Sunteți pe pagina 1din 5

Activitate 2.5.b.

Un exemplu de probă de evaluare a


învățării la matematică (180 min)
A. Pentru următoarea probă de evaluare, asociați fiecărui item de evaluare o
competență specifică din programă.

1. Numește fracția reprezentată prin hașuri în fiecare desen.


2.1. Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0- 1 000 000 şi a fracţiilor cu
numitori mai mici sau egali cu 10, respectiv egali cu 100.

2. Dintre fracțiile următoare, alege perechi de fracții egale.


2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000, respectiv a fracţiilor
care au acelaşi numitor sau acelaşi numărător, mai mic sau egal cu 10 sau numitor
egal cu 100.

3. Ordonează descrescător fracțiile reprezentate prin hașură.

2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 şi respectiv a fracţiilor


care au acelaşi numitor sau acelaşi numărător, mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100.

4. Scrie în ordine crescătoare

2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 şi respectiv a fracţiilor


care au acelaşi numitor sau acelaşi numărător, mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100.

5. Reprezintă prin desen și calculează.

2.4. Rezolvarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau
cu numere fracţionare.

6. a) Câte doimi conține un întreg? Dar patru întregi?

     b) Câte pătrimi conține un întreg? Dar trei întregi?

2.5. Rezolvarea de înmulţiri și împărțiri de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000.

7. Suma dintre sfertul unui număr și jumătatea numărului este 270. Află dublul
numărului.

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau


compunerea de probleme cu raţionamente diverse.

8.  Într-un depozit erau 8 tone de cărbuni.


                    a) Câte kilograme trebuie luate pentru ca în depozit să rămână un sfert din
întreaga cantitate?

                    b) Câte kilograme trebuie luate pentru ca în depozit să rămână trei optimi din
întreaga cantitate?

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000.

B.      Aplicați itemii la clasă. În cazul în care aceștia nu sunt aplicabili clasei la care
predați, creați o probă de evaluare similară, cu 8 itemi.

Clasa a II-a:

1. Calculează operațiile matematice:

563- 284= 539+ 175=


749- 393= 864+ 273=

2. Calculează și află numerele cu 168 mai mari decât: 435, 702, 423, 155.

3. Calculează și află numerele cu 135 mai mici decât: 786, 516, 608, 999.

4. Calculează apoi scrie valoarea de adevăr (A/F) în dreptul fiecărui exercițiu:

486+ 412= 898

476+ 205= 661

583- 227= 556

762- 174= 588

5. Mărește cu 254 fiecare din numerele: 567, 321, 400, 321


6. Află diferența numerelor: 683 și 245; 734 și 516; 956 și 728; 222 și 180.
7. Scăzătorul este 389. Descăzutul este cu 475 mai mare. Află diferența numerelor..
8. Bunica avea într-o lădiță sunt 528 nuci și 324 nuci în altă lădiță. Din total, ea a folosit
486 nuci pentru a face cozonaci. Câte nuci au mai rămas ăn lădițe?

C.  Analizați răspunsurile la fiecare item în parte și alcătuiți o statistică referitoare la


nivelul de atingere a competențelor programei.
Descriptori de performanţă:

Cal
ificat
iv FOARTE BINE BINE SUFICIENT

Item

I.1 Calculează corect toate Calculează corect 3 exerciții Calculează corect 2


cele 4 exerciții. exerciții din patru,

I.2 Află corect toate cele 4 Află corect 3 numere cu 168 Află corect 2 numere cu
numere cu 168 mai mai mari. 168 mai mari.
mari.
I.3 Află corect toate cele 4 Află corect 3 numere cu 135 Află corect 2 numere cu
numere cu 135 mai mici. mai mici. 135 mai mici..
I.4 Calculează corect toate Calculează corect 3 exerciții și Calculează corect 2
cele 4 exerciții și identifică relația de adevăr sau exerciții și identifică
identifică relația de fals. relația de adevăr sau fals.
adevăr sau fals.
I.5 Rezolvă corect suma Rezolvă corect suma a 3 Rezolvă corect suma a 2
tuturor perechilor de perechi de numere. perechi de numere.
numere.
I.6 Află corect diferența Află corect diferența a 3 Află corect diferența a 2
tuturor perechilor de perechi de numere. perechi de numere.
numere.
I.7 Rezolvă corect Rezolvă corect descăzutul dar Rezolvă corect descăzutul
descăzutul și diferența incorect la aflarea diferenței și nu rezolvă deloc
numerelor. numerelor. diferența numerelor.
I.8 Rezolvă corect Rezolvă corect doar suma Rezolvă parțial problema
problema . nucilor cu greșeli de calcul.

CALIFICATIVUL
ITEMI
FINAL
Rezolvă integral și corect  7-8   itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral și corect 5-6 itemi; incorect /parţial corect
BINE
restul itemilor
Rezolvă integral și corect 3-4  itemi; incorect /parţial corect
SUFICIENT
restul itemilor
 

APRECIEREA CU CALIFICATIVE:
CALIFICATIV F.B. B. S. I.
Număr 25 3 2 -
elevi
 

REALIZAREA ITEMILOR:

Nr. elevi  
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
Calificativ
I8
FB 30 30 27 26 25 24 23 22
B 3 4 5 5 5 6
S - - - - 1 2 2
I - - - - - - -
 

INTERPRETAREA REZULTATELOR:

Itemi / 1 2 3 4 5 6 7 8

Competența 2.1. 2.2. 2.3. 2.3. 2.4. 5.1. 5.1. 5.3


specifică
Nivel de realizare 100% 100% 90% 86,6% 83,30 80% 76,6% 73,3%
%
 

 tem 1 – Toţi elevii și-au  însușit  operația  de adunare și scădere cu numere formate din
sute, zeci și unități, cu trecere opeste ordin;

Item 2-  Toţi elevii și-au  însușit  noțiunea de ,,cu ...mai mare” și au rezolvat corect adunările;

Item 3- 3 elevi elevi trebuie să-și consolideze terminologia ,,cu ...mai mici” și să exerseze
scăderea cu împrumut;

Item 4 – 4 elevi nu au pus corect valoarea de adevăr (A/F) la un exercițiu din patru;

Item 5 și 6 - unii elevi, puțini, trebuie nu stăpânesc terminologia ,,diferența, suma,


mărește”sau nu sunt atenți la citirea cu înțeles a cerinței;

Item 7 - unii elevi trebuie să-și reamintească terminologia pentru fiecare operație învățată;

Item 8 -rezolvarea mai multor probleme pentru a putea realiza planul complet de rezolvare
a unei probleme.