Sunteți pe pagina 1din 17

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Direcţia Învăţămînt Strașeni


Liceul Teoretic „Mitropolit Nestor Vornicescu”, com Lozova

Proiect didactic
la dezvoltarea personală
(prima oră de generic a noului an de învăţămînt)

Tema generală: Republica Moldova – 30 de ani

Subiectul: „Republica Moldova la 25 ani de independenta”

Clasa: a X-a B

Diriginte: Jardan Ana

Anul şcolar: 2021 – 2022


Proiect didactic:
Instituţia de învăţămînt: Liceul „Mitropolit Nestor Vornicescu”, com Lozova
Data: 01.09.2021
Clasa: a X-a
Disciplina: Devoltarea personală
Diriginte: Jardan Ana
Tema de generic: Republica Moldova – 30 de ani.
Subiectul lecţiei: „Republica Moldova la 30 ani de independenta”
Tipul lecţiei: mixtă
Timpul lecţiei: 45 minute
COMPETENȚA SPECIFICĂ:
Formularea de catre elevi a judecatilor de valoare privind responsabilitatile
ce le revin, in calitate de cetațeni ai Republicii Moldova, pentru perpetuarea
patrimoniului cultural national.
SUBCOMPETENȚA:
1. Argumentarea atitudinii de respect si mindrie fata de patrimoniul cultural
național.
2. Evocarea sensibilităţii faţă de cultura patriei natale, a graiului matern, a
tradiţiilor şi obiceiurilor străbune;

Obiective operaţionale:
O1 – Să comunice despre specificul simbolicii de Stat a Republicii Moldova;
O2 – Să povestească din istoria formării Statului Moldovenesc;
O3 – Să descrie obiceiuri, tradiţii, elemente de port popular, dialectica
regiunilor Republicii Moldova;
O4 – Să comunice despre personalităţile marcante din istoria Statului
Moldovenesc;
O5 – Să interpreteze cîntece cu tematică patriotică;
O6 – Să alcătuiască creaţii proprii la tematica lecţiei;
O7 – Să manifeste interes faţă de lecţie, participînd activ şi exprimîndu-şi
politicos opiniile;

STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee Suport didactic orientativ Forme de Surse bibliografice
didactice evaluare
Comunicarea, Calculator notebook, stic, Oral, scris, Educaţia familială. Ghid pentru
descrierea, planşe, tricolorul RM, frontal, în grup diriginte, 2005.
povestirea, harta RM, portrete ale Curriculum la dirigenţie, clasele
exemplul, domnitorilor, fişe, fise cu gimnaziale. Ghidul cadrului
interpretare, BBB, simbolurile de stat, didactic, www.google.md
6 de ce, asaltul de pliculeţe colorate.
idei, cubul, Baloane, frunze, flori.
explicare.
Momentele Ob Activitatea didactică cu elevii Strategii didactice Timp
lecţiei .
Momentul - Salutul cu copiii Comunicare 1 min
organizatori (semenătură cu petale de flori şi frunze)
c Frunze galbene, colorate
Şi petale parfumate
Să vi le arunc pe braţ
În al armoniei laţ. 2 min
Să vi le arunc în piept Interpretare
Să aveţi un drum mai drept. Semanatura
Să vi le arunc pe frunte
Să spăl gîndurile multe.
Să vi le arunc prin păr
Numai dor şi adevăr.
Şi vi le arunc pe toate
Într-un început bun şi cu multă sănătate. Clopoţel
- Dragi elevi, vă felicit cu Ziua cunoştinţelor.
(sun cu clopoţelul)
Cîntecul de Iurie Sadovnic si L. Chiriac - Cat DVD
traim pe-acest pamant Stic
Cîntec
Captarea Cit traim pe acest pamint
atenţiei Mai avem un lucru sfint, 3 min
O cimpie ,un sat natal
O clopotnita pe deal.

Cit avem o tara sfinta,


Si un nai care mai cinta,
Cit parintii vii ne sint
Mai exista ceva sfint.

Cit padurile ne dor


Si avem un viitor
Cit trecutu-l tinem minte
Mai exista lucruri sfinte.

Cit Luceafarul rasare, Fişa cu cîntecul


Si in cer e sarbatoare,
Si e pace pe pamint,
Mai exista ceva sfint.

Cit avem un sat departe


Si un grai fara de moarte
Cit ai cui zice parinte,
Mai exista lucruri sfinte. comunicare 1 min

REFREN:
Cit durea-ne-vor izvoare,
Ori un cintec ce dispare,
Cit mai avem ceva sfint
Vom trai pe-acest pamint.
 „Se scaldă soarele-n lumină
Plutesc buchetele de flori
Iar şcoala aşteaptă ca să vină
Pe copilaşi şi învăţători.”
- Bine aţi venit elevi din nou în casa
cunoştinţelor!
- Nu demult RM, a sărbătorit 2 sărbători Comunicare
naţionale:
1. Ziua Independenţei RM;
Descoperirea 2. Ziua Limbii noastre Comunicare ghidată 4 min
subiectului - Pentru prima lecţie, ne-am propus să
lecţiei. comunicăm despre Patria noastră sacră. Obiective pe
- Prezentarea obiectivelor. frunzuliţe
- Pentru a descoperi subiectul lecţiei vă propun
să priviţi spre tablă. Planşa este inundată de
frunze şi flori. Iar pe flori şi pe frunze avem
Prezentarea nişte întrebări- fulger. În spatele lor se
obiectivelor. ascunde şi răspunsul la secret(o hartă a RM) Harta
 Întrebări pe frunze şi flori:
a. Cum se numeşte ţara în care trăieşti? Descoperire
b. Care este capitala ţării noastre?
c. În ce localitate locuieşti?
d. Cunoşti ceva din legenda Moldovei? 5 min
e. Ce domnitori ai Ţării Moldovei cunoşti? De Întrebări
care îţi aduci aminte?
f. Ce poţi comunica despre ocupaţiile
oamenilor din ţară?
g. Ce cunoşti despre simbolica de Stat a ţării? Acrostih
Anexa respectivă
- Răspunzînd la toate întrebările am descoperit
harta RM.
- Elevi, iar acum vom scrie fiecare cîte un
cuvînt frumos pe această hartă despre patria
noastră. 2 min
- Iar ca să vedem ce înseamnă pentru noi patria,
să completăm acrostihul:
M- mamă;
O- oameni gospodari;
L- lume bună; Lucru în grup
D- dibăcie;
Desfăşurarea O- ospitalitate;
şi explicirea V- viticultură;
subiectului. A-armonie.
Pliculeţe
- În continuare vom lucra în grup.
5 min
Grupul I. Plicul galben
Să descrie ţara în care trăiesc cu cele mai frumoase
cuvinte şi expresii literare;
Grupul II. Plicul roşu
Să alcătuiască un 6 de ce la enunţul: Cel mai bine e
în ţara ta.
Grupul III. Plicul albastru.
Să realizeze un desen care ar reprezenta bogăţiile
ţării.
- După evaluarea lucrărilor lucrăm la tabelul BBB 5 min
următor(BBB) Anexa respectivă
Imaginea Ce idei apar? Impresii
Ştefan cel
Mare
Strugure
Spic
Tractor
Haine
naţionale Interviu
- Iar acum vom realiza un interviu la tema 3 min
Scumpa mea Moldovă.
(un elev se desemnează jurnalist şi va chestiona pe
cei mai isteţi care vor să vorbească despre patria lor) Comunicare
Reper: Povestire
Realizarea 1. Cuvinte de mulţumire; Exemplu
sensului 2. Descrierea locurilor frumoase, pitoreşti, sacre;
3. Mulţumire domnitorilor care au luptat pentru
pace şi pentru urmaşii noştri;
- Să explicăm sensul cuvintelor lui Ştefan cel
Mare
„MOLDOVA NU ESTE A MEA ŞI NICI A Explicare 5 min
Asaltul de idei
VOASTRĂ... CI A URMAŞILOR, URMAŞILOR
VOŞTRI...”
- Iar acum vă prezint cubul fierbinte:
Sarcină: Să vorbim frumos despre trecutul
istoric al ţării noastre.
- Lucru cu cubul:
1. Comunică despre patria ta;
2. Descrie cel mai frumos loc din ţară;
3. Compară patria cu ceva; Cubul
4. Asemuiţi patria cu ceva; 5 min
5. Povesteşte despre una din tradiţiile populare
renumite.
6. Vorbiţi despre importanţa culturii vorbirii.
- Să completăm harta anului şcolar.
Ce vom Cum vom Cînd vom
realiza? realiza? realiza? Cu ce? Harta
realizărilor(piramida
, etc)
Cîntecul https://www.youtube.com/watch?
Reflecţii v=wOOWEEHSQtw Ion Aldea Teodorovici - Lacrima
Limbii Noastra
3 min
Pentru ea la Putna clopot bate,
Pentru ea mi-i teamă de păcate,
Pentru ea e bolta mai albastră –
Cîntec
Pentru limba, pentru limba noastră.

Pentru ea e bolta mai albastră – comunicare


Pentru limba, pentru limba noastră. 2min
Pentru ea ninsori se cern din spații
Pentru ea puternici sunt Carpații
Pentru ea e caldă vatra poamei –
Pentru limba, pentru limba mamei.

Extindere Pentru ea e caldă vatra poamei –


Pentru limba, pentru limba mamei.

Dumnezeu prima oară


Când a plâns printre astre,
El a plâns peste țară
Cu lacrima limbii noastre.

Pentru ea noi văruim pereții,


Pentru ea mai sunt răniți poeții,
Pentru ea cresc florile visării –
Pentru limba, pentru limba țării.

Pentru ea cresc florile visării –


Pentru limba, pentru limba țării.

Dumnezeu prima oară


Când a plâns printre astre,
El a plâns peste țară
Cu lacrima limbii noastre.

El a plâns peste țară


Cu lacrima limbii noastre.

Analiza lecţiei. Impresii.

Fon muzica https://www.youtube.com/watch?


v=41DX3SojUNk Sfanta ni-i casa
-

1. https://www.youtube.com/watch?v=TokisKy86MQ Cat traim pe-acest pamant - Iurie Sadovnic


si L. Chiriac

2. https://www.youtube.com/watch?v=41DX3SojUNk Sfanta ni-i casa

3. https://www.youtube.com/watch?v=wOOWEEHSQtw Ion Aldea Teodorovici - Lacrima Limbii


Noastra

Anexa 1.
Obiectivele lecţiei

Să comunice despre
specificul simbolicii
de Stat a Republicii
Să povestească din
Moldova istoria formării
Statului Moldovenesc

Să descrie obiceiuri,
tradiţii, elemente de
port popular,
dialectica regiunilor
Republicii Moldova;

Să comunice despre
Să interpreteze personalităţile
cîntece cu tematică marcante din istoria
patriotică Statului
Moldovenesc;

Să manifeste interes
faţă de lecţie,
participînd activ şi
exprimîndu-şi
politicos opiniile
Să alcătuiască creaţii
proprii la tematica
lecţiei;

Anexa 2
Descoperirea subiectului nou
Cum se
numeşte
ţara în care
trăieşti? Care este
capitala
ţării
noastre?

În ce
localitate
locuieşti?
Cunoşti
ceva din
legenda
Moldovei?

Ce domnitori ai
Ţării Moldovei
cunoşti? De
care îţi aduci Ce poţi
aminte? comunica
despre
ocupaţiile
oamenilor din
ţară?

Ce cunoşti
despre
simbolica de
Stat a ţării?
Anexa 3
Acrostihul cuvîntului Moldova

M
O
L
D
O
V
A
Anexa 4
Plicurile cu lucrul în grup
Plicul 1.

ROŞU

Să descriu ţara în care trăiesc cu


cele mai frumoase cuvinte şi
expresii literare

Plicul 2.

GALBEN

Să alcătuiască „un 6 de ce” la


enunţul:
Cel mai bine e în ţara ta.

Plicul 3.
ALBASTRU

Să realizeze un desen care ar


reprezenta bogăţiile ţării

Anexa 5
Imaginea Ce idei apar? Impresii

Anexa 6
Comentarea citatului

„MOLDOVA NU
ESTE A MEA ŞI
NICI A
VOASTRĂ... CI
A URMAŞILOR,
URMAŞILOR
VOŞTRI...”
Ştefan cel Mare şi
Sfînt

Anexa 7
Harta realizărilor

Ce vom realiza? Cum vom realiza? Cînd vom


realiza? Cu ce?
Pentru ea la Putna clopot bate,
Pentru ea mi-i teamă de păcate,
Pentru ea e bolta mai albastră –
Pentru limba, pentru limba noastră.

Pentru ea e bolta mai albastră –


Pentru limba, pentru limba noastră.

Pentru ea ninsori se cern din spații


Pentru ea puternici sunt Carpații
Pentru ea e caldă vatra poamei –
Pentru limba, pentru limba mamei.

Pentru ea e caldă vatra poamei –


Pentru limba, pentru limba mamei.

Dumnezeu prima oară


Când a plâns printre astre,
El a plâns peste țară
Cu lacrima limbii noastre.

Pentru ea noi văruim pereții,


Pentru ea mai sunt răniți poeții,
Pentru ea cresc florile visării –
Pentru limba, pentru limba țării.

Pentru ea cresc florile visării –


Pentru limba, pentru limba țării.

Dumnezeu prima oară


Când a plâns printre astre,
El a plâns peste țară
Cu lacrima limbii noastre.

El a plâns peste țară


Cu lacrima limbii noastre.
Cit traim pe acest pamint
Mai avem un lucru sfint,
O cimpie ,un sat natal
O clopotnita pe deal.

Cit avem o tara sfinta,


Si un nai care mai cinta,
Cit parintii vii ne sint
Mai exista ceva sfint.

Cit padurile ne dor


Si avem un viitor
Cit trecutu-l tinem minte
Mai exista lucruri sfinte.

Cit Luceafarul rasare,


Si in cer e sarbatoare,
Si e pace pe pamint,
Mai exista ceva sfint.

Cit avem un sat departe


Si un grai fara de moarte
Cit ai cui zice parinte,
Mai exista lucruri sfinte.

REFREN:
Cit durea-ne-vor izvoare,
Ori un cintec ce dispare,
Cit mai avem ceva sfint
Vom trai pe-acest pamint.
Anexa 2
Descoperirea subiectului nou