Sunteți pe pagina 1din 5

limbajul are o origine social istorica ,cu autorul limbajului oamenii se impartsesc cu idei

comunicarea verbala are loc permanent ,fiecare om poate sa transmita gandurile,experientele,trairile

omul acumuleaza din limbaj cea mai mare parte a cunostintelor;

Limba- este mijlocul de comnicare dinter oameni ft complex ;avand ca rol transimiterea culturii,are
evolutie continua;

un ansamblu de semne(ceea ce indica cv ,furnizeaza cunostinte despre cv)

limba este un sinstem de coduri(a totalitate de simboluri)

Rubinstein a formulat o definiţie a limbajului foarte scurtă, dar foarte cuprinzătoare:

„Limbajul, scrie el, este limba in acţiune”

Pentru a nu greşi la identificarea noţiunilor de limbă şi limbaj să examinăm tabelul 1. unde ambele

noţiuni stau faţă în faţă, oferindu-ne oportunitatea de a le compara una cu alta şi a stabili specificul

fiecărei.

Limba Limbajul

Este sistem de semne şi reguli Este proces psihic

Este elaborat de o comunitate (o naţiune) Este elaborat de o persoană anume

Are caracter abstract Are caracter concret

Este studiată de lingvistică Este studiat de psihologie

vorbirea

dialogul este forma cea mai frecventa a desfasurarii comunicari

limbajul situativ (poate fi inteles doar daca te afli in situatia persoanei)

limbajul liber situational

monolog -unul sau mai multi destinatari; de regula centrat de o anumita tema;

monologul creaza dubii celui care comunica, deoarece nu se stii daca a inteles cele coomunicate

limbajul scris

cititul si scrierea

limbajul egocentric (vorbirea cu sine insasi in voce)


structural limbajul interior este schematic; ontogentic se consolideaza mult mai tarziu decat limbajul
scris;

functiile limbajului

. Funcţia afectivă a limbajului constă în exprimarea spontană a emoţiilor şi impulsurilor, sub

forma intonaţiilor, modificărilor de timbru, mimică, gesticulaţie sau chiar strigăt şi interjecţie, ca în
stările

de mare încărcătură emoţională. este cea mai veche intalnita si la animale

. Funcţia persuasivă a limbajului, care presupune deliberat convingerea, influenţarea, modificarea

celuilalt. În psihoterapie deseori sugestia foloseşte această pătrundere afectivă, creată prin limbaj,
pentru a

genera o schimbare de optică, de convingere sau de atitudine.

funcţia de comunicare.

Limbajul în această funcţie constituie un proces de stabilire şi gestionare a relaţiilor dintre

oameni cu ajutorul limbii.

Pot fi identificate trei avantaje pe care limbajul si comunicarea le aduc omului:

a) Îi permite să trăiască alâturi şi împreună cu alţii, să ia poziţie faţă de alţii, să se adapteze

situaţiilor noi, să ţină seama de experienţa altora, să o asimileze, dacă e cazul şi e necesar.

b) Prin comunicare, individul se face cunoscut altora, dar şi sieşi, îşi corijează o serie de percepţii şi

atitudini eronate, se introspectează şi se poate înţelege mai bine pe sine.

c) Comunicarea răspunde nevoii omului de a fi apreciat, prin intermediul ei el atrage atenţia altora

asupra sa, implicit, afirmându-se şi punându-se în valoare

participantii se influenteaza unul pe altul;

.functia cognitivă. Vom observa două aspecte în utilizarea

limbajului în funcţia cognitivă.

Primul aspect îl constatăm atunci când limbajul joacă rolul de mijlocitor al proceselor psihice

cognitive şi face posibilă declanşarea şi buna desfăşurare a acestor procese. Gândirea este imposibilă
fără

limbaj, limbajul este mecanismul psihologic de bază al gândirii. Nici memoria, memoria logică, bunăoară,

nu poate exista şi nu poate activa în afara limbajului. Limbajul îndeplineşte rolul de ax al întregului
sistem psihic uman şi-i face posibilă funcţionarea.

psihic uman şi-i face posibilă funcţionarea.

Al doilea aspect e legat de activităţile didactice când învăţătorul sau profesorul cu ajutorul

limbajului le formează elevilor şi studenţilor cunoştinţe. Jinkin, cunoscut psiholog rus, numea limbajul în

funcţia cognitivă transmiţător de informaţii. Într-adevăr, profesorul transmite cunoştinţe studenţilor prin

prelegere, comunicare, discuţie, pe scurt, prin cuvânt

. funcţia de reglare. Omul trăieşte în societate, în grupuri

şi mereu este pus în situaţia să se adapteze la alţii, să le influenţeze comportamentele, atitudinile şi

sentimentele. Rog să ştergeţi tabla, se adresează învăţătorul unui elev şi drept răspuns elevul şterge
tabla.

Ce a făcut învăţătorul? A determinat un act dezirabil pentru el – ştergerea tablei. Funcţia de reglare

observăm atunci când o persoană produce comportamente şi luări de atitudini la o altă persoană prin

sugestii, rugăminţi, aluzii, îndemnuri sau prin mijloace verbale mai directe şi mai dure cum sunt ordinele,

dispoziţiile, comenzile. Omul prin limbaj influenţează nu numai comportamentul altor oameni, ci şi pe al

său propriu prin autosugestie, autocomandă, autoîndemn. Luria, un mare psiholog rus, afirma că voinţa
se

produce prin limbaj. Omul îşi adresează sieşi anumite porunci şi se determină prin cuvinte

autostimulatoare să îndeplinească ceea ce şi-a propus.

. funcţia ludică apare de timpuriu în jocul copilului, care dezvoltă plăcerea de a fi cauză operând

nu numai asupra obiectelor, ci şi asupra cuvintelor. Funcţia ludică exprimă, pe de o parte, contribuţia

acumulărilor inconştiente în auto-generarea limbajului la copil, pe de altă parte rolul elementelor


implicite

ale cuvintelor (rima, aliteraţia, asonanţele, reduplicările, unificările prin contiguitate). La adult jocurile de

cuvinte, plăcerile savante legate de rezolvarea integramelor, imaginile poetice vor prelua de la copil cele

două caracteristici fundamentale: ideea de joc cu cuvintele (prin care istoric este transformat în …

isteric), şi contribuţia sensurilor conotative, secundare, depozitate în inconştient, care oferă de multe ori
o

combinatorică la distanţă, surprinzătoare, neobişnuită.


rolul cuvantului in formarea gandurilor

copii la inceput ei nu percep cuvintele dacat ca niste sunete

1.claritatea limbajului(trebuie sa ieie in consideratie nivel de dezvoltare,varsta persoanei)

2.volumul gandurilor exprimate in limbaj(raspunsurile unui elev trebuie sa tina de tema si ceea ce se
cere

3.expresivitatea limbajului,exprima interesul pt tema

4.exprimarea persuasiva

5.volumul vocabularul nr cuvintelor utilizate

comunicare -a aduce la cunostinta;

poate fi: intersersonala si intrapersonala(comunicare interoceptica ,cand ne dor organele interne

comunicarea grupala, intergrupala, publica si de masa

AXIOME:

omul nu poate sa nu comunice

orice comunicare implica un continut si a unei relatii

natura unei relatii este intamplatorea,comunicare caracter ciclic si infinit

fiintele umane comunica cat digital atat si analogic(asemanre si asociere

toate schimburile comunicationale sunt fie simentrice fie...

comunicarea este ireversibila

comunicarea presupune procesul de acomodare reciproca,deoarece perceptiile sunt diferite de la om la


om

pt o comunicare eficienta este nevoie de toleranta si intelege

emitator, codare, decodificarea, receptor(organele de simt), mesajul(semnale)

comunicare transmisa incat receptorul sa o poata percepe, primi...

feedback pozitiv si negativ

formele

#verbala(prin limbal, cuvinte

#nonverbla(partea cea mai semnificativa,gesturi mimica postura corpului

#paraverbala(printre cuvinte, prin ton,volumul vocii;ceea ce transmitem printre randuri


pozitii in timpul comunicarii:

eu sunt ok,tu nu esti ok (subaprecierea tuturor)

eu nu sunt ok, tu esti ok (supraaprecierea tuturor,si neaprecierea ta)

eu sunt ok, tu esti ok egalitate;am incredere in mn ;la fel si ceilalti

eu nu sunt ok, tu nu esti ok; cea mai negativa forma

S-ar putea să vă placă și