Sunteți pe pagina 1din 10

SITUAŢIA STATISTICĂ A CAZURILOR DIN 2007

În perioada 01. ianuarie – 31. decembrie 2007, s-au înregistrat un număr de216 cazuri cu un
număr de 362 minori. Situaţia pe sexe şi tipuri de abuz se prezintă astfel: minori de sex masculin 196,
feminin 166, minori abuzaţi fizic 9, neglijaţi 130, minori abuzaţi sexual 25, minori abuzaţi emoţional
35, minori supuşi unor forme de exploatare 5, alte situaţii(divorţuri) 76.

Ianuarie– 26 cazuri
o16 minori de sex masculin
o10 minori de sex feminin

o16 cazuri de minori abuzaţi fizic;


o 5 cazuri de minori neglijaţi;
o 0 cazuri de minori abuzaţi sexual;
o 2 cazuri de minori abuzaţi emoţional;
o 0 cazuri minori exploataţi
o 3 cazuri de alte situaţii.

Februarie– 31 cazuri
o18 minori de sex masculin
o13 minori de sex feminin

o 6 cazuri de minori abuzaţi fizic;


o 16 cazuri de minori neglijaţi;
o 3 cazuri de minori abuzaţi sexual;
o 5 cazuri de minori abuzaţi emoţional;
o 1 cazuri minori exploataţi
o 0 cazuri de alte situaţii.

Martie– 38 cazuri
o 20 minori de sex masculin
o18 minori de sex feminin
o 6 cazuri de minori abuzaţi fizic;
o 14 cazuri de minori neglijaţi;
o 2 cazuri de minori abuzaţi sexual;
o 4 cazuri de minori abuzaţi emoţional;
o 0 cazuri minori exploataţi
o 12 cazuri de alte situaţii.

Aprilie– 17 cazuri
o 9 minori de sex masculin
o8 minori de sex feminin

o 4 cazuri de minori abuzaţi fizic;


o 6 cazuri de minori neglijaţi;
o 0 cazuri de minori abuzaţi sexual;
o 3 cazuri de minori abuzaţi emoţional;
o 0 cazuri minori exploataţi
o 4 cazuri de alte situaţii.

Mai– 42 cazuri
o 23 minori de sex masculin
o 19 minori de sex feminin

o 6 cazuri de minori abuzaţi fizic;


o 19 cazuri de minori neglijaţi;
o 6 cazuri de minori abuzaţi sexual;
o 2 cazuri de minori abuzaţi emoţional;
o 0 cazuri minori exploataţi
o 9 cazuri de alte situaţii.

2
Iunie– 37 cazuri
o 22 minori de sex masculin
o 15 minori de sex feminin

o 13 cazuri de minori abuzaţi fizic;


o 13 cazuri de minori neglijaţi;
o 4 cazuri de minori abuzaţi sexual;
o 2 cazuri de minori abuzaţi emoţional;
o 0 cazuri minori exploataţi
o 5 cazuri de alte situaţii.

Iulie– 52 cazuri
o 28 minori de sex masculin
o 24 minori de sex feminin

o 20 cazuri de minori abuzaţi fizic;


o 11 cazuri de minori neglijaţi;
o 3 cazuri de minori abuzaţi sexual;
o 4 cazuri de minori abuzaţi emoţional;
o 0 cazuri minori exploataţi
o 14 cazuri de alte situaţii.

August– 27 cazuri
o 15 minori de sex masculin
o 12 minori de sex feminin

o 8 cazuri de minori abuzaţi fizic;


o 10 cazuri de minori neglijaţi;
o 1 cazuri de minori abuzaţi sexual;
o 1 cazuri de minori abuzaţi emoţional;
o 1 cazuri minori exploataţi
o 6 cazuri de alte situaţii.

3
Septembrie– 17 cazuri
o 9 minori de sex masculin
o 8 minori de sex feminin

o 1 cazuri de minori abuzaţi fizic;


o 3 cazuri de minori neglijaţi;
o 1 cazuri de minori abuzaţi sexual;
o 2 cazuri de minori abuzaţi emoţional;
o 1 cazuri minori exploataţi
o 9 cazuri de alte situaţii.

Octombrie– 28 cazuri
o 15 minori de sex masculin
o 13 minori de sex feminin

o 3 cazuri de minori abuzaţi fizic;


o 7 cazuri de minori neglijaţi;
o 2 cazuri de minori abuzaţi sexual;
o 10 cazuri de minori abuzaţi emoţional;
o 0 cazuri minori exploataţi
o 6 cazuri de alte situaţii.

Noiembrie– 27 cazuri
o 12 minori de sex masculin
o 15 minori de sex feminin

o 4 cazuri de minori abuzaţi fizic;


o 14 cazuri de minori neglijaţi;
o 2 cazuri de minori abuzaţi sexual;
o 0 cazuri de minori abuzaţi emoţional;

4
o 2 cazuri minori exploataţi
o 5 cazuri de alte situaţii.

Decembrie– 20 cazuri
o 9 minori de sex masculin
o11 minori de sex feminin

o4 cazuri de minori abuzaţi fizic;


o 12 cazuri de minori neglijaţi;
o 1 cazuri de minori abuzaţi sexual;
o 0 cazuri de minori abuzaţi emoţional;
o 0 cazuri minori exploataţi
o 3 cazuri de alte situaţii.

Observaţii legate de cazurile speciale înragistrate în anul 2007:


Se observa o scadere a cazurilor de neglijare, exploatare prin muncă şi abuz fizic, dar se
observă o îngrijorătoare creştere a cazurilor de abuz sexual şi abuz emoţiomnal asupra copilului.
De asemenea se observă o răsturnare a situaţiei în raport cu anii trecuţi (2005, 2006) în ceea ce
priveşte cazurile de abuz a supra copilului. Dacă în anii precedenţi au fost mai mulţi minori de sex
feminin, anul acesta sunt mai mulţi minori de sex masculin.
Din nou, în acest an au existat mai multe situaţii speciale în care părinţii sunt în divorţ sau
conflict la care copiii sunt “spectatori” şi bineînţeles aceştia suferă traume specifice abuzului
emoţional, abuz care este dificil de demonstrat în instanţă. Aceşti
Aceşti părinţi sunt sfătuiţi de avocaţii lor să apeleze la instituţia D.G.A.S.P.C. pentru a folosi
ca probă în instanţă rapoartele instituţiei, chiar dacă cazurile sesizate de ei nu sunt fondate. Astfel
instituţia D.G.A.S.P.C. se vrea “folosită” ca instrument de înclinare a balanţei în favoarea unuia sau
altuia dintre părinţi, în cazurile de divorţ.

În acest an, specialiştii din cadrul Centrului de Consiliere şi Telefonul Copilului au întâmpinat
dificultăţi în instrumentarea anumitor cazuri, datorită presiunilor exercitate de anumite persoane mai
mult sau mai puţin implicate în caz. Aceste presiuni constau în ameninţări la telefon, ameninţării în
timpul consilierii, injurii, telefoane repetate, apelarea şi implicarea anumitor persoane influente, de
genul avocaţi, directori de şcoli, presă-media, etc. De asemenea vă aducem la cunoştinţă faptul că în
mai toate cazurile în care părinţii sunt în divorţ şi există minori în familie, sesizările făcute la telefonul
copilului 983 sunt nefondate, soţii se acuză reciproc de neglijare, abuz ori exploatarea copiilor şi acest
lucru a ajuns un obicei.
Fiecare parte încearcă să o discrediteze pe cealaltă, la mijloc căzând copiii. Nu de puţine ori
D.G.A.S.P.C şi în special serviciul de urgenţă este antrenat în evenimente de acest gen, pentru că
trebuie să răspundă sesizărilor de la 983. Folosirea Direcţiei ca modalitate de intimidare indirectă de
una dintre părţi în disputa pentru obţinerea încredinţării copilului este o realitate de necontestat

5
împotriva căreia considerăm necesar să existe un răspuns mai sever. (atenţionare, restricţionare, raport
către instanţa de judecată privind comportamentul anumitor părinţi, preluare temporară a minorilor,
etc).
De asemenea există conflicte între vecini, care fac sesizări repetate şi desigur nefondate,
situaţii în care minorii sunt din nou implicaţi inutil în cauze ce nu îi privesc şi care nu implică nici o
formă de abuz asupra acestora.

Pericolul real apare datorită faptului că se fac presiuni în ceea ce priveşte instrumentarea
cazurilor, demersuri care ar trebui să rămână la latitudinea specialiştilor S.C.I.R.U. care să decidă
conform standardelor şi legislaţiei în vigoare, atât privind situaţia de urgenţă cât şi implicit
modalitatea de instrumentare.
În faţa unor astfel de ameninţări, care capătă adesea forme de violenţă uneori chiar fizică, în
realizarea atribuţiilor de instrumentare a cazurilor din teren, nu ne simţim în siguranţă.

Numarul de copii abuzaţi, tipul de abuz, diferenţele dintre ani. Evolutia abuzurilor sesizate pe parcursul anilor.

ri)

OBIECTIVE PROPUSE ŞI ÎNDEPLINITE:

1.Promovarea dreptului la protecţie a minorului împotriva oricărei forme de violenţă fizică,


emoţională sau sexuală, neglijare sau exploatare la care poate fi supus acesta.

2.Dreptul minorului aflat în situaţie de criză de a beneficia de asistenţă de specialitate, respectiv


medicală, psihologică, socială şi juridică.

3.Posibilitatea minorului de a fi reintegrat în familie sau în mediul substitutiv al familiei în urma


intervenţiei de specialitate.

6
4.Asigurarea oportunităţii unor servicii de consiliere psihologică şi de natură suportivă pentru
părintele sau pentru reprezentantul tutelar al minorului, non-abuziv.

5.Găsirea unor modalităţi de dialog cu părintele sau persoana abuzatoare pentru a se putea preveni
repetarea sau apariţia altor situaţii de abuz, şi în cazul în care gravitatea situaţiei de criză nu
implică în mod necesar intervenţia poliţiei sau justiţiei,

6.Organizarea de "şcoli ale părinţilor", prin intermediul cărora părinţii sau reprezentanţii tutelari
non-abuzivi să fie informaţi şi pregătiţi pentu a preveni apariţia unor noi situaţii de criză sau
pentru a putea acorda asistenţă cu caracter suportiv persoanelor care se confruntă cu asemenea
fenomene, fără a fi familiarizate cu modalităţile de self-management sau de asanare a unor
astfel de situaţii.

7.Sprijin moral şi social copiilor aflaţi în plasament în regim de urgenţă ; cazare, hrană, asistenţă
medicală.

ACTIVITĂŢI:

1.Activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite:

o 5 iunie “Ziua internaţională a prevenirii abuzului asupra copiilor” Campanie de informare


şi prevenţie a abuzului asupra minorilor, unde a fost invitată presa Arad, s-au făcut
plimbări prin tot Aradul cu “Titicarul”, împreună cu minorii de la CPU, pe traseu s-au
împărţit pliante, au fost lipite afişe şi s-a discutat cu trecătorii.

o 3-4 decembrie “Opriţi violenţa domestică” Campanie de informare şi prevenţie a abuzului


din familie, unde s-au ţinut discuţii informative şi educative cu personalul din două
grădiniţe de pe raza judeţului Arad, respectiv educatoare, conducere, în vederea
identificării şi prevenirii situaţiilor dificile din familie.

2.Consilierea telefonică

3.Intervenţia în situaţii de criză (echipa mobilă)

4.Consilierea minorului abuzat, a familiei acestuia şi a abuzatorului

5.Mediatizarea activităţii serviciului, prin intermediul mass-mediei, pliantelor cu descrierea


serviciilor oferite, întâlniri cu reprezentanţii inspectoratului şcolar, a poliţiei, comunităţilor
locale

6.Colaborarea cu organizaţii specializate, implicate în protecţia şi recuperarea persoanelor victime


ale diferitelor forme de abuz, atât pentru asigurarea unor standarde înalte de intrevenţie, cât şi
pentru perfectarea continuă a performanţelor personalului care activează în centru şi

7
acceptarea unor iniţiative de voluntariat venite fie din partea unor instituţii publice şi
organizaţii nonguvernamentale, fie din partea unor persoane fizice interesate.

7.Colaborarea cu instituţiile publice la nivel local şi naţional pentru soluţionarea în timp optim,
conform specificului de funcţionare a serviciului, a situaţiilor de abuz.

PARTENERIATE:
SCIRU, DGASPC, AZNCS, DDAC, Poliţia TF, Poliţia IJP,Spitale, ONG-uri, Fundaţii, Comunitatea
locală de pe raza de domiciliu a minorului.

Numarul de copii abuzaţi, tipul de abuz. Evolutia abuzurilor sesizate pe parcursul anului 2007

8
Evolutia totalului de abuzuri sesizate pe parcursul anilor, evolutia lunară.

ŞEF SERVICIU

PSIHOLOG ERIKA STARK

9
ŞEF CENTRU

PSIHOLOG BUŢCU VALENTIN

10