în școlile
dumneavoastră
O întrebare/nelămurire/un potențial
obstacol pe care îl anticipați
Mulțumim pentru atenție!