Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ -

BUCUREŞTI
Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Master – Specializare: Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar

PROIECT
- EVALUAREA PROIECTELOR -

Prof. Univ. Dr. Dinu Toma Adrian

Studenti:
Gavril Gabriel-Sergiu
Dragusin Gabriela
Darvas Zsuzsa

BUCUREŞTI
STUDIU

Ca urmare a creșterii cererii pe piață, conducerea societății S.C. LIVADA LU` GAVRIL
S.R.L. a hotărât să mai construiască o hală de producție. În acest sens au fost elaborate trei
proiecte de investiție a căror principali indicatori tehnico- economici sunt prezenți în tabelul nr.
1.1.
Se cere și trebuie să se țină cont de următoarele situații:
1. Calculaţi indicatorii statici care cuantifică cheltuielile.
2. Calculaţi indicatorii propuşi de Metodologia Băncii Mondiale, folosind o rată de
actualizare a=18%.
3. Evidenţierea variantei optime de proiect în urma calculării acestor indicatori.

Tabelul nr. 1.1.

Nr. Indicatori Unitate P1 P2 P3


Crt de
măsură
1 It din care 2200 2300 2400
- an 1 800 2100 1000
- an 2 Mii $ - 200 500
- an 3 1400 - 900
2 qh Mii buc 300 320 330
3 Qh(Vh) Mii $ 2000 2200 2100
4 Ch Mii $ 1200 1320 1260
5 D Ani 10 11 10
6 Ph (Qh – Ch) Mii $ 800 880 840
7 d Ani 3 2 3
8. Pt = Ph* D mii $ 8000 9680 8400

1
1.
Investitia specifică

It
- În funcţie de capacitatea de producţiei: s = qh

2200
=
s1 = 300 7,33 $ investiţi/ bucată

2300
=
s2 = 320 7,18

2400
=
s3 = 330 7,27

It
- În funcţie de valoarea de producţie: s`= Qh

2200
=
s`1 = 2000 1,1 $ investiţi la 1 $ producţie obţinută

2300
=
s`2 = 2200 1,04

2400
=
s`3 = 2100 1,14

Termenul de recuperare a investiţiei

It
T= Ph

T1= 2200/800 = 2,75 ani

2300
=2, 61
T2 = 880 ani

2400
=2, 85
T3 = 840 ani

Cheltuieli recalculate
K=It + Ch*D

2
K1 = 2200 + 1200 *10 = 14200 mii $ efort total

K2 = 2300 + 1320 *11 = 16820

K3 = 2400 + 1260 *10 = 15000

Cheltuieli specifice

K
k = qh∗D

14200
k1= 300∗10 = 4,73 $ efort total / bucată

16820
k2= 320∗11 = 4,78

15000
k3= 330∗10 = 4,55

K
k` = Qh∗D

14200
k`1= 2000∗10 = 0,71 $ efort total/ bucată

16820
k`2= 2200∗11 = 0,69

15000
k`3= 2100∗10 = 0,71

3
3.

IB
M

Proiectul 1
1/ 1/
h Ih Ch Kh (1+0,18)^h Kha Vh Vha VNh VNha Iha (1+0,23)^h VNha 1/(1+0,28)^h VNha
-
625,0
1 800 0 800 0,847 677,97 0 0,00 -800 -677,97 677,97 0,813 -650,41 0,781 0

2 0 0 0 0,718 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,661 0,00 0,610 0,00


-
667,5
3 1400 0 1400 0,609 852,08 0 0,00 -1400 -852,08 852,08 0,537 -752,34 0,477 7
298,0
4 0 1200 1200 0,516 618,95 2000 1031,58 800 412,63 0,00 0,437 349,52 0,373 2
232,8
5 0 1200 1200 0,437 524,53 2000 874,22 800 349,69 0,00 0,355 284,16 0,291 3
181,9
6 0 1200 1200 0,370 444,52 2000 740,86 800 296,35 0,00 0,289 231,03 0,227 0
142,1
7 0 1200 1200 0,314 376,71 2000 627,85 800 251,14 0,00 0,235 187,83 0,178 1
111,0
8 0 1200 1200 0,266 319,25 2000 532,08 800 212,83 0,00 0,191 152,70 0,139 2

9 0 1200 1200 0,225 270,55 2000 450,91 800 180,36 0,00 0,155 124,15 0,108 86,74

10 0 1200 1200 0,191 229,28 2000 382,13 800 152,85 0,00 0,126 100,93 0,085 67,76

11 0 1200 1200 0,162 194,30 2000 323,84 800 129,54 0,00 0,103 82,06 0,066 52,94

12 0 1200 1200 0,137 164,66 2000 274,44 800 109,78 0,00 0,083 66,72 0,052 41,36

4
13 0 1200 1200 0,116 139,55 2000 232,58 800 93,03 0,00 0,068 54,24 0,040 32,31
Tota
l 2200 12000 14200,0 - 4812,3 20000 5470,48 5800 658,18 1530,05 - 230,59 - -45,58

1.Angajamentul de capital:
Kta = 4812,3 mii $ - În formă actualizată:

D+d= 10 + 3 = 13 ani VN ta 658,18


+1= +1=
Raportul dintre Vta şi Kta: ka= I ta 1530 , 05 1,43
Vta 5470,48 Rata internă de rentabilitate:
= =
ra = Kta 4812,3 1,14 VN ta +
Avantajul net total actualizat: VN ta +|VN ta - |
RIR = amin + (amax – amin) +
ANta = Vta - Kta =5470,48– 4812,3= 658,18 mii $
a = 18% rezultă că VNta = 658,18 mii $
Venitul net total actualizat:
a = 23% rezultă că VNta = 230,59 mii $
a= 28% rezultă că VNta = -45,58mii $

5
d+ D
1 230,59
∑ VNh∗
VNta= h=1 (1+a )h = 658,18 mii $ RIR= 23% + 5% 230,59+45,58 = 27,17 %
Indicele de profitabilitate :
- În funcţie de valoarea investiţiei totale: Cursul de revenire net actualizat:

VN ta K ta ( lei ) 20 .933,505
658,18 = =
×100 %= ×100= 658,18
k= It 2200 29,92 % CRNa= VN ta ( valuta ) 31,80

- În funcţie de valoarea actualizată a investiţiei totale: 1 $ = 4,35 lei

VN ta 658,18
×100 %= ×100=
k' = I ta 1530 , 05 43,02 %

Proiectul 2

1/
h Ih Ch Kh 1/(1+0,18)^h Kha Vh Vha VNh VNha Iha (1+0,23)^h VNha 1/(1+0,29)^h VNha
-
1640,6
1 2100 0 2100 0,847 1779,66 0 0,00 -2100 -1779,66 1779,66 0,813 -1707,32 0,775 3
2 200 0 200 0,718 143,64 0 0,00 -200 -143,64 143,64 0,661 -132,20 0,601 -120,19
3 0 1320 1320 0,609 803,39 2200 1338,99 880 535,60 0,00 0,537 472,90 0,466 409,93
4 0 1320 1320 0,516 680,84 2200 1134,74 880 453,89 0,00 0,437 384,47 0,361 317,78
5 0 1320 1320 0,437 576,98 2200 961,64 880 384,66 0,00 0,355 312,58 0,280 246,34
6 0 1320 1320 0,370 488,97 2200 814,95 880 325,98 0,00 0,289 254,13 0,217 190,96
7 0 1320 1320 0,314 414,38 2200 690,64 880 276,25 0,00 0,235 206,61 0,168 148,03
8 0 1320 1320 0,266 351,17 2200 585,28 880 234,11 0,00 0,191 167,97 0,130 114,75
9 0 1320 1320 0,225 297,60 2200 496,00 880 198,40 0,00 0,155 136,56 0,101 88,96
10 0 1320 1320 0,191 252,21 2200 420,34 880 168,14 0,00 0,126 111,03 0,078 68,96

6
11 0 1320 1320 0,162 213,73 2200 356,22 880 142,49 0,00 0,103 90,27 0,061 53,46
12 0 1320 1320 0,137 181,13 2200 301,88 880 120,75 0,00 0,083 73,39 0,047 41,44
13 0 1320 1320 0,116 153,50 2200 255,83 880 102,33 0,00 0,068 59,66 0,037 32,12
Total 2300 14520 16820,0 - 6337,2 24200 7356,52 7380 1019,32 1923,3 - 430,05 - -48,09

1.Angajamentul de capital:
Kta = 6337,2 mii $ - În formă actualizată:

D+d= 11 + 2 = 13 ani VN ta 1019,32


+1= +1=
Raportul dintre Vta şi Kta: ka= I ta 1923 ,3 1,53
Vta 7356,52 Rata internă de rentabilitate:
= =
ra = Kta 6337,2 1,16 VN ta +
Avantajul net total actualizat: VN ta +|VN ta - |
RIR = amin + (amax – amin) +
ANta = Vta - Kta =7356,52– 6337,2 = 1019,32 mii $
a = 18% rezultă că VNta = 1019,32 mii $
Venitul net total actualizat:
a = 23% rezultă că VNta = 430,05 mii $

7
d+ D
1 a = 29% rezultă că VNta = - 48,09 mii $
∑ VNh∗
(1+a )h = 1019,32 mii $
VNta= h=1

Indicele de profitabilitate : 430,05


- În funcţie de valoarea investiţiei totale : RIR= 23% + 6% 430,05+48,09 = 28,39 %

VN ta 1019,32
×100 %= ×100= Cursul de revenire net actualizat:
k= It 2300 44,32 %
K ta ( lei ) 27.566,82
- În funcţie de valoarea actualizată a investiţiei totale: = =
CRNa= VN ta ( valuta ) 1019,32 27,04
VN ta 1019,32
×100 %= ×100= 1 $ = 4,35 lei
k' = I ta 1923 , 3 53 %

Proiectul 3

1/ 1/
h Ih Ch Kh 1/(1+0,18)^h Kha Vh Vha VNh VNha Iha (1+0,23)^h VNha (1+0,26)^h VNha
1 1000 0 1000 0,847 847,46 0 0,00 -1000 -847,46 847,46 0,813 -813,01 0,794 -793,65
2 500 0 500 0,718 359,09 0 0,00 -500 -359,09 359,09 0,661 -330,49 0,630 -314,94
3 900 0 900 0,609 547,77 0 0,00 -900 -547,77 547,77 0,537 -483,65 0,500 -449,92
4 0 1260 1260 0,516 649,89 2100 1083,16 840 433,26 0,00 0,437 366,99 0,397 333,27
5 0 1260 1260 0,437 550,76 2100 917,93 840 367,17 0,00 0,355 298,37 0,315 264,50
6 0 1260 1260 0,370 466,74 2100 777,91 840 311,16 0,00 0,289 242,58 0,250 209,92
7 0 1260 1260 0,314 395,55 2100 659,24 840 263,70 0,00 0,235 197,22 0,198 166,60
8 0 1260 1260 0,266 335,21 2100 558,68 840 223,47 0,00 0,191 160,34 0,157 132,23
9 0 1260 1260 0,225 284,07 2100 473,46 840 189,38 0,00 0,155 130,36 0,125 104,94
10 0 1260 1260 0,191 240,74 2100 401,24 840 160,49 0,00 0,126 105,98 0,099 83,29
11 0 1260 1260 0,162 204,02 2100 340,03 840 136,01 0,00 0,103 86,16 0,079 66,10
12 0 1260 1260 0,137 172,90 2100 288,16 840 115,26 0,00 0,083 70,05 0,062 52,46

8
13 0 1260 1260 0,116 146,52 2100 244,20 840 97,68 0,00 0,068 56,95 0,050 41,64
Total 2400 12600 15000,0 - 5200,7 21000 5744,00 6000 543,3 1754,32 - 87,86 - -103,56

1.Angajamentul de capital:
Kta = 5200,7 mii $ - În formă actualizată:

D+d= 10 + 3 = 13 ani VN ta 543,3


+ 1= +1=
Raportul dintre Vta şi Kta: ka= I ta 1754 , 32 1,31
Vta 5744 Rata internă de rentabilitate:
= =
ra = Kta 5200,7 1,10 VN ta +
Avantajul net total actualizat: VN ta +|VN ta - |
RIR = amin + (amax – amin) +
ANta = Vta - Kta =5744– 5200,7 = 543,3 mii $
a = 18% rezultă că VNta = 543,3 mii $
Venitul net total actualizat:
a = 23% rezultă că VNta = 87,86 mii $
a = 26% rezultă că VNta = -103,56 mii $

9
d+ D
1
∑ VNh∗
(1+a )h = 543,3 mii $ 87,86
VNta= h=1

Indicele de profitabilitate : RIR= 23% + 3% 87,86+103,56 = 24,38 %

- În funcţie de valoarea investiţiei totale :


Cursul de revenire net actualizat:
VN ta 543,3
×100 %= ×100= K ta ( lei ) 22.623,045
k= It 2400 22,63 % = =
CRNa= VN ta ( valuta ) 543,3 41,64
- În funcţie de valoarea actualizată a investiţiei totale:
1 $ = 4,35 lei
VN ta 543,3
×100 %= ×100=
k' = I ta 1754 , 32 30,97 %

10
3. Tabel centralizator

Indicator P1 P2 P3 Criteriu

It 2200 2300 2400 Min


s 7,33 7,18 7,27 Min
s` 1,1 1,04 1,14 Min
T 2,75 2,61 2,85 Min
K 14200 16820 15000 Min
k 4,73 4,78 4,55 Min
k’ 0,71 0,69 0,71 Min
Kta 4812,3 6337 5200,7 Min
ra 1,14 1,16 1,10 Max
ANta 658,18 1019,32 543,3 Max
VNta 658,18 1019,32 543,3 Max
k 29,92 44,32 22,63 Max
k' 43,02 53 30,97 Max
ka 1,43 1,53 1,31 Max
RIR 27,17 28,39 24,38 Max
CRNa 31,80 27,04 41,64 Min

Din tabelul centralizator al indicatorilor calculati se observă că varianta optimă de


proiect de investiţii este P2, căreia îi corespunde majoritatea criteriilor de alegere.

11