Sunteți pe pagina 1din 3

SEMINAR 8

Aplicații privind modelul Boston Consulting Group și Modelul General Electric


1. Matricea B.G.C
Modelul este conceput de specialiștii de la Boston Consulting Group, companie de consultanță
americană, ce ii ajută pe manageri să conceapă strategia organizației ținând cont de doua criterii:
 Rata de creștere a pieței produsului (afacerii)
 Cota relativă piață deținută de organizați cu privire la produsul (afacere)
Portofoliu organizației este împărțit în patru grupe. Într-o reprezentare grafică, cele patru grupe de
produse (afaceri) se prezintă ca in figura 1.

Figura 1
Problema 1
Să se analizeze, utilizând metoda B.G.C., portofoliul de afaceri al unei firme producătoare. Din cadrul
portofoliului de afaceri vor fi analizate 5 produse. Datele de intrare sunt prezentate in tabelul 1.
Sa se reprezinte grafic matricea B.G.C si sa se propună cate o strategie pentru fiecare produs analizat.
Tabel 1
Cifra de afaceri a firmei Cifra de afaceri al celui mai Rata de creștere
Produsul
[mii um] puternic concurent [mii um] a pieței [%]
P1 120 125 20
P2 30 29 9
P3 50 80 8
P4 40 60 15
P5 60 80 12

Problema 2
Să se analizeze, utilizând metoda B.G.C., portofoliul de afaceri al unei firme producătoare. Din cadrul
portofoliului de afaceri vor fi analizate 8 produse. Datele de intrare sunt prezentate in tabelul 2.
Sa se reprezinte grafic matricea B.G.C si sa se propună cate o strategie pentru fiecare produs analizat.
Tabel 2
Cifra de afaceri a firmei Cifra de afaceri al celui mai Rata de creștere
Produsul
[mii um] puternic concurent [mii um] a pieței [%]
P1 30 50 15
P2 50 25 12
P3 35 38 8
P4 80 75 6
P5 60 80 7
P6 40 42 4
P7 50 48 11
P8 30 33 13
2. Matricea General Electric (G.E)
Matricea are nouă celule este introdusă de firma General Electric și pusă la punct cu ajutorul firmei
McKinsey & Company are drept referință atractivitatea pieței/sectorului de activitate și potențialul
concurențial al firmei.
Factorii determinanți ai celor două variabile sunt:
 atractivitatea pieței/sectorului de activitate: dimensiunea pieței, rata anuală de creștere a pieței,
intensitatea concurenței, influențele mediului (social/politic/administrativ), cerințele tehnologice
și de capital, sezonalitatea etc..;
 potențialul concurențial al firmei: cota de piață deținută, rata de creștere a aceste cote, calitatea
produsului, reputația mărcii, rețeaua de distribuție, capacitatea de producție suplimentară,
eficiența promovării produsului, capacitatea managementului organizației, calificarea
personalului, acces la resurse, nivelul costurilor, dispunerea de licențe etc.
Problema 3
O organizație economică deține trei unități de producție pentru realizarea a trei tipuri de produse. Trebuie
să se analizeze portofoliu său de afaceri, în vederea stabilirii strategiilor necesare dezvoltării viitoare a
activității sau a obținerii de venituri.
USA - unitate strategică de afaceri, este alcătuită dintr-o singură activitate sau mai multe, are proprii
concurenți, un manager responsabil de modul și rezultate obținute in operare și poate fi planificată
independent.
In tabelul 3 sunt prezentate valorile coeficienților de importanță pentru fiecare factor analizat și notele
aferente pentru fiecare factor din USA analizată.
Să se reprezinte matricea GE si să se prezinte strategia propusă pentru fiecare USA.
Tabel 3
A Atractivitate piață / sector de activitate
Nr. Coeficient
Factor Notă (1…5)
Ord. importanță
      USA1 USA2 USA3
0 1 2 3
1 Dimensiunea pieței 0.25 4 5 4
2 Rata anuală de creștere 0.09 3 4 5
3 Profitabilitatea 0.1 3 3 4
4 Intensitatea concurenței 0.2 5 5 4
5 Necesar tehnoogic și financiar 0.19 5 1 3
Factori sociali, politici,
6 0.1 4 4 3
legislativi
7 Vulnerabilitatea datorata inflației 0.07 3 2 3
  TOTAL 1      
B Potențialul concurențial
Nr. Coeficient
Factor Notă (1…5)
Ord. importanță
      USA1 USA2 USA3
0 1 2 3
1 Segmentul de piață 0.2 5 3 2
2 Dezvoltarea segmentului 0.15 3 2 5
3 Calitatea produsului 0.2 4 2 5
4 Reputația mărcii 0.06 5 4 2
5 Rețeaua de distribuție 0.05 4 5 4
6 Promovarea produsului 0.05 3 3 4
7 Capacitatea de producție 0.08 5 5 5
Capacitatea de cercetare
8 0.06 5 5 5
dezvoltare
9 Calitatea managementului 0.15 5 4 3
  TOTAL 1      
Problema 4
O organizație economică deține patru unități de producție pentru realizarea a patru tipuri de produse.
Trebuie să se analizeze portofoliu său de afaceri, în vederea stabilirii strategiilor necesare dezvoltării
viitoare a activității sau a obținerii de venituri.
In tabelul 4 sunt prezentate valorile coeficienților de importanță pentru fiecare factor analizat și notele
aferente pentru fiecare factor din USA analizată. Să se reprezinte matricea GE si să se prezinte strategia
propusă pentru fiecare USA.
Tabel 4
A Atractivitate piață / sector de activitate
Nr. Coeficient
Factor Notă (1…5)
Ord. importanță
      USA1 USA2 USA3 USA4
0 1 2 3
1 Dimensiunea pieței 0.2 3 5 2 5
2 Rata anuală de creștere 0.17 3 5 3 5
3 Profitabilitatea 0.09 3 3 5 4
4 Intensitatea concurenței 0.08 4 5 4 4
5 Necesar tehnoogic și financiar 0.3 5 1 5 3
6 Factori sociali, politici, legislativi 0.05 4 4 2 3
7 Vulnerabilitatea datorata inflației 0.11 5 5 1 4
  TOTAL 1        
Nr. Coeficient
Factor Notă (1…5)
Ord. importanță
      USA1 USA2 USA3 USA4
0 1 2 3
1 Segmentul de piață 0.2 5 3 5 2
2 Dezvoltarea segmentului 0.15 3 2 2 5
3 Calitatea produsului 0.2 4 2 4 5
4 Reputația mărcii 0.06 5 4 2 2
5 Rețeaua de distribuție 0.05 4 5 2 4
6 Promovarea produsului 0.05 3 3 3 4
7 Capacitatea de producție 0.08 5 5 1 5
Capacitatea de cercetare
8 0.06 5 5 2 5
dezvoltare
9 Calitatea managementului 0.15 5 4 5 3
  TOTAL 1