Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DE CUNOAŞTERE PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI

Întocmită de: ………………………………..

Şcoala……………………………………..
Localitatea: …………………jud………………..

I. DATE PERSONALE:
Sexul X Masculin
□ Feminin
Locul şi data naşterii:13.12.2007 Vârsta: 13 ani
Domiciliul: loc..............., jud. ...........................
Înscris la aceasta şcoală din anul şcolar 2013-2014

II. DATE CU PRIVIRE LA RUTA ȘCOLARĂ ANTERIOARĂ, INCLUSIV


PERIOADA PREȘCOLARĂ (aspecte semnificative, explicative pentru situaţia
actuală)

- A frecventat învățământul preșcolar pentru copii cu deficiențe de auz între 5 și 7


ani, beneficiind de programul logopedic de la vârsta de 5 ani;
- A urmat școala primară în clasă omogenă (copii cu deficiențe de auz) ;
- În prezent se află în clasa a VII-a la Liceul Tehnologic Special Bivolărie.

III. DATE SEMNIFICATIVE REFERITOARE LA FAMILIE:


1.
Părinţi Studii Profesia actuală
Mama școala profesională casnică
Tata școala profesională electrician

2. Structura şi componenţa familiei:


a) tipul familiei:
x normală
□ părinţi divorţaţi
□ un părinte decedat
□ părinţi vitregi
□ altă situaţie. Precizaţi ______________________________________________________________

1
IV. Dezvoltarea psihică şi starea sănătăţii:

1. Anamneza
a) Antecedente familiale
- Nu sunt alte persoane cu deficiență de auz

b) dezvoltarea timpurie a copilului (naştere, îmbolnăviri, deficienţe):

- La 10 luni părinții au observat că nu reacționează la stimuli sonori (zgomotele


aparatelor casnice, televizor), la voce ( când era strigat pe nume);
-La vârsta de un an a fost confirmată deficiența de auz;
- A fost protezat bilateral cu aparate auditive pe care uneori refuză să le poarte.
- Diagnostic audiologic: hipoacuzie neurosenzorială bilaterală, protezată ( pierdere de
auz de 90 dB);
- Diagnostic logopedic : întârziere în dezvoltarea vorbirii din cauza deficienței de auz;
- Diagnostic psihologic: tulburări comportamentale.

V. Date psihologice:

1. Reprezentările (tipuri de reprezentări preponderente, stilul de învăţare):

- Reprezentări vizuale: bine reprezentate, în activități include imagini ale obiectelor și


fenomenelor;
- Reprezentări auditive: slab dezvoltate, în vorbirea curentă utilizează rar cuvinte care
exprimă sunete.

2. Memoria (calităţi ale memoriei):


□ preponderent logică
x preponderent mecanică, voluntară
-tipul de memorare: predominant vizual.

3. Gândirea
a). Stadiul de dezvoltare
senzoriomotor
preoperaţional
x operaţii concrete
operaţii formale

b). Argumentaţi, descriind caracteristicile stadiului identificat.

Tipul de înțelegere: concret –intuitivă


Analiza: stabilește caracteristicile esențiale ale unui obiect
Sinteza: alcătuiește întregul din părțile componente
Comparația: realizează asemănările și diferențele dintre obiecte
Abstractizarea: deficitară
Generalizarea deficitară. Rezolvarea de probleme: rezolvă probleme doar cu suport
intuitiv-concret.
4. Limbajul:

2
a). Caracteristicile exprimării orale:

- Volumul vocabularukui este redus, se exprimă greu, în comunicare predomină utilizarea


limbajului mimico-gestual.

b). Specificul limbajului scris

Aspact grafic: scris caligrafic;

Structură gramaticală: dificultăți în folosirea acordului gramatical din cauza bilingvismului.

2. Atenţia (calităţile atenţiei evidenţiate în activităţile elevului):

Distributivitate: prezintă dificultăți în a se concentra, în același timp, la mai multe


sarcini de lucru;
Concentrare: prezintă dificultăți de concentrare a atenției, fiind ușor distras de factori
perturbatori;
Volum: scăzut, nu se poate concentra asupra unui număr mare de obiecte
Mobilitate: scăzută, trece cu greu de la o sarcină la alta
Durată: își menține cu greu atenția, întrerupând activitatea de mai multe ori.

6. Afectivitatea
a). Emoţii predominante:

- în timpul orelor: uneori manifestă un comportamrnt de tip opozant, deși înțelege și poate să
facă ce-i cere profesorul, se încăpățânează să nu îndeplinească cerința

- în afara orelor (pauze, activităţi extraşcolare): își manifestă intens trăirile afective, manifestă
adesea accese de furie.

b). Inteligenţa emoţională (caracteristici şi manifestare)

- incapacitatea de a gestiona și a regla emoțiile;


- incapacitatea de a rezolva problemele cu caracter personal și interpersonal pe
măsură și în funcție de context;

7. Motivaţia învăţării (tipuri şi forme de manifestare)

- extrinsecă, afectivă, negativă.


- este motivat de recompense materiale, laude și afecțiunea profesorilor

8. Voinţa (calităţi ale voinţei, caracteristici ale procesului decizional)

- scăzută față de învățare, ambițios doar în realizarea sarcinilor care îl interesează

9. Trăsături de personalitate
a). Temperament (încadrare tipologică justificată prin trăsături comportamentale)

3
Temperament coleric:
- este energic, neliniştit, irascibil, uneori impulsiv şi îşi risipeşte energia
- inconsistent în manifestări iar stările afective se succed cu rapiditate.
- oscilează între entuziasm şi decepţie, având tendinţa de exagerare în tot ceea ce face.

b). Caracter (portret caracterial prin raportare la atitudini)

-este egoist, dominat de incapacitatea de a se detașa de propriile trăiri și tendințe


egocentrice, crede că are numai drepturi , nu și îndatoriri.
- instabilitatea emoțională se manifestă prin reacțiii imprevizibile, din cauza innsuficientei
dezvoltări a autocontroluui emoțional.

c). Aptitudini (inteligenţă, creativitate, aptitudini speciale)

- manifestă aptitudini pentru activitățile manuale.

10. Comportament social (conform stadiile dezvoltării sociale)

Modalitatea de abordare a deficienței de auz din partea părinților supraprotecția)


are un rol cauzal în apariția tulburărilor de conduită ale copilului.S-a creat un cerc vicios
reprezentat prin întărirea comportamentului dezadaptativ al copilului (ignorarea
nerespectării regulilor, pentru a evita crizele de furie manifestate de acesta) și prin întărirea
modului inadecvat adoptat de părinți pentru a suprima comportamentele negative ale
copilului ( copilul nfiind ascultător doar dacă este pedepsit sever).

VI. Caracterizare generală:

a). Dominante pozitive (puncte tari):


- este extrovertit, sociabil
- altruist, își ajută colegii în realizara unor sarcini școlare

b). Dominante negative (puncte slabe):


- comportament de tip opozant și toleranță scăzută la frustrare
-nu respectă normele și regulile comportamentale cerute în cadrul școlii
- este motivat de recompense , nu dorește să realizeze decât sarcinile pe care le preferă

c). Recomandări în funcţie de dominantele menţionate mai sus (recomandări pentru cadre
didactice şi/ sau părinţi

- activități de consiliere în vederea autocontrolului și a gestionăriii emoțiilor;

individualizarea strategiilor instructiv-educative pentru a facilita implicarea elevului în


activitățile școlare

S-ar putea să vă placă și