Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: ______________
CLASA: a II-a C
DISCIPLINA: Matematica
MODULUL II: Adunarea şi scăderea în concentrul 0-100
SUBIECTUL: Probleme cu două operaţii a-(b+c)
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor
Competenţa specifică: Rezolvarea şi formularea de probleme, utilizând achiziţiile matematice.

Subcompetenţe Obiective operaţionale:


La sfâşitul lecţiei, elevul va fi capabil:
1.5.Rezolvarea problemelor,
justificând în cuvinte proprii O1 -să rezolve probleme cu două operaţii cu plan si cu justificări;
etapele rezolvării. O2- să justifice în cuvinre proprii etapele de rezolvare ale problemei;
O3-să formuleze probleme pornind de la enunţ /schemă/tematică/rezolvare dată;
1.6.Formularea de problem O4- să demonstreze deprinderi de autoevaluare;
pornind de la: enunţ O5-să coopereze în vederea realizării sarcinilor de grup;
incomplete;
schemă; operaţii aritmetice;
tematică.

Tehnologia didactică a lecţiei:

а) forme de organizare: frontal, individual, în grup, în perechi


в) metode, procedee şi tehnici: conversaţia, exerciţiul, analiza, sinteza, algoritmul, problematizarea, schematizarea, descoperirea, brainstormingul,
observaţia, învăţarea prin cooperare.

c) mijloace instrucţionale:lapp-top, ecrn, fişe pentru lucru în grup/în perechi, carioca, creta, tabla.
O

Momentele Conţinutul lecţiei Strategii didactice


lecţiei Evaluarea
Res Sarcini didactice Metode, Mijloace Forme de

biective
urse procedee şi organizare
de tehnici
timp didactice
Evocaea 1 Asigur atmosfera de lucru în clasă.
Scrisoare călătoare de la Rândunel

1 Dragi prieteni, eu trebuie să pornesc în lunga Ecran Frontal


mea călătorie. Stiţi deja cât de mult am de zburat. Problematizarea Lapp-top Individual
O5 Pentru a putea să ajung mai uşor la destinaţie
trebuie să înfrunt mai multe curente de aer .Vă PPT
rog pe voi să mă ajutaţi!
Rezolvând cu succes fiecare sarcină mă veţi
ajuta să ajung cu bine în Africa.
Aprecieri
verbale
5 1.Calcul mental.
Realizarea Observaţi graficul care arată câte păsări au vizitat exerciţiul Manual Frontal
sensului curtea şcolii săptâmâna trecută. observaţia Cretă Individual
1.Observaţi diagrama , răspundeţi la analiza
calcul mental
întrebări scriind numărul potrivit

Asaltul de idei
-În ce zi au fost cele mai multe păsări în curtea
şcolii? Câte? 35 Conversaţia
2 -În care zi au fost cu 15 păsări mai puţine decât Frontal
luni?Câte? 20
-Când au fost cu 25 păsări mai multe decât marţi ?
Câte? 30
-Află suma păsărilor care au vizitat curtea şcolii
1 luni şi miercuri. 45 Descoperirea
-Câte păsări au fost în primele trei zi le? 50
-Cu câte păsări au fost mai multe duminică decât
marţi? 25
- În care zi au vizitat curtea şcolii jumătate din nr. Brainstorming- Evaluarea
1 păsărilor de duminică? 15 ul pe proces
- În care zi au fost cele mai puţine păsări în curtea
şcolii? Câte? 5

- De ce vin păsările în curtea şcolii?


- Ce fel de păsări vin?(sedentare ) Fişa Criterii
- Daţi exemple de păsări sedentare. Analiza de succes
4 Sinteza
O3 2. Ordonaţi nr. descrescător, apoi întorcând Explicaţia Fişe pentru Individual
fişele veţi obţine cuvântul-cheie al lecţiei de azi. lucru în grup frontal
90 50 35 30 25 20 15 5
P R O B L E M E Schematizarea Aprecieri
Algoritmul Marchere verbale
- Spuneţi cuvinte-acţiuni potrivite care vor Explicaţia
explica ce putem face cu problemele frontal
O1 6 -vom crea
-vom rezolva
O2 -vom explica
-vom afla Învăţarea prin
cooperare În grup Autoevalua
15 3. Alcătuiţi o problemă despre păsări după rea
exerciţiul dat.
48 – (16 + 27) =
O3 -Ce tip de problemă aţi alcătuit? Evaluarea
-Cum pleacă păsările în acest caz? secvenţială
- Imaginaţi-vă că păsările pleacă pe rând.
Care ar fi exerciţiul problemei?
(48 – 16) – 27 = autoevaluar
ea
4.Rezolvaţi problema (pagi.27 pr.3 c.elev)

Să ne amintim etapele de rezolvare ale Evaluarea


problemelor! Schematizarea reciprocă
REZOLVAREA 7.Am scris
PROBLEMELOR răspunsul
O1 COMPUSE problemei
corect şi
complet.

5. Am
efectuat
corect
calculele
4 Am ales Cu mai
Algoritmul
corect multe
numerele
ezitări

O3 pentru
fiecare
Aprecieri
operaţie.
2. Am evidenţiat 3. Am indicat
Cu mici
ezitări verbale
valorile întrebarea
necunoscute problemei prin
prin indicarea evidenţierea Corect
semnului de semnului de
întrebare întrebare

1. Am indicat datele
cunoscute PPT Creioane
O1 5.Lucru în grup colorate

I grup
 Alcătuiţi oral o problemă după schema
dată. Rezolvaţi-o cu plan .
Erau ... 68 păsări PPT Ecran
Au zburat ... ? păsări Lapp-top
O1 5 autoevaluare
O3 Au rămas ... ?( 16 şi 15 )
O4 Autoevalua
Reflecţia Fişe pentru autoevaluare rea
2 II grup lucru în
Asalt de idei perechi Individual
O4  Rezolvaţi problema cu justificări şi prin frontal
exerciţiu.

Elevii unei şcoli au sădit 27 de arţari, salcâmi


cu 8 mai mulţi , iar tei cât arţari şi salcâmi la un descoperirea
2 loc.
Extinderea Câţi copaci au sădit copii în total?
în perechi
III grup

 Scrieţi pe liniile de mai jos enunţul unei


probleme după schemă.

... 30 lei

... 40 lei 100 lei

... ? lei

Rezolvare prin exerciţiu.

6.Lucru individual (pagi.26 pr.1 c. elev)


Mulţumesc pentru ajutor,
dragi amici!

Sunteţi cei
mai buni!!

Iată că am ajuns!!

Azi la lecţie
Mi-a plăcut.....
A fost uşor.....
Mi s-a părut dificil....
Mai trebuie să exersez la....

7.Află mai mult!

În timpul călătoriei spre ţările calde unele păsări


zboară doar noaptea, altele numai ziua.
Rândunelele, hulubii sălbatici, gâştele şi raţele
sălbatice zboară ziua. Grangurii, muscarii şi alte
păsări de pădure zboară numai noaptea. Pentru a
nu se pierde de cârd ele scot nişte sunete
caracteristice.
Există păsări migratoare-pietoni ( cristeiul),
care parcurg pe jos cea mai mare parte a rutei.
Doar apele le traversează în zbor.
CRISTEIUL
pasărea-pieton